Главная / Маданият ва санъат / Ба накша гирифтани либос

Ба накша гирифтани либос

Барои ба накша гирифтани либос даставвал андозаи каду коматро гирифтан лозим аст. хангоми андозагири дар холати мукаррари бо либоси сабуки яккабата истода, миёнро мебандем. Барои мукаррар намудани хати миён он бо тасмача, резина ё ришта баста мешавад.

Андоза аз тараи рост гирифта мешавад. хангоми андозагири ченакмасмаро таранг кашидан ё суст (халта) доштан мумкин нест. Хангоми андозагири ченакхои дарозиро пурра ва ченакхои барро нимбаробар менависанд.

aqshai-libos

Зеро накшаи андоза ба як ним чусса сохта мешаванд андозахо дар тарафи рости албом (дафтар)-и кори навишта мешавад. Барои кашидан накшаи маснуот хатхои махсуси ишорати истифода мешавад ки онро донистан зарур аст.

Баъд аз гирифтани ченак барои кашидани накшаи маснуот чунин тачхизот ва асбобхои ёрирасон лозиманд. Чадвали рост (30 см), чадвали микёси (1:4) секунча, чадвали кунчак, калами сиёхи ТМ, мулоим, 2 м- ва сахт, варакаи албом. Пеш аз сар кардани тачхизот ва асбобхои ёрирасонро бояд тайёр кард ва бояд хатхои дар рафти кашидани накша бештар истифодашаванда ахамияти калон додан лозим.

Ба хатхои яклухти мукаррари, штрихпуктири, гафсу борик ва гайра. Гайр аз хатхои мазкур аломатхои ишорати низ дар кашидани накшаи либос истифода мешавад. Хатхо ва аломатхои ишорати зеринро аз худ кунед.

Пеш аз кашидани накша варакаи албомро ба назар бояд гирифт, ки бо андозаи муайяншуда тасвир шуда бошад. Дар чунин холат баъд накшаи муносибатро бо мастаби 1:4 накшаро меканем.

Гирифтани ченак, андозагири барои накшаи пешгир.

Либоси кори барои аз ифлосихои гуногун либоси тозаро нигох доштан бояд шароит мухайё намояд. Либоси кори зебо, озода бошад ва дар бадани одам нагз нишинад андозагирии аникро мегиранд. Барои дуруст гирифтани ченак холати хатхои асосии онро донистан лозим аст.

Асоси ченакхо барои гирифтани ченаки пешдоман дарозии назди сина, дарозии кисми поении пешдоман хатти миён, хатти рон ва гайра ё масофаи байни онхо. Коидахои асоси дар вакти гирифтани ченак. 1.Пеш аз андозагири бояд миёнро бо тасма ё ришта бастан лозим аст.

2.Вакти гирифтани ченак бояд комат рост бошад ва шахс рост истад, худро озод хис намояд. 3.Андозаро бо лентаи ченактасма мегиранд. Дар вакти гирифтани андоза ченактасмаро таранг набояд кашид ва аз хад озод гирифтан лозим нест.

4.Андозаи дарозиро пурра чен карда, андозаи барро (гирди чуссаро) пурра чен карда, нимашро менависанд. Аз сабаби он ки накшаро ба ними чусса мекашанд.

Баъди интихоби модели пешдоман ва интихоби матоъ бояд ченаки худро гирем. Асоси маснуоти зебо аз ченакгири вобастагии калон дорад. Чи кадаре ки мо сахехтар ченак гирем, хамон кадар маснуоти духташавандаи мо ба сифати баланд сохиб мешавад. Ва хар як хонанда аз чуссаи худ ченак гирад ва ба каду бари худ мувофик карда, маснуотро дузад.

Барои он ки хар яки шумо асоси ченакгириро сарфахм равед ва зарурати онро муайян кунед чи бояд кард?

Мисол, ду духтараки андозаи гуногундоштаро, яъне каду бари онхо фарк дошта бошад, ду пешдоману андозаи якхеларо ба онхо мепушонем ва мебинем ки як пешдоман ба хар ду духтарак хархела меистад, яъне маълум шуд, ки ба андозаи яке аз духтархо он мувофик ба дигар духтарак васеъ аст. Аз ин хулоса бароварда мешавад, ки ба хар як хонанда дар алохидаги ченак гирифта, ба ин ченак мувофик пешдоман ё маснуоти дилхох духтан лозим аст.

Дар вакти гирифтани ченак бояд ченакгири бехтар мешавад бо методи бригадави, гурухи ки аз 3 нафар хонанда иборат аст, гузаронида шавад.

Як хонанда ченакро аз 2-юм хонанда мегирад ва 3-юм онро ба дафтар менависад. Ин процесси корро танхо баробари муаллим ичро менамояд, муаллим бо ченактасма хамаи ченакхоро аз маникени мактаб истифода бурда ичро мекунад. Дар хар як амалиёти ченакгири духтарони дар гурух буда метавонанд чояшонро иваз кунанд.

Дар ин хисоб хамаи хонандагон раванди ченакгириро тезтар аз худ мекунанд. Барои мустахкамкуни шумо метавонед аз чунин варакахо истифода баред.

Варакаи 1.

  • 1.Асоси ченакгири дар чист?
  • 2.Ишоратхои ченакуни ё аломати шартии номгуи ченакхоро гуед?
  • 3.Ченакхои дарози аз бар бо чи фарк доранд?

Вобаста ба намуна (модел)-и либос андозахо илова карда мешаванд. Андозаи иловаги барои озода истодани маснуот, барои ороиш ва хаворо нагз гузоридан ёри мерасонад. Андозаи иловагиро дар вакти кашидани накша ба назар мегиранд ва дигаргуниашон аз силуэт он вобастаги дорад, чи кадар матоъ гафстар бошад, хамон кадар хакки чоки иловаги гузошта мешавад.

Андозаи иловаги факат дар хакки чок дода мешавад.

  • 1.Иловаги ба гирди рон то 3 см.
  • 2.Иловаги ба гирди китф то 7 см

Хакки чокро асосан ба маснуот яклухт духташуда истифода мебаранд. Пешдоманро асосан дар ичрои кори хона, ё ки дар вакти тайёр кардани таом истифода мебаранд, ки он бояд сарбанд, руймол, ё каллапуш дошта бошад.

Пешдоманхоро асосан аз матоъхои пахтаги ё загирин ё барои он ки шуштан медузанд ва дарзмол карданаш осон шавад аз матои дилхох. Пешдоманхо барои истифодаи ороиши дастархон ва дар вакти хизматрасонии мехмон метавонанд ороиши бошанд. Пешдоманхо бо якчанд намуд амсиласози мекунанд ва ороишхои гуногунро бо апликатсия, марчон, тасмаи гулдузи, бо чин-чин, хошия, лентахои гуногуни пар-пар, киссахои гуногуншакл ва гайра оро дода мешавад.

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …