معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت

مدنیت و صنعت

ماه سفر

mohi_safar-640x330

ماخ سفر – این 2-یومین ماه سالشماری ماهتابیست (مسلمانی) ، که پس از ماه محرّم می‌آید. ماه سفر در زبان عربی ماه زرین و همچنین ماه هجرت شماریده شده است. خولس معنای ماه سفر را به 2 عقیده جدا کرده‌اند: ماه سفر که معنای هجرت (کوچیدن) دارد. در تاریخ هنگام …

مفصل

ماریفپروری و ادبیات تاجیک عصر 19

sadriddin_aini-maksim_gorki-603x330

به روسیه همراه شدن آسیای میانه به رونق مدنیّت و صنعت و ادبیات ابژکتیوانه مساعدت کرد. عالمان ترقّی‌پرور روسیه در بابت تدقیق اقتصادیات، اتنوگرافیه، تاریخ، زبان، ادبیات، ثروتهای طبیعی و غیرة آسیای میانه خذمت کلان کردند. بیسیار متفکّران و شاعران آسیای میانه از نمایندگان ضیائیان پیشقدم روسیه سبق می‌گرفتند. تدریجاً …

مفصل

موقدّیمة کتاب تاجیکان

خلق تاجیک به اتّحاد بزرگ ملّتهای سوسیالیستی، که اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی را تشکیل داده‌اند، داخل می‌شود. وه‌ای همراه برادر کلان خود – خلق کبیر روس و دیگر خلقهای برادر مملکتمان تحت راهبری پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی با قدمهای استوار به سوی کمونیزم پیش می‌رود. ز قدیمولییام رشته‌های گسیختنشوندة دوستی …

مفصل

سمندر‌خواجة ‌ترمذی

termizi

در آن روز بن ز دشمن فراغ، ک شب در مزارش فوروز چراغ. نام اصلی سمندر‌خواجة ‌ترمذ محمّدبقا بود، «سمندر» تخلّص ادبی او می‌باشد. موافق گفته‌های خودش در کتاب «دستور-ال-ملوک» و معلومات مؤلف تذکرة «موزکّیرولسهاب» ملیحای سمرقند، زادگاهش خانقاه (ناحیة حصار حاضرة جمهوری تاجیکستان) بوده است. سال تولد و وفاتش …

مفصل

هیکایه کبک دری  

maxresdefault

اورده‌اند، که کبک دری در دامنة کوهی میخیرامید و غلغلة صدای قهقهه‌اش در گنبد سپهر می‌پیچید. اتّفاقا، ‌باز شکاری در آن هوا می‌گذشت، چون کبک دری را دید، دلش به محبّت او مایل گشت و به خود ‌اندیشید، که در این عالم هر کسی باید یار موافق و رفیق مهربانی …

مفصل

‌نگاره خالاوه

0

نیگاره خالاو – سرایندة نوجوان تاجیک، سنة 25-ام دسامبر سال 1989 در عایلة هنرمند (صنعتکار – حافظ) محترم عصمت‌الله خالاو در ناحیة رودکی تولد و به وایه رسیده است.  ‌نگاره خالاوه در بخش سرودخوانی پاپ ترانه‌ها متخصص است. ترجومة حال (اوتابیاگرفیه):  به شهرتمند شدن نگاره خالاوه پدرش سهم زیادی دارد. نگاره …

مفصل