Главная / Теги: Географияи синфи 6

Теги: Географияи синфи 6

ХОНДАНИ НАҚШАИ МАҲАЛ ВА ХАРИТАИ ГЕОГРАФӢ

sol-mertvogo-morya

Шумо медонед, ки нақшаи маҳал ва харита намунаи хурдкардаи сатҳи Замин мебошанд. Онҳо аз якдигар бо миқёс, тарзи нақшабардорӣ, мазмун ва таркибн худ ва дигар ҷиҳатҳо фарқ мекунанд. Он фарқиятҳоро ба хотир оред. Нақшаи маҳал ва харитаи географӣ манбаи дониш мебошанд. Барои он донишҳоро азбар намудан нақша ва харитаро хонда …

Муфассал »

КОМПЛЕКСҲОИ ТАБИИИ МАҲАЛ ВА ОНҲОРО ТАҒЙИРДОДАНИ ИНСОН

zamin

Шумо медонед, ки комплексҳои табий дар натиҷаи робита ва таъсири мутақобилаи ҷинсҳои кӯҳй, ҳаво, об, наботот, ҳайвонот ва хок ташаккул ёфтаанд. Комплексҳои табиии маҳали шумо ҳам ҳамин тавр ҳосил шудаанд. Аммо комплексҳон табиӣ то маскун шудани аҳолӣ намуди зоҳирии худро кам тағйир дода буданд. Баробари афзудани миқдори аҳолӣ, зиёд шудани …

Муфассал »

ТАБИАТ ВА АҚОЛИИ МАҲАЛИ ХУД

mahali-xud

Табақаи географӣ ва табиатн маҳали худ. Дар ҷараёни омӯзиши географияи табий шумо фаҳмидед, ки кураи Замин аз қабатҳои литосфера ва биосфераю гидросфера иборат мебошад. Ин қабатҳо бо конуниятҳои хос инкишоф меёбанд. Қатъи назар аз фарқияти байни онҳо, дар байни он қабатҳо як алоқамандии умумӣ мавҷуд аст, ки он дар мубодилаи …

Муфассал »

ДАВЛАТҲОИ ҶАҲОН

jahon-globus-kudakon

Тасвири давлатҳо дар харитаи сиёсии ҷаҳон. Ҳоло дар ҷаҳон бештар аз 200 давлат мавҷуд аст. Баъди барҳам хӯрдани Иттифоқи Шӯравй ва ба вуҷуд омадани давлатҳои мустақил миқдори онҳо зиёд гардид. Қариб хамаи давлатҳои ҷаҳон мустақил мебошанд. Ҳамаи онҳо дар харитаи махсус тасвир ёфтаанд, ки онро харитаи сиёсии ҷаҳон меноманд. Он …

Муфассал »

МАҲАЛҲОИ АҲОЛИНИШИН

xona

Хелҳои маҳалҳои аҳолинншин. Давраи дуру дароз инсон аз табиат зич вобаста буд. Одамон гурӯҳ-гурӯҳ дар қамари кӯҳ ва горҳо зиндагонӣ мекарданд. Баробари инкишофи ҷамъият дар ҳудуди муаиян паҳн гардидани одамон, ташкил ёфтани истеҳсолот, сохтани манзилгоҳҳо ва иморатҳои истеҳсолй (осиёб, обҷувоз, устохонаҳои челонгарӣ ва ғайра) ва ғайриистеҳсолӣ (мактаб, масҷид, меҳмонхонаҳо ва …

Муфассал »

АҲОЛИИ ДУНЁ – КУРАИ ЗАМИН

deti

Шумора ва афзоиши аҳолин рӯи Замин дар соли 2019-ум ба 7,8 млрд. нафар баробар аст. Инсоният таърихи дуру дароз дорад. Аз рӯзи ба дунё омадан то имрӯз вай давраҳои гуногуни таърихиро аз cap гузарондааст, Мувофиқи фикри олимон аҷдоди одамони кунунӣ 40-50 ҳазор сол муқаддам дар кураи Замин паҳн гардидаанд. Аз …

Муфассал »

ТАЪСИРИ МУТАҚОБИЛЛИ ТАБИАТ ВА ҶАМЪИЯТ

seb

Муҳити географӣ. Маҷмӯи табии рӯи Заминро муҳити географй меноманд. Ван қисми зиёди табақаи географиро дар бар мегирад. Дар ҳудуди он организмҳои зинда ва ҷамъияти инсонӣ ҳаёт ба cap мебаранд. Аз ин рӯ, муҳити географй барои инсоният муҳити зист буда, ҳаёт ва фаъолияги хоҷагидории вай ба он вобаста мебошад. Инсон аз …

Муфассал »

КОМПЛЕКСҲОИ ТАБИӢ (МАҶМӮИ ТАБИЙ)

kuhho

Қабати географӣ ва биосфера. Мо акнун медонем, ки кураи Замин аз табақаи дарунӣ ва берунй иборат аст. Табақаҳои берунии Заминро литосфера, гидросфера ташкил менамоянд. Инҳо табақаҳои нбтидоӣ буда, алоқамандӣ ва ба ҳам таъсиррасонии онҳо барои инкишоф ва ҳаётгузаронии организмҳо шароити мусоид фароҳам меоварад. Дар натиҷа организмҳо на фақат сатҳи Замин, …

Муфассал »

БО ҲАМ АЛОҚАМАНДИИ ОРГАНИЗМҲО ВА ТАБАҚАҲОИ ЗАМИН

Сунами дар Тайланд (соли 2004)

Алоқаи мутақобилаи биосфера бо атмосфера. Биосфера ва атмосфера бо ҳамдигар алоқаманд ва вобаста мебошанд. Дар натиҷаи ин алоқамандӣ дар байни биосфера (бо иштироки гармӣ ва нури Офтоб) ва атмосфсра мубодилаи мунтазами унсурҳои гуногун ба амал меояд. Дар ннкишоф ва равиши ин ҳодиса саҳми организмҳои зинда – бактерияҳо, наботот ва ҳайвонот …

Муфассал »

БИОСФЕРА

биосфера

Робитаи мутақобилаи табиат. Биосфсра аз калимаи юнонии “биос” – ҳаёт, “сфера” – кура гирифта шуда, маънояш табақаи ҳаёт аст. Курашаклӣ на фақат ба биосфера, инчунин ба дигар табақаҳои Замин (атмосфера, литосфера, гидросфера) хос аст. Чунки Замин худ курашакл аст ва табақаҳои болои он ҳам ҳамон шаклро гирифтаанд. Биосфера бошад табақаи …

Муфассал »