معلومات آخرین
Home / مختلف / رسمهای رسّامان تاجیک

رسمهای رسّامان تاجیک

رسمهایی، که با دستان رسّمان تاجیک کشیده شده است در صحیفة مذکور آمده‌اند. قید نمود، که ارزش-نرخ چنین رسمها  تراف 200-1000 سامانی ارزش دارند. فروش این رسمها را در خیابان رودکی بناهای کتابخانة ملّی و مغازه‌های نزد حکومت شهر دوشنبه، که قبلاً حکومت جمهوری تاجیکستان جایگیر بود و اینچنین در مغازه‌های نزد تلویزیون سفینه (دام-پیچت) ، دریافت کردن امکان‌پذیر است.

Инчунин кобед

avtorstvo-v-Google

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری …