Главная / Гуногун / Конун дар бораи ангишт

Конун дар бораи ангишт

Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи ангишт” 3 июли соли 2012, тахти раками 870 кабул карда шудааст, ки он асосхои хукуки, молияви ва ташкилии саноати ангиштро таъсис медихад ва муносибатхои шахсони вокеи ва хукукиро дар ин соха ба танзим медарорад.

Конун ба фаъолияти ташкилотхои иктишофи, истехсоли, коркарди ангишт, сохтмони конхо, хадамоти начоти фавкулодда, инчунин рафъи окибатхои марбут ба истихрочи маъдан, додани кафолатхои ичтимои ба кормандони ин ташкилотхо, аз чумла назорати давлатии бехатари дахл дорад.

Бо максади таъмини ракобатпазирии саноати ангишт дар бозори дохили ва хоричи ба ташкилотхои саноати ангишт, новобаста аз шакли моликияташон, дар сохахои зерин дастгирии молиявии давлати пешниход карда мешавад:

  • – дастгирии молиявии давлати барои саноати ангишт ва истехсоли сузишвории алтернативи аз ангишт;
  • – баркарорсозии иктидорхои истехсолии ташкилотхои истихроч ва коркарди ангишт, тачдиди техникии онхо ва васеъ намудани онхо;
  • – дастгирии молияви ба ташкилотхои зиёновар дар сохаи ангишт, ки махсулоти онхо дар айни замон аз чихати параметрхои технологи ивазнашаванда мебошанд ё талаботи минтакахоеро, ки бо сабаби шароити иктисоди расонидани дигар сузишвори ба онхо максаднок нест, конеъ мекунанд;
  • – маблаггузори ба фаъолияти ташкилотхои саноати ангишт дар давраи кохиши муваккатии талабот ба ангишт;
  • – мутобик намудани иктидори истехсолии саноати ангишт ба талаботи баланси давлатии сузишворию энергетики;
  • – хифзи ичтимоии кормандони сохаи ангишт;
  • – андешидани чорахо оид ба татбики сиёсати давлати дар сохаи кори бехатар дар саноати ангишт.

Дастгирии молиявии давлати ба ташкилотхои саноати ангишт бо назардошти талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба сиёсати зиддиинхисори расонида мешавад ва он набояд ба ракобатпазирии ташкилотхои даромаднок барои истихроч ва коркарди ангишт таъсири манфи расонад. Хачми дастгирии молиявии давлати ба ташкилотхои сохаи саноати ангишт, ичрои корхои иктишофии геологи хамасола хамчун сатри алохида дар бучаи давлати мукаррар карда мешавад.

Дастгирии молиявии давлати ба ташкилотхои саноати ангишт новобаста аз иштироки давлат дар сармояи оинномавии онхо сурат мегирад.

Руйхати ташкилотхои саноати ангишт, ки бо дастгирии давлатии молияви таъмин карда мешаванд, аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон бо пешниходи макоми ваколатдори давлатии саноати ангишт муайян карда мешавад.

Ташкилотхои саноати ангишт, ки фондхои дастгирии молиявии давлатиро барои максадхои дигар истифода мебаранд, аз руйхати ташкилотхое, ки аз чунин дастгирии давлати бахраваранд, хорич карда мешаванд ва ин маблагхо бо тартиби мукаррарнамудаи макоми ваколатдори давлати дар сохаи ангишт аз нав таксим карда мешаванд.

Истихроч ва коркарди ангишт тибки конунгузории Чумхурии Точикистон дар асоси лоихахои тасдикшуда амали карда мешавад.

Лоихахои истихроч ва коркарди захирахои ангишт аз экспертизаи давлатии геологи, иктисоди, экологи ва мухандиси ва сохтмон мегузаранд.

Тартиб ва усулхои коркарди конхои ангишт мутобики шароити истихрочи маъдан ва геологи сурат гирифта, истифодаи самаранок ва пурраи сарватхои зеризаминиро таъмин мекунанд.

Истифодаи захирахои ангишт аз чониби ташкилотхое, ки бо истихрочи ангишт машгуланд ва бо коркарди саноати машгуланд, тибки тартиби мукарраргардидаи назорати сифати ангишт бо саривакт геодези ва минахо анчом дода мешавад.

 

Инчунин кобед

Vivek-Sinha-Lor-vrach

Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд

Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …