Главная / Маданият ва санъат / Коркарди кисса ва духтани он

Коркарди кисса ва духтани он

Асосан ду намуди кисса маълум аст: киссаи берун ва киссаи дарун, ки онро аз чузъхои асосии маснуот тайёр карда, дар болои дарз ва ё чин мешинонанд.

Вобаста ба чои духт киссаи берун киссаи боло ва дарун фарк мекунанд. Киссаи берун одди, рост хошиядор, хошияаш мукарнас, сарпушдор, бесарпуши бахиядор, чиндор ва гайра мешаванд. Киссаи берунро бо хар хел чину гулдузи аплекатсия ва гайра оро медиханд. хангоми тайёр кардани кисса, усулхои пайвасти минбаъдаи техникаи онро (вобаста ба шакли кисса ва хусусиятхои матое, ки аз он кисса духта мешавад) ба эътибор гирифтан даркор аст.

kissa-2Барои духтани пешдоман асосан киссаи беруниро интихоб мекунанд. Киссаи берунро аксар бо лаблула, хошияи тури, лента, магзи ва гайра зиннат медиханд.

Чой ва андозаи кисса аз руи намуна гирифташуда, дар вакти пушида дидани пешдоман муайян мекунанд. Бо ин максад мувофики андоза ва шакли киссаро аз когаз мебуранд.

Накшаи технологи №7

Духтани киссахо.

Асбобу анчом: кутии асбобхои дузандаги киссахо, мошинаи дарздузи, дарзмол.

№ Тартиби ичрои кор

1 Аз тарафи росташ кисса бо бур хати рости дар масофаи 0,5 см ва

2 см аз буриши боли чузи кисса хат мекашем

2 Хатти буриши дахони киссаро ба 0,5 см кук мезанем ва бо мошинаи дарздузи медузем

3 Баъд 2 см боз аз чаппа кат карда медузем аз ду тарафи киссаро низ медузем роста мекунем

4 Кукхои дастиро канда, дарзмол мекунем

5 Аз тарафи ростаи кисса аз тарафи пахлуи 0,8 см ё 1 см кат карда медузем

6 Се тарафи дигар киссаро низ як маротиба 0,8 ё 1 см кат карда медузем

7 Дарзмол мекунем

8 Бо хами паихамии коркард чузъи дигари киссаро медузем

9 Худсанчиши:

1.Назорат ба сифати чокхо: ба андоза ва шакли кисса, васеии чок

ва захми он

2.Коркарди гармию намии маснуот

Дар вакти духтани кисса бояд чунин шартхоро риоя кард: Баробари киссахоро санчидан, онро оро дода, ба кисми асоси (ба пешдоман) мечаспонем.

Гирди киссаро бо тасмаи ороиши, тур ё магзи оро додан мумкин аст.

1.Дар вакти кукхои дасти бояд чокхо якхела ва рост духта шуда бошад.

2.Васеии чокхо дар давоми дарозии якхела бошад бо нишондоди додашуда.

3.Чокхои мошина бояд якхела, рост бошад ва аз болои кукхои дасти набояд гузаранд. Онхо дар масофаи муайян аз буриш ё кати маснуот духта шаванд.

4.Ба кунчхои кисса ахамият дихед, ки онхо якхела бошанд.

5.Гиреххои дасти бояд баъд аз дарзи мошина канда карда шаванд.

6.Васегии ва бари кисса мувофики андозаи додашуда бошад.

7.Ба коркарду гармию намии маснуот ахамияти чидди дихед

?Савол ва супориш:

1Кадом намуди киссахоро медонед?

2.Дар вакти духтан ба кадом шартхо ахамият додан лозим?

  • 28. Пурра духтани маснуот

Накшаи технологии №8

Технологияи пайвасти чузъхои пешдоман Асбобу анчоми лозими: куттии кори, кисса, гарданбанд, тасма

(миёнбанд) пешдоман мошинаи дарздузи, дарзмол.

№ Тартиби ичрои кор

1 Пайвасти кисса ба кисми поёни пешдоман, тарафхои киссаро муайян мекунем, барои пайвасти гарданбанд тарафхои болоии пешдоман, барои пайвасти миёнбанд кисми пахлугии хаттии миёнро бо бур ишора намуда чойгиршавии чузъхоро дар маснут муайян мекунем

2 Тарафи чаппаи чузъи киссаро ба тарафи ростаи маснуот гузошта тарафхои боло ва пахлугии маснуотро ба назар гирифта мешавад 3 Чои киссаро хат кашида ё муайян карда кукхои капиравалиро мегирем

4 Аз канори кисса 0,1-0,2 см гузошта кук мезанем дасти баъд бо мошинаи дарздузи медузем, кунчхои болоиро бо шакли секунча махкам мекунем

5 Кукхои дастиро кандан маснуотро ва киссаро дарзмол мекунем 6 Миёнбанди тайёрро ба чои маркази ду тарафи пахлуги пешдоман бо масофаи 0,8 см аз канор дасти ва баъд бо мошинаи дарздузи медузем. Маснуоти тайёрро дарзмол намоед.

7 Худсанчиш:

Сифати шинонидани кисса, миёнбанд ва гарданбандро санчед.

Сифати чоки мошинаи дарздузиро аз назар гузаронед.

Бакоркарди гармию намии маснуот ахамият дихед.

Расми 49. Пурра духтани пешдоман

Баъди ба итмом расонидани коркарди чузъхо пешдоман тайёр шуд.

Коркарди охиринро бояд гузаронд:

Гиреххои дастии мондаро пурра кандан лозим аст.

Дар вакти духтан чунин талаботро риоя кунед:

1.хангоми духтан гиреххои дасти, якхела ва дар масофаи якхела бошанд.

2.Васегии чокхо якхела бошад.

3.Кукхои дарзи мошинаги бояд хамвор, рост ва дар вакти духтани

маснуот халка партофта набошад.

4.Дарзхои мошинаги мувофики муайян аз чои кат ё буриши маснуот

дода шуда бошад. Сузанакхои бударо аз маснуот гирифтан лозим.

5.Баъди дарзи мошинаги дарзхои дастиро бояд кандан лозим аст.

6.Васеги ва дарозии чузъхои гарданбанд ва кисса мувофики андозаи додашуда бошад.

7.Баъди хар як дарзи мошинаги бояд коркарди гармию нами гузаронида шавад.

8.Намуди зохирии маснуот бояд зебо мувофики модели интихоб кардашуда бошад. Аз чихати хусният (эстетики) ва ба организм

фоидаовар бошад, ба талаботи гигиени мувофикат кунад.

9.Маснуоти тайёр ва коркарди гармии он бояд ба сифати баланд бошад.

10.Чойгиршавии киссахо дар як масофа ва симметри бошад.

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …