Главная / Чамъият / Муассисаи доимии гайрирезидент чист?

Муассисаи доимии гайрирезидент чист?

Моддаи 12-и Кодекси Андоз дар бораи “Муассисаи доимии гайрирезидент (корхонаи хоричи ё шахси вокеии гайрирезидент) “

  1. Тахти мафхуми муассисаи доимии гайрирезидент (корхонаи хоричи ё шахси вокеии гайрирезидент) дар Чумхурии Точикистон (минбаъд – муассисаи доими), агар хамин моддатартиби дигареро мукаррар накарда бошад, махалли доимие фахмида мешавад, ки тавассути он гайрирезидент фаъолияти сохибкори, аз чумла фаъолияти тавассути шахси ваколатдор ичрошавандаро пурра ё кисман анчом медихад.
  2. Муассисахои доими, аз чумла инхо ба хисоб мераванд:

– хар махалли амали намудани фаъолияти марбут ба истехсол, коркард, чамъу такмил (комплекткуни),  бастабанди (фасовка), борбанди ва тахвили мол, новобаста ба мухлати ичрои чунин фаъолият;

-хар махалли идоракунии гайрирезидент (аз  чумла  филиал, шуъба,  намояндаги, бюро, идора, офис, хучраи кори, агенти, фабрика, устохона, сех, лаборатория, магоза, анбор), новобаста ба мухлати ичрои чунин фаъолият;

– хар  махалли  фаъолият,  аз  чумла дастгох  ё  майдонча, тачхизоти  пармакуни  ё дигар тачхизоти  барои чустучуи захирахои табии истифодашаванда, кон, чохи нафт ва (ё) газ, карер, манорахои руизамини ё  руиоби ва (ё) чоххо, новобаста ба мухлати ичрои чунин фаъолият;

-хар махалли фаъолияти (аз чумла фаъолияти назоратию нозироти ё мушохидакуни) вобаста ба кубургузорхо, кубурхои газу нафт, чустучу ва (ё) коркарди захирахои табии, насб, васл, чамъкуни, танзим, баистифодадихи ва (ё)  хизматрасонии тачхизот, новобаста ба мухлати ичрои чунин фаъолият;

-хар махалли дигари фаъолияти вобаста ба  истифодаи автоматхои  бози (аз чумла воситахои иловагии онхо), шабакахои компютери ва алока, аттраксионхо, инфрасохтори наклиёти ва гайра, новобаста ба давомнокии истифодабарии онхо;

– пойгохи доимие, ки шахси вокеии гайрирезидент барои ичрои фаъолияти сохибкори истифода мебарад.

  1. Майдончаи (объекти) сохтмони, объекти васл ё чамъкуни, ичрои фаъолияти назорати вобаста ба чунин объектхо, гузаронидани корхои лоихакаши, новобаста ба давомнокии ичрои ин корхо, муассисаи доимиро ташкил мекунанд. Барои максадхои хамин моддатахти мафхуми майдончаи (объекти) сохтмони, аз чумла махалли фаъолият оид ба бунёд ва (ё) тачдиди объектхои гайриманкул, аз чумла сохтмони бинохо, иншоот ва (ё) ичрои корхои васлкуни, сохтмон ва (ё) тачдиди  пулхо, роххо, каналхо, гузоштани кубурхо, васли тачхизоти барки, технологи ё дигар тачхизот ва (ё) ичрои корхои дигари шабех дар назар дошта мешавад.Майдончаи (объекти) сохтмони аз рузи дуюми баъд аз рузи имзо шудани санади кабули объект  барои истифодабари (хачми  корхои ичрошуда) ва пардохти пурраи арзиши сохтмон катъгардидаэътироф мешавад.
  2. Гайрирезидент хамчунин дорои муассисаи доими дар Чумхурии Точикистон хисобида мешавад, агар:

-тавассути агенти ваколатдор чамъоварии подоши сугуртави ва (ё) сугуртакуни ё аз нав сугуртакунии таваккалро дар Чумхурии Точикистон анчом дихад;

– тавассути кормандон ё хайати кормандони барои ин максадхо  кирояшуда зиёда аз 90 рузи таквими дар тамоми давраи муттасили дувоздахмохае, ки дар хамин давраи андоз хотима меёбад, дар каламрави Чумхурии Точикистон пайваста хизмат расонад;

– иштирокчии шартномаи фаъолияти якчоя (ширкати одди) бошад, ки мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон таъсис ёфта, дар каламрави Чумхурии Точикистон фаъолият мекунад;

– дар  Чумхурии  Точикистон намоишгоххои пулаки гузаронад ва (ё) дар ин намоишгоххо тахвили (фуруши) молро анчом дихад;

-дар асоси муносибатхои шартномави ба резидент ё гайрирезидент хукуки манфиатхои худро дар Чумхурии Точикистон намояндаги кардан, аз номи у амал намудан ва ё карордодхо (шартномахо, созишномахо) бастанро дихад.

  1. Танаффусхои муваккати ё  мавсими хангоми ичрои фаъолияти дар хамин моддапешбинишуда боиси бархам додани муассисаи доими намегарданд.
  2. Гайрирезиденте, ки дар Чумхурии Точикистон фаъолияти сохибкориро тавассути миёнарави мустакиле (брокер ва (ё) дигар агенти мустакиле, ки дар асоси шартномаи супориш, комиссия, консигнатсия ё дигар шартномаи шабех амал мекунад) анчом дода, барои аз номи ин гайрирезидент имзо намудани шартномахо (карордодхо) ваколат надорад, муассисаи доими ба хисоб намеравад.Тахти мафхуми миёнарави мустакил шахсе фахмида мешавад, ки дар доираи фаъолияти мукаррарии (асосии) худ вазифаи миёнаравиро бо максади хамкории тарафхо амали намуда, аз нигохи хам хукуки ва хам иктисоди ба гайрирезидент вобаста намебошад.
  3. Корхонаи фаръии шахси хукуки – гайрирезидент, ки мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон таъсис ёфтааст, хамчун муассисаи доимии корхонаи асоси – гайрирезидент барраси намешавад, агар байни корхонахои фаръи ва асоси муносибатхое ба миён наоянд, ки чавобгуи мукаррароти сархати панчуми кисми 4 хамин моддамебошанд.
  4. Махалле, ки барои максадхои зерин истифода бурда мешавад (новобаста ба он, ки онро кадом шахс истифода мебарад), муассисаи доимии корхонаи хоричи дар Чумхурии Точикистон ба  хисоб  намеравад:

-нигох доштани мол ё махсулоти ба корхонаи хоричи тааллукдошта (то лахзаи фуруши онхо дар Чумхурии Точикистон);

– харидани мол ё махсулот, чамъоварии маълумот барои корхонаи хоричи;

– ичрои хар фаъолияти дигари дорои хусусияти омодасози ё ёрирасон ба манфиатхои корхонаи хоричи;

– ичрои хама гуна шаклхои фаъолияте,  ки дар сархатхои якум, дуюм ва сеюми хамин кисмпешбини шудаанд.

  1. Намояндаги ва (ё) филиали корхонаи хоричии ба кайд гирифташудае, ки шахси алохидаи хукуки нест, муассисаи доимии корхонаи хоричи ба хисоб меравад.
  2. Фаъолияти гайрирезидент мутобики мукаррароти хамин модда, сарфи назар аз он ки он дар макомоти андоз ба кайд гирифта шудааст ё не, маънои таъсиси муассисаи доимиро дорад.

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …