Главная / Гуногун / Дуои «Мусаббаоти ашара»

Дуои «Мусаббаоти ашара»

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ал-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин. Иҳдина-с-сирота-л-мустақима, сирота-л-лазина анъамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим вала-з-золлин. (ҳафт бор).

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Қул аузу би-Рабби-и-нос. Малики-н-нос. илоҳи-н-нос. Мин шари-л-васвоси-л-ханнос. Ал-лазӣ ювасвису фӣ судури-н-нос. Мина-л-ҷиннати ва-н-нос. (ҳафт бор).

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Қул аузу би-Рабби-л-фалақ. Мин шарри мо халақ. Ва мин шарри ғосиқин изо вақаб. Ва мин шарри-н-наффосоти фӣ-л-уқад. Ва мин шарри ҳосидин изо ҳасад. (ҳафт бор).

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Қул Ҳуваллоҳу Аҳад. Аллоҳу-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-л-Лаҳу куфуван аҳад. (ҳафт бор).

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Қул ё айюҳа-л-кофирун. Ло аъбуду мо таъбудун. Ва ло антум обидуна мо аъбуд. Ва ло ано обидум-мо абадтум. Ва ло антум обидуна мо аъбуд. Лакум динукум ва лия дин. (ҳафт бор).

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Ло таъхузуҳу синатув-ва ло навм, лаҳу мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз. Maн за-л-лазӣ яшфаъу иидаҳу илло биизниҳ. Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна бишайъи-м-мин илмиҳи  илло бимо шоъ. Васиа курсийюҳу-с- ямовоти ва-л-арз. Ва ло яудуҳу ҳифзуҳумо ва Ҳува-л-Алийю-л-Азим. Ло икроҳа фӣ-д-дини, қад-табайяна-р-рушду мина-л-ғаййӣ, фа май-якфур би-т-тоғути ва юъмим биллоҳи фа қади-стамсака би-л-урвати-л-вусқо ланфисома лаҳо, каллоҳу Самиъун Алим. Аллоҳу валийю-л-лазина оману юхриҷуҳум мина-з-зулумоти ила-н-нур. Ва-л-лазина кафару авлиёуҳуму-т-тоғуту, юхриҷунаҳум мина-н-нури ила-з-зулумот. Улоика асҳобу-н-нори, ҳум фиҳо холидун. (ҳафт бор).

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Субҳоналлоҳи ва-л-ҳамду лиллоҳи ва Лo илоҳа иллаллоҳу валлоҳу Акбару ва ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. (ҳафт бор). Адада мо алималлоҳу ва зината мо алималлоҳу ва мил-а мо алималлоҳ. (се бор). Табарраъта мин ҳавлӣ ва қувватӣ ва-л-ҷаъту ило ҳавлиллоҳи ва қувватиҳи фӣ ҷамии умурӣ. (як бор).

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Аллоҳумма салли ало Муҳаммадин абдика ва набиййика ва ҳабибика ва расулика-н-набиййи-л-уммиййи ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва борик ва саллим. (ҳафт бор)

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Аллоҳумма-ғфирлӣ ва ливолидайя варҳамҳумо камо раббаёнӣ сағирав-ва-ғфириллоҳумма лиҷамии-л-муъминина ва-л-муъминоти ва-л-муслимина ва-л-муслимоти ал-аҳёи минҳум ва-л-амвот. Бираҳматика ё Арҳама-р-роҳимин. (ҳафт бор).

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Аллоҳумма ё Рабби-фъал би ва биҳим оҷилав-ва оҷилан фӣ-д-дини ва-д-дунё ва-л-охирати мо Анталаҳу аҳлув-ва ло тафъал бино ё Мавлоно мо наҳну лаҳу аҳлун иннака ғафурун Ҳалимун Ҷавводу-м-Малику-м-Баррун Каримун Рауфун Раҳим, (ҳафт бор). Аллоҳумма-ҳдинӣ би раъфатика ё Нофиъу, таваффанӣ муслимав-ва алҳиқнӣ би-с-солиҳин. (шаш бор). Ё Ҷаббору. (ёздаҳ бор).

Ва ривоят кардаанд, ки ҷавоне дар биёбон мерафт, ногоҳ дуздоне чанд аз камингоҳ бархостанд, то ӯро бикушанд. Ҳам дар ин буданд, ки даҳ қаландар пайдо шуданд ва дуздонро шикасг доданду ӯро ба наздики хонааш расониданд. Ва чун бармегаштанд ҷавон пурсид, ки:

  • Шумо киёнед? Гуфтанд:
  • Ҳамон даҳ дуоем, ки ту мехонӣ.

Гуфт:

  • Сарҳои шумо чаро бараҳна аст?

Гуфтанд:

  • Дар сари ҳар дуо «Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим» намегуӣ.

Ва дар шарҳи «Рисолаи Маккия», ки Ҳазрати Шоҳ Мино (қаддаса сирруҳу) мефармуданд, ки: Аз «Авориф» ва авроди Ҳазрати Шайх Баҳоуддин (қаддаса сирруҳу) маълум шуд, ки баъд аз сураи «Фотиҳа» «Муаввизатайн» (сураҳои «Фалақ» ва «Нос») хонанд ва баъдуҳу сураи «Ихлос» ва баъдуҳу сураи «Кофирун» ва баъд аз он «Ояту-л-Курсӣ». Ва аз иршоди Ҳазрати Шайх Абдуллоҳи Ёфиъӣ (қаддаса сирруҳу) маълум шуд, ки баъд аз сураи «Фотиҳа» «Ояту-л-Курсӣ» хонанд ва баъдуҳу сураи «Кофирун» ва баъдуҳу сураи «Ихлос» ва баъдуҳу сураи «Фалақ» ва баъдуҳу сураи «Нос» ва боқӣ бар ҳоли аввал бихонад. Ва Ҳазрати Эшон ба ҷиҳати риояти қавлайн[1] баъд аз бомдод чунончӣ дар «Иршод» мазкур аст, мехонданд ва баъд аз аср чунонки дар «Авориф» ва аврод аст. Ва толибонро низ ҳам бар ин тариқ мефармуданд. Ва мефармуданд: Ҳар кӣ баъд аз «Мусаббаоти ашара» 21-бор «Ё Ҷаббор» гӯяд, бар дасти золиме гирифтор нашавад.

[1] Қавлайн – ин ду қавл, яъне ин ду ривоят.

Рабство

Дар борамон admin

Инчунин кобед

price-0

Нархнома агар набошад чи зарар ва ё хавф ҳаст?

Баъзан вақт шумо мушоҳида мекунед, ки дар мағозаҳо ё бозор нархи ин ё он моли …