معلومات آخرین
Home / مختلف

مختلف

سوغد در عصرهای vi-7

sogd-oblast-tajikistan-k-300x202

نام «سغد» در مأخذهای گوناگون‌زبان در مدّت مدید دچار می‌شود.[1] محقّق مشهور و. تامشیک تخمینی پیش نهاد، که کلمة «سغد» از کلمة عمومیارانی برمی‌آید و معنایش «رخشیدن»، «درخشیدن» و «سوختن» است.[2] در فرهنگهای تاجیکی و فارسی کلمة مذکور تماماً دیگر خیل شرح داده می‌شود: «شبرزمین، یا خود پستی، که در …

مفصل

هوسین واعظ کاشفی

husain-voizi-koshifi

کمال‌الدّین هوسین واعظ کاشفی تخمیناً در سالهای 20-ام عصر 15 در دیهه بیهق ناحیة سبزوار ایران به دنیا آمده است. او علمهای زبان و ادبیات، فلسفه، نجوم (ستاره‌شناسی) ، اخلاق، ریاضیات، فقه (قانون شریعت) و واع زی را (پند و نصیحتکننده در مسائل دینی) از خود نموده، دایر به این …

مفصل

کادیکس فضای هوایی جمهوری تاجیکستان

havo

  (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1998، ش23-24، ماد. 342؛ س. 2005، ش12، ماد. 631؛ س. 2007، ش7، ماد. 685؛ س. 2008، ش10، ماد. 806؛ س. 2011، ش12، ماد. 839؛ س. 2013، ش7، ماد. 506؛ س. 2015، ش3، ماد. 203؛ قانون جت از 14. 05. 2016 س. ، ش …

مفصل

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

avtorstvo-v-Google

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1998، ش 23-24، ماد. 348؛ س. 2003، ش8، ماد. 450؛ س. 2006، ش3، ماد. 153؛ س. 2009، ش 12، ماد. 825؛ قانون جت از 31. 12. 2014س. ، ش 1172) باب i. موقرّرات …

مفصل

کادیکس عایلة جمهوری تاجیکستان

shutterstock_106049021

(اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1998، ش 22، ماد. 303؛ س. 2006، ش 4، ماد. 196؛ س. 2008، ش 3، ماد. 201؛ س. 2010، ش 7، ماد. 546؛ س. 2011، ش 3، ماد. 177، ش 12، ماد. 855؛ س. 2013، ش 3، ماد. 195؛ س. 2015، ش11، ماد. 960؛ …

مفصل

هیزبهای سیاسی

قانون جمهوری تاجیکستان  در بارة حزبهای سیاسی (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، س. 1998، ش22، ماد. 300؛ قانون جت از 8. 08. 2015 س. ، ش 1209) باب 1. موقرّرات عمومی مادّة 1. حقوق شهروندان برای متّحد شدن  به حزبهای سیاسی هوقوق شهروندان برای متّحد شدن به حزبهای سیاسی به طریق …

مفصل

هیکایه‌‌ها از «انوار سوهیلی» («کلیله و دمنه»)

grandfather-stories

ین حکایه تخمیناً در عصر iv یا سال 300 (یعنی تقر بن 1700 سال پیش از این) از طرف مؤلف نامعلومی در هندوستان تألیف گردیده است. مّا متن اصلی آن تا زمان ما آمده نرسیده است. آن کتابی، که از روی آن تحریرهای و ترجمه‌های بعدینه به وجود آمده‌اند، سال …

مفصل

خزینة بایگانی ملّی و مؤسسه‌های بایگانی

minselxoz-taj-2

قانونی جومهوری تاجیکستان در بارة خزینة بایگانی ملّی و مؤسسه‌های بایگانی (اخبار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 1998، ش 23-24، ماد. 326؛ سال 2008، ش12، قسم 2، ماد. 1018؛ س. 2011، ش7-8، ماد. 617؛) قانون مذکور مناسبتهای جمعیّتی را در تشکیل، حفظ، بقیدگیری و استفادة حجّتهای خزینة بایگانی ملّی جمهوری تاجیکستان، …

مفصل

تبریکات استقلالیّت دولتی تاجیکستان

0-10

همدیاران عزیز و گرامی با صمیمیت خاصه و احترام بی‌پایان شما و اهل پیوندانتان را با موناسیبت 26-مین سالگرد استقلالیّت دولتی جمهوری تاجیکستان – جشن مقدّس و فرخندة تمام تاجیکان و تاجیکستانیان، محضر آرمانهای هزارسالة نیاگان آزادی‌خواهمان برای رسیدن به بزرگترین سعادت-دولتداری ملّی تهنیت گفته، برایتان نور و ضیا، میخر …

مفصل

رسمهای رسّامان تاجیک

0-9

رسمهایی، که با دستان رسّمان تاجیک کشیده شده است در صحیفة مذکور آمده‌اند. قید نمود، که ارزش-نرخ چنین رسمها  تراف 200-1000 سامانی ارزش دارند. فروش این رسمها را در خیابان رودکی بناهای کتابخانة ملّی و مغازه‌های نزد حکومت شهر دوشنبه، که قبلاً حکومت جمهوری تاجیکستان جایگیر بود و اینچنین در …

مفصل