Главная / Маданият ва санъат / «Хеч кас ва хеч чиз фаромуш нашудааст!»

«Хеч кас ва хеч чиз фаромуш нашудааст!»

Бо асар шинос шавед. Асарро хонда, онро мухокима мекунем, арзиши бадеии онро муайян мекунем.

9 Май – Рузи Галаба! Ин иди фархунда, начиби чахон! Иди мазкурро одамон 1418 руз интизор буданд, хамин микдор рузхо Чанги Бузурги Ватани идома ёфт.

Кариб дар хар оила хешованде хаст, ки иштирокчии ин чанг мебошад.

Шоирону нависандагони зиёд асархои худро ба мавзуи Чанги Бузурги Ватани бахшидаанд


РУЗИ ГАЛАБА

Оханги: Д. Тухманов

Матни: А. Харитонов

Рузи Зафари мо! Бас дур буд аз мо!

Чун ахгари нимсуз дар шуълаи хомуш Губору дуд бигрифта саросар роххоро, Лек ин рузро наздик мекардем мо.

Накарот: Ин Рузи Зафар моро,

Оташи абади
Оташи абади

Рузу шаб захмат кашида дар бари он кураи пулодрез, Мижа тах нокарда фарзандони ин Ватан.Борутолуд аст гарчи,

Чашнест бо пичахои сафедгашта, Шодист бо чашми ашкбор,

Бахри фирузи чон дар каф бигрифтаанд, То ки наздик ояд ин Рузи Саид.

Накарот:

Салом модар! Гарчи мо на хама баргаштаем аз корзор, Эй кош, барахнапо давон рох бигирем дар шабнамистон! Нимаи Аврупо, ними Замин кадамзанон тай кардем, То дар тавон буд, ин Рузи Саид наздик овардем.

* Муаллифи шеър дар бораи чи накл менамояд?

Размнигор рассомест, ки мутахассиси тасвир кардани сахнахои чанг мебошад. В. Верешагин размнигори шинохта эътироф шуда буд.

Мусаввараи А. Дейнека «Мудофиаи Севастопол» (соли 1942) яке аз мусавварахои машхуртарине, ки ба Чанги бузурги Ватани бахшида шудааст. Кори мусаввараро рассом дар охири февра­ли соли 1942 огоз карда, ба намоишгохи «Чанги Бузурги Ватани»

«Мухорибаи Севастопол». А. Дейнека
«Мухорибаи Севастопол». А. Дейнека

анчом дод. Дар чушу хуруши амалиётхои харби рассом мусаввараи мазкурро эчод кард. Дар мусаввара диловарии пиёдакушунхои бахри, аскарони оддии шурави тачассум ёфтаанд. Хамаи онхое, ки хангоми мудофиаи Севастопол чони худро фидо кардаанд. Дар сафи дуюм нишон дода шудааст, ки чи гуна бино хароб мегардад. Дар атроф хама чизро алангаи оташ фаро гирифтааст. Дар сафи пеш муаллиф маллохи мачрухро карор медихад. Дар дасти у ба- стаи гранатахо. Маллох ба тамоми кад рост истода, барои хаво до- дани гранатахо кушиш мекунад. Мушакхои руйи у таранг шудаанд, аскар пойхояшро васеъ гузошта, дастонашро ба акиб гардондааст. Чунин мавкеи мустахкам аз фидокории чанговар гувохи медихад. У ба мухориба омода аст, хатто нафаскашии шиддатноки у эхсос мегардад.

Ба хотири ноил шудан ба хакконияти образи тасвиршаванда, рассом андоми маллохро каме ба тарафи чап чойгардон кард. Хамин тарик таассуроте ба вучуд меояд, ки гранатахо ба хамин зуди аз фазои бокимонда парвоз карда мегузаранд. Рассоми зиндани- гор устокорона инчунин ба тасвир кардани кушунхои наздикша- вандаи немис машгул гардид. Ин чо у усули ба худ хоси композит- сиониро мавриди истифода карор дод, зимнан танхо милтикхои сихистодаро нишон дод. Ба мусаввара одамони дархаракати сафи акиб серамалии баланд илова менамоянд.

Марбут ба обуранги мусаввара гуфтан мумкин, ки вай дар та- зод – осмони сурх ва сарулибоси сафеди маллохон тасвир карда шудааст. Мусаввараро муоина карда, тамошобин беихтиёр ишти- рокчии ходисаи руйдода мегардад.

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …