Главная / Чамъият / ДАРХОСТИ КАРЗИ

ДАРХОСТИ КАРЗИ

Мукаррароти умуми

Карзгиранда метавонад барои гирифтани карз ба филиал, дар вакти кори/хангоми соати кабули карзгирандагон, ё худ дар вакти фаъолияти маркетинги ё дар рафти мулокотхои шахси ба экспертони карзи мурочиат намояд.

ДАРХОСТИ КАРЗИ

Дархостдихандагони бевосита ба вохиди амалиётии Ташкилот мурочиат намуда, ба бахши карзи фиристода мешаванд, ки дар он чо бо онхо эксперти карзие, ки барои махалли фаъолияташ масъул аст, кор мебарад.

Хамаи дархостхо барои гирифтани карзхо, новобаста аз он, ки аз руи дархост чигуна карор кабул карда шудааст, бояд дар дафтари бахисобгири ба кайд гирифта шаванд (дар шакли когази ва ё электрони).

Дар навбати аввал дархости он карзгирандагоне барраси мешаванд, ки розиянд ба дафтари (бюро) таърихи карзхо маълумотхои онхо доир ба таърихи карз пешниход карда шавад.

 Гузаронидани сухбат хангоми пешниход намудани дархост

 Баъд аз маркетинг, кадами навбати барои интихоби дархостдихандагони потенсиали кобилияти карзпардози дошта ва ихтисор намудани дархостдихандагони кобилияти карзпардози надошта, хангоми сухбат (скрининг) мебошад.

Хангоми гузаронидани сухбати ру ба руи (скрининг) нахустин бо дархостдиханда, эксперти карзи бояд эътимод хосил кунад, ки:

      а) хохиши гирифтани карз чидди аст;

     б) оё карзгиранда ба хамаи талаботхои намуди карзхои пешниходшаванда ва шартхои карздихи (дар Боби 3 – и Низомномаи мазкур дарч гардида) чавобгу мебошад;

     в) карзи дархостшаванда ба хамаи талаботхои намуди карзхои пешниходшаванда ва шартхои карздихи (дар Боби 3 – и Низомномаи мазкур дарч гардида) чавобгу мебошад;

  г) карзгиранда хуччатхои зарури дорад (шиноснома, маълумотнома оиди музди мехнат, патент/шаходатнома, РМА ва гайра);

            д) дархостдиханда ва сохиби шиноснома ба акси дар он буда мутобикат мекунад;

            е) шиноснома ва дигар хуччатхо хакикианд;

            ж) максади карз ва тичорати карзгиранда мувофикат мекунанд;

Хангоми риоя нашудани яке аз талаботхо, эксперти карзи бояд хукуки истисноии худро истифода намуда, кадамхои минбаъдаро барои пур кардани дархост амали насозад ва ба дархостдиханда маслихат дихад, ки аз фикри гирифтани карз даст кашад. Агар дархостдиханда бо андешахои эксперти карзи рози набошад, пас у метавонад ба Рохбари бахши карзи ё Сардори вохиди амалиёти, ки дар якчояги бо эксперти карзи дар бораи идома додани пуркунии дархост карори нихоиро кабул менамоянд, мурочиат кунад.

5.2.4. Хангоми риоя шудани хамаи талаботхои аввалин, эксперти карзи бояд ба карзгиранда фахмонад:

            а) Шартхои карз инчунин меъёри фоизи, хачми маблаги максимали ва мухлати максимали;

            б)  Принсип ва тартиботи Ташкилотро, доир ба пешниход ва мониторинги карзхо;

            в)  Диккати ташкилот ба масъалаи пардохти саривакти ва пурраи карзхо;

            г)  Усули дарачабанди;

            д) Зарурати пешниход намудани хамаи маълумотхои молияви ва дигар иттилоотхо;

            е) Ахамияти росткавли, шафофият ва риоя намудани хамаи ухдадорихои шартномави барои нигох доштани муносибатхои минбаъдаи карзии карзгиранда ва бонк;

            ж) Хукуки Кумитаи карзи доир ба тасдик намудани карз бо шартхои нисбатан дигар нисбат ба он, ки дархостдиханда мурочиат намуда буд ё худ рад намудани додани карз;

            и) Эксперти карзи бояд бовари хосил кунад, ки оё карзгиранда ба талаботхои дигари хукукии бонк чавобгу хаст ё  не.

Дархости карзи ва кор аз руи он

  • Агар карзгиранда ба хамаи талаботхо чавобгу бошад ва дар сурати риоя кардани хамаи кадамхои дар боло зикршуда, эксперти карзи ба карзгиранда намуди дахлдори дархости карзиро медихад (Замимаи №1 барои шахсони вокеи, 2(а) барои сохибкорони инфироди ва Замимаи №2(б) барои шахсони хукуки).
  • Эксперти карзи бояд карзгирандаро бо дархости карзи шинос намояд ва барои пур кардани он кумак кунад. Карзгиранда бояд ба намунаи пуркардашудаи дархости карзи нусхаи шиносномаро хамрох намояд. Эксперти карзи бояд то охир пур карда шудани дархост бовари хосил намояд.
  • Баробари ба даст гирифтани дархости то ба охир пур карда шуда ва имзо гузошташуда бо нусхаи шиносномаи асли, эксперти карзи бояд:

а) парвандаи карзии карзгирандаро омода кунад ва кушояд;

б) дархости карзиро бо замимахо духта монад;

в) бо кумаки хамкоронаш аз дигар бонкхо ва филиалхо, бо истифода аз «руйхати сиёх», руйхат оиди табодули маълумотхо доир ба карздорони чори ва маълумотхое, ки дар Низоми Барномавии Ташкилот (минбаъд НБТ) ё дар Бюрои карзи мавчуд мебошанд, бовари хосил намояд, ки оё карзгиранда айни замон карз гирифтааст ё каблан карз гирифта буд ва ин таърихи карзиро омузад;

г) маълумотхои доир ба карзгиранда чамъовари намударо ба НАБ ворид намояд.

  • Мухлати нихоии барраси намудани дархостхо (баъд аз пурра намудани бастаи хуччатхои аз тарафи карзгиранда пешниходшуда) тибки замимаи №1 бо тартиби зайл сурат мегирад:
  • то 5000 доллари ИМА – 3 руз;
  • аз 5 001 то 20 000 доллари ИМА – 6 руз;
  • аз 20 001 то 50 000 доллари ИМА – 9 руз;
  • аз 50 001 то 100 000 доллари ИМА – 12 руз;
    • Дар бастаи хуччатхои карзии карзгиранда хамаи вохурихо ва сухбатхо, гуфтугухои телефони бо карзгир, натичахои гуфтушунидхо ва хулосахои баровардашуда аз руи санчишхо кайд гашта, тамоми мукотиботе, ки бо карзи мазкур алокаманди дорад, духта мешаванд.

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …