Главная / Гуногун / Дуои «Бахтнома» чи хосият дорад?

Дуои «Бахтнома» чи хосият дорад?

Хосиятхои дуои «Бахтнома»

Хар он кас, ки дуои «Бахтнома»-ро баъд аз намози пешин як маротиба бихонад, бахти дучахони уро хосил гардад ва низ душманону бадгуёнаш бар у зафар нахоханд ёфт, хеч чоду бар у коргар нашавад ва дар миёни мардум боиззат бошад ва дар миёни хамаи махлукот макбулу мухтарам гардад ва хочатхои дучахони уро хосил шавад.

Агар дар миёни зану шавхар носозише бошад, пас хамин «Бахтнома»-ро баъд аз намози пешини рузи чумъа бар канд дам карда бихуронанд, бешак дар миёни эшон Аллох таоло созгори дарорад ва ба назари якдигар хамчун ширу шакар гарданд ва руз ба руз мухаббати эшон афзунтар гардад ва хеч душман бар эшон голиб нашавад, ба баракату хурмати хамин «Бахтнома» Худои таоло онхоро хамеша дар хифзу амни худ дорад.

duxtari-xushruХонандаи «Бахтнома» аз хамаи балохои самовиву арзи дар амон буда, аз назари бад ва аз шарри деву пари махфуз ва аз макри шайтон ва аз хар балохои охируззамон махфуз ва маъмун бошад.

Агар духтаре хамин «Бахтнома»-ро дар рузи душанбе ба вакти чошт бар куфли охани 41-бор бихонад, ба нияти кушодани бахт ва хамон куфлро ба домани хамон духтар андозад ва ба марди солех фармоянд, ки ба хамин духтар бикушояд. Албатта, бахти хамон духтарро Худованди таоло бикушояд, ба баракати хамин «Бахтнома». Ва бояд дахони хамон касро аз набот сероб кунад, то ки хушнуд гардад.

Касеро душмане бошад ва ба хеч вачха аз у халоси наёбад, хамин «Бахтнома»-ро шафеъ кунад, Худованди таоло уро аз чанги душман зуд бирахонад.

Агар касе хамин «Бахтнома»-ро ба сафеда, сурма ва ба чарха ва ба оина дар рузи чумъа хафтод маротиба бихонад ба номи хар зан, то вакте ки сафеда ва хамон оина назди он зан бувад, бахти хар ду чахон уро хосил бошад.

Хосияти ин «Бахтнома» бисёр аст, лекин мухтасар навишта шуд, ки хонанда танг нагардад.

Дуои «Бахтнома»

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Эй Худоё, Бузургворо ва Баргузида. Эй Худоё, Карими шодкунандаи, Худоё, азизкунандаи хар азизро ва залилро. Ё Аллоху, ё Рахмону, ё Рахиму, Субхонака-с-Салом.

Биё, эй бахт, ба азамат ва ба бузургии Аршу Курси.

Биё, эй бахт, ба хурмати Лавху Калам.

Биё, эй бахт, ба хурмати мухофизи ин «Бахтнома».

Биё, эй бахт, ба хурмати хонандаи ин «Бахтнома».

Биё, эй бахт, ба хурмати хафт табаки осмон ва хафт табаки замин.

Биё, эй бахт, ба хурмати Шамсу Камар.

Биё, эй бахт, ба хурмати чамеъи ситорагон.

Биё, эй бахт, ба хурмати чумлаи фариштагони осмону замин.

Биё, эй бахт, ба хурмати мутакаддимин ва мутааххирин.

Биё, эй бахт, ба хурмати Ло илоха иллаллоху Мухаммаду-р-расулуллох, саллаллоху алайхи ва саллам.

Биё, эй бахт, ба хурмати зулфайни Мухаммад Расулуллох, саллаллоху алайхи ва саллам.

Биё, эй бахт, ба хурмати айнайни Мухаммади Мустафо, саллаллоху алайхи ва саллам.

Биё, эй бахт, ба хурмати садри Мухаммад, саллаллоху алайхи ва саллам.

Биё, эй бахт, ба хурмати 444 мачмуаи 444 анбиёи мурсал, алайхиму-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати 313 пайгамбарони мурсал.

Биё, эй бахт, ба хурмати малоикаи мукарраб, алайхиму-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати Абубакри Сиддик, разияллоху анху.

Биё, эй бахт, ба хурмати Умари Хаттоб, разияллоху анху.

Биё, эй бахт, ба хурмати Усмони Зиннурайн, разияллоху анху.

Биё, эй бахт, ба хурмати Алии Муртазо, разияллоху анху.

Биё, эй бахт, ба хурмати баргузидашудаи хар ду чахон амири муъминон Хазрати Имом Хасан, разияллоху анху ва Имом Хусайн, разияллоху анху.

Биё, эй бахт, ба хурмати Биби Фотимаи Захро разияллоху анхо ва Биби Хадичаи Кубро, разияллоху анхо.

Биё, эй бахт, ба хурмати чумлаи авлиёву асфиё ва аткиё.

Биё, эй бахт, ба хурмати чумлаи зохидону обидону сиддикон.

Биё, эй бахт, ба хурмати чумлаи абдолу автод ва мардони фи сабилиллох.

Биё, эй бахт, ба хурмати 6666 оёти Каломуллохи шариф.

Биё, эй бахт, ба хурмати 99 асмоу-л-хусно.

Биё, эй бахт, ба хурмати дуои «Кадах».

Биё, эй бахт, ба хурмати дуои «Сайф».

Биё, эй бахт, ба хурмати дуои курайшиён.

Биё, эй бахт, ба хурмати «Дуруди акбар».

Биё, эй бахт, ба хурмати Нух алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати Иброхим, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати Исхок, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати Юсуф, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати Лукмони Хаким.

Биё, эй бахт, ба хурмати Каъбаи муъаззама.

Биё, эй бахт, ба хурмати Мадинаи мунаввара.

Биё, эй бахт, ба хурмати Иброхим, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати чумла шохони ислом.

Биё, эй бахт, ба хурмати даврони онон.

Биё, эй бахт, ба хурмати Боязиди Бистоми.

Биё, эй бахт, ба хурмати Абдулкодири Челони.

Биё, эй бахт, ба хурмати Шайх Чунайди Багдоди.

Биё, эй бахт, ба хурмати Хоча Абдуллохи Ансори.

Биё, эй бахт, ба хурмати Хочаи Хизру Илёс, алайхиму-с- салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати Ризвони чаннат.

Биё, эй бахт, ба хурмати Молики дузах.

Биё, эй бахт, ба хурмати азамати дарахти Тубо.

Биё, эй бахт, ба хурмати Идрис, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати зиндадилони субху шом.

Биё, эй бахт, ба хурмати некмардон ва некзанон.

Биё, эй бахт, ба хурмати Пули Сирот ва Мизон.

Биё, эй бахт, ба хурмати асмоу-л-хуснои аъзам.

Биё, эй бахт, ба хурмати ихлоси хонандаи ин «Бахтнома», алалхусус ба очизи.

Биё, эй бахт, ба хурмати Каломуллохи Чалил.

Биё, эй бахт, ба хурмати хофизону кориён, ки шафеъ шаванд маро.

Биё, эй бахт, ба хурмати уламои дин, ки амал карда бошанд ба илм.

Биё, эй бахт, ба хурмати содот ва авлоди Хазрати Рисолатпанохи, саллаллоху алайхи ва саллам.

Биё, эй бахт, ба хурмати машоих.

Биё, эй бахт, ба хурмати фатвои муфтиён, ки ба рости бошад.

Биё, эй бахт, ба хурмати хаччи хочиён, ки ба даргохи Худои таоло, азза ва чалла, кабул афтад.

Биё, эй бахт, ба хурмати маърифати орифон.

Биё, эй бахт, ба хурмати мохи мубораки Рамазон.

Биё, эй бахт, ба хурмати оёти Куръон, ки ба хакки соимон нозил шуда бошад.

Биё, эй бахт, ба хурмати он, ки ба ту дусти мекунад.

Биё, эй бахт, ба хурмати он чумла, ки бо ту руза доранд.

Биё, эй бахт, ба хурмати он, ки мунтазирони мохи Рамазони шарифанд.

Биё, эй бахт, ба хурмати давлату иззат ва нусрат ва рохат.

Биё, эй бахт, ба хурмати хурсандии ахли олам.

Биё, эй бахт, ба хурмати Довуд, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати ояти каримаи «Ё Довуду, инно чаъалнока халифатан фи-л-арзи, фа-хкум байна-н-носи би-л-хакк».

Биё, эй бахт, ба хурмати Закариёи пайгамбар, алайхи-с- салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати ин ояти каримаи «Ё Закарийё, инно нубашширука би гуломин-и-смуху Яхё».

Биё, эй бахт, ба хурмати Яхё, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати ин ояти каримаи «Ё Яхё, хузи-л-китоба бикувватив-ва отайноху-л-хукма сабийё».

Биё, эй бахт, ба хурмати Юнус, алайхис-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати ояти «Ва инна Юнуса ламина-л- мурсалин».

Биё, эй бахт, ба хурмати Аюб, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати ин ояти каримаи «Ва Айюба из нодо Раббаху, инни массания-з-зурру ва Анта Хайру-р-рохимин».

Биё, эй бахт, ба хурмати Мусо, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати ин ояти каримаи «Ва ламмо чоа Мусо лимикотино ва калламаху Раббах».

Биё, эй бахт, ба хурмати Исо, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати ин ояти каримаи «Кола Иса-бну-Маряма, Аллохумма, Раббано, анзил алайно моидата-м- мина-с-самои».

Биё, эй бахт, ба хурмати ваиду ваъдаи ин шаби ид.

Биё, эй бахт, ба хурмати касоне, ки дарвозаи неъмат бар руяшон кушода шудааст.

Биё, эй бахт, ба хурмати «Таврот»-и Мусо, алайхи-с- салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати «Инчил»-и Исо, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати «Забур»-и Довуд, алайхи-с- салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати «Фуркон»-и Мухаммад Расулуллох, саллаллоху алайхи ва саллам.

Биё, эй бахт, ба хурмати чумлаи кутуб, ки нозил шуда аз Бори таоло.

Биё, эй бахт, ба хурмати муъминин ва муъминот.

Биё, эй бахт, ба хурмати ин муночоти обидон.

Биё, эй бахт, ба хурмати Одам Сафийюллох, алайхи-с- салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати Юсуф, алайхи-с-салом.

Биё, эй бахт, ба хурмати он, ки омадаи бар подшохони олам.

Биё, эй бахт, ба хурмати шабу руз.

Биё, эй бахт, ба хурмати он исми акбар, ки хонда шавад.

Биё, эй бахт, ба хурмати хонадони мубораки Расулуллох, саллаллоху алайхи ва саллам.

Биё, эй бахт, ба хурмати Чабраил, алайхи-с-салом, ки инро шафеь кардаам.

Биё, эй бахт, ба хурмати он ояти карима, ки ба хакки сиддикон нозил шудааст.

Биё, эй бахт, ба хурмати он кас, ки муаттик бувад гуломи худро.

Биё, эй бахт, ба хурмати он ояти карима, ки ба хакки занони солеха омадааст.

Биё, эй бахт, ба хурмати он ояти карима, ки ба хакки тифлони ширхор омадааст.

Биё, эй бахт, ба хурмати он офтоб ва шуои у ва махтоби равшан ва оби равон ва боди чалида ва оташи сузанда.

Биё, эй бахт, ба хурмати он асмое, ки шафеъ кардаам ба даргохи Бениёз.

Илохи, Самадун, Ахёун, Кайюмун, Маъбудун, Банданавозу Корсоз, ба хурмати асмои азимат ва сиддиконат ва талабгоронат, бахту давлат ва нусрату иззат ва рохату кариб ва хамнишину хамрох аз мухофизи ин «Бахтнома» ва хонандаву нависандаи ин «Бахтнома» муборак бигардон ва ба фазлу карами бенихояти Худ. Ё гоята-л-аввалину ва-л- охирин. Ва саллаллоху ало хайри халкихи Мухаммадив-ва ало олихи ва асхобихи ва авлодихи-т-тайибина-т-тохирина ва саллама таслиман касиро. Ва-л-хамду лиллохи Рабби-л- оламин. Бирахматика ё Архама-р-рохимин.

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

Vivek-Sinha-Lor-vrach

Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд

Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …