Главная / Маданият ва санъат / Касбу хунари милли – Технологияи корхои дасти – гиреххои дасти

Касбу хунари милли – Технологияи корхои дасти – гиреххои дасти

Барои ичрои кори дузандаги тачхизот ва асбобу олотхо лозим аст. Тасмаи ченакгири, сузан, кайчи, ресмон, сузанак ангушпона ва гайра, ки хамаи ин дар куттихои махсус бояд нигох дошта шавад аз нами эхтиёт карда шавад. Дар вакти кор бояд куттихо ки тачхизотхои дузандаги дар тарафи рости дузанда гузошта мешавад.

b_1

Пеш аз кор ва баъд аз кор бояд дастхоро тоза шуед, зеро маснуоти духтамонда тоза ва озода бошад ва дар даст муякхои (ворсхои) матоъ ва риштахои кутох намонад.

Баъди итмоми кор чои кориро бояд гундоштан лозим аст.

 Коидахои техникаи бехатари дар назди мизи кори

 Пеш аз сар кардани кор бояд мизи кориро бо тартиб овардан лозим аст.

  1. Дар вакти духтани маснуот бояд равшании доими таъмин бошад.
  2. Равшани бояд аз тарафи чап фарояд.
  3. Муйхоро зери сарбанд нигох бояд дошт.
  4. Пеш аз он ки ба кор сар кунем, санчида бинед, ки сузан ё сузанакхо дар маснуоти духта истода набошад.
  5. Ба пеш зиёд хам шудан манъ аст.
  6. Маснуот аз чашми дузанда бояд дар масофаи аз 30 то 45 см дошта шавад.
  7. Дар миз бояд рост нишастан лозим аст.

 Асбобу олоти барои корхои дузандаги Чои кор барои ичрои корхои дасти. Корхои дасти гуногун буда дар холати нишаст ё рост он ичро мешавад. Чои нишаст барои ичрои корхои дасти бояд бо мизу курси ва поймонак, мучаххаз бошад. Барои таъмини

муътадили тарзи кор хатман баландии мизу курси бояд ба талаботи нишондоди антропометрии хар хонанда мувофик гардонида шавад.

Хамчунин масофаи зарурии байни сатхи кори мизу курси ва кисми пеши миз ва курси риоя гардад.

Сатхи мизи кори барои амалиёти дасти бояд суфта буда. Дар он тачхизот ва олоти кори дуруст чойгир бошад. Ба максад мувофик аст, ки тамоми чихоз аз тарафи гушаи рост ба кади бари миз барои банд накардани чои кор вокеъ гардад.

Кайчи – асбоби тези дузандагист, ки аз замонхои кадим маълум аст. Кайчи барои буридани матоъ, буридани чузъхои алохида ва дигар вазифахо ичро мекунад. Кайчихои калону дагал, мисли кайчии пашмтароши мешаванд. Кайчи барои буридани матоъ ришта зарур.

Андозаи онхо аз №1 (калон) то №8 (хурд) мешавад.

Кайчиро аз пулод месозанд. Саноат хашт раками кайчиро истехсол мекунад, ки хар яке аз дигараш бо андоза ва шакл фарк мекунад. Интихоби кайчи тибки ракам вобаста аз намуди коркард ва гафсии матоъ суръат мегирад. Дар чадвали 8 нишон дода шудааст.

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …