Главная / Чамъият / Шурой миллии об ва салохияти он

Шурой миллии об ва салохияти он

Моддаи 1402-и Кодекси оби Чумхурии Точикистон. Шурой миллии об ва салохияти он

  1. Шурой миллии об аз чониби Х,укумати Чумхурии Точикистон таъсис дода мешавад, ки он дорой чунин салохият мебошад:
  • хамохангсозии фаъолияти вазорату идорахо ва макомоти дигари давлати, инчунин ташкилотхои гайридавлатй дар бобати банакшагирй, идоракунй, истифодабарй ва хифзи захирахои об;
  • тахияи пешниходхо оид ба мукаррар намудани худуди гидрографии хавзахои асосии об;
  • баррасии лоихаи Стратегияи миллии об ва пешниходи он ба Хукумати Чумхурии Точикистон;
  • тасдик;и накшахои хавзавии истифодабарй ва хифзи захирахои об;

–  баррасии хисоботи солонаи вазорату идорахо ва макомоти дигари давлати онд ба идоракунй, истифодабарй ва хифзи захирахои об;

– ичрои дигар вазифахое, ки Кодекси мазкур муайян намудааст.

  1. Шурои миллии об аз рохбарони вазорату идорахо ва макомоти дигари давлатие иборат аст, ки масъулияти идоракунии захирахои об, аз чумла чанбахои молиявй ва амнияти давлатиро ба зимма доранд. Ба хайати Шурои миллии об намояндагони ташкилотхои гайридавлатй, мутахассисон ва коршиносони алохидаи сохаи захирахои об ва иктисодиёт метавонапд дохил карда шаванд. Хайати Шурой миллии об ва раиси он аз чониби Х,укумати Ч,умхурии Точикистон тасдик карда мешаванд.
  2. Фаъолияти Шурои миллии об тибки низомномаи он, ки аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон тасдик гардидааст, амалй карда мешавад.

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …