Главная / Гуногун / Сохибкори – фишанги рушди иктисод

Сохибкори – фишанги рушди иктисод

Айни замон дар саросарии киш варамон барои сохибкорону сармо ягузорон тибки конунгузории андоз имтиёзхо ва сабукихои зиёди андози дода шудааст, ки он метавонад ба фаъолияти босамари сохибкори вусъат бахшад. Вале, тавре аз корхои назоратии макомоти андоз бармеояд, хануз хам баъ зе аз андозсупорандагон ба холатхои вай рон карда шудани талаботи конунгузории андоз рох медиханд. Онхо талаботи Ко декси андоз ва дигар санадхои меъёрии хукукиро нодида мегиранд. Масалан, дар рафти корхои назорати аксар вакт ба мушохида мерасад, ки кисме аз ан дозсупорандагон хангоми анчом додани хизматрасони аз МНХ умуман истифода намекунанд ва ё ба мизоч чиптаи хариди молро намедиханд. Онхо хуб медонанд, ки бо ин амалашон хукукхои истеъмол кунандагонро халалдор ва талаботи конунгузории андозро дагалона вайрон карда истодаанд.

Мутобик ба талаботи моддахои 38¬39 Кодекси андози Чумхурии Точикистон дар саросарии каламрави мамлакат бояд хисоббаробаркунихои пули хангоми фуруши мол, ичрои кору хизматрасонихо бо пули накд, кортхои пардохти бонки, чекхо бо истифодаи хатмии мошинхои назоратихазинавии дорои хотираи фискали ва дода шудани чеки назорати анчом дода шаванд.

Аз он рузе, ки бемории коронави рус дар минтакахои гуногуни мамла кати мо ба кайд гирифта шуд, бозори дуконхои доруфуруши гарм гардид ва баъзе сохибкорон вазъи баамаломада ро барори кор дониста, хатто талаботи конунгузории андозро хам фаромуш карданд. Масалан, сохибкори инфироди Гулчахон Турдиева дар маркази нохияи
Рудаки хангоми фуруши дорувори тартиби истифодаи мошини назоратихазинавии дорои хотираи фискалиро вайрон намуда, ба мизочон бе додани чеки МНХ хизмат мерасонд.

Дар рафти анчом додани хариди назорати асли вокеа ошкор шуд. Гулчахон Турдиева хангоми фуруши дорувори уму ман аз МНХ истифода намекард. У корно шоям будани МНХро сабаб оварда, даъво мекард, ки аз МНХ истифода накунад хам, маблаги андозхоро пурраю барзиёд пар дохт менамояд. Вале, вакте кормандони макомоти худудии андоз дар нохияи Рудаки ба у оид ба талаботи моддахои 38¬39 Кодекси андози Чумхурии Точикистон корхои фахмондадихи гузарониданд, сохибкор ба гунохаш икрор шуд.

Фурушандаи дукони доруфурушии Чамъияти дорои масъулияташ махдуди “Мадад фарм”, сохибкорони инфироди М. Пулотов ва Р. Каримчонов низ хангоми гузаронида шудани хариди назорати, барои истифода накардани МНХ ва нигох надоштани хуччатхои вобаста ба истифо даи мошини назоратихазинавии дорои хотираи фискали, аз чумла лентахои назорати ва тартиби вайрон намудани пешбурди дафтари бакайдгирии пули накди ва расидхо хар кадом ба маблаги 2320 сомони чарима таъин карда шуданд.

Сохибкори инфироди Шамсиёр Ази мов барои дагалона вайрон намудани талаботи конунгузории андоз на як бору ду бор аз тарафи кормандони Нозироти андоз дар нохияи Рудаки огох карда шуда буд. Нихоят Шамсиёр Азимов барои нигох надоштани хуччатхои вобаста ба истифо даи мошини назоратихазинавии дорои хотираи фискали, аз чумла лентахои назорати ва тартиби вайрон намудани пешбурди дафтари бакайдгирии пули
накди ва расидхо мутобики моддаи 614 Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон ба маблаги 4640 сомони чарима гардид.

Дар ошхонаи таомхои милли са рошпаз Мукимчон Косимов то соати 12:30 дакикаи руз хамаги ба ду нафар чиптаи хариди таом дода буду халос, хол он ки дар ошхона на камтар аз 20 нафар мизоч машгули хурокхури буданд. Вакте кормандони макомоти худудии андоз сабаби истифода накардани МНХ ва ба мизочон надодани чиптаро аз сарошпаз М. Косимов пурсон шуданд, у гунохро ба гардани харидорон бор намуд.
Рости гап мизочон чиптаи МНХро умуман нолозим мехисобанд. Ана хамин холатхо сабаб мешаванду мо дар додани чипта камхавсалаги зохир мекунем, бахоначуи намуд М. Косимов.

Ин амали сохибкор Мукимчон Косимов бо моддаи 614 Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон махкум ва нисбати у ба маблаги 4640 сомони чаримаи маъмури таъин карда шуд.
Хариди назорати чунин камбудихоро дар фаъолияти сохибкорон Шухратчон Шарипов, Шариф Хусейнов, Бахтиёр Саи дов, Темур Хакимов, Зулайхои Хомидчон, Алишер Беков, Асламчон Гулов, Давлат мирзо Саидов, Рахим Неъматов, Наргис Халилова ва боз чанде дигарон низ ошкор намуд. Дар натича нисбати онхо тибки талаботи моддахои 614615 Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон чаримахои маъмури таъин гардид.

Муносибат дар истифодаи мошинахои назоратихазинавии дорои хотираи фискали дар саросари мамлакат бояд чидди сурат бигирад. Зеро маданияти баланди савдою хизматрасониро махз тавассути он метавон амали намуд. Дар баробари ин, хукуки истеъмол кунандагонро хангоми хариди молу хизматрасонихо махз хамин чиптаи МНХ кафолат медихад.

Мухаммади ТАБАРЗОДА

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …