Главная / Теги: Адабиёт (страница 2)

Теги: Адабиёт

ШЕЪРҲОИ БЕҲТАРИНИ ТОҶИКӢ

screenshot-2017-11-7-%d1%82%d0%be%d2%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd-%d1%88%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bd1

ШЕЪРҲОИ ТОҶИКӢ САБЗАИ БАҲОР Ихтиёри ту ба дасти мани дилбохта нест, Дили ту, дилбари ман, байти худам сохта нест, Алами бахти ту бо дасти ман афрохта нест, З-ин сабаб дорӣ ба сӯям назари пурҳазаре. Резаборон ба замин фасли баҳорон борид, Ба рухи поки замин донаи марҷон борид, Зарраи ҷон ба …

Муфассал »

ПАҲН ШУДАНИ ТАСАВВУФ ВА РОҲ ЁФТАНИ ОН БА АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОҶИК

screenshot-2017-11-7-%d1%82%d0%be%d2%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd-%d1%88%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bd

Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои ин давра ба адабиёт роҳ ёфтани ғояҳои тасаввуф мебошад. «Тасаввуф», ки дар адабиёти илмии ба забонҳои аврупоӣ бо номи «суфизм» маълум аст, ҷараён ва назарияҳои идеологии аз ҷиҳати синфӣ гуногуни дар тамоми масоҳати интишори дини ислом вуҷуддоштаро дарбар мегирад. Тасаввуф дар заминаи дини ислом нумӯ карда …

Муфассал »

ҲИКОЯҲО АЗ «ДАСТУР-УЛ-МУЛУК»

Вазир

Оварданд, ки яке аз вузарои мозӣ (гузашта) бар шахсе гуфт, ки аз омадшуди мардум ба танг омадаам. Он шахс гуфт: эй вазир, болиши иззат аз пеш бардор ва аз маснади вазорат бархез, ман зомин, ки туро касе озор надиҳад, дубора пеши ту як кас наёяд. Чунон ки гуфтаанд:  Пеши он …

Муфассал »

САМАНДАРХОҶАИ ТИРМИЗӢ

termizi

Дар он руз бини зи душман фароғ, Ки шаб дар мазораш фурузи чароғ. Номи аслии Самандархоҷаи Тирмизи Муҳаммадбақо буд, «Самандар» тахаллуси адабии ӯ мебошад. Мувофиқи гуфтаҳои худаш дар китоби «Дастур-ул-мулук» ва маълумоти муаллифи тазкираи «Музаккируласҳоб» Малеҳои Самарқанди, зодгоҳаш Хонақоҳ (ноҳияи Ҳисори ҳозираи Ҷумҳурии Тоҷикистон) будааст. Соли таваллуд ва вафоташ маълум …

Муфассал »

ҲИКОЯИ КАБКИ ДАРӢ  

maxresdefault

Овардаанд, ки кабки дарие дар доманаи кўҳе мехиромид ва ғулғулаи садои қаҳқаҳааш дар гунбади сипеҳр мепечид. Иттифоқо, бози шикорие дар он ҳаво мегузашт, чун кабки дариро дид, дилаш ба муҳаббати ў моил гашт ва ба худ андешид, ки дар ин олам ҳар касе бояд ёри мувофиқ ва рафиқи меҳрубоне дошта …

Муфассал »

ҲИКОЯИ МОҲИХОР

ryb_karp_2_600

Моҳихоре бар лаби обе ватан карда буд ва ба сайди моҳӣ рўз мегузаронд. Чун заъфи пирӣ ба ў роҳ ёфт, аз шикори моҳӣ боз монд ва ба доми ғам гирифтор шуда бо худ мегуфт: Дареғо қофилаи умр, к-он чунон рафтанд, Ки гардашон ба ҳавои диёри мо нарасид. Афсўс, ки умри азиз …

Муфассал »

ҲИКОЯИ ГУНҶИШК ВА СУСМОР

Мор ва гунчишк

Шунидаам, ки ду гунҷишк бар шохи дарахте ошёна ниҳода ва аз матои дунё ба обу дона қаноат карда буданд. Бар сари кўҳе, ки он дарахт дар поёни вай истода буд, бошае мақом дошт, ки дар вақти сайд кардан чун барқ аз гўшае берун меҷаст ва соиқавор хирмани ҷони мурғони заифболро пок …

Муфассал »

АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

abdurahmoni_jomi

Абдурраҳмони Ҷомӣ 7 ноябри соли 1414 дар деҳаи Харҷурди вилояти Ҷом ба дунё омадааст. Ҳангоме ки Ҷомӣ 11-сола мешавад, оилаи онҳо аз вилояти Ҷом ба Ҳирот меояд. То ин дам Абдурраҳмони Ҷомӣ дар назди падараш – Низомуддин Аҳмад саводи пурра бароварда, инчунин забони арабиро то андозае аз худ карда буд. …

Муфассал »

ҲИКОЯҲО АЗ «АНВОРИ СУҲАЙЛӢ» («КАЛИЛА ВА ДИМНА»)

grandfather-stories

Ин ҳикоя тахминан дар асри IV ё соли 300 (яъне тақри бан 1700 сол пеш аз ин) аз тарафи муаллифи номаълуме дар Ҳиндустон таълиф гардидааст. Аммо матни аслии он то замони мо омада нарасидааст. Он китобе, ки аз рўи он таҳрирҳою тарҷумаҳои баъдина ба вуҷуд омадаанд, соли 1199 таҳрир ёфтааст. …

Муфассал »

ҲУСАЙН ВОЪИЗИ КОШИФӢ

husain-voizi-koshifi

Камолуддин Ҳусайн Воъизи Кошифӣ тахминан дар солҳои 20-уми асри XV дар деҳаи Байҳақи ноҳияи Сабзвори Эрон ба дунё омадааст. Ў илмҳои забону адабиёт, фалсафа, нуҷум (ситорашиносӣ), ахлоқ, риёзиёт, фиқҳ (қонуни шариат) ва воъи зиро (панду насиҳаткунанда дар масоили динӣ) аз худ намуда, доир ба ин илмҳо асарҳои алоҳида эҷод кардааст. …

Муфассал »