Главная / Биология / МАНБАИ ЭНЕРГИЯ ВА СИННУ СОЛИ ЗАМИН

МАНБАИ ЭНЕРГИЯ ВА СИННУ СОЛИ ЗАМИН

Инкишоф ва табдилёбии материяро бе чараёни энергия тасаввур кардан мумкин нест. Манбаъхои энергияеро, ки эволятсияи минбаъдаи моддаро дар Замин таъмин мекунанд, дида мебароем. Роли манбаъхои энергияро бахо додан душ-

вор мебошад. Моро зарур аст, ки бемувозинатии шароит, хунукшавии махсули реаксия ва дарачаи мухофизати онхоро аз манбаи энергия дида бароем.

zamin

Эхтимол, хар як манбаи энергия (чадвали 2.3) ба табдилёбии моддахо дар сайёраи мо таъсири калон расонидаанд. Барои чи гуна ба амал омадани ин, албатта, далели объективи вучуд надорад. Аммо равандхоеро, ки дар даврахои хеле кадим дар сайёраи мо мегузаштанд, муайян кардан мумкин аст. Якум, сархади вактро муайян кардан зарур аст. Дуюм, мувофики имконият такрор кардани шароити аник дар хар кадом давраи вучуд доштани сайёрахои мухокимашуда.

Барои мухокимаи масъалаи пайдоиши хаёт дар руи Замин ба гайр аз донистани манбаи энергияе, ки барои табдилёбии материя зарур аст, бояд оиди давом кардани вакти ин табдилёбихо тасаввуроти дуруст мавчуд бошад.

Тараккиёти фанни физика дар замони хозира ба биологхо имконият медихад, ки методхои сермахсултари муайян кардани синну соли ин ё он чинсхои кухии кабатхои Заминро истифода баранд.

Мохияти ин методхо дар намунахо (моделхо) тахлил кар- дани таносуби изотопхои гуногун ва махсули охирини тачзияи хастаи ва мувофикии натичахои тадкикот аз вакти тачзияи элементхои аввалин мебошад (чадвали 2.4). Тадкикотхо тавассути чунин методхо ба олимон имкон дод, ки чадвали тахминии таърихи заминро аз вакти хунукшавии он 4 млрду. 500 млн. сол пеш то замони хозира тартиб диханд (чадвали 2.5).

Акнун бо истифода аз ин чадвали муваккати бояд муайян кунем, ки шароити замини онвакта чи гуна буд, атмосфераи аввалини он чи гуна таркиб дошт, харорат, фишор чи хел буд, укёнусхо кай пайдо шудаанд ва худи Замин чи тавр ташаккул ёфтааст?

Инчунин кобед

prishi-ot-potseluev-na-litse-3

Собун барои доги руй

Агар шумо ба сини балогат расида ба гирифтори доги руй шуда бошед пас барои тоза …