Главная / Варзиш / Комати инсон

Комати инсон

Шумо эхтимол ахамият дода бошед, ки варзишгарон, хунарпешагони балет, харбиён комати зебо доранд.

789

Комат холати хамарузаи бадан хангоми нишастан, рост истодан вахаракати инсон мебошад.

Инсони комати дурустдошта сарашро рост медорад, тахтапуш- таш рост, китфхояш дар як самт ва каме ба кафо кашида шудаанд, шикамаш кашида шуда, кафаси синааш каме ба пеш баромадааст. Дар назди оина ба комати худ чунин шаклхоро бидихед ва бубинед чи тавр каду комати шумо зебо гашт. Албатта, гайриодат хама вакт чунин холатро доштан душвор аст. Вале вакте ки шумо машкхои махсусро ичро мекунед ва хамеша аз болои комати худ назорат мебаред, пас аз якчанд вакт коматро зебо нигох доштан ба шумо хеч душворие намео- рад.

Инсони комати нодурустдошта сари хам, китфони ба пеш баро- мада – яке боло, дигаре поён, шиками баромада, кафаси синаи хамвор ва катшуда, тахтапушти кач, сутунмухраи качу килеби дутарафа дорад.

Хангоми комати нодуруст ва кафи пойи хамвор доштан сутунмухра ва кафи пойхо кобилияти кат шуданро хангоми зарбахо гум мекунанд. Кори муътадили дил, шуш, меъда ва дигар узвхои даруни гум мешавад. Дар мушакхо, бугумхо, миён ва кафи пойхо дард пайдо мешавад. Х,амаи ин кайфият ва табъи инсонро бад мегардонад.

Кафи пойи дурустгузошташуда.
Кафи пойи дурустгузошташуда.
Кафи пойи хамвор.
Кафи пойи хамвор.

Сабабхои вайроншавии комат дар чист?

Дар бисёр холатхо вайроншави аз сабаби мушакхои сустинкишоф- ёфта ба вучуд меояд. Рохи осони санчидани комати худ – бо тахтапушт ба девор дар холати оди истодан аст. Агар хис кунед, ки тахтапушт, шона, суринхо ва пошнаи пой ба девор мерасанд, комататон рост аст. Дар акси хол комататон вайрон шудааст. Аз ин ру фавран ба ислох намудани он шуруъ кардан лозим аст.

Барои хубтар гардондани комат чи кор кардан лозим аст?

Чизи аз хама оди – сохти чойгах (чойи хоб) аст. Бадани худро барои дар болои болишт ва курпаи хамвор ва сахтии миёнадошта хоб рафтан одат кунонед.

80

Анбон (портфел)-и худро танхо дар як даст доштанро одат наку- нед. Бехтараш борхалта гиред. Вай шинам аст ва ба шумо барои рост кардани сутунмухра ёри мерасонад.

Дар паси миз ё парта коматро рост ва сарро каме хам карда нишастан хуб аст. Тахтапушт бояд ба пуштаки курси бирасад, дастхо бояд дар як мавкеъ дар болои миз истанд, кафаси сина бояд ба миз нарасад.

81

Мушакхои худро бо машкхои чисмони обутоб дихед.

Машкхои зеринро 5-6 маротиба ичро кунед. Хамаи ин машкхоро ба машкхои пагохирузи дохил намудан шарт нест. Баъзеи онхоро метавонед ба машкхои харрузаи худ дохил намоед.

Хангоми тахтапушти хамгашта (расми 1)

82

1.     Рост истед, дастхоро дар самти кафаси сина кат кунед. Дастхо- ро сахт ба ду тараф, то расидани шонахо ба якдигар харакат дихед.

2.     Дар холати рост истода, пойхоро кушода, дастхоро ба пушт карда, кафи дастхоро ба хам расонед. Холати дастхоро иваз карда, калам ё худ тубчаро аз як даст ба дасти дигар додан лозим аст.

3.      Ба зону истода, ба кафо хам шуда, бо ду даст пойро доред.

82

4.     Ба зону истода, тоб хуред. Аввал бо дасти рост – пошнаи рост, сипасбодасти чап пошнаи чапродоред.

5.     Дастхоро ба миён карда, нишаста ба кафо хам шавед, пойхо ростдарпеш.

6.      Ба шикам хобида, пошнаи пойхоро бо дастхо дошта, онхоро ба тарафи cap кашед.

7.      Аз холати дарозкашида «купрукча» созед.

Барои мустахкамгардонии мушакхои шикам ва тахтапушт (расми 2)

1.     Ба тахтапушт хобида, дастхо ба ду тараф, пойхоро ба боло бардоред ва охиста-охиста ба поён фуроред.

2.     Ба тахтапушт хобида, бо пойхо харакат кунед (мисли велоси- педрон).

Расми 2
Расми 2

1.   Ба шикам хобида, пойхоро ба боло бардоред. Якчандсония дар хамин холатнигохдошта охиста-охиста фуроред.

2.   Ба тахтапушт хобида, бо кафи пой кунчи чевонро доред ва бе ёрии дастхо нишинед ва дароз кашед.

Барои мустахкамкунии ыушакхои кафи пой (расмхои 3,4) восита- хои гуногунро истифода бурдан мумкин аст: мустахкамкунии умумии бадан бо хурокхурии мунтазам ва саривакти, сайругашти дуру дароз дархавои тоза, харакатхои гуногун, машкхои чисмони ва монанди ин.

Кафи пойи муътадил ё хамвор? Шакли кафи пойро ин тавр муайян намудан мумкин аст: Ба кафи пойхо равгани офтобпараст ё пахта молида, дар болои когази сафед истед. Пас аз 1-1,5 дакика когазро гирифта ба изи кафи пойхоятон нигаред. Агар изи поятон шакли лубиё дошта бошад, кафи поятон дуруст инкишоф ёфтааст. Бо ин пойхо метавонед хама гуна харакатро ичро намоед. Агар изи хамаи кафи пой дар варак накш баста бошад, ин огози хамворкафи аст. Агар хангоми рохгарди дард пайдо шавад, ба духтури ортопед мурочиат намудан лозим аст.

84
Расми 3

Дар пешгирии хамворкафи пойафзоли мувофик накши мухим мебозад. Пеш аз хама хачми пойафзол бояд мувофики пой бошад (фаромуш насозед, ки пойафзоли кудакона, асосан, самти хамвор дорад ва ин ба зич шудани кафи пой оварда мерасонад). Хонандагони синни хурди мактаби бояд пойафзоле пушанд, пошнааш каме баланд асту (5-8мм) пуштаки мустахкам дорад.

Хамворкафиро инчунин бо воситаи машкхои махсус, ки ичрои онхо бугумхои зону, кафи пой ва ангуштонро инкишоф дода, мустах- кам мекунанд, пешгири кардан мумкин аст.

Бо максади пешгирии хамворкафи ичро кардани машкхои зерин натичаи хуб медихад:

1.     Рох гаштан бо нуги пой, пошнаи пой, бо тарафи даруни ва берунии кафи пой.

2.     Давидан ва рох гаштан пойи барахна дар фасли тобистон, дар болоиалафёрег.

3.      Рохгаштан дарболои гуллачубёресмонигафс.

4.     Ба болои курси нишаста, кафи пойхоро бо навбат, аввал ба тарафи рост, сипас ба тарафи чап тоб додан.

5.      Аз нуги пой ба кафи пой гелидан.

6.      Аз кафи пой ба нуги пой гелидан.

7.      Гелондани туб, чубхои кулула ва гайра.

Хдмаи ин машкхое, ки мо барои бехтар кардани каду комат тавсия додем, танхо дар холати мунтазам ичро намудан фоидабахш мегарданд (расмхои 3-4).

Дилатонро эхтиёт кун!

Дилатонро бо ичрои машкхои чисмони – ба велосипед, конкихои чархдор, чана савор шудан, шино кардан, давидан, бозихои серхара- катро ичро намудан, дар машкгоххои варзиши ширкат намудан мус- тахкам кунед.

Одатхои зарарнокро аз худ дур кунед, онхо дил ва системаи асабро вайрон мекунанд

85

Инчунин кобед

44-chashma-27

Чилучорчашма – дар нохияи Носири Хусрав

Чилучорчашма (44 Чашма) – манбаи оби мукаддас. Он дар сохили рости дарёи Кофнихон, 12 км …