Главная / Маданият ва санъат / Савоб чист? Амали андак ва подоши зиёд!

Савоб чист? Амали андак ва подоши зиёд!

Имом Багави (paх) бо зикри санадаш хадисеро ривоят намудааст, ки: Расулуллох (с) фармуд: Хар шахсе, ки баъд аз хар намозе сураи «Фотиха», «Ояту-л-Курси» ва ду оят аз сураи «Оли Имрон»-ро бихонад, Худованд мефармояд: чояшро дар бихишт ва уро дар Хазирату-л-кудс чой хохам дод ва рузона сад маротиба ба суяш ба назари рахмат нигох хохам кард ва хафтод хочати вайро бароварда хохам сохт ва аз хар хасуду душман уро панох хохам дод ва уро бар онон голиб хохам намуд. Он сурахову оятхо ин аст:

Сураи «Фотиха»

Аузу биллохи мина-ш-шайтони-р-рачим

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Ал-хамду лиллохи Рабби-л-оламин. Ар-Рахмони-р-Рахим. Молики явми-д-дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин. Ихдина-с-сирота-л-мустакима, сирота-л-лазина анамта алайхим, гайри-л-магзуби алайхим вала-з-золлин. (Омин).

Ояту-л-Курси

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Аллоху ло илоха илло Хува-л-Хайю-л-Кайюм. Лo таъхузуху синату-в-ва ло навм, лаху мо фи-с-самовоти ва мо фи-л-арз. Ман за-л-лази яшфаъу индаху илло биизних. Яъламу мо байна айдихим ва мо халфахум, ва ло юхитуна бишайъи-м-мин илмихи илло бимошоъ. Васиа курсийюху-с-самовоти ва-л-арз. Ва ло яудуху хифзухумо ва Хува-л-Алийю-л-Азим.[1]

Шахсе, ки «Ояту-л-Курси»-ро пас аз хар намоз бихонад, уро гайр аз марг чизи дигаре аз дохили чаннат шудан монеъ нагардад.

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Шахидаллоху аннаху ло илоха илло Хува ва-л- малоикату ва улу-л-илми коима-м-би-л-кисти, ло илоха илло Хува-л-Азизу-л-Хаким.[2]

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим.

Кулиллохумма Молика-л-мулки туъти-л-мулка ман ташоу ва танзиъу-л-мулка ми-м-ман ташоу ва туъиззу ман ташоу ва тузиллу ман ташоу би ядика-л-хайру иннака ало кулли шайъин Кадир. Туличу-л-лайла фи-н-нахори ва таличу-н-нахора фи-л-лайли ва тухричу-л-хайя мина-л-майити ва тухричу-л-майита мина-л-хайи ва тарзуку ман ташоу би гайри хисоб.[3]

Эхсоноти бузург бар уммати исломи ба тавассути Хазрати Фотима (раз)

Хазрати Сувайид ибни Гафала (paх) мефармояд: Як маротиба ба Хазрати Али (раз) тангдасти вокеъ гардид, ба Хазрати Фотима (раз) фармуд:

  • Пеши Расулуллох (с) бирав ва микдоре чиз бихох.

Чунончи Хазрати Фотима (раз) пеши Расулуллох (с) рафт ва дар он вакт Умми Айман хам дар он чо хузур дошт. Вакте Хазрати Фотима (раз) дарро зад, Расулуллох (с) ба Умми Айман (раз) гуфт:

  • Ин дар задани Фотима (раз) мебошад, маълум нест барои чи алъон ба ин чо омадааст? Каблан дар хамчунин вакте намеомад.

Вакте Хазрати Фотима (раз) дохили хона гардид, арз намуд:

  • Ё Расулаллох (с), хуроки фариштагон «Ло илоха иллаллоху, субхоналлохи, ва-л-хамду лиллох» гуфтан аст ва хуроки мо чи мебошад?

Расулуллох (с) фармуд:

  • Савганд ба он зоте, ки маро ба хак фиристодааст, дар хеч маконе аз хонахои Мухаммад (с) аз муддати си руз аст, ки хеч оташе равшан нагардидааст. Дар назди мо чанд адад гусфанд оварда шудааст, агар мехохи, панч адад гусфандро ба ту медихам варна агар мехохи, ба ту хамон панч калимаеро хохам омузонид, ки Хазрати Чабраил ба ман омузонидааст.

Хазрати Фотима (раз) гуфт:

  • Ман гусфандро намехохам. Хамон калимотеро, ки Хазрати Чабраил ба ту омузонидааст, ба ман биёмузон.

Расулуллох (с) фармуд:

  • Ин тавр бигу:

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Ё Аввалу-л-аввалина. Ва ё Охиру-л-охирина. Ва ё За-л-куввати-л-матини. Ва рохима-л-масокини. Ва ё Архама-р-рохимина.

Пас Хазрати Фотима (раз) ба хонааш ташриф бурд. Хазрати Али (раз) чуё шуд, ки:

  • Чи шуд?

Фармуд:

  • Аз пеши ту ба хотири гирифтани дунё рафтам, аммо аз он чо охиратро овардаам.

. Хазрати Али (раз) гуфт:

  • Бинобар имруз бехтарин рузи ту мебошад.

[1] Сураи Бакара, ояти 255.

[2] Сураи Оли Имрон, ояти 18.

[3] Сураи Оли Имрон, оятхои 26-27.

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …