Главная / Маданият ва санъат / Аз вакти балогат то ба вакти заъф ва пири

Аз вакти балогат то ба вакти заъф ва пири

A3 ВАКТИ БАЛОГАТ ТО БА ВАКТИ ЗАЪФ ВА ПИРИ

Муштамил аст бар 54 фасл:

Фасли аввал дар баённ булуг ва Худошиносй.

Фасли дуюм дар баёни бинои ислом.

Фасли сеюм дар баёни намоз.

Фасли чахорум дар баёни закот.

Фасли панчум дар баёни рузаи мохи шарифи рамазон.

Фасли шашум дар баёни лайлатулкадр.

Фасли хафтум дар баёни садакаи фитр.

Фасли хаштум дар баёни хач кардани хонаи Каъба.

Фасли нухум дар баёни никох кардан.

Фасли дахум дар баёни эхтироми падару модар.

Фасли ёздахум дар баёни хакки хамсоя.

Фасли дувоздахум дар баёни укубати гайбат кардан.

Фасли сездахум дар баёни укубати арак хурдан.

Фасли чахордахум дар баёни укубати зино кардан.

Фасли понздахум дар баёни укубати ливота.

Фасли шонздахум дар баёни укубати рибохурдан.

Фасли хабдахум дар баёни укубати касами бардуруг хурдан.

Фасли хаждахум дар баёни укубати суханчини.

Фасли нуздахум дар баёни укубати учбу кибр.

Фасли бистум дар баёни укубати бухлу хасад.

Фасли бисту якум дар баёни укубати кахру газаб.

Фасли бисту дуюм дар баёни тавба ва надомат бар гунох.

Фасли бисту сеюм дар баёни сабр кардан бар бало.

Фасли бисту чахорум дар баёни шукр кардан бар неъматхо.

Фасли бисту панчум дар баёни ризо ба казо.

Фасли бисту шашум дар баёни эътидоли хавфу ричо.

Фасли бисту хафтум дар баёни таваккал ба Худо.

Фасли бисту хаштум дар баёни силаи рахм.

Фасли бисту нухум дар баёни ихлос.

Фасли сиюм дар баёни хислати нек.

Фасли сиву якум дар баёни мухаббати Аллох таоло.

Фасли сиву дуюм дар баёни салом додан.

Фасли сиву сеюм дар баёни дуст доштани мехмон.

Фасли сиву чахорум дар баёни талаб кардани илм.

Фасли сиву панчум дар баёни тиловат кардани Куръон.

Фасли сиву шашум дар баёни салавот фиристодан ба Расул (с).

Фасли сиву хафтум дар баёни шикастанафси ва бе кибр ,будан.

Фасли сиву хаштум дар баёни садака додан.

Фасли сиву нухум дар баёни некбахт ва бадбахт.

Фасли чилум дар баёни фазилати курбони кардан.

Фасли чилу якум дар баёни намози чамоат ва намози чумъа.

Фасли чилу дуюм дар баёни шаш рузи аввали шаввол.

Фасли чилу сеюм дар баёни фазилати дуо.

Фасли чилу чахорум дар баёни амал кардан ба суннатхои Расул(с)

Фасли чилу панчум дар баёни ёри додан бар зулмкардашуда.

Фасли чилу шашум дар баёни фазилати инсон.

Фасли чилу хафтум дар баёни Худошиноси.

Фасли чилу хаштум дар баёни насихат кардан ва амри маъруф ва нахйи мункар.

Фасли чилу нухум дар баёни талаб кардани касби халол.

Фасли панчохум дар баёни фазилати дарвеши.

Фасли панчоху якум дар баёни хакки устод ва хурмати вай.

Фасли панчоху дуюм дар баёни об хурдан.

Фасли панчоху чахорум дар баёни одоби хоб кардан.

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …