Главная / Чамъият / Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон

Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон

mamuriФАСЛИ I.  КИСМИ УМУМИ 

БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ УМУМИ

Моддаи 1. Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хукуквайронкунии маъмури

 1. Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хукуквай-ронкунии маъмури ба Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон асос ёфта, аз Кодекси мазкур ва дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон, инчунин санадхои хукукии байналмилалие, ки Точикистон онхоро эътироф намудааст, иборат мебошад.
 2. Дар холати ба санадхои хукукии байналмилалии эътирофнамудаи Точикистон мутобикат накардани меъёрхои конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хукуквайронкунии маъмури, меъёрхои санадхои хукукии байналмилали амал мекунанд.

Моддаи 2. Вазифахои конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хукуквайронкунии маъмури

Вазифахои конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хукуквайронкунии маъмури аз химояи хукуку озодихои инсон ва шахрванд, хифзи саломати, таъмини амнияти санитарию эпидемиологии ахоли, хифзи ахлоки чамъияти, солимгардонии мухити зист, хифзи тартиби мукарраргардидаи амали кардани хокимияти давлати, тартибот ва амнияти чамъияти, моликият, химояи манфиатхои конунии шахсони вокеи ва хукуки, чамъият ва давлат аз хукуквайронкунии маъмури, инчунин таъмини баррасии саривакти ва дурусти парвандахои хукуквайронкунии маъмури ва пешгири намудани хукуквайронкунии маъмури иборат мебошад. 

Моддаи 3. Муносибатхое, ки Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон танзим менамояд

Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон (минбаъд – Кодекси мазкур) муносибатхои зеринро танзим менамояд:

— коидахои умуми ва принсипхои конунгузори дар бораи хукуквайронкунии маъмури;

— кирдоре (амале ё беамалие), ки хукуквайронкунии маъмури эътироф мешавад;

— чавобгарии маъмурии шахсони вокеи, мансабдор ва хукуки барои риоя накардани меъёрхои пешбининамудаи Кодекси мазкур;

— намудхои чазои маъмури ва коидахои татбики онхо.  «кчт аз 22.07.2013 , №983» 

Моддаи 4. Хорич «кчт аз 22.07.2013 , №983» 

Моддаи 5. Амали Кодекси мазкур дар замону макон

 1. Конуне, ки чавобгариро барои хукуквайронкунии маъмури сабук ё бекор мекунад ё ба тарики дигар вазъи шахси содирнамудаи хукуквайронкунии маъмуриро бехтар менамояд, кувваи бозгашт дорад, яъне дар хакки шахсе татбик мешавад, ки то эътибор пайдо кардани чунин конун хукуквайронкунии маъмуриро содир намудааст ё то ин вакт дар хакки у карори таъйини чазои маъмури ичро нагардидааст.хорич «кчт аз 22.07.2013 , №983»
 2. Конуне, ки чавобгариро барои содир намудани хукуквай-ронкунии маъмури мукаррар ё пурзур менамояд ё ба тарики дигар вазъи шахси содирнамудаи хукуквайронкунии маъмуриро вазнин мекунад, кувваи бозгашт надорад. «кчт аз 22.07.2013 , №983» 

Моддаи 6. Принсипхои конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хукуквайронкунии маъмури

Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хукуквайронкунии маъмури ба принсипхои конуният, баробари дар назди конун, ногузирии чазо, чавобгари ва гунахгории инфироди, адолатноки, инсондусти. «кчт аз 22.07.2013 , №983» 

Моддаи 7. Принсипи конуният

 1. Эътироф намудани кирдор (амал ё беамали), хамчун хукуквайронкунии маъмури, чавобгари ва чазо барои содир намудани он, инчунин окибатхои хукукии содир намудани хукуквайронкунии маъмури танхо тибки Кодекси мазкур мукаррар карда мешавад.
 2. Хеч кас бе карори суд, карори макомоти ваколатдори давлати (шахси мансабдор) ва бар хилофи тартибу асосхои мукаррарнамудаи Кодекси мазкур ба чавобгарии маъмури кашида намешавад, инчунин дар хакки хеч кас чазои маъмури ва чорахои таъминкунандаи баррасии парвандаи маъмури татбик карда намешавад.
 3. Татбики меъёрхои Кодекси мазкур аз руйи киёс манъ аст.
 4. Чазои маъмури ва чорахои таъминкунандаи баррасии парвандаи хукуквайронкунии маъмури барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури аз чониби судя, макомоти ваколатдори давлати (шахси мансабдор) дар доираи салохияташон мутобики Кодекси мазкур татбик карда мешавад.
 5. Риояи талаботи конунгузори хангоми истехсолоти парвандаи хукуквайронкунии маъмури ва татбики чорахои таъсиррасонии маъмури барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури тавассути назорати мунтазами макомоти ваколатдори давлати, шахсони мансабдори ваколатдори болои ва назорати прокурори таъмин карда мешавад.
 6. Мазмуни меъёрхои Кодекси мазкур бояд дар мутобикати дакик бо матни он фахмида шавад.
 7. Мувофики моддахои дахлдори Кисми махсуси Кодекси мазкур барои риоя накардани коидахо, стандартхо, дастуруламал, низомнома ва дигар меъёрхо ба шарте чавобгарии маъмури пешбини карда мешавад, ки чунин мукаррарот тибки санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон тасдик ва ё кабул шуда бошанд. 

Моддаи 8. Принсипи баробари дар назди конун

 1. Шахсоне, ки хукуквайронкунии маъмури содир намудаанд, дар назди конун баробаранд.
 2. Шахси вокеи, сарфи назар аз шахрванди, миллат, нажод, чинс, забон, эътикоди дини, мавкеи сиёси, тахсилот, вазъи ичтимои ва молумулки барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури ба чавобгарии маъмури кашида мешавад.
 3. Шахси мансабдор ва шахси ба у баробаркардашуда, сарфи назар аз ичрои ваколатхои хизмати ва мансаби ишголкардаашон, барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд. (кчт. 28.06.2011 №718)
 4. 4. Шахси хукуки, сарфи назар аз шакли моликият, махалли чойгиршави, шаклхои ташкилию хукуки, тобеият ва дигар холатхо, барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури ба чавобгарии маъмури кашида мешавад.
 5. 5. Узви Мачлиси милли ва вакили Мачлиси намояндагонро бо ичозати Мачлиси дахлдор ба чавобгарии маъмури, ки ба тарики суди таъйин карда мешавад, кашидан мумкин аст.
 6. 6. Шахсоне, ки тибки Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон ва конунхои Чумхурии Точикистон хукуки дахлнопазири доранд, бе ичозати макомоти дахлдор мавриди хабси маъмури, дастгиркуни, мачбуран овардан, кофтукови шахси карор дода намешаванд.(кчт. 28.06.2011 №718) 

Моддаи 9. Принсипи ногузирии чазо

Хар шахси вокеи, мансабдор ё хукукие, ки хукуквайронкунии маъмури содир намудааст, ба чавобгарии маъмури кашида шуда, сазовори чазои маъмури мегардад ва нисбати у чорахои таъминкунандаи баррасии парвандаи хукуквайронкунии маъмурии дар Кодекси мазкур мукарраршуда татбик карда мешавад. 

Моддаи 10. Принсипи чавобгари ва гунахгории инфироди

 1. Шахси вокеи, мансабдор ва хукуки барои он кирдоре (амале ё беамалие) ба чавобгарии маъмури кашида мешавад, ки гунохаш дар содир намудани хукуквайронкунии маъмури исбот шудааст.
 2. Барои зараре, ки бегунохона расонида шудааст, ба чавобгарии маъмури кашидан мумкин нест. 

Моддаи 11. Принсипи адолатноки

 1. Чазои маъмури ва чорахои таъминкунандаи истехсолотипарвандаи хукуквайронкунии маъмури, ки нисбати шахси вокеи ё хукукии содирнамудаи хукуквайронкунии маъмури татбик мешавад, бояд одилона сурат гирад, яъне ба хусусияти хукуквайронкунии маъмури, холатхои содир намудан ва окибатхои бавучудомадаи он, шахсияти гунахгор ва эътибори кории шахси хукуки мувофик бошанд. (кчт. 01.08.2012, №877)
 2. Хеч шахсро барои содир намудани як хукуквайронкунии маъмури ду маротиба ба чавобгарии маъмури кашидан мумкин нест.(кчт. 01.08.2012, №877)

 Моддаи 12. Принсипи инсондусти

 1. Нисбати шахси вокеи, мансабдорё хукукие, ки хукуквайронкунии маъмури содир намудааст, бояд чунин чазои маъмури ва чорахои таъминкунандаи истехсолоти парвандаи хукуквайронкунии маъмури таъйин ва татбик карда шаванд, ки барои ислохи у ва пешгирии содир намудани хукуквайронкунии маъмурии дигар аз чониби хамин шахс ё шахсони дигар зарур ва кифоя бошанд.
 2. Хангоми татбики чазои маъмури ва чорахои таъминкунандаи истехсолоти парвандаи хукуквайронкунии маъмури ба шахси вокеи, мансабдор ё хукукии содирнамудаи хукуквайронкунии маъмури ранчу озори чисмонию рухи додан, тарсонидан, хама гуна табъиз ё тахкири шаъну эътибори шахси вокеи ва ё расонидани зарар ба эътибори кории шахси хукуки манъ аст. (кчт. 28.06.2011 №718); (кчт. 01.08.2012, №877)

 Моддаи 13. хорич «кчт аз 22.07.2013 , №983»

Моддаи 14.хорич «кчт аз 22.07.2013 , №983»

Моддаи 15. хорич «кчт аз 22.07.2013 , №983»

Моддаи 16. Тартиби шархи Кодекси мазкур

 1. Агар меъёрхои Кодекси мазкур дорои ду ё зиёда маъно бошанд ё онхоро хар навъ шарх додан имконпазир бошад, дар ин сурат он меъёрхо метавонанд ба манфиати шахсе, ки хукуквайронкунии маъмуриро содир намудааст, маънидод карда шаванд.
 2. Ибора ё мафхумхои дар Кодекс истифодагардида дорои хамон маъное мебошанд, ки дар конунхо ва дигар санадхои меъёрии хукукии дахлдор оварда шудаанд, ба шарте, ки дар Кодекси мазкур тартиби дигар пешбини нашуда бошад.
 3. Дар доираи Кодекси мазкур ба маънои гуногун шарх додани мафхумхои якхела манъ аст, ба шарте, ки дар худи Кодекс нишондоди махсус мавчуд набошад.

 

БОБИ 2. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ

Моддаи 17. Мафхуми хукуквайронкунии маъмури

 1. Хукуквайронкунии маъмури кирдори (амал ё беамали) зиддихукуки ва гунахкоронаи шахси вокеи, мансабдор ё хукуки мебошад, ки содир намудани он тибки тартиби мукаррарнамудаи Кодекси мазкур боиси чавобгарии маъмури мегардад. Хукуквайронкунии маъмури касдан ё аз беэхтиёти содир карда мешавад.
 2. Беамали дар он сурат хукуквайронкунии маъмури дониста мешавад, ки дар конун ё дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ухдадории шахс дар хусуси бо амалхои худ бартараф кардани фарорасии ин ё он окибатхо пешбини шуда бошад.
 3. Шахс барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури ба шарте гунахкор дониста намешавад, ки кирдори (амал ё беамалии) зиддихукукии вай гумрохона содир шуда бошад ва у сар задани ин гумрохиро пешбини карда натавониста бошад.
 4. Шахси хукуки барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури ба шарте ба чавобгарии маъмури кашида мешавад, ки барои риояи меъёру коидахое, ки тибки Кодекси мазкур барояшон чавобгарии маъмури пешбини гардидааст, имконият доштанаш мукаррар шуда бошад, вале у барои риояи онхо на хамаи чорахоро андешидааст.
 5. Ба шахси хукуки таъйин кардани чазои маъмури шахси вокеии гунахгорро ба сабаби хукуквайронкунии мазкур аз чавобгарии маъмури озод намекунад ва хамзамон ба чавобгарии маъмури ва ё чинояти кашида шудани шахси вокеи шахси хукукиро аз чавобгарии маъмури ба сабаби ин хукуквайронкуни озод намекунад.

 

Моддаи 18.  Касдан содир намудани хукуквайронкунии маъмури

Агар шахси хукуквайронкунии маъмуриро содиркарда хусусияти зиддихукуки доштани кирдори (амал ё беамалии) худро донад, окибати зарарноки онро пешбини карда, чунин окибатро хохад ё дидаю дониста ба содиршавии он рох дода бошад, хукуквайронкунии маъмури касдан содиршуда эътироф мегардад.

 

Моддаи 19. Аз беэхтиёти содир намудани хукуквайронкунии маъмури

Хукуквайронкунии маъмури ба шарте аз беэхтиёти содиршуда эътироф мегардад, ки шахси онро содиркарда эхтимоли окибати зарарноки кирдори (амал ё беамалии) худро пешаки донад, вале бе асосхои кофи, бепарвоёна ё худбоварона ба пешгирии чунин окибатхо умед бандад ё эхтимоли ба вукуъ пайвастани чунин окибатро пешбини накарда бошад, харчанд мебоист ва мумкин буд онро пешбини намояд, инчунин гайриконуни будани кирдори худро бояд медонист.

 

Моддаи 20.  Зарурати нихои

 1. Кирдори шахс ба шарте хукуквайронкунии маъмури эътироф карда намешавад, ки он аз чониби у дар холати зарурати нихои содир шуда бошад.
 2. Зарурати нихои, расонидани зарар, барои рафъи хавфест, ки бевосита ба манфиатхои конунан хифзшавандаи давлат, чамъият ва шахс тахдид мекунад, яъне дар ин холат бо дигар тарзу восита рафъи он хавф имконопазир гардад ва зарари расонида нисбат ба зарари бартарафшуда камтар бошад.
 3. Агар зарари аз чониби шахс дар холати зарурати нихои ё ночори ва ё дар холати парешонхоли, вахму тарс содир шуда, зарари баробар ё нисбатан бештар расида бошад, чунин харакатхо гайриконуни дониста намешаванд.

 

Моддаи 21.  Таваккали асоснок

 1. Хангоми таваккали асоснок расонидани зарар ба манфиатхои тибки Кодекси мазкур мухофизатшаванда чихати ноил шудан ба максади барои чомеа фоиданок хукуквайронкунии маъмури хисоб намеёбад.
 2. Таваккал дар холате асоснок эътироф мешавад, ки ноил шудан ба максади мазкур бо амал (беамалии) ба таваккал марбутнабуда имконнопазир бошад ва шахсе, ки таваккал кардааст, бояд барои пешгирии зарар ба манфиатхои тибки Кодекси мазкур мухофизатшаванда тамоми чорахои заруриро андешида бошад.
 3. Таваккал кардан ба хаёт ва саломатии одамон манъ аст. Агар таваккал баръало бо фалокати экологи ё офати чамъияти алокаманд бошад, асоснок эътироф карда намешавад.

БОБИ 3. ЧАВОБГАРИИ МАЪМУРИ

 

Моддаи 22.  Мафхуми чавобгарии маъмури

 1. Чавобгарии маъмури як намуди чавобгарии хукуки буда, барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури нисбатишахси вокеи, сохибкори инфироди, шахсонимансабдор ва хукуки аз чониби судя, макомоти ваколатдори давлати (шахси мансабдор) татбик карда мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877); (кчт. 28.12.2012, №910)
 2. Намудхои гуногуни хукуквайронкунии маъмури боиси татбики намудхои гуногуни чазохои маъмури мегарданд.
 3. Хукуквайронкунии маъмури дар сурате мунтазам содиршуда эътироф мегардад, ки аз чониби шахси вокеи ё хукуки дар давоми як сол ду маротиба ё бештар аз он содир шуда бошад.

 

Моддаи 23.  Асоси чавобгарии маъмури

Асоси чавобгарии маъмури аз чониби шахси вокеи, мансабдор ё хукуки содир шудани кирдорест, ки тамоми аломатхои таркиби хукуквайронкунии маъмурии пешбиникардаи Кодекси мазкурро дар бар гирад.

 

Моддаи 231. Шарики дар хукуквайронкунии маъмури

 1. Иштироки якчояи касдонаи ду ё зиёда шахсони вокеи ё мансабдор дар содир намудани хукуквайронкунии маъмурии касдона шарики дар хукуквайронкунии маъмури эътироф мешавад.
 2. Ташкилкунанда ва ёрдамчи дар баробари ичрокунанда шарикони хукуквайронкунии маъмури эътироф мешаванд.
 3. Ичрокунанда шахсе эътироф мешавад, ки бевосита хукуквайронкунии маъмуриро содир намудааст ё якчоя бо шахсони дигар (хамичрокунандагон) бевосита дар содир намудани он иштирок кардааст, инчунин шахсе, ки бо рохи истифодаи шахсони дигаре, ки мувофики Кодекси мазкур ба чавобгарии маъмури кашида намешаванд, хукуквайронкунии маъмури содир кардааст.
 4. Ташкилкунанда шахсе эътироф мешавад, ки хукуквайронкунии маъмуриро ташкил ё ба ичрои он рохбари кардааст.
 5. Ёрдамчи шахсе эътироф мешавад, ки бо маслихату дастур, додани маълумот, восита ё олоти содир кардани хукуквайронкунии маъмури ё рафъи монеахо ба содир намудани хукуквайронкунии маъмури мусоидат кардааст, инчунин шахсе, ки пинхон кардани хукуквайронкунанда, восита ё олоти содир намудани хукуквайронкунии маъмури, осори хукуквайронкунии маъмури ё ашёи бо рохи хукуквайронкунии маъмури ба даст омадаро пешаки ваъда додааст, хамчунин шахсе, ки дар хусуси сохиб шудан ё ба сохибияти каси дигар додани чунин ашёро пешаки ваъда додааст.
 6. Чавобгарии ташкилкунанда ва ёрдамчи бо ишора ба хамин модда мутобики моддаи Кисми махсуси Кодекси мазкур мукаррар мегардад, ба истиснои холатхое, ки агар онхо дар як вакт хамичрокунандагони хукуквайронкунии маъмури бошанд.
 7. Хангоми таъйини чазои маъмури барои хукуквайронкунии маъмурии дар шарики содиршуда хусусият ва дарачаи иштироки вокеии хар як шарики хукуквайронкунии маъмури ба инобат гирифта мешавад. (кчт.аз 14.03.14, №1068)

 

Моддаи 24. Синну соле, ки чавобгарии маъмурии шахси вокеи фаро мерасад

Ба чавобгарии маъмури шахси вокеие кашида мешавад, ки хангоми содир намудани хукуквайронкунии маъмури синни у ба шонздах расида бошад.

 

Моддаи 25.  Имкони озод шудан аз чавобгарии маъмури

 1. Агар хукуквайронкунии маъмури камахамият бошад, судя, макомоти ваколатдори давлати (шахси мансабдор) парвандаи хукуквайронкунии маъмуриро барраси менамоянд, метавонанд шахси содирнамудаи хукуквайронкунии маъмуриро аз чавобгарии маъмури озод намуда, бо таъйини огохии шифохи махдуд гарданд.
 2. Мутобики Кодекси мазкур хамон хукуквайронкунии маъмури камахамият дониста мешавад, ки дар натичаи он ба шахси вокеи ба андозаи то як нишондиханда барои хисобхо ва ба шахси хукуки ба андозаи то дах нишондиханда барои хисобхо зарари модди расонида шуда бошад.

 

Моддаи 26.   Номукаллафи

Шахси вокеие, ки хангоми содир намудани хукуквайронкунии маъмури дар холати номукаллафи карор дошт, яъне бар асари бемории рухии доими, парешонии муваккатии рухи, заъфи акл ва ё холати дигари бемории рухи хусусияти вокеи ва зиддихукукии кирдори (амал ё беамалии) худро дарк ё онро идора карда наметавонад, ба чавобгарии маъмури кашида намешавад.

 

Моддаи 27. Чавобгарии маъмурии шахси вокеи

 1. Барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури шахси вокеи тибки тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур ба чавобгарии маъмури кашида мешавад, ба шарте, ки дар Кодекси мазкур ва дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон тартиби дигар мукаррар нашуда бошад.
 2. Тахти мафхуми шахси вокеи шахрванди Чумхурии Точикистон, шахрванди хоричи ва шахси бешахрванд фахмида мешавад.

 

Моддаи 28.  Чавобгарии маъмурии ноболигон

 1. Ноболигон тибки тартиби мукарраркардаи Кодекси мазкур ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд.
 2. Судя, макомоти ваколатдори давлати (шахси мансабдор) метавонанд холатхои мушаххаси дар парвандаи хукуквайронкунии маъмури буда ва маълумоти марбут ба ноболигро, ки хукуквайронкунии маъмуриро дар синни аз шонздах то хаждах содир кардааст, ба назар гирифта, он шахсро аз чавобгарии маъмури озод намоянд.
 3. Баъди аз чониби судя, макомоти ваколатдори давлати ё шахси мансабдори ваколатдор кабул гардидани карори аз чавобгарии маъмури озод кардани ноболиг парванда нисбатиу барои татбик намудани чорахои таъсиррасони ба Комиссияи хифзи хукуки кудакфиристода мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717); (кчт. 01.08.2012, №877)

 

Моддаи 29. Чавобгарии маъмурии шахси мансабдор, шахси ба у баробаркардашуда ва сохибкори инфироди

 1. Шахси мансабдор барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури бо сабаби ичро накардан ва ё номатлуб ичро кардани ухдадорихои хизматиаш ба чавобгарии маъмури кашида мешавад. Хангоми мавчуд набудани ин холатхо шахси мансабдоре, ки дар содир намудани хукуквайронкунии маъмури гунахгор аст, тибки асосхои умуми ба чавобгари кашида мешавад.
 2. Тахти мафхуми шахси мансабдор мувофики Кодекси мазкур шахсе фахмида мешавад, ки ба таври доими, муваккати ё дар асоси ваколатхои махсус вазифахои намояндаи хокимияти давлатиро анчом медихад, яъне бо тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон нисбат ба шахсоне, ки тобеияти хизмати надоранд, ваколатхои амрдихи дорад, инчунин шахсе фахмида мешавад, ки дар макомоти давлати ва худидоракунии шахрак ва дехот, инчунин дар Куввахои Мусаллахи Чумхурии Точикистон, дигар вохидхои харби ва махсуси Чумхурии Точикистон ваколатхои ташкилию амрдихи ва маъмурию хочагиро ичро менамояд.
 3. Рохбарон ва кормандони ташкилотхо, ки дар робита ба ичрои вазифахои ташкилию амрдихи ва маъмурию хочаги хукуквайронкунии маъмури содир намудаанд, хамчун шахсони мансабдор ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд, агар тибки конунгузории Чумхурии Точикистон тартиби дигар мукаррар нашуда бошад.
 4. Сохибкорони инфироди барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури бинобар сабаби ичро накардан ва ё номатлуб ичро кардани ухдадорихое, ки конунгузории Чумхурии Точикистон муайян намудааст, ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд.
 5. Тахти мафхуми сохибкори инфироди мувофики конунгузории Чумхурии Точикистон шахси вокеие фахмида мешавад, ки фаъолияти сохибкориро бе таъсис додани шахси хукуки тибки патент ё шаходатнома амали менамояд. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 30. Чавобгарии маъмурии хизматчиёни харби ва шахсони дигаре, ки дар хакки онхо оинномахои интизоми татбик мегарданд

 1. Хизматчиёни харби ва дигар шахрвандоне, ки ба чамъомадхои харби даъват шудаанд, барои хукуквайронкунии маъмури мутобики оинномахои интизоми ва ё коидахои махсус ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд.
 2. Кормандони макомоти корхои дохили, макомоти Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Чумхурии Точикистон, вохидхои хифзи хукуки макомоти Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Точикистон, макомоти системаи ичрои чазои чиноятии Вазорати адлияи Чумхурии Точикистон, макомоти гумрук ва дигар макомоти дахлдори Чумхурии Точикистон барои хукуквайронкунии маъмури хангоми ичрои вазифахои хизмати мутобики санадхои меъёрии хукукие, ки тартиби адои хизматро дар макомоти зикршуда танзим мекунанд, ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд.
 3. Шахсоне, ки нисбат ба онхо амали оинномахои интизоми ё коидахои махсуси интизом татбик мегарданд, барои риоя накардани конунгузори дар бораи интихобот ва раъйпурси, таъмини амнияти санитарию эпидемиологии ахоли, дар бораи монополияхои табии, коидахои харакат дар рох, талаботи бехатари аз сухтор берун аз чойи хизмат, конунгузори дар бораи хифзи мухити зист, коидахои гумрук ва коидахои низоми мукарраргардидаи Сархади давлатии Чумхурии Точикистон, низоми сархади, низоми гузаргоххои Сархади давлатии Чумхурии Точикистон, инчунин барои хукуквайронкунии маъмури дар сохаи андоз, боч ва дигар пардохтхои молиявии давлати ва махалли, ичро накардани талаботи конунии суд, прокурор, муфаттиш, шахси тахкиккунанда ё шахси мансабдори ваколатдори баррасикунандаи парвандаи хукуквайронкунии маъмури тибки асосхои умуми ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд. Нисбат ба шахсони зикршуда татбик кардани чазои маъмури ба тарики хабси маъмури ва нисбат ба хизматчиёни харбие, ки тибки даъват хизмат мекунанд (аскарон ва сержантхо), хамчунин татбики чазои маъмури ба тарзи чаримаи маъмури ичозат дода намешавад.

 

Моддаи 31.  Чавобгарии маъмурии шахси хукуки

 1. Шахси хукуки барои хукуквайронкунии маъмури танхо дар холатхое, ки бевосита дар моддахои дахлдори кисми махсуси Кодекси мазкур пешбини гардидаанд, ба чавобгарии маъмури кашида мешавад.
 2. Шахси хукуки хамчунин метавонад барои кирдори (амал ё беамалии) шахси вокеие, ки дар содир намудани хукуквайронкунии маъмури гунахкор дониста шудааст, ба чавобгарии маъмури кашида шуда, нисбатионхо чазои маъмури татбик гардад, ба шарте, ки мукаррар карда шавад, ки ин шахси вокеи хамчун намояндаи (узв, рохбар) шахси хукуки кирдори гайриконуниро ба манфиати онхо содир кардааст. (кчт. 01.08.2012, №877)
 3. Агар дар моддахои дахлдори кисмхои умуми ва махсуси Кодекси мазкур зикр нагардида бошад, ки меъёрхои мукаррарнамудаи ин моддахо танхо нисбат ба шахси вокеи ё танхо нисбат ба шахси хукуки татбик мегарданд, дар ин сурат меъёрхои мазкур хам нисбат ба шахси вокеи ва хам нисбат ба шахси хукуки татбик карда мешаванд, ба истиснои холатхое, ки ин меъёрхо мазмунан метавонанд танхо нисбат ба шахси вокеи ё танхо нисбат ба шахси хукуки татбик карда шаванд.
 4. Хангоми якчояшавии якчанд шахси хукуки ба чавобгарии маъмури барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури шахси хукукии навтаъсис кашида мешавад.
 5. Хангоми ба дигар шахси хукуки хамрох шудани шахси хукукии содирнамудаи хукуквайронкунии маъмури шахси хукукие, ки онро ба худ хамрох кардааст, ба чавобгарии маъмури кашида мешавад.
 6. Хангоми чудо шудани шахси хукуки ё аз хайати шахси хукуки баромадани як ё якчанд шахси хукуки барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури мутобики тавозуни (баланси) таксимот шахси хукукии навтаъсис ва ё хар як шахси хукукие, ки аз хайати шахси хукуки баромадааст, ба чавобгарии маъмури кашида мешавад.
 7. Хангоми табдил додани шахси хукукии як намуд ба шахси хукукии намуди дигар барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури шахси хукукии азнавташкилшуда ба чавобгарии маъмури кашида мешавад.
 8. Дар холатхои пешбининамудаи кисмхои чорум-хафтуми моддаи мазкур чавобгарии маъмури барои хукуквайронкунии маъмури ба он шахси хукуки низ татбик мешавад, ки вай дар бораи вокеияти хукуквайронкунии маъмури то анчоми аз нав ташкил додан огох буд ё набуд.
 9. Чазохои маъмурие, ки мутобики сархатхои дуюм, сеюм, чорум, шашум, хафтум ва хаштуми кисми якуми моддаи 36 Кодекси мазкур барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури нисбат ба шахси хукуки то анчоми аз нав ташкил додани шахси хукуки таъйин гардидаанд, тибки мукаррароти кисмхои дуюм — хафтуми хамин модда татбик карда мешаванд.

Моддаи 32. Чавобгарии маъмурии шахрванди хоричи, шахси бешахрванд ва шахси хукукии хоричи

 1. Шахрванди хоричи, шахси бешахрванд ва шахси хукукии хоричии (намояндагию филиалхои онхо ва гайра) вокеъ дар худуди Чумхурии Точикистон, ба истиснои шахрванди хоричии хукуки дахлнопазирии (масунияти) дипломати дошта, барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури тибки асосхои умуми ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд.
 2. Чавобгарии маъмури нисбатишахрванди хоричии дахлнопазирии (масунияти) дипломати дошта, тибки санадхои хукукии байналмилалии эътирофнамудаи Точикистон татбик карда мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877)

 

Моддаи 33.  Мухлати ба чавобгарии маъмури кашидан

 1. Агар аз рузи содир шудани хукуквайронкунии маъмури се мох гузашта бошад,ба истиснои хукуквайронкунихои маъмурии пешбининамудаи кисми 2 хамин модда, шахс ба чавобгарии маъмури кашида намешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)
 2. Агар аз рузи содир шудани хукуквайронкунихои маъмурии зерин шаш мох гузашта бошад, шахс ба чавобгарии маъмури кашида намешавад:

— вобаста ба хифзи саломати, вазъи санитарию эпидемиологии ахоли;

— дар сохаи хифзи мехнат ва хифзи ичтимоии ахоли;

— дар сохаи истифодаи замин;

— дар сохаи хифзи мухити зист ва истифодаи захирахои табии;

-вобаста ба коидахои бехатарии харакат дар рох (хукуквайронкунихои маъмурие, ки тавассути воситахои махсуси техникии низоми худкори идоракуни дар сохаи наклиёт сабт шудаанд ё боиси расонидани зарари сабук ба саломатии чабрдида гардидаанд); (КЧТ аз 25.12.2015,№1262)

— дар сохаи моликияти зехни;

— дар сохаи энергетика ва истифодаи захирахои энергетики;

— дар сохаи саноат, фаъолияти меъморию шахрсози ва сохтмон;

— дар сохаи конунгузории бонки;

— дар сохаи конунгузории зиддиинхисори;

— дар сохаи конунгузории гумрук;

— дар сохаи конунгузории андоз;

— вобаста ба коррупсия. (кчт. 28.06.2011 №717)

 1. 3. Дар сурати давомнок будани хукуквайронкунии маъмури хисоби мухлати пешбининамудаи кисмхои 1 ва 2 хамин модда аз рузи ошкор шудани хукуквайронкунии маъмури огоз мегардад.(кчт. 28.06.2011 №717)
 2. 4. Хангоми рад кардани огози парвандаи чинояти ё катъ кардани парвандаи чинояти, агар дар харакатхои шахс аломатхои хукуквайронкунии маъмури мавчуд бошад, дар ин холат хисоби мухлати пешбинамудаи кисми якуми хамин модда аз рузи кабули карор дар бораи рад кардани огози парвандаи чинояти ё катъ кардани парвандаи чинояти огоз меёбад.
 3. 5. Дар сурати конеъ гардонидани дархости шахсе, ки парвандаи хукуквайронкунии маъмури нисбатиу барраси мешавад, дар хусуси баррасии парванда дар чойи зисти у муддати даъвои ба чавобгарии маъмури кашидани шахс аз лахзаи конеъ намудани дархост то лахзаи воридшавии маводи парванда ба судя, макомоти давлати ва ё шахси мансабдоре, ки барои баррасии парванда дар чойи зисти он шахс ваколатдор мебошанд, боздошта мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717); (кчт. 01.08.2012, №877)

 

БОБИ 4. МАФХУМ ВА НАМУДХОИ ЧАЗОИ МАЪМУРИ

 

Моддаи 34.  Мафхуми чазои маъмури

Чазои маъмури чораи мачбуркунии давлати буда, тибки Кодекси мазкур аз чониби судя, макомоти ваколатдори давлати (шахси мансабдор) нисбат ба шахси вокеи, сохибкори инфироди, шахсонимансабдор ва хукуки барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури татбик карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 35.  Максади чазои маъмури

 1. Чазои маъмури бо максади дар рухияи риояи бечунучарои конунхо тарбия кардани шахси содиркунандаи хукуквайронкунии маъмури, инчунин пешгири намудани хукуквайронкунии нави маъмури хам аз чониби худи хукуквайронкунанда ва хам аз тарафи шахсони дигар татбик карда мешавад.
 2. Чазои маъмури наметавонад ба максади тахкири шаъну эътибори шахси содиркунандаи хукуквайронкунии маъмури, расонидани ранчу озори чисмони ё рухи, тарсонидан, хама гуна табъиз ё тахкири шаъну эътибори инсонии шахси вокеи ва ё расонидани зарар ба шухрату эътибори кории шахси хукукии содирнамудаи хукуквайронкунии маъмури истифода гардад.

 

Моддаи 36.   Намудхои чазои маъмури

 1. Барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури чазохои маъмурии зерин мукаррар ва татбик карда мешаванд:

— огохи;

— чаримаи маъмури;

— боздошти маъмурии амали ичозатнома барои машгул шудан ба намудхои муайяни фаъолият;

— махрум кардан аз ичозатнома барои машгул шудан ба намудхои муайяни фаъолият;

— махрум кардани шахси вокеи аз хукуки махсус;

— боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият;

— бо подош ситонидани ашёе, ки олоти содир намудани хукуквайронкунии маъмури ё объекти бевоситаи он мебошад;

— мусодираи ашёе, ки олоти содир намудани хукуквайронкунии маъмури ё объекти бевоситаи он мебошад;

— бо рохи маъмури аз каламрави Чумхурии Точикистон берун кардани шахрванди хоричи ва шахси бешахрванд;

— хабси маъмури.

 1. Нисбатишахси хукуки чазохои маъмурие татбик мегарданд, ки дар сархатхои дуюм, сеюм, чорум, шашум, хафтум ва хаштуми кисми якуми хамин модда пешбини шудаанд. (кчт. 01.08.2012, №877)
 2. Чазохои маъмурии пешбининамудаи кисми якуми хамин модда танхо тибки Кодекси мазкур мукаррар карда мешаванд. Моддаи 37. Чазохои маъмурии асоси ва иловаги
 3. Огохи, чаримаи маъмури, хабси маъмури, махрум кардани шахси вокеи аз хукуки махсус, боздошти маъмурии амали ичозатнома, махрум кардан аз ичозатнома, боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият танхо ба сифати чазои маъмурии асоси мукаррар ва татбик мешаванд.
 4. Бо подош ситонидан ва мусодира кардани ашёе, ки олоти содир намудан ё объекти бевоситаи хукуквайронкунии маъмури мебошад, инчунин бо рохи маъмури берун кардани шахрванди хоричи ё шахси бешахрванд аз каламрави Чумхурии Точикистон ба сифати чазои асоси ва хам чазои иловаги мукаррар ва татбик мешаванд.
 5. Барои як хукуквайронкунии маъмури чазои асоси ё чазои асоси ва иловагии маъмури аз чумлаи чазохои пешбининамудаи моддахои кисми махсуси Кодекси мазкур таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 38. Огохи

Огохи як намуди чазои маъмури буда, дар шакли хатти ва бо тартиби мукаррарнамудаи моддахои дахлдори Кисми махсуси Кодекси мазкур ба шахси содиркардаи хукуквайронкунии маъмури дода мешавад.

 

Моддаи 39.  Чаримаи маъмури

 1. Чаримаи маъмури намуди чазои маъмури буда, ба тарзи ситонидани пул ба фоидаи давлат сурат мегирад ва аз тарафи судя, макомоти ваколатдори давлати (шахси мансабдор) нисбат ба шахси содиркардаи хукуквайронкунии маъмури бо тартиби мукаррарнамудаи Кодекси мазкур таъйин карда мешавад.
 2. Андозаи чаримаи маъмури ба хисоби фоиз ва ё карат вобаста ба инхо мукаррар карда мешавад:

— нишондиханда барои хисобхо, ки дар рузи хотима ёфтан ё пешгирии хукуквайронкунии маъмури, барои хукуквайронкунии маъмурии давомнок аз рузи ошкор карда шудани он мукаррар гардидааст;

— аз арзиши ашёи хукуквайронкунии маъмури, ки дар вакти хотима ёфтан ё пешгирии хукуквайронкунии маъмури мукаррар гардидааст, барои хукуквайронкунии маъмурии давомнок аз рузи ошкор шудани он;

— аз маблаги пардохтнашудаи андозхо ва дигар пардохтхои хатми  ё амалиёти асъории гайриконуни, ки бояд пардохта шаванд, дар рузи хотима ёфтан ё пешгирии хукуквайронкунии маъмури, барои хукуквайронкунии маъмурии давомнок дар рузи ошкор шудани он мукаррар гардидаанд;

— аз арзиши корхои ичрошуда.

 1. Андозаи хадди акалли чаримаи маъмури, ки аз шахси вокеи ва сохибкори инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамояд ситонида мешавад, бояд аз як нишондиханда барои хисобхо, шахси мансабдор аз се нишондиханда барои хисобхо, сохибкори инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамояд ва шахси хукуки аз дах нишондиханда барои хисобхо кам набошад.
 2. Андозаи хадди нихоии чаримаи маъмури аз шахси вокеи ва сохибкори инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамояд, набояд аз сад нишондиханда барои хисобхо, аз шахси мансабдор аз дусад нишондиханда барои хисобхо, сохибкори инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамояд, аз сесад нишондиханда барои хисобхо ва аз шахси хукуки аз як хазор нишондиханда барои хисобхо ва ё аз дусад фоизи маблаги андозхо ва дигар пардохтхои хатмии пардохтнашуда зиёд бошад, агар Кисми махсуси хамин Кодекс андозаи дигарро мукаррар накарда бошад.(кчт. 28.12.2012, №910)
 3. Парвандаи хукуквайронкунии маъмурие, ки дар он андозаи чарима аз сесад нишондиханда барои хисобхо ба истиснои парвандахои хукуквайронкунии маъмури дар сохаи андозва конунгузории зиддиинхисори аз тарафи судя барраси мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910; КЧТ аз 08.08.2015,№1220)
 4. Маблаги чаримаи маъмури ба бучети чумхурияви гузаронида мешавад.

 

Моддаи 40. Боздошти маъмурии амали ичозатномаи машгул шудан бо намуди муайяни фаъолият

 1. Боздошти маъмурии амали ичозатномаи машгул шудан бо намуди муайяни фаъолият, ки макомоти ваколатдор ба шахси вокеи ва ё хукуки додааст, хангоми аз чониби ичозатномадор риоя накардани шарту талаботи ичозатнома танхо дар холатхои пешбининамудаи моддахои дахлдори Кисми махсуси Кодекси мазкур татбик карда мешавад.
 2. Мухлати боздошти маъмурии амали ичозатномаи машгул шудан бо намуди муайяни фаъолият бояд аз шаш мох зиёд набошад.
 3. Чазои маъмуриро макомоти ичозатномадиханда дар намуди боздошти маъмурии амали ичозатномаи машгул шудан бо намуди муайяни фаъолият таъйин менамояд.

 

Моддаи 41. Махрум кардан аз ичозатномаи машгул шудан бо намуди муайяни фаъолият

 1. Махрум кардан аз ичозатнома барои машгул шудан бо намуди муайяни фаъолият, ки аз тарафи макоми ваколатдори давлати ба шахси вокеи ё хукуки дода шудааст, барои мунтазам аз чониби ичозатномадор риоя накардани талабот ва шартхои ичозатнома танхо дар асоси холатхо ва тартиби пешбининамудаи моддахои дахлдори Кисми махсуси Кодекси мазкур татбик карда мешавад.
 2. Чазои маъмури дар намуди махрум кардан аз ичозатномаи машгул шудан бо намуди муайяни фаъолият аз тарафи судя таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 42.  Махрум кардани шахси вокеи аз хукуки махсус

 1. Шахси вокеи аз хукуки махсус (хукуки идора кардани воситахои наклиёт, шикор, нигох доштан, бо худ гирифта гаштани силохиоташфишон, истифодаи воситахои радиоэлектрони ва ё дастгоххои баландбасомад, истифодаи китъаи замин ва гайра), ки ба у дода шудааст, барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури дар холатхои мукаррарнамудаи Кисми махсуси Кодекси мазкур бинобар дагалона ё ба таври мунтазам риоя накардани коидахои истифодаи он махрум карда мешавад. Махрум кардан аз хукуки махсус ба мухлати аз ду мох то ду сол мукаррар карда мешавад. «кчт аз 22.07.2013 , №983»
 2. Чазои маъмуриро судя дар намуди махрум кардан аз хукуки махсус таъйин мекунад.
 3. Махрум кардан аз хукуки махсус дар намуди хукуки идора кардани воситахои наклиёт наметавонад нисбат ба шахсе татбик гардад, ки воситаи наклиётро бо сабаби маъюбиаш истифода мебарад ё воситаи наклиёт манбаи асосии даромади ин шахс мебошад, ба истиснои холатхои идоракунии воситаи наклиёт дар холати масти, итоат накардан ба талаботи конунии корманди милитсия ва худсарона тарк намудани чойи ходисаи садамаи наклиёт, ки у иштирокчии он аст.

 

Моддаи 43.  Боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият

 1. Боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият аз катъшавии муваккатии фаъолияти шахси вокеи, ки фаъолияти сохибкориро бе таъсиси шахси хукуки анчом медихад, аз фаъолияти шахси хукуки, филиалхо, намояндагихо, сохторхои таркиби ва китъахои истехсолии он, инчунин истифодаи тачхизот, объектхо, иморату иншоот, амали намудани намудхои муайяни фаъолият, кор ва хизматрасони иборат мебошад.
 2. Боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият дар холатхои тахдид ба хаёт ва саломатии одамон, рух додани эпидемия, эпизоотия, захролудшавии (ифлосшавии) объектхои тахти карантин карордошта тавассути объектхои карантини, сар задани садамахои радиатсиони ё фалокати техногени, расонидани зарари чидди ба холат ва хусусияти мухити зист ё хангоми содир намудани хукуквайронкунии маъмури дар сохаи муомилоти маводи нашъадор, воситахои психотропи ва прекурсорхои онхо, истехсол ва муомилоти спирти этили, машрубот, махсулоти спиртдор, инчунин махсулоти тамоку ва дигар холатхои бевосита пешбининамудаи моддахои дахлдори Кисми махсуси Кодекси мазкур татбик карда мешавад.
 3. Боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият ба мухлати то се мох мукаррар гардида, аз тарафи макомоти ваколатдор танхо дар асоси холатхо ва тартиби пешбининамудаи моддахои дахлдори Кисми махсуси Кодекси мазкур таъйин карда мешавад.
 4. Макомоти ваколатдор тибки дархости шахси вокеи, мансабдор ё хукуки ичрои чазои маъмуриро дар намуди боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият пеш аз мухлат катъ менамояд, ба шарте, ки бартараф карда шудани холатхои пешбининамудаи кисмхои якум ва дуюми хамин модда, ки барои таъйини ин чазои маъмури асос гаштаанд, мукаррар карда шавад.

 

Моддаи 44. Бо подош ситонидани ашёе, ки олоти содир намудани хукуквайронкунии маъмури ё объекти бевоситаи он гардидааст

 1. Бо подош ситонидани ашёе, ки олоти содир намудани хукуквайронкунии маъмури ё объекти бевоситаи он мебошад, аз мачбуран гирифтану фурухтани он ва ба сохиби пештарааш додани арзиши хамин ашё бо баровардани харочоти фуруши ашёи гирифташуда иборат аст.
 2. Тартиби бо подош ситонидани ашё ва номгуйи ашёхои гирифташаванда тибки Кодекси мазкур ва дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешавад. Бо подош ситонидани ашёро танхо судя таъйин мекунад.
 3. Бо подош ситонидани ашё бояд ба хусусияти хукуквайронкунии маъмурии содиршуда мутобикат намояд.
 4. Моликияти шахси сеюм, ки ба хукуквайронкунанда тааллук надорад, танхо дар холате бо подош ситонида мешавад, ки аз максади шахси хукуквайронкунанда хангоми ба даст овардани он огох будани шахси сеюм исбот карда шавад.

 

Моддаи 45. Мусодираи ашёе, ки олоти содир намудани   хукуквайронкунии маъмури ё объекти бевоситаи он гардидааст

 1. Мусодираи ашёе, ки олоти содир намудани хукуквайронкунии маъмури ё объекти бевоситаи он мебошад, аз мачбуран ва ройгон ба моликияти давлат гузаронидани хамин ашё иборат аст. Мусодираи ин ашё танхо аз чониби судя таъйин карда мешавад. Танхо ашёе бояд мусодира гардад, ки моликияти шахси хукуквайронкунанда аст, ба шарте ки дар санадхои конунгузории Чумхурии Точикистон тартиби дигар пешбини нашуда бошад.
 2. Мусодира бояд ба хусусияти хукуквайронкунии маъмури мутобикат намояд.
 3. Аз сохибияти гайриконунии шахси содирнамудаи хукуквайронкунии маъмури мачбуран гирифтани олоти содиркуни ё объекти бевоситаи хукуквайронкунии маъмури мусодира хисобида намешавад, ба шарте ки он:

— мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон бояд ба сохиби конуниаш баргардонида шавад;

— аз муомилоти граждани гирифта ё бо дигар сабабхо тахти сохибияти гайриконунии шахси содирнамудаи хукуквайронкунии маъмури карор дошта, дар ин асос бояд ба моликияти давлат гузаронида ё нобуд карда шавад.

 1. Ашёе, ки олоти содиркуни ё объекти бевоситаи хукуквайронкунии маъмури гардидааст ва ба хукуквайронкунанда тааллук надошта, балки моликияти шахси сеюм аст, танхо ба шарте мусодира мегардад, ки аз максади шахси хукуквайронкунанда хангоми ба даст овардани он пешаки огох будани шахси сеюм исбот карда шавад.
 2. Тартиби татбики мусодира ва номгуйи ашёе, ки мусодира карда намешавад, тибки Кодекси мазкур ва дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон мукаррар карда мешаванд.

 

Моддаи 46. Бо рохи маъмури аз каламрави Чумхурии Точикистон берун кардани шахрванди хоричи ва шахси бешахрванд

 1. Бо рохи маъмури аз каламрави Чумхурии Точикистон берун кардани шахрванди хоричи ва шахси бешахрванд хамчун чазои маъмури аз мачбуран берун кардани шахрванди хоричи ва шахси бешахрванд аз каламрави Чумхурии Точикистон иборат буда, дар холатхои зерин татбик мешавад, ба шарте ки:

— кирдори (амал ё беамалии) онхо бархилофи манфиати таъмини амнияти чамъияти ва давлати ё бархилофи манфиати хифзи тартиботи чамъияти бошад;

— ин чора барои хифзи саломати ва маънавиёти ахоли, химояи хукуку манфиатхои конунии шахрвандони Чумхурии Точикистон ва шахсони дигар зарур бошад;

— онхо талаботи санадхои конунгузории Чумхурии Точикистонро риоя накарда бошанд.

 1. Бо рохи маъмури аз каламрави Чумхурии Точикистон берун кардани шахрванди хоричи ва шахси бешахрванд бо рохи мачбури ва тахти назорат тавассути Сархади давлатии Чумхурии Точикистон аз каламрави Чумхурии Точикистон берун кардани шахсони зикргардида хангоми аз чониби онхо риоя накардани тартиби будубош дар Чумхурии Точикистон, вале дар дигар холатхои бевосита пешбининамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон, бо рохи ба таври назоратшаванда мустакилона аз Чумхурии Точикистон баромада рафтани шахрванди хоричи ва шахси бешахрванд амали гардонида мешавад.

 

Моддаи 47.  Хабси маъмури

 1. Хабси маъмури хамчун чазои маъмури аз муваккатан махрум кардани шахс аз озоди барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури ва бо рохи мачбуран чалб кардани у ба мехнати фоиданоки чамъияти тибки шартхо ва тартиби муайяннамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон иборат аст.
 2. Хабси маъмури чудо нигох доштани хукуквайронкунанда аз чамъият буда, ба мухлати аз як то понздах шабонаруз ва барои риоя накардани низоми вазъи фавкулодда то си шабонаруз мукаррар гардида, аз тарафи судя таъйин карда мешавад.
 3. Хабси маъмури танхо дар холатхои истисно барои намудхои алохидаи хукуквайронкунии маъмурии бевосита пешбининамудаи моддахои Кисми махсуси Кодекси мазкур мукаррар ва таъйин карда шуда, нисбат ба зани хомила, зане, ки тахти тарбияаш кудаки то чордахсола дорад, шахси ба синни хаждах нарасида, маъюбони гуруххои 1 ва 2, инчунин нисбат ба шахсе, ки ба синни нафака расидааст, татбик карда намешавад.
 4. Мухлати дастгиркунии маъмуриба мухлати хабси маъмури дохил мешавад. (кчт. 29.12.10 №650)

БОБИ 5. ТАЪЙИН НАМУДАНИ ЧАЗОИ МАЪМУРИ

 

Моддаи 48. Коидахои умумии таъйин намудани чазои маъмури

 1. Чазои маъмури барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури дар доираи мукаррароти Кодекси мазкур таъйин карда мешавад.
 2. Хангоми таъйин намудани чазои маъмури ба шахси вокеи хусусияти хукуквайронкунии маъмурии содирнамудаи у, шахсияти гунахгор, вазъи молумулкиаш, холатхои сабуккунанда ва вазнинкунандаи чавобгарии маъмури ба инобат гирифта мешаванд.
 3. Хангоми таъйин намудани чазои маъмури ба шахси мансабдор хусусияти хукуквайронкунии маъмурии содирнамудаи у, шахсияти гунахгор, вазъи молумулки ва мавкеи хизмати, холатхои сабуккунанда, вазнинкунандаи чавобгарии маъмури ба инобат гирифта мешаванд.
 4. Хангоми таъйин намудани чазои маъмури ба шахси хукуки хусусияти хукуквайронкунии маъмурии содирнамудаи у, вазъи молумулки ва молиявии шахси хукуки, холатхои сабуккунанда ва вазнинкунандаи чавобгарии маъмури ба инобат гирифта мешаванд.
 5. Хангоми мавчуд будани холатхои истисно, ки ба максад ва сабабхои кирдор вобастаанд, бо назардошти маълумотхо дар бораи шахси гунахкор, инчунин вазъи молумулки ва молиявии у оид ба парвандахо дар бораи хукуквайронкунии маъмури, ки дар суд мавриди барраси карор мегиранд, судя метавонад чазои маъмурии аз хадди акалли пешбининамудаи моддахои дахлдори Кисми махсуси Кодекси мазкур пасттарро таъйин намояд. Дар ин холат судя, ки парвандаи хукуквайронкунии маъмуриро барраси менамояд, метавонад чазои ба сифати чазои хатмии иловаги пешбинишударо таъйин накунад.

 

Моддаи 49.  Холатхое, ки чавобгарии маъмуриро сабук мекунанд

 1. Холатхои зерин чавобгарии маъмуриро сабук мекунанд:

— софдилона пушаймон шудани шахсе, ки хукуквайронкунии маъмуриро содир кардааст;

— ихтиёран хабар додани шахс дар бораи аз чониби у содир шудани хукуквайронкунии маъмури;

— окибатхои зарарноки хукуквайронкунии маъмуриро бартараф кардани шахси гунахгор, ихтиёран чуброн намудани товони зарар ва ё бартараф намудани зарари расонидашуда;

— содир намудани хукуквайронкунии маъмури дар холати хаячони сахти рухи (аффект) ё бинобар холатхои вазнини хаёти шахси, оилави ва ё холатхои дигар;

— содир намудани хукуквайронкунии маъмури аз чониби шахси ноболиг;

— содир намудани хукуквайронкунии маъмури аз чониби зани хомила ё зане, ки кудаки хурдсол дорад ё шахсе, ки худаш кудаки то хаждахсоларо танхо тарбия мекунад;

— содир намудани хукуквайронкунии маъмури тахти таъсири тахдид, мачбуркуни ё вобастагии хизмати, модди ва ё вобастагии дигар;

— бори аввал содир намудани хукуквайронкунии маъмурии камахамият;

— содир намудани хукуквайронкунии маъмури хангоми баромадан аз хадди зарурати нихои, таваккали асоснок. (кчт. 28.06.2011 №717)

 1. Судя, макомоти ваколатдори давлати (шахси мансабдор) парвандаи хукуквайронкунии маъмуриро барраси мекунад, метавонад дигар холатхоеро низ чун холати сабуккунандаи чавобгари эътироф намояд, ки дар Кодекси мазкур пешбини нашудааст.

 

Моддаи 50. Холатхое, ки чавобгарии маъмуриро вазнин мекунанд

 1. Холатхои зерин чавобгарии маъмуриро вазнин мекунанд:

— давом додани рафтори зиддихукуки, сарфи назар аз талаби шахсони ваколатдор дар хусуси катъ кардани он;

— содир намудани хукуквайронкунии маъмури аз чониби гурухи шахсон;

— чалби шахси ноболиг барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури;

— содир намудани хукуквайронкунии маъмури хангоми офатхои табии ё дигар холатхои фавкулодда;

— дар давоми як сол такроран содир намудани як намуди хукуквайронкунии маъмури, ба шарте ки шахс барои содир намудани хукуквайронкунии маъмурии аввалааш тахти чазои маъмури карор гирифта, аммо нисбат ба он мухлати мукаррарнамудаи моддаи 53 Кодекси мазкур татбик нашуда бошад;

— содир намудани хукуквайронкунии маъмури дар холати масти  бинобар истеъмоли машрубот, маводи нашъаовар, психотропи ё дигар воситахои мадхушкунанда.

Судя, макомоти ваколатдори давлати (шахси мансабдор) чазои маъмуриро таъйин мекунанд, вобаста ба хусусияти хукуквайронкунии маъмури метавонанд ин холатхоро холатхои вазнинкунанда хисоб накунанд.

 1. Холатхои пешбинамудаи кисми якуми хамин модда хамчун холатхои вазнинкунанда дониста намешаванд, ба шарте ки ин холатхо тибки меъёрхои моддахои дахлдори Кисми умумии Кодекси мазкур ба сифати нишонаи бандубастии хукуквайронкунии маъмури пешбини шуда бошанд.
 2. Номгуйи холатхое, ки чавобгарии маъмуриро вазнин мекунанд, пурра буда, холатхои дигари вазнинкунандаи чавобгариро танхо Кодекси мазкур мукаррар менамояд.

 

Моддаи 51. Таъйини чазои маъмури барои содир намудани якчанд хукуквайронкунии маъмури

 1. Дар сурати аз тарафи шахс содир намудани ду ва ё зиёда хукуквайронкунии маъмури чазои маъмури барои хар як намуди хукуквайронкунии маъмурии содиршуда алохида таъйин карда мешавад.
 2. Агар шахс якчанд хукуквайронкунии маъмури содир карда бошад ва парвандахоро нисбатиу дар як вакт як макомоти ваколатдори давлати ё шахси мансабдори ваколатдор барраси намояд, чазои нихоии нисбат ба ин шахс татбикшаванда дар доираи танхо як модда муайян карда мешавад, ки чазои нисбатан вазнини маъмуриро пешбини менамояд.

Агар чаримаи маъмури ба хисоби фоиз аз маблаги ухдадории андози ичронашуда ё ухдадории андози бо вайронкунии конунгузории андоз ичрошуда мукаррар шуда бошад, чаримаи маъмури барои хар як хукуквайронкунии маъмури чудогона ситонида мешавад.

 1. Агар шахс кирдоре (амал ё беамалие) содир намуда бошад, ки барои он чавобгарии маъмури тибки якчанд моддаи Кисми махсуси Кодекси мазкур пешбини гардида, парвандахои чунин хукуквайронкунии маъмури аз чониби макомоти ваколатдори давлати ё шахсони мансабдори ваколатдори гуногун барраси карда шаванд, чазои маъмури барои хар як хукуквайронкуни дар доираи меъёрхои ин моддахо алохида татбик мегардад.
 2. Дар холатхои пешбининамудаи кисми якум ва банди якуми кисми дуюми хамин модда ба чазои асоси метавонад яке аз чазохои иловагии пешбининамудаи моддаи 37 Кодекси мазкур хамрох карда шавад.

 

Моддаи 52. Хисоб кардани мухлати хабси маъмури ва махрум кардан аз хукуки махсус

Мухлати хабси маъмури бо соат,  шабонаруз, мухлати махрум кардан аз хукуки махсус бо шабонаруз, мох ва сол хисоб карда мешавад. (кчт. 29.12.10 №650)

 

Моддаи 53. Мухлате, ки дар давоми он шахс ба чазои маъмури кашидашуда хисоб меёбад

Шахсе, ки нисбати у барои содир намудани хукуквайронкунии маъмури чазои маъмури таъйин шудааст, дар давоми як сол аз рузи кабули карори таъйин кардани чазои маъмури ба чазои маъмури кашидашуда хисобида мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877)

 

Моддаи 54. Руёнидани зиёни молумулки ва зарари маънавии аз хукуквайронкунии маъмури расида

 1. Бахсхо оид ба руёнидани зиёни молумулки аз чониби суд тибки тартиби мурофиаи судии граждани хал мегарданд. Судя хангоми баррасии парвандаи хукуквайронкунии маъмури дар сурати набудани бахс оид ба руёнидани зиёни молумулки хукук дорад хамзамон бо таъйини чазои маъмури масъалаи руёнидани зиёни молумулкиро низ хал намояд.
 2. Хангоми аз чониби дигар макомоти ваколатдори давлати ё шахси мансабдори ваколатдор барраси гардидани парвандаи хукуквайронкунии маъмури бахси руёнидани зиёни молумулки аз чониби суд бо тартиби мурофиаи судии граждани хал карда мешавад.
 3. Бахсхои руёнидани зарари маънавии аз хукуквайронкунии маъмури расида дар суд тибки тартиби мурофиаи судии граждани барраси мешаванд.

 

Моддаи 55. Ичрои ухдадорие, ки дар натичаи содир намудани хукуквайронкунии маъмури ба миён омадааст

Таъйини чазои маъмури шахсро аз ичрои ухдадорие, ки дар натичаи содир намудани хукуквайронкунии маъмури ба миён омадааст, озод намекунад.

 

 

 

Моддаи 56.  Мухлати татбики чазои маъмури

Чазои маъмури баъди гузашти мухлати пешбининамудаи моддаи 33  Кодекси мазкур татбик карда намешавад.

 

ФАСЛИ II. КИСМИ МАХСУС

 

БОБИ 6. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ВОБАСТА БА ХУКУКУ ОЗОДИХОИ ИНСОН ВА ШАХРВАНД

 

Моддаи 57. Риоя накардани хукуки шахрванд дар бобати шинос шудан бо руйхати интихобкунандагон ва иштирокчиёни раъйпурси

Барои аз тарафи шахси масъул риоя накардани хукуки шахрванд дар бобати шинос шудан бо руйхати интихобкунандагон ва иштирокчиёни раъйпурси ё дар мухлати мукаррарнамудаи конун барраси накардани аризаи нодурустии руйхати интихобкунандагон, иштирокчиёни раъйпурси ё саркаши намудан аз додани чавоби асосноки хатти ба шахрванд дар бораи сабаби рад намудани ариза дар хусуси даровардани ислох ба руйхати интихобкунандагон, иштирокчиёни раъйпурси ё дар мухлати мукарраршуда ичро накардани карори суд дар бораи ислох кардани руйхати интихобкунандагон, иштирокчиёни раъйпурси, —

ба андозаи аз як то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин  карда мешавад.

 

Моддаи 58. Дахолат кардан ба кори комиссияи интихобот ва комиссияи раъйпурси

Барои бо истифода аз вазъи мансабию хизмати дахолат кардан ба кори комиссияи интихобот ё комиссияи раъйпурси чихати амали намудани ваколатхояшон, ки конунгузори дар бораи интихобот ва раъйпурси мукаррар намудааст, бо максади таъсир расонидан ба карори он, яъне талаб ё супориши шахси мансабдор оид ба масъалахои ба кайд гирифтани номзадхо, шуморидани овози интихобкунандагон ва масъалахои дигар, ки ба ваколати истисноии комиссияи интихобот ё комиссияи раъйпурси мансубанд, —

ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 59. Ичро накардани карори комиссияи интихобот ва комиссияи раъйпурси

Барои ичро накардани карор ё дархости комиссияи интихобот ё комиссияи раъйпурси, ки дар доираи салохияти онхо кабул карда шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз дах то понздах, ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 60. Риоя накардани тартиби пешниходи руйхати интихобкунандагон ва иштирокчиёни раъйпурси ё маълумот дар бораи интихобкунандагон ва иштирокчиёни раъйпурси

Барои риоя накардани тартиби пешниходи руйхати интихобкунандагон ва иштирокчиёни раъйпурси ё маълумот дар бораи интихобкунандагон ва иштирокчиёни раъйпурси аз тарафи шахси мансабдоре, ки ба зиммаи у ин масъулият вогузор карда шудааст, —

ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 61. Риоя накардани тартиби мукарраршудаи чопи хуччатхои марбут ба тайёри ва гузаронидани интихобот ва раъйпурси

Барои риоя накардани тартиби мукарраршудаи чопи хуччатхои  марбут ба тайёри ва гузаронидани интихобот ва раъйпурси, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 62. Риоя накардани хукуки узви комиссияи интихобот, комисссияи раъйпурси, мушохидони милли ва байналмилали, шахсони боэътимоди номзад ё намояндагони воситахои ахбори омма

Барои риоя накардани хукуки узви комиссияи интихобот, комисссияи раъйпурси, мушохидони милли ва байналмилали, шахсони боэътимоди номзад ё намояндагони воситахои ахбори омма, аз чумла хукуки саривакт гирифтани иттилоъ, ки дар конун пешбини шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 63. Рад кардани пешниходи муваккатан аз кор озод намудани номзад ба вакили ё дигар мансаби интихоботи дар бобати иштирок дар интихобот ва раъйпурси

 1. Аз тарафи корфармо рад кардани пешниход оид ба муваккатан аз кор озод намудани номзад ба вакили ё дигар мансаби интихоботи, ки дар конун пешбини шудааст, чихати таргиб ё фаъолияти дигари пешбиникардаи конун, ки ба интихоби номзад мусоидат менамояд, инчунин аз чониби корфармо рад кардани пешниходи муваккатан аз кор озод намудани узви комиссияи интихобот ё комиссияи раъйпурси барои иштирок дар тайёри ва гузаронидани интихобот ва раъйпурси тибки тартиби мукарраркардаи конун, —

ба шахси мансабдор ба андозаи аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз вазифаи ишголнамудааш озод кардан ва ё ба кори (вазифаи) дигар гузаронидани номзад ба вакили дар давраи таргиби пешазинтихоботи, инчунин аз кор (вазифаи ишголкарда) озод намудан ё ба дигар мансабхои интихоби гузаронидани узви комиссияи интихобот ё комиссияи раъйпурси бе розигии у дар вакти тайёри ва гузаронидани интихобот ва раъйпурси, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 64. Риоя накардани шартхои таргиботи пеш аз интихобот ва таргибот хангоми раъйпурси

Барои риоя накардани шартхои таргиботи пешазинтихоботи ва таргибот хангоми раъйпурси аз тарики барномахои телевизион, радио ва дигар воситахои ахбори омма, ки дар конунгузории интихобот ва раъйпурси пешбини шудааст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 65. Риоя накардани шартхои рекламаи фаъолияти сохибкори ва дигар намудхои фаъолият хангоми маъракахои интихобот

Барои риоя накардани шартхои мутобики конунгузории интихобот ва раъйпурси пешбинишудаи рекламаи фаъолияти сохибкори ва фаъолияти дигари номзад, дигар шахсон ва ташкилотхо, ки нисбат ба онхо талабот ва махдудиятхои пешбининамудаи конунгузории интихобот ва раъйпурси татбик мегардад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 66. Таргиботи пеш аз интихобот ва таргиботи раъйпурси дар замон ё маконе, ки он манъ аст

Барои таргиботи пеш аз интихобот ва таргибот хангоми раъйпурси дар замон ё маконе, ки гузаронидани чунин таргибот тибки конунгузории интихобот ва раъйпурси манъ карда шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 67. Таргиботи пеш аз интихобот ва таргиботи раъйпурси аз тарафи шахсоне, ки иштироки онхоро конун манъ кардааст

Барои таргиботи пеш аз интихобот ва таргиботи раъйпурси аз тарафи шахсоне, ки иштироки онхоро конун манъ кардааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 68. Фаъолияти шахрвандони хоричи, шахсони бешахрванд, шахсони хукукии хоричи ва созмонхои байналмилали, ки ба пешниход намудан ё интихоб шудани номзадхо, хизбхои сиёси, ки руйхати номзадхоро ба вакили пешниход кардаанд, барои ба даст овардани натичахои муайян дар интихобот монеъ мегардад ё мусоидат менамояд

Барои фаъолияти шахрвандони хоричи, шахсони бешахрванд, шахсони хукукии хоричи ва созмонхои байналмилали, ки ба пешниход намудан ё интихоб шудани номзадхо, хизбхои сиёси, ки руйхати номзадхоро ба вакили пешниход кардаанд, барои ба даст овардани натичахои муайян дар интихобот монеъ мегардад ё мусоидат менамояд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то панчох, бо берункунии маъмури аз каламрави Чумхурии Точикистон, ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 69. Тахия ва пахн кардани маводи таргиботии беном

Барои тахия ва пахн кардани маводи таргиботии чопи ва аудиовизуалии беном дар давраи тайёрию гузаронидани интихобот ва раъйпурси, ки мувофики тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон дар онхо дар бораи теъдод, вакти нашр, ном ва сурогаи созмон ё ному насаб, чои истикомати шахси тахиякунандаи ин маводи таргиботии чопи ва аудиовизуали, инчунин дар бораи номи созмон ё ному насаби шахси супоришдихандаи ин маводи таргиботи, чопи ва аудиовизуали маълумот мавчуд набошад, инчунин тахияи маводи таргиботии чопи ва аудиовизуали, ки дар онхо маълумоти номбаршуда нодуруст зикр гардидааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз яксаду панчох то дусад  нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 70. Фарохам наовардани имконият барои ба маълумоти омма расонидани раддия ё дигар тавзехот оид ба химояи шаъну шараф ё эътибори  кории номзад

Барои бо хар роху усул фарохам наовардани имконият чихати  ба маълумоти омма расонидани раддия ё дигар тавзехоти химояи шаъну шараф ё эътибори кории номзад то ба охир расидани мухлати таргиботи пеш аз интихобот, ки мувофики конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи интихобот фарохам овардани чунин имконият хатми мебошад, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 71. Касдан нобуд кардан ё расонидани зарар ба маводи чопии таргиботии марбут ба интихобот ва раъйпурси

Барои касдан нест кардан ё расонидани зарар ба маводи маълумот ё чопии таргибот, ки дар асоси талаботи конунгузори дар бинохо, иншоот ё дигар объектхо бо розигии молик ё сохиби он дар маъракахои интихобот, тайёри ё гузаронидани раъйпурси овехта шудаанд, инчунин ворид намудани навиштачот ё кашидани аксхо дар маводи маълумотию таргиботии чопи, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 72. Риоя накардани хукуки истифодаи бинохо дар рафти маъракаи интихобот, тайёри ва гузаронидани раъйпурси

Барои риоя накардани хукуки номзадхо, гуруххои ташаббускор оид ба гузаронидани раъйпурси чихати баробар истифода бурдан аз бинохои моликияти давлати ё коммунали барои вохури бо интихобкунандагон, иштирокчиёни раъйпурси, ки конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи интихобот ва раъйпурси мукаррар намудааст,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 73. Ба тарафдории номзад чалб кардани интихобкунандагон ва иштирокчиёни раъйпурси бо рохи ришва додан

Барои ба интихобкунандагон, иштирокчиёни раъйпурси додани маблаг, тухфа, дигар сарватхои модди, баргузор намудани фуруши имтиёзнок ё ройгон додани мол ё хизматрасонии имтиёзнок бо максади ба тарафдории номзад чалб кардани онхо, хамчунин анчом додани фаъолияти эхсонкори бар хилофи талаботи конун дар бораи интихобот ва раъйпурси, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад ва ба шахсони хукуки аз сесад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 74. Пешниход ё чоп накардани хисобот, маълумот дар бораи маблагхои воридшуда ва харчшуда, ки барои тайёрию гузаронидани интихобот ва раъйпурси чудо карда шудаанд

 1. Барои аз тарафи номзад ба вакили, вакили интихобшуда, хизби сиёси, муассисаи кредити дар мухлати мукаррарнамудаи конун пешниход накардани хисобот, маълумот оид ба сарчашма ва андозаи маблагхои ба хазинаи интихоботи чудошуда, харчи онхо, инчунин пешниход кардани хисобот ва маълумоти нопурра ё нодуруст, —

ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи раиси комиссияи интихобот ё раиси комиссияи раъйпурси дар воситахои ахбори омма барои нашр, пешниход накардан ё нопурра пешниход намудан ва ё саривакт пешниход накардани маълумот дар бораи маблагхои ба хазинаи интихоботи воридгашта ва харчшуда, инчунин оид ба хисоботи молиявии номзадхо ба вакили, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи раиси комиссияи интихобот ва раъйпурси нашр накардани маълумот дар бораи харчи маблаги бучети, ки барои тайёри ва гузаронидани интихобот ва раъйпурси чудо карда шудааст, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 75. Истифодаи гайриконунии маблаг аз тарафи номзад ба вакили ва ё хизби сиёси

Барои истифода бурдани дигар маблаг, ба гайр аз маблаги хазинаи интихоботии худ ё аз меъёри мукарраршуда барзиёд истифода намудани маблаги хазинаи интихоботи, инчунин барои максадхои пешбининашуда сарф намудани ин маблаг аз тарафи номзад ба вакили ва ё хизби сиёси, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 76. Аз тарафи номзад ба вакили ва ё хизби сиёси дар рафти тайёри ва гузаронидани интихобот истифода намудани кумакхои моддии гайриконуни

Барои аз тарафи номзад ба вакили ва ё хизби сиёси дар рафти тайёри ва гузаронидани интихобот истифода намудани кумакхои моддии гайриконуни, —

ба андозаи аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 77. Маблаггузории гайриконунии маъракахои  интихобот ва раъйпурси бидуни хазинахои интихобот, хазинахо барои гузаронидани раъйпурси ва расонидани дигар кумакхои модди

Барои гайриконуни расонидани кумаки молияви ё модди ба маъракахои интихоботи номзад ба вакили, хизбхои сиёси бидуни хазинахои интихоботии онхо ё ройгон ва ё бо нарххои беасос паст аз тарафи шахсони вокеи ва хукуки ичро намудани корхо, хизматрасони ё фуруши мол вобаста ба гузаронидани интихобот ва раъйпурси, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то панчох, ба шахсони хукуки аз сесад то панчсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 78. Саривакт нагузаронидани маблаг ба комиссияи интихобот, хизбхои сиёси ва номзадхо ба вакили

Барои аз тарафи макомоти дахлдор, ташкилоти кредити, алока, комиссияи интихобот, комиссияи раъйпурси ба суратхисоби комиссияхои интихобот, комиссияхои раъйпурси, хизбхои сиёси ва номзадхо ба вакили нагузаронидан, нопурра гузаронидан ё бо риоя накардани мухлати мукаррарнамудаи конунгузори гузаронидани маблаг, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 79. Ба шахрванд гайриконуни додани бюллетени  интихобот ва бюллетени овоздихи дар раъйпурси

Барои аз тарафи узви комиссияи интихобот ё комиссияи раъйпурси ба шахрванд додани бюллетени интихобот ё бюллетени овоздихи дар раъйпурси бо максади овоз додан бар ивази каси дигар ё зиёда аз як маротиба овоз додан дар рафти як овоздихи ва ё ба шахрванд додани бюллетенхои пуркардашудаи интихобот ё бюллетенхои пуркардашудаи овоздихи дар раъйпурси, —

ба андозаи аз се то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 80. Тайёр кардани шумораи ба хисоб гирифтанашудаи бюллетенхои овоздихи ё пинхон намудани бюллетенхои бокимонда

Барои тайёр кардани шумораи бюллетенхои интихобот ё бюллетенхои овоздихии раъйпурсии ба хисоб гирифтанашуда ё пинхон доштани бокимондаи бюллетенхои интихобот ва бюллетенхои раъйпурси, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз чил то панчох, ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 81.  Риоя накардани  тартиби  конунии  хисоби овозхо

Барои аз тарафи раис ё узви комиссияи интихобот ё комиссияи раъйпурси риоя накардани  тартиби хисоби овозхо, ки конун муайян намудааст, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

 

Моддаи 82. Пешниход ё чоп накардани маълумот дар бораи    натичахои овоздихи ё натичахои интихобот

 1. Барои аз тарафи раиси комиссияи участкавии интихобот ё комиссияи раъйпурси чихати шиносои ба интихобкунандагон, иштирокчиёни раъйпурси, номзадхо, мушохидони милли ва байналмилали, намояндагони воситахои ахбори омма пешниход накардан ё саривакт чоп накардани маълумот дар бораи натичаи овоздихи, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи раиси комиссияи хавзавии интихобот ё раиси комиссияи хавзавии раъйпурси содир намудани хукуквайронкуние, ки дар кисми якуми хамин модда пешбини шудааст, инчунин аз тарафи онхо риоя накардани мухлати ба намояндагони воситахои ахбори омма пешниход ё нопурра пешниход намудани маълумот дар бораи натичаи овоздихи дар интихобот ва раъйпурси, —

ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Хангоми аз тарафи раиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурси содир намудани хукуквайронкуние, ки дар кисми якуми хамин модда пешбини шудааст, инчунин аз тарафи у риоя накардани мухлати ба намояндагони воситахои ахбори омма барои нашр пешниход кардани маълумоти натичаи овоздихи дар интихобот ва раъйпурси —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 83. Пахн кардани маълумоти бардуруг дар бораи номзад

Бо максади таъсир расонидан ба натичаи интихобот пахн кардани маълумоти бардуруг дар бораи номзад ба вакили ё дигар мансаби интихоби бо рохи нашр намудан ё дигар воситахо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 84.  Монеъ шудан ба таргиботи пеш аз интихоботи

Барои монеъ шудан ба таргиботи пеш аз интихоботи, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 85. Мачбур кардан ба диндори ё бедини, худопарасти ё бехудои ва ичрои маросимхои дини

 1. Барои мачбур кардан ба диндори ё бедини, худопарасти ё бехудои ва ичрои маросимхои дини, пардохти маблаг ба манфиати масчидхо, калисохо, куништхо, чамоахои дини, иттиходияхо, марказхо, гуруххо ва ташкилотхои дини ё диндорони алохида ё монеъ шудан ба амали намудани хукуку озодихои инсон ва шахрванд, бо бахонаи мансубият ба ин ё он дин ё мазхаби (таълимоти) дини, —

ба андозаи аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 86. Монеъ шудан ба амали намудани хукук ба озодии эътикоди  дини

 1. Барои монеъ шудан ба амали намудани хукук ба озодии эътикоди дини, аз чумла кабул намудани дин ва ё акидахои дини ё дигар акидахо ё рад намудани кабули онхо, аъзо шудан ба иттиходияхои дини ё баромадан аз узвияти онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои тахкири хиссиёти динии шахрвандон ё хароб намудани ашё, нишона ва аломатхои рамзи, ки мутобики эътикоди онхо мавриди парастиш мебошанд хангоми набудани аломати чиноят,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 87. Риоя накардани тартибу мухлати баррасии мурочиати шахрвандон

Барои гайриконуни рад намудани баррасии мурочиатхо, бидуни сабабхои узрнок риоя накардани тартибу мухлати баррасии онхо, кабул кардани карори беасос, ки боиси вайронкунии хукуку манфиатхои конунии шахсони вокеи ва хукуки гардидааст, хангоми набудани аломатхои чиноят, — (КЧТ аз 23.07.2016,№1335)

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 88. Саркаши аз пешниходи маълумот ба шахрванд

Барои саркаши аз додани маълумот ба шахрванд, ки бо тартиби мукарраргардида чамъовари шудааст ва бевосита ба хукуку озодихои шахрванд дахл дорад ё саривакт надодани чунин маълумот, инчунин надодани дигар маълумот дар холатхои пешбиникардаи конун ё ба шахрванд додани маълумоти нопурра ё нодуруст аз чониби шахси мансабдор хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 89. Риоя накардани талаботи Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи забони давлатии Чумхурии Точикистон»

Барои риоя накардани талаботи Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи забони давлатии Чумхурии Точикистон», —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.   «кчт  21.07.2010 №614»

 

Моддаи 90. Аз тарафи падару модар ё дигар намояндагони конунии ноболигон ичро накардани ухдадорихои парастори ва таълиму тарбияи ноболигон

Барои аз тарафи падару модар ё дигар намояндагони конунии ноболигон, омузгор ё дигар корманди муассисаи таълими ё тарбияви, инчунин шахсе, ки дар асоси шартнома кудакро тарбия мекунад,ичро накардани ухдадорихои парастори, тарбияви, таълими, химояи хукук ва манфиатхои ноболигон хангоми набудани аломати чиноят, —

огохи дода мешавад ё ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 18.03.2015, №1179)

 

Моддаи 91.  Суиистифода аз хукуки васи  ё парастор

Барои гаразнок истифода намудани васоят ё парастори, бар зарари шахси тахти васоят ва парастори карордошта ё бе назорат ва ё бе кумаки модди гузоштани у хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 92. Риоя накардани тартиб ё мухлати пешниходи  маълумот дар бораи кудакон, ки барои фаро гирифтан ба тарбияи оила, тахти васоят ё ба муассисаи кудакони ятим ё бепарастор эхтиёч доранд

Барои аз тарафи рохбари муассиса, ки дар он кудакони бепарастор карор доранд ё аз тарафи шахси мансабдори макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати ё макомоти худидоракунии шахрак ва деха риоя накардани тартиб ва мухлати пешниход намудани маълумот дар бораи кудаконе, ки барои фаро гирифтан ба тарбияи оила (фарзандхони), тахти васоят (парастори) ё ба муассисаи кудакони ятим ё бепарастор эхтиёч доранд, хамчунин касдан пешниход намудани маълумоти нодуруст дар бораи чунин ноболигон, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 23.07.2016,№1335)

 

Моддаи 93. Кирдорхои гайриконуни хангоми фарзандхонди, тахти васоят (парастори) ё ба оилаи (мураббии) парастор супоридан икудак

Барои содир намудани кирдорхои гайриконуни хангоми фарзандхонди, тахти васоят (парастори) ё ба оилаи (мураббии) парастор супоридани кудак, — (КЧТ аз 23.07.2016,№1335)

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

   Моддаи 931. Риоя накардани талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи пешгирии зуровари дар оила

   Барои риоя накардани талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи пешгирии зуровари дар оила, яъне содир намудани кирдори касдонаи дорои хусусияти чисмони, рухи ё иктисоди ё тахдиди содир намудани онхо дар муносибатхои оилави, агар ин кирдор боиси поймол шудани хукук ва озодихои аъзои оила  гардад, хангоми набудани аломатхои чиноят, —

   ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 19.03.2013, №938)

 

   Моддаи 932. Риоя накардани талаботи  амрномаи мухофизати

   Барои риоя накардани талаботи амрномаи мухофизати, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима ё хабси маъмури ба мухлати аз панч то понздах шабонаруз таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 94. Риоя накардани конунгузори дар бораи мехнат

 1. Барои риоя накардани конунгузори дар бораи мехнат, аз чумла:

— беасос катъ кардани шартномаи мехнати бо корманд;

— бе бастани шартномаи (карордоди) мехнати ба кор кабул намудан ва ё риоя накардани синну соли мукарраршудаи кабул ба кор;

— яктарафа даст кашидани корфармо аз гуфтушуниди коллективи;

— беасос надодани рухсатии мехнати ба кормандон, инчунин таъмин накардани дигар кафолатхое, ки конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи мехнат пешбини намудааст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои баъди таъйини чазои маъмури дар давоми як сол такроран содир намудани хукуквайронкунии маъмурии дар кисми якуми хамин модда зикргардида, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 95.  Беасос ба кор кабул накардан

 1. Барои аз тарафи шахси мансабдор беасос ба кор кабул накардани шахс, ки ба корхона, муассиса ва ташкилот, сарфи назар аз шаклхои моликият ва тарзи ташкилию хукуки, аз тарафи хадамоти шугли ахоли аз хисоби квотаи тибки санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон мукарраргардида фиристода шудааст, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи шахси мансабдор беасос ба кор кабул накардани шахс, ки аз озмуни ишголи чойхои холи гузаштааст хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 96. Дидаю дониста ба кор кабул кардани шахрвандоне, ки аз тарафи макомоти хифзи хукук дар кофтуков карор доранд

Барои дидаю дониста ба кор кабул кардани шахрвандоне, ки аз тарафи макомоти хифзи хукук дар кофтуков карор доранд, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 97. Ба кор кабул намудани шахсони доги суди дошта ба мансабхое, ки конунгузори манъ кардааст

Барои ба кор кабул намудани шахсони доги суди дошта ба мансабхое, ки конунгузори манъ кардааст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 98. Гайриконуни аз кор озод намудани корманд (хизматчи)

Барои аз тарафи шахси мансабдор гайриконуни аз кор озод намудани корманд (хизматчи), —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 99. Саркаши кардан аз иштирок дар гуфтушуниде, ки ба бастани шартнома (созишнома)-и коллективи ё риоя накардани мухлати мукарраршудаи бастани он вобаста аст

Барои саркаши кардани корфармо ё намояндаи у аз иштирок дар гуфтушуниди бастани шартнома (созишнома)-и коллективи, тагйир додан ё ворид намудани илова ба он, ба шарте, ки хатман бастани он дар конун пешбини шуда бошад ё риоя накардани мухлати мукаррарнамудаи конун оид ба гуфтушунид, инчунин таъмин накардани кори комиссия оид ба бастани шартномаи (созишномаи) коллективи дар мухлатхои мукаррарнамудаи тарафхо, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 100. Пешниход накардани маълумоти зарури барои доир намудани гуфтушуниди коллективи ва амали кардани назорати риояи шартнома (созишнома)-и коллективи

Барои аз тарафи корфармо ё намояндаи у тибки тартиби мукаррарнамудаи конун пешниход накардани маълумоти зарури барои анчом додани гуфтушуниди коллективи ва амали намудани назорати риояи шартнома (созишнома)-и коллективи, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 101. Беасос саркаши кардан аз бастани шартнома  (созишнома)-и коллективи

Барои беасос саркаши кардани корфармо ё намояндаи у аз бастани шартномаи (созишномаи) коллективии мукаррарнамудаи конун, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 102. Риоя ё ичро накардани ухдадорихои шартнома  (созишнома)-и  коллективи

Барои аз тарафи корфармо ва ё намояндаи у риоя ё ичро накардани ухдадорихои шартнома (созишнома)-и коллективи, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 103. Саркаши кардан аз кабули талаботи кормандон ва аз  иштирок дар созишхои ошти

Барои саркаши кардани корфармо ё намояндаи у аз кабули талаботи кормандон ва аз иштирок дар созишхои ошти, надодани бино барои баргузории мачлиси (конференсияи) кормандон бо максади пешниходи талабот ё монеъ шудан ба баргузории чунин мачлис (конференсия), —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 104.  Ичро накардани созишнома

Барои аз тарафи корфармо ё намояндаи у ичро накардани ухдадории созишномае, ки дар натичаи созиши ошти ба даст   омадааст, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 105. Аз кор озод кардани кормандон бо сабаби бахси коллективии мехнати ё эълон намудани корпартои

Барои аз тарафи корфармо аз кор озод кардани кормандон бо сабаби бахси  коллективии мехнати ё эълон намудани корпартои, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 106. Риоя накардани конунгузори дар бораи мачлисхо, гирдихамойихо, намоишхо ва рохпаймойихои осоишта

Барои монеъ шудан ба ташкил ва баргузории мачлисхо, гирдихамойихо, намоишхо ва рохпаймойихои осоишта, ки мувофики конунгузории Чумхурии Точикистон баргузор мегарданд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 107. Мачбур намудан ба иштирок кардан ё иштирок накардан дар корпартои

Барои мачбур намудан чихати иштирок кардан ё иштирок накардан дар корпартои бо рохи зури ё тахдиди истифодаи зури ё бо истифодаи холати вобастагии шахс, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 108. Риоя накардани хукуки маъюбон хангоми ба кор кабул кардан

 1. Барои аз тарафи корфармо дар доираи квотаи мукарраршуда ба кор кабул накардани маъюбони гуруххои дуюм ва сеюм, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои беасос ба сифати шахси бекор ба кайд нагирифтани маъюб, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 109.  Пинхон доштани холати сугуртави

Барои аз тарафи сугуртакунанда пинхон доштани холати сугуртави хангоми сугуртаи хатмии ичтимои (давлати ё шахси) аз холатхои фалокатовар дар истехсолот ва беморихои касби, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 7. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ВОБАСТА БА ХИФЗИ САЛОМАТИ, ВАЗЪИ САНИТАРИЮ ЭПИДЕМИОЛОГИИ АХОЛИ  ВА АХЛОКИ ЧОМЕА

 

Моддаи 110. Риоя накардани конунгузори дар бораи хифзи саломатии ахоли

Барои аз тарафи шахси мансабдор риоя накардани меъёр ва коидахои хифзи саломатии ахоли, ки тибки санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон оид ба хифзи саломати мукаррар шудаанд, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 111. Риоя накардани коидахои нигохдори ва истифодаи босамари хуни донори, чузъхои он ва давохои аз он тайёр кардашуда

Барои риоя накардани коидахои нигохдори ва истифодаи  босамари хуни донори, чузъхои он ва давохои аз он тайёр кардашуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 112. Риоя накардани коидаю меъёрхои санитарию  гигиени ва санитарию эпидемиологи

 1. Барои риоя накардани коидаю меъёрхои санитарию гигиени ва санитарию эпидемиологи, инчунин ичро накардани чорабинихои санитарию гигиени ва зиддиэпидеми (ба гайр аз коидаю меъёрхои вобаста ба хифзи хавои атмосфера),-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои баъди таъйини чазои маъмури дар давоми як сол такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз яксаду панчох то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 113. Риоя накардани коидахои мубориза бо эпидемия

Барои риоя накардани коидахои хатми, ки бо максади пешгирии ба миён омадан ё пахн шудани беморихои карантини ва дигар беморихои сирояткунандаи барои инсон хавфнок мукаррар шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 114. Риоя накардани талаботи санитарию эпидемиологи хангоми истифодаи бинохои истикоматию чамъияти, иморат ва иншоот

Барои риоя накардани талаботи санитарию эпидемиологи хангоми истифодаи бинохои истикоматию чамъияти, иморат ва иншоот,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 115. Риоя накардани коидахои санитарию гигиени ва санитарию эпидемиологи дар наклиёт

 1. Барои риоя накардани коидахои санитарию эпидемиологи ва меъёрхои мукарраршудаи санитарию гигиени дар наклиёти автомобили, рохи охан ва оби, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои санитарию эпидемиологи ва меъёрхои мукарраршудаи санитарию гигиени дар хавопаймо,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718)

 

Моддаи 116. Риоя накардани талаботи санитарию эпидемиологи нисбати оби нушоки

Барои риоя накардани талаботи санитарию эпидемиологи нисбати оби нушоки ва таъмини  ахоли бо оби нушоки, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 117. Риоя накардани талаботи санитарию эпидемиологи дар муассисахои хуроки умуми

Барои риоя накардани талаботи санитарию эпидемиологи дар муассисахои хуроки умуми, аз чумла дар ошхона, тарабхона, кахвахона ва дигар чойхои ташкили хуроки ахоли, инчунин хангоми тайёр намудани хурок ва нушокихо, нигохдори ва фуруши онхо ба ахоли, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 118. Риоя накардани талаботи санитарию эпидемиологи нисбати шароити таълиму тарбия

Барои риоя накардани талаботи санитарию эпидемиологи нисбати шароити таълиму тарбия, воситахои техники, аз чумла аудиовизуали, технологияи иттилооти (компютер), мебели таълими, инчунин китобхои дарси ва дигар маводи чопи, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 119. Аз муоинаи хатмии тибби ва муоличаи профилактики саркаши кардани шахсони гирифтори беморихои сирояткунанда, вируси норасоии масунияти одам

Барои саркаши кардан аз муоинаи хатмии тибби ва муоличаи профилактикии вируси норасоии масунияти одам ва дигар беморихои сирояткунанда сарфи назар аз огохии макомоти тибби,-

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 120. Пинхон доштани манбаи сирояти вируси норасоии масунияти одам, беморихои сирояткунанда ва алокахое, ки хавфи сироятро ба вучуд меоранд

Аз тарафи шахси мубталои беморихои вируси норасоии масунияти одам, беморихои сирояткунанда, инчунин шахсони бо у алокадошта пинхон доштани манбаи сироят, ки хавфи ба ин бемори сироят карданро ба вучуд меорад, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 121. Риоя накардани коидахои муомилот бо дорувори ва иловахои хуроквори

Барои гайриконуни ба худуди Чумхурии Точикистон ворид намудани дорувори ва иловахои хуроквори, истехсол кардан, ба муомилот баровардани онхо, истифода бурдани дорувори ва иловахои хуроквории бесифат, калбаки (сохта) ва ё ба талаботи стандартхои мукарраршуда номувофик, инчунин мухлати истифодаашон гузашта хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз чил то панчох, ба шахсони мансабдор аз панчох то сад ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 122. Гайриконуни машгул шудан ба фаъолияти дорусози ва тибби халки

 1. Барои машгул шудан ба фаъолияти хусусии дорусози аз тарафи шахсе, ки барои чунин намуди фаъолият ичозатнома надорад, —

ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои машгул шудан ба тибби халки ва риоя накардани тартиби мукаррарнамудаи конун дар ин фаъолият,-

ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 123. Риоя накардани тартиби мукарраршудаи хизматрасонии муздноки тибби дар муассисахои тиббии давлати

Барои риоя накардани тартиби мукарраршудаи хизматрасонии  муздноки тибби дар муассисахои тиббии давлати, касдан баланд намудани нархи хизматрасонии муздноки тибби ё дидаю дониста расонидани кумаки муздноки тибби ба шахсе, ки ба хизматрасонии ройгони тибби хукук дорад, —

ба шахси масъул ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 124. Риоя накардани коидахо, меъёрхо ва дастурхои бехатарии радиатсиони

Барои риоя накардани коидахо, меъёрхо ва дастурхои мукарраршудаи бехатарии радиатсиони,-

ба андозаи аз бист то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 125. Риоя накардани коидахо, меъёрхо ва дастурхои бехатарии электромагнити

Барои риоя накардани коидахо, меъёрхо ва дастурхои бехатарии электромагнити, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 126. Ба фуруш баровардани махсулоти бесифати хуроквори

Барои ба фуруш баровардани махсулоти бесифати хуроквори, ки дар таркиби онхо ба андозаи зиёд моддахои кимиёи, захрдор, кансерогени ва омехтаи биологи доранд, аз чумла махсулоти дар хона тайёршуда, мухлати истеъмоли онхо гузаштааст,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 127. Киштукор ва парвариши гайриконунии растанихои дорои маводи нашъадор

Барои киштукор ва парвариши гайриконунии растанихои дорои маводи нашъадор, яъне кишт ё нигохубини гайриконунии растанихое, ки кишташон манъ мебошад хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 128. Гайриконуни истехсол ва тайёр кардан, коркард, сохиб шудан, нигох доштан, интикол ё фиристодани маводи нашъадор,  моддахои психотропи ва ё прекурсорхои  онхо

 1. Барои гайриконуни истехсол ва тайёр кардан, коркард, сохиб шудан, нигох доштан, интикол ё фиристодани маводи нашъадор, моддахои психотропи ва ё прекурсорхои онхобе максади фурухтан хангоми набудани аломати чиноят,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (кчт 19.05.09, №513)

 1. Барои бо максади фурухтан содир намудани кирдори дар кисми якуми моддаи мазкур пешбинишуда, хамчунин фуруши гайриконунии онхо хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 129. Чалби ноболигон ба истеъмоли махсулоти тамоку машрубот ё моддахои мадхушкунанда

 1. Барои чалби ноболигон ба истеъмоли махсулоти тамоку машрубот ё моддахои мадхушкунанда, аз чумла маводи нашъадор, моддахои психотропи ё прекурсорхои онхо хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)

 1. Барои содир намудани хамин кирдорхо аз тарафи падару модар ё дигар намояндахои конунии ноболигон, инчунин шахсоне, ки ба зиммаи онхо вазифаи таълиму тарбия ва табобати онхо вогузор шудааст, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 130. Машгул шудан ба фохишаги

 1. Барои машгул шудан ба фохишаги, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми 1 хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз бист то чил нишондиханда барои хисобхо чарима ё хабси маъмури ба мухлати аз дах то понздах шабонаруз таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 23.11.2015,№1234)

 

Моддаи 131. Таргиби маводи нашъадор, моддахои психотропи ё прекурсорхои онхо

Барои таргиб ё рекламаи гайриконунии маводи нашъадор, моддахои психотропи ё прекурсорхои онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 132. Истехсол ё муомилоти спирти этили, махсулоти  алкоголи ё дар таркибаш спиртдошта, ки ба талаботи стандарти давлати мувофикат намекунад

Барои истехсол ё муомилоти спирти этили, махсулоти алкоголи ё дар таркибаш спиртдошта, ки ба талаботи стандарти давлати мувофикат намекунад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз як хазор то ду хазор нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 8. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ

ХИФЗИ МЕХНАТ ВА ХИФЗИ ИЧТИМОИИ АХОЛИ

 

Моддаи 133. Риоя накардани коидахои хифзи мехнат ва техникаи бехатари

Барои риоя накардани коидахои хифзи мехнат ва техникаи бехатари хангоми набудани аломати чиноят,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 134. Саривакт напардохтани музди мехнат, нафака, идрорпули, кумакпули, чубронпули ва дигар пардохтхои ичтимои

 1. Барои саривакт напардохтани музди мехнат, нафака, идрорпули,кумакпули, чубронпули ва дигар пардохтхои ичтимои хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони масъул ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои баъди таъйини чазои маъмури дар давоми як сол такроран содир намудани кирдоре, ки дар кисми якуми хамин модда пешбини шудааст, —

ба шахсони масъул ба андозаи аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 135. Аз тарафи корфармо риоя накардани конунгузори оид ба хифзи мехнат

Барои аз тарафи корфармо риоя накардани конунгузори оид ба хифзи мехнат, яъне ичро накардан ё ба таври номатлуб ичро кардани ухдадори, ки ба ташкил намудани шароити мусоиду бехатари кор, чори намудани воситахо ва технологияи таъминкунандаи меъёрхои санитарию гигиени ва талаботи стандартхо оид ба хифзи мехнат вобаста аст, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 136. Напардохтани маблаги сугурта ё ёрдампули ба шахсони  дар истехсолот чабрдида

Барои аз тарафи корфармо напардохтани маблаги мукарраршудаи сугурта ё ёрдампули ба шахсони дар истехсолот чабрдида,-

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад

 

Моддаи 137. Гум кардан, саривакт ба кайд нагирифтан ё аз нав ба кайд нагирифтани шаходатномаи шахси гуреза

 1. Барои гум кардани шаходатномаи шахси гуреза, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои саривакт ба кайд нагирифтан ва ё аз нав ба кайд нагирифтани шаходатномаи шахси гуреза, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 138. Гайриконуни ба кор чалб намудан, ба кор таъмин кардани шахрвандони Чумхурии Точикистон дар хорича ва ё шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд дар Чумхурии Точикистон

 1. Барои гайриконуни ба кор чалб намудан ё ба кор таъмин кардани шахрвандони Чумхурии Точикистон дар хорича, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз си то панчох, ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои гайриконуни ба кор чалб намудан ё ба кор гирифтани шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд дар Чумхурии Точикистон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз си то панчох, ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад ва ба шахсони хукуки аз дусаду панчох то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои бе ичозати махсус дар худуди Чумхурии Точикистон ба фаъолияти мехнати машгул шудани шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 139. Ичро накардани амрномаи макомоти давлати оид ба назорати риояи конунгузори дар бораи мехнат

Барои аз тарафи корфармо дар мухлати мукарраршуда ичро накардани амрнома ва дастури макомоти давлати оид ба назорати риояи конунгузори дар бораи мехнат, ки мувофики конунгузории Чумхурии Точикистон пешбини шудааст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 140. Дидаю дониста додани маълумоти нодуруст хангоми таъйин намудани кумакпулии ичтимоии давлати

 1. Барои аз тарафи шахси ваколатдор ба шахрвандон дидаю дониста додани маълумоти бардуруге, ки боиси нодуруст таъйин намудани кумакпулии ичтимоии давлати гардидааст, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи шахрванд дидаю дониста пешниход намудани маълумоти бардуруг дар мавриди мурочиат барои таъйини кумакпулии ичтимоии давлати, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 9. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ ИСТИФОДАИ ЗАМИН

 

Моддаи 141. Риоя накардани хукуки моликияти давлати ба замин

Барои худсарона истифода бурдан ва ё аз они худ кардани китъахои замин, ки аз ин хукуки давлат ба замин халалдор мешавад, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 142. Риоя накардани тартиби хифз ва истифодаи замин

Барои риоя накардани тартиби хифз ва истифодаи замин, яъне ичро накардани чорабинихои хатми вобаста ба бехдошти замин ва хифзи он аз бодлесшавию обшустаги, хароб намудани замини кишт, нобуд кардани кабати хосилхези хок ё пешгири накардани дигар омилхое, ки таркиби хокро бад мекунанд, инчунин истифода намудани замин бо усуле, ки боиси вайроншавии хок ва холати экологии замин мегардад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 143.  Истифодаи гайримаксадноки замин

Барои истифодаи гайримаксадноки замин, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 144. Риоя накардани талаботи низоми истифодаи замин

Барои риоя накардани талаботи низоми истифодаи заминхои таъйиноти хифзи табиат, солимгардони, табиию мамнуъгохи ва дигар заминхое, ки таъйиноти махсуси истифода мебошанд, заминхое, ки тахти таъсири захролудшавии радиоактиви карор гирифтаанд, инчунин бад кардани холати экологии китъаи замине, ки ба истифода дода шуда, дар худуди муайян карор дорад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 145. Лоихакаши, чойгир намудан, сохтан ва ба истифода додани объектхое, ки ба холати замин таъсири манфи мерасонанд

Барои лоихакаши,чойгир намудан, сохтан ва ба истифода додани объектхое, ки ба холати замин таъсири манфи мерасонанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 146.  Напардохтани маблаги андози замин

Барои напардохтани маблаги андози замин, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин  карда  мешавад.

 

Моддаи 147.   Ифлос кардани замин

Барои бо моддахои кимиёиву радиоактиви, партовхои истехсоли ва обхои партов, организмхои бактериологию паразити ва зараррасон ифлос кардани замин хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 148. Истифодаи замин бе хуччати тасдиккунандаи хукуки истифодаи он

Барои истифодаи замин бе хуччати тасдиккунандаи хукуки истифодаи он,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 149. Риоя накардани тартиби ба истифода додани замин

Барои риоя накардани тартиби ба истифода додани замин, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 150. Пинхон доштани маълумот оид ба мавчудияти захираи махсуси замин

Барои пинхон доштани маълумот оид ба мавчудияти захираи махсуси замин,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 151. Худсарона иваз кардани китъахои замин

Барои худсарона иваз кардани китъахои замин,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз яксаду панчох то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 152. Риоя накардани тартиби мукарраршудаи аз як намуд ба намуди дигар гузаронидани замин

Барои риоя накардани тартиби мукарраршудаи аз як намуд ба намуди дигар гузаронидани замин,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

Моддаи 153. Кабул намудани карори гайриконуни дар бораи чудо намудани китъаи замин ва истифодаи он

Барои кабул намудани карори гайриконуни дар бораи чудо намудани китъаи замин ва истифодаи он хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 154. Тахрифи маълумоти кадастри замин

Барои тахрифи маълумоти кадастри замин, аз чумла бакайдгири, бахисобгири ва баходихии замин аз тарафи шахсони мансабдор ё шахсони масъул, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 155. Пешниход накардан ё пешниходи маълумоти бардуруг дар бораи холат ва истифодаи замин

Барои пешниход накардан ва ё пешниходи маълумоти бардуруг дар бораи холат ва истифодаи замин аз тарафи истифодабарандагони замин, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 156. Бе сабабхои узрнок истифода набурдани китъаи замин

 1. Барои бе сабабхои узрнок дар давоми ду сол истифода набурдани китъаи замине, ки барои истифодаи кишоварзи ва хочагии чангал дода шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои бе сабабхои узрнок дар давоми се сол истифода набурдани китъаи замине, ки барои таъйиноти гайрикишоварзи ва гайрихочагии чангал дода шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як сол истифода набурдани китъаи замини наздихавлиги ва богдорию полезии коллективи, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то чор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 157. Риоя накардани мухлати супоридани заминхои хокгардоннашуда ва заминхои аз нав азхудкардашуда бар ивази заминхое, ки чудо карда шудаанд

Барои риоя накардани мухлати супоридани заминхои хокгардоннашуда (култиватсиянашуда) ва заминхои аз нав азхудкардашуда бар ивази заминхое, ки чудо карда шудаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 158. Риоя накардани мухлати баргардонидани замини муваккатан ишголшуда ё мувофики таъйинот омода накардани он барои истифода

Барои риоя накардани мухлати баргардонидани замини муваккатан ишголшуда, ичро накардани ухдадории омода кардани замин барои истифода мувофики таъйинот ва риоя накардани мухлати корам намудани китъаи замин, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 159. Нобуд кардани ишорахои мукарраршудаи марзи ва дигар аломатхои маълумоти ё расонидани зарар ба онхо

Барои нобуд кардани ишорахои марзии замин ва дигар аломатхои мукарраршудаи маълумотию марзии истифодаи замин ё расонидани зарар ба онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 160. Монеъ шудан барои ба расмият даровардани хуччатхои чудо кардани китъаи замин ва истифодаи он

Барои монеъ шудан чихати ба расмият даровардани хуччатхои чудо кардани китъаи замин ва истифодаи он, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 161. Монеъ шудан ба анчом додани баруйхатгирии китъаи замин

Барои монеъ шудан ба анчом додани баруйхатгирии китъаи   замин, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 162.   Саркаши аз ичрои дастур

Барои саркаши кардан аз ичрои дастур, саривакт ичро накардани он ё дигар санади марбут ба бартараф намудани камбудихое, ки ба масъалахои истифодаи китъаи замин вобастаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 163. Саркаши аз бакайдгирии китъаи замин

Барои саркаши аз бакайдгирии китъаи замин дар мухлати мукаррарнамудаи конун, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 164. Чуброн накардани зарари истифодабарандагони замин ва талафоти махсулоти кишоварзи

Барои чуброн накардани зарари истифодабарандагони замин ва талафоти махсулоти кишоварзи,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 10. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ

ИСТИФОДАИ САРВАТХОИ  ЗЕРИЗАМИНИ

 

Моддаи 165. Риоя накардани хукуки моликияти давлати ба сарватхои зеризамини

Барои худсарона истифода кардани сарватхои зеризамини, ошкоро ё пинхони ахд бастан, ки хукуки давлатро ба сарватхои зеризамини вайрон ё халалдор мекунад хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 166. Риоя накардани тартиби мухофизат ва истифодаи сарватхои зеризамини

 1. Барои худсарона сохтани иморатхо дар китъахои дорои канданихои фоиданок, коркарди конхои канданихои фоиданок бе ризоияти макомоти хифзи табиат, риоя накардани коидахои мухофизати сарватхои зеризамини ва мухити табии, бино ва иншоот аз таъсири зарарноки корхое, ки бо истифодаи сарватхои зеризамини, нобуд ё вайрон кардани чоххои тахти низоми мушохидаи обхои зеризамини, инчунин нишонаю аломатхои маркшейдери ва геодези марбутанд хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад ё фаъолият оид ба истифодаи сарватхои зеризамини то се мох боздошта мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои истифодаи интихобии китъахои сермаъдани конхо, ки боиси талафоти исрофкоронаи захирахои мавзунии канданихои фоиданок, талафоти аз меъёр зиёд ва омехташавии аз хад афзуни канданихои фоиданок дар вакти истихроч, вайрон шудани конхо ва дигар ходисахои риоя накардани коидахои истифодаи окилонаи захираи онхо мегардад, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сесад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад ё фаъолияти истифодаи сарватхои зеризамини то се мох боздошта мешавад.

 1. Барои гум кардани хуччатхои маркшейдери, ичро накардани талаботи таъминкунандаи бехатарии ахоли аз истифодаи конхо ва чоххои кандашудаи бархамхуранда ва муваккатан басташаванда, инчунин ичро накардани талаботи хифзи конхо ва чоххои пармашуда дар вакти муваккатан басташавии онхо, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 167. Риоя накардани нигохдории обхои зеризамини хангоми истифодаи сарватхои зеризамини

Барои риоя накардани талаботи бе сабаб нигохдории обхои зеризамини хангоми истифодаи сарватхои зеризамини, яъне кам ё ифлос намудани обхои зеризамини, аз чумла обхои гарми маъдани ва табобати, гайримаксаднок истифода бурдани об, нест кардан, расонидани зарар  ё хангоми истифодаи сарватхои зеризамини таъмин накардани хифзи чоххои гидрогеологие, ки барои истифодаи минбаъда коршоям мебошанд,–

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 

Моддаи 168. Риоя накардани коидахо ва талаботи ичрои кор оид ба омузиши геологии сарватхои зеризамини

 1. Барои риоя накардани коидахо ва талаботи ичрои кор оид ба омузиши геологии сарватхои зеризамини, ки боиси нодуруст муайян кардани микдори захирахои кашфшудаи канданихои фоиданок ё шароити сохтмону истифодаи корхонахои истехсоли маъдан ва иншооти зеризаминии ба истихрочи канданихои фоиданок вобастанабуда гардидаанд, гум кардани хуччатхои геологи, нусхаи намунахои канданихои фоиданок, ки барои омузиши минбаъдаи геологии маъдан ва ба кор андохтани конхо заруранд, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдоре, ки дар кисми якуми хамин модда нишон дода шудааст,-

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 169. Риоя накардани технологияи истихроч ва коркарди ашёи хоми маъдани

 1. Барои аз меъёри технологи кам ё барзиёд истихроч намудани захирахои канданихои фоиданок, нигох доштани маъдани истихрочшуда дар худи чох, истифодаи усули истихрочи канданихои фоиданок, ки хосият ва сифати табиии онро паст менамояд, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои ичро накардани лоихахои муваккатан хобондан ва бархам додани корхонаи истихрочи канданихои фоиданок, наандешидани тадбирхои нарм кардани кисми болоии замин, ки дар натичаи корхои геологию кухкори вайрон шудаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани технологияи истихроч ва коркарди маъдан, ки ба шароити табиии чойгиршавии захирахо дар каъри замин ва тавсифоти сифатии канданихои фоиданок мувофикат намекунад, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 170. Риоя накардани коидахои хисоб ва таъминоти геологию маркшейдери хангоми азхудкунии сарватхои зеризамини

 1. Барои риоя накардани коидахои таъминоти гидрогеологи, геологи ва маркшейдери хангоми коркарди конхои канданихои фоиданок, обхои зеризамини ва истифодаи сарватхои зеризамини барои максадхои дигар, нобуд ё вайрон кардани ишорахои маркшейдери ва геодези, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои хисоб ва таъминоти геологию маркшейдери хангоми азхудкунии сарватхои зеризамини, холат ва харакати захирахо, талафот ва камшави, коидахои пешбурди хисоб ва муайян намудани сифати обхои партови сатхи обу замин, ба макомоти ваколатдори геология ва захирахои маъдани пешниход накардани хисобот оид ба захирахои канданихои фоиданоки кашфгардида ва захирахои истихрочшуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 171. Худсарона чамъовари кардан ё фурухтани мумиё ва ашёи маъдании мумиёдор

 1. Барои худсарона чамъовари намудани мумиё, инчунин ашёи маъдании мумиёдор, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои фурухтани мумиё ва ашёи маъдании мумиёдор дар сурати риоя накардани коидахои мукарраргардида, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 172. Саркаши намудан аз ичрои амрномаи макомоти назорати давлатии бехатарии корхо дар саноат ва сохаи кухкори

Барои саркаши намудан аз ичрои амрномаи макомоти назорати давлатии бехатарии корхо дар саноат ва сохаи кухкори, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз чорсад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад ё фаъолияти онхо ба мухлати то се мох боздошта мешавад.

 

БОБИ 11. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ ИСТИФОДАИ ЗАХИ-РАХОИ  ОБ

 

Моддаи 173. Вайрон кардани хукуки моликияти давлати ба захирахои об

Барои худсарона тасарруф кардани объектхои об ва иншооти хочагии об, худсарона истифода кардан ва таксим намудани об, ба каси дигар додани хукуки истифодаи об, инчунин содир намудани дигар ахдхо, ки хукуки моликияти давлатиро ба захирахои об вайрон мекунанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 174.   Риоя накардани коидахои истифодаи об

Барои аз меъёри мукарраршуда зиёд сарф кардани об, худсарона истифода бурдани об ва худсарона анчом додани корхои гидротехники, гайримаксаднок истифода бурдани об, риоя накардани коидахои хисоби микдори оби аз объектхои об гирифташаванда ва ба  объектхои об чоришаванда, риоя накардани назорати сифати оби партов, ба об партофтани маводи ифлоскунанда, инчунин сохтани иншооти обгири дар манбаъхои обхои руизамини бе иншооту тачхизоти хифзи мохихо, рад кардани пешниходи маълумоти сахех ва саривакти ё пешниход намудани маълумоти нодуруст дар бораи холати истифодаи захирахои об, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 175. Расонидани зарар ба иншооту воситахои хочагии об, риоя накардани коидахои истифодаи онхо

 1. Барои расонидани зарар ба иншооту воситахои хочагии об, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои истифодаи иншооту воситахои хочагии об, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 176. Гайриконуни истифода бурдани заминхои захираи давлатии об ва минтакахои хифзи онхо

Барои гайриконуни истифода бурдани заминхои захираи давлатии об ва минтакахои хифзи онхо ба гайр аз объектхои обии   табии, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 177. Бо партовхои маиши ифлос кардани чашмахо ва дигар манбаъхои об, ки дар заминхои захираи давлатии об  вокеанд

Барои бо пасмонда ва партовхои маиши ифлос кардани чашмахо ва дигар манбаъхои об, ки дар заминхои захираи давлатии об   вокеанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 178. Риоя накардани коида ва меъёрхои хифзи захираи об

 1. Барои риоя накардани коида ва меъёрхои мукарраршудаи хифзи захираи об, тартиби бахисобгирии микдор ва сифати таксимот, инчунин таксимоти об бе риояи коида ва меъёрхои мукарраргардида, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои ба истифода додани корхона, объектхои коммунали ва гайра бе сохтани иншооту тачхизоти пешгирикунандаи олудашавии об ё таъсири манфии онхо ё бо иншооти тозакунии корношоям бе иншоот ва тачхизоти хифзи мохи, инчунин содир намудани дигар кирдорхое, ки мухолифи конунгузории об ба шумор мераванд, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 179. Истифодаи объектхои об ва ичрои корхои сохтмони дар онхо бе ичозати махсус

 1. Барои бе ичозати махсус истифода намудани объектхои об, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Бе ичозат ичро кардани корхои сохтмони, гидротехники, сохилмустахкамкуни, пармакунии чоххои амудии обёрикунанда ва чоххои оби нушоки,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 12. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ ИСТИФОДА-БАРИИ ЧАНГАЛ

 

Моддаи 180. Риоя накардани хукуки моликияти давлати ба чангал

Барои худсарона ба дигарон додани хукуки истифодаи чангал, инчунин бастани дигар ахдхое, ки хукуки моликияти давлатиро ба чангал вайрон мекунанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 181. Истифодаи гайриконунии заминхои захираи давлатии чангал

Барои истифодаи гайриконунии китъаи замини захираи давлатии чангал, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 182. Риоя накардани тартиби мукарраршудаи истифодаи захираи дарахтбури, тайёр кардан ва кашонидани чуб, чамъовари намудани шираи дарахт, буттаю растани ва шираи камол

 1. Барои риоя накардани тартиби мукарраршудаи истифодаи захираи дарахтбури, тайёр кардан ва кашонидани чуб,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани тартиби мукарраршудаи гирифтани шираи дарахт, буттаю растани, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч, ба шахсони мансабдор аз панч то дах ва ба шахсони хукуки аз бист то си нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои гайриконуни чамъовари кардан, коркард, истехсоли дорувори, нигох доштан, интикол ё ба сохибияти каси дигар додани шираи камол, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то си, ба шахсони мансабдор аз панчох то сад ва ба шахсони хукуки аз сесад то панчсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 183. Гайриконуни буридани дарахту буттазор, несту нобуд кардани зироатхои чангалу нихолзор ва расонидани зарар ба онхо

 1. Барои гайриконуни буридани дарахту буттазор, несту нобуд кардани зироатхои чангал, навнихолхои чангалзор, нихолу каламчаи нихолхонаю плантатсияхо ё расонидани зарар ба онхо, инчунин расонидани зарар ба нихолхои худруй ва кучатшуда дар майдонхое, ки барои баркарор намудани чангал пешбини шудаанд, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои баъди таъйини чазои маъмури дар давоми як сол такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист, ба шахсони мансабдор аз панчох то шаст ва ба шахсони хукуки аз дусаду панчох то сесад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 184.  Риоя накардани коидахои истифодаи чангал

 

Барои бархилофи максаду талаботи дар ичозатнома (ордер)-и барои дарахтбури ё ичозатномаи истифодаи чангал пешбиншуда истифода бурдани чангал, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 185. Риоя накардани коидахои баркароркунии чангал ва бехдошти он, истифодаи захирахои дарахтони буриданбоб

Барои риоя накардани коидаю дастурхои баркарор кардан, бехтар намудани холат ва чинси дарахтони чангал, афзун гардонидани хосилнокии онхо, инчунин риоя накардани коидаи истифодаи захирахои дарахтони буриданбоб, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 186. Расонидани зарар ба алафзор ва чарогоххои заминхои захираи давлатии чангал

Барои расонидани зарар ба алафзор ва чарогоххои заминхои захираи давлатии чангал, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 187. Худсарона киштукор кардан, даравидани алаф ва чаронидани чорво, чамъоварии хосили меваю чормагзи худруй, занбуруг ва буттамева дар заминхои захираи давлатии чангал

Барои дар чангалзор ва заминхои бедарахти захираи давлатии чангал худсарона киштукор кардан, даравидани алаф ва чаронидани чорво, чамъоварии хосили меваю чормагзи худруй, занбуруг ва буттамева, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 188. Риоя накардани мухлати мукарраршудаи чамъоварии хосили меваю чормагзи худруй ва буттамева

Барои риоя накардани мухлати мукарраршудаи чамъоварии хосили меваю чормагзи худруй, буттамева ва гайра, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз панч то дах ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 189. Чамъоварии гайриконуни ё несту нобуд кардани растанихои ба Китоби Сурхи Чумхурии Точикистон дохилшуда

Барои гайриконуни, бе ичозати махсуси макомоти ваколатдор чамъовари, несту нобуд кардан ё бурида гирифтани реша, чидани гул ва меваи растанихое, ки ба Китоби Сурхи Чумхурии Точикистон дохил  шудаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз понздах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 190. Ба истифода додани объектхои истехсолие, ки бо тачхизоти пешгирикунандаи таъсири зарарнок ба чангал таъмин карда нашудаанд

Барои ба истифода додани корхонахо, сеххо, агрегатхо, роххои наклиёт, объектхои истехсолие, ки бо тачхизоти пешгирикунандаи таъсири зарарнок ба холату афзоиши чангал таъмин карда   нашудаанд, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 191. Расонидани зарар ба чангал ё ифлос намудани заминхои захираи давлатии чангал бо оби партов, моддахои кимиёви ва партовхову пасмондахо

Барои расонидани зарар ба чангал ё ифлос намудани заминхои  захираи давлатии чангал бо оби партов, моддахои кимиёви, партовхои саноати ва коммуналию маиши, инчунин партовхое, ки боиси хушк шудан ва ба касали дучор гардидани дарахтони чангал мегарданд, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хашт, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 192. Несту нобуд кардани чуйборхое, ки оби чангалро мехушконанд, системахои захбур ва роххои заминхои захираи давлатии чангал ё расонидани зарар ба онхо

Барои несту нобуд кардани чуйборхое, ки оби чангалро мехушконанд, системахои захбур ва роххои заминхои захираи давлатии чангал ё расонидани зарар ба онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 193. Несту нобуд кардани нишонахои махдудкунандаи чангал ё расонидани зарар ба онхо

Барои несту нобуд кардани нишонахои махдудкунандаи чангал ва дигар нишонахои вобаста ба он ё расонидани зарар ба онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 194. Несту нобуд кардани хайвоноти барои чангал фоиданок

Барои несту нобуд кардани хайвоноти барои чангал фоиданок дар заминхои захираи давлатии чангал, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 195. Риоя накардани талаботи коидахои аз сухтор эхтиёт кардани чангал

 1. Барои риоя накардани талаботи коидахои аз сухтор эхтиёт кардани чангал, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар натичаи оташ задан ё беэхтиётона муносибат кардан бо оташ несту нобуд кардани чангал ё зарар расонидан ба чангал, инчунин риоя накардани талаботи коидахои бехатари аз сухтор дар чангал, ки боиси оташ гирифтани чангал ё пахн шудани сухтор мегардад, хангоми набудани аломати чиноят,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 196. Расонидани зарар, нобуд кардан ё худсарона буридани дарахтони чангалзор, ки дар шафати роххои автомобилгард ва охан, нахрхо, обанборхо, чуйборхо, сархадхои майдони тухмипарвари карор доранд

Барои расонидани зарар, нобуд кардан ё худсарона буридани дарахтони чангалзор, ки дар шафати роххои автомобилгард ва охан, нахрхо, обанборхо, чуйборхо, сархадхои майдони тухмипарвари карор доранд,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 197. Захролуд кардани чангал бо моддахои радиоактиви, организмхои зарарнок, бактериологию паразити ва карантини, ки боиси хушкшави ё харобии он гаштааст

Барои захролуд кардани чангал бо моддахои радиоактиви, организмхои зарарнок, бактериологию паразити ва карантини, ки боиси хушкшави  ё харобии он гаштааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 198. Риоя накардани коида ва мухлати шикор дар худуди заминхои захираи давлатии чангал ва минтакахои барои шикор чудошуда

 1. Барои риоя накардани коидаи шикор дар худуди заминхои захираи давлатии чангал ва минтакахои барои шикор чудошуда, бе ичозат шикор кардан (варакаи шикор, роххат ва гайра), инчунин шикор кардан дар мавриди мамнуъ ва ё бо тарзу усулхои манъшуда дар худуди заминхои захираи давлатии чангал ва минтакахои барои шикор чудошуда ё шикор кардани навъхои мамнуи хайвоноти вахши, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдоре, ки дар кисми якуми хамин модда пешбини шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 199. Риоя накардани коидахои мухофизати чойи зист ва шароити афзоиши хайвоноти вахшию паррандахо дар худуди заминхои захираи давлатии чангал ва минтакахои барои шикор чудошудаи чангал

Барои риоя накардани коидахои мухофизати чойи зист ва шароити афзоиши хайвоноти вахшию паррандахо (лона) дар худуди заминхои захираи давлатии чангал ва минтакахои барои шикор   чудошудаи чангал, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 200. Итоат накардан ба талаботи конунии кормандони макомоти мухофизати чангал ва назорати шикор

Барои итоат накардан ба талаботи конунии кормандони макомоти мухофизати чангал ва назорати шикор, хамзамон монеъ шудан барои саривакт, пурра ва вокеъбинона муайян намудани холати парванда, таъмини ичрои карори кабулшуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хашт ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 201. Худсарона тарошида гирифтани кабати болоии хосилхези хок, чимтол ва алафи заминхои захираи давлатии чангал

Барои худсарона тарошида гирифтани кабати болоии хосилхези хок, чимтол, хамзамон нест кардани алафи заминхои захираи давлатии чангал, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 202. Тахриф кардани маълумоти бахисобгири ва баходихии захираи чангал

Барои тахриф намудани маълумоти бахисобгири ва баходихии захираи чангал, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 13. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР

СОХАИ ХИФЗИ ОЛАМИ ХАЙВОНОТ ВА НАБОТОТ

 

Моддаи 203. Риоя накардани хукуки моликияти давлати ба олами хайвоноту наботот

Барои худсарона ба дигарон додани хукуки истифодаи объектхои олами хайвоноту наботот, инчунин содир намудани кирдорхои дигаре, ки хукуки моликияти давлатиро ба олами хайвонот ва наботот вайрон мекунад,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 204. Риоя накардани коидахои мухофизати мухити зисти хайвонот, коидахои ташкили коллексияхои зоологи ва фуруши онхо, хамчунин худсарона ба чойхои нави зист кучонидан, мутобик сохтан ба мухит ва дурага кардани хайвонот

Барои риоя накардани коидахои мухити зист ва усулхои кучонидани хайвонот, коидахои ташкил, пурра кардан, нигох доштан, истифода бурдан ва ба хисоб гирифтани коллексияи зоологи, инчунин коидахои ба хорича бурдан ва интикол додани объектхои олами хайвонот ва коллексияхои зоологи, худсарона ба чойхои нави зист кучонидан, мутобик сохтан ба мухит ва дурага кардани хайвонот, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 205. Бе ичозат аз худуди Чумхурии Точикистон баровардан ё ба худуди Чумхурии Точикистон ворид намудани объектхои олами хайвонот ва наботот

 1. Барои бе ичозат аз худуди Чумхурии Точикистон баровардан ё ба худуди Чумхурии Точикистон ворид намудани объектхои олами хайвоноту наботот ва махсулоти онхо, ба шарте ки гирифтани чунин ичозат дар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон пешбини шуда бошад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, ки нисбат ба хайвоноти нодир ва ру ба камшави оварда ва растанихои ба Китоби Сурхи Чумхурии Точикистон ё номгуйи махсуси конвенсияи байналмилали дохил шуда, хамчунин нисбат ба чойи тухмгузори, тухм, самара ва дигар чузъхои онхо содир шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то си ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 206. Риоя накардани тартиби истифодаи олами хайвонот ва наботот

Барои риоя накардани тартиби истифодаи олами хайвоноти парваришгоххо ва худудхои махсус хифзшаванда, инчунин барои гайриконуни ба Чумхурии Точикистон овардани хайвоноту набототе, ки барои эхтиёт кардани хелхои хайвонот ва набототи ба Китоби сурхи Чумхурии Точикистон дохилшуда, ки тахти хатари нестшави карор доранд, зарар мерасонанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 207. Нобуд кардани хайвоноту набототи нодир

Барои нобуд кардани хайвоноту набототи нодири ба Китоби Сурхи Чумхурии Точикистон дохилшуда, ки тахти хатари нестшави карор доранд ё нобуд кардани чойи тухмгузори, тухм, лона ва иншооти дигар ё содир намудани кирдорхои дигаре, ки метавонанд боиси несту нобуд, халокат, камшумор шудан ё халалдор шудани мухити зисти хайвонот ва наботот гарданд ё кирдорхое, ки бо сабаби риоя накардани шартхои шикору истифодаи чунин хайвонот ва наботот содир шудаанд,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 208. Риоя накардани коидахои шикори хайвонот ва мохигири

 1. Барои риоя накардани коидахои шикори хайвонот, мохигири ва мухофизати захирахои мохи, инчунин коидахои дигари истифодаи олами хайвонот, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дагалона риоя накардани коидахои шикор (шикори беичозат ё шикор дар чойхо ё дар мавридхои мамнуъ ё бо тарзу усулхои манъшуда) ва ё мунтазам риоя накардани дигар коидахои шикор, инчунин дар давоми як сол пас аз татбики чазои маъмури такроран содир намудани чунин кирдор, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои кирдорхои дар кисми дуюми хамин модда пешбинишуда, ки шахсони вокеи ва шахсони мансабдор худсарона бо максади шикор ва мохигири, доштани паррандаю хайвонот бо истифодаи воситахои наклиёт содир кардаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз си то чил ва ба шахсони мансабдор аз панчох то шаст нишондиханда барои хисобхо бо махрум кардан аз хукуки шикор ба мухлати то ду сол бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 209. Несту нобуд кардани растанихои худруй, поймол кардани алафзор ва киштзор ё расонидани зарар ба онхо

 1. Барои бо рохи захролудкуни ва бар асари обхои партов, моддахои кимиёви ва радиоактиви, махсулоти нафти, партовхои истехсоли ва дигар партовхо нобуд кардани растанихои худруй ё расонидани зарар ба онхо,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои бо воситахои наклиёт поймол кардани алафзор ва киштзори китъахое, ки барои харакат ва истгохи наклиёт пешбини нашудаанд, —

ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 210. Риоя накардани тартиботи мукарраргардидаи чамъовари, харид, интикол, кабул ва фуруши объектхои олами хайвоноту наботот ва махсулоти онхо

Барои риоя накардани тартиботи мукарраргардидаи чамъовари, харид, интикол, кабул ва фуруши объектхои олами хайвоноту наботот ва махсулоти онхо, мева, кисмхо ва махсулоти онхо, нигохдори ва истифодаи воситахои хифзи растани, моддахои афзоишдихандаи онхо, нурихои маъдани ва дигар моддахо, ки ба объектхои олами хайвоноту наботот зарар мерасонанд,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

 

 

Моддаи 211. Харидуфуруш ва коркарди пусти даббогишуда ва даббогинашудаи хайвоноти муйинадори вахши

Барои харидуфуруш ва коркарди пусти даббогишуда ва даббогинашудаи хайвоноти муйинадори вахши, ки объекти шикор буда, тамгаи махсус надоранд, инчунин махсулоти аз пусти чунин хайвонот тайёркардашуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 212. Риоя накардани тартиби мукарраршудаи чамъоварии пусти гаронбахои хайвоноти муйинадор ва махсулоти онхо

Барои риоя накардани тартиби мукарраршудаи чамъовари, харид, ба даст овардан, иваз кардан, коркард, нигахдошт, фуруш, содироту воридоти пусти гаронбахои хайвоноти муйинадор, духтан ва фурухтани махсулот аз пусти онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 213. Гайриконуни истифода бурдани объектхои олами хайвонот ва худсарона тайёру чамъовари намудани  кисмхо ва махсулоти хайвоноти вахши

Барои гайриконуни истифода бурдани объектхои олами хайвонот ва худсарона тайёру чамъовари намудани кисмхо ва махсулоти хайвоноти вахши, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 214. Риоя накардани тартиби мукарраршудаи ба вучуд овардани зоти махсуси хайвонот

Барои риоя накардани тартиби мукарраршудаи ба вучуд овардани зоти махсуси хайвонот, фуруш, нигохдори, афзун гардонидани саршумор, истифода кардан ва сар додани онхо ба мухити табиат, –

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 14. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ

ХИФЗИ МУХИТИ ЗИСТ ВА ИСТИФОДАИ ЗАХИРАХОИ ТАБИИ

 

Моддаи 215. Риоя накардани коидахои пешбурди кадастрхои захирахои табии

Барои риоя накардани коидахои пешбурди кадастрхои захирахои табии (кадастрхои замин, об, чангал, конхо, олами хайвонот, объектхои мамнуъгоххои табии), —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз се то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 216. Монеъ шудан ба назорати давлатии сохаи хифзи мухити зист ва истифодаи захирахои табии

Барои монеъ шудан ба назорати давлатии сохаи хифзи мухити зист ва истифодаи захирахои табии, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 217. Риоя накардани коидахои мухофизати объектхои табии, низоми мамнуъгоххои давлати ва богхои табиии милли, минтакахои хифзи санитарии истирохатгоххо

Барои риоя накардани коидахои мухофизати объектхои нодир ва объектхои тамомшобоби зинда ва гайризиндаи табиат (дарахтхои бисёрсола, харсанг ва гайра), ки аз нигохи илми, таърихи, фарханги ва солимгардони ахамияти калон доранд, инчунин риоя накардани низоми мамнуъгоххои давлати ва богхои табиии милли, минтакахои хифзи санитарии истирохатгоххо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 218. Пешниход накардан, пинхон доштан ё тахриф намудани маълумот вобаста ба холати мухити зист ва  истифодаи захирахои табии

Барои пешниход накардан, пинхон доштан ё тахриф намудани маълумот вобаста ба холати мухити зист ва истифодаи захирахои табии, инчунин дар бораи сарчашмахо ва хачми захролудкуни, пинхон доштани холатхои гуронидани партовхо, аз меъёр зиёд ба хаво партофтани моддахои захролудкунанда ё тахриф намудани маълумот вобаста ба садамахои дорои окибати манфии экологи ва дарачаи захролудкунии мухити зист, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз си то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 219. Аз гузаштани экспертизаи экологии давлати саркаши кардан ё ичро накардани талаботи он

Барои саркаши аз гузаштани экспертизаи экологии давлати, риоя ё ичро накардани шарт ва талаботи экспертизаи экологии давлати, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 220. Ичро накардани амрномаю карорхои макомоти назорати хифзи мухити зист ва истифодаи мухити табии

Барои ичро накардани амрномаю карорхои макомоти назорати хифзи мухити зист ва истифодаи мухити табии, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 221. Барои баркарор намудани мухити табиии зист наандешидани чорахо

Барои наандешидани чорахо барои баркарор намудани мухити табиии зист, аз нав баркарор кардани захирахои табии ва бартараф намудани окибатхои таъсири зараровар ба мухити зист, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 222. Ба таъхир гузоштани сохтмони иншоот ва объектхои таъйиноти хифзи табиат

Барои ба таъхир гузоштани сохтмони иншоот ва объектхои таъйиноти хифзи табиат ба мухлати зиёда аз шаш мох, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 223. Риоя накардани стандартхо, коидахо, меъёрхо, дастуруламалхою дигар талаботи экологии хифзи мухити зист ва истифодаи босамари захирахои табии

Барои риоя накардани стандартхо, коидахо, меъёрхо, дастуруламалхою дигар талаботи экологии хифзи мухити зист ва истифодаи босамари захирахои табии, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 224. Зиёда аз меъёр ё беичозат партофтани моддахои ифлоскунанда ба мухити атроф, гуронидани партовхо дар мухити атроф, расонидани таъсири зарарноки табии ва дигар гуна зарар ба он

Барои зиёда аз меъёри хадди чоиз ё зиёда аз микдори тибки созиши муваккати мувофикашуда партофтани моддахои ифлоскунанда ба мухити атроф, барои зиёда аз меъёри хадди чоиз ба мухити атроф расонидани таъсири зарарноки табии, бе ичозати макомоти махсуси ваколатдори давлати ба мухити атроф партофтани моддахои ифлоскунанда, гуронидани партовхо дар мухити атроф, бе ичозати макомоти махсуси ваколатдори давлати ба мухити атроф расонидани таъсири зарарноки табии ва дигар гуна таъсири зарарнок, хамчунин ба таври пурра ичро накардани тадбирхои хифзи мухити зист ва тадбирхои кам кардани партови моддахои ифлоскунанда, ки дар шароити номусоиди метеорологи боиси баланд шудани дарачаи ифлосшавии мухити зист мегарданд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт, ба шахсони мансабдор аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 225. Бе риояи талаботи хифзи хавои мухит ба истифода додани корхонахо

Барои ба истифода додани корхонахо, иншоот ва дигар объектхои наву тачдидгардида, ки ба талаботи хифзи хавои мухит чавобгу нестанд, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 226. Ичро накардани ухдадории бакайдгирии амалиёт бо моддахо ва омехтахои зараровар дар хуччатхои кишти

Барои аз тарафи капитани кишти ё шахсони дигари хайати рохбарии он ё дигар воситахои шинокунанда ичро накардани ухдадорихои пешбининамудаи конун чихати бакайдгирии амалиёт бо моддахои барои саломатии одамон ё мавчудоти зинда ва объектхои об зарарнок ва ё амалиёт бо омехтахои дорои аз меъёри мукарраршуда зиёди чунин моддахо аз чониби шахсони зикршуда, дар хуччатхои кишти кайд намудани маълумоти нодуруст дар бораи ин гуна амалиёт ё гайриконуни рад кардани пешниходи чунин хуччатхо ба шахсони мансабдори дахлдор, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 227. Риоя накардани коидахои хифзи олами наботот ва хайвонот

Барои риоя накардани коидахои хамлу накл, нигохдори ва истифодаи объектхои олами хайвоноту наботот худсарона нест кардани воситахои хифз ва рушди наботот, нурихои маъдани ва дигар дорухое, ки боиси ифлосшавии мухити атроф (обхои руизамини ва зеризамини, хавои атмосфера) ё боиси нест шудани ягон навъи олами набототу хайвонот ва дигар организмхои оби гардидаанд ё метавонанд гарданд ва ё ба олами наботот ва хайвонот зарар расондаанд, —

ба шахсони вокеи ба маблаги аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 228. Риоя накардани коидахои истифода бурдан ё истифода набурдани иншоот, дастгоху тачхизоти таъйиноти хифзи табиат

Барои риоя накардани коидахои истифода бурдан, инчунин истифода набурдани иншоот, дастгох ва дигар тачхизоти таъйиноти хифзи табиат, ки барои тоза кардани партов ва назорати он пешбини гардида, ки боиси зарар дидан ва гайриканоатбахш амал кардан ва дигар окибатхои зарарнок гардидааст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

Моддаи 229. Ба истифода додани воситахои наклиёт ва дигар воситахои харакаткунанда, ки дар таркиби дудашон моддахои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст

Барои ба истифода додани воситахои наклиёт ва дигар воситахои харакаткунанда, ки дар таркиби дудашон моддахои ифлоскунанда аз меъёр зиёд буда, садояшон хангоми кор аз меъёри мукарраршуда баланд аст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 230. Истифода бурдани воситахои наклиёт ва дигар воситахои харакаткунанда, ки дар таркиби дудашон моддахои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст

Барои аз тарафи шахсони вокеи истифода бурдани воситахои наклиёт ва дигар воситахои харакаткунанда, ки дар таркиби дудашон моддахои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст, —

огохи дода мешавад ё ба андозаи як нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 231. Риоя накардани талаботи мухофизати хавои мухит хангоми андухтани партовхои саноати ва маиши

Барои риоя накардани коидахои андухтани партовхои саноати ва маиши, риоя накардани талаботи хифзи мухити зист хангоми андухтан ва сузонидани ин партовхои саноати ва маиши, хамчунин дар хавои кушод сузонидани маводи сузанда ва масолехи бинокори хангоми ичрои корхои сохтмон ва дигар корхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 232. Риоя накардани талаботи хифзи мухити зист хангоми хамлу накл, чойгиркуни, истифода, нест кардан (гуронидан)-и партовхои саноатию маиши ва дигар партовхо

Барои риоя накардани талаботи хифзи мухити зист хангоми хамлу накл, чойгиркуни, истифода, нест кардан (гуронидан)-и партовхои саноатию маиши ва дигар партовхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 233. Фурухтани маводи сузанда, ки ба талаботи стандартхо ва шароити техники чавобгу нест

Барои фурухтан ва истифода намудани маводи сузанда, ки ба талаботи стандартхо ва шароити техники чавобгу набуда, боиси зиёд хорич шудани гази зараровар мегардад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 234. Хангоми банакшагири, лоихакаши, тасдик ва чойгир намудан, сохтмон, тачдид, ба истифода додан, истифода бурдан ё бархам додани корхонахо, иншоот, воситахои харакаткунанда ва дигар объектхо, воридоту содироти махсулоти аз чихати экологи хавфнок риоя накардани талаботи экологи

Барои хангоми банакшагири, лоихакаши, тасдик ва чойгир намудан, сохтмон, тачдид, ба истифода додан, истифода бурдан ё бархам додани корхонахо, иншоот, воситахои харакаткунанда ва дигар объектхо, ки бевосита ё бавосита ба холати мухити зист таъсир мерасонанд, инчунин хангоми воридоту содироти махсулоти аз чихати экологи хавфнок риоя накардани талаботи экологи, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 235. Беичозат ичро кардани корхои сохтмон, таркони ва пармакуни, кушодани конхо (карерхо) ва амали намудани дигар фаъолияти  хочаги, ки ба мухити зист ва захирахои табии таъсири зарарнок мерасонанд

Барои бе ичозат ичро кардани корхои сохтмони, таркони ва пармакуни, кушодани конхо (карерхо) ва амали намудани дигар фаъолияти хочаги, ки ба мухити зист ва захирахои табии таъсири зарарнок мерасонанд, ба шарте, ки гирифтани ичозат барои ичро кардани чунин корхо дар конунгузории Чумхурии Точикистон пешбини шуда бошад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 236. Бархам додани иншооти хифзи табиат дар тачхизот ва объектхои амалкунандаи технологи

Барои бархам додани иншооти хифзи табиат дар тачхизот ва объектхои амалкунандаи технологи бе ичозати макомоти давлатии хифзи мухит зист, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 237. Несту нобуд кардан ва расонидани осеб ба объектхо ва худудхои ба таври махсус мухофизатшаванда

Барои несту нобуд кардан ва расонидани осеб ба объектхо ва худудхои ба таври махсус мухофизатшавандаи комплексхои табиии мамнуъгоххои давлати, богхои миллии табии, минтакахои табобатию солимгардони ва истирохатию осоишгохи, манзарахо (ландшафтхо) ва осорхои мукаррари ва нодири табиат, ки тахти мухофизати давлат карор доранд, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 238.  Истифодаи захирахои табии бе ичозати махсус

Барои бе ичозати махсус истифода намудани захирахои табии, дар холатхое, ки гирифтани ичозат барои чунин амал мувофики конунгузории Чумхурии Точикистон зарур аст, инчунин чойгир намудани партовхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 239. Риоя накардани талаботи экологи хангоми нигох доштан, интикол додан, истифода бурдан, безарар гардонидан ва гуронидани партовхои саноатии токсигени ва партовхои истехсолию истеъмоли

 

Барои риоя накардани талаботи экологи хангоми нигох доштан (чобачокуни), интикол додан, истифода бурдан, безарар гардонидан ва гуронидани партовхои саноатии токсигени ва партовхои истехсолию истеъмоли, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 240. Риоя накардани талаботи экологи хангоми дар хочагии халк истифода бурдани маводи радиоактиви ва гуронидани онхо

Барои риоя накардани талаботи экологи хангоми дар хочагии халк нигох доштан (чобачокуни), истифода бурдани маводи радиоактиви, моддахои токсигении кимиёви ва гуронидани онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 241. Захролуд намудани мухити зист ва дар натичаи он расонидани зарар ба саломатии инсон, олами хайвоноту наботот ва хочагии халк

Барои захролуд намудани мухити зист ва дар натичаи он расонидани зарар ба саломатии инсон, олами хайвоноту наботот ва хочагии халк,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 242. Худсарона буридани дарахту буттахо, ки барои кабудизору ободонии шахрхо ва дигар махалахои ахолинишин таъйин гардидаанд ё расонидани зарар ба онхо

Барои худсарона буридани дарахту буттахои богхо, мамнуъгоххо, минтакахои кабудизори шахрхо ва дигар махалхои ахолинишин, нихолзорхои мухофизатии минтакахо, худудхои дарахтзори хамшафати роххои мошингард ва охан, худудхои дарахтзори манъкунандаи хамшафати дарёю нахрхо, атрофи кулхо ва дигар обанборхо ё расонидани зарар ба онхо, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 243. Риоя накардани низоми мукарраршудаи истифодаи заминхои таъйиноти мухити зист

Риоя накардани низоми мукарраршудаи истифодаи заминхои таъйиноти мухити зист, солимгардони, истирохати, таърихию фарханги, мамнуъгоххо, дигар заминхое, ки тибки шартхои махсус истифода бурда мешаванд, инчунин заминхои бо моддахои радиоактиви, кимиёви ва бактериологи олудашуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 244. Расонидани зарар ба киштзор ва дигар заминхо тавассути захролуд кардани онхо

Барои расонидани зарар ба киштзор ва дигар заминхо ё нобуд кардани кабати хосилхези онхо тавассути захролуд кардани замин бо моддахои кимиёиву радиоактиви, хашаротхои бактериологи ё бо хайвоноти бемор, партовхои истехсоли, партовхои дигар ва обхои партов, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 15. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ ХИФЗ

ВА ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТХОИ МЕРОСИ ТАЪРИХИЮ ФАРХАНГИ

 

Моддаи 245. Риоя накардани коидахои мухофизат ва истифодаи объектхои мероси таърихию фарханги

Барои риоя накардани коидахои мухофизат ва истифодаи объектхои мероси таърихию фарханги, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 246. Касиф ва хароб кардани мероси таърихию  фарханги

Барои касиф ва хароб кардани мероси таърихию  фарханги, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то си ва ба шахсони мансабдор аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

 

 

Моддаи 247. Беасос шикастан, ба чойи дигар кучонидан ё тагйир додани мероси таърихию фарханги

Барои беасос шикастан, ба чойи дигар кучонидан, бе ичозати макомоти ваколатдор таъмиру тармим намудан, гайриконуни фурухтан ё тагйир додани мероси таърихию фарханги, инчунин иншоотхои ёдгори, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз си то панчох, ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 248. Гайриконуни тасарруф кардани худуди объектхои мероси таърихию фарханги

Барои гайриконуни тасарруф кардани худуди объектхои мероси   таърихию фарханги,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз чил то панчох, ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 16. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ КИШОВАРЗИ

 

Моддаи 249. Поймол намудани киштзор, несту нобуд кардани хосили расида ё чамъоваришуда, осеб расонидан ба нихолзор

 1. Барои поймол кардани киштзор, несту нобуд кардани хосили расида ё чамъоваришудаи зироатхо, осеб расонидан ба тутзор, нихолзори мухофизатии киштзор, дарахтони мевадиханда ва дарахтони дигар, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои бо аспу ароба убур кардан аз майдони киштзор ё нихолзор, —

ба андозаи аз ду то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои бо автомобил, трактор, комбайн ва дигар воситахои наклиёт убур кардан аз майдони киштзор ва нихолзор, —

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисмхои дуюм ва сеюми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз понздах то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 250. Расонидани зарар ба чарогоххои табии ва алафзори богот, сарфи назар аз истифода-барандагони замини ин мавзеъ

 1. Барои расонидани зарар ба чарогоххои табии ва алафзори богот, сарфи назар аз истифодабарандагони замини ин мазеъ, бо рохи чаронидани хайвонот дар чарогоххои табии, ки мувофики коидахои истифодабарии чарогох барои дамдихи чудо шудааст, инчунин рондани хайвонот тавассути чарогоххои табии ва алафзори богот бе ичозати дахлдор, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои бо автомобил, трактор, комбайн ва дигар воситахои наклиёт убур кардан аз худуди чарогоххои табии ва алафзори богот, сарфи назар аз истифодабарандагони заминхои ин мазеъ, , —

ба андозаи аз панч то хашт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

 

Моддаи 251. Аз нуктахои сархади интикол додани маводи аз кишвархои хоричи воридшуда, ки аз санчиши карантини ва санчиши дахлдор нагузаштаанд

Барои аз нуктахои сархади, истгоххои рохи охан, автовокзалхо, фурудгоххо ва дигар махалхои сархади интикол додани маводи аз кишвархои хорича овардашуда, ки аз санчиши карантини ва санчиши дахлдор нагузаштаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 252. Риоя накардани коидахои назорати фитосанитари ва карантини растани

Барои риоя накардани коидахои назорати фитосанитари ва карантини растани, инчунин объектхои тахти карантин карордошта, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 253. Монеъ шудан ба татбики чорабинихо доир ба таъмини карантини растани

Барои монеъ шудан ба шахсони мансабдоре, ки назорати давлатии фитосанитариро ба ухда доранд ё ба тарзи дигар таъсир расонидан ба фаъолияти онхо бо максади тагйир додани карорхое, ки онхо кабул менамоянд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 254. Риоя накардани коидахои карантини растанихо хангоми истехсол, захира, нигохдори, коркард, истифода ва фуруш

Барои риоя накардани коидахои карантини растанихо хангоми истехсол, захира, нигохдори, коркард, истифода ва фуруши махсулоти тахти карантин карордошта, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 255. Риоя накардани коидахои кушодани воситахои наклиёт ва контейнерхои дорои махсулоти тахти карантин карордошта, ки ба каламрави Чумхурии Точикистон ворид шудаанд

Барои риоя накардани коидахои кушодани воситахои наклиёт ва контейнерхои дорои махсулоти тахти карантин карордошта, ки ба каламрави Чумхурии Точикистон ворид шудаанд, шустану тоза кардани воситахои наклиёти дорои махсулоти тахти карантин карордошта хангоми интиколи онхо, инчунин дар чойхои барои ин кор мукаррарнагардида, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 256. Воридот ва содироти махсулоти тахти карантин карордошта бе сертификати фитосанитари ва ичозати карантини

Барои риоя накардани коидахои воридот ва содироти махсулоти тахти карантин карордошта бе сертификати фитосанитари ва ичозати карантини, ки аз тарафи макомоти махсуси ваколатдори давлати дода мешавад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 257. Риоя накардани коидахои техникаи бехатари ва истифодаи мошинхои таъйиноти кишоварзи, рохсози ва мелиоративи

Барои риоя накардани коидахои техникаи бехатари, харакат дар рох, талаботи агротехнологи, истифодаи техникии тракторхо, ядакхо, комбайнхо, мошинхои рохсози ва мелиоративи, тачхизот, воситахои вазнсанч, сузишвори, равганхои молидани ва дигар мавод, ки метавонанд боиси зарар расонидан, аз кор баромадани техника, паст гаштани нигохдории он ва сифати маводу махсулот, хосилнокии кишт, инчунин харобшавии хок ва захролудшавии мухити зист    гарданд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 258. Ичро накардани амрномаи макомоти ваколатдори назорати давлатии техники ва истифодаи мошинхои таъйиноти кишоварзи, рохсози ва мелиоративи

Барои ичро накардани амрномаи макомоти назорати давлатии холати техники ва мухандис — нозири техникии давлати оид ба техникаи бехатари ва истифодаи мошинхои кишоварзи, рохсози ва мелиоративи, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 259. Наандешидани чорахои мубориза зидди алафхои  бегона

 1. Барои аз тарафи истифодабарандагони замин наандешидани чорахои мубориза бар зидди алафхои бегона, —

огохи дода мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди додани огохи наандешидани чорахои мубориза бар зидди алафхои бегона, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 260. Наандешидани чорахо барои нобуд кардани растанихои худруйи нашъадор

Барои наандешидани чорахо чихати нобуд кардани бангдонаи худруй ва кукнор дар майдонхои кишти зироатхои кишоварзи, богу токзорхо, нихолхонахо, дар шафати роххои мошингард ва охан, шабакахои обёри ва ирригатсиони, кароргоххои шахсони хукуки, сарфи назар аз шакли моликияташон, корхонахои чангал, китъахои замини сокинони шахрхо, шахракхо ва дигар махалхои ахолинишин, инчунин дар заминхои захираи давлатии чангал ва об, заминхои захираи давлатии ба хочагихо, дигар ташкилоту муассиса ва корхонахо вобасташуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 261. Парвариши гайриконунии зироатхои нашъадор

Барои парвариш, яъне кишт ё нигохубини гайриконунии зироатхое, ки дорои маводи нашъадоранд, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 262. Риоя накардани коидахои истифодаи техникии мошинхои кишоварзи ва техникаи бехатари аз тарафи механизаторон

Барои дагалона риоя накардани коидахои истифодаи техникии тракторхо, комбайнхо, дигар мошинхои худгарди кишоварзи ва риоя накардани коидахои техникаи бехатари аз тарафи механизаторон, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 263. Риоя накардани коидахои нигохдории мошинхои кишоварзи

Барои риоя накардани коидахои нигохдории мошинхои кишоварзи (трактор, комбайн ва дигар тачхизот), инчунин дар ташкилоту хочагихо ба кисмхо чудо намудани онхо,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 264. Риоя накардани меъёрхои пешбурди кори зотпарвари

Барои риоя накардани меъёрхои пешбурди кори зотпарвари, яъне:

— риоя накардани тартиби фурухтан, ба моликияти шахси дигар додан, инчунин истифодаи насли хайвоноти зотие, ки сертификат ё шаходатномаи зот надорад;

— барои такрор истехсоли насли хайвоноти зоти истифода бурдани хайвоноти наринаи аслаш номуайян, ки боиси гум шудани арзиши зот мегардад;

— риоя накардани коидахои мукаррарнамудаи санадхои меъёрии хукукии истифодаи хайвоноти наринаи аслаш номуайян, фурухтан, ба моликияти шахси дигар додан, ихтиёрдори ва истифодаи насли хайвоноти зоти, инчунин нодуруст муайян намудани арзиши зоти онхо;

— саривакт наандешидани чорахои пешгири ва табобати, инчунин дигар чорахои мукаррарнамудаи конунхо ва дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон, ки боиси ба беморихои сирояти гирифтор шудани хайвоноти зоти, паст ё гум шудани арзиши онхо, халок ё талафи насли хайвоноти зоти мегарданд;

— риоя накардани коидахои пешбурди омори насли хайвоноти зоти ё пешниход накардани маълумоте, ки дар китобхо (фехрист)-и давлатии насли хайвоноти зоти бояд сабт гарданд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то чил ва ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 265. Риоя накардани коидахои истехсол ва фуруши маводи тухми

Барои риоя накардани коидахои истехсол ва фуруши маводи тухми (тухми шинондашаванда)-и зироат ва растанихои ороиши, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда  мешавад.

 

Моддаи 2651. Монеъ шудан ба фаъолияти Бозрасии назорати

                           давлатии тухми

Барои монеъ шудан ба фаъолияти Бозрасии назорати давлатии тухми,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз хафт то дах ва ба шахсони хукуки аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)

 

Моддаи 2652. Риоя накардани коидахои кишт, захира ва

                         нигохдории маводи тухми

Барои риоя накардани коидахои кишт, захира ва нигохдории маводи тухми,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)

 

Моддаи 2653. Риоя накардани коидахои истифодаи максадноки

                         гуруххои тухми ва коркарди тухми

Барои риоя накардани коидахои истифодаи максадноки гуруххои тухми ва коркарди тухми,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)

 

Моддаи 2654. Риоя накардани коидахои парвариши нихолхо дар

                         хочагихои нихолпарвари ва фуруши нихолхои ба

                         талаботи стандарти давлати чавобгу набуда

Барои риоя накардани коидахои парвариши нихолхо дар хочагихои нихолпарвари ва фуруши нихолхои ба талаботи стандарти давлати чавобгу набуда,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)

 

 

 

 

 

Моддаи 2655. Ичро накардани амрнома ва дастури Бозрасии

                         назорати давлатии тухми

Барои ичро накардани амрнома ва дастури Бозрасии назорати давлатии тухми,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)

 

Моддаи 266. Риоя накардани коидахои истифодаи чарогоххо ва мавзеъхои алафдарав

Барои риоя накардани коидахои истифодаи чарогоххо ва мавзеъхои алафдарав, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 267. Риоя накардани коидахои низоми махсуси карантини фитосанитари дар минтакаи карантини фитосанитари эълонгашта

Барои риоя накардани коидахои низоми махсуси карантини фитосанитари дар минтакаи карантини фитосанитари эълонгашта, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 268. Ворид ва содир намудани борхои тахти карантин карордошта ва ба тарики транзит интикол додани онхо аз минтакахои карантини ба худуди чумхури ва берун аз худуди он

Барои ворид ва содир намудани борхои тахти карантин карордошта ва аз минтакахои карантини ба тарики транзит интикол додани онхо ба худуди чумхури ва берун аз худуди он бе сертификати фитосанитари, ки макомоти давлатии кишвари содиркунанда оид ба карантин медихад ва бе ичозати карантини воридоти, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 

Моддаи 269. Истифодаи заминхои захролудшуда

 1. Барои истехсоли махсулоти кишоварзи истифода намудани заминхои бо моддахои кимиёви, пестисидхо, партовхои истехсоли ва обхои партов захролудшуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 17. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ВОБАСТА БА

МЕЪЁРХО ВА КОИДАХОИ БАЙТОРИЮ САНИТАРИ

 

Моддаи 270. Риоя накардани шартхои карантини хайвонот ва паррандахо

Барои риоя накардани шартхои карантини хайвонот ва паррандахо,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 271. Риоя накардани коидахои байторию санитарии нигохдории хайвонот ва паррандахои махсулдех

Барои риоя накардани коидахои байторию санитарии нигохдории хайвонот ва паррандахои махсулдех, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 272. Риоя накардани коидахои байторию санитарии воридоту содироти хайвонот, паррандахо ва дигар молу махсулоти тахти назорати хадамоти байтори карордошта

Барои риоя накардани коидахои байторию санитарии воридоту содироти хайвонот, паррандахо ва дигар молу махсулоти тахти назорати хадамоти байтори карордошта, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 273. Риоя накардани коидахои байторию санитарии хамлу накли хайвонот, паррандахо ва махсулоти онхо

Барои риоя накардани коидахои байторию санитарии хамлу накли хайвонот, паррандахо ва махсулоти онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 274. Риоя накардани коидахои байторию санитарии захира кардани чорво, махсулоти он, парранда ва коркарди он

Барои риоя накардани коидахои байторию санитарии захира кардани чорво, махсулоти он, парранда ва коркарди он, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 275. Барои гузаронидани чорабинихои хатмии байтори пешниход накардан (пинхон кардан)-и чорво, паррандахо ва дигар хайвонот

Барои гузаронидани чорабинихои хатмии байтори пешниход накардан (пинхон кардан)-и чорво, паррандахо ва дигар хайвонот, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 276. Риоя накардани коидахои нигохдории хайвонот ва паррандахои бемахсул

 1. Барои риоя накардани коидахои нигохдории саг, гурба ва дигар хайвоноту паррандахои бемахсул дар шахрхо ва дигар махалхои ахолинишин, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор  аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Агар хамин кирдор боиси расонидани зарар ба саломати ё молу мулки шахрвандон гардида бошад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 277. Муносибати  берахмона нисбат ба хайвонот ва паррандахо

Барои муносибати берахмона нисбат ба хайвонот, ки боиси халок ё маъюб шудани онхо гардидааст, инчунин мавриди шиканча карор додани хайвонот ва паррандахо, —

ба шахсони вокеи огохи дода мешавад ё ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 278. Забхи хайвонот ва паррандахо дар чойхои мукаррарнашуда

Барои забх кардани хайвонот ва паррандахо дар чойхои   мукаррарнашуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 279. Фурухтани гушт, махсулоти гушти, дигар махсулоти хайвоноту паррандахо бе ичозати макомоти назорати байтори

Барои фурухтани гушт, махсулоти гушти, дигар махсулоти хайвоноту паррандахо бе ичозати макомоти назорати байтори,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 18. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ  ВОБАСТА

БА КОИДАХОИ КИМИЁВИИ ХИФЗИ РАСТАНИ

 

Моддаи 280. Риоя накардани коидахои муборизаи зидди организмхои зараррасони карантини

 1. Барои риоя накардани коидахои муборизаи зидди организмхои зараррасони карантини, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда  мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 281. Риоя накардани коидахои нигохдори, хамлу накл ва истифодаи агрокимиёви ва пестисидхо

 1. Барои риоя накардани коидахои нигохдори, хамлу накл ва истифодаи агрокимиёви ва пестисидхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 282. Гайриконуни тайёр кардан ва ба фуруш баровардани моддахои кимиёви (дар сохаи агрокимиё)

 1. Барои гайриконуни тайёр кардан ва ба фуруш баровардани моддахои кимиёи (дар сохаи агрокимиё), —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 283. Ичро накардани амрномаи макомоти давлатии фитосанитари ва  карантини растани

Барои ичро накардани амрномаи макомоти давлатии фитосанитари ва карантини растани, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 284. Монеъ шудан ба фаъолияти шахсони мансабдори назорати давлатии гузаронидани чорабинихои кимиёкунони ва хифзи растанихо

Барои монеъ шудан ба фаъолияти шахсони мансабдори назорати давлатии гузаронидани чорабинихои кимиёкунони ва хифзи растанихо,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

 

 

БОБИ 19. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ВОБАСТА БА КОИДАХОИ БЕХАТАРИИ ХАРАКАТ ДАР РОХ ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТАХОИ НАКЛИЁТ

 

Моддаи 285. Риоя накардани коидахои бехатарии харакат дар наклиёти рохи охан

 1. Барои дар рохи охан гузоштани ашёе, ки метавонад ба харакати поезд халал расонад, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои худсарона ва бе зарурат нигох доштани поезд, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз ду то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои хамлу накл бо ароба ва гузаронидани чорво аз рохи охан, чаронидани чорво дар назди рохи охан, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз се то панч нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои расонидани зарар ба рохи охан, дарахтзорхои мухофизати, монеахои мухофизат аз барф, дигар объектхо, иншоот ва тачхизоти низоми сигналдихию алокаи рох, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани меъёри мукарраршудаи бор хангоми боргири ва борфарори дар наклиёти рохи охан, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои гузаштан аз чойхои мамнуи рохи охан,-

ба андозаи як нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 286. Риоя накардани коидахои истифодаи воситахои наклиёти рохи охан

 1. Барои худсарона ба поездхои боркаш савор шудан, дар вакти харакати поезд савор шудан ва аз он фаромадан, дар болои зина ва боми вагон сафар кардан, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои ба асбобу анчоми дохили каторахои мусофиркаш, шишатирезахои локомотивхо ва вагонхо расонидани зарар, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тиреза ва аз дари вагонхои поезд партофтани партову пасмондахо ва дигар ашё, —

ба андозаи аз нисф то ду нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои тамокукаши ва истеъмоли машрубот дар поездхо, ба гайр аз чойхои барои ин максадхо мукарраргардида, —

ба андозаи аз нисф то як нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 287. Риоя накардани коидахои мухофизат аз сухтор дар наклиёти рохи охан, хавои, оби, автомобили ва наклиёти техники

1.Барои риоя накардани коидахои мукарраршудаи мухофизат аз сухтор дар наклиёти автомобили ва наклиёти техники, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои мукарраршудаи мухофизат аз сухтор дар наклиёти рохи охан ва наклиёти оби, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои мукарраршудаи мухофизат аз сухтор дар хавопаймо,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718)

 

Моддаи 288. Риоя накардани коидахои хамлу накли маводи хавфнок тавассути наклиёти рохи охан, оби, автомобили ва барки

 1. Барои риоя накардани коидахои хамлу накли маводи хавфнок тавассути наклиёти рохи охан, оби, автомобили ва барки, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар троллейбус, автобус, таксии сайрхат бо худ гирифта бурдани маводи тарканда, зудоташгиранда, захролудкунанда ва захрдор, инчунин ба борсафар ё анбори борнигохдории наклиёти автомобили супурдани чунин мавод, —

ба андозаи аз як то се нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 289. Риоя накардани коидахои таъмини хифзи воситахои наклиёт ва бор дар наклиёти рохи охан, оби ва автомобили

 1. Барои расонидани зарар ба наклиёти рохи охан, контейнерхо, воситахои наклиёти шинокунанда ва дигар воситахои наклиёт, ки барои боркашони пешбини шудаанд, инчунин барои расонидани зарар ба воситахои боркашони, —

ба андозаи аз се то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои шикастани пломбахо ва василахои кулфкунандаи вагонхои боркаш, автомобилхо, ядакхои автомобил, контейнерхо, таххонаи кишти ва дигар хучрахои борнигохдории воситахои шинокунанда, аз онхо кандани пломбахо, расонидани зарар ба чойхои алохидаи боргузори ва масолеху лифофахои бастабандии онхо, деворхои хавлихои боргузор, истгоххои рохи охан, истгоххои автомобилхои боркаш, пунктхо (майдончахо)-и контейнер, бандархо, истгоххо ва анборхо, ки барои амалиёти марбут ба хамлу накли бор истифода бурда мешаванд, инчунин барои бе зарурат дар худуди борхонахо, пунктхо (майдончахо)-и контейнер, махалхо (китъахо)-и боркашони, бандархо (истгоххо), шлюзхо ва анборхои дар боло зикршуда гаштугузор намудан, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дувоздах то понздах нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 290. Расонидани зарар ба рох, гузаргоххои рохи охан, дигар иншооти рох ё воситахои техникии танзимкунандаи харакат дар рох

 1. Барои расонидани зарар ба рох, гузаргоххои рохи охан, дигар иншооти рох ё воситахои техникии танзимкунандаи харакат дар рох, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои наандешидани чорахо бобати пешгири намудани ифлосшавии кучахою роххои барои харакати воситахои наклиёт ва пиёдагардон пешбинишуда риоя накардани коидахои баркароркунии кисмматхои дар натичаи корхои таъмирию сохтмони зарардидаи роху кучахо, ки ба бехатарии харакат дар рох тахдид мекунад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 291. Риоя накардани коидахои хифзи минтакахо ва роххои автомобилгард

 1. Барои шудгор кардани китъа, даравидани алаф, буридан ва шикастани нихолу буттахо, бурида гирифтани чимтол ва хок, ба иншооти обпарто ва минтакахои эхтиётии роххои автомобилгард бе розигии макомоти рох чори кардани оби корез, оби корхонахои саноати, оби мелиоративи ва оби равон, инчунин барои дар минтакахои рох ва дар масофаи то 200 метр аз пулхои чубин афрухтани оташ, сигоркаши дар болои пулхои чубин ва пулхои фаршашон чубин, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то се ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои кандани рох, гузаронидани хар гуна коммуникатсия аз рох, ифлос кардани рох, ба вучуд овардани монеаи табии дар рох, дар шафати рох сохтан ва ташкил намудани ошхона, нуктахои хизматрасонию савдо бе мувофика бо Бозрасии давлатии автомобили, Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар сохаи наклиёт, ташкилотхои минтакавии рох ва макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 14.03.14, №1069)

 

Моддаи 292. Риоя накардани коидахои мухофизати роххои автомобилгард ва иншооти рох аз чониби истифодабарандагони замин

Барои аз тарафи истифодабарандагони замин китъахои назди роххои автомобилгард, махалхои ахолинишини вокеъ дар канори роххои умумичумхурияви ва махалли ичро накардани вазифаи ободони, таъмир ва мунтазам тоза кардани пайрахахои пиёдагард ва пулхои пиёдагузар китъахои ба онхо вобастакардашуда, инчунин барои ичро накардани ухдадорихои дар холати дурусти техники ва тоза нигох доштани баромадгохи китъахо ба шохароххои бо рохи автомобилгарди истифодаи умум пайвастшаванда, аз чумла  пулхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 293. Риоя накардани коидахои нигохдории роххо, гузаргоххои  рохи охан ва дигар иншоотхои рох

 1. Барои риоя накардани коидахои нигохдории роххо, гузаргоххои рохи охан ва дигар иншооти рох ё саривакт наандешидани чорахо бобати ичро намудани амрномаю дастури макомоти ваколатдори давлати доир ба масъалаи бартараф кардани камбудихо, инчунин наандешидани тадбирхо бобати манъ ё махдуд намудани харакат дар китъахои алохидаи рох, ки истифодаашон хатарнок аст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз понздах то бист ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Хукуквайронкунии дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, ки боиси зарар дидани воситахои наклиёт, бор, роху иншооти рох, дигар иншоот ва молу мулк гардидаанд, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то панчох ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад  нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 294. Риоя накардани коидахои нигохдории чоххои муоинави, коммуникатсияхои зеризаминии дар роххои мошингард мавчудбуда

 1. Барои риоя накардани коидахои нигохдории чоххои муоинави, коммуникатсияхои зеризаминии дар роххои мошингард мавчудбуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои барои дар мухлати зиёда аз як шабонаруз аз лахзаи гирифтани иттилоот наандешидани чорахо чихати бартараф намудани иллати коммуникатсияхои зеризамини, ки бар асари об, моеъхои техники, баромадани буг боиси вайрон шудани кабати болои рох, яхбанди, махдудияти намоёнии рох ё боиси дигар монеахо шуда, ба бехатарии харакат тахдид менамояд, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панчох то хафтод ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои содир намудани хукуквайронкунии дар хамин модда пешбинишуда, ки боиси зарар дидани воситахои наклиёт, бор, рох, иншооти он, дигар иншоот ва молу мулк гардидааст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хафтод то сад ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 295. Бе пардохти рохкиро дар наклиёт сафар кардан, бо худ бурдани кудак ва бор

Барои аз тарафи мусофирон бе пардохти рохкиро дар наклиёт сафар кардан, бо худ бурдани кудакони аз панчсола калон, ва бори аз меъёр зиёд, —

дар поездхои сайри махалли ба андозаи аз як то ду, дар поездхои сайри байналмилали аз се то панч, дар хавопаймохои мусофиркашонии дохили аз панч то хафт, дар хавопаймохои мусофиркашонии байналмилали аз понздах то бист, дар киштихои оби аз як то ду, дар наклиёти мусофиркаши коммуналии шахри ва таксихои сайрхат аз як то ду, дар наклиёти мусофиркаши коммуналии байнишахри аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718)

 

Моддаи 296.  Риоя накардани коидахои бехатарии парвоз

 1. Барои дар аэродром гузоштани ягон нишонаю асбоби ба нишонаю асбобхои хоси фурудгох, ки барои шинохтани аэродромхо кабул шудаанд, монанд ё бе ичозати маъмурияти фурудгох, аэродром афрухтани маводи тарфгари (пиротехники) ё сохтани объектхое, ки ба гун шудани селаи паррандагони барои парвози хавопаймохои хавфнок мусоидат менамоянд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои дар болои бинохою иншоот насб кардани нишонахо ё асбобхои тафрикавии шабона ва рузона, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои расонидани зарар ба тачхизоти фурудгох, аэродром, нишонахои фурудгох, аэродром, хавопаймохои ва тачхизоти онхо, —

ба андозаи аз ду то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани низоми рухсатномави ё дохилиобъекти, ки дар фурудгоххо, аэродромхо, объектхои ба воситаи радио ва равшани таъминкунандаи парвоз мукаррар шудаанд,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718)

 

Моддаи 297. Риоя накардани коидахои хамлу накли маводи хавфнок тавассути хавопаймо

Барои риоя накардани коидахои тавассути хавопаймо хамлу накли маводи хавфнок,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718)

 

Моддаи 298. Риоя накардани коидахои рафтор дар хавопаймохо

Барои дар дохили хавопаймо риоя накардани коидахои аксбардори, наворбаргири, истифодаи воситахои радиоалока ва дигар коидахои мукарраршуда, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718)

 

 

 

Моддаи 299. Ичро накардани амри командири хавопаймо

Барои ичро накардани амри командири хавопаймо аз чониби шахсони дар дохили хавопаймокарордошта,-

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718)

 

Моддаи 300. Риоя накардани коидахои мусофиркашони, хамлу накли бор дар хавопаймо

Барои риоя накардани коидахои мусофиркашони, хамлу накли бор дар хавопаймо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718)

 

Моддаи 301. Саркаши кардан аз боздиди шахси, багоч ва бори дасти

Барои саркаши кардан аз боздиди шахси, багоч ва бори дасти, ки бо максади таъмини бехатарии парвоз, инчунин пешгирии кушиши гузаронидани мавод ва ашёе, ки тавассути хавопаймо хамлу накли онхо манъ аст, сурат мегирад, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718)

 

Моддаи 302. Аз тарафи ронандагони воситахои наклиёт риоя накардани коидахои харакат дар фурудгоххо

Барои аз тарафи ронандагони мошинхои махсуси фурудгоххо, ташкилоту корхонахо риоя накардани меъёрхои суръати мукарраршудаи харакат дар фурудгоххо, чойхои махсус муайяншуда, аз чумла истгоххо ва кароргоххо, инчунин риоя накардани коидахои наздикшави ба хавопаймо, —

ба андозаи аз як то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718)

 

Моддаи 303. Риоя накардани коидахои бехатарии харакат дар наклиёти оби

 1. Барои риоя накардани коидахои ворид гаштани киштихо ба бандар ва баромадани онхо аз бандар, харакат ва таваккуфи киштихо дар бандархои оби, коидахои таъмини бехатарии мусофирон хангоми ба кишти савор шудан ва аз кишти фуромадан, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то се ва ба шахсони мансабдор аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Расонидани зарар, кандан, ба чойи дигар мондани нишонахои шиноварию сохилии нишондихандаи мавкеи кишти ё риоя накардани тартиби мукарраршудаи чарогакхои огохкунанда, ба хамдигар додани сигналхои бонгию биниши шабонаю рузона ё барои сайди мохи дар самти харакати кишти гузоштани туру асбобхои дигар,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои беичозат анчом додани корхои гаввоси дар обхои назди бандар, риоя накардани тартиби сигналдихи хангоми ичрои чунин корхо, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 304. Расонидани зарар ба дастгоххои дохилии киштихои  оби

Барои расонидани зарар ба дастгоххои дохилии киштихои оби, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 305. Риоя накардани коидахои ба воситахои наклиёт бор кардан, аз он фаровардан ва чойгир кардани бор дар нуктахои боргирию борфарори ва бандархо

Барои риоя накардани коидахои ба воситахои наклиёт бор кардан, аз он фаровардан ва чойгир кардани бор дар нуктахои боргирию борфарори ва бандархо, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 306. Риоя накардани коидахои хисоби киштихои хурдхачм, инчунин коидахои истифодаи чунин киштихо ва кароргоххо (иншоотхо)-и исти онхо

Барои риоя накардани коидахои хисоби киштихои хурдхачм, инчунин коидахои истифодаи чунин киштихо ва кароргоххо (иншоотхо)-и исти онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 307. Риоя накардани коидахои сохтан ва ба истифода додани киштии хурдхачм, инчунин идора намудани кишти аз тарафи шахсе, ки хукуки идора кардани онро надорад

 1. Барои сохтан ва ба истифода додани киштии хурдхачм, ки ба таври мукарраршуда ба кайд гирифта нашудааст ё аз назорати техники нагузаштааст, ракаму аломат надорад ва беичозат аз нав мучаххаз карда шудааст, дорои камбудихои техники мебошад ва бо чунин камбудихо истифодаи он манъ аст ва ё коидахои боргири, меъёри гунчоиши мусофирон, шартхо ва махдудиятхои шиноро дар минтака риоя намекунад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то се ва ба шахсони мансабдор аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои идора кардани киштии хурдхачм аз тарафи шахсе, ки хукуки идора кардани чунин киштиро надорад ё идораи он ба зиммаи шахсе вогузошта шудааст, ки хукуки идоракуниро надорад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 308. Риоя накардани коидахои харакати киштихои хурдхачм

Барои аз тарафи ронандагони киштихои хурдхачм зиёд намудани суръати мукарраршуда, риоя накардани талаботи нишонахои харакат, дидаю дониста манъ кардан ё гузоштани кишти дар чойхои мамнуъ, расонидани зарар ба иншооти гидротехники ё воситахои техники, нишонахои киштигардию навигатсиони, риоя накардани коидахои манёвр, додани сигналхои савти, коидахои чойгир кардани чарогакхо ва нишонахои борти, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз хукуки идора намудани кишти ба мухлати  аз се то шаш мох таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 309. Аз тарафи ронандагон ё шахсони дигар дар холати масти идора кардани киштии хурдхачм

 1. Барои идора кардани киштии хурдхачм дар холати масти, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз хукуки идора кардани кишти ба мухлати аз як то ду сол таъйин карда мешавад.

 1. Барои ба шахси дар холати масти карордошта ичозат додани идоракунии киштии хурдхачм, —

ба шахсони масъули истифодаи кишти ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 310. Риоя накардани коидахои истифодаи воситахои наклиёт аз тарафи ронандагон

 1. Барои аз тарафи ронандагон идора кардани воситахои наклиёти дорои норасоихои техники дар системахои боздори (ба гайр аз боздорандаи дасти), идоракуни (рул) ё тачхизоти васлшавии ядак (нимядак)-и автопоезд, риоя накардани тартиби мукарраршудаи бакайдгирии давлатии воситахои наклиёти механики ва ядакхо, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои бе ичозат аз тарафи ронандагон идора кардани воситахои наклиёти бо гази моеъ ё табии харакаткунанда, инчунин идора кардани воситахои наклиёте, ки мухлати санчиши техникии зарфи газнигохдории онхо гузаштааст, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи ронандагон зимни идора кардани воситаи наклиёт истифода бурдани телефонхои мобили, ки асбобхои бе ёрии даст таъминкунандаи гуфтугуиро надоранд, инчунин истифода бурдани тачхизоти экрандори намоишдиханда дар кисми пеши дохили (салони) воситаи наклиёт, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 311. Риоя накардани коидахои хамлу накли бори хавфнок, калонхачм, вазнин ва махдудиятхои мавсимии вазн ва сарбори бо наклиёти автомобили

 1. Барои аз тарафи ронандагон риоя накардани коидахои хамлу накли бори хавфнок, калонхачм, вазнин ва махдудиятхои мавсимии вазн ва сарбори ба мехвари воситахои наклиёт хангоми харакати онхо дар роххои автомобилгарди истифодаи умум,- (КЧТ аз 15.03.2016, №1279)

ба андозаи аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои бе ичозати дахлдор ва аломатхои шарти ба ронандагон ичозат додани идоракунии воситахои наклиёти интиколдихандаи бори хавфнок, калонхачм ва вазнин, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз яксаду бист то яксаду панчох ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои хамлу накл намудани борхои калонхачм ва вазнин бе сертификати боркашии воситахои наклиёт, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панчох то хафтод, ба шахсони мансабдор аз яксаду бист то яксаду панчох ва ба шахсони хукуки аз чорсад то панчсад  нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 312. Идора кардани воситахои наклиёт бе раками кайди давлати, бо раками ноаён ё ракаме, ки бо тартиби мукарраршуда ба кайд гирифта нашудааст

 1. Барои идора кардани воситахои наклиёт бе раками кайди давлати ва бо раками ноаён,-

ба андозаи аз як то се нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз хукуки идора намудани воситахои наклиёт ба мухлати аз се то шаш мох таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда ё аз хукуки идора намудани воситахои наклиёт ба мухлати  аз шаш мох то як сол махрум карда мешавад.

 

Моддаи 313. Идора намудани воситаи наклиёт бо раками кайди давлатии бегона ё раками калбаки, инчунин барои идора ба шахси дигар додани чунин воситаи наклиёт

Барои идора намудани воситаи наклиёт бо раками кайди давлатии бегона ё раками калбаки,инчунин барои идора ба шахси дигар додани чунин воситаи наклиёт,-

ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз хукуки идора намудани воситаи наклиёт ба мухлати аз шашмох то як сол таъин карда мешавад. (КЧТ аз 23.07.2016,№1336)

 

 

 

Моддаи 314. Идора кардани воситаи наклиёт бо раками кайди давлати, ки ба намунаи стандарти мукаррар-шудаи давлати мувофикат намекунад

Барои идора кардани воситаи наклиёт бо раками кайди давлати, ки ба намунаи стандарти мукарраршудаи давлати мувофикат намекунад, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. «кчт аз 22.07.2013 , №983»

 

Моддаи 315. Идора кардани воситаи наклиёт бе муоинаи хатмии техникии давлати ва сугуртаи хатми

 1. Барои аз тарафи ронанда идора кардани воситаи наклиёте, ки дар мухлати мукаррарнамуда аз муоинаи хатмии техникии давлати нагузаштааст, —

ба андозаи се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи ронанда идора кардани воситаи наклиёт хангоми надоштани хуччат дар бораи сугуртаи хатми, —

ба андозаи як нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 25.12.2015,№1262)

 

Моддаи 316. Риоя накардани коидахои насб кардани тачхизоти махсуси садодиханда ё асбобхои иловагии берунии равшанидиханда ба воситахои наклиёт

Барои риоя накардани коидахои насб кардани тачхизоти махсуси садодиханда ё асбобхои иловагии берунии равшанидиханда ба воситахои наклиёте, ки ба хадамоти фаври ва махсус тааллук надоранд,-

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 317. Аз тарафи ронандагон ва мусофирон риоя накардани коидахои истифодаи тоскулоххои мотосиклрони

 1. Барои аз тарафи ронандагон ва мусофирон риоя накардани коидахои истифодаи тоскулоххои мотосиклрони, —

огохи дода мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдоре, ки дар кисми якуми хамин модда нишон дода шудааст, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 318 Итоат накардани ронандагони воситахои наклиёт ба чарогаки рохнамо ё ишораи танзимгар

Барои итоат накардани ронандагони воситахои наклиёт ба чарогаки рохнамо ё ишораи танзимгар, рох надодан ба наклиёти барои гузаштан бартаридошта, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012 №835) «кчт аз 22.07.2013 , №983» (КЧТ аз 25.12.2015,№1262)

 

Моддаи 319. Бе ичозати макомоти ваколатдори давлати идора кардани воситахои наклиёти боркаш, ки ба хамлу накли одамон машгул аст

Барои бе ичозати макомоти ваколатдори давлати идора кардани воситахои наклиёти боркаш, ки ба хамлу накли одамон машгул аст, инчунин идора намудани дигар воситахои наклиёти барои мусофиркашони пешбининашуда, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 320. Риоя накардани коидахои мусофиркашони

 1. Барои аз чойи нишасти мучаххазшуда ё меъёри пешбинишуда зиёд чойгир намудани мусофирон дар мошинхо, автобусхо ва микроавтобусхо, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдоре, ки дар кисми якуми хамин модда пешбини шудааст, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои содир намудани дигар харакатхои гайриконунии мусофиркашони, —

ба андозаи аз нисф то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 321. Бе мувофика бо Бозрасии давлатии автомобили аз тарафи ронандагони автобусхо ва микроавтобусхо кашонидани мусофирон дар роххое, ки харакати наклиёти мусофиркаш манъ аст

Барои бе мувофика бо Бозрасии давлатии автомобили аз тарафи ронандагони автобусхо ва микроавтобусхо кашонидани мусофирон дар роххое, ки харакати наклиёти мусофиркаш манъ аст, —

ба андозаи аз як то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 322.  Риоя накардани коидахои боркашони ва кашонида бурдани воситахои наклиёти механики

Барои бо наклиёти автомобили кашонидани борхои пошхуранда, ки пардахои химояви надорад, таъмин накардани мустахкамии бордон ва асбобхои мустахкамкунанда, инчунин риоя накардани тартиби мукарраршудаи кашонида бурдани воситахои наклиёти механики, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 323. Худсарона баромадани ронандагони воситахои наклиёт аз самтхои мукарраршудаи харакат

 1. Барои худсарона баромадани ронандагони воситахои наклиёт аз самтхои мукарраршудаи харакат ё то охири он нарафтан, инчунин идора намудани воситахои наклиёти боркаш ё автобусхое, ки бе тахограф (асбоби назорат) ё бо тахографи хомушкардашуда ба хамлу накли байналмилали машгуланд, барои пур накардани тахограмма ё варакаи кайди речаи кори, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдорхое, ки дар кисми 1 хамин  модда  пешбини шудаанд, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 25.12.2015,№1262)

 1. Барои риоя накардани речаи мукарраршудаи кории ронандагони воситахои наклиёти боркаш ё автобусхое, ки ба хамлу накли байналмиллали машгуланд ё идора намудани чунин воситаи наклиёт бе нишонаи фарккунандаи давлатии воситаи наклиёти бакайдгирифташуда, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои худсарона баромадани ронандагони воситахои наклиёт аз самтхои мукарраршудаи байналмилалии хатсайр ё то охири он нарафтан (ба истиснои хатсайри мукарраршудаи тахвили молхои тахти назорати гумруки карордошта), —

ба андозаи аз хаштод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 15.03.2016, №1279)

 

Моддаи 324. Риоя накардани талаботи аломатхои рох, нишонахои рох ва дигар коидахои харакат дар рох

Барои аз тарафи ронандагони воситахои наклиёт риоя накардани талаботи аломатхои рох, нишонахои рох, истифодаи асбобхои равшаникунанда хангоми шаб ё равшании начандон зиёд, истгохи наклиёти чамъияти, гузаргоххо барои пиёдагардон, харакат тавассути пайрохахо, роххои пиёдагард, хатти харакат барои воситахои наклиёти маршрути ё аз канори чапи рох хангоми мавчудияти хатти холи дар хамон самт, барои нигох доштани воситахои  наклиёт  дар хатти харакат барои воситахои наклиёти маршрути, худуди чоррохахо ва роххои пиёдагард, дар хатхои харакат дар рох, ба гайр аз хатти якуми харакат дар хамон самт, инчунин ба вучуд овардани монеа ба харакати воситахои наклиёт дар рох дар натичаи риоя накардани коидахои истгох,-

ба андозаи як нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. хорич карда шавад.(КЧТ аз 25.12.2015,№1262)

 

Моддаи 325. Риоя накардани суръати мукарраршудаи харакат дар рох, коидахои сабкат (пеш гузаштан), манёвр ва аз чоррохахо гузаштан

 1. Барои суръати мукарраршудаи харакатро ба андозаи аз дах то си километр дар як соат зиёд кардани ронандагон, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои суръати мукарраршудаи харакатро ба андозаи зиёда аз си километр дар як соат зиёд кардани ронандагон, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои сабкат (пеш гузаштан), манёвр ва аз чоррохахо гузаштан, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои ба самти мукобили хати харакати воситахои наклиёт баромадан, дар сурате ки рохбандон ба вучуд омада бошад ё дар ин холат ба чорроха дохил шудан,-

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910) «кчт аз 22.07.2013 , №983»

 

Моддаи 326. Аз тарафи ронандагони воситахои наклиёт ба вучуд овардани холати садамави

Барои риоя накардани коидахои харакат дар рох аз тарафи ронандагони воситахои наклиёт, ки дигар иштирокчиёни харакат дар рохро ногахон ба тагйир додани суръат, самти харакат ё андешидани дигар чорахо барои таъмини бехатарии худ ё дигарон  мачбур намуда, ба пайдоиши холати садамави  мусоидат менамояд, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. «кчт аз 22.07.2013 , №983»

 

Моддаи 327. Аз тарафи пиёдагардон ва дигар иштирокчиёни харакат дар рох ба вучуд овардани холати садамави

Барои аз тарафи пиёдагардон, инчунин аз тарафи шахсони мопед ва велосипедро идоракунанда, аробакашон ва дигар иштирокчиёни харакат дар рох ба вучуд овардани холати садамави, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 328. Иштироки ронандагони мотосиклхо ва дигар воситахои наклиёт хангоми харакати муштарак дар шахрхо ва дигар махалхои ахолинишин, ки ба харакат дар рох халал мерасонанд ё ба бехатарии харакат тахдид менамоянд

 1. Барои иштироки ронандагони мотосиклхо ва дигар воситахои наклиёт хангоми харакати муштарак дар шахрхо ва дигар махалхои ахолинишин, ки ба харакат дар рох халал мерасонанд ё ба бехатарии харакат тахдид менамоянд, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз хукуки идораи воситахои наклиёт ба мухлати се мох таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи шахсони идоракунандаи мопед ва велосипед содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

Моддаи 329. Талаботи конунии корманди милитсияро бобати боздоштани воситаи наклиёт ичро накардани ронандагон

 1. Барои аз тарафи ронандагон ичро накардани талаботи конунии корманди милитсия бобати боздоштани воситаи наклиёт ё саркаши кардан аз пешниход намудани хуччат ё наклиёт барои санчиш, инчунин дар холатхои пешбининамудаи Коидахои харакат дар роххои Чумхурии Точикистон ба ихтиёри кормандони милитсия ё дигар шахсон вонагузоштани воситаи наклиёт, —

ба андозаи аз  се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз хукуки идораи воситахои наклиёт ба мухлати аз шаш мох то як сол таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 18.03.2015,№1179)

 1. Барои аз тарафи ронандагон дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран ичро накардани талаботи конунии корманди милитсия бобати боздоштани воситаи наклиёт, —

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз хукуки идораи воситахои наклиёт ба мухлати як сол таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 18.03.2015,№1179)

 1. Барои содир намудани кирдорхои дар кисмхои якум ва дуюми хамин модда пешбинишуда аз тарафи шахсе, ки хукуки ронандаги надорад, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 18.03.2015,№1179)

 

Моддаи 330. Идора намудани воситахои наклиёт бо пардахои пахлуи ва яклухти акиб, шишахои ойинаги, шишахои сиёху хира ё мачмуи идоракуниашон аз тарафи рост

 1. Барои идора намудани воситахои наклиёт бо пардахои пахлуи ва яклухти акиб, ки дар сохтори воситахои наклиёт аз тарафи заводи истехсолкунанда пешбини нашудаанд, инчунин идора намудани воситахои наклиёт бо шишахои ойинаги,-

ба андозаи яксаду бисту панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои идора намудани воситахои наклиёт бо шишахои сиёху хира, ки нургузарониашон ба меъёрхои мукарраршудаи стандартхои давлати (ГОСТ) мутобикат намекунад, бидуни ичозати махсуси макомоти ваколатдори давлати,-

ба андозаи яксаду бисту панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои идора намудани воситахои наклиёти мачмуи идоракуниашон аз тарафи рост,-

ба андозаи дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. «кчт 09.01.2010 №577»

 

Моддаи 331. Риоя накардани коидахои гузаштан аз гузаргоххои рохи охан ва дигар иншооти рох

Барои аз тарафи ронандагони воситахои наклиёт риоя накардани коидахои гузаштан аз гузаргоххои рохи охан (хангоми баста будан ё баста шуда истодани гавчуб (шлагбаум) ба гузаргох даромадан ё давр зада гузаштан аз он, гузаштан аз чойхои мукаррарнашудаи рохи охан ва дигар амалхое, ки бар хилофи коидахои убури гузаргоххои рохи охан мебошанд),-

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

  Моддаи 332. Идора намудани воситахои наклиёт дар холати масти

  Барои идора намудани воситахои наклиёт дар холати масти, инчунин вогузоштани идораи воситахои наклиёт ба шахсе, ки дар холати масти карор дорад,-

махрум кардан аз хукуки идораи воситахои наклиёт ба мухлати ду сол таъйин карда мешавад. (кчт 09.01.2010 №577), (кчт. 16.04.2012 №806)

 

 

 

Моддаи 333. Риоя накардани коидахои харакат дар рох, ки боиси зарар гардидааст

 1. Барои риоя накардани коидахои харакат дар рох аз тарафи ронандагони воситахои наклиёт, ки боиси зарар дидани воситаи наклиёт, бор, рох, иншооти рох, иншоот ё дигар молу мулк гаштааст,-

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз хукуки идораи воситахои наклиёт ба мухлати аз се то шаш мох таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи ронандагони воситахои наклиёт риоя накардани дигар коидахои харакат дар рох, —

ба андозаи аз нисф то як нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои харакат дар рох аз тарафи ронандагони воситахои наклиёт, ки боиси расонидани зарари сабук ба саломатии инсон гаштааст,-

   ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима ё  махрум кардан аз хукуки идораи воситахои наклиёт ба мухлати то шашмох таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 18.03.2015, №1179)

 

Моддаи 334. Тарк кардани чои садамаи наклиёти

Барои аз тарафи ронандагони воситахои наклиёт, бар хилофи тартиби мукарраршуда тарк намудани чойи садамаи наклиёт, ки иштирокчии он мебошанд, —

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз хукуки идораи воситахои наклиёт ба мухлати аз шаш мох то як сол таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 335. Баркарор намудани воситаи наклиёти зарардида

Барои бе ичозати Бозрасии давлатии автомобили баркарор намудани воситаи наклиёти дар натичаи садама зарардида, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то се ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 336. Аз тарафи шахсе, ки хукуки ронандаги надорад, идора кардани воситаи наклиёт ва ё ба шахси хукуки ронандаги надошта барои идоракуни додани воситаи наклиёт

 1. Барои аз тарафи шахси хукуки ронандаги надошта идора кардани воситаи наклиёт, —

ба андозаи аз  се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои ба шахсе, ки хукуки ронандаги надорад вогузоштани идоракунии воситаи наклиёт, —

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 18.03.2015, №1179)

 1. Барои содир намудани кирдоре, ки дар кисми якуми хамин модда пешбини шудааст ва боиси расонидани зарар ба воситахои наклиёт, бор, рох, иншооти рох ва дигар иншоот ё дигар молу мулк гаштааст,-

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 337. Идора кардани воситаи наклиёт аз тарафи шахсе, ки хукуки ронандаги надорад ва дар холати масти карор дорад

 1. Барои идора кардани воситаи наклиёт аз тарафи шахсе, ки хукуки ронандаги надорад ва дар холати масти карор дорад, инчунин аз тарафи ин шахс барои идоракуни додани воситаи наклиёт ба шахсе, ки хукуки ронандаги надорад ва дар холати масти карор дорад, инчунин дар натичаи ин кирдор зарар дидани воситахои наклиёт, бор, рох, иншооти рох ва дигар иншоот ё молу мулк, —

ба андозаи аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 16.04.2012 №806), (КЧТ аз 23.07.2016,№1336)

 

Моддаи 338. Идора кардани воситаи наклиёт аз тарафи ронандае, ки хуччатхои дар Коидахои харакат дар рох пешбинишударо бо худ надорад

 1. Барои идора кардани воситаи наклиёт аз тарафи ронандае, ки хуччатхои дар Коидахои харакат дар рох пешбинишударо бо худ надорад, —

огохи дода мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдоре, ки дар кисми якуми хамин модда пешбини шудааст, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 339. Саркаши кардани ронандагони воситахои наклиёт аз гузаштани муоинаи холати масти

 1. Барои тибки тартиби мукарраршуда аз гузаштани муоинаи холати масти саркаши кардани ронандагони воситахои наклиёт, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда мешавад. (кчт. 16.04.2012 №806)

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдоре, ки дар кисми якуми хамин модда пешбини шудааст,-

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз хукуки идора намудани воситахои наклиёт ба мухлати аз як то ду сол ё ба мухлати то понздах шабонаруз хабси маъмури таъйин карда мешавад. (кчт. 16.04.2012 №806)

 

Моддаи 340. Коидахои харакат дар рохро риоя накардани пиёдагардон ва дигар иштирокчиёни харакат дар рох

 1. Барои коидахои харакат дар рохро риоя накардани пиёдагардон ё аз чойхои мукаррарнашудаи рох гузаштани онхо, —

огохи дода мешавад ё ба андозаи хаштяки нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012, №843)

 1. Барои ба аломати чарогаки рахнамо ё ишорахои танзимгари харакат дар рох итоат накардани ронандагони мопеду велосипедхо, аробакашхо ва дигар шахсони истифодабарандаи роххо, хамчунин риоя накардани талаботи аломатхои рох, —

ба андозаи аз нисф то як нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар холати масти риоя накардани коидахои дар моддаи мазкур пешбинишуда, инчунин идора кардани мопеду велосипед ва наклиёти хамлу накл бо ароба дар холати масти, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 341. Ба рох баровардан ва ё истифода бурдани воситахои наклиёти вайрон

 1. Барои ба рох баровардани воситахои наклиёти вайрон, ки бо чунин холат истифода бурдани онхо манъ аст ё бе раками давлати ё бе ичозати дахлдор чихозонидашуда, инчунин мошинхои боркаш, ки ба мусофиркашони ё кашонидани борхои хавфноку калонхачм машгуланд, бе рухсати Бозрасии давлатии автомобили ё мувофики тартиби мукарраршуда ба кайд гирифтанашуда ё аз санчиши давлатии техники нагузашта, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани харакатхои дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 342. Ба идора кардани воситахои наклиёт рох додани ронандагоне, ки дар холати масти мебошанд ё шахсоне, ки хукуки идора кардани воситахои наклиётро надоранд

Барои ба идора кардани воситахои наклиёт рох додани ронандагоне, ки дар холати масти мебошанд ё шахсоне, ки хукуки идора кардани воситахои наклиётро надоранд, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 343. Гайримаксад истифода бурдани воситахои наклиёт, мошин ё дигар механизмхо ва дар чойхои мукаррарнашуда нигох доштани онхо

Барои гайримаксад истифода бурдани воситахои наклиёт, мошин ё дигар механизмхо, ки ба макомоти давлати, макомоти худидоракунии махалли, корхонахо, муассисахо ва ташкилотхои давлати тааллук доранд, инчунин дар чойхои мукаррарнашуда нигох доштани онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то се, ба шахсони мансабдор аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 344. Ичро накардани амрномаи макомоти ваколатдори давлати дар бораи бартараф намудани камбудихо

 1. Барои ичро накардани амрномаи макомоти ваколатдори давлати дар бораи бартараф намудани камбудихои вобаста ба нигохдории рох ва воситахои техникии танзими харакат дар рох, инчунин риоя накардани коидахо, меъёрхо, стандартхо, ки ба ташкили бехатарии харакат дар рох мансубанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то се, ба шахсони мансабдор аз панч то дах ва ба шахсони хукуки аз панчох то  сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдоре, ки дар кисми 1 моддаи мазкур пешбини шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 345. Худсарона аз нав ракам задан, дигар ё нест кардани ракамхои кисму агрегатхои асосии воситахои наклиёт

Барои худсарона аз нав ракам задан, дигар ё нест кардани ракамхои кисму агрегатхои асосии воситахои наклиёт ва истифода бурдани чунин наклиёт ,-

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 346. Таваккуф кардан ва бозистодани воситахои наклиёт дар минтакахои истикомати

Барои таваккуф кардан ва бозистодани воситахои наклиёт дар минтакахои истикомати, дар накб, ки ба харакати дигар воситахои наклиёт ва пиёдагардон монеа ба вучуд меоранд, инчунин беназорат гузоштани воситахои наклиёт,-

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 20. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ АЛОКА

ВА ИСТИФОДАИ ШАБАКАХОИ ТЕЛЕКОММУНИКАТСИОНИ

 

Моддаи 347. Риоя накардани коидахои кабул ва ба истифода додани объектхои алока

Барои риоя накардани коидахои кабул ва ба истифода додани объектхои алока, сарфи назар аз шакли моликият,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 348. Риоя накардани коидахои насб, банакшагири, чойгир кардан, сохтан, тачдид ва истифодаи шабакахо, хатхо ва иншооти алока

Барои риоя накардани коидахои насб, банакшагири, чойгир кардан, сохтан, тачдид ва истифодаи шабакахо, хатхо ва иншооти алока,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 349. Риоя накардани тартиби чобачокунии воситахои техникии алока

Барои риоя накардани тартиби чобачокунии воситахои техникии алока, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 350. Риоя накардани талаботи стандарти давлати, меъёр ва коидахо хангоми  истифодаи объектхои алока ва хизматрасонии сохаи алока

Барои риоя накардани талаботи стандарти давлати, меъёр, коидахо ва талаботи дигар хуччатхои танзимкунандаи тартиби истифодаи объектхои алока ва хизматрасонии сохаи алока, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 3501. Риоя накардани талаботи санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон дар бораи алокаи барки хангоми ба фуруш баровардани симкортхо

Барои риоя накардани талаботи санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон дар бораи алокаи барки хангоми ба фуруш баровардани симкортхо (пайвасткунии муштариён ба шабакаи алокаи барки), —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафтод то сад, ба шахсони мансабдор аз яксаду панчох то дусад ва ба шахсони хукуки аз хаштсад то як хазор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 15.03.2016, №1277)

 

Моддаи 351. Амали намудани фаъолият дар сохаи алока бе сертификати мутобикат

Барои амали намудани фаъолият дар сохаи алока бе сертификати мутобикат, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима ё чазои боздоштани фаъолият ба мухлати то се мох таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 15.03.2016, №1277)

 

Моддаи 352. Риоя накардани коидахои коркард, истехсол, лоихакаши, сохтан (насб кардан), ба даст овардан, истифода бурдан дар худуди Чумхурии Точикистон ва аз хорича ворид намудани воситахои радиоэлектрони ва дастгоххои баландбасомад бе ичозати дахлдор

 1. Барои риоя накардани коидахои коркард, истехсол, лоихакаши, сохтан (насб кардан), ба даст овардан, истифода бурдан дар худуди Чумхурии Точикистон ва аз хорича ворид намудани воситахои радиоэлектрони ва дастгоххои баландбасомад бе ичозати дахлдор, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо ва мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва  ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо ва мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 353. Тайёр ё истифода намудани воситахои электротехники, ки ба талаботи стандарти давлати ё меъёрхои сатхи чоизи радиёихтилоот мувофикат намекунанд

Барои тайёр ё истифода намудани воситахои электротехники, ки ба талаботи стандарти давлати ё меъёрхои сатхи чоизи радиёихтилоот мувофикат намекунанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 354. Риоя накардани коидахои мухофизати иншооти алока

Барои риоя накардани коидахои мухофизати иншооти алока, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 355.  Риоя накардани коидахои мухофизати хатти алока

Барои риоя накардани коидахои мухофизати хатти алока, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 356. Риоя накардани коидахои пайвастшавии байнишабакавии шабакахои алокаи барки

 1. Барои риоя накардани коидахои пайвастшавии байнишабакавии шабакахои алокаи барки, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои фаъолият бидуни бакайдгирии шартномахои пайвастшавии байни шабакавии шабакахои алокаи барки, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 15.03.2016, №1277)

 

Моддаи 357. Худсарона пайваст кардани тачхизоти интихои ба шабакахои алокаи барки

Барои худсарона пайваст кардани тачхизоти интихои ба шабакахои алокаи барки, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 358. Интикол ва фуруши воситахои алока

Барои интикол ва фуруши воситахои алока, ки ба стандарти давлати ва шартхои техники мувофикат намекунанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 359. Расонидани зарар ба шабакахои алока

Барои расонидани зарар ба шабакахои алока (хавои, нокили) хангоми ичрои кор, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор  аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 360. Пешниход намудани маълумоти бардуруг дар бораи объекти алока ё хизматрасонии сохаи алока

Барои пешниход намудани маълумоти бардуруг дар бораи объекти алока ё хизматрасонии сохаи алока, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 361. Аз тарафи фармоишгар истифода бурдани объекти алока бе ичозати макомоти ваколатдор

Барои аз тарафи фармоишгар истифода бурдани объекти алока пас аз сохтмони нав, тачдид ва таъмири асоси, бе ичозати макомоти ваколатдор, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 362. Расонидани зарар ба телефон–автоматхо (таксофонхо)

Барои расонидани зарар ба телефон-автоматхо (таксофонхо), —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 363. Худсарона пайваст шудан ба шабакаи телефони

Барои худсарона пайваст шудан ба шабакаи телефони, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 364. Саркаши намудани корхонахои сохаи наклиёт аз бастани шартнома дар бораи хамлу накли муросилоти почта дар самтхои доимии байнишахри ва байналмилали

Барои саркаши намудани корхонахои сохаи наклиёт аз бастани шартнома дар бораи хамлу накли муросилоти почта дар самтхои доимии байнишахри ва байналмилали, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 3641. Сохтакории аломатхои давлатии пардохти алокаи почта ва ё истифодаи он

Барои сохтакории аломатхои давлатии пардохти алокаи почта ва ё истифодаи он, хангоми мавчуд набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хашт, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз бист то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 15.03.2016, №1277)

 

Моддаи 365. Ичро накардани амрнома ё карори макомоти ваколатдори давлатии назорат ва танзими сохаи алока ва иттилоотони

Барои ичро накардани амрнома ё карори макомоти ваколатдори давлатии назорат ва танзими сохаи алока ва иттилоотони, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 366. Беичозат истифода намудани басомад (каналхо) ё риоя накардани коидахои истифодаи алокаи радиои (басомадхо)

Барои беичозат истифода намудани басомад (каналхо) ё риоя накардани коидахои истифодаи алокаи радиои (басомадхо), —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз си то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 367. Риоя накардани коидахои фуруш, ба истифодаи муваккати ё доими додани воситахои радиоэлектрони ва дастгоххои баландбасомад

Барои риоя накардани коидахои фуруш, ба истифодаи муваккати ё доими додани воситахои радиоэлектрони ва дастгоххои  баландбасомад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 368. Монеъ шудан ба ичрои вазифахои хизматии шахсони салохиятдори макомоти ваколатдори давлатии сохаи алока ва иттилоот

Барои монеъ шудан ба ичрои вазифахои хизматии шахсони салохиятдори макомоти ваколатдори давлатии сохаи алока ва иттилоот, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 3681. Истифодаи гайриконунии ракамгузории алокаи баркии Чумхурии Точикистон ва ё барои истифода ба шахсони дигар додани он

Барои истифодаи гайриконунии ракамгузории алокаи баркии Чумхурии Точикистон ва ё  барои истифода ба шахсони дигар додани он, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панчох то сад ва ба шахсони хукуки аз дусад то дусаду панчохнишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 15.03.2016, №1277)

 

БОБИ 21. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ ТЕЛЕВИЗИОН, РАДИОШУНАВОНИ ВА ДИГАР ВОСИТАХОИ АХБОРИ ОММА

 

Моддаи 369. Риоя накардани тартиби истифодаи каналхои телевизион ва радиошунавони

 1. Барои риоя накардани тартиби истифодаи шабакаи пахши барномахо, ба шахсони дигар додани шабакаи пахши барномахо (воситахои техники, студия), ки ичозатнома надоранд, хамчунин халал расонидан ба дигар ташкилотхои пахшкунандаи барномахо, —

ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 370. Риоя накардани тартиби истифодаи барномахо ва маводи ташкилотхои гайр

 1. Барои ба барномахои телевизион ва радио дохил кардани маводи ташкилотхои гайр ва истехсолкунандагони берунаи маводи аудиовизуали, ки ичозатнома надоранд ва хамчунин худсарона пахш кардани барномаю гуфторхои телевизион ва радиои хоричи, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бисту панч то сиюпанч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 371. Риоя накардани коидахои насб, сохтмони студияхо ва истифодаи воситахои телевизиону радиошунавони

Барои риоя накардани коидахои насб, сохтмони студияхо ва истифодаи воситахои телевизиону радиошунавони, хорич шудани нишондодхои сифати (параметрхо) аз меъёрхо, стандартхо, сертификатхо, меъёрхои байналмилали, коидахои истифодаи каналхои телевизиону радиошунавони, танаффусу таваккуфи техники, ки дар накшаи пахши барнома пешбини нашудааст ва бе маълумоти мавчпахшкуни ба эфир баромадан, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор  аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 372. Ичро накардани амрномаи макомоти назорати давлатии сохаи телевизион ва радиошунавони

Барои ичро накардани амрномаи макомоти назорати давлатии сохаи телевизион ва радиошунавони, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 373. Риоя накардани конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи воситахои ахбори омма

 1. Барои пахн кардани махсулоти воситахои ахбори омма, инчунин иттилоот ва маводи агентихои иттилооти бидуни ба кайд гузоштан ё баъди кабули карор дар бораи боздоштан, катъ кардани интишори онхо (дар эфир пахш кардан) ё беэътибор донистани шаходатномаи бакайдгири, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чилу панч то панчох ва ба  шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои нашр ва пахн кардани матбуоти даврии чопи, китоб ва махсулоти дигари чопи, ки дар онхо мукаррароти конунгузори ва дигар санадхои меъёрии Чумхурии Точикистон (аз чумла стандарти китоб, ББК, ШБСК (ISBN), маълумоти нашр, рамзи нашриёт, аломати хифзи хукуки муаллиф ва гайра) риоя нашудааст,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох ва ба  шахсони хукуки аз сад то яксаду чил нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 374. Тайёр кардан, нигох доштан, воридот, хамлу накл ва пахн кардани махсулоти мамнуи воситахои ахбори омма, дигар махсулоти чопии манъшуда дар худуди Чумхурии Точикистон

 1. Барои дар худуди Чумхурии Точикистон тайёр кардан, нигох доштан, ворид кардан, хамлу накл ва пахн кардани махсулоти воситахои ахбори омма, дигар махсулоти чопи, ки дорои маълумот ва маводи таблиготиву ташвикотии зуран тагйир додани сохти конститутсиони, халалдор кардани тамомият ва мустакилияти давлат, заиф кардани амнияти давлат, чанг, барангехтани хусумати ичтимои, нажодпарасти, милли ва мазхаби, таблиги берахми, зуровари ва фиску фучур, химояи терроризм ва экстремизм, пахн кардани маълумоти дорои сирри давлати, инчунин намоиши махсулоти видео ва синамо, ки дар онхо фиску фучур таблиг мешавад, инчунин дигар махсулоти чопии манъшуда, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз сию панч то чил нишондиханда барои хисобхо чарима  ё хабси маъмури ба мухлати аз панч то дах шабонаруз ва ба шахсони хукуки аз сесаду панчох то чорсад нишондиханда барои хисобхо  бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то дувоздах, ба шахсони мансабдор аз чилу панч то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима ё хабси маъмури ба мухлати аз дах то понздах шабонаруз ва ба шахсони хукуки аз чорсаду панчох то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 22. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ МОЛИКИЯТИ ЗЕХНИ

 

Моддаи 375. Риоя накардани хукукхои истисноии сохиби патент

 1. Барои гайриконуни тайёр кардан, татбик намудан, ворид кардан, нигох доштан, ба фуруш пешниход кардан, фурухтан ё ба таври дигар ба муомилоти хочаги дохил кардани моли дорои ихтирооти патенти, навъи фоидаовар ё намунаи саноатии дастовардхои селексиони, инчунин ба кор бурдани усули бо патенти хурд ё патенти ихтироот хифзшаванда ё ба муомилоти хочаги дохил намудан ё барои ин максад нигох доштани махсулоти бевосита бо тарзи патенти хурд ё патенти ихтироот тайёршуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз бист то си, ба шахсони хукуки аз яксаду панчох то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох, ба шахсони хукуки аз дусаду бист то сесад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 376. Гайриконуни тайёр намудан, ворид кардан, фурухтан, ба кироя додан ва ба таври дигар истифода намудани нусхаи асархо ва фонограммахо

 1. Барои гайриконуни тайёр намудан, ворид кардан, фурухтан, ба кироя додан ё ба таври дигари гайриконуни бо максадхои тичорати истифода бурдани нусхаи асархо ва фонограммахо, хангоми набудани аломати чиноят, агар, —

— нусхаи асархо ё фонограммахо калбаки (контрафакт) бошанд;

— дар нусхаи асархо ё фонограммахо дар бораи истехсолкунандагон ва чойи истехсоли онхо маълумоти нодуруст, инчунин дигар маълумот ки метавонад истеъмолкунандаро гумрох созад, зикр ёфта бошад;

— дар нусхаи асархо ё фонограммахо нишонаи хифзи хукуки муаллиф ё нишонаи хифзи хукуки вобаста ба муаллифи нобуд карда ё тагйир дода шуда бошад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар сархатхои якум, дуюм ва сеюми кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз шаст то сад ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 377. Истифодаи гайриконунии нишонаи мол, нишонаи хизматрасони, номи махалли истехсоли мол ва номи фирмави

 1. Барои истифодаи гайриконунии нишонаи моли бегона, нишонаи хизматрасони, номи махалли истехсоли мол ва номи фирмави,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз панчох то хафтод ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои истифодаи гайриконунии нишонгузории эхтиётии нишонаи мол, нишонаи хизматрасони ва махалли истехсоли мол, ки дар Чумхурии Точикистон ба кайд гирифта нашудаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз си то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то дусаду панчох  нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 378. Саркаши аз пешниходи маълумоти зарури дар бораи даромадхо, инчунин аз пешниходи маълумоти нодуруст дар бораи даромадхое, ки дар натичаи истифодаи объекти хукукхои муаллиф ва хукукхои вобаста ба он ба даст омадаанд

 1. Барои саркаши аз пешниходи маълумоти зарури ба макомоти дахлдор дар бораи даромадхо, инчунин аз пешниходи маълумоти нодуруст дар бораи даромадхое, ки дар натичаи истифодаи объекти хукукхои муаллиф ва хукукхои вобаста ба он ба даст омадаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то дувоздах ва ба шахсони мансабдор аз панчох то  хафтод  нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 379. Ичро накардани ухдадории бакайдгирии шартнома оид ба истифодаи объектхои хукуки муаллиф ва хукукхои вобаста ба он ва гирифтани шаходатномаи намунаи мувофик

 1. Барои аз тарафи истифодакунандагони объекти хукуки муаллиф ва хукукхои вобаста ба он ичро накардани ухдадорихои дар конунгузори пешбинишудаи бакайдгирии шартномахо барои ба таври дахлдор истифода намудани объектхои хукуки муаллиф ва хукукхои вобаста ба он ва гирифтани шаходатномаи намунаи мувофик, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 380. Риоя ё ичро накардани талаботи мукарраршуда хангоми бастани шартнома барои баромад кардан дар намоишхои консерти ва театри

 1. Барои аз тарафи сохибони муассисахои намоишдихандаи намоишхои консерти ва театри риоя ё ичро накардани талаботи мукарраршуда хангоми бастани шартнома барои баромад кардан дар намоишхои консерти ва театри бо гуруххои эчоди ва ташкилкунандагони консертхо ,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 381. Риоя накардани хукуки муаллиф барои гирифтани хакки калам

 1. Барои саркаши кардани истифодабарандаи объектхои хукуки муаллиф ва хукукхои вобаста ба он аз пардохти хакки калами муаллиф бобати вокеан истифода бурдани асар ё риоя накардани мухлати дар шартнома ё конун мукарраршудаи пардохти хакки калам, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз панчох  то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 

 

 

БОБИ 23. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ ЭНЕРГЕТИКА  ВА ИСТИФОДАИ ЗАХИРАХОИ ЭНЕРГЕТИКИ

 

Моддаи 382. Риоя накардани коидахои истифодаи кувваи барк ва гарми

 1. Барои худсарона пайваст шудан (насб шудан) ба шабакахо ва дастгоххои таъминоти кувваи барк, истифодаи кувваи барк ва гарми бе шартнома бо ташкилоти таъминоти кувваи барк, бе асбобхои зарурии назорати ва бахисобгири, кандан ва шикастани пломбахои мукарраршудаи асбобхои андозагири , —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз понздах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877)

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877)

 

Моддаи 383. Риоя накардани низоми махдудияти истифодаи кувваи барк ва иктидори он

 1. Барои риоя накардани низоми махдудияти истифодаи кувваи барк ва иктидори он, ки дар асоси карори макомоти ваколатдори давлати дар давраи норасоии иктидор ва кувваи барк аз тарафи корхонаи таъмини кувваи барк мукаррар карда шудааст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панчох то шаст нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 384. Монеъ шудан ба фаъолияти шахсони мансабдори корхонаи таъминоти кувваи барк, нозирони давлатии макомоти назорати энергетики ва дигар макомоти ваколатдор барои наздик шудан ба дастгоххои барки ё асбобхои ченкуни ва бахисобгирии истифодабарандагони захирахои энергетики

Барои монеъ шудан ба фаъолияти шахсони мансабдори корхонаи таъминоти кувваи барк, нозирони давлатии макомоти назорати энергетики ва дигар макомоти ваколатдор, барои наздик шудан ба дастгоххои барки ё асбобхои ченкуни ва бахисобгирии истифодабарандагони захирахои энергетики, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 385. Риоя накардани коидахои мухофизати шабакахои баркии шиддаташон то 1000 волт

Барои риоя накардани коидахои мухофизати шабакахои баркии шиддаташон то 1000 волт (хатхои хавои, зеризамини ва зериобии интиколи барк, асбобхои интикол ва таксимкунанда), ки боиси катъ гардидани таъминоти кувваи барк ё ба хочагии халк расонидани зарари дигар гардидааст ё мегардад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 386. Риоя накардани коидахои мухофизати шабакахои баркии шиддаташон зиёда аз 1000 волт

Барои риоя накардани коидахои мухофизати шабакахои баркии шиддаташон зиёда аз 1000 волт, ки боиси катъ шудани таъминоти кувваи барк, зарар дидани шабакаи барки ё ба хочагии халк расидани зарари дигар гардидааст ё мегардад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 

Моддаи 387. Риоя накардани коидахои истифодаи газ

Барои риоя накардани коидахои истифодаи газ, яъне:

— бе ичозати макомоти ваколатдори давлати ба дастгоххои навваслшуда сар додани газ;

— зиёда аз меъёри чудошуда истифода бурдани газ ё риоя накардани низоми мукарраршудаи истифодаи он;

— бе меъёри тасдикшудаи масрафи газ бо дастгоххои газзи истифода бурдани газ, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 388. Истифодаи дастгоххои гази бидуни асбобхои бахисобгирии масрафи газ

Барои бидуни асбобхои ба хисобгирии масрафи газ ё кувваи гарми ва махсулоте, ки бо истифодаи газ хосил мешавад, истифода бурдани дастгоххои гази ё истифода набурдан (вайрон кардан)-и воситахои танзими автоматии раванди сузиши газ ё асбобхои назорати техникии гарми ё тачхизоти партовтозакуни, ки истифодаи сарфакоронаю самарабахши газро таъмин менамоянд ва дар дастури дастгохи газистифодабари пешбини шудаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 389. Ба кор омода накардани зарфхои захираи сузишвори

Барои ба кор омода накардани зарфхои захирави, махсулоти нафт ва газ, иншооту тачхизоти кабули ангишт, ки дар корхона, иттиходия, муассиса ва ташкилоти истифодабаранда пешбини шудааст ё барои истифодаи сузишвории захирави тайёр набудани дастгоххо,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 390. Расонидани зарар ба кубурхои интиколи газ хангоми ичрои корхо

Барои расонидани зарар ба кубурхои интиколи газ (ба гайр аз шохкубурхо) ва тачхизоти онхо хангоми ичрои корхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 391. Риоя накардани низоми истифодаи кувваи барк ва гарми

 1. Барои риоя накардани низоми мукарраршудаи истифодаи кувваи барк ва гарми (хачм, фишор, харорати оби даврзанандаи шабакахо ва гайра), —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 392. Риоя накардани коидахои техникаи бехатари хангоми истифодаи дастгоххои барки

Барои аз тарафи истехсолкунандагон ичро накардани вазифахои худ оид ба риояи коидахои техникии истифодаи дастгоххои барки, инчунин ичро накардани амри макомоти давлатии назорати энергетики, осеб расонидан ба тачхизот, дастгоххо, шабакахои барки, гармидихи, кубурхои интиколи газ, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

Моддаи 393.  Бесамар масраф намудани захирахои энергетики

Барои бесамар масраф намудани захирахои энергетики бо риоя накардани талаботи макаррарнамудаи стандарти давлати ё дигар санадхои меъёри, дастурхои технологи ва мушаххасоти лозимаи тачхизот, инчунин аз дарачаи меъёр ва хачми мукарраршуда барзиёд талаф додани захирахои энергетики, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 394. Риоя накардани коидахои истифодаи захирахои энергетики

 1. Барои саривакт насб накардани асбобхои бахисобгирии масрафи захирахои энергетики, ичро накардани дастур ва кандани пломбахои насбкардаи нозирони макомоти давлатии назорати энергетикию ташкилотхои таъминкунандаи энергия, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се ва ба  шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз чониби истехсолкунандагон ва истеъмолкунандагони захирахои энергетики ичро накардани ухдадорихои худ ва талаботи мукарраркардаи коидахои истифодаи захирахои энергетики, хамчунин худсарона шинондан ва истифода бурдани тачхизоти гайристандарти, аз чониби истеъмолкунандагон бо максади гаразнок худсарона бе риояи меъёрхои бо тартиби муайян тасдиккардашудаи сарфи онхо истифода бурдан дар истехсоли хар як вохиди махсулот, хачми кор ва хизматрасонихо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бисту панч то сию панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми сеюми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 395. Риоя накардани коидахои истифодаи дастгоххои истифодабаранда ва тавлидкунандаи кувваи барку гарми

Барои риоя накардани коидахо ва дигар хуччатхои танзимкунанда оид ба истифодаи дастгоххои истифодабаранда ва тавлидкунандаи барку гарми бидуни ба рох мондани хисоби истифодаи энергия, инчунин бе асбоб (ё асбоби вайрон)-и танзимкунандаи нишондодхои кувваи гарми, ки метавонад боиси истифодаи бесамари захирахои энергетики   гардад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз панч то дах ва ба шахсони хукуки аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 396. Риоя накардани коидахои мухофизати шабакахои газ ва гарми

Барои риоя накардани коидахои мухофизати шабакахои газ ва гарми (хавои, замини), ки метавонанд боиси катъ гардидан ё эхтимолан катъ гардидани бо гарми таъмин шудани муштариён ва зарар дидани хочагии гармидиханда гарданд ва ё гардидаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 397. Риоя накардани коидахо ва дигар хуччатхои танзимкунанда оид ба истифодаи тачхизот, асбобхо ва дастгоххои баркию гармидиханда

Барои риоя накардани коидахои ба истифода додан ва минбаъд истифода намудани тачхизот, асбобу дастгоххои баркию гармидиханда, ки метавонанд боиси вайрон шудани онхо  ё истифодаи бесамари захирахои энергетики гарданд ва ё гардидаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то се ва ба шахсони мансабдор аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 398. Риоя накардани коидахои таъмини устувори гуруххои алохидаи истифодабарандагон бо кувваи барку гарми ва газ

Барои риоя накардани коидахо ва дигар хуччатхои танзимкунандаи таъмини устувори гуруххои алохидаи истифодабарандагон бо кувваи барку гарми ва газ, ки боиси катъ гаштани кувваи барку гарми ва газ гардидааст ё метавонад гардад ё боиси расонидани зарар ба тачхизот, бинохо, иншоот ё саломатии одамон гардидааст ва ё метавонад гардад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 399. Расонидани зарар ба шабакахои гармидихи хангоми ичрои корхо

Барои расонидани зарар ба шабакахои гармидихи (ба гайр аз кубурхои бугдихи), тачхизоти онхо ва кабати мухофизатии гарми хангоми ичрои корхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 400. Расонидани зарар ба шабакахои барки (хавои, замини) хангоми ичрои корхо

Барои расонидани зарар ба шабакахои барки (хавои, замини) ва тачхизоти онхо хангоми ичрои корхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 401. Риоя накардани талаботи сифати таъминоти барк аз тарафи ташкилоти таъминкунандаи кувваи барк

Барои риоя накардани талаботи сифати таъминоти барк аз тарафи ташкилоти таъминкунандаи кувваи барк, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 402. Катъи таъминоти кувваи барк бо айби ташкилоти таъминкунандаи кувваи барк

Барои катъи таъминоти кувваи барк, ки бо айби ташкилоти таъминкунандаи кувваи барк ба амал омадааст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 403. Пешниход накардани маълумот ё пешниход кардани маълумоти бардуруг аз тарафи корхонахои комплекси энергетикию сузишвори

Барои аз тарафи корхонахои комплекси энергетикию сузишвори пешниход накардани маълумот ё пешниход кардани маълумоти бардуруг, ки барои амали намудани фаъолияти макомоти ваколатдори давлатии Чумхурии Точикистон дар сохаи энергетика зарур аст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 404. Риоя накардани коидахои мухофизати шохкубурхо

Барои риоя накардани коида ва меъёрхои мукарраршудаи  мухофизати шохкубурхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 24. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ САНОАТ,

ФАЪОЛИЯТИ МЕЪМОРИЮ ШАХРСОЗИ  ВА  СОХТМОН

 

Моддаи 405. Риоя накардани коида, меъёр ва дастуруламалхо марбут ба бехатарии кор дар объектхое, ки тахти назорати макомоти назорати давлатии бехатарии корхо дар саноат ва сохаи кухкори карор доранд

Барои риоя накардани коида, меъёр ва дастуруламалхо марбут ба бехатарии кор дар объектхое ки тахти назорати макомоти назорати давлатии бехатарии корхо дар саноат ва сохаи кухкори карор      доранд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 406. Риоя накардани коида, меъёр ва дастуруламалхо марбут ба нигохдори, истифода ва бахисобгирии мавод (манбаъхо)-и тарканда ва радиоактиви дар саноат ва объектхо

Барои риоя накардани коида, меъёр ва дастуруламалхо марбут ба нигохдори, истифода ва бахисобгирии мавод (манбаъхо)-и тарканда ва радиоактиви дар саноат ва объектхо, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 407. Риоя накардани коидахои кабул ва ба истифода додани объектхои дорои тачхизоти технологию саноати

Барои риоя накардани коидахои кабул ва ба истифода додани объектхои дорои тачхизоти технологию саноати, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 408. Риоя накардани талаботи стандарти давлати ва шартхои техники хангоми истехсол, тахвил ва нигохдории махсулоти сохтмон, конструксияхо ва дигар маводи сохтмон

Барои риоя накардани талаботи стандарти давлати ва шартхои техники хангоми истехсол, тахвил ва нигохдории махсулоти сохтмон, конструксияхо  ва дигар маводи сохтмон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз панчох то сад ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 409. Риоя накардани коидахои фаъолияти меъморию шахрсози ва сохтмон

Барои чойгир кардан, бунёд ва ба истифода додани объектхо бидуни хуччатхои лоихавии тасдикшуда, хулосаи мусбати экспертиза, карори макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати бидуни ичозати макомоти назорати давлатии сохтмон ичро намудани корхои сохтмонию васлкуни, инчунин риоя накардани дигар коидахои сохтмони иншоот, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз си то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

 

 

Моддаи 410. Сохтан, тачдид ва таъмири асосии объектхо бо истифодаи масолеху конструксияи бесифати сохтмон, ки боиси паст шудани дарачаи ба зилзила тобоварии бинохо ва иншоот мегардад

Барои сохтан, тачдид ва таъмири асосии объектхо бо истифодаи масолеху конструксияи бесифати сохтмон, ки боиси паст шудани дарачаи ба зилзила тобоварии бинохо ва иншоот мегардад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз панчох то сад ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 411. Риоя накардани коидахои истифодаи бинохо, иншоот, аз чумла хонахои истикомати ва худсарона дигар кардани сохти онхо

 1. Барои риоя накардани коидахои истифодаи бинохо, иншоот, аз чумла хонахои истикомати ва худсарона дигар кардани сохти онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои содир намудани кирдорхои дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда бо риоя накардани меъёрхо, коидахо ва стандартхои меъморию шахрсози, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то дувоздах, ба шахсони мансабдор аз панчох то сад ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 412. Пешниход намудани маълумоти бардуруг дар бораи объекти меъмори ва шахрсози

Барои пешниход намудани маълумоти бардуруг дар бораи объекти меъмори ва шахрсози, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 413. Саркаши кардан аз пешниходи маълумоти дахлдори вобаста ба фаъолияти меъморию шахрсози

Барои саркаши кардан аз пешниходи маълумоти дахлдори вобаста ба фаъолияти меъморию шахрсози, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то се ва ба шахсони мансабдор аз бисту панч то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 414. Риоя накардани конунгузори оид ба масъалахои истифодаи худуд, замин, сарватхои зеризамини, наботот, фазои мухит, сатхи об хангоми ичрои корхои таъмиру сохтмон

Барои риоя накардани конунгузори оид ба масъалахои истифодаи худуд, замин, сарватхои зеризамини, наботот, фазои мухит, сатхи об хангоми ичрои корхои таъмиру сохтмон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима ё бо боздоштани фаъолият чазо таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 415. Аз тарафи макомоти ичроияи хокимияти давлати ичро накардани ухдадорихои вобаста ба пешгири ва бартараф намудани окибатхои офатхои табии (заминчунби, фуруравии замин, сел ва гайра)

 1. Барои аз тарафи макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати ичро накардани ухдадорихои вобаста ба пешгири ва бартараф намудани окибатхои офатхои табии (заминчунби, фуруравии замин, сел ва гайра) хангоми набудани аломатхои чиноят, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 416. Вайрон кардани тамомияти ёдгорихои таърихи, фарханги, меъмори ва шахрсози хангоми истифода ва тачдид

Барои вайрон кардани тамомияти ёдгорихои таърихи, фарханги, меъмори ва шахрсози хангоми истифода ва тачдиди онхо, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 417. Риоя накардани накшаи асосии тасдикшуда, лоихаи банакшагирии чузъи, сохтмони иловаги, ансамблхои меъмори, мачмаахо, бинохо ва иншоот

Барои риоя накардани накшаи асосии тасдикшуда, лоихаи банакшагирии чузъи, сохтмони иловаги, ансамблхои меъмори, мачмаахо, бинохо ва иншоот, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 418. Таъмин накардани дарачаи мукарраршудаи мустахками, бехавфи, устувори, ба зилзила тобоварии бино, иншооти навсохташуда ва тачдид карда шуда ва мизонхои истифодашавии онхо

Барои таъмин накардани сатхи мукарраршудаи мустахками, бехавфи, устувори, ба зилзила тобоварии бино, иншооти навсохташуда ва тачдидкардашуда ва мизонхои истифодашавии онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 419. Интишор ва истифодаи лоихаи меъмори бе розигии муаллифи лоиха

Барои интишор ва истифодаи лоихаи меъмори бе розигии муаллифи лоиха, инчунин бе розигии муаллиф ворид намудани тагйирот ба лоиха, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 420. Худсарона тачдид кардан ва тагйир додани нишонаи таъйиноти бинохо, иншоот ва кисмхои онхо, инчунин тагйир додани чузъхо, конструксияхо, унсурхои ороиш ва накшу нигори намуди беруна

Барои худсарона тачдид кардан ва тагйир додани нишонаи таъйиноти бинохо, иншоот ва кисмхои онхо, инчунин тагйир додани чузъхо, конструксияхо, унсурхои ороиш ва накшу нигори намуди беруна, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 421. Риоя накардани коидахои давра ба давра кабул намудани объектхои сохташуда

Барои риоя накардани коидахои давра ба давра кабул намудани объектхо (иншоотхо)-и сохташуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 422. Риоя накардани тартиби чудо намудани китъаи замин барои сохтмон

 1. Барои риоя накардани тартиби чудо намудани китъаи замин барои сохтмон, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 423. Худсарона васеъ кардани китъаи замини барои сохтмон   чудошуда  ё вобасташуда

Барои худсарона васеъ кардани китъаи замини барои сохтмон чудошуда  ё вобасташуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 424. Риоя накардани коидахои мувофикасозии хуччатхои меъморию шахрсози

Барои риоя накардани коидахои мувофикасозии хуччатхои меъморию шахрсози, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 425. Амали намудани сохтмон, тачдид, таъмири асосии бинохо ва иншооти чамъияти, маъмурию маиши, саноатию истехсоли бе тасдики хуччатхои лоихавию харочот ё хулосаи дахлдори техники

Барои амали намудани сохтмон, тачдид, таъмири асосии бинохо ва иншооти чамъияти, маъмурию маиши, саноатию истехсоли бе тасдики хуччатхои лоихавию харочот ё хулосаи дахлдори техники, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз бист то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 426. Додани хулосаи мусбати ташхиси ба лоихахое, ки бе риояи меъёру коидахои лоихакашии сохтмон ичро карда шудаанд

Барои додани хулосаи мусбати ташхиси ба лоихахое, ки бе риояи меъёру коидахои лоихакашии сохтмон ичро карда шудаанд, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 427. Худсарона сохтани объектхои таъйиноти мухталиф, аз чумла бунёди хонаи истикоматии шахси

Барои худсарона сохтани объектхои таъйиноти мухталиф, аз чумла бунёди хонаи истикоматии шахси, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то панчох ва ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 428. Тасдик намудани хуччатхои лоихавию харочот бе хулосаи экспертизаи давлати

Барои тасдик намудани хуччатхои лоихавию харочот бе хулосаи экспертизаи давлати ё бе риояи коидахои мувофикасозии хуччатхои лоихави, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 429. Риоя накардани коидахои корхои сохтмону васлкуни ва анчом додани корхои бесифати сохтмон

Барои риоя накардани коидахои корхои сохтмону васлкуни ва анчом додани корхои бесифати сохтмон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

Моддаи 430. Риоя накардани коидахои кабулу баистифодадихии объектхо, сохтмонхои баитмомрасида, тачдид, дигар кардани хусусияти бино ва таъмири асоси

Барои риоя накардани коидахои кабулу баистифодадихии объектхо, сохтмонхои баитмомрасида, тачдид, дигар кардани таъйиноти бино ва таъмири асоси, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 431. Аз тарафи фармоишгар ба истифода додани объекти сохтмони нав, тачдид ва куллан таъмиргардида, ки комиссияи кабули давлати онро кабул накардааст

Барои аз тарафи фармоишгар ба истифода додани объекти сохтмони нав, , тачдид ва куллан таъмиргардида, ки комиссияи кабули давлати онро кабул накардааст, —

ба андозаи аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 432. Саркаши аз ичрои амрномаи макомоти давлати оид ба корхои меъморию сохтмон

Барои саркаши аз ичрои амрномаи макомоти давлати оид ба корхои меъморию сохтмон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 433. Саривакт ичро накардани амрномаи макомоти давлати оид ба корхои меъморию сохтмон

Барои саривакт ичро накардани амрномаи макомоти давлати оид ба корхои меъморию сохтмон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 434. Истифодаи махсулоти бесертификат дар фаъолияти меъморию шахрсози ва сохтмон

Барои истифодаи махсулоти бесертификат дар фаъолияти меъморию шахрсози ва сохтмон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт, ба шахсони мансабдор аз бист то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 435. Овардану фурухтани мавод, махсулот ва кисмхои сохтмонии бесифат

Барои овардану фурухтани мавод, махсулот ва кисмхои сохтмонии бесифат, ки ба стандарти давлати ва меъёрхои техники мувофикат намекунанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 436. Гайримаксаднок истифода намудани худуди объектхои сохтмонашон нотамом

Барои бе ичозати дахлдор гайримаксаднок истифода бурдани худуди объектхои сохтмонашон нотамом, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 437. Риоя накардани тартиби гузаронидани расмиёти маъмури вобаста ба амали намудани фаъолияти сохтмони

 1. Барои риоя накардани тартиб ва мухлати гузаронидани расмиёти маъмури вобаста ба амали намудани фаъолияти сохтмони, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои кабул намудани карори беасос дар бораи надодани хуччатхои ичозатдиханда вобаста ба амали намудани фаъолияти сохтмони, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. «кчт 12.01.2010 №580»

 

Моддаи 4371. Пешниход накардани шартхои техники оид ба имконияти пайвастшавии иншооти тархрезишуда ба шабакахои мухандисию техники

Барои дар мухлатхои мукарраргардида аз чониби шахсони масъули ташкилоти дахлдори мухандисию техники пешниход накардани шартхои техники оид ба имконияти пайвастшавии иншооти тархрезишуда ба шабакахои мухандисию техники, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. «кчт 12.01.2010 №580»

 

Моддаи 438. Аз тарафи ташкилотхои истифодабаранда ичро накардани коидахои нигохубину назорати    объектхо ва худудхои ба онхо тобеъ

Барои аз тарафи ташкилотхои истифодабаранда ичро накардани коидахои нигохубину назорати объектхо ва худудхои ба онхо тобеъ, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 439. Бархилофи тартиби мукарраршуда ва бе розигии истифодабарандагони замин ба каси дигар додани хукуки истифодаи китъаи замини барои сохтмон чудошуда

Барои бархилофи тартиби мукарраршуда ва бе розигии истифодабарандагони замин ба каси дигар додани хукуки истифодаи китъаи замини барои сохтмон чудошуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 440. Истифодаи объектхо бе хуччатхои хукукмуайянкунанда хангоми гузаштани хукук ба китъахои замин ва нигохубини онхо

Барои истифодаи объектхо бе хуччати хукукмуайянкунанда хангоми гузаштани хукук ба китъахои замин ва нигохубини онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 441. Риоя накардани мухлати истифодаи китъахои замини барои сохтмон чудошуда ва ба истифода додани объект

Барои аз тарафи ташкилоти фармоишгар риоя накардани мухлати истифодаи китъахои замини барои сохтмон чудошуда ва ба истифода додани объект, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 442. Риоя накардани талаботи хатмии санадхои меъёри дар сохаи сохтмон

Барои риоя накардани талаботи хатмии санадхои меъёри дар сохаи сохтмон хангоми ичрои корхои лоихави, тадкикоти, сохтмони, васлгари ва танзимгарию бакорандози, хангоми истехсоли масолехи сохтмон, конструксия ва маснуот, агар ин вайронкуни боиси аз байн рафтани устувори, мустахками, боэътимодии бинохо, иморатхо, иншоотхо, кисмхо ё чузъхои алохидаи конструксияи онхо шуда   бошад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 443. Риоя накардани технологияи объектхои сохтмон

Барои риоя накардани технологияи истехсолот, агар ин кирдор ба пастшавии сифати истифодаи объекти биношаванда таъсир расонида бошад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 444. Расонидани зарар ба худуд хангоми ичрои корхои таъмиру сохтмон

Барои бе ичозат кофтани худуди бинохо, кучахо ва майдонхо, наандешидани чора бобати ба холати макбул овардани чойхои кандашуда, инчунин майдончахои сохтмон баъди ба анчом расидани сохтмон ва корхои таъмири, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 445. Риоя накардани коидахои сохтумони бустонсаройхо, инчунин ташкил ва пешбурди богдорию полезкории дастачамъона

 1. Барои бе лоихаи мувофикашуда сохтани бустонсаройхо, ё риоя накардани меъёри конунгузори хангоми огози сохтмони онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои ташкил ва пешбурди богдорию полезкории дастачамъона, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 446. Кабул намудани карор бе риояи накшаи генералии тасдикшудаи меъморию шахрсози

Барои бархилофи накшаи генералии тасдикшудаи меъморию шахрсози кабул намудани карор, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 447. Риоя накардани тартиби додани ичозатнома, сертификат дар сохаи фаъолияти меъморию шахрсози ва сохтмон

Барои риоя накардани тартиби додани ичозатнома, сертификат дар сохаи фаъолияти меъморию шахрсози ва сохтмон, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 25. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ ТАЪМИНИ

ХУКУКХОИ ШАХРВАНДОН БА МАНЗИЛ, ХОЧАГИИ КОММУНАЛИ, ОБОДОНИ

 

Моддаи 448. Риоя накардани тартиби ба навбат гирифтани шахрвандоне, ки барои манзили истикомати ва бехтар кардани шароити зисти худ эхтиёч доранд

Барои риоя накардани тартиби ба навбат гирифтани шахрвандоне, ки барои манзили истикомати ва бехтар кардани шароити зисти худ эхтиёч доранд, аз кайд баровардан, риоя накардани мухлати маскун кардани шахрвандон дар бино ва манзилхои истикомати, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 449. Риоя накардани коидахои истифодабарии биною манзили истикомати

 

Барои риоя накардани коидахои истифодабарии биною манзилхои истикомати, нигохубини онхо, тачхизоти мухандиси, бесарусомон нигох доштан, гайримаксад истифода бурдан ва ё вайрон кардани биною манзилхои истикомати, расонидани зарар ба тачхизоту объектхои ободонии фонди манзил, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 450. Риоя накардани коидахои нигохдошти холати санитарии чойхои истифодаи умум

Барои риоя накардани коидахои нигохдошти холати санитарии чойхои истифодаи умум, аз чумла зинапояхо, лифтхо, даромадгоххо, гузаргоххои зеризамини ва худудхои назди хавли, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 451. Риоя накардани коидахои ободонии худуди шахр ва дигар махалхои ахолинишин

 1. Барои риоя накардани коидахои ободонии худуди шахр ва дигар махалхои ахолинишин, инчунин риоя накардани коидахои тозаги ва тартибот дар шахрхо ва махалхои ахолинишин, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар худуди шахр ва дигар махалхои ахолинишин чаронидан ва ё беназорат гузоштани чорво ва навъхои дигари хайвонот, инчунин нигохубини онхо дар чойхои чамъияти, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор аз бисту панч то сию панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 452. Партофтан ва сузонидани партовхою ашёхо дар чойхои мукаррарнашуда

Барои партофтан ва сузонидани партовхою ашёхо дар чойхои мукаррарнашуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 453. Вайрон намудани тамомият шабакахои мухандиси ва иншооти кубурхои обгузар, корезу системаи гармидихии маркази

Барои бе ичозати хадамоти дахлдор вайрон намудани тамомият шабакахои мухандиси ва иншооти кубурхои обгузар, корезу системаи гармидихии маркази, ки дар дохили биною манзилхои истикомати мавчуданд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 454. Дар зери об монондани хонахо, таххонахо ва хучрахои хизмати

Барои дар зери об монондани хонахо, таххонахо ва хучрахои хизмати, ки дар натичаи вайрон будани холати техники асбобхои санитари, шабакахои обу корез ва гармидихи, иншоот ва дастгоххои онхо ба амал омадааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 455. Худсарона кушодани сарпуши хатхои обгузар, кубурхои корезу гармидихи, чоххо, танзими дастгоххои таксимкунанда ва расонидани зарар ба пломбахо

Барои худсарона кушодани сарпуши хатхои обгузар, кубурхои корезу гармидихи, чоххо, танзими дастгоххои таксимкунанда ва расонидани зарар ба пломбахо, ба шарте дар натичаи он кори муътадили хатхои таъминоти обу гарми халалдор шуда бошад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 456. Ичро накардани амрномахои корхонахои таъминоти обу гарми

Барои ичро накардани амрномахои корхонахои таъминоти обу  гарми, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 457. Худсарона пайваст шудан ба системаи оби гарм, инчунин рехтани об аз системаи гармидихи

Барои худсарона пайваст шудан ба системаи оби гарм, инчунин рехтани оби гарм бо максади баланд намудани харорат дар дастгоххои гармидихии маркази, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 458. Худсарона пайваст шудан ба шабакахои обу корез ва гармидихи

Барои худсарона пайваст шудан ба шабакахои обу корез ва гармидихи, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 459. Риоя накардани коидахои истифодаи лифтхои мусофиркаш

 1. Барои риоя накардани коидахои истифодаи лифтхои мусофиркаш, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои расонидани зарар ба тачхизоти лифт ва шикастани онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 26. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ  ВОБАСТА БА

ТАРТИБОТИ ЧАМЪИЯТИ ВА АХЛОК

 

Моддаи 460.  Майдаавбоши

Барои дар чойхои чамъияти дашном додан, ба таври тахкиромез дарафтодан ба одамон, хамчунин содир намудани дигар кирдорхои ба ин монанд, ки тартиботи чамъияти ва осудагии одамонро халалдор мекунад, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима ё хабси маъмури ба мухлати аз панч то понздах шабонаруз чазо таъйин карда мешавад.

 

Моддаи  461.  Вандализм

Барои зишту касиф намудани бино ва дигар иншоот, расонидани зиён ба молу мулки наклиёти чамъияти ва дигар чойхои чамъияти, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи  462.  Халалдор кардани ороми

 1. Барои дар кучахо, майдонхо, богу сохилхои фарогати (пляж), наклиёт ва дар дигар чойхои чамъияти, инчунин аз соати 2300то соати 600 дар хобгоххои умуми ва манзили зист доду фарёд кардан, хуштак кашидан, бо овози баланд суруд хондан, навохтани асбобхои мусики, ба кор андохтан ё истифодаи дастгоххои садотаквиятдиханда, техника ё тачхизоти сохтмонию таъмирии садобарор, ки боиси халалдор гаштани оромии чамъияти шуда бошад, —

ба шахсони вокеи огохи дода мешавад ё ба андозаи аз ду то се, ба шахсони мансабдор аз панч то хафт ва ба шахсони хукуки огохи дода мешавад ё ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 25.12.2015,№1262)

 1. Барои пахши диск, фита ва дигар воситахои техникии сабти хусусияти динии экстремисти ва (ё) тахкиркунанда дошта, дар кучаю хиёбонхо, майдонхо, бозорхо, марказхои савдо, богу сохилхои фарогати (пляж), воситахои наклиёт ва дигар чойхои чамъияти,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз панч то хашт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 02.08.2011 №756)

 1. 3. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисмхои якум ва дуюмихамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 25.12.2015,№1262)

 

Моддаи 463. Дар чойхои чамъияти нушидани машруботи спирти ё  кашидани махсулоти тамоку (кчт. 28.06.2011 №717)

 1. Барои дар кучахо, варзишгоххо, хиёбонхо, богхо, дар дохили хама намудхои наклиёти чамъияти ва дигар чойхои чамъияти нушидани машруботи спирти ё дар холати масти хозир шудан дар чойхои чамъияти, ки шаъну шарафи инсон ва ахлоки чамъиятро догдор менамояд, —

ба андозаи аз як то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои кашидани махсулоти тамоку, аз чумла нос дар дохили бинохои маъмури, хучрахои кории ташкилотхои давлати ва гайридавлати, муассисахои тандурусти, фарханги, дини, варзиши, таълими, истирохатгоххо, толорхое, ки дар онхо чорабинихои чамъияти ва истирохатию фарогати гузаронида мешаванд, толорхои фурудгоххо, вокзалхои рохи охан ва наклиёти автомобили, инчунин дар дохили наклиёти чамъияти, ба истиснои чойхои махсуси барои он чудокардашуда,-

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)

 

Моддаи 4631.Фуруши сигарета, сигара, папирос ва дигар махсулоти тамоку дар худуд ва  назди муассисахои  тандурусти, фарханги, варзиши, таълими, инчунин бо истифода аз  тачхизоти автомати

 1. Барои фуруши сигарета, сигара, папирос ва дигар махсулоти тамоку дар худуд ва назди муассисахои тандурусти, фарханги, варзиши, таълими, инчунин дар масофаи камтар аз сад метр аз сархади худуди муассисахои таълими, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо ва ба шахсони хукуки ба андозаи аз сад то дусад нишондиханда  барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои фуруши сигарета, сигара, папирос ва дигар махсулоти тамоку бо истифода аз тачхизоти автомати,-

ба шахсони вокеи  ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо ва ба шахсони хукуки ба андозаи  аз яксаду панчох то дусаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 29.12.10 №650)

 

Моддаи 4632. Фуруши сигарета, сигара, папирос ва дигар махсулоти  тамоку ба ноболигон

Барои фуруши сигарета, сигара, папирос ва дигар махсулоти тамоку ба ноболигон, –

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо ва ба шахсони хукуки ба андозаи аз си то панчох  нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 29.12.10 №650)

Моддаи 4633. Манъи истехсол, воридот, содирот, фуруши яклухт ва чаканаи махсулоти тамокуе, ки дар таркибаш никотин ва катрон аз меъёрхои гигиении тасдикгардида зиёд  мебошад, инчунин дар бастаи онхо мавчуд набудани  навиштачоти огохкунандаи асоси ва иловаги оид ба  зарари кашидани тамоку

 1. Барои истехсол, воридот, содирот, фуруши яклухт ва чаканаи махсулоти тамокуе, ки дар таркиби он никотин ва катрон аз меъёрхои гигиении мукаррарнамудаи макомоти ваколатдори давлати дар сохаи тандурусти зиёд мебошад,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо ва ба шахсони хукуки ба андозаи аз дусад то  сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар тарафхои калон ва пахлуии баста мавчуд набудани навиштачоти огохкунандаи асоси ва иловаги оид ба зарари кашидани тамоку ва навиштачоти иттилооти оид ба меъёри катрон ва никотин дар таркиби он, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо ва ба шахсони хукуки ба андозаи аз дусаду панчох то  сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 29.12.10 №650)

 

Моддаи 464. Чалб кардани ноболигон ба рафторхои зиддичамъияти

 1. Барои аз тарафи волидон ё шахсони дигар чалб кардани ноболигон ба гадои, фохишагари, истеъмоли модда ё воситахое, ки маводи нашъадор ё психотропи махсуб намеёбанд, вале метавонанд ба фаъолияти зехнии онхо таъсири манфи расонанд, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои ба холати масти расонидани ноболигон хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои ба ноболигон фурухтани машруботи спирти,

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. —(кчт. 29.12.10 №650)

 

Моддаи  465.  Киморбози

 1. Барои дар чойхои мукаррарнашуда ташкил кардани киморбози (картабози ва гайра) ба ивази пул, ашё ва дигар чизхои киматнок, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дувоздах то понздах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)

 1. Барои иштирок дар киморбози ба ивази пул, ашё ва дигар чизхои киматнок дар чойхои мукаррарнашуда, инчунин аз тарафи шахсони алохида пазируфтани ставкахо (хукукпули) дар бозихои варзиши ва дигар кувваозмоихо, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдоре, ки дар кисмхои якум ва дуюми хамин модда пешбини шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист, ба шахсони мансабдор аз чилу панч то панчох ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 466.  Бардуруг даъват кардани  хадамоти махсус

Барои бесабаб ва бардуруг даъват кардани макомоти зидди сухтор, милитсия, ёрии таъчили ва дигар хадамоти махсус, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 467. Тирпаррони аз силохи оташфишон дар махалхои ахолинишин, чойхои чамъияти ва дар чойхои барои ин максад пешбининашуда, инчунин муомилоти гайриконуни бо маводи тарфгари (пиротехники) «кчт аз 22.07.2013 , №983»

 1. Барои тирпаррони аз силохиоташфишон дар махалхои ахолинишин, чойхои чамъияти ва дигар чойхои барои ин максад пешбининашуда, —«кчт аз 22.07.2013 , №983»

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Гайриконуни ба худуди Чумхурии Точикистон ворид намудан ва дар худуди он истехсол кардан, харидан, нигох доштан, фурухтан, ба сохибияти каси дигар додан ва истифода бурдани маводи тарфгари хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба маблаги аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 468. Риоя накардани коидахо, меъёрхо ва дастуруламалхо дар бораи бахисобгирии маводи тарканда

Барои аз тарафи сохибкорон, сохибмулк, шахсони мансабдор, кормандони масъул риоя накардани коидахо, меъёрхо ва дастуруламалхои бахисобгирии маводи тарканда дар сохаи саноат ва дар объектхои тахти назорати макомоти назорати давлати карордошта, —

ба андозаи аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи  469.  Маскуният бе шиноснома  ё  бидуни кайд 

 1. Барои бе шиноснома маскун будани шахрвандоне, ки бояд шиноснома дошта бошанд ё бо шиносномаи беэътибор, инчунин бидуни кайд зиндаги кардан, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 470. Аз тарафи шахсони мансабдор ва шахрвандони Чумхурии Точикистон риоя накардани тартиби мукарраргардидаи вуруди шахсони хоричи ва шахсони бешахрванд

 1. Барои аз тарафи шахсони мансабдори корхонахо, муассисахо ва ташкилотхои кабулкунандаи шахрвандони хоричи ё шахсони бешахрванд ё ба онхо хизматрасонанда, ичрокунандаи ухдадорихои вобаста ба риояи шароити будубош дар Чумхурии Точикистон ё тавассути марзи Чумхурии Точикистон гузаштани онхо, риоя накардани тартиби мукарраршудаи кайди онхо, ба расмият даровардани хуччатхо барои маскуният, рафтуомад ва тагйир додани чойи истикомат дар Чумхурии Точикистон хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи шахрвандоне, ки бо корхои шахси шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрвандро ба Чумхурии Точикистон даъват намудаанд ва ба онхо макони истикомат додаанд, наандешидани чорахои таъмини риояи коидахои мукарраршудаи будубош ва бакайдгирии саривактии онхо, —

ба андозаи аз панчох то шаст нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи шахрвандони Чумхурии Точикистон ба шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд додани манзил, воситахои наклиёт ё ба онхо расонидани дигар намуди хизмат бидуни риояи коидахои мукарраршудаи вуруди шахсони хоричи ва шахсони бешахрванд ба Чумхурии Точикистон ва ба таври транзити гузаштани онхо тавассути Чумхурии Точикистон, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури содир намудани кирдори дар кисмхои сеюм ва чоруми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз хафтод то навад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 471. Риоя накардани коидахои мукарраршуда дар шароити вазъияти харби

Барои риоя накардани коидахои мукарраршудаи низоми вазъияти харби, ки боиси халалдор шудани тартибот ва оромии шахрвандон мегардад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима ё ба тарики хабси маъмури аз понздах то си шабонаруз чазо таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 26.07.2014, №1092)

 

Моддаи 4711. Риоя накардани коидахои мукарраршуда дар шароити вазъияти фавкулодда

Барои риоя накардани коидахои мукарраршуда дар шароити вазъияти фавкулодда, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима ё хабси маъмури ба мухлати аз понздах то си шабонаруз таъин карда мешавад. (КЧТ аз 26.07.2014, №1092)

 

Моддаи 472. Гайриконуни додани ашёхои мамнуъ ба шахсони дар муассисахои ислохи нигохдошташаванда

 1. Барои гайриконуни додани ашёхои мамнуъ ба шахсони дар муассисахои ислохи нигохдошташаванда, —

ба андозаи  аз хафт то дувоздах нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи  аз бист то си нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 473. Риоя ё ичро накардани коидахои бехатари аз сухтор

 1. Барои риоя ё ичро накардани коидахо ва меъёрхои мукарраршудаи бехатари аз сухтор, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт, ба шахсони мансабдор аз  бист то си ва ба шахсони хукуки аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 18.03.2015, №1179)

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 18.03.2015, №1179)

 

 

 

БОБИ 27. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ВОБАСТА БА

ТАРТИБОТИ  ИДОРАКУНИ

 

Моддаи 474. Риоя накардани конунгузори дар бораи иттиходияхои дини (кчт. 03.07.2012, №843)

 1. Барои риоя накардани конунгузори дар бораи ташкилотхои дини, аз чумла:

— бе кайди давлати ё бидуни азнавбакайдгирии давлати фаъолият намудани иттиходияхои дини;

— риоя накардани коидахои мукарраргардидаи ташкил ва баргузор намудани маросимхои дини;

— тадриси илми дини бе ичозат;

— адои тоату ибодат, расму оинхо ва маросимхои дини дар чойхои мукаррарнашуда;

— содир намудани кирдорхое, ки аз доираи максад ва вазифахои дар оинномаи (низомномаи) иттиходияхои дини муайяншуда барнамеоянд,- (кчт. 03.07.2012, №843)

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба рохбарони иттиходияхои дини аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дувоздах то бист, ба рохбарони иттиходияхои дини аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.(кчт. 03.07.2012, №843)

 

Моддаи 4741. Риоя накардани конунгузори оид ба истехсол, содирот, воридот, фуруш ва пахн намудани адабиёти дини,  инчунин дигар ашё ва маводи дорои таъйиноти дини

 1. Барои истехсол, содирот, воридот, фуруш ва пахн намудани адабиёти дини, инчунин дигар ашё ва маводи дорои таъйиноти дини бидуни гирифтани хулосаи ташхиси  давлатии диншиноси,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз си то панчох, ба шахсони  мансабдор аз панчох то сад ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панчох то хафтод, ба шахсони  мансабдор аз сад то яксаду панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то  сесад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи ташкилотхои дини ба табъ расонидани адабиёти дини ё истехсол намудани маводи таъйиноти дини бе доштани тамгаи махсус бо номи пурраи худ,-

ба андозаи аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои таъсиси корхонахои табъу нашри адабиёти дини ё корхонахои истехсоли ашёву маводи таъйиноти дини, ба истиснои таъсиси онхо аз тарафи ташкилотхои дини,-

ба андозаи аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 29.12.10 №650)

 

Моддаи 4742. Риоя накардани тартиби гирифтани таълими динии шахрвандони Чумхурии Точикистон дар хоричи кишвар

Барои риоя накардани тартиби гирифтани таълими динии шахрвандони Чумхурии Точикистон дар хоричи кишвар, —

ба андозаи аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012, №843)

 

Моддаи 4743. Фаъолияти таблиготи ва маърифатии иттиходияхои дини

Барои ба рох мондани фаъолияти таблиготи ва маърифатии иттиходияхои дини дар муассисахои томактаби, тахсилоти миёнаи умуми, ибтидоии касби, миёнаи касби ва олии касби, инчунин дар манзили истикоматии шахрвандон, –

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012, №843)

 

Моддаи 4744. Робитахои байналмилалии иттиходияхои дини

 1. Барои аз тарафи чамоахои дини мукаррар намудани робитахои байналмилали, аз чумла робитахои байналмилалии дини бо ташкилотхои хоричи,-

ба рохбарони чамоахои дини ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи ташкилотхои дини бидуни мувофикаи макоми ваколатдори давлати оид ба дин мукаррар намудани робитахои байналмилали, аз чумла робитахои байналмилалии дини бо ташкилотхои хоричи, —

ба рохбарони ташкилотхои дини ба андозаи аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012, №843)

 

Моддаи 475. Риоя накардани конунгузори дар бораи ташкилотхои чамъияти

 1. Барои содир намудани кирдорхое, ки аз доираи максад ва вазифахои дар оинномаи ташкилотхои чамъияти муайяншуда бармеоянд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дувоздах то понздах, шахсони мансабдор аз панчох то шаст ва ба шахсони хукуки аз сесад то сесаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 476. Маблаггузории хизбхои сиёси аз тарафи шахсони вокеию  хукукии хоричи

 1. Барои маблаггузории хизбхои сиёси аз тарафи шахсони хукукии хоричи ва ташкилотхои хоричи ё байналмилали, намояндагиву филиалхои онхо, инчунин аз чониби шахсони хукуки бо иштироки хоричиён, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз чорсад то панчсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои маблаггузории хизбхои сиёси аз чониби шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо ва берун кардани онхо аз каламрави Чумхурии Точикистон чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи хизбхои сиёси кабул намудани хайрияхои гайриконуни, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох ва ба хизби сиёси аз чорсад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 477. Рохбари ва иштирок дар фаъолияти иттиходияхо ва ташкилотхои чамъиятию диние, ки тибки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон ба кайд гирифта нашудаанд, инчунин маблаггузори намудани онхо (кчт. 03.07.2012, №843)

 1. Барои рохбари ба фаъолияти иттиходияхо ва ташкилотхои чамъиятию дини, ки тибки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон ба кайд гирифта нашудаанд ё фаъолияташонбоздошта ва ё манъ шудааст, —

ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012, №843)

 1. Барои иштирок дар фаъолияти иттиходияхо ва ташкилотхои чамъияти ё дини, ки тибки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон ба кайд гирифта нашудаанд ё фаъолияташон боздошта ва ёманъ шудааст,-

ба андозаи аз се то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012, №843)

 1. Барои маблаггузории фаъолияти иттиходияхо ва ташкилотхои чамъияти ё дини, ки тибки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон ба кайд гирифта нашудаанд ёфаъолияташон боздошта ва ё манъ шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012, №843)

 

Моддаи 478. Аз тарафи ташкилотхои динии хоричи, шахсони хоричи ва шахсони бешахрванд риоя накардани конунгузори дар бораи озодии вичдон ва иттиходияхои дини

 1. Барои бе кайди дахлдор амали намудани фаъолияти дини дар Чумхурии Точикистон аз тарафи ташкилотхои динии хоричи, намояндаги ва филиалхои онхо, шахсони хоричи ва шахсони бешахрванд, —

ба шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд ба андозаи аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима ва берун намудани онхо аз каламрави Чумхурии Точикистон, ба рохбарони ташкилотхои динии хоричи, намояндаги ва филиалхои онхо аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима ва берун намудани онхо аз каламрави Чумхурии Точикистон ва ба ташкилотхои динии хоричи, намояндаги ва филиалхои онхо аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи ташкилотхои динии хоричи хангоми амали намудани фаъолияти худ риоя накардани конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи озодии вичдон ва иттиходияхои дини, —

ба рохбарони ташкилотхои динии хоричи, намояндаги ва филиалхои онхо ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима ва берун кардани онхо аз каламрави Чумхурии Точикистон ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012, №843)

 1. Барои мунтазам бархилофи оиннома (низомнома)-и худ фаъолият намудани ташкилотхои динии хоричи, инчунин дар мухлати мукарраршуда бартараф накардани камбудихо, ки боиси боздоштани фаъолияти онхо гардидааст, —

ба рохбарони ташкилотхои динии хоричи, намояндаги ва филиалхои онхо ба андозаи аз чил то панчох ва ба ташкилотхои динии хоричи, намояндаги ва филиалхои онхо аз чорсад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 479. Итоат накардан ба амр ва талаботи конунии корманди милитсия ва шахси дигар, ки вазифаи хифзи тартиботи чамъиятиро ичро менамояд

 1. Барои итоат накардан ба амр ва талаботи конунии корманди милитсия ва шахси дигар, ки вазифаи хифзи тартиботи чамъиятиро ичро менамояд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима ё ба мухлати аз панч то понздах шабонаруз чазои хабси маъмури таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар махалли вазъияти фавкулодда эълоншуда содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда,-

ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима ё ба мухлати аз понздах то си шабонаруз чазои хабси маъмури таъйин карда мешавад.

 

Моддаи  4791.  Монеъ шудан ба фаъолияти конуни ё ичро накардани талаботи конунии Асосгузори сулху вахдати милли – Пешвои миллат

Барои монеъ шудан ба фаъолияти конуни ё ичро накардани талаботи конунии Асосгузори сулху вахдати милли – Пешвои миллат, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то чил нишондиханда барои хисобхо ва ба шахсони мансабдор аз хаштод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъин карда мешавад. (КЧТ аз 14.11.2016,№1361)

 

Моддаи 480. Вайрон кардани тартиби ташкил ва гузаронидани

                          мачлисхо, гирдихамоихо, намоишхо, пикетгузорихо

                          ва рохпаймоихо

 1. Барои вайрон кардани тартиби ташкил ва (ё) гузаронидани мачлисхо, гирдихамоихо, намоишхо, пикетгузорихо ё рохпаймоихо аз чониби шахси ташкилкунанда ё иштирокчии фаъоли хамин чорабинихо,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз дах то сенздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои иштирок кардан дар чорабинихои дар кисми 1 хамин модда пешбинигардида,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран иштирок кардан дар чорабинихои дар кисми 1 хамин модда пешбинишуда,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима   таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)

 

Моддаи 4801. Парвариш ва нигохдории гайриконунии хайвонот ва паррандахои хонаги дар худуди  марзию маъмурии пойтахти Чумхурии Точикистон

 1. Барои гайриконуни дар худуди марзию маъмурии пойтахти Чумхурии Точикистон, ба гайр аз минтакахое, ки бо карори Мачлиси вакилони халки шахри Душанбе муайян гардидаанд, парвариш ва нигохдории чорвои калони шохдор, чорвои хурд, инчунин асп, хар, парранда ва дигар хайвоноти хонаги, ба истиснои гурба, саг ва паррандахои хурди гайриистеъмоли, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то панчох ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт 5.10.09 №550)

 

Моддаи 481. Риоя накардани тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи танзими анъана ва чашну маросимхо

Барои риоя накардани тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи танзими анъана ва чашну маросимхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз сад то яксаду бист, ба шахсони мансабдор аз дусаду панчох то дусаду хафтод ва ба шахсони хукуки аз панчсад то панчсаду бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 482. Машгул шудан ба сехру чоду ва фолбини

 1. Барои машгул шудан ба сехру чоду ва фолбини, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз шаст то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 483. Содир намудани амалхои гайриконуни нисбат ба мукофотхои  давлати

 1. Барои тайёр намудан ва овехта гаштани орден, медал, нишони сарисинагии унвони фахри ё лентаи орден ва медал аз тарафи шахсе, ки дорои чунин хукук намебошад, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои хариду фуруш, иваз ё дар шакли дигар додани нишонхои мукофоти давлати, —

ба андозаи аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 4831. Риоя накардани талаботи конунгузори дар бораи

                           рамзхои давлатии Чумхурии Точикистон

Барои риоя накардани талаботи конунгузори дар бораи рамзхои давлатии Чумхурии Точикистон хангоми набудани аломати чиноят,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717) 

 

Моддаи 484.  Азони худ кардани молу мулки ёфтшуда

Барои азони худ кардани молу мулки ёфтшуда ё тасодуфан бадастомада, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 485. Риоя накардани коидахои назорати маъмури

 1. Барои риоя накардани коидахои назорати маъмури аз тарафи шахсе, ки дар хакки у назорати маъмури мукаррар карда шудааст, —

ба андозаи аз як то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар махалхои вазъияти фавкулодда эълоншуда аз тарафи шахсоне, ки дар хакки онхо назорати маъмури мукаррар гардидааст, содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда,-

хабси маъмури ба мухлати аз бист то си шабонаруз таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 486. Риоя накардани тартиби пешбурди фаъолияти корхонахои полиграфи ва мухрсозию кандакори (кчт. 26.12.2011 №774)

 1. Барои риоя накардани тартиби пешбурди фаъолиятикорхонахои полиграфи, мухрсозию кандакори, ба даст овардан ва фурухтани тачхизоти полиграфи, дастгоххои нусхабардор, дастгоххои матбаавии хуруфчин ва колибрез, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774)

 1. Барои риоя накардани тартиби истифода бурдан, ба хисоб гирифтан ва нигох доштани тачхизоти полиграфи, дастгоххои нусхабардор, дастгоххои матбаавии хуруфчин ва колибрез аз чониби шахсоне, ки барои риояи ин коидахо масъул мебошанд, —

ба андозаи аз панч то хашт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

 

 

Моддаи 487. Гайриконуни ба даст овардан, ба дигарон додан, фурухтан, нигох доштан, интикол додан ва бо худ доштани тир

Барои гайриконуни ба даст овардан, ба дигарон додан, фурухтан, нигох доштан, интикол додан ва бо худ доштани тир (ба гайр аз тирхои силохи шикории суфтамил) хангоми набудани аломати чиноят, —«кчт аз 22.07.2013 , №983»

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 488. Аз чониби шахрвандон риоя накардани коидахои нигохдори ё гирифта гаштанитапончаи пневматики, силохи оташфишон ва тирхои онхо «кчт аз 22.07.2013 , №983»

 1. Барои риоя накардани коидахои нигохдори ё гирифта гаштанитапончаи пневматикияроки оташфишони суфтамили шикори ё силохи рахпеч ва тирхои онхо аз чониби шахрвандоне, ки барои нигох доштани онхо ичозатномаи макомоти дахлдорро доро мебошанд, –«кчт аз 22.07.2013 , №983»

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои нигохдори ё гирифта гаштани тапончаи пневматики,силохи оташфишон ва тирхои онхоаз тарафи кормандони корхонахо, муассисахо ва ташкилотхое, ки барои нигох доштани онхо чавобгаранд, инчунин аз чониби онхо бархилофи максадхои пешбинишуда истифода бурдани яроки оташфишон ва тирхои он, –«кчт аз 22.07.2013 , №983»

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми сеюми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877)

 

Моддаи 489. Риоя накардани мухлати бакайдгири (азнавбакайдгири)-и силохи оташфишон ё коидахои дар кайд гузоштани он«кчт аз 22.07.2013 , №983»

Барои аз чониби шахрвандон риоя накардани мухлати мукарраршудаи ба кайд гирифтан (аз нав ба кайд гирифтан)-и тапончаи пневматики ва силохи оташфишон ё коидахои дар сурати тагйирёбии чойи истикомат дар макомоти ваколатдор дар кайд гузоштани онхо, —«кчт аз 22.07.2013 , №983»

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877)

 

Моддаи 490. Саркаши аз фуруши тапончаи пневматики, силохи оташфишони суфтамили шикори ва тирхои онхо

Барои саркаши аз фуруши тапончаи пневматики, силохи оташфишони суфтамили шикори ва тирхои онхо аз чониби шахрвандоне, ки макомоти ваколатдор барои онхо ичозатномаи нигох доштани чунин силохро бекор кардааст,- «кчт аз 22.07.2013 , №983»

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима бо подош ситонидани силох ва лавозимоти он таъйин карда мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877)

 

Моддаи 491. Риоя накардани тартиби фуруши тапончаи пневматики, силохи оташфишони суфтамили шикори ва тирхои онхо   

Барои аз тарафи кормандони корхонахо (ташкилотхо)-и савдо фуруши тапончаи пневматики, силохи оташфишони суфтамили шикори ва тирхои онхо ба шахсони вокеи, корхонахо, ташкилот ва муассисахо, ки дорои ичозатномаи макомоти дахлдор намебошанд, — ба андозаи аз бист то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877); (кчт аз 22.07.2013, №983)

 

Моддаи 492. Риоя накардани тартиби ба даст овардан, нигох доштан, ба каси дигар додан ё фуруши тапончаи пневматики, силохи оташфишони суфтамили шикори ва силохи сард  

 1. Барои аз тарафи шахрвандон бе ичозати макомоти ваколатдор ба даст овардан, нигох доштан, ба шахсони дигар додан ё фуруши тапончаи пневматики, силохи оташфишонисуфтамили шикори, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.  (кчт аз 22.07.2013 , №983)

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда,-

ба андозаи аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи шахрвандон гайриконуни сохиб шудан, ба дигарон додан, ба сохибияти каси дигар додан ё гирифта гаштани яроки гази, ханчар, корди дудама ё дигар силохи сард, аз чумла силохи хаводиханда, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717)

 

Моддаи 493. Гум кардани шиноснома ё корношоям гардонидани  он

 1. Барои эхтиёт накардани шиноснома, ки боиси гум ё гайри кобили истифода гардонидани он шудааст, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои касдан нобуд кардани шиноснома ё гайрикобили истифода гардонидани он, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 494. Ичозат додан барои истикомат бе шиноснома ё  кайди зист

Барои ба шахрвандони бешиноснома ё бо шиносномаи беэътибор ё ба кайди зист гирифтанашуда аз чониби шахсоне, ки ба риояи коидахои низоми шиносномави чавобгаранд ичозати истикомат додан, инчунин барои шахсони бешиноснома ва ба кайди зист гирифтанашударо ба хонаи худ барои истикомат рох додани шахрвандон, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 495. Бе шиноснома ё кайди зист кабул кардан ба   кор 

 1. Барои ба кор кабул кардани шахсони бешиноснома ё шахсони дорои шиносномаи беэътибор, инчунин шахсони дар чойи истикомат барои зист кайднадошта, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 496. Гайриконуни гирифтани шиноснома ва хамчун  гарав кабул кардани он

Барои шиносномаи шахрвандонро гайриконуни гирифтан, инчунин онро хамчун гарав кабул намудан, —

ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 497. Риоя накардани коидахои воридшави ба минтакаи сархади ё истикомат дар он

Барои аз тарафи шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд риоя накардани коидахои ворид шудан ба минтакаи сархади, инчунин коидахои истикомат ё аз кайд гузаштан дар минтакаи сархади, —

ба андозаи аз чил то шаст нишондиханда барои хисобхо ва берун кардан аз каламрави Чумхурии Точикистон чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 498. Риоя накардани низоми Сархади давлатии Чумхурии Точикистон

 1. Барои аз тарафи шахрвандони Чумхурии Точикистон риоя накардани низоми Сархади давлатии Чумхурии Точикистон ва низоми гузаргоххои Сархади давлатии Чумхурии Точикистон, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда,-

ба андозаи аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо бо берун кардан аз каламрави Чумхурии Точикистон чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 499. Риоя накардани коидахои будубоши шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванддар Чумхурии Точикистон, инчунин ба таври транзити убур кардан аз каламрави  Чумхурии Точикистон

 1. Барои коидахои будубошро дар Чумхурии Точикистон риоя накардани шахрвандони хоричи ва шахсони бешахрванд, яъне бе хуччатхои хукуки будубош дар Чумхурии Точикистон зистан ё истикомат кардан бо хуччатхои беэътибор, риоя накардани тартиби мукарраршудаи аз кайд гузаштан, мухлати муайяни будубош, саркаши аз тарк намудани каламрави Чумхурии Точикистон, инчунин риоя накардани коидахои ба таври транзити убур кардан аз худуди Чумхурии Точикистон, —

ба андозаи аз хаштод то навад нишондиханда барои хисобхо ва берун кардан аз каламрави Чумхурии Точикистон чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз навад то сад нишондиханда барои хисобхо ва берун кардан аз каламрави Чумхурии Точикистон чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи гурезагон ва шахсони панохчуянда риоя накардани коидахои икомат дар Чумхурии Точикистон ,-

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо ва берун кардан аз каламрави Чумхурии Точикистон чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 500. Гайриконуни гузаронидани шахс тавассути Сархади давлатии Чумхурии Точикистон

Барои аз тарафи ташкилоти наклиёти ё дигар ташкилотхои боркашонии байналмилали наандешидани тадбирхои ба зиммаашон гузошташуда чихати пешгири намудани воридшавии гайриконунии шахс ба каламрави Чумхурии Точикистон тавассути наклиёт ё истифодаи наклиёт барои хоричшавии гайриконуни аз каламрави Чумхурии Точикистон, —

ба шахсони хукуки ба андозаи аз чорсад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 501. Риоя накардани талаботи санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон дар бораи хизмати давлати

 1. Барои риоя накардани талаботи санадхои меъёрии хукуки дар бораи хизмати давлати, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 502.    Риоя накардани тартиби бахисобгири, бакайдгирии давлати ва мураттабсозии

                          санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон

Барои аз чониби вазоратхо, кумитахои давлати, дигар макомоти давлати, макомоти махаллии хокимияти давлати ва макомоти худидоракунии шахрак ва дехот риоя накардани тартиби  бахисобгири, бакайдгирии давлати ва мураттабсозии санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз чил то шаст нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717); (кчт. 01.08.2012, №877)

 

Моддаи 503. Дар амал татбик намудани санадхои меъёрии хукукии кувваи конуни пайдонакардаи       вазоратхо, кумитахои давлати, дигар макомоти давлати, макомоти махаллии хокимияти давлати ва макомоти худидоракунии шахрак ва дехот

Барои дар амал татбик намудани санадхои меъёрии хукукии кувваи конуни пайдонакардаи вазоратхо, кумитахои давлати, дигар макомоти давлати, макомоти махаллии хокимияти давлати ва макомоти худидоракунии шахрак ва дехот, —

ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз чил то шаст нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717); (кчт. 01.08.2012, №877)

 

Моддаи 504. Бидуни аз нав ба кайд гирифтан фаъолият намудани шахсони хукуки ё бе кайди бахисобгири фаъолият кардани намояндаги ва филиалхои онхо

Барои бидуни аз нав ба кайд гирифтан фаъолият намудани шахсони хукуки ё бе кайди бахисобгири фаъолият кардани  намояндаги ва филиалхои онхо, ба шарте, ки конунгузории Чумхурии Точикистон,ба истиснои  Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бакайдгирии давлатии шахсони хукуки ва сохибкорони инфироди» онро пешбини намуда бошад, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774)

 

Моддаи 505. Риоя накардани тартиби мукарраршудаи интишори санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон 

Барои риоя накардани тартиби мукарраршудаи интишори санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон, —

ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз чил то шаст нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №717); (кчт. 01.08.2012, №877)

 

Моддаи 506. Бе ичозати дахлдор ичро намудани фаъолияте, ки бо сирри давлати алокаманд аст

 1. Барои бе ичозати дахлдор ичро намудани фаъолияте, ки бо сирри давлати алокаманд аст, инчунин барои риоя накардани тартиби мукарраргардидаи дастраси ба сирри давлати ва рухсат ба маълумоти дорои сирри давлати, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад ё фаъолияти онхо ба мухлати то се мох боздошта мешавад.

 1. Барои аз чониби шахсони мансабдор риоя накардани талаботи мукарраргардида дар бораи таъмини низоми махфият хангоми сару кор гирифтан бо маълумоти махфи ва бо шахсоне, ки аз он огохи доранд хангоми набудани аломати чиноят,-

ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 507. Риоя накардани коидахои хифзи техникии иттилоот

 1. Барои риоя накардани коидахои хифзи техникии иттилоот, аз чумла:

— бе сертификати дахлдори макомоти ваколатдор истифода бурдани воситахои техникии аз хорича воридшудаи хифзи иттилоот;

— тахвил (фурухтан) ва истифода бурдани воситахои техникии хифзи иттилоот, ки ба талаботи стандарти чавобгу намебошанд,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз шонздах то бист ва ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панчох то хафтод нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Тавассути интиколи байналмилалии почта фиристодан ва ба кабулкунандагон додани воситахои техникии коркарди иттилоот ва воситахои хифзи техникии иттилоот, инчунин истифодаи онхо бе сертификатсия, ки бо тартиби мукарраршуда аз тарафи макомоти ваколатдори хифзи сирри давлати амали гардонда мешаванд, хамзамон мукаррар намудани далели истифодаи воситахои техникию барномави барои беичозат дастрас намудан, —

ба андозаи аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 508. Риоя накардани конунгузори оид ба масъалахои хифзи сирри давлати аз интишор кардани он дар матбуот  ва дигар воситахои ахбори омма

 1. Барои аз тарафи шахрвандон, шахсони мансабдор, корхонахо, муассисахо, ташкилотхо риоя накардани конунгузори оид ба масъалахои хифзи сирри давлати аз интишор кардани он дар матбуот ва дигар воситахои ахбори омма, хангоми набудани аломатхои чиноят, —

ба шахсони вокеи ва шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони хукуки ба андозаи аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то  си ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 509. Риоя накардани тартиби мукарраргардидаи ройгон фиристодани нусхахои назоратии матбуоти даври ва маводи чопи

 1. Барои риоя накардани тартиби мукарраргардидаи ройгон фиристодани нусхахои назоратии матбуоти даври ва маводичопи аз чониби воситахои ахбори омма ва корхонахои полиграфи, ки чунин маводро нашр мекунанд, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 510. Ичрои фаъолияте, ки ичозатномаро талаб менамояд

Барои ичрои фаъолияте, ки ичозатномаро талаб менамояд, –

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури ё бидуни он чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 29.12.10 №650)

 

 

Моддаи 511. Риоя накардани талабот ва шартхои ичозатнома ё коидахои ичрои намуди муайяни фаъолият

 1. Барои аз чониби ичозатномадор риоя накардани талабот ва шартхои ичозатнома, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо бо боздоштани амали ичозатнома ба мухлати то се мох, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима бо боздоштани амали ичозатнома ба мухлати аз се то шаш мох чазо таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то дувоздах, ба шахсони мансабдор аз сию панч то чил ва ба шахсони хукуки аз дусаду панчох то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима ё махрум кардан аз ичозатнома чазо таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 512. Риоя накардани тартиби додани ичозатнома

 1. Барои аз тарафи шахсони мансабдори макомоти ваколатдори ичозатномадиханда риоя накардани тартиби додани ичозатномаи машгул шудан ба намудхои муайяни фаъолият, ки бояд барои он ичозатнома гирифта шавад, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои гайриконуни рад кардан ё ба таъхир гузоштани додани ичозатнома, ё тамдиди мухлат ва ё аз нав баркарор намудани амали ичозатнома, инчунин талаби гайриконунии пешниходи хуччатхо, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 513. Касдан расонидани зарар  ба пломба ва мухр

Барои касдан расонидани зарар ба пломба ва мухри гузоштаи шахсони мансабдори салохиятдори макомоти ваколатдори назорати давлати ё кандани онхо, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 514. Рад намудан ё ба таъхир гузоштани бакайдгирии давлатии шахсони хукуки

Барои гайриконуни рад кардан ё зиёда аз мухлат ба таъхир гузоштани бакайдгирии давлатии шахсони хукуки аз тарафи шахсони мансабдор ё шахсони мутасаддии бакайдгиранда, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 515. Риоя накардани тартиби пешниходи хисоботи омори давлати

 1. Барои риоя накардани тартиби пешниходи хисоботи мукарраршудаи омори давлати ба макомоти дахлдори омори, ки он тибки тартиби мукаррарнамудаи конун дар пешниход накардан ё саривакт пешниход накардан ифода меёбад, инчунин нодуруст пешниход намудани хисоботи омори ё дигар маълумоти зарури барои мушохидахои омории давлати ва фехристхои давлатии вохиди омори, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз шаш то дах ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох  нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 08.08.2015,№ 1219)

 

Моддаи 516. Пешниход намудани маълумоти чамъбастии омории нодуруст

 1. Барои аз тарафи шахсони мансабдори макомоти давлатии омор пешниход намудани маълумоти чамъбастии омории нодуруст, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 517. Хароб ё нобуд кардани аломатхои ишоратии дорои сабти ном

Барои касдан хароб ё нобуд кардани аломатхое, ки дорои сабти ном мебошанд, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 518. Риоя накардани талаботи стандарти, шартхои техники ва коидахои сертификатсия, ба муомилот баровардан ва нигох доштани воситахои андозагири ва истифодаи онхо

Барои риоя накардани меъёрхои зерини талаботи стандарти, шартхои техники ва коидахои сертификатсия, ба муомилот баровардан ва нигох доштани воситахои андозагири ва истифодаи онхо:

— баровардан, таъмин намудан ва фурухтани махсулот, ичрои кор ва хизматрасони, ки ба талаботи стандарти ва шартхои техники мувофикат намекунанд;

— баровардан, таъмин намудан ва фурухтани махсулот, ичрои кор ва хизматрасони, ки ба талаботи стандарти ва шартхои техники мувофикат намекунанд ва истифодаи онхо метавонад ба хаёт, саломати ва молу мулки одамон, инчунин ба мухити зист зарар расонад;

— ба фуруш баровардани махсулот, ичро намудани кор ва расонидани хизмати хатман сертификатсияшаванда бидуни сертификати мувофикат, ки бо тартиби мукарраргардида дода мешавад;

— бе ичозати дахлдор нишонгузори намудани махсулоти бо нишонаи мувофикат сертификатсиянашуда;

— ба фармоишгар ё ба истехсолот додани хуччатхои конструктори, технологи ва лоихави, ки ба талаботи стандарт ва шартхои техники мувофикат намекунанд;

— риоя накардани талаботи стандарти ва шартхои техники хангоми тахвил намудан, нигох доштан ва истифода бурдани махсулот, ба шарте, ки он боиси вайрон шудан ё аз меъёр зиёд талаф ёфтани махсулот гардида бошад;

— ба муомилот баровардани воситахои андозагири, ки аз санчиши давлати ё аз аттестатсияи метрологи ё аз дигар санчишхои дахлдор нагузаштаанд;

— тайёру таъмир кардан ва санчидани воситахои андозагири аз тарафи корхонахо, муассисахо ва ташкилотхо, ки бо тартиби мукарраршуда ичозати дахлдор нагирифтаанд, инчунин риоя накардани тарз ва коидаи санчиш;

— риоя накардани коидахои истифодаи воситахои андозагири;

— мавчуд набудани стандарт ё дигар хуччати меъёрии стандартизатсия, ки талабот ба махсулот ва хизматрасониро мукаррар намудааст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 519. Риоя накардани конунгузори дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони

 1. Барои риоя накардани конунгузори дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои карори макомоти ваколатдори давлати оид ба хариди давлатии мол, кор ва хизматрасониро ичро накардани ташкилот, корхона ва муассисаи сохаи харид тавассути истифодаи маблагхои давлати, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 520. Риоя накардани тартиби расонидани нусхаи хатми

Барои аз тарафи истехсолкунанда дер ё нопурра расонидани хуччатхои нусхаи хатми ба макомоти дахлдори давлати ва ташкилотхо, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 521. Риоя накардани коидахои нигохдории иттилоот

 1. Барои наандешидани чорахои таъминкунандаи бехатарии нигохдори ё тахлили иттилоот дар ташкилотхо ва корхонахо, новобаста аз шакли моликияташон, ки боиси дуздидан, нест гардидан ё окибатхои дигар гардидаанд хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз тарафи шахсони мансабдори макомоти маркази ва махаллии хокимияти давлати, макомоти худидоракунии махалли истифода намудан ва бо дигар максадхои гаразнок додани маълумоте, ки дар натичаи фаъолияти конунии худ гирифтаанд, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми сеюми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 522. Риоя накардани коидахои таъмини хифзи хуччатхои Фонди бойгонии милли

 1. Барои аз тарафи шахси масъул риоя накардани коидахои таъмини хифзи хуччатхои Фонди бойгонии милли, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз дах то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 523. Риоя накардани коидахои истифодаи хуччатхои Фонди бойгонии милли

 1. Барои аз тарафи шахси масъул риоя накардани коидахои истифодаи хуччатхои Фонди бойгонии милли, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 524. Гум кардан, расонидани зарар, пинхон кардан ё гайриконуни нобуд кардани хуччатхое, ки ба таркиби Фонди бойгонии милли дохил карда шудаанд

 

 1. Барои гум кардани хуччатхои хазинаи бойгони, расонидани зарар, пинхон кардан ё гайриконуни нобуд кардани онхо, ки ба таркиби Фонди бойгонии милли дохил карда шудаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 525. Ба таври лозим нигох надоштани хуччатхои махсусан арзишноки дорои ахамияти таърихию фарханги, ки ба таркиби Фонди бойгонии милли дохил карда шудаанд

 1. Барои ба таври лозим нигох надоштани хуччатхои махсусан арзишноки дорои ахамияти таърихию фарханги, ки ба таркиби Фонди бойгонии милли дохил карда шуда, молу мулки шахси вокеи махсуб меёбанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 526. Риоя накардани коидахои пешбурди дафтари бакайдгирии санчишхои фаъолияти субъектхои хочагидор

 1. Барои риоя накардани коидахои пешбурди дафтари бакайдгирии санчишхои фаъолияти субъектхои хочагидор дар Чумхурии Точикистон, инчунин касдан нодуруст пур кардани дафтари мазкур, —

ба шахси мансабдори ваколатдори макомоти санчишкунанда ба андозаи аз бисту панч то чил ва ба шахси масъули субъекти хочагидори санчидашаванда ба андозаи санчишшаванда аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахси мансабдори ваколатдори макомоти санчишкунанда ба андозаи аз чилу панч то панчох ва ба шахси масъули субъекти хочагидори санчидашаванда ба андозаи аз понздах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 527. Риоя накардани коидахои гузаронидани санчиши субъектхои хочагидор

Барои риоя накардани коидахои гузаронидани санчиши субъектхои хочагидор, инчунин гузаронидани санчиш бе ичозати хаттии макомоти ваколатдор, бе риояи давра ва давомнокии санчиш, дахолат ба фаъолияти субъекти хочагидор дар чараёни санчиш, ки ба мавзуи санчиш алокаманд нест, кабули карори гайриконуни оид ба натичаи санчиш ё содир намудани дигар амалхои гайриконуни дар хакки субъекти хочагидори санчидашаванда, аз чумла барои риоя накардани дигар хукукхои субъекти хочагидор, ки конун мукаррар кардааст, —

ба шахси мансабдори ваколатдори макомоти санчишкунанда ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 5271. Риоя накардани талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи муковимат

ба конунигардонии (расмикунонии) даромадхои бо рохи чиноят бадастоварда ва маблаггузории терроризм

Риоя накардани талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи муковимат ба конунигардонии (расмикунонии) даромадхои бо рохи чиноят бадастоварда ва маблаггузории терроризм, хангоми набудани аломатхои чиноят, —

ба шахсони мансабдор аз панчох то сад, ба сохибкорони инфироди аз сад то дусад ва ба шахсони хукуки аз дусад то панчсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури  чарима таъйин карда мешавад. (кчт аз 14.03.14, №1068)

 

Моддаи 5272. Риоя накардани мукаррароти конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи мораторияи санчишхои фаъолияти субъектхои сохибкори дар сохахои истехсоли

 1. Барои риоя накардани мукаррароти конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи мораторияи санчишхои фаъолияти субъектхои сохибкори дар сохахои истехсоли,-

ба шахси мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми 1 хамин модда пешбинишуда,-

ба андозаи аз бист то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъин карда мешавад. (кчт аз 26.07.2014, №1093)

 

Моддаи 5273. Риоя накардани расмиёти додани хуччати ичозатдихи ва (ё) мухлати амали хуччати ичозатдихи хангоми додани ичозат

 1. Барои риоя накардани расмиёти додани хуччати ичозатдихи ва (ё) хангоми додани ичозат риоя накардани мухлати амали хуччати ичозатдихи,-

ба шахси мансабдор ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми 1 хамин модда пешбинишуда,-

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъин карда мешавад. (кчт аз 26.07.2014, №1093)

 

Моддаи 5274. Риоя накардани талаботи коидахои пешбурди фехристи ягонаи давлатии электронии хуччатхои ичозатдихи ва (ё) коидахои пешбурди фехристи хуччатхои ичозатдихи

 1. Барои риоя накардани талаботи коидахои пешбурди фехристи ягонаи давлатии электронии хуччатхои ичозатдихи ва (ё) коидахои пешбурди фехристи хуччатхои ичозатдихи,-

ба шахси мансабдор ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми 1 хамин модда пешбинишуда,-

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъин карда мешавад. (кчт аз 26.07.2014, №1093)

 

БОБИ 28. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ВОБАСТА БА АДОЛАТИ СУДИ

 

Моддаи 528. Бехурмати нисбат ба суд

Барои бехурмати нисбат ба суд, яъне касдан ба суд наомадани даъвогар, чавобгар, шохид, чабрдида ва шахсе, ки ба чавобгарии маъмури кашида шудааст, инчунин дигар шахсон ё итоат накардани онхо ба амри судя ё риоя накардани тартибот хангоми мачлиси суди, хамчунин барои аз тарафи шахс содир намудани кирдоре, ки аз беэътиноии ошкоро ба суд ё коидахои дар суд мукарраршуда шаходат медиханд, —

ба андозаи аз ду то панч нишондиханда барои хисобхо чарима ё чазои хабси маъмури ба мухлати  аз се то дах шабонаруз таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 529. Монеъ шудан барои ба суд хозир шудани машваратчии халки

Барои бо хар бахона монеъ шудани шахсони мансабдор барои ба суд хозир шудани машваратчии халки бобати ичрои вазифаи ба зиммааш гузошташуда, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 530. Ичро накардани карори суд

Барои ичро накардани карори суд, инчунин ичро накардани талаботи конунии ичрочии суд оид ба ичрои карори суд,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то дах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 531. Наандешидани чорахо вобаста ба ичрои таъйинот (карор)-и хусуси ва пешниходи суд (судя)

Барои аз чониби шахси мансабдор бе барраси монондани таъйинот (карор)-и хусусии суд (судя) ё наандешидани чорахо вобаста ба ичрои онхо, инчунин саривакт чавоб надодан ба таъйинот (карор)-и хусуси ва пешниход, —

ба андозаи аз се то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 23.07.2016,№1335)

 

Моддаи 532. Ичро накардани талаботи конунии судя, прокурор, муфаттиш, тахкиккунанда ё шахси мансабдоре, ки парвандахои хукуквайронкунии маъмуриро барраси менамояд

Барои ичро накардани талаботи конунии судя, прокурор, муфаттиш, тахкиккунанда ё шахси мансабдоре, ки парвандахои  хукуквайронкунии маъмуриро бараси менамояд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 533. Монеъ шудан ба фаъолияти конунии пристави суди ва ичрочии суд

Барои монеъ шудан ба фаъолияти конунии пристави суди ва ичрочии суд хангоми ичрои вазифахои хизматии онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 534. Нишондоди бардуруги шохид, тавзехоти мутахассис, хулосаи коршиноси суди ё дидаю дониста нодуруст тарчума намудан

Барои нишондоди бардуруги шохид, тавзехоти мутахассис, хулосаи коршиноси суди ё дидаю дониста нодуруст тарчума намудан, зимни баррасии парвандахои хукуквайронкунии маъмури, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 5341. Монеъ шудан ба фаъолияти конунии Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар Чумхурии Точикистон ва Ваколатдор оид ба хукуки кудак дар Чумхурии Точикистон

 1. Барои дахолат кардан ба фаъолияти Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар Чумхурии Точикистон Ваколатдор оид ба хукуки кудак дарЧумхурии Точикистон бо максади таъсир расондан ба карорхои онхо,-

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 15.03.2016,№1278)

 1. Барои аз чониби шахси мансабдор ичро накардани талаботи конунии Ваколатдор оид ба хукуки инсон Ваколатдор оид ба хукуки кудак, инчунин ухдадорихое, ки Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар Чумхурии Точикистон» мукаррар кардааст,-

ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 15.03.2016,№1278)

 1. Барои бо дигар шакл монеъ шудан ба фаъолияти конунии Ваколатдор оид ба хукуки инсон дар Чумхурии Точикистон ва Ваколатдор оид ба хукуки кудак дарЧумхурииТочикистон,-

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.06.2011 №718); (КЧТ аз 15.03.2016,№1278)

 

БОБИ 29. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ КОНУНГУЗОРИИ БОНКИ

 

Моддаи 535. Риоя накардани коидахои пешниходи хисобот ва иттилоот дар бораи фаъолияти бонки

 1. Барои риоя накардани коидахои пешниходи хисобот ва иттиллоот дар бораи фаъолияти бонки, инчунин ичро накардани амрномахои хатмии макомоти давлатии ваколатдор, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз понздах то бист ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои ба таври мунтазам пешниход накардан ё пешниход кардани иттилоот, хисобот ё маълумоти нодуруст дар бораи фаъолияти бонки,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 536. Рекламаи ошкоро бардуруги хизматрасонии бонки

Барои ба таври оммави пахн кардани маълумот дар бораи амалиёт ё хизматрасонихои бонки, ба шарте ки чунин амалиёт (хизматрасонихо) бо ичозатномаи бонки пешбини нашуда бошад ё он метавонад мизочонро гумрох намояд ё ба онхо зарар расонида бошад ва ё метавонад зарар расонад, —

ба шахсони мансабдори бонк ба андозаи аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 23.07.2016,№1335)

 

Моддаи 537. Пешниход накардани маълумот дар бораи тавозуни (баланси) пардохт

 1. Барои пешниход накардан ё саривакт пешниход накардани маълумот оид ба таркиби нишондихандахо барои тахияи тавозуни (баланси) пардохт, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 

Моддаи 538. Ба кайд нагузоштани суратхисобхо ва амонатхои берун аз каламрави Чумхурии Точикистон кушодашаванда

 1. Барои ба кайд нагузоштани суратхисобхо ва амонатхое, ки берун аз каламрави Чумхурии Точикистон кушода мешаванд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз  панчох то шаст ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 539. Беасос саркаши кардан аз кабули асъори миллии Чумхурии Точикистон

Барои беасос саркаши кардан аз кабули асъори миллии Чумхурии Точикистон, —

ба андозаи аз бист то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 540. Барои реклама истифода кардани тасвирхои пулхои когазии асъори миллии Чумхурии Точикистон

 1. Барои реклама истифода карданитасвирхои пулхои когазии асъори милли ё хама гуна махсулоти нимтайёри ин тасвирхо (бо як ё якчанд ранг), ки аз руйи хусусиятхояшон (хачм, ранг, тасвир) дар муомилот мумкин аст ба сифати пулхои когазии аслии асъори миллии Чумхурии Точикистон кабул карда шаванд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони  мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури  чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 23.07.2016,№1335)

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист, ба шахсони   мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии  маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 541. Муомилоти гайриконуни бо асъори хоричи

Барои муомилоти гайриконуни бо асъори хоричи бо рохи хариду  фуруш, иваз ё истифодаи он ба сифати дигар воситахои пардохт, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панчох то сад, ба шахсони мансабдор аз сад то дусад ва ба шахсони хукуки аз сесад то шашсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№ 1308)

 

БОБИ 30. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ

                                    КОНУНГУЗОРИИ ЗИДДИИНХИСОРИ

 

Моддаи 542. Аз мавкеи хукмфармо ё монополии худ дар бозор суиистифода намудани субъектхои хочагидор, инчунин гурухи шахсон

Барои аз мавкеи хукмфармо ё монополии худ дар бозор суиистифода намудани субъектхои хочагидор, инчунин гурухи шахсон бо рохи содир намудани  кирдорхое, ки конунгузории зиддиинхисориро вайрон мекунанд, хангоми набудани аломати чиноят, —  

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хаштод то сад ва ба шахсони хукуки аз панчсад то ду хазор нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда мешавад. (кчт аз 29.12.2010, №650)

 

Моддаи 543. Бастани ахдхои махдудкунандаи ракобат

Барои аз чониби субъектхои хочагидор (гурухи шахсон) бастани шартнома, карордод ё дигар намуди ахдхо ё анчом додани амалхои мувофикашудае, ки ба конунгузории зидиихисори мухолиф буда, ракобатро махдуд менамоянд, —  

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз панчох то хафтод, ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз сад то дусад ва ба шахсони  хукуки аз ду хазор то се хазор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт аз 29.12.2010, №650;  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 544. Аз чониби шахсони мансабдори макомоти ичроияи хокимияти давлатимакомоти худидоракунии шахрак ва дехот кабул кардани санад ё анчом додани амали махдудкунандаи ракобат

Барои аз чониби шахсони мансабдори макомоти ичроияи хокимияти давлати, макомоти худидоракунии шахрак ва дехот кабул кардани санад ё анчом додани амалхои махдудкунандаи ракобат, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хаштод то сад нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 545. Ракобати бевичдонона

 1. Барои аз чониби субъектхои хочагидор (гурухи шахсон) амали намудани ракобати бевичдонона, ки конунгузории зиддиинхисориманъ намудааст, —

 ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз си то панчох, ба шахсони мансабдор аз панчох то сад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз шаст то яксаду бист ва ба шахсони  хукуки аз се хазор то панч хазор нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад. (кчт аз 29.12.2010, №650;  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз панчох то хафтод, ба шахсони мансабдор аз сад то яксаду панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз яксаду панчох то дусад ва ба шахсони хукуки аз шаш хазор то хашт хазор нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 546. Рекламаи бардуруг

Барои аз чониби рекламадиханда пахн кардани маълумоти бардуруг дар бораи истехсол ё фуруши мол ичрои кор ё хизматрасони, ки дар онхо иттилооти аз хакикат дур чой дошта, истифодабарандагони рекламаро гумрох месозад, инчунин барои рекламаи махсулоти хатман сертификатсияшавандае, ки сертификатсияи мутобикат надорад, хангоми набудани аломатхои чиноят, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз панчох то хафтод, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз шаст то сад ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 547.  Рекламаи номуносиб ва рекламаи мутакобил

Барои пахши рекламаи номуносибнодуруст, беодобона ва пинхони ё саркаши кардани субъектхои хочагидор (гурухи шахсон) аз пахн кардани рекламаи мутакобил, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз бист то чил, ба шахсони мансабдор аз панчох то сад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд аз хафтод то яксаду бист ва ба шахсони  хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877;  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 548. Бе ичозат пахн кардани реклама дар бораи мол, ичрои кор ва хизматрасони

Барои бе ичозати макомоти дахлдор пахн кардани реклама дар бораи мол, ичрои кор ва  хизматрасони, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз панчох то сад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз хафтод то сад ва ба шахсони хукуки аз дусад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 01.08.2012, №877;  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

 Моддаи 549. Рекламаи молхое, ки конунгузори манъ намудааст

 1. Барои рекламаи спирти этили ва машрубот, тамоку ва махсулоти тамоку, махсулоти аудио, видео ва маводи чопии хусусияти фахшдошта, гизои кудакон ва шишачахои ширмаккони (шишачахои ширдуши), маккаку пистонак, воситахои нашъадор, моддахои психотропи ва прекурсорхо, доруворие, ки дар дорухати (ресепти) духтур дода мешаванд, инчунин дигар намудхои молхое, ки рекламаи онро конунгузори манъ намудааст,-

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз си то панчох, ба шахсони мансабдор аз сад то яксаду панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз яксаду бист то яксаду хаштод ва ба шахсони хукуки аз хазор то се хазор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми 1 хамин модда, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз панчох то сад, ба шахсони мансабдор аз яксаду панчох то дусад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз яксаду хаштод то дусаду панчох ва ба шахсони  хукуки аз се то панч хазор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 550. Рекламаи маводи дорувори, техникаи тибби, тачхизоти таъйиноти тибби ва санитарию гигиени, махсулоти табобатию профилактики, иловагихои озукави ва воситахои косметики (ороиши)

Барои рекламаи маводи дорувори, техникаи тибби, тачхизоти тайъиноти тибби ва санитарию гигиени, махсулоти табобатию профилактики, иловагихои озукави ва воситахои косметики (ороиши), инчунин рекламаи усулхои табобат, профилактика, ташхис, солимгардони хангоми набудани ичозатнома ё хуччати ичозатдихандаи Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон, аз чумла дар холати гирифтани патент барои ихтироот дар сохаи мазкур,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд,  ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз шаст то хаштод ва ба шахсони  хукуки аз як хазору панчсад то ду хазор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (ЗРТ от 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 551. Фуруши мол, ичроикорвахизматрасонииба реклама номувофик

 1. Барои фуруши мол, ичрои кор ва хизматрасоние, ки ба намудхои дар реклама пешниходгардида ё нишондодашуда номувофиканд, инчунин реклама ё пешниходи мол, кор ва хизматрасони бенияти амали намудани онхо, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд,ба андозаи аз понздах то си, ба шахсони мансабдор аз си то панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз чил то шаст ва ба шахсони  хукуки аз сесад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбини намудаи кисми 1 хамин модда,-

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз чил то шаст, ба шахсони мансабдор аз хафтод то сад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз хаштод то яксаду бист ва ба шахсони хукуки аз панчсад то хаштсаднишондихандабароихисобхочариматаъйин карда  мешавад.  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 5511.  Риоя накардани талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба хифзи ноболигон хангоми истехсол, чойгир ва пахн кардани реклама

Барои риоя накардани талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба хифзи ноболигон хангоми истехсол, чойгир ва пахн кардани реклама, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд,ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то чил, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз си то панчох ва ба шахсони  хукуки аз дусад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт аз 14.03.2014, №1069;  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 5512. Риоя накардани мухлати нигохдории маводи рекламави ва нусхахои онхо

Барои аз тарафи рекламадиханда, истехсолкунанда ва пахнкунандаи реклама риоя накардани мухлати нигохдории маводи рекламави ва нусхахои онхо, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то чил, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз си то панчох  ва ба шахсони  хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.(кчтаз  14.03.2014, №1069;  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 552. Суиистифода кардани фурушанда аз кобилияти манфиати худро хифз карда натавонистани истеъмолкунанда

 1. Барои суиистифода кардани фурушанда аз кобилияти манфиати худро хифз карда натавонистани истеъмолкунанда бо сабаби маъюби, бесаводи ё надонистани забони зимни фуруши мол татбикшаванда, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз панчох то хафтод  ва ба шахсони  хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми 1 хамин модда, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз панчох то хафтод, ба шахсони мансабдор аз хаштод то сад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз сад то яксаду панчох ва ба шахсони хукуки аз сесад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 553. Пешниход накардани маълумот ё пешниход намудани маълумоти носахех ба макомоти давлатии зиддиинхисори

Барои бо талаби макомоти давлатии зиддиинхисори ё бо тартиби мукарраркардаи конунгузори пешниход накардани хуччатхои сахех, баёноти хаттию шифохи ва иттилооти дигар, ки барои ичрои ваколатхои макомоти зиддиинхисори заруранд ва ё пешниход кардани маълумоти носахех, тахрифшуда ё нодуруст, —  

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то си, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд аз си то панчох ва ба шахсони  хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад. (кчт аз 29.12.2010, №650;  (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

 Моддаи 5531.Пешниход накардани дархост ва аризаи дахлдор

 1. Барои бо тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон ба макомотидавлатии зиддиинхисори пешниход накардани дархост дар бораи додани розигии пешаки барои таъсис ва азнавташкилкунии иттиходияхои субъектхои хочагидор,муттахидшавии шахси хукуки ё хамрох шудани шахси хукуки ба дигар шахси хукуки, таъсиси шахси хукуки хангоми пардохти сармояи оинномавии (шариконаи) он бо сахмхо (хиссахо) ё молу мулки дигар шахси хукуки, инчунин таксимкунии (чудокунии) шахси хукуки, агар ин боиси ташкил шудани шахси хукукие гардад, ки дар бозори мол мавкеи хукмфарморо доро шавад,-

ба шахсони мансабдор аз хаштод то сад ва ба шахсони хукуки аз сесад то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 1. Барои бо тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон пешниход накардани дархост дар бораи мувофикаи пешакии макомоти давлатии зиддиинхисориоид ба аз тарафи шахс (гурухи шахсон) харид кардани сахмияи (хиссаи) дорои хукуки овоз дар сармояи оинномавии (шариконаи) субъекти хочагидор, ки дар натича чунин шахс (гурухи шахсон) хукуки ихтиёрдории бештар аз бист фоизи сахмияхои (хиссахои) харидгардидаро пайдо мекунад, аз тарафи як субъекти хочагидор (гурухи шахсон) сохиб шудан ба воситахои асосии истехсолот ё дороихои гайримоддии субъекти хочагидори дигар ё мавриди истифода карор гирифтани онхо, агар арзиши тавозунии (балансии) молу мулки ташкилдихандаи мавзуи ахд аз дах фоизи арзиши тавозунии (балансии) воситахои асосии истехсолот ва дороихои гайримоддии субъекти хочагидори чудокунандаи молу мулки зиёд бошад, аз тарафи шахс (гурухи шахсон) ба даст овардани хукуке, ки ба субъекти хочагидор имконият медихад, шароити амали гардонидани фаъолияти сохибкории хамин шахсро (гурухи шахсонро) муайян намояд ё вазифаи макомоти идоракунии онро ичро кунад, инчунин пешниход накардани аризаи дахлдор баъди ба итмом расидани ичрои ахдхои мазкур, —

ба шахсони мансабдор аз сад то яксаду бист, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз яксаду бист то яксаду панчох ва ба шахсони  хукуки аз панчсад то хаштсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

Эзох:

 1. Розигии пешаки барои ичро намудани ахдхое, ки дар кисми 2 хамин модда нишон дода шудаанд, дар холатхое зарур мебошад, ки агар арзиши умумии тавозунии (балансии) дороихои шахсон аз дусад хазор нишондиханда барои хисобхо зиёд ё яке аз онхо субъекти хочагидоре мебошад, ки ба фехристи субъектхои хочагидори дорои мавкеи хукмфармо дохил карда шудааст ё харидор гурухи шахсоне бошад, ки фаъолияти хамин субъекти хочагидорро назорат мекунад.
 2. Аризаи дахлдор баъди ба итмом расидани ичрои ахдхое, ки дар кисми 2 хамин модда оварда шудаанд, зарур мебошад, агар арзиши умумии тавозунии (балансии) дороихои шахсон аз сад хазор нишондиханда барои хисобхо зиёд бошад.(КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 554. Ичро накардани карор (амрнома)-и макомоти давлатии зиддиинхисори  

Барои ичро накардан, нопурра ичро кардан ё саривакт ичро накардан, инчунин саркаши аз ичрои карор (амрнома)-и макомоти давлатии зиддиинхисори, —  

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз си то панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд аз чил то хафтод ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 5541. Ошкор кардани маълумоте, ки сирри тичоратии субъектхои хочагидор ва сохибкорони инфиродиро ташкил медихад

Барои аз тарафи шахсони мансабдори макомоти давлатии зиддиинхисори ошкор кардани маълумоте, ки сирри тичоратии субъектхои хочагидор ва сохибкорони инфиродиро ташкил медихад, хангоми набудани аломати чиноят ба истиснои холатхои пешбининамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз шаст то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 555. Беасос баланд бардоштани нарххо

 1. Барои беасос баланд бардоштани нарххои танзимшавандаи давлати (тарифхо барои махсулот, мол ва хизматрасони) ва хадди баландтарини даромадноки, баланд бардоштани нарххои фуруши яклухти дар макомоти давлатии зиддиинхисоризимни пешниходи эъломия бакайдгирифташуда, инчунин баланд бардоштан ё паст кардани нархи махсулоти интиколшавандаи корхонахо тибки созишномахои байнихукумати ба дигар давлатхо, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз  бист то чил, ба шахсони мансабдор  аз панчох то шаст, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз шаст то хаштод  ва ба шахсони хукуки аз ду хазор то се хазор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт аз 29.12.2010, №650; КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 1. Барои хисоб кардани изофа ва иловапулихои пешбинишуда ба нарххо дар сурати мавчуд будани нарххои нихоии расман мукарраргардида, ба арзиши хизмат ворид намудани арзиши корхои вокеан ичронашуда ё корхои ба таври пурра амалинашуда, ки бо назардошти арзиши ин хизматрасонихо пешбини шудаанд, инчунин барои истифода бурдани ашёи хоми нисбатан арзон ва дигар тагйироти технологи, ки боиси бе ризоияти истеъмолкунандагон (харидорон) арзон шудани махсулот ва афзоиши нархи махсулоте, ки бинобар норасоихои конструктиви ва техникии онхо гардида, хусусиятхои истеъмолии зимни мувофикасозии дарачаи ин хусусиятхо кабулгардида (дар сурати мавчуд будани хулосаи макомоти стандартизатсия) ба даст наомадааст, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз  си то панчох, ба шахсони мансабдор  аз шаст то хаштод, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз хаштод то яксаду бист  ва ба шахсони хукуки аз ду хазору панчсад то се хазору панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 556. Кирдори ба гирифтани даромад (фоида)-и гайриконуни равонагардида

Барои ба бучет нагузаронидани даромад (фоида)-и бе риояи конунгузории зиддиинхисорибадастомада, —  

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз бист то чил, ба шахсони мансабдор аз чил то шаст, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз хафтод то сад ва ба шахсони хукуки аз ду хазор то се хазор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт аз 29.12.2010, №650; КЧТ аз 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 557. Расонидани зиён (зарар) ба истеъмолкунандагон

Барои ба истеъмолкунандагон расонидани зиён (зарар) тавасссути мол (кор, хизматрасони)-е, ки ба талаботи бехатарии мол (кор, хизматрасони) чавобгу намебошанд, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз  понздах то бисту панч, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз панчох то хафтод ва ба шахсони хукуки аз панчсад то як хазор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (ЗРТ от 08.08.2015,№1220)

 

Моддаи 558. Риоя накардани нарху тарифхои мукаррарнамудаи макомоти танзимкунандаи фаъолияти монополияхои табии

 1. Барои риоя накардани нарххо ва тарифхои аз чониби макомоти танзимкунандаи фаъолияти монополияхои табии мукарраршуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз шаст то сад ва ба шахсони  хукуки аз ду хазор то се хазор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои ба макомоти танзимкунандаи фаъолияти монополияхои табии пешниход накардани огохинома, ки конунгузори дар бораи монополияхои табии хангоми амали намудани назорати давлати пешбини намудааст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панчох то сад ва ба шахсони хукуки аз чор хазор то панч хазор нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 31. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ

АМАЛИЁТ БО КОГАЗХОИ КИМАТНОК

 

Моддаи 559.  Барориши гайриконунии когазхои киматнок

Барои дар мухлати мукарраргардида нагузаронидани барориши сахмияхо, вомбаргхо ё дигар когазхои киматнок, инчунин аз чониби чамъияти сахоми риоя накардани тартиб ва мухлати харида гирифтани сахмияхо, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 560. Риоя накардани хукуки сармоягузорон дар хусуси гирифтани маълумоти пурра ва холисона дар бораи когазхои киматнок

 1. Барои дар тархи барориш (эмиссия) нишон додани маълумоти нодуруст ё ба таври оммави пешниход кардан ё фуруши когазхои киматнок бе интишори мукарраргардидаи тархи барориш (эмиссия), инчунин ба сармоягузорон пешниход накардан ё дар хачми нопурра пешниход кардани маълумоте, ки хатман ошкор кардани он дар конунгузории Чумхурии Точикистон пешбини шудааст, —

ба андозаи аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба эмитенти когазхои киматнок ба андозаи аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз чониби чамъияти саххомии шакли кушода интишор накардани хисоботи чойгиркунонии когазхои киматнок (сахмияхо, вомбаргхо, векселхо)-и баровардашуда ва маълумоти тавозуни бахисобгирии солона дар воситахои ахбори омма, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми сеюми хамин модда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 561. Машгул шудан ба фаъолияти касбии марбут бо когазхои киматнок бе шаходатномаи тахассусии мутахассиси хукуки пешбурди амалиёт бо когазхои киматнок

Барои анчом додани амалиёти марбут бо когазхои киматнок бе шаходатномаи тахассусии мутахассис барои хукуки пешбурди фаъолияти касбии марбут бо когазхои киматнок, ки бо тартиби мукарраргардида дода мешавад, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 562. Истифодаи бевичдононаи иттилооти хизмати

Барои аз чониби шахси мансабдори эмитенти когазхои киматнок ба максаду манфиатхои шахси ё ба шахсони сеюм супоридани он истифода бурдани иттилооти хизматии марбут ба эмитент ё когазхои киматнок, ки метавонад ба арзиши бозории когазхои киматнок таъсир расонад, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 563. Пешниход кардани иттилооти нодуруст

 1. Барои ба шахси мансабдори макомоти давлатии танзимкунандаи назорати фаъолият дар бозори когазхои киматнок пешниход намудани иттилооту хуччатхои нодуруст (бардуруг) ё саркаши кардан аз пешниходи иттилооту хуччатхо, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани мухлати пешниход намудани хуччатхо барои бакайдгирии тагйиру иловахо ба тархи барориши когазхои киматнок, инчунин риоя накардани мухлати пешниходи хисобот оид ба натичахои фаъолияти худ вобаста ба когазхои киматнок, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 564. Мамониат кардан ба фаъолияти макомоти давлатии анчомдихандаи назорати фаъолияти бозори когазхои киматнок

Барои мамониат кардан ба фаъолияти шахсони мансабдори макомоти давлатии анчомдихандаи назорати фаъолияти бозори когазхои киматнок, инчунин аз чониби шахси мансабдори эмитент ё иштирокчии касбии бозори когазхои киматнок ичро накардан ё бе барраси гузоштани талаботи шахсони мансабдори макомоти анчомдихандаи назорати фаъолияти бозори когазхои киматнок, хангоми ичрои вазифахои хизматии онхо,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 565. Риоя накардани тартиби гузаронидани фуруш (обуна) – и  озоди когазхои киматнок

Барои аз чониби шахсони мансабдори эмитентхо ва иштирокчиёни касбии бозори когазхои киматнок риоя накардани коидаю тартиби мукарраргардидаи конунгузори дар бораи когазхои киматнок оид ба барориш ва гузаронидани фуруш (обуна) – и озоди когазхои киматнок,-

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 566. Риоя накардани коидахои пешбурди фехристи когазхои киматнок

 1. Барои пешбурди фехристи сохибони когазхои киматнок коидахои мукарраргардидаи пешбурди онро риоя накардан ё набурдани фехристи сохибони когазхои киматнок, радкунии беасоси дохил намудани сабт ба фехристи сохибони когазхои киматнок, инчунин саркаши аз пешбурди он тибки холат ва мухлатхои мукаррарнамудаи конунгузори бо чалби иштирокчии касбии бозори когазхои киматнок ва регистратори (бакайдгирандаи) махсусгардонидашуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои наандешидани чорахои таъмини хифзи нигохдори ва коркарди иттилооти дар фехристи сохибони когазхои киматнок сабтшуда, ки боиси нобудшави, горат ва ё дигар окибатхои расидани зарари модди гаштааст, инчунин риоя накардани хукукхои сахомон, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 567. Рекламаи бевичдононаи когазхои киматнок

Барои ба таври оммави кафолат додани даромад аз когазхои киматнок дар намуди суди сахмия (дивидендхо), фоизхо ё пардохти даромадхо ба тарзи дигар, ба шарте, ки чунин пардохтхо тибки шартхои барориш пешбини нашуда бошанд ё ба маълумоти доираи номахдуди сармоягузорони эхтимоли расонидани иттилоот дар бораи хачми даромади эхтимолии когазхои киматнок бо рохи баланд бардоштани арзиши номиналии он, инчунин додани иттилооти бардуруг ё нодурусте, ки сармоягузорони эхтимолиро дар хусуси шартхои хариду фуруши когазхои киматнок гумрох карда бошад ё метавонад гумрох созад, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

Моддаи 568. Риоя накардани коидахои бастан, ба расмият даровардан ва ба кайд гирифтани амалиёт бо когазхои киматнок

Барои аз чониби шахсони мансабдор — ширкаткунандагони касбии бозори когазхои киматнок риоя накардани коидахои бастан, ба расмият даровардан ва ба кайд гирифтани амалиёт бо когазхои киматнок,-

ба андозаи аз бист то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 

Моддаи 569. Риоя накардани тартиби пешниходи хуччати тасдиккунанда дар хусуси аз чониби муассисон ичро гардидани пардохтхо ба фонди ойинномавии корхонахои дорои сармояхои хоричи

Барои аз чониби муассисони корхонахои дорои сармояхои хоричи ба макомоти давлатии ваколатдори пешбурди бахисобгирии ичрои фонди ойинномавии корхонахои дорои сармояхои хоричи пешниход накардан ё дар мухлати мукарраршуда пешниход накардани хуччати тасдиккунандаи ичрои фонди  ойинномави, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 32. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ КОНУНГУЗОРИИ ГУМРУК

 

Моддаи 570. Ичро накардани амру талаботи конунии шахси мансабдори макомоти гумрук

Барои ичро накардани амру талаботи конунии шахси мансабдори макомоти гумруки Чумхурии Точикистон зимни ичрои вазифахои хизматии у ,-

— ба андозаи  аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 571. Даст кашидани шахси ба чавобгарии маъмури кашидашаванда бо сабаби риоя накардани коидахои гумруки чихати додан ё дар мухлатхои мукарраргардида пешниход накардани молу хуччатхо ва дигар маводу иттилооти барои баррасии парванда зарур

Барои бе сабабхои узрнок даст кашидани шахси ба чавобгарии маъмури кашидашаванда бо сабаби риоя накардани коидахои гумруки чихати додан ё дар мухлатхои мукарраргардида пешниход накардани молу хуччатхо ва дигар маводу иттилооти барои баррасии парванда зарур ба шахсони мансабдори макомоти гумруки Чумхурии Точикистон ва ё ба бозрас (ревизор) ё мутахассиси бо супориши у амалкунанда,-

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 572. Мамониат барои гузаронидани санчиши гумруки ва саркаши кардан аз супоридани пардохтхои гумруки

 1. Барои мамониат кардан ба гузаронидани санчиши гумруки, ки бо карори макомоти гумрук таъйин шудааст ё даст кашидан аз гузаронидани он, агар гузаронидани он тибки конунгузории Чумхурии Точикистон пешбини шуда бошад,-

ба шахсони вокеи ба андозаи  аз бист то си ва ба шахсони мансабдор аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор  аз чил то панчохнишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 573. Даст кашидан ё саркаши кардани коршинос аз додани хулоса, тарчумон аз иштирок дар истехсолоти парванда, мутахассис аз гузаронидани санчиши гумруки ва барасмият дарории он

Барои бе сабабхои узрнок даст кашидан ё саркаши кардани коршинос аз додани хулоса, тарчумон аз иштирок дар истехсолоти парванда, мутахассис аз гузаронидани санчиши гумруки ва барасмият дарории он, —

ба андозаи  аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 574. Даст кашидан ё саркаши кардани шахси мансабдори корхона, муассиса, ташкилот аз ичрои карор ё супориш оид ба гузаронидани экспертиза ё аз ичрои талабот дар бораи даъвати мутахассис ё тарчумон

Барои бе сабабхои узрнок даст кашидан ё саркаши кардани шахси мансабдори корхона, муассиса, ташкилоте, ки ба онхо карор ё супориши макомоти гумруки Чумхурии Точикистон дар бораи гузаронидани экспертиза ё талабот дар бораи даъвати мутахассис ё тарчумон чихати иштирок дар гузаронидани санчиши гумруки ва барасмиятдарории он фиристода шудааст,-

ба андозаи  аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.   (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 575. Бе ичозати макомоти гумруки Чумхурии Точикистон истифода бурдани молу мулке, ки ба он хабс гузошта шудааст ё риоя накардани талаботу махдудиятхои чунин истифодабари

Барои бе ичозати макомоти гумруки Чумхурии Точикистон истифода бурдани молу мулке, ки ба он аз чониби ин макомот хабс гузошта шудааст ё риоя накардани талаботу махдудиятхои барои чунин истифодабари мукаррарнамудаи макомоти гумруки Чумхурии Точикистон,-

ба андозаи  аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 576. Таъсиррасони ё дахолати гайриконуни бо максади таъсир расонидан ба карорхои кабулшаванда ва ё ба харакатхои амалишаванда

Барои аз чониби корхонахо, муассисахо, ташкилотхо, шахсони мансабдор ва дигар кормандони онхо гайриконуни таъсир расонидан ё дар хар шакл дахолат кардан бо максади расонидани таъсир ба карорхои кабулшаванда ё ба амалхои содиршавандаи макомоти гумруки Чумхурии Точикистон ё шахси мансабдори он, инчунин таъсиррасони ё дахолати шахсе, ки ба фаъолияти сохибкори машгул аст, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 577. Интиколи гайриконунии мол ё воситаи наклиёт аз сархади гумрукии Чумхурии Точикистон

Барои интиколи мол ё воситаи наклиёт аз сархади гумрукии Чумхурии Точикистон бидуни назорати гумруки ё пинхони аз он, бо рохи истифодаи махфигоххо, роххои дигаре, ки ошкор кардани молро душвор мегардонанд ё бо рохи ба як мол додани намуди дигар ё ба макомоти гумрук пешниход кардани хуччатхои калбаки, хуччатхои бо рохи гайриконуни дастрасгардида, хуччатхои дорои маълумоти нодуруст, хуччатхои ба мол ё воситаи наклиёти дигар тааллукдошта ё хуччатхои дигари беэътибор ё бо истифодаи воситаи бахаммонандсозии калбаки ё воситаи бахаммонандсозии асли, ки ба мол ё воситаи наклиёти дигар тааллук доранд, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ва шахсони мансабдор ба андозаи аз нисф то яккарата ва шахсони хукуки ба андозаи аз як то дукаратаи арзиши мол ё воситаи наклиёте, ки ашёи хукуквайронкунии маъмури мебошад, бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 578. Пешниход накардани эъломия (декларатсия) ё нодуруст пешниход кардани эъломияи мол ва ё воситаи наклиёт

1.Барои пешниход накардани эъломия (декларатсия) ё нодуруст пешниход кардани эъломияи мол ва ё воситаи наклиёт, ки бояд дар шакли мукарраршуда (хатти, дахони ё электрони) мавриди эъломиякунони карор гирад,-

ба шахсони вокеи ва шахсони мансабдор ба андозаи аз нисф то яккарата ва шахсони хукуки ба андозаи аз як то дукаратаи арзиши мол ва ё воситаи наклиёт, ки ашёи хукуквайронкунии маъмури мебошад, бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 1. Барои аз чониби декларант ё брокери гумруки (намоянда) дар эъломияи гумруки ё дар хуччати шакли дигари мукарраршудаи эъломиякунони баён кардани маълумоти нодуруст дар бораи номгуй, микдор, арзиши гумруки, кишвари истехсолкардаи мол ва ё воситаи наклиёт, оид ба низоми гумрукии онхо ё маълумоти дигар, ки барои кабули карор дар бораи додани ичозат ( ичозати шарти)-и баромадани мол ё воситаи наклиёт, тахти низоми гумрукии интихобшуда карор додани онхо ё ба руёндани пардохтхои гумруки таъсиррасонанда,-

ба шахсони вокеи ва шахсони мансабдор ба андозаи аз нисф то яккарата ва шахсони хукуки ба андозаи аз як то дукаратаи арзиши мол ва (ё) воситаи наклиёт, ки ашёи хукуквайронунии маъмури мебошад, бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (кчт аз 29.12.2010, №650)

 1. Барои эълом доштани маълумоти нодурусте, ки ба карорхои кабулшавандаи макомоти гумруки Чумхурии Точикистон дар бораи интиколи мол ва воситаи наклиёти аз сархади гумрукии Чумхурии Точикистон интиколшаванда ё чойгир кардани онхо тахти низоми гумрукии дархостшаванда ё андозаи пардохтхои гумруки таъсир намерасонанд,-

ба андозаи  аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 1. Барои эъломия накардан ё нодуруст эъломия кардани интиколи асъори хоричи ё асъори миллии аз сархади гумрукии Чумхурии Точикистон интиколшаванда, ки бояд хатман ва ба таври хатти мавриди эъломиякуни карор гирад,-

ба шахсони вокеи ба андозаи  аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 579. Интиколи мол ё воситаи наклиёт бидуни риояи кардани тадбирхо доир ба хифзи манфиатхои иктисодии Чумхурии Точикистон ва дигар махдудиятхо

Барои ба Чумхурии Точикистон ворид намудан ё аз Чумхурии Точикистон баровардани мол ё воситаи наклиёт бидуни риояи кардани тадбирхо доир ба хифзи манфиатхои иктисодии Чумхурии Точикистон хангоми савдои хоричии мол, хамчунин дигар махдудиятхои мукарраркардаи конунгузории Чумхурии Точикистон ва шартномахои байналмилалии эътирофнамудаи Точикистон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист, ба шахсони мансабдор  аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки  аз сесад то чорсад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 580. Огох накардани воридсозии мол ё воситаи наклиёт хангоми гузаштан аз сархади гумрукии Чумхурии Точикистон

Барои аз чониби интиколдиханда риоя нашудани талаботи конунгузории гумрук оид ба огохонидани макомоти гумрук дар бораи гузаштан аз сархади гумрукии Чумхурии Точикистон хангоми ворид намудани мол ва ё воситаи наклиёт ба худуди гумрукии Чумхурии Точикистон,-

ба шахсони вокеи ба андозаи  аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз дусад то дусаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 581. Риоя накардани низоми минтакаи назорати гумруки

Барои интиколи мол ё воситаи наклиёт ва ё шахсон, аз чумла шахсони мансабдори макомоти давлати (ба истиснои шахсони мансабдори макомоти гумрук) тавассути минтакаи назорати гумруки ва худуди он, инчунин ичрои фаъолияти истехсоли ва тичоратии дигар бе ичозати макомоти гумруки Чумхурии Точикистон, ба истиснои холатхои дар санадхои конунгузории Чумхурии Точикистон пешбинигардида ё худ фаъолияти дигари вайронкунандаи низоми минтакаи назорати гумруки, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 582. Наандешидани тадбирхо хангоми садама ё таъсири кувваи рафънопазир

 1. Барои аз чониби интиколдиханда хангоми садама ё таъсири кувваи рафънопазир наандешидани тадбирхо доир ба таъмини мухофизати мол ва воситаи наклиёти ба махалли муайяннамудаи макомоти гумрук расонидашаванда ё ба тарики транзити интиколшаванда ё рох додан барои истифодаи онхо, ки манъ карда шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то дусаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 1. Барои ба макомоти гумруки наздиктарин хабар надодани интиколдиханда оид ба вазъи баамаломада, махалли чойгиршавии мол ё воситаи наклиёти чихати интикол ба махалли муайяннамудаи макомоти гумрук расонидашаванда ё ба тарики транзити интиколшаванда ё таъмин накардани хамлу накли онхо ба макомоти наздиктарини гумрук, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 583. Риоя накардани коидахои интиколи воситаи наклиёт тавассути сархади гумрукии Чумхурии Точикистон

Барои аз чониби интиколдиханда риоя накардани талаботи мукарраршуда чихати дар чойхои муайяннамудаи макомоти гумруки Чумхурии Точикистон нигох доштани воситаи наклиёте, ки тавассути сархади гумрукии Чумхурии Точикистон харакат мекунад ё бе ичозати макомоти гумрук ба рох андохтани воситахои тахти назорати гумруки карордоштаи наклиёт аз таваккуфгох, инчунин содир кардани амалхои ба ин монанд, ки нисбат ба воситахои наклиёти хамчун мол тавассути сархади гумрукии Чумхурии Точикистон интиколёбанда ичро мегарданд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то дусаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

Моддаи 584.  Хорич шуд.

 

Моддаи 585. Бе ичозати макомоти гумруки Чумхурии Точикистон додани мол, воситаи наклиёт, гум кардан ё ба макомоти зикршуда нарасонидани хуччатхои марбут ба онхо

 1. Барои бе ичозати макомоти гумруки Чумхурии Точикистон додан, гум кардан ё ба махалли муайяннамудаи макомоти зикршуда нарасонидани мол ва ё воситаи наклиёте, ки тахти назорати гумруки карор дорад, —

ба шахсони вокеи, шахсони мансабдор ва шахсони хукуки ба андозаи аз як то дукаратаи арзиши мол ва ё воситаи наклиёт, ки ашёи хукуквайронкунии маъмури мебошад, бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои гум кардани хуччатхои марбут ба мол ва ё воситахои наклиёти тахти назорати гумруки карордошта, ки чихати супоридан ба макомоти гумрук кабул карда шудаанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то бисту панч ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 586.  Риоя накардани мухлат ё хати харакати тахвили мол

Барои аз чониби боркашонанда риоя накардани мухлат ва хати  мукарраршудаи харакати тахвили моли тахти назорати гумруки карордошта ба махалли тахвил, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то бисту панч ва ба шахсони хукуки аз яксаду панчох то дусаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 587. Нобуд сохтан, вайрон намудан, гум кардан ё тагйир додани воситахои хаммонандкуни

Барои нобуд сохтан, вайрон намудан, гум кардан ё тагйир додани воситахои аз тарафи макомоти гумрук истифодашавандаи хаммонандкуни, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то бисту панч ва ба шахсони хукуки аз яксаду панчох то дусаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 588. Риоя накардани мухлати пешниходи эъломияи гумруки

Барои риоя накардани мухлатхои мукарраршудаи ба макомоти гумрук пешниход намудани эъломияи гумруки, хуччатхо ё маълумоти иловагии барои макомоти гумрук зарур, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 589. Гузаронидани амалиёти боркашони ё амалиёти дигар бидуни ичозати макомоти гумруки Чумхурии Точикистон

Барои бидуни ичозати макомоти гумрук хамлу накл, бор кардан, фуровардан, аз нав бор кардан, ислох кардани бастахои зарардида, аз нав бастан ё барои интикол кабул кардани мол ё воситаи наклиёт, ки тахти назорати гумруки карор дорад, гирифтани чошни (проба) ва намунаи ин борхо ё кушодани бинохо ва чойхои дигаре, ки мол ё воситаи наклиёти зикргардида дар дохили онхо чойгиранд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то бисту панч ва ба шахсони хукуки аз дусад то дусаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 590. Риоя накардани тартиби чойгиркунии мол барои нигохдори, тартиби нигохдории он ё тартиби гузаронидани амалиёт бо он

Барои риоя накардани талабот ва шартхои мукарраршудаи чойгиркунии мол дар анборхои гумруки, анборхои нигохдории муваккати ё анборхои озод, тартиб ё мухлати нигохдории он, инчунин тартиби гузаронидани амалиёт бо он бе ичозати макомоти гумрук, ба шарте, ки чунин ичозат хатми бошад, ба истиснои холатхои дар моддахои дигари ин боб пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то бисту панч ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.(КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 591. Пешниход накардани хисобот ба макомоти гумрук ва риоя накардани тартиби бахисобгири

Барои пешниход накардан ё саривакт пешниход накардани хисобот ба макомоти гумрук дар холатхои мукаррарнамудаи конунгузории гумрук ё риоя накардани тартиби мукарраршудаи бахисобгири, инчунин пешниходи хисоботи нодуруст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то бисту панч ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 592. Наандешидани чорахо чихати барасмиятдарории гумруки ё содироти мол ва ё воситахои наклиёти тахти нигохдории муваккати карордошта

Барои аз чониби шахси интиколдихандаи мол ё воситахои наклиёт дар мухлати мукарраргардида наандешидани чорахои муайяннамудаи конунгузории гумрук чихати барасмиятдарории гумруки ё ичозат додан барои баровардани мол ва ё воситаи наклиёти тахти нигохдории муваккати карордошта, ба истиснои холатхои дар моддахои дигари боби мазкур пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи, шахсони мансабдор ва шахсони хукуки ба андозаи аз нисф то яккаратаи арзиши мол  ё воситаи наклиёте, ки ашёи хукуквайронкунии маъмури мебошад, бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 593. Ичро накардани талаботи низоми гумрукии содирот

 1. Барои ичро накардани талаботи низоми гумрукии содирот дар хусуси ба хисоби бонкхои ваколатдор гузаронидани даромади арзи аз содироти мол ё дар хусуси ба таври хатми ворид намудани мол, кор ва хизматрасони ё натичахои фаъолияти зехние, ки арзиши онхо ба арзиши моли содиршуда баробар аст, —

ба шахсони вокеи ва шахсони мансабдор ба андозаи аз нисф то яккарата ва шахсони хукуки аз як то дукаратаи арзиши моле, ки ашёи хукуквайронкунии маъмури мебошад, бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури  чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 1. Барои риоя накардани тартиби мукарраршудаи ичрои талаботи низоми гумрукии содирот дар бораи ба хисоби бонкхои ваколатдор гузаронидани даромади арзи аз содироти мол ё дар хусуси ба таври хатми ворид намудани мол, кор ва хизматрасони ё натичахои фаъолияти зехнии арзиши онхо ба моли содиршуда баробар, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 594. Берун аз каламрави гумрукии Чумхурии Точикистон набаровардан ё ба ин каламрав барнагардондани мол ё воситаи наклиёт

 1. Барои берун аз каламрави гумрукии Чумхурии Точикистон набаровардани мол ё воситаи наклиёти каблан воридшуда, ба шарте, ки баровардани он хатми бошад ё ба каламрави гумрукии Чумхурии Точикистон барнагардондани мол ва ё воситаи наклиёти каблан содиршуда, ба шарте, ки баргардондани он хатми бошад, —

ба шахсони вокеи ва шахсони мансабдор ба андозаи аз нисф то яккарата ва шахсони хукуки аз як то дукаратаи арзиши мол ё воситаи наклиёте, ки ашёи хукуквайронкунии маъмури мебошад, бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 1. Барои дар мухлатхои мукарраршуда берун аз каламрави гумрукии Чумхурии Точикистон набаровардани мол ё воситаи наклиёти каблан воридшуда, ба шарте, ки баровардани он хатми бошад, ё бидуни риоя кардани мухлати мукарраршуда ба каламрави гумрукии Чумхурии Точикистон ворид намудани мол ва ё воситаи наклиёти каблан содиршуда, ба шарте, ки ворид кардани он хатми бошад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то бисту панч, ба шахсони мансабдор аз бисту панч то си ва ба шахсони хукуки аз яксаду панчох то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 595. Амалиёти гайриконуни бо мол ё воситаи наклиёти тахти низоми муайяни гумруки карордошта

 1. Барои риоя накардани талабот (шартхо, махдудиятхо)-и низоми гумруки дар мавриди гузаронидани амалиёт бо мол ё воситаи наклиёт, яъне тагйир додани холати чунин мол ё воситаи наклиёт, истифода ё ихтиёрдории чунин мол ё воситаи наклиёт бархилофи талаботи низоми гумруки, ки чунин мол ё воситаи наклиёт тахти ин низом карор дода шудааст, ба истиснои холатхои дар моддахои 601 ва 607 Кодекси мазкур пешбинишуда, —

ба шахсони мансабдор ва ба шахсони хукуки ба андозаи аз як то дукаратаи арзиши мол ё воситаи наклиёт, ки ашёи хукуквайронкунии маъмури мебошад, бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои анчом додани амалиёти низоми гумруки бидуни риоя кардани мухлати мукарраршуда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 596. Риоя накардани тартиби истифода ё ихтиёрдории мол ё воситаи наклиёти шартан ичозатдодашуда

Барои бе ичозати макомоти гумрук, гайр аз максадхое, ки барои мол ё воситаи наклиёти шартан ичозатдодашуда имтиёз дода мешавад, бо максадхои дигар истифода бурдан ва ихтиёрдори намудани мол ё воситаи наклиёти шартан ичозатдодашуда, ки барои он бобати супоридани пардохтхои гумруки имтиёз дода шудааст, —

ба шахсони вокеи, шахсони мансабдор ва шахсони хукуки ба андозаи аз  як то дукаратаи арзиши мол ё воситаи наклиёт, ки ашёи хукуквайронкунии маъмури мебошад, бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 597. Харидани мол ё воситаи наклиёте, ки ба каламрави гумрукии Чумхурии Точикистон бидуни риоя кардани коидахои гумруки ворид карда шудаанд

Барои харидан, нигох доштан, хамлу накл, истифодабари, ихтиёрдории мол, мусоидат намудан ба фуруши мол ё воситаи наклиёте, ки бидуни назорати гумруки ё пинхони аз чунин назорат ё бо истифодаи хуччатхо ё воситахои хаммонандсозии калбаки ба каламрави гумрукии Чумхурии Точикистон ворид карда шудаанд ё эъломиянашуда ё нодуруст эъломияшуда, ё барасмиятдарории гумрукии онхо анчом наёфтааст, инчунин харидани мол ё воситаи наклиёте, ки нисбати онхо вобаста ба супоридани пардохтхои гумруки имтиёз дода шудааст, ё мол ва воситаи наклиёте, ки нисбати он тибки шартхои воридот ё низоми гумрукии арзшуда барои ихтиёрдори ва истифодабари махдудият мукаррар шудааст, —

ба шахсони вокеи, шахсони мансабдор ва шахсони хукуки ба андозаи аз як то дукаратаи арзиши мол ё воситаи наклиёт, ки ашёи хукуквайронкуни маъмури мебошад, чарима таъйин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 598. Риоя накардани мухлати супоридани андоз ва пардохтхое, ки вобаста ба интиколи мол тавассути сархади гумрукии Чумхурии Точикистон бояд пардохта шаванд

Дар мухлатхои мукарраршуда насупоридани андоз ва пардохтхое, ки бояд вобаста ба интиколи мол тавассути сархади гумрукии Чумхурии Точикистон пардохта шаванд, хангоми набудани аломатхои  чиноят, —

ба шахсони вокеи, шахсони мансабдор ва шахсони хукуки ба андозаи аз як то дукаратаи андоз ва пардохтхои супориданашуда чарима таъин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

БОБИ 33. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ КОНУН-ГУЗОРИИ АНДОЗ

 

Моддаи 599. Саркаши аз пардохтани андоз

 1. Барои саркаши аз пардохтани андоз ва дигар пардохтхои хатми, ки дар пинхон кардани объектхои андозбанди ифода ёфтаанд хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хашт то дах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз яксаду панчох то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои мавчуд набудани бахисобгирии мухосиботи ё пешбурди он бидуни риояи тартиби мукарраргардида, тахрифи бахисобгирии мухосиботи ё хисоботи андоз, пешниход накардани хисобот ва тавозуни мухосиботи, хисобхо, эъломияхо, дигар хуччатхои вобаста ба хисобкуни ва пардохти андоз ва дигар пардохтхои хатми ба бучет, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох, ба  сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз яксаду панчох то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои риоя накардани коидахои истехсол, рехтани махсулот ба зарфхо(бастабанди) ва нигохдории махсулоти зераксизи бе хисобкунакхои дорои хотираи фискали,-

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хаштод то сад ва ба шахсони хукуки аз сесаду си то сесаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои бе тамгахои аксизи фуруш, нигохдори ва ё интикол додани моле, ки мувофики тартиби мукарраршуда бояд дорои тамгахои аксизи бошад, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хаштод то сад нишондиханда барои хисобхо, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз хаштод то сад фоизи арзиши бозории ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 600. Ичро накардани талаботи конунии шахсони мансабдори макомоти андоз

 1. Барои ичро накардани талаботи конунии шахсони мансабдори макомоти андоз, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хашт то дах, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, аз понздах то бист, ба шахсони мансабдор аз дах то бист, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз хаштод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, аз бисту панч то си, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз дусад то дусаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 601. Риоя накардани мухлати мукарраршудаи пешниходи эъломияхо ва хисоботи андоз

 1. Барои риоя накардани мухлати мукарраршудаи пешниходи эъломияхои андоз, хисоботи андоз ва (ё) дигар намудхои хисоботи марбут ба андоз, яъне ба таъхир гузоштан дар муддати то 10 рузи кори,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз панч то хафт, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз бисту панч то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда дар муддати аз 10 то 30 рузи кори, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз хафт то дах, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз чилу панч то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда дар муддати зиёда аз 30 рузи кори, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз дах то си, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз навад то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774); (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 602. Риоя накардани тартиби нигох доштан ё нигох надоштани андоз дар манбаи пардохт

 1. Барои риоя накардани тартиби нигох доштан ё нигох надоштани андоз дар манбаи пардохтва андозхо аз гайрирезидент, инчунин нигох надоштан ё дар мухлати мукарраргардида нагузаронидани андози нигохдошташуда (хисобкардашуда) ба бучет ё фонди давлати, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бисту панч то си, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз яксаду хаштод то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 1. Барои аз чониби ташкилотхои карзидодани маблагхои пулибарои пардохти даромад дар шакли музди мехнат бе пешакиба бучет аз чониби андозсупоранда (агентхои андоз)гузаронидани маблаги андоз аз даромад ва андози ичтимоие, ки ба хамин маблагхоипулиалокамандаст, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз шаст то хаштод ва ба шахсони хукукиаз яксаду шаст то яксаду хаштод нишондиханда барои хисобхо чарима таъин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

Моддаи 603. Риоя накардани мухлати бакайдгузори дар макомоти андоз

 1. Барои риоя накардани мухлати бакайдгузори дар макомоти андози дахлдор дар муддати то 30 руз ба истиснои шахсоне, ки тахти амали Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бакайдгирии давлатии шахсони хукуки ва сохибкорони инфироди» карор мегиранд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то ду, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774)

 1. Барои содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда дар муддати аз 31 то 90 руз, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774)

 1. Барои содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда дар давоми зиёда аз 90 руз, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз чилу панч то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774)

 

Моддаи 6031. Риоя накардани талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи бакайдгирии давлатии шахсони хукуки ва сохибкорони инфироди

 1. Барои ба макомоти анчомдихандаи бакайдгирии давлати пешниход накардан ё сари вакт пешниход накардан ва ё пешниходи маълумоти носахех оид ба шахси хукуки, сохибкори инфироди, филиал ва намояндагии шахси хукукии хоричи вобаста ба кабули карор дар бораи бархамдихи ё азнавташкилдихи ва (ё) ворид намудани тагйиру иловахо ба маълумоти дар Фехристи ягонаи давлатии шахсони хукуки ва сохибкорони инфироди мавчудбуда, дар сурате, ки пешниходи чунин маълумот хатмист, –

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то се,  ба шахсони  мансабдор аз панч то дах, ба сохибкорони инфироди аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин  карда мешавад.

 1. Барои пешниход намудани хуччатхои дорои маълумоти бардуруг ба макомоти анчомдихандаи бакайдгирии давлати, ки пас аз анчоми мархилаи бакайдгирии давлати ошкор гардидааст, хангоми набудани аломати чиноят, –

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт,  ба шахсони  мансабдор аз дах то бист, ба сохибкорони инфироди аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин  карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисмхои якум ва дуюми хамин модда, –

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони  мансабдор аз понздах то бист, ба сохибкорони инфироди аз си то сию панч ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин  карда мешавад.

 1. Барои фаъолият намудани шахсони хукуки бе хуччатхои таъсисии шакли муайяннамудаи конунгузори ва бидуни низомнома фаъолият намудани филиал ё намояндагии шахсони хукуки, филиал ё намояндагии шахсони хукукии хоричи дар мухлати зиёда аз як мохи баъди бакайдгирии давлати, –

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си, ба шахсони хукуки ва филиал ё намояндагии шахсони хукукии хоричи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774)

 

Моддаи 604. Нишон надодан ё нодуруст нишон додани раками ягонаи мушаххас ва раками мушаххаси андозсупоранда дар эъломияхои андоз ва гумрук, хисобнома-фактурахо дигар хуччатхои пешбининамудаи кодекси андоз (кчт. 26.12.2011 №774)

 1. Барои нишон надодан ё нодуруст нишон додани раками ягонаи мушаххас ва раками мушаххаси андозсупоранда дар эъломияхои андоз ва гумрук, хисобнома-фактурахо ва дигар хуччатхои пешбининамудаи кодекси андоз, ки дар рафти санчиши андоз ошкор шудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то ду, ба сохибкорони инфироди аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз дах то понздах ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774)

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони вокеи ва сохибкорони инфироди ба андозаи аз понздах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз чониби шахси ваколатдор содир намудани амалхо (ахдхо) бидуни риояи кардани талаботи моддаи 45 Кодекси андози Чумхурии Точикистон, инчунин дар холатхои пешбининамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон зикр накардани раками ягонаи мушаххас ва раками мушаххаси андозсупоранда, —

ба андозаи аз дах то понздах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774)

 1. Барои анчом додани амалхои (амалиёти, ахдхои) мукаррарнамудаи конунгузории андоз бе талаб намудани раками мушаххаси андозсупоранда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дарч накардани раками мушаххаси андозсупоранда дар муросилот бо макомоти андоз ва карордодхои (шартномахои) тичорати, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774)

 

Моддаи 605. Кам нишон додани маблаги андоз

 1. Барои аз тарафи андозсупоранда ё агенти андоз кам нишон додани маблаги андоз ё дигар пардохти хатми дар эъломияхо ё хисобхо, дар киёс бо маблаге, ки бояд дар эъломияхо ё хисобхо нишон дода шавад, —

ба андозаи бисту панч фоизи маблаги кам нишондодашуда чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба андозаи чил фоизи маблаги кам нишондодашуда чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 606. Риоя накардани коидахои вобаста ба пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва аксизхо

 1. Барои пешбурди фаъолияти сохибкори бидуни кайди андоз аз арзиши иловашуда, ба шарте, ки чунин кайд хатми бошад, —

ба андозаи бисту панч фоизи маблаги андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд барои тамоми давраи фаъолияти бе кайд ба бучет пардохта мешуд, чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои нодуруст пешниход намудани хисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизхо, ки боиси кам нишон додани маблаги андоз аз арзиши иловашудава аксизхо ё зиёд нишон додани маблаги ба хисоб гирифташуда мегардад, хамчунин пешниход накардани хисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизхо, —

ба андозаи панчох фоизи маблаги андоз аз арзиши иловашуда ва аксизхо аз руйи хисобнома-фактурае, ки бояд вобаста ба ин муомилот пешниход карда мешуд, чарима таъйин карда мешавад.(кчт. 26.12.2011 №774)

 1. Барои пешниход намудани хисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда аз чониби шахсе, ки дар кайд аз руйи андоз аз арзиши иловашуда карор надорад,хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи сад фоизи маблаги андоз аз арзиши иловашуда, ки дар хисобнома-фактура зикргар дида, аммо ба бучет ворид нашудааст чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774)

 1. Барои аз чониби андозсупоранда риоя накардани тартиби навиштани хисобнома – фактурахои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизхо, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо аз хар як хисобнома – фактураи нодуруст тартибдодашуда (навишташуда) чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои гайриконуни пешниход ва кабул намудани варакахои хисобнома — фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизхо, бе амалан анчом додани амалиёти андозбандишаванда, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи сесад нишондиханда барои хисобхо, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки ба андозаи панчох фоизи маблаги андоз аз арзиши иловашудаи дар хисобнома – фактура зикргардидачарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои вайрон кардани тартиби нигохдории хар як бастаи хисобнома — фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизхо хамчун хуччатхои хисоботашон катъи, ки боиси гум шудани онхо гаштааст, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи дах нишондиханда барои хисобхо барои хар як бастаи хисобнома – фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизхои гумшуда чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774); (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 607. Ба макомоти андоз пешниход накардан ё сари вакт пешниход накардани санади мукоисавии хисоббаробаркунихои мутакобила

Барои аз чониби андозсупоранда ва ё дебиторхои он ба макомоти андоз пешниход накардан ё сари вакт пешниход накардани санади мукоисавии бо тартиби мукарраршуда ба расмият даровардашудаи хисоббаробаркунихои мутакобила, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз бист то си, шахсони мансабдор аз чил то панчох, сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз хаштод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 608. Аз чониби ташкилотхои карзи риоя накардани тартиби кушодани суратхисобхо ва мухлати огох намудани макомоти андоз оид ба кушодани суратхисобхо

 1. Барои аз чониби ташкилотхои карзи кушодани суратхисобхои бонки, хисоббаробаркуни ва дигар суратхисобхо ба шахсони вокеи, сохибкорони инфироди ва шахсони хукуки (ба истиснои суратхисобхои амонатии (депозити) шахсони вокеи) бе пешниходи хуччатхое, ки аз чониби макомоти андоз додани раками мушаххаси андозсупорандаро тасдик мекунанд (мактуби ахборотии макомоти андози махалли кайди сохибкорони инфироди ва шахсони хукуки тибки шакли тасдикшуда), —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хаштод то сад ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин  карда мешавад.

 1. Барои аз чониби ташкилотхои карзи риоя накардани мухлати огох намудани макомоти андози махалли бахисобгирии худ дар бораи аз чониби шахси вокеи ва ё хукуки кушодани суратхисобхои хисоббаробаркуни ва дигар суратхисобхо (ба истиснои суратхисобхои амонатии (депозити) шахсони вокеи), —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хаштод то сад ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин  карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 609. Аз чониби ташкилотхои карзи саривакт интикол накардани маблаги андоз  ва дигар пардохтхои хатми

Барои аз чониби ташкилотхои карзи саривакт интикол накардани маблаги андоз ва дигар пардохтхои хатми аз руйи супоришномахои пардохти андозсупорандагоне, ки дар ин ташкилотхо суратхисоб доранд, —

ба андозаи аз яксаду панчох то дусад нишондиханда барои хисобхо, аммо дар хачми на камтар аз панчох фоизи андоз ва дигар пардохтхои хатми, ки саривакт гузаронида нашудаанд, чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 610.  Ичро накардан ё саривакт ичро накардани фармоишхои инкассавии макомоти андоз дар хусуси руёнидани маблагхои андозсупоранда аз суратхисоби андозсупоранда ва ё суратхисоби шахсони сеюм –дебиторхои андозсупоранда (кчт. 26.12.2011 №774)

Барои аз чониби ташкилотхои карзи, ки дар онхо суратхисобхои андозсупоранда кушода шуда, ба онхо хизмат мерасонид ё аз чониби ташкилотхои карзи, ки дар онхо суратхисобхои шахсони сеюм-дебиторхои андозсупоранда кушода шуда, ба онхо хизмат мерасонид, ичро накардан ё саривакт ичро накардани фармоишхои инкассавии макомоти андоз дар хусуси руёнидани маблагхо аз суратхисобхои шахсони сеюм-дебиторхои андозсупоранда (аз чумла аз суратхисобхои бонкии худи андозсупоранда ё суратхисобхои дигар муассисахои молиявию кредити, ки дар онхо ба хамин андозсупоранда хизмат расонида мешавад) ба максади пушонидани карзи андозсупоранда, —

ба андозаи аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 611. Монеъ шудан ба санчиши андоз

Барои сари вакт пешниход накардани хуччатхои зарури, монеъ шудан ё рад кардани талаботи конунии макомоти андоз вобаста ба пешниход намудани хуччатхо, хисобот ё дигар иттилоот, ки барои гузаронидани санчиши фаъолияти сохибкори марбут аст,-

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, ба андозаи аз понздах то бист, ба шахсони мансабдор ва сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад (кчт. 26.12.2011 №774); (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 612. Монеъ шудан ба воридшавии шахси мансабдори макомоти андоз ба худуди корхона ё бино

Барои гайриконуни монеъ шудан ба ворид шудани шахси мансабдори макомоти андоз, ки санчиши андозро мегузаронад ё дигар шахси ухдадор ба худуди корхона ё бинои ба андозсупоранда тааллукдошта, ба истиснои бинохои истикомати, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, аз бист то си, ба шахсони мансабдор ва сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 613. Риоя накардани тартиби сохиби, истифода ё ихтиёрдории молу мулке, ки аз чониби макомоти андоз ба хабс гирифта шудааст

Барои риоя накардани тартиби сохиби, истифода ё ихтиёрдории молу мулке, ки аз чониби макомоти андоз ба хабс гирифта шудааст,-

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд, аз бист то си, ба шахсони мансабдор ва сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз хаштод то сад ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 614. Таъмин накардани нигохдории хуччатхои вобаста ба истифодаи мошинахои назоратию хазинавии дорои хотираи фискали

Барои таъмин накардани нигохдории хуччатхои вобаста ба истифодаи мошинахои назоратию хазинавии дорои хотираи фискали, аз чумла лентахои назорати, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз хаштод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 615. Риоя накардани тартиби истифодаи мошинахои назоратию хазинавии дорои хотираи фискали терминалхои электрони ва бахисобгирии хазина

 1. Барои риоя накардани тартиби истифодаи мошинахои назоратию хазинавии дорои хотираи фискали ва бахисобгирии хазина (бахисобгирии пули накд), хамчунин анчом додани хисоббаробаркунихои пули бо истеъмолкунандагон хангоми фуруши мол ё хизматрасонихо тавассути пули накд бе додани пардохтнома (квитансия), чипта, талон, тамгахои маблагсупории почта ё дигар хуччатхои ба чекхо баробаркардашудаи хисоботдихии катъи, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хаштод то сад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз яксаду хаштод то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбиникардаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз яксаду хаштод то дусад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз дусаду панчох то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 1. Барои пешбурди хисобу китоб тавассути пули накд бо истеъмолкунандагон бе истифодаи мошинахои назоратию хазинавии дорои хотираи фискали, дар холати хатми будани истифодаи чунин мошинахо тибки конунгузории Чумхурии Точикистон, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз яксаду хаштод то дусад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз дусаду панчох то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 26.12.2011 №774); (кчт. 28.12.2012, №910)

 1. Барои саркашинамудан аз насби терминалхои электрониё рад кардани истифодабарии кортхои пардохтии бонкидар хисоббаробаркунихо,-

 ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сад то яксаду шаст, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд, аз яксаду шаст то яксаду хаштод ва ба шахсони хукукиаз яксаду хаштод то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъин карда мешавад. (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

 

 

Моддаи 616. Ба макомоти андоз пешниход накардани маълумоти зарури

Барои ба макомоти андоз пешниход накардани хуччатхо ва (ё) маълумоти дар моддахои 19, 27, 54, 56 ва 57 Кодекси андози Чумхурии Точикистон пешбинишуда, аз чумла тибки дархости он макомоти андоз, ки санчиши андозро мегузаронад, хамчунин дигар гуна саркаши аз пешниходи чунин хуччатхо ё дидаю дониста пешниход намудани хуччатхои дорои маълумоти нодуруст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хашт то дах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз хаштод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 617. Сохибкории гайриконуни

 1. Барои пешбурди фаъолияти сохибкори бидуни бакайдгирии давлати, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбиникардаи кисми 1 хамин модда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хаштод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 618. Сохибкории сохта

Барои сохибкории сохта, яъне таъсиси шахси хукуки ё хамчун иштирокчива ё сахмдор ворид шудан ба шахси хукуки ва ё ба кайди давлати гирифтани сохибкори инфироди бидуни максади пешбурди фаъолияти сохибкори, бо максади бо рохи саркаши аз пардохти андозхо ба даст овардани фоида бе амалан анчом додани амалиёти андозбандишаванда, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ва сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ба андозаи аз сад то яксаду панчох, ба шахсони хукуки аз дусад то дусаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910) (КЧТ аз 14.05.2016,№1310)

 

БОБИ 34. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР

СОХАИ СУГУРТАИ ИЧТИМОИИ ДАВЛАТИ

 

Моддаи 619. Пешбурди фаъолияти иктисоди бидуни ба кайд гирифтан дар макомоти сугуртаи ичтимоии давлати

Барои пешбурди фаъолияти иктисоди бидуни ба кайд гирифтан дар макомоти сугуртаи ичтимоии давлати, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз бисту панч то чил ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 620. Дар мухлати мукарраршуда пешниход накардани хисобот ва саривакт напардохтани андози ичтимои

 1. Барои дар мухлати мукарраргардида пешниход накардани хисобот ва саривакт напардохтани андози ичтимои, —

ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамоянд ва шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз яксаду хаштод то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 1. Барои кам нишон додан ва ё пинхон кардани андози ичтимои, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хаштод то сад, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шаходатнома фаъолият менамоянд ва шахсони хукуки аз дусаду панчох то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 28.12.2012, №910)

 

Моддаи 621. Гайримаксаднок истифода бурдани маблаги андози ичтимои

Барои гайримаксаднок истифода бурдани маблаги андози ичтимои, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то се, ба сохибкорони инфироди аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 622. Ичро накардани талаботи конунии шахсони мансабдори макомоти сугуртаи ичтимоии давлати

 1. Барои ичро накардани талаботи конунии шахсони мансабдори макомоти сугуртаи ичтимоии давлати, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 623. Беасос рад ё саркаши кардан аз пардохти андози ичтимои

 1. Барои беасос рад ё саркаши кардан аз пардохти андози ичтимои, —

ба андозаи аз хаштод то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз яксаду панчох то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.(кчт. 28.12.2012, №910)

 

БОБИ 35. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ СТАНДАР-ТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕР-ТИФИКАТСИЯ, АККРЕДИТАТСИЯ,  САВДО ВА ХИЗМАТРАСОНИ

 

Моддаи 624. Риоя накардани коидахои савдо ва хизматрасони

 1. Барои риоя накардани коидахои савдо ва хизматрасони дар корхонаю ташкилотхо, сарфи назар аз шакли моликият, инчунин аз чониби шахсони вокеи, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи кисми якуми хамин модда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 6241. Ичро накардан ё ичрои номатлуби амрномаи макомоти давлати оид ба стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо

Барои ичро накардан ё ичрои номатлуби амрномаи макомоти давлати оид ба стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдо ва дигар макомоти давлати, ки назорати сифат ва бехатарии молхоро (кор ва хизматрасонихоро) дар доираи ваколатхои худ анчом медиханд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз си то панчох ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 14.03.2014, №1069)

 

Моддаи 625. Истехсол, фуруш, барориш, тахвил, истифодаи махсулот, ичрои кор ва хизматрасони, ки чавобгуйи талаботи регламентхои техникики,  стандартхои давлати ва шартхои техники нестанд

Барои истехсол, фуруш, барориш, тахвил, истифодаи махсулот, ичрои кор ва хизматрасони, ки чавобгуйи талаботи регламентхои техники, стандартхои давлати ва шартхои техники нестанд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт, ба сохибкорони инфироди аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012, №843)

 

Моддаи 626. Фуруш, истехсол, ичрои кор ва хизматрасони, ки сертификатсияи хатми надоранд

Барои фуруш, истехсол, ичрои кор ва хизматрасоние, ки сертификатсияи хатми надоранд, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 627. Фиреб додани истеъмолкунандагон

Барои фиреб додани истеъмолкунандагон бо рохи кам чен кардан, кам бар кашидан ва зиёд хисоб кардан, ба фуруш баровардани моле, ки мухлати истеъмолаш гузаштааст, гумрох кардан оид ба хусусиятхои истеъмоли ва сифати мол ё бо дигар рох фиреб додани харидорон аз чониби шахсони вокеи ва хукукии фурушандаи мол ё хизматрасони ба ахоли хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то понздах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 628. Риоя накардани талаботи регламентхои техники, стандарт ва шартхои техники, коидахои сертификатсия ва хизматрасони

 1. Барои риоя накардани талаботи регламентхои техники, стандарт ва шартхои техники, коидахои сертификатсия ва хизматрасони, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад. (кчт. 03.07.2012, №843)

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 629. Ба муомилот баровардани воситахои ченак бе тасдики навъи онхо ё бе санчиши (аттестатсияи) метрологи

Барои ба муомилот баровардани воситахои ченак бе тасдики навъи онхо ё бе санчиши (аттестатсияи) метрологи, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 630. Баъди боздоштани фаъолият боз машгул шудан бо савдо (хизматрасони)

Барои баъди боздоштани фаъолият боз машгул шудан бо савдо (хизматрасони), —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 631. Риоя накардани конунгузории химояи хукуки истеъмолкунандагон

Барои беасос саркаши намудан аз додани кафолати мухлати коршоямии асбобу ашёи фурухташуда, хизматрасони, ивази моли пастсифати гайриозукавори ба моли хаммонанди дорои сифати дахлдор ё баргардонидани арзиши он, ичро накардани шартхои ичрои кор ва хизматрасони, инчунин риоя накардани дигар талаботи конунгузории химояи хукуки истеъмолкунандагон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 632. Ба харидор надодани чек

 1. Барои ба харидор (мизоч) надодани чек ё додани чек бо нишон додани маблаги камтар аз пардохташуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбининишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 633. Начаспонидани нархномахо ба моли фурухташаванда ва пешниход накардани нархномахо барои хизматрасони

 1. Барои начаспонидани нархномахо ба моли фурухташаванда ва пешниход накардани нархномахо барои хизматрасони, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 634. Фуруши мол бе хуччатхои дорои маълумот дар бораи истехсолкунанда, тахвилгар ва фурушанда

 1. Барои бе хуччатхои дорои маълумот дар бораи истехсолкунанда, тахвилгар ва фурушанда ба ахоли фурухтани мол аз чониби шахсони вокеи ва хукукии фурушандаи мол, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз хафтод то сад нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз яксаду панчох то дусад нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 635. Тамгазании гайриконунии махсулоте, ки сертификатсия нашудааст

Барои гайриконуни тамга задан ба махсулоте, ки сертификатсия нашудааст, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 636. Пешниход накардани маълумот дар бораи тагйир ёфтани реквизитхои шахси хукуки

Барои бо тартиби мукаррарнамудаи конун пешниход накардани маълумот дар бораи тагйир ёфтани реквизитхои шахси хукуки, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 637. Мамониат ба тахвили мол ба бозори истеъмол ва боздоштани муомилоти он

Барои аз чониби тахвилгарон, сарфи назар аз шакли моликият, касдан ба таври сунъи камчин (дефитсит) кардани мол ё баланд бардоштани нарх, махдудкуни, катъи беасоси тахвил, дар хар шакл мамониат кардан ба тахвили мол ба бозори истеъмол, боздоштани муомилоти он, аз чумла бо рохи зиёда аз меъёр ва мухлатхои мукарраргардида нигох доштани он, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз бист то чил, ба шахсони мансабдор аз панчох то хаштод ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 638. Истифодаи гайриконунии нишонаи мол

Барои истифодаи гайриконунии нишонаи мол хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 639. Содирот ва фуруши махсулоти тамоку ва машрубот бе тамгахои аксизи

Барои содирот ва фуруши махсулоти тамоку ва машрубот бе тамгахои аксизи, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист, ба шахсони мансабдор аз хаштод то сад ва ба шахсони хукуки аз як хазор то ду хазор нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 640. Савдо дар чойхои мукаррарнашуда

 1. Барои дар чойхои мукаррарнашуда фурухтани хама намуди мол, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз ду то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои хариду фуруши сузишвори ва равганхои молидани дар чойхои мукаррарнагардида, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 641. Риоя накардани коидахои истехсол ва фуруши махсулоти хуроки умуми

 1. Барои риоя накардани коидахои истехсол ва фуруши махсулот дар ташкилотхои хуроки умуми, сарфи назар аз шакли моликият, инчунин аз чониби шахсони ба фаъолияти сохибкори машгулбуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 642. Риоя накардани коидахои фаъолияти муассисахои видео

 1. Барои бе ичозати дахлдор кушодани муассисахои видео (нуктахои кирои диску кассетахо, видеозалхо, студияхои сабт, студияхои телевизиони кабели) ё фаъолият кардани онхо баъди кабули карор дар бораи бастани онхо, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз понздах то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 643. Бе муоинаномаи тибби истехсол кардан ва фурухтани махсулоти хуроквори

 1. Барои бе муоинаномаи тибби истехсол кардан ва фурухтани махсулоти хуроквори, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои ичозат додан бе муоинаномаи тибби ба истехсол ва фуруши махсулоти хуроквори, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 644. Фуруши гайриконунии мол

Барои фуруши гайриконунии мол, ки тибки конунгузории амалкунанда фуруши озоди он манъ ё махдуд карда шудааст, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо  бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 645. Пинхон кардани нуксони мол

Барои пинхон кардани нуксони мол, саркаши аз иваз намудани моли дорои сифати номатлуб хангоми фуруш ё бастани шартномаи хариду фуруши мол, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч, ба сохибкорони инфироди аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз бист то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 646. Ивазкуни, тагйирдихи, дигаргунсози ва сохтакории хуччатхои мол ва хизматрасони

Барои ивазкуни, тагйирдихи, дигаргунсози ва сохтакории хуччатхои мол ва хизматрасони (хисобнома-фактурахо, борхатхо ва гайра)  хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то бист ва ба шахсони мансабдор аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 36. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪ-МУРИ ДАР СОХАИ ФАЪОЛИЯТИ АУДИТОРИ

 

Моддаи 647. Гайриконуни анчом додани фаъолияти аудитори

 1. Барои анчом додани фаъолияти аудитори бе хуччатхои ичозатдиханда ва бар хилофи тартиби мукаррарнамудаи конунгузори, —

ба аудиторони инфироди ба андозаи аз дах то дувоздах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба аудиторони инфироди ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз панчох то хафтод ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 648. Саркаши ё мамониат кардан аз гузаронидани аудит

 1. Барои саркаши кардани шахси хукуки ё сохибкори инфироди, ки бояд тахти аудити хатми карор гиранд, аз гузаронидани он, инчунин мамониат кардан ба гузаронидани он, —

ба сохибкорони инфироди ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад  нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба сохибкорони инфироди ба андозаи аз бист то си, ба шахсони мансабдор аз панчох то хафтод ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

 

БОБИ 37. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР

БОБАТИ ТАЪМИНИ НИГОХДОРИ ВА ИСТИФОДАИ МОЛУ МУЛК

 

Моддаи 649. Майдадузди

 1. Барои тасарруфи молу мулки давлати ё дастачамъона бо рохи суиистифодаи мансаби хизмати, каллоби, исрофкори ё майдадузди хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо бо    мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 650. Риоя накардани коидахои таъмини нигохдори ва истифодаи самараноки молу мулки давлати

Барои аз чониби шахсони мансабдор наандешидани чорахои хатми оид ба бехтар намудани холати молу мулки давлати, аз руи таъйинот ва ё бе сабабхои узрнок истифода набурдани молу мулки  давлати, аз меъёр зиёд истифода бурдани молу мулки  давлати, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 651. Риоя накардани конунгузори хангоми ба ичора додани молу мулки  давлати

Барои риоя накардани конунгузори хангоми ба ичора додани молу мулки  давлати, яъне:

— ба ичора додани молу мулки  давлати ё истифодаи молу мулки  давлати бе розигии сохибмулк ё макомоти давлатии ваколатдори он;

— нагузаронидани маблаги аз ичораи молу мулки давлати ба даст омада ба бучети давлати;

— беасос рад намудани дархости ичора додани молу мулки  давлати ва ё таъсир расонидан ба ичорагир бо максади гирифтани объекти ичора, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 652. Риоя накардани коидахои аз хисоб баровардани молу мулки  давлати

Барои риоя накардани коидахои мукарраргардида хангоми аз хисоб баровардани молу мулки  давлати, яъне:

— аз хисоб баровардани молу мулки давлати бе розигии сохибмулк ё макомоти давлатии ваколатдор;

— аз тарафи рохбарияти корхонахо, ташкилотхо ва муассисахо ичро нагардидани коидахои кабули кисмхо ва чузъхои коршоями молу мулк  барои истифодаи минбаъдаи онхо дар чараёни истехсолот;

— супурдани кисмхои корношоями молу мулк  ба нуктахои кабули оханпора бе риояи меъёр ва коидахо, инчунин ба бучети давлати нагузаронидани маблаги аз фуруши оханпора ба даст омада, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз як саду панчох то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 653. Риоя накардани конунгузори хангоми ба низоми бозмондашуда (консерватсия) гузаронидани молу мулки давлати

Барои бе ичозат истифода бурдани молу мулки бозмондашуда (консерватсияшуда), инчунин риоя накардани тартиби гузаронидани молу мулки  ташкилотхо ба низоми бозмондашуда (консерватсия), —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 654. Мамониат ба санчиши таъмини нигохдори ва истифодаи молу мулки  давлати

Барои мамониат кардан ба шахсони мансабдори макомоти ваколатдори идораи молу мулки давлати хангоми санчиши таъмини нигохдори ва истифодаи молу мулки  давлати ё дахолат ба фаъолияти онхо бо максади таъсир расонидан ба карорхои кабулшаванда, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 655. Ичро накардани амрнома ва карорхои макомоти давлатии ваколатдори идораи амволи давлати

Барои ичро накардани амрнома ва карорхои макомоти давлатии ваколатдори идораи амволи давлати, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз се то панч ва ба шахсони мансабдор аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 

БОБИ 38. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ВОБАСТА БА КОРРУПСИЯ

 

Моддаи 656. Гайриконуни гирифтани подош

Барои аз чониби шахсони мансабдор вобаста ба фаъолияти худ аз макомоти давлати ва ташкилотхое, ки шахси мазкур дар онхо вазифахои муайянро ичро намекунад, инчунин аз ташкилотхои гайридавлати, иттиходияхои чамъияти ва шахсони вокеи ба тарики пул, хизматрасони ва роххои дигар гирифтани хар навъ подоши иловаги, ба шарте, ки тибки конунгузории Чумхурии Точикистон холатхои дигар пешбини нашуда бошанд, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 657. Кабул кардани тухфа ва дигар хизматрасони барои ичрои вазифаи давлати аз шахсоне, ки аз руйи вазифа тобеъанд

Барои кабул кардани тухфа ва дигар хизматрасонихо хангоми ичрои вазифаи давлати аз шахсоне, ки аз руйи вазифа тобеъанд (ба истиснои тухфахои рамзи ва нишони эхтиром хангоми чорабинихои расми ва маросимхои дигар, ки арзиши умумиашон дар як сол аз сад нишондиханда барои хисобхо зиёд нест), инчунин пешниход намудани ин гуна тухфаву хизматрасонихо ба шахсони мансабдори болои, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо бо мусодираи ашёи хукуквайронкунии маъмури чарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 658. Истифодаи бартарияти бо конун пешбини- нагардида хангоми гирифтану баргардонидани кредит ва карз, харидани когазхои киматнок, амволи гайриманкул ва дигар молу мулк, пардохти андозхои давлати ва ичрои ухдадорихои дигар

Барои истифодаи бартарияти бо конун пешбининагардида хангоми гирифтану баргардонидани кредит ва карз аз бонкхо ва дигар ташкилотхо, харидани когазхои киматнок, амволи гайриманкул ва дигар молу мулк, пардохти андозхои давлати ва ичрои ухдадорихои дигар, —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 659. Додани бартарият ва имтиёзи гайриконуни ё беасос ба шахсони вокеи ва хукуки хангоми тахия ва кабули карорхо, чойгиронидани фармоишхои давлати ва дигар фармоишхое, ки аз хисоби бучети давлати маблаггузори мешаванд

Барои додани бартарият ва имтиёзхои гайриконуни ё беасос ба шахсони вокеи ва хукуки хангоми тахия ва кабули карорхо, чойгиронидани фармоишхои давлати, дигар фармоишхое, ки аз хисоби бучети давлати ё ташкилотхо, сарфи назар аз шакли моликият маблаггузори мешаванд, таксимоти воситахои молиявию модди, захирахои энергетики ва табии, пардохти андозхо, баргардонидани карзхо ва ичрои дигар ухдадорихои молиявию модди, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 660. Риоя накардани тартиби вогузоштани хукуки моликият ба захирахои молиявию моддии давлати ё ба истифодаи муваккати додани онхо

Барои риоя накардани тартиби вогузоштани хукуки моликият ба молу мулки давлатии ба субъектхои давлатии хочагидор ва дигар субъектхои хочагидор тааллукдошта, ки дар моликияти онхо хиссаи давлат мавчуд аст ё ба истифодаи муваккати ба ташкилотхои гайридавлати, иттиходияхои чамъияти ё шахсони вокеи ройгон додани онхо, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо  чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 661. Суиистифода аз ваколатхои мансаби

Барои суиистифода аз ваколатхои мансаби, аз чумла бо максадхои шахси, гурухи ва максадхои дигари гайрихизмати истифода намудани бинохо, воситахои наклиёт ва алока, воситахои электрони, маблагхо ва молу мулки дигари давлати, ки барои ичрои вазифахои давлати вобаста карда шудаанд, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 662. Гайриконуни гузаронидани восита ва захирахои молиявии давлати ба фондхои интихоботии номзадхои чудогона ва иттиходияхои чамъияти

Барои гайриконуни гузаронидани восита ва захирахои молиявии давлати ба фондхои интихоботии номзадхои чудогона ва хизбхои сиёси хангоми  набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 663. Беасос ичро накардани санадхои макомоти хифзи хукук, назорат ва суд

Барои беасос ичро накардани санадхои макомоти хифзи хукук, назорат ва суд, ки дар доираи ваколаташон кабул намудаанд, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 664. Ба манфиати шахси ё гурухи истифода намудани маълумоте, ки хангоми ичрои вазифаи давлати ба даст омадааст

Барои ба манфиати шахси ё гурухи истифода намудани маълумоте, ки хангоми ичрои вазифаи давлати ба даст омадааст, агар ошкор ва пахнкунии онро конун манъ карда бошад  хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 665. Гайриконуни дахолат кардан ба фаъолияти субъектхои хочагидор

Барои гайриконуни дахолат кардан ба фаъолияти субъектхои хочагидор, риоя накардани мустакилият ва хукуку манфиатхои онхо, гайриконуни бархам додан ё аз нав ташкил додани онхо, дахолат ба таъйин ё интихоб кардан ба мансаб ва аз мансаб озод намудани рохбарон ва кормандони субъектхои хочагидори гайридавлати, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 666. Риоя накардани тартиби нархгузори ва фуруши молу мулк, тартиби гузаронидани музояда ва тендер

Барои риоя накардани тартиби нархгузори ва ба фуруш баровардани молу мулк, тартиби гузаронидани музояда ва тендер оид ба хусусигардонии молу мулки давлати ва хариди давлатии мол (ичрои кор ва хизматрасони), ки ба манфиати давлат, шахсони вокеи ва хукуки зарар расонидааст, инчунин аз тарафи рохбарони ташкилотхои давлати фурухтани молу мулки давлати хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 667. Гайриконуни ихтиёрдори намудани воситахои асосии давлат

Барои гайриконуни ихтиёрдори намудани воситахои асосии давлат (замин ё дигар сарватхои табии ё модди), яъне ба шахсони вокеи ва хукуки додан ё кашида гирифтани онхо, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 668. Риоя накардани тартиби ба чавобгарии маъмури кашидан барои хукуквайронкунии маъмури

Барои пинхон намудан аз хисобгири, ба расмият надаровардани хукуквайронкунии маъмурии ошкоршуда, гайриконуни аз чавобгарии маъмури озод намудан ё доир ба ин хукуквайронкуни кабул намудани карори ба кирдор ошкоро номувофик, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 669. Тартиб додан, ба расмият даровардан, тасдик намудан ё ба кайд гирифтани санадхо, ахдхо ва карордодхои тахрифшудаи ихтиёрдори, истифода ё интиколи молу мулк

Барои тартиб додан, ба расмият даровардан, тасдик намудан ё ба кайд гирифтани санадхо, ахдхо ва карордодхо, эъломияхо, хуччатхои ибтидоии мухосибавии хариду фуруш, тухфа кардан, иваз намудан, гарав, таъмини мол, ичора, хусусигардони, аз хисоб баровардан, харид намудан ва дигар ахдхои ихтиёрдори, истифода ва интиколи молу мулк (ичрои кор, хизматрасони), ки дар онхо нарх, микдор, хачм, соли истехсол ва дигар нишондихандахои молу мулк (мол, ичрои кор ва хизматрасони) тахриф шуда, ба ин восита ба давлат, шахсони вокеи ва хукуки зарар расонида шудааст хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 670. Ба таври сунъи ба вучуд овардани монеахо ба шахсони вокеи ва хукуки дар татбики хукуку манфиатхои конунии онхо

Барои ба шахсони вокеи ва хукуки дар татбики хукуку манфиатхои конуниашон ба таври сунъи ба вучуд овардани монеахо, аз онхо талаб кардани хуччатхо ва маълумоте, ки конунгузори пешниходи онро аз чониби ин шахсон пешбини намекунад ё ба онхо надодани чунин санаду маълумот, ки тибки санадхои меъёрии хукуки пешбини гардидааст, ба таъхир андохтани пешниходи маълумот, додани маълумоти нопурра ё тахрифшуда, беасос ситонидан ё ба гарав гирифтани хуччатхои ба онхо тааллукдоштаи тасдиккунандаи, хукук хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз си то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 671. Ба шахсони мансабдоре, ки вазифахои давлатиро ичро мекунанд пешниход намудани неъматхои моддиву гайримодди

Барои ба шахсони мансабдоре, ки вазифахои давлатиро ичро мекунанд ва шахсони ба онхо баробаркардашуда, пешниход намудани неъматхои моддиву гайримодди, хизматрасони ва фоида чихати моил кардани онхо ба кирдори (амал ё беамалии) муайян ба манфиати пешниходкунандаи ин неъмату хизматрасонихо, хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз бист то си нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 672. Ба макомоти хифзи хукук пешниход накардани хабару маълумот дар бораи хукуквайронкунии вобаста ба коррупсия

Барои ба макомоти хифзи хукук пешниход накардани хабару маълумот дар бораи хукуквайронкунии вобаста ба коррупсия ё чиноятхои дорои хусусияти коррупсиони хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 673. Ба макомот ё шахси ваколатдор пешниход накардан ё дер пешниход кардани санад ва маводи тафтишу санчиш

Барои ба макомот ё шахси ваколатдор пешниход накардан ё дер пешниход кардани санад ва маводи тафтишу санчиш оид ба кабули карор, сарфи назар аз натичахои он, —

ба андозаи аз дах то бист нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 674. Саркашии бадкасдона аз барасмиятдарории амалиёти молиявию хочагидори, тахриф ва нобуд кардани хуччатхо ва хисобот

Барои саркашии бадкасдонаи шахси матасаддии пешбурди бахисобгирии мухосиботи ё рохбари ташкилот аз амалиёти молиявию хочагидори, ки санадхои меъёрии хукуки пешбини кардаанд ба расмият даровардан ё ба асноду хисоботи молияви, мухосиботи ва омори даровардани маълумоти тахрифшуда оид ба фаъолият ё амалиёти молиявию хочагидори, инчунин нобуд кардани асноди молияви ва дигар асноди бахисобгири хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз си то чил нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 675. Дастачамъона кабул кардани карори дорои хусусияти коррупсиони

Барои дастачамъона кабул кардани карори дорои хусусияти коррупсиони, ки карори мазкур ба манфиати рохбари ин макомот, инчунин ба манфиати рохбари макомоти ичроияи ташкилоте, ки рохбарии макомоти дастачамъии он аз тарики чамъияти сурат мегирад ё хешовандони наздики онхо ё ба манфиати шахсони сеюм равона шудааст ва рохбари макомоти мазкур ба кабули ин карор фаъолона мусоидат намудааст ё ба кабули он руйирост мамониат накардааст,  хангоми набудани аломати чиноят, —

ба шахсони мансабдори макомоти номбурда ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 39. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ

КАЙХОН, ГЕОДЕЗИЯ, ХАРИТАСОЗИ ВА ТОПОГРАФИЯ

 

Моддаи 676. Пешбурди фаъолияти тадкикоти, мухандисию геодези бе экспертизаи техникии хуччатхои лоихавию сметави, ки макомоти ваколатдори назорати давлатии геодезии Чумхурии Точикистон тасдик накардааст

 1. Барои пешбурди фаъолияти тадкикоти, мухандисию геодези бе экспертизаи техникии хуччатхои лоихавию сметавии тасдикнакардаи макомоти ваколатдори назорати давлатии геодезии Чумхурии Точикистон, ки аз хисоби бучети давлати ё кредити давлати маблаггузори мешавад, —

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои пешбурди фаъолияти тадкикоти, мухандисию геодези бе экспертизаи техникии хуччатхои лоихавию сметавии тасдикнакардаи макомоти ваколатдори назорати давлатии геодезии Чумхурии Точикистон, ки аз хисоби шахсони хукуки маблаггузори мешавад, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 677. Риоя накардани коидахои истифодаи тачхизоти геодезии аксбардори ва харитасози

Барои аз тарафи шахси масъул риоя накардани коидахои истифодаи тачхизоти геодезии аксбардори ва харитасози бо кабулкунакхои радифии GPS (системаи радифии позитсионикунони), —

ба андозаи аз чил то панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 678. Истифодаи бекайди тачхизоти геодези бо кабулкунакхои радифии GPS (системаи радифии позитсионикунони)

Барои истифодаи бекайди тачхизоти геодези бо кабулкунакхои радифии GPS (системаи радифии позитсионикунони), —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз си то чил ва ба шахсони хукуки аз сад то дусад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 679. Расонидани зарар ва нобуд кардани нуктахои давлатии геодезии гуруххои I-IV, дарачахои 1 ва 2

 1. Барои расонидани зарар ба нуктахои давлатии геодезии гуруххои I—IV, дарачахои 1 ва 2, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор  аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои нобуд кардани нуктахои давлатии геодезии гуруххои I-IV, дарачахои 1 ва 2, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз дах то понздах, ба шахсони мансабдор аз панчох то хафтод ва ба шахсони хукуки аз сесаду панчох то панчсад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 680. Риоя накардани хуччатхои хатмии меъёри (меъёр ва коидахо) оид ба геодезия, харитасози, топография ва кадастр

Барои риоя накардани хуччатхои хатмии меъёри (меъёрхо ва коидахо) оид ба геодезия, харитасози, топография ва кадастр, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз панч то хафт, ба шахсони мансабдор аз дах то бист ва ба шахсони хукуки аз сад то яксаду панчох нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 681. Тахрифи накшакашии чадвали дар харитахо, атласхо ва дигар хуччатхои Сархади давлатии Чумхурии Точикистон

Барои тахрифи накшакашии чадвали дар харитахо, атласхо ва дигар хуччатхои Сархади давлатии Чумхурии Точикистон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор  аз чил то панчох ва ба шахсони хукуки аз дусад то сесад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 682. Ичро накардани амрномаи макомоти ваколатдори назорати давлатии геодезии Чумхурии Точикистон

Барои ичро накардани амрномаи макомоти ваколатдори назорати давлатии геодезии Чумхурии Точикистон, —

ба шахсони вокеи ба андозаи аз хафт то дах, ба шахсони мансабдор аз бист то си ва ба шахсони хукуки аз панчох то сад нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

БОБИ 40. ХУКУКВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИ ДАР СОХАИ ХАРБИ

 

Моддаи 683. Аз руйи даъват хозир нашудан ба комиссариати харби

 1. Барои аз руйи даъват бе сабабхои узрнок бо максади бакайдгирии ибтидоии харби ба комиссариати харби хозир нашудани даъватшаванда, —

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои аз руйи даъват бе сабабхои узрнок бо максади фиристодан ба хизмати харби ба комиссариати харби хозир нашудани даъватшаванда хангоми набудани аломати чиноят, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисмхои якум ва дуюми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз дах то дувоздах нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 684. Ба комиссариати харби пешниход накардани руйхати шахрвандоне, ки бояд ба кайди ибтидоии харби гирифта шаванд

 1. Барои дар мухлатхои мукарраргардида ба комиссариати харби пешниход накардани руйхати шахрвандоне, ки бояд ба кайди ибтидоии харби гирифта шаванд, аз тарафи шахси масъуле, ки ба зиммаи у ин масъулият вогузор шудааст, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 685. Ба кор кабул кардани ухдадорони харби ва чавонони синни даъвати, ки ба кайди харби гирифта нашудаанд

 1. Барои ухдадорони харби ва чавонони синни даъвати, ки дар чойи истикоматашон ба кайди харби гирифта нашудаанд ва аз тарафи рохбарон ё дигар шахсони мансабдори корхонахо, муассисахо, ташкилотхо ва муассисахои таълими ба кор кабул карда шудаанд, —

ба андозаи аз панч то дах нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз дах то дувоздах нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 686. Хабардор накардани ухдадорони харби ва чавонони синни даъвати дар хусуси даъват шудан ба комиссариати харби

 1. Барои ухдадорони харби ва чавонони синни даъватиро дар хусуси даъват шуданашон ба комиссариати харби хабардор накардани рохбарон ё дигар шахсони мансабдор, макомоти махаллии хокимияти давлати ва худидоракунии махалли, корхонахо, муассисахо, ташкилотхо ва муассисахои таълими, ки ба кори бахисобгирии харби масъуланд ё мамониат кардан барои саривакт хозиршавии онхо ба нуктахои чамъшави ё махалли даъват, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда  мешавад.

 

Моддаи 687. Саривакт пешниход накардани хуччатхое, ки барои бакайдгирии харби ба ухдадорони харби ва чавонони синни даъвати заруранд

 1. Барои саривакт ба комиссариати харби пешниход накардани дафтари хавли, варакаи бакайдгири ва хуччатхои бакайдгирии (билети харби, шаходатномаи бакайдгирии ибтидоии харби) ухдадорони харби ва шахрвандони синни даъвати барои ба кайди харби гирифтан ё баровардан аз кайди харби, —

ба андозаи аз ду то се нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 688. Пешниход накардани маълумот дар бораи ухдадорони харби ва шахрвандони синни даъвати

 1. Барои аз чониби шахсони мансабдори комиссияи ташхисии тиббию мехнати ба комиссариати харби дар бораи хамаи ухдадорони харби ва чавонони синни даъватии маъюб эътирофшуда (сарфи назар аз гурухи маъюбиашон) пешниход нагардидани маълумот,-

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда  мешавад.

 1. Барои аз чониби шахсони мансабдори макомоти сабти асноди холати шахрванди ба комиссариати харбии нохияви (шахри) пешниход накардани маълумот дар бораи тагйир ёфтани насаб, ном, номи падари ухдадорони харби ва чавонони синни даъвати, дар бораи ворид намудани тагйирот ба сабти асноди холати шахрванди дар бораи санаю чойи таваллуди онхо, инчунин доир ба холати кайди вафоти ухдадорони харби ва чавонони синни даъвати, —

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда  мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисмхои якум ва дуюми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз хафт то дах нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда  мешавад.

 

Моддаи 689. Риоя накардани коидахои бахисобгирии харби

 1. Барои риоя накардани коидахои бахисобгирии харбии мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон, инчунин саривакт ба комиссариати харби дар бораи тагйир ёфтани чойи истикомат, кор ё вазифа хабар надодани ухдадорони харби ва чавонони синни даъвати, —

огохи дода ё ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда  мешавад.

 1. Барои дар давоми як соли баъди таъйини чазои маъмури такроран содир намудани кирдори дар кисми якуми хамин модда пешбинишуда, —

ба андозаи аз се то панч нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда мешавад.

 

Моддаи 690. Касдан нобуд ё гум кардани хуччатхои кайди харби

 1. Барои касдан нобуд кардани хуччатхои кайди харби (билети харби, шаходатномаи кайди ибтидоии харби), —

ба андозаи аз панч то хафт нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда  мешавад.

 1. Барои гум кардани хуччатхои кайди харби (билети харби, шаходатномаи кайди ибтидоии харби), —

ба андозаи аз як то се нишондиханда барои хисобхо чарима  таъйин карда  мешавад.

 

Моддаи 691. Саркаши кардан аз муоинаи тибби

Барои тибки даъват аз муоинаи тибби саркаши кардани даъватшаванда, —

ба андозаи аз як то ду нишондиханда барои хисобхо чарима таъйин карда мешавад.

 

хорич аз моддаи 692 то 853, «кчт аз 22.07.2013 , №983»

 

Кабул шудааст аз тарафи Мачлиси Олии ЧТ с. 2008, №12, к 1, мод. 989. мод.990;  с. 2009, №5, мод. 321; с. №9-10 мод.543; с.2010, №1, м. 2, мод.5, №3, мод.153, №7, мод.547, №12, к.1, м.812; с.2011,№6, мод. 430, 431,№7-8, мод.610, №12, мод.838; с.2012, №4, мод.256, №7, мод.685,мод. 693, №8, м. 814,  №12, к.1, м.1004; с.2013, №3, м.181; №7, м. 508;  с. 2014, №3, м.143, м.144; с.2014, №7,к.1, мод.389,мод.390; с.2015, №3,мод.201; №7-9, мод.707, мод.708; №11, мод.955,№12,к.1, мод.1108; с.2016, №3, мод.130,мод.131, мод.132;с.2016, №5, мод.359, мод.361;№7,мод.613, мод.614;№11, мод.877)

 

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …