Главная / Маданият ва санъат / Конун дар бораи нафту газ

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, ки заминаи хукуки, иктисоди, ташкили ва сиёсати давлатиро дар сохаи нафту газ мукаррар менамояд, ки ба рушди сохаи нафту газ дар Чумхурии Точикистон равона карда шудааст.

Конхои нафту газ моликияти истисноии давлат мебошанд. Нафту гази истехсолшуда, мутобики шартхо, метавонад амволи шахсони хукуки, аз чумла моликияти муштараки шахсони вокеи ва хукукии хоричи бошад.

Шартномаи иктишофи то 5 сол баста мешавад ва дар холати зарури тамдид карда мешавад. Литсензиягиранда хукуки афзалиятноки дароз кардани мухлати шартномаро дорад, ба шарте ки аз чониби ухдадорихои дар шартнома пешбинишуда ичро карда шаванд. Агар захирахои нафту газ кашф карда шаванд, литсензия хукук дорад, ки то бахо додани тичорати нафту гази кашфшуда ба макомоти дахлдор дар бораи тамдиди мухлати шартнома мурочиат кунад. Минтакаи шартномави метавонад як ё якчанд сохаро фаро гирад.

Майдони хамчун каламрави шартномави чудошуда бо майдони чоххои амики муайян махдуд аст. Агар дар чараёни амалиёти нафту газ маълум шавад, ки худуди чугрофии чоххо аз каламрави шартномави берун баромадаанд, ин масъаларо макоми ваколатдори давлати хал мекунад. Шартхои ба холати аввалааш баргардонидани каламрави шартномавиро конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хифз ва бархамдихи бо тартиби мукарраршуда муайян мекунад.

neft

Барои омузиши захирахои нафту газ ва истихрочи литсензия ухдадор аст дар худуди китъаи чудошудаи геологи ва кухи:

 1. – корро дар асоси лоихахои тасдикшуда мутобики стандартхо, меъёрхо ва коидахои тасдикшуда анчом дихед;
 2. муайян кардани нишондихандахои маъдани, геологи ва физикии кабатхои захирахои нафту газ, таркиби нафту газ, гази конденсат, инчунин чузъхои ба он алокаманд;
 3. чори кардани усулхо ва усулхои омузиши геологии каъри замин, пешгирии талафот, паст шудани сифати нафту газ дар сарват;
 4. мутобики дастурхои сохави кор дар конхо ва дигар иншоотро, ки истифодаи минбаъдаи онхо бесамар аст, боздорад;
 5. корхоро оид ба амният анчом дихед;
 6. баркарор кардани заминхое, ки дар натичаи амалиёти нафту газ зарар дидаанд;
 7. вакте ки онхо конхои нафту газро кашф мекунанд, фавран ба макомоти ваколатдори давлати хабар дихед;
 8. хифзи сарватхои зеризамини ва мухити зист;
 9. бо макомоти ваколатдори давлати дар бораи лоихаи сохтмони анборхои нафту газ мувофика кунанд;
 10. пас аз муайян кардани хачми захирахои нафту газ, лоихаи истифодаи конхоро тахия намуда, барои тасдик ба макоми ваколатдор дар сохаи амнияти саноати пешниход намояд;
 11. дар шартнома маълумотро дар бораи таксими махсулот бо максади чустучу ва арзёби пас аз анчом ёфтани корхои марбут ба иктишофи сейсмологи ва геологи барои истифодаи сарватхои зеризамини нишон дихад.

Таррохии иншооти кубурхои магистралии интиколи нафту газро ташкилотхое анчом медиханд, ки барои ин ичозатнома доранд. Сохибони иншооти магистралии интиколи нафту газ хукук доранд, ки иншооти худро мустакилона ё дар асоси шартномаи интиколи нафту газ бо максадхои иктисоди истифода баранд.

Истифодаи лулаи магистралии интиколи нафту газ дар асоси ичозатнома амали карда мешавад.

Инчунин кобед

teatri-luxtak

Театри лухтак дар шахри Душанбе

Дар Точикистон ягона театри лухтак аз 7 сентябри соли 1985, ки дар шахри Душанбе, дар …