Главная / Маданият ва санъат / Иди бахор. Композитсияи идона, ки кайфияти идонаро инъикос менамояд: тухфахо, тасвирномахои табрикоти, газетаи девори

Иди бахор. Композитсияи идона, ки кайфияти идонаро инъикос менамояд: тухфахо, тасвирномахои табрикоти, газетаи девори

Навруз – начибтарин ва дустдоштатарин иди мардумони кадими Осиёи Маркази ва Шарк. Дар ин вакт шабу руз баробар мешавад. Одамон бо арча хонахои худ ва хайвоноти хонагиро дуд мекарданд, ба хамдигар осудахоли, хосили хуб ва бехбуди таман- но менамуданд.

Дар иди Навруз либосхои нав мепушиданд, орзухои нек ме- карданд, табиат аз нав эхё мешуд. Пиру чавон чамъ шуда, бозихои милли мегузаронданд. Дар замонхои гузашта рузи Навруз одамон ба Худованд, обу замин, куху сангхо сачда мекарданд ва барои худ саломати, бехбуди талаб мекарданд, то ин ки чорво солим, хосил фаровон бошад, суманак мепухтанд, хар як оила лазизтарин гизо тахия мекард ва ба хамдигар зиёфат медоданд.

Мо бо ёрии воситахои бадеи, аз руйи хотира, дар тобиши милли композитсияи эчодиро тасвир менамоем. Чизеро, ки тавассути су- хан ифода кардан гайриимкон аст, ба воситаи мусики, ракс, расм ифода мегардад. Дар санъати тасвири тобишхои равшан, дилни- шин кайфияти идона мебахшад. Тобишхои тира, нозук пурасрор ва махзунона мебошанд, хангоми тахияи тасвирномахои табрикоти дар ин бобат мо набояд фаромуш кунем.

01 02

Аз намунахои дар боло овардашуда метавонед писандидаа- тонро интихоб карда, зимни он донишхои то ин замон андухта ва малакаатонро истифода баред, мустакилона тасвирномахои та- брикотиро омода намоед.

Машкхо бо истифодаи чузъиёти одди барои ичрои кори эчоди.

Газетаи девори чи гуна омода карда мешавад?

Мо хуб медонем, ки дар хар ид газетаи девории ачоиб ва эчоди тахия карда мешавад. Эхтимол, дар мактаби шумо низ хар сол озмунхо барои бехтарин газетаи девори баргузор мегардад ва ба шумо тухфахои киматнок такдим менамоянд. Дар якчояги

05

бо синф газетахои деворие, ки онро каблан тайёр карда будед, бозбини намуда, нисбат ба газетаи нави девори фаркиятро пай- до кунед, андеша намоед, аз чи бояд огоз кард ва кадом маълу- мотро омода кардан зарур, ангораи хомаки тартиб дихед. Маъ- лумоти чамъоваришударо мухокима карда, яке аз хонандагонро мухаррири газетаи девори таъин кунед. Агар газетаи девори танхо аз расмхо иборат бошад, он гох вай дилгиркунанда мешавад. Хуб аст, агар шумо дар газетаи девори маълумоти ачоиб, шеърхо, та- манниёти хубро илова кунед. Ичрои чунин корхои эчоди ва иш- тироки фаъол дар чорабинихо хангоми инитхоби касби оянда ба шумо кумак мерасонад.

Газетаи девории кухна бо газетаи деворие, ки кудакон ба чашни Навруз омода кардаанд, иваз карда мешавад.

Навруз муборак!

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …