Home / Madaniyat va Sanat / Duoi «Haft haykal»

Duoi «Haft haykal»

Hosiyathoi duoi «Haft haykal»

Kase, ki ruzona in duoro bikhonad, bo inoyati Hudovandi taolo khudash va padaru modarash az azobi duzakh ozod khohand shud. Va hamchunin khonandai in duo az bemorihoi vaboi mahfuz monda, sakaroti mavt bar vay oson khohad shud.

Ilova bar in, in duo foidahoi digare niz dorad, ki minjumla az tamomi ofatho mahfuz monda, agar qarzdor boshad, az qarzu tangdasti rahoi khohad yoft. Duoi «Haft ­haykal» in ast:

Haykali avval

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Uizu nafsi billohi-l-Aliyi-l-Azim. Allohu lo iloha illo Huva-l-Hayyu-l-Qayyum. Lo takhuzuhu sinatuv-va lo navm, lahu mo fi-s-samovoti va mo fi-l-arz. Man za-l-lazi yashfau indahu illo biiznih. YAlamu mo bayna aydihim va mo khalfahum, va lo yuhituna bishayi-m-min ilmihi illo bimosho. Vasia kursiyyuhu-s-samovoti va-l-arz. Va lo yauduhu hifzuhumo va Huva-l-Aliyyu-l-Azim.

duo

Haykali duvvum

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Uizu nafsi billohi-l-Aliyi-l-Azim. Iz qolati-mraatu Imrona Rabbi inni nazartu laka mo fi batni muharraran fa taqabbal minni, innaka anta-s-Samiu-l-Alim. Sunnata man qad arsalno qablaka mi-r-rusulino va lo tajidu lisunnatino tahvilo. Aqimi-s-salota liduluki-sh-shamsi ilo gasaki-l-layli va Qurona-l-fajr, inna Qurona-l-fajri kona mashhudo. Va mina-l-layli fa tahajjad bihi nofilata-l-lak, aso ay-yabasaka Rabbuka maqoma-m-mahmudo. Va qu-r-Rabbi adkhilni mudkhala sidqiv-va akhrijni mukhraja sidqiv-vajal-li mi-l-ladunka sultona-n-nasiro.

Haykali savvum

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Uizu nafsi billohi-l-Aliyi-l-Azim. Omana-r-Rasulu bi mo unzila ilayhi mi-r-Rabbihi va-l-muminun, kullun omana billohi va maloikatihi va kutubihi va rusulihi lo nufarriqu bayna ahadi-m-mi-r-rusulih va qolu samino va atano, gufronaka Rabbano va ilayka-l-masir. Lo yukallifullohu nafsan illo vusaho, laho mo kasabat va alayho maktasabat, Rabbano lo tuokhizno in nasino av akhtano, Rabbano va lo tahmil alayno isran kamo hamaltahu ala-l-lazina min qablino, Rabbano va lo tuhammilno mo lo toqata lano bih va-fu anno va-gfir lano, va-rhamno, anta Mavlono fa-nsurno ala-l-qavmi-l-kofirin.

Haykali chahorum

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Uizu nafsi billohi-l-Aliyi-l-Azim. Va qul joa-l-haqqu va zahaqa-l-botil, inna-l-botila kona zahuqo. Va nunazzilu mina-l-Quroni mo Huva shifouv-va rahmatu-l-li-l-muminina va lo yazidu-z-zolimina illo khasoro. Va izo anamno ala-l-insoni araza va nao bijonibih va izo massahu-sh-sharru kona yauso. Qul kullu-y-yamalu alo shokilatih fa Rabbukum alamu biman Huva ahdo sabilo. Va yasalunaka ani-r-ruh, quli-r-ruhu min amri Rabbi va mo utitum-mina-l-ilmi illo qalilo.

Haykali panjum

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Uizu nafsi billohi-l-Aliyi-l-Azim. Qola Rabbi inni vahana-l-azmu minni vashtaala-r-rasu shayav-va lam aku-m-biduoika Rabbi shaqiyyo. Va inni hiftu-l-mavoliya miv-varoi va konat-imraati oqiran fa habli mi-l-ladunka valiyyo. YArisuni va yarisu min Oli YAqub, vajalhu Rabbi raziyyo. Laqad sadaqallohu Rasulahu-r-ruyo bi-l-haqq, latadkhulunna-l-Masjida-l-haroma inshoallohu ominina muhalliqina ruusakum va muqassirina lo takhofun, fa alima mo lam talamu fa jaala min duni zolika fathan qaribo.

Haykali shashum

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Uizu nafsi billohi-l-Aliyi-l-Azim. Qul uhiya ilayya annahu-stamaa nafaru-m-mina-l-jinni fa qolu inno samino Quronan ajabo. YAhdi ila-r-rushdi fa omanno bihi va lan-nushrika bi Rabbino ahado. Va annahu taolo jaddu Rabbino ma-t-takhaza sohibatav-va lo valado. Va annahu kona yaqulu safihuno alallohi shatato.

Haykali haftum

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Uizu nafsi billohi-l-Aliyi-l-Azim. Va iy-yakodu-l-lazina kafaru layuzliqunaka bi absorihim lammo samiu-z-zikra va yaquluna innahu lamajnun. Va mo Huva illo zikru-l-li-l-olamin.

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Va-s-samoi va-t-toriq. Va mo adroka ma-t-toriq. An-najmu-s-soqib. In qullu nafsi-l-lammo alayho hofiz. Fal-yanzuri-l-insona mimma khuliq. Xuliqa mi-m-moin dofiq. YAkhruju mi-m-bayni-s-sulbi va-t-taroib. Innahu alo rajihi laqodir. YAvma tubla-s-saroir. Fa mo lahu min quvvativ-va lo nosir. Va-s-samoi zoti-r-raj. Va-l-arzi zoti-s-sad. Innahu laqavlun fasl. Va mo Huva bi-l-hazl. Innahum yakiduna kaydo. Va akidu kaydo. Fa mahhili-l-kofirina amhilhum ruvaydo.

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Tabbat yado abi Lahabiv-va tabb. Mo agno anhu moluhu va mo kasab. Sayaslo noran zota lahab. Va-mraatuh hammolata-l-hatab. Fi jidiho hablu-m-mi-m-masad.

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Qul Huvallohu Ahad. Allohu-s-Samad. Lam yalid va lam yulad. Va lam yaku-l-Lahu kufuvan ahad.

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Qul auzu bi Rabbi-l-falaq. Min sharri mo khalaq. Va min sharri gosiqin izo vaqab. Va min sharri-n-naffosoti fi-l-uqad. Va min sharri hosidin izo hasad.

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Qul auzu bi Rabbi-n-nos. Maliki-n-nos. ilohi-n-nos. Min shari-l-vasvosi-l-khannos. Al-lazi yuvasvisu fi suduri- n-nos. Mina-l-jinnati va-n-nos.

Рабство

Dar boramon

Инчунин кобед

mechet-dushanbe-2

Masjidi nav-kaloni shahri Dushanbe

Masjidi kalontarini shahri Dushanbe yake az machitoni kalontarini dunyo va az hama buzurgtarin dar Osiyoi …