Home / Society (page 2)

Society

Nafs xurujiga qarshi

screenshot-2017-10-31-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc15

Insonning uchta asosiy dushmani bor: dunyo, shayton va nafs. Agar ana shu uchala ğanimingizdan  htiyot bơlmasangiz, ularning fitnalariga sergak turmasangiz, ularga qarshi kurash ochmasangiz, ular hayotingizni xarob, bağringizni kabob, ruhingizni betob qiladi. Ho -havaslarni, nafs istaklarini, xohish-shahvatlarni tark  tish orqaligina ulardan himo laniladi. Ayniqsa insonning nafsi uni har kơyga soladi, …

Read More »

Aytilgan sơz

screenshot-2017-10-31-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc14

Bu voqeani muhandis birodarim Muhiddin Mağzumov hiko  qilib bergan  di: «Qơshnim Hakimjon ishdan qaytayotib qarshisidan kelayotgan nuroniy mơysafidga «Assalomu alaykum!» de  salom berdi. Ammo mơysafid alik olmay indamay  ơtib ketaverdi. Hakimjonning jahli chiqdi: «Voy-bơ,  na musulmonlik datơlqinvo qilgani-chi… Oyoğini gơr tortib turibdi , salomga alik olishni bilmasa! YO burni shunchalik …

Read More »

Dunyo ơzi shunday qurilgan…

screenshot-2017-10-31-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc13

Hech  tơlqintibor berganmisiz: qơlidan boshqalarga biror  xshilik keladigan odamlar doimo zorlanib  rishadi.  mishki, bir shogirdini ơz ơğlidan ham atơlqinlo kơrib, bor hunarini ơrgatib odamlar qatoriga qơshganida u ustozining  ziga oyoq qơyib ketibdi. Ustoz roziligini olmay mustaqil ish boshlab  borgani ham mayli   ndi hamma erda uning shatơlqinniga bơlmağur tuhmat-bơhtonlarni tarqatib  rgan  …

Read More »