Шахри Норак

Норак шахри  нав дар Чумхурии Точикистон аст, ки дар он зиёда аз 30 хазор нафар ахоли дар худуди 39 хазор гектар замин зиндаги мекунанд. Норак дар вилояти Хатлон чойгир аст. Норак шахрест, ки кисми асосии  (зиёда аз 90%) неруи баркро дар Чумхурии Точикистон истехсол мекунад ва яке аз минтакахои стратегии мухими кишвар пас аз Душанбе, Турсунзода мебошад, зеро рушд бе неруи барк дар чахон вучуд надорад.

город нурек

Хамчунин дар Норак, дар баландии 2210 метр, мачмуи оптикии электронии “Равзанаи” -и системахои иттилоотии фосилави (RKO) вучуд дорад, ки аз он ба неруи Хавопаймои -Фазоии Русия, ки   каламрави мухим барои точикон мебошад.     Таърихи таваллуд ва сохтмони шахри Норак дар макони деха (кишлок) -и Норак дар соли 1960 ба коргарони неругохи бузургтарини гидроэнергетики дар саросари Осиёи Маркази бо манзилхои доими таъмин карда шуд. Неруи НБО-и Норак соли 1972 ба истифода дода шуд, баландии сарбанди 305 м, иктидори неруи барк 3000 МВт аст.

Халкхои Норак дар каламрави чанубии Точикистон сухбат мекунанд ва кори хеле душвор доранд. Масофа аз шахри Норак ба Душанбе дар хатти мустаким 52 км аст ва рохи мошингард 70 км аст ва тавассути он рохт байналхалкии ракамт А385 мегузаред. Барои расидан ба шахри Кургонтеппа бояд 120 км тай кард ва то шахри  Кулоб 115км дар холе ки рохи рост 80 км аст ва 65 км такрибан.

Чугрофия ва Иклими НораКНорак дар кисмати шимолии вилояти Хатлон, ки дар худуди нохияи Файзобод чойгир аст, аз шимол Дангара, аз чануб Ёвон, аз гарб Темурмалик аз шарк дар баландии 850 метр аз сатхи бахр чойгир аст. Нуктаи баландтарин дар Норак дар куххо аст ва он 2 км аст. Координатахои чугрофии Норак: 38 ° 23’18 ” шимол ва 69 ° 19’30”  шарк.

Норак дар харита          

Харорати хаво дар Норак дар мукоиса бо дигар минтакахои Точикистон хеле мулоимтар аст, чунки шахр дорои захираи калон мебошад, ки барои харорати хаво дар хар ду тобистон ва зимистон хамвортар аст. Аз ин ру, баъзе навъхои меваву сабзавотро аз харорати гарм хифз мекунанд. Хамин тарик, зимистон дар харорати на камтар аз 20 дарача гарм ва дар фасли тобистон аз 36 зиёд нест. Боришхо асосан аз мохи ноябр то апрел буда, микдори онхо 210 мм дар як сол аст. Ба воситаи шохрохи Норак аз дарёи бузургтарини Вахш, ки ба дарёи Норак дар обанбор ва сипас неруи барк интикол дода мешавад ва ба хамин тарик, ба дарёи Панч хамрох мешавад.

Иктисодиëти Норак: Хиссаи калонтарини Мачмуи Махсулоти Дохилии Норак кувваи баркест, ки аз чониби НБО-и Норак ба андозаи зиёда аз 200 миллион доллари ИМА истехсол карда мешавад. Он гох истехсоли махсулоти кишоварзи дар хачми такрибан кариб $ 1.6 миллион ва даромад аз мухочирони мехнати, ки ба Федератсияи Русия рафтаанд, меояд. Заминхои корами Норак 864 гектарро ташкил медихад ва замин  обëришаванда 574 гектар ки дар он 270 гектар богхо шинонда шудааст,аз чумла 50 гектар богхои анор, 130 гектар токзорхо ва 200 гектар ситруси. Масохати бинохо 65 гектар ва чарогох 11 хазор гектар мебошад.

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …