معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / ‌نگاره خالاوه

‌نگاره خالاوه

نیگاره خالاو – سرایندة نوجوان تاجیک، سنة 25-ام دسامبر سال 1989 در عایلة هنرمند (صنعتکار – حافظ) محترم عصمت‌الله خالاو در ناحیة رودکی تولد و به وایه رسیده است.  ‌نگاره خالاوه در بخش سرودخوانی پاپ ترانه‌ها متخصص است.

ترجومة حال (اوتابیاگرفیه):  به شهرتمند شدن نگاره خالاوه پدرش سهم زیادی دارد. نگاره از خردی به ترانه‌خوانی شغل داشت و از عهدة سرایندگی موفقیت می‌برآمد. عیان جوانیش را در ناحیة رودکی گذرانیده مکتب میانة ش1 همین ناحیه را کی  به نام ا. س. پوشکین است، سال دو هزار و پنج تحصیلش را خاتمه داده است.

وّلین سوردی که نگاره خالاوه در صحنه خوانده است با نام «گویم یا نگویم» بود، که آن سالها نگارخان همگی 11 ساله بود. با این ترانه‌اش خلا خود را به مردم تاجیک موریفی کرده توانست و صاحب مخلص زیاد شد. از جوانی‌اش در آزمونهای «سرود سال» 2009، 2010، 2011 و 2012 اشتراک کرده جایزه‌های شایان را صاحب گشته است.

با سبب از عیان کودکی به بیماری قلب (دل) گرفتار بودنش با یاری مالیوی بی‌واسطة پرزیدنت تاجیکستان – امامعلی رحمان، این سرایندة جوان شفا یافت. حالا نگاره خالاوه عایله‌دار به پسر خاله‌اش (شهباز) می‌باشد و صاحب دخترچه که سنة 12-ام فوریه سال 2016-م با نام امیره تولد کرده است.

‌نگاره خالاوه با فرامن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان – محترم امامعلی رحمان با مدال «خذمت شایسته» مشرّف گردانیده شده است و محض راهبر کشور او را خوب می‌داند و با او یکچند واخوریها گذرانیده است.

توی اروسی نگاره خالاوه، سرایندة معروف ایستردة تاجیک در مهمانخانة“هیت ریجینسی”در پایتخت کشور شهر دوشنبه صنم 27-ام ژوئن سال 2014 برگزار شد. در توی خالاوه نیگره و شهباز (همسرش – شویش) قریب همة سراینده‌های معروف ایستردة تاجیک، از جمله صدرالدّین نجم‌الدین، شبنم سورییا، ناب‌آور چناراف، بختیار ابراهیماو، بهرام غفوری و دیگران شرکت داشتند.

 

سورت و رسمهای توی نگاره خالاو

راویان تویی منیره حکیماوه و سروش خالاو (برادرش) ، بودند. به توی نگاره همچنین پراکورار ژنرالی جمهوری تاجیکستان-شیرخان سلیمزادة آدینه شخصاً حاضر شده، به نوخانه‌داران گلدستة کلانی را تقدیم کرد.

شوهر نگاره خالاوه شهباز که  پیسر زیارتشا سعدالله  -وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان است، که به عروس پسر خاله‌اش می‌شود.

 

 

 

 

ویدیا:

https:// youtu. be/6zqvwoggsbg

اوازه:  در بین مردم سال 2015 گویا نگاره مُرده – وفات (مرگ) کرده باشد گفته سر و صداهای کوچک زیاد شده بودند ولی این اساس نداشت چون که نگاره زنده است و سبب موقتاً در صحنه نبودنش این بر اساس تولد و نگاه و بین فرزندش بود. جنازه و دیگر همه گپا دروغند!!

Инчунин кобед

termizi

سمندر‌خواجة ‌ترمذی

در آن روز بن ز دشمن فراغ، ک شب در مزارش فوروز چراغ. نام اصلی …