Главная / Гуногун / ИДРОК ЧИСТ?

ИДРОК ЧИСТ?

Дар китоби дарси иттилое дода мешавад, ки табиат ва ашёю ходисахои онро шарх медихад. Вазифаи толибилм дарки олами ихотакунанда, фахмидани ин маълумот аст.

Раванди идрок аз мушохидаи зиндаи олами мухит шуруь мешавад. Мушохидаи зинда-ин эхсосоте мебошанд, ки тавассути аъзои гуногуни хис: биной, шунавой, ломиса, зоика, хисси мулоимию сахтии ашё, эхсоси харорат(чушон, гарм, сард) ворид мешаванд.

Аз ин ру, шуруй идрок ин эхсос мебошад. Вай тавассути аъзои хисси одам дарк мешавад.

Иттилои кабулшуда ба магзи сари инсон интикол дода шуда, образхои ашёи мушохидашавандаю эхсосшаванда ва ходисахо дар шакли тасаввурот боки мемонанд. Ин мархилаи мушаххаси эхсосотии дарки инсон номида мешавад. Онро дар шакли схемаи зерин нишон додан мумкин аст:

Эхсос Идрок —> Тасаввурот

Хар он низе, ки дар магзи сари( шуури) инсон тасаввур мешавад, дониши хакики шуда наметавонад. Барой ин одам бояд перомуни ин тасаввурот казоват намояд ва онхоро тахлил кунад.

Дар натичаи тахлили хамачониба одам аз руйи андешахои хеш хулоса мебаро- рад.

Агар хулосаи ( умозаключение) инсон табиатро дуруст иньикос намояд, пас маъ- лум мегардад, ки вай асрори табиатро дарк кардааст.

Чунин мархилаи дуввуми тафаккураи мехнати акли номида мешавад. Инро ме- тавон бад-ин тартиб ифода кард:

Казоват—> Хулосабарорй —> Фахмиш

Зинаи аз хама олии идрок ин фахмиш аст. .Агар одам ашё ва ё ходисаро дуруст дарк , тахдил намуда ва хулосаи дуруст кунад, пас мегуянд, ки вай фахмид ва дар шуури у мафхум ташаккул ёфтааст.

.Агар мархилахои якум ва дуввуми идрокро ( хисси мушаххас ва тафаккуриро) якчо намоем, пас чунин тасвир пайдо мешавад:

Эхсос Идрок —> Тасаввурот —> Казоват
—> Хулоса —> Фахмиш

Гуфтем, ки мо маводхои китоби дарсиро дар бораи табиат хонда ва фахмидаем. Вале ин барои одам чаро лозим аст?

Дониши мазкур ба одам чи медихад? Дониш барои он барои одам лозим аст, то вайро дар хаёти шахсияш истифода барад. Танхо хангоми истифодаи донишхои одам дар хаёти рузмаррааш натичахои он маълум мегардад. Инро амалия меноманд.

Дар хулоса метавонем бигуем, ки дарки модияти табиат аз тарафи инсон аз дар- ки диссй шуруъ туда ба тафаккур интикол меёбад.

Натичадои( донишдои) ба дастомада дар амалия истифода мешаванд. Чунин аст роди диалектикии дарки табиат (В. И. Ленин).

Толибилмони азиз! Кушиш намоед, то модияти табиатро дуруст дарк намо­ед, казоват карданро биёмузед, хулосаи дуруст бароварданро аз андешадои худ ёд бигиред. Тандо он вакт Шумо дорой салодиятнокие мешавед, ки ба Шумо фанни «Табиатшиносй» такдим медорад.

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …