Главная / Гуногун / Тавозуни Бонк (Намуна)

Тавозуни Бонк (Намуна)

Номгуи суратхисобхо Ба 31-уми октябри  соли 2020 Ба 30 ноябри соли 2020 Фаркият               (+,-) Суръати          афзоиш         (%)
ДОРОИХО
Дороихои пардохтпазир – хамаги 46 840 626 52 960 326 6 119 700 -11,49%
аз он чумла:
 – маблагхои накди ва тилло 21 112 490 14 918 797 -6 193 693 -41,5%
 – хисобхои мукотибави дар БМТ 12 347 143 22 487 106 10 139 963 45,1%
 – хисобхои чории бонк дар БМТ 0 0 0 0,0%
 – захирахои хатмии бонк дар БМТ 5 914 311 3 919 637 -1 994 674 -50,9%
 – барои гирифтан аз дигар бонкхо 7 466 682 11 634 786 4 168 104 35,8%
 – барои гирифтан аз ташкилотхои молиявии гайрибонки 0 0 0 0,0%
Маблаггузорихои карзии Бонк – нетто 126 776 394 128 838 024 2 061 630 1,6%
Маблаггузорихои карзии бонк – брутто 134 512 106 137 141 751 2 629 645 1,9%
аз он чумла: 0,0%
КАРЗХО БАРОИ БОНКХО 0 0 0 0,0%
КАРЗХО БАРОИ ТАШКИЛОТХОИ МОЛИЯВИИ ГАЙРИБОНКИ 740 277 740 277 0 0,0%
КАРЗХОИ МУХЛАТДОШТА – ХАМАГИ 123 012 447 124 959 667 1 947 220 1,6%
а) карзхои субординари 0 0 0 0,0%
б) карз дар асоси РЕПО барои гирифтан 0 0 0 0,0%
в) овердрафтхо 0 0 0 0,0%
г) карзхои ипотеки 0 0 0 0,0%
д) лизинг (ичораи молияви) 0 0 0 0,0%
е) аккредитивхо 0 0 0 0,0%
ж) карзхо барои фаолияти тичорати 105 968 135 107 944 441 1 976 306 1,8%
з) карзхои истеъмоли 17 044 312 17 015 226 -29 086 -0,2%
и) карзхои давлати 0 0 0 0,0%
к) дигар карзхо 0 0 0 0,0%
КАРЗХОИ ХАФИ БАЛАНД ДОШТА – ХАМАГИ 10 759 382 11 441 807 682 425 6,0%
 – карзхои тамдидшуда 852 351 861 305 8 954 1,0%
а) карзхо барои фаолияти тичорати 422 787 425 466 2 679 0,6%
б) карзхои истеъмоли 429 564 435 839 6 275 1,4%
в) карзхои давлати 0 0 0 0,0%
г) дигар карзхо 0 0 0 0,0%
 – карзхои ба таъхирафтода 9 598 145 10 269 001 670 856 6,5%
а) карзхо барои фаолияти тичорати 7 465 814 7 967 581 501 767 6,3%
б) карзхои истеъмоли 2 132 331 2 301 420 169 089 7,3%
в) карзхои давлати 0 0 0 0,0%
г) дигар карзхо 0 0 0 0,0%
 – карзхои дар мурофиаи суди буда 308 886 311 501 2 615 0,8%
а) карзхо барои фаолияти тичорати 215 947 217 374 1 427 0,7%
б) карзхои истеъмоли 92 939 94 127 1 188 1,3%
в) карзхои давлати 0 0 0 0,0%
г) дигар карзхо 0 0 0 0,0%
Захирахо барои талафоти имконпазир аз руи карзхо – хамаги -7 735 712 -8 303 727 -568 015 6,8%
а) карзхо барои фаолияти тичорати -4 683 312 -5 436 416 -753 104 13,9%
б) карзхои истеъмоли -3 052 400 -2 867 311 185 089 -6,5%
в) карзхои давлати 0 0 0 0,0%
г) дигар карзхо 0 0 0 0,0%
Аксептхо (пазирахо) барои гирифтан аз бонкхо – хамаги 0 0 0 0,0%
Сармоягузори – хамаги 784 600 784 600 0 0,0%
аз он чумла: 0,0%
 – дигар когазхои киматнок барои савдо 0 0 0 0,0%
 – дигар когазхои киматнок барои фуруш 0 0 0 0,0%
 – дигар когазхои киматнок то мухлати пардохт 784 600 784 600 0 0,0%
Металлу сангхои киматбахо барои савдо 0 0 0 0,0%
Воситахои асосии бонк – нетто 16 753 393 19 234 890 2 481 497 12,9%
Воситахои асосии бонк – брутто 18 866 844 21 446 616 2 579 772 12,0%
аз он чумла: 0,0%
 – хусуси (модди) 13 503 349 13 800 607 297 258 2,2%
 – хусуси (гайримодди) 117 001 117 001 0 0,0%
 – ба ичора гирифташуда 396 662 400 373 3 711 0,9%
 – ба ичора супоридашуда 0 0 0 0,0%
 – бинохо дар раванди сохтмон 4 849 832 7 128 635 2 278 803 32,0%
Фарсоиши чамъшуда аз руи воситахои асоси – хамаги -2 113 451 -2 211 726 -98 275 4,4%
Гарави барои бозфруши гирифташуда – нетто 609 679 609 679 0 0,0%
Гарави барои бозфруши гирифташуда – брутто 741 414 741 414 0 0,0%
Истехлок ва фарсоиш – гарави барои бозфурши гирифташуда 0 0 0 0,0%
Захирахо аз руи гарави гирифташуда барои фуруш -131 735 -131 735 0 0,0%
Барои гирифтан аз бонкхо аз руи интиколхои пардохташуда 655 449 402 232 -253 217 -63,0%
Фоизхои хисобшуда – барои гирифтан – нетто 3 956 270 4 508 944 552 674 12,3%
Фоизхои хисобшуда – барои гирифтан – брутто 3 956 270 4 508 944 552 674 12,3%
Захирахо аз руи фоизхои хисобшуда – барои гирифтан 0 0 0 0,0%
Ухдадорихо оид ба харидори намудани асъор (мавкеи кушод) 104 852 206 129 018 465 24 166 259 18,7%
Дигар дороихо – нетто 14 330 210 12 916 054 -1 414 156 -10,9%
Дигар дороихо – брутто 14 380 994 12 966 838 -1 414 156 -10,9%
аз он чумла:
 – бакияи лавозимоти дафтардори ва дигар лавозимот 744 591 416 080 -328 511 -79,0%
 – маблагхо аз руи хисоббаробаркунихои дохилибонки 13 067 17 972 4 905 27,3%
 – харочоти пардохтшуда 502 848 483 114 -19 734 -4,1%
 – харочоти пеш аз мухлат пардохташуда (пешпардохт) 13 103 996 12 030 688 -1 073 308 -8,9%
 – камомади пули накд 0 0 0 0,0%
 – хисобхо барои гирифтан 16 492 18 984 2 492 13,1%
 – пешпардохти изофаи андоз аз фоида 0 0 0 0,0%
 – дигар дороихо 0 0 0 0,0%
Захирахо барои пушонидани талафоти имконпазир аз руи дигар дороихо -50 784 -50 784 0 0,0%
ХАМАГИ – ДОРОИХО 315 558 827 349 273 214 33 714 387 9,7%
УХДАДОРИХО
Амонатхо – хамаги 67 995 473 57 539 736 -10 455 737 -18,2%
аз он чумла: 0,0%
 – дархостшаванда 49 096 460 36 203 827 -12 892 633 -35,6%
 – амонатхои бучави 0 0 0 0,0%
 – пасандози 2 043 092 4 215 812 2 172 720 51,5%
 – мухлатнок 16 855 921 17 120 097 264 176 1,5%
Карзхои субординари 0 0 0 0,0%
Маблагхои интиколи – барои пардохт – хамаги 624 0 -624 #ДЕЛ/0!
Барои пардохт ба Хукумат 0 0 0 0,0%
Барои пардохт ба Бонки миллии Точикистон 0 0 0 0,0%
Барои пардохт дигар 26 105 27 700 1 595 5,8%
Фоизхои хисобшуда – барои партохт 175 411 337 774 162 363 48,1%
Ухдадорихо барои фуруши асъор (мавкеи кушод) 2 570 000 0 -2 570 000 0,0%
Дигар ухдадорихо – хамаги 171 031 866 214 864 685 43 832 819 20,4%
аз он чумла:
 – маблагхо аз руи хисоббаробаркунихои дохилибонки 0 0 0 0,0%
 – суратхисобхои нофаъоли мозочон 250 250 0 0,0%
 – даромадхои пеш аз мухлат пардохтшуда 0 0 0 0,0%
 – бешомади пули накд 0 0 0 0,0%
 – хисобхо барои пардохт 52 568 58 248 5 680 9,8%
 – андоз аз фоида хисобшуда баорои пардохт 3 293 558 3 919 980 626 422 16,0%
 – дигар ухдадорихо аз руи андозхо барои пардохт 174 899 88 384 -86 515 -97,9%
 – дигар ухдадорихо 167 510 591 210 797 823 43 287 232 20,5%
ХАМАГИ – УХДАДОРИХО 241 799 479 272 769 895 30 970 416 11,4%
САРМОЯ
Сармояи сахоми – хамаги 53 621 900 53 621 900 0 0,0%
Сармояи изофа 0 0 0 0,0%
Карзхои субординари 0 0 0 0,0%
Захирахои ташакулдодошуда – хамаги 5 642 097 5 642 097 0 0,0%
аз он чумла:
 – аз хисоби фоида 5 502 097 5 502 097 0 0,0%
 – аз хисоби харочот 140 000 140 000 0 0,0%
 – аз хисоби азнавбаходихии воситахои асоси 0 0 0 0,0%
 – аз хисоби дигар 0 0 0 0,0%
Фоидаи соли гузашта 0 0 0 0,0%
Фоидаи соли чори 14 495 352 17 239 322 2 743 970 15,9%
аз он чумла:
НАТИЧАИ СОФ АЗ РУИ ДАРОМАДХОИ ФОИЗИ 6 534 908 7 100 623 565 715 8,0%
 Натичаи соф бе назардошти гардиш дар хисобхои захирави 11 821 535 12 955 265 1 133 730 8,8%
 – даромадхои фоизи 24 670 125 27 647 557 2 977 432 10,8%
а) аз руи амалиётхо бо БМТ 0 0 0 0,0%
б) аз руи амалиётхо бо дигар бонкхо 63 315 63 315 0 0,0%
в) аз руи амалиётхо бо ташкилотхои молиявии гайрибонки 0 0 0 0,0%
г) аз руи чойгиркунии мухлатнок 27 097 27 097 0 0,0%
д) аз руи карзхо барои фаолияти тичорати 17 215 852 19 486 344 2 270 492 11,7%
е) аз руи карзхо субординари 0 0 0 0,0%
ж) аз руи овердрафтхо 0 0 0 0,0%
з) аз руи карзхои ипотеки 0 0 0 0,0%
и) аз руи амалиётхои лизинги 0 0 0 0,0%
к) аз руи карзхои истеъмоли 7 363 861 8 070 801 706 940 8,8%
л) аз руи карзхои корхонахои давлати 0 0 0 0,0%
м) аз руи дигар карзхо 0 0 0 0,0%
н) аз руи когазхои киматнок барои савдо 0 0 0 0,0%
о) аз руи когазхои киматнок барои фуруш 0 0 0 0,0%
п) аз руи когазхои киматнок то мухлати пардохт 0 0 0 0,0%
р) аз руи амалиёти РЕПО 0 0 0 0,0%
с) аз руи дигар амалиётхо 0 0 0 0,0%
 – харочотхои фоизи -12 848 590 -14 692 292 -1 843 702 12,5%
а) аз руи амонатхои дархости 0 0 0 0,0%
б) аз руи амонатхои пасандози 0 0 0 0,0%
в) аз руи амонатхои мухлатнок -1 829 601 -2 024 948 -195 347 9,6%
г) аз руи когазхои киматноки аз тарафи Бонк бароварда шуда 0 0 0 0,0%
д) аз руи амалиётхои лизинги 0 0 0 0,0%
е) аз руи чойгиркунии мухлатнок 0 0 0 0,0%
ж) аз руи суратхисобхои муросилоти 0 0 0 0,0%
з) аз руи карзхои байнибонки -53 -53 0 0,0%
и) аз руи карзхо субординари 0 0 0 0,0%
к) аз руи амалиёти РЕПО 0 0 0 0,0%
л) аз руи амалиётхо бо ташкилотхои молиявии гайрибонки 0 0 0 0,0%
м) аз руи карзхои ташкилотхои молиявии байналмилали 0 0 0 0,0%
н) аз руи карзхои корхонахои давлати 0 0 0 0,0%
о) аз руи амалиётхо бо БМТ 0 0 0 0,0%
п) аз руи дигар амалиётхо -11 018 936 -12 667 291 -1 648 355 13,0%
 натичаи софи гардиш дар хисобхои захирави -5 286 627 -5 854 642 -568 015 9,7%
 – харочотхои ташакулдии захирахо аз талафотхои имконпазир -9 833 798 -10 958 059 -1 124 261 10,3%
а) аз руи карзхои байнибонки 0 0 0 0,0%
б) аз руи овердрафтхо 0 0 0 0,0%
в) аз руи карзхои ипотеки 0 0 0 0,0%
г) аз руи дигар намуди карзхо -9 783 014 -10 907 275 -1 124 261 10,3%
д) аз руи лизинг 0 0 0 0,0%
е) аз руи дигар амалиётхо -50 784 -50 784 0 0,0%
 – даромадхо аз баркароркардани захирахо 4 547 171 5 103 417 556 246 10,9%
а) аз руи карзхои байнибонки 0 0 0 #ДЕЛ/0!
б) аз руи овердрафтхо 0 0 0 0,0%
в) аз руи карзхои ипотеки 0 0 0 0,0%
г) аз руи дигар намуди карзхо 4 547 166 5 103 412 556 246 10,9%
д) аз руи лизинг 0 0 0 0,0%
е) аз руи когазхои киматнок 0 0 0 0,0%
ж) аз руи дигар амалиётхо 5 5 0 0,0%
НАТИЧАИ СОФ АЗ РУИ ДАРОМАДХОИ КОМИССИОНИ 4 518 392 5 041 992 523 600 10,4%
 – даромадхо аз хизматрасонихои бонки 4 960 088 5 526 325 566 237 10,2%
а) хизматрасонихои хазинави 3 987 503 4 496 831 509 328 11,3%
б) амалиётхои интиколи 631 814 688 723 56 909 8,3%
в) дигар хизматрасонихо 340 771 340 771 0 0,0%
 – харочотхо аз хизматрасонихои бонки -441 696 -484 333 -42 637 8,8%
а) хизматрасонихои карзи 0 0 0 0,0%
б) дигар хизматрасонихо -441 696 -484 333 -42 637 8,8%
НАТИЧАИ СОФ АЗ РУИ АМАЛИЁТХО БО КОГАЗХОИ КИМАТНОК 0 0 0 0,0%
 – даромадхо аз амалиётхо бо когазхои киматнок 0 0 0 0,0%
 – харочотхо аз амалиётхо бо когазхои киматнок 0 0 0 0,0%
НАТИЧАИ СОФ АЗ РУИ АМАЛИЁТХО БО АСЪОРИ ХОРИЧИ 19 845 922 24 376 045 4 530 123 18,6%
 – дароматхо аз амалиётхо бо асъори хоричи 77 551 683 94 418 612 16 866 929 17,9%
 – харочотхо аз амалиётхо бо асъори хоричи -57 705 761 -70 042 567 -12 336 806 17,6%
НАТИЧАИ СОФ АЗ РУИ ДИГАР ДАРОМАДХО -155 031 -217 642 -62 611 28,8%
 – дигар даромадхо 465 021 466 038 1 017 0,2%
 – дигар харочотхо -620 052 -683 680 -63 628 9,3%
НАТИЧА АЗ ХАРОЧОТХОИ АМАЛИЁТИ -16 248 839 -19 061 696 -2 812 857 14,8%
 – харочотхо барои пардохти музди мехнат -5 194 491 -6 063 710 -869 219 14,3%
 – харочотхо пардохти андози ичтимои -1 335 084 -1 553 343 -218 259 14,1%
 – харочотхои сафархои хизмати -226 202 -287 600 -61 398 21,3%
 – харочотхои алока -183 681 -200 684 -17 003 8,5%
 – харочотхо барои истифодаи хизиатрасонихои комунали -102 722 -112 890 -10 168 9,0%
 – харочотхои фарсоиши воситахои асоси -791 079 -878 798 -87 719 10,0%
 – харочоти аудити беруна ва дигар барномахо -33 456 -39 665 -6 209 15,7%
 – андозхои мустакил ва сугурта -14 593 -14 593 0 0,0%
 – харочотхо барои ичораи амвол -724 492 -823 726 -99 234 12,0%
 – харочотхо барои бехатари -176 907 -186 072 -9 165 4,9%
 – харочотхо барои лавозимоти дафтардори ва дигар лавозимотхо -140 338 -149 830 -9 492 6,3%
 – харочотхо барои сузишвори -95 085 -107 796 -12 711 11,8%
 – харочотхо барои воситахои наклиёт -2 339 -2 339 0 0,0%
 – харочотхои намояндави -30 743 -33 329 -2 586 7,8%
 – харочотхо барои андозхо ва ичозатномахо -1 595 669 -1 944 528 -348 859 17,9%
 – харочотхои хайрияви -29 186 -29 186 0 0,0%
 – харочоти реклама ва хабардорнамои -449 031 -516 132 -67 101 13,0%
 – харочоти таъмир ва ободони -70 896 -113 814 -42 918 37,7%
 – чарима ва чаримаи ахдшикани – пардохтшуда 0 0 0 0,0%
 – дигар харочотхои амалиёти -221 061 -257 220 -36 159 14,1%
Харочот барои пардохти андоз аз фоида -4 831 784 -5 746 441 -914 657 15,9%
ХАМАГИ – САРМОЯ 73 759 349 76 503 319 2 743 970 3,6%
ХАМАГИ – УХДАДОРИХО ВА САРМОЯ 315 558 827  349 273 214  33 714 386  9,7%

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …