Главная / Гуногун / ШАМОЛХО ДАР КИРГИЗИСТОН

ШАМОЛХО ДАР КИРГИЗИСТОН

Барой ташаккул ёфтани иклими Киргизистон дурни зиёд аз укёнус, ихота шудан бо биёбонхои фарохи Авроосиё ва релйефи кухй таъсири калон мерасонанд. Ба иклими Киргизистон чараёнхои хавои, ки дар пахн шгудани онхо релйефи кухй таъ­сири бузург доранд, хеле таъсиргузор мебошанд. Баъзан ба инчо аз гарб чараёни нисбатан гарм ва нами хаво ворид мешаванд.

Пахн шудани он бо обу хавои абрнок, боронгари ва чудо шудани микдори калони барф ва обшавии барф дар вакти зимистон вобаста аст.

hqdefaultЧараёнхои рутубатноки хаво дар рохи худ ба куххо дучор омада, аз руйи нишебихои онхо баланду хунук шуда, дар он чо кисмати калони намии бо худ овардаашонро боки мегузоранд. Дар вакти зимистон ба обу хавои чумхурии мо чараёни хунуки хаво, ки аз чониби Укёнуси Яхбастаи Шимоли ва Сибир ворид мешаванд, таъсири бузург мегузоранд.

Чараёни хунуки хаво, ки аз чониби Арктика ва антиксиклони Сибир мео- янд, нохияи шимолии Киргизистонро фаро гирифта, тавассути дарахои кухи ба нишебихои байникухй рох меёбанд.

Хангоми вазидани антисиклон хунук мешавад.

Чараёнхои хавои хунук дар нишебихо мухосира шуда, вакте хавои хунук аз паси хавои рутубатнок меояд, дар нохияхои кухи мех (туман) пайдо шуда, боро­ни сард ба боридан шуруъ мекунад.

Гохо чараёни хунуки арктикии хаво ба Киргизистон дар охири бахор ва ав- вали тирамох меояд. Дар ин асно хунукихо cap мезананд, ки ба кишоварзию богдори зиёни бузург ворид мекунанд.

Чараёни хунуки хаво, ки аз Шимол омадааст, ба он нохияхои Киргизистон, ки дар водии Фаргона карор доранд, таъсир расонида наметавонанд.

Зеро ки ин нохияхо аз тарафхои шимол тавассути каторкуххо хифз мешаванд.

Баъзан, дар вакти зимистон, ба ин чойхо сиклонхои чанубию гарби, ки аз Бахри Миёназамин ва Чумхурии Эрон меоянд, cap медароваранд. Онхо ша- моли сарди тропикй, боришот ва боронхои сахтро ба водии Фаргона, ба вижа боронхои дуру дарозро ба пуштакуххо меоваранд. Сиклони чанубу гарби дар ди- гар нохияхои Тенир-Тоо (Тёншон) пахн гардида, микдори зиёди гарми меоваранд.

Ба обу хавои водии Иссик- Кул худи кули Иссик-Кул таъсири зиёд мерасо- над.

Ойинаи калони сатхи об, ки тамоми сол кушода мебошад, хавои атрофи худро нисбатан хуб мулоим ва гарм менамояд.

Ба пахншавии боришот шамолхо таъсири намоён мегузоранд. Дар ин чой ду чараёни хаво маълум аст: шамоли гарбй – «улан» ва шамоли шаркй – «санташ». Аз хама кавитаринашон – улан буда, суръати вай маъмулан то ба 20 м/с ва баъ- зан ба 40 м/с мерасад. Ба води cap зада, вай регу шагалро аз замин мебардорад. Баъзан, шамолхои улан ва санташ, дар як замон болои кул ба хам бархурда, гирд- бодро ташкил медиханд. Илова бар он, дар сохили кул шамоли махаллй- бриз( насими бахри) пайдо мешавад. Насими рузона гарм буда , аз тарафи кул ба та- рафи кух вазида, насими шабонгохи хавои салкинро аз тарафи кух ба сохили кул мерасонад. Дар хар сурат болои кул шамоли гарбй бештар хукмрон аст. Аз ин ру, фарки байни боришот дар гарб ва шарки води хеле калон аст. Кисмати гарб хушк буда, боришот кам дида мешавад. Дар сохили шаркии кул вай наздик ба 600 мм аст.

Дар борамон

Инчунин кобед

Vivek-Sinha-Lor-vrach

Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд

Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …