Home / Madaniyat va Sanat / Duoi «Qadah» va asosi on

Duoi «Qadah» va asosi on

Hosiyathoi duoi «Qadah»

Agar kase duoi «Qadah»-ro ba niyati farzand bikhonad, Hudoi taolo uro farzand karomat kunad.

Va agar in duoro ba mushku zafaron binavisand va zani homilaro bidihand, dar soati nek zani homila bor nihad.

Va agar dar ruzi juma du rakat namoz biguzorad va dar vaqti chosht in duoro peshi khud nihoda, shafe orad, ki: «Ilohi, ba haqqi in duo hojathoi moro ravo kun», hama hojathoi vay, Hudo khohad, ravo gardad.

Va agar ziroat va bogro ofati malakh va yo chizi digar rasida boshad, in duoro bar mushti khok bikhonad va biposhad, on ofat bartaraf shavad.

Va sharti duo in ast, ki avval kalimai tayyibaro bikhonad «Lo iloha illallohu Muhammadu-r-rasululloh va astagfirulahu yo Za-l-jaloli va-l-ikrom» va dah bor in salavotro «Allohumma salli va sallim va borik alayhi va olihi va ashobihi ajmain» biguyad. Va har niyat, ki dorad, biguyad va in duoro bikhonad, har hojate, ki doshta boshad, ravo shavad, inshoalloh.

kudak

Duoi «Qadah»

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Bismillohi bismihi-l-mubtadi, Rabbi-l-okhirati va-l-ulo, al-Lazi lo goyatalahu va lo muntaho lahu fi-s-samovoti-l-ulo, ar-Rahmonu ala-l-Arshi-stavolahu mo fi-s-samovoti va mo fi-l-arzi va baynahumo va mo tahta-s-saro, va in tajhar bi-l-qavli fa innahu yalamu-s-sirra va akhfo. Allohu lo iloha illo Hu, Lahu-l-asmou-l-husno, Allohu-l-Azimu, Azimu-l-uzamoi va doimu-n-namoi, Qohiru-l-ado, ar-Rahmonu-l-otifu alo khalqihi  birizqihi-l-Marufu bilutfihi, al-Odilu fi hukmihi, al-Olimu fi mulkihi, Rahima-m-bikhalqihi, Rahimu-r-ruhamoi, Alimu-l-ulamoi, Basiru-l-busaroi, Gafuru-l-gufaroi, Boisu-l-ambiyoi, Sohibu-l-avliyoi, Subhonahu Qodirun alo mo yashou, Qadir. Subhona-l-Maliki-l-Hamidi Zi-l-Arshi-l-majid, Faolu-l-limo yurid, Rabbu-l-arbobi va Musabbibu-l-asbobi va Sobiqu-l-asboqi va Roziqu-l-arzoqi va Holiqu-l-khaloiqi va Qodiru-l-maqduri va Qohiru-l-maqhuri va Odilun fi yavmi- l-hashri va-n-nashri. Jomiu-n-nosi yavma-l-voqiati, Rabbano Gafurun Rahimun Halimun, SHakurun, al-Avvalu-l-Qadimu, Holiqu-l-Arshi-l-azimi va-s-samovoti va-l-arzina va Huva-s-Samiu-l-Alimu, Qobili-t-tavbati, SHakurun, Halim. Va-l-hamdu lillohi Rabbi-l-Arshi-l-azimi, Huva-l- Avvalu va-l-Okhiru va-z-Zohiru va-l-Botinu va-d-Doimu-r-Roziqu li-l-khaloiqi va-l-bahoimi, Sohibu-l-atoyo va Dofiu-l-baloyo. May-yashfi-s-saqima va yagfiru-l-khotiina va yabuu-n-nodimina va yafu-z-zolimina va yuhibbu-s-solihina va yunji-l-magmumina va yunziru-l-muizirina va yasturu-l- muznibina va yuminu-l-khoifina. Subhonaka, Subhonaka, Subhonaka, lo iloha illo Anta-l-Karimu-l-Mabudu, Kasiru-l-atoyo va Gofiru-l-khatoyo, Sotiru-l-uyubi, SHakurun va Halimun Olimu-m-mo fi-s-suduri, Munbitu-z-zurui va-l-ashjori va Mudabbiru-l-layli va-n-nahori, Foliqu-l-hububi, Holiqu-s-samovoti va-l-arz. Ganiyyun ani-l- khaloiqi, Qosimu-l-arzoqi, Allomu-l-guyubi, Muzhibu-l-humumi, Anta-l-Lazi sanada laka savodu-l-layli va nuru-n-nahori va zavu-l-qamari va shuou-sh-shamsi va daviyyu-l-moi va khafiqu-sh-shajar. Ilohi Anta-l-Lazi laysa kamislihi shayuv-va Huva alo kulli shayin qadiru-v-va Anta-l-Lazi talamu-s-sirra va-l-ilona va mo fi-l-qulub. Ilohi, Anta-l-Lazi qulta lo taqnatu mi-r-rahmatillohi, innalloha yagfiru-z-zunuba jjamio, Innahu Huva-l-Gafuru-r-Rahim. Va aata biqavlika sodiqun, lasta bimakzubin, najjini yo Allohu mina-l-karbi-l-azimi va-l-gammi va Anta Giyosu kulli makrubin va masrufi-m-mazlumiv-va Anta alo kulli shayin qadir. Va-hfizni Mavloya min ofoti-d-dunyo va-l-okhirati va lo tafzahni yo sayidi alo ruusi-l-khaloiqi khossatan fi yavmi-l-mavud. Allohu Akbaru, Allohu Akbaru, Allohu Akbaru Kabira-l-lo zidda lahu va lo nidda lahu va lo javra lahu va lo shibha lahu va lo hadda lahu va lo adda lahu va lo misla lahu va lo kufva lahu va lo nazira lahu va lo vazira lahu va lo sharika Lahy fi-l-mulk. Asaluka yo Azizu, yo Azizu, yo Azizu an tuazzizni bi-l-izzati va-l-azamati va-l-kibriyoi va-l-haybati va-l-qudrati va-l-jabarut. YO Allohu, yo Allohu, yo Allohu, yo Rahmonu, yo Rahmonu, yo Rahmonu, yo Rahimu, yo Rahimu, yo Rahimu, an turiyanni fi manomi liqoa Nabiyika va mo rajavtu minka va akrimni bimagfiratika khatiati. Innaka alo kulli shayin qadir. Va lo havla va lo quvvata illo billohi-l-Aliyi-l-Azim. YO Hannonu, yo Mannonu, yo Za-l-jaloli va-l-ikromi, ashhadu anna kulla mabudi-m-min duni Arshika. Ilohi muntaho qarori-l-arzina botilan mo khalo vajhika-l-karimi, bial-lo iloha illo Anta Rabbano, yo Giyosa-l-mustagisina agisni mina-n-nori va najjini min sakhatika va ajirni min azobika va farrij anni sharra kulli khalqika va-rzuqkni rizqav-vosia-m-muborakan, halolan, tayyiba-l-lo iloha illo Anta, yo Za-l-jaloli va-l-ikrom. Allohumma agnini bihalolika an haromika va bitoatika am-masiyatika va bifazlika amman sivok. Ilohi khalaqtani va lam aku shayan, zalamtu nafsi va-rtaqabtu-l-maosi va ano muqirru-m-bizunubi, yo Rabbi-gfirli in gafartani. YO Rabbi falo tanqusu mi-m-mulkika shayuv-va in azzabtani, YO Rabbi falo yazidu fi sultonika shayun. YO Rabbi tajidu man tuazzibuhu gayri va ano lo ajidu may-yagfirli zunubi gayruka yo Gafuru, yo Rahimu, yo Za-l-jaloli va-l-ikromi va yo Arhama-r-rohimin. Va sallallohu taolo alo khayri khalqihi  Muhammadiv-va olihi va ashobihi ajmaina va sallama tasliman kasiran kasiro. Birahmatika yo Arhama-r-rohimin.

Рабство

Dar boramon

Инчунин кобед

mechet-dushanbe-2

Masjidi nav-kaloni shahri Dushanbe

Masjidi kalontarini shahri Dushanbe yake az machitoni kalontarini dunyo va az hama buzurgtarin dar Osiyoi …