Главная / Варзиш / Комплекси гимнастикаи пагохирузи

Комплекси гимнастикаи пагохирузи

Комплекси 1.

(бе ашё)

01 02

Комплекси 2. (бо чуб)

03

Комплекси 3. (бо туб)

04

Мачмуи машкхо дар мактаб ва хона
Комплекси 1 (машкхои таклиди)

1.     Дар чойи ист кадам задан.

2.      «ХАМЁЗАКАШИ». Пойхоро ба самти китфхо гузошта, дастхо дар поён дар назди бадан, ангуштон дар шакли бофташуда. Бо хисоби 1 дастхоро аз тахтапушт гузаронда, коматро рост нигох доред; Бо хисо- би 2 ба холати аввала баргардед.

3.      «ВИНТЧАХО». Пойхо кушода, дастхо дар тахтапушт. Бо хисоби 1 баданро ба тарафи чап тоб дода,бо хисоби 2 хамчунон ба тарафи рост, беист такрор кунед.

4.    «ЛУХТАК» Бо хисоби 1-4 ба тарафи чап пойхоро кат накарда чор кадам гузошта, бо хисоби 5-8 ба холати аввала баргардед.

5.     «ШАМОЛ АРЧАРО МЕЛАРЗОНАД». Дастхо дар кушодии китфхо, дастхо дар ду тараф. Бо хисоби 1 ба тарафи чап, 2 ба тарафи рост, беистхам шудан лозим аст.

6.     «ПАРРАНДАХОИ КАЛОН МЕПАРАНД». Шинед. Бо хисоби 1 коматро рост карда, дастхоро ба ду тараф ёзонда, сипас ба боло бардоред.Бо хисоби 2 дастхоро ба поён фуроварда, беист ин харакат- хоро такрор кунед.

7.      Дар чойи ист кадам занед.

Комплекси 2 (бо чуби гимнастики)

1.    Дар чойи ист кадам занед.

2.     Чуб дар поён. Бо хисоби 1 чубро ба боло бардоред; 2 ба поён фуроред;3 баболо;4 бапоён.

3.     Чуб дар боло. Бо хисоби 1-2 баданро ба тарафи рост тоб дихед; 3-4 батарафичап.

4.     Чуб дар паси гардан. Бо хисоби 1 ба пеш, 2 ба кафо хам шудан лозим аст.

5.      Чубдарпеш. Бохисоби 1шинед, 2 хезед.

6.      Рох гаштан бо чуб. Чуб дар дасти рост, охири чуб дар боло.

Комплекси 3 (Машкхо бо туб)

1.     Туб дар даст, пойхо дар кушодии китфхо. Бо хисоби 1 тубро ба боло бардоред, 2 бапоён.

2.     Тубро бо дастхои рости ба боло бардошташуда ба тарафхои рост ва чап тоб дихед.

3.      Тубдардастхо, дарпоён. Бохисоби 1 ботубшинед,2 хезед.

4.     Тубро бо хисоби 1 – 4 бо дасти рост ва 1 – 4 бо дасти чап ба замин занед.

5.     Рох гаштан бо туб. Бо хисоби 1-4 бо дасти рост ва 1-4 бо дасти чап ба замин задан.

6.      Тубро ба боло партофта, доштани он.

Комплекси 4 (барои мушакхои тахтапушт)

1.     Баданро ба тарафи рост, чап, ба пеш, ба кафо тоб додан.

2.      Ба назди девор омада хам шудан.

3.      Ба замин хобида холати «купрукро» гирифтан.

4.    Ба замин, ба болои пойхо хобида, бо даст зонухоро доштан. Ба боло, ба поён коматро харакат доронда, дар ин вакт ба хам чафс карда кушодан.

5.    Ба тарафхои рост ва чап гелидан. Ба мисли машки 4 хобида, баданро рост нигох доред. Сипас ба рост ва чап тоб дихед.

Комплекси 5

1.     Дар чои ист кадам задан.

2.    Машк барои каду комат бо нуги пой, пошнаи пой, бо тарафи даруни ва берунии пой рохгаштан.

3.   Ба тарзи давра тоб додани бадан. Пойхо дар кушодии китф, дастходармиён.

4.    Хамкунии бадан ба пеш ва ба кафо. Пойхо дар кушодии китф, дастхо дар паси cap.

5.      Pox гаштан бо зонухо (дар руи гилем), дастхо дар паси cap.

6.      Аз холати нишаста ба пеш ва ба кафо харакат кардан.

Комплекси 6 (барои мушакхои шикам)

1.     Дар чои ист кадам гузоштан.

2.    Озод истода, дастхоро дар миёндоштан. Нафаскаши, нафасба- рори.

3.    Ба болои гилем бихобед, дастхо дар миён. Пойхоро ба боло бардошта, ба поён фуровардан.

4.    Ба болои гилем хобидан, дастхо рост, харакатхо ба пеш ва ба кафо.

5.     Ба болои туб бо шикам хобида, пойхоро рост, дасткоро озод доштан. Дар болои туб ба чап, рост, ба пеш, ростхаракат кардан.

6.      Рох гаштан бо нафаскашии дуруст.

Вазнинй: ичрои хар як машк 6-8 маротиба. Давидан ва чахидан дар як чой дардавоми 15-20 дакика ичро мешавад.

Arap шумо худатон комплекс тартиб додан хохед, машкхо бояд бо чунин тарз бошанд:

(хамёзакаши) кашидани бадан;

дар чои ист кадам задан;

хам кардан ва тоб додани бадан ба ду тараф, ба пеш ва кафо; нишастан: партофтани бадан, такон додани пойхо;

кат ва рост кардани бадан дар холати хобида;

чахидан,давидан;

рохгаштан бо машкхои нафаскаши.

Комплекси ба худатон маъкулро интихоб намоед. Пас аз як чанд вакт онро ба дигараш иваз мекунед.

Инчунин кобед

44-chashma-27

Чилучорчашма – дар нохияи Носири Хусрав

Чилучорчашма (44 Чашма) – манбаи оби мукаддас. Он дар сохили рости дарёи Кофнихон, 12 км …