Главная / Варзиш / Эстафета бо чузъиёти волейбол

Эстафета бо чузъиёти волейбол

Барои бози ду туби волейбол лозим аст. Бозингарон ба ду гурух таксим мешаванд. Гуруххо аз хамдигар дар масофаи 3-4 метр меистанд. Дар назди онхо хати огоз кашида мешавад. Дар масофаи 6-8 метр дар ру ба руи гуруххо харакхо гузошта мешаванд (расми 38).

Ба чуфти бозингарони дарпешистода яктоги туби волейбол дода мешавад. Бо ишораи довар ин чуфтхо ба тарафи харак дар хаво тубро ба якдигар дода харакат мекунанд.

02

Харакатро боздошта, тубро ба замин зада бармегарданд. Ба хати огоз расида, тубро ба чуфти дигари бозингарон медиханд. Чуфтхои баргашта дар охири саф меистанд. Бози то даме идома меёбад, ки хамаи бозингарон ба назди харак рафта баргарданд. Гурухе, ки бозингаронаш аз хама пеш ба марра расиданд, голиб донис- та мешавад. Хангоми давидан, тубро танхо зада ба якдигар партофтан мумкин аст. Тубро танхо чуфте, ки бозиро бояд cap кунад, медорад. Агар бозингар тубро зада натавонист ва туб афтид, ин холатро гузаро- нида, бозиро идома медихад ва тубро зада ба ракибаш равон мекунад. (расми 38). Тубро ба чуфти навбати танхо баъди гузаштан аз хати огоз додан мумкин аст. Барои хатохо халкаи чаримави дода мешавад. Гурухе, ки бозингаронаш зудтар ва бехато бозиро ба анчом расони- данд, голиб дониста мешавад.

«Машк бо туб»

Бозингарон аз руи намуди ки туби волейболро аз болои cap, аз пушти cap, ба кафо, аз поён ба кафо, ба пеш ва гайра дуртар мепартояд, мусобика мекунанд.

2.  Бачахо чуфт-чуфт меис- танд. Хар як чуфт тубро пас аз ба замин зада гирифтан медихад. Пас аз хар бори паргофтани туб бозин- гарон як кадам аз якдигар дур мешаванд.

03

3.          Х,ар як чуфт ба якдигар тубро аз паси cap мепартояд. Кушиш бояд кард, ки туб наафтад. Чуфте, ки тубро камтар афтондааст, голиб мебарояд.

4.          Бозингарон аз зери пойи чап ва рост ба якдигар тубро мепарто- янд ва аз руи он, ки ки камтар тубро меафтонад мусобика мекунанд (расми 39).

«Тири барфи»

Дар девор ду давраи диаметраш 80 см кашида мешавад. Дар дохили давраи калон даврачаи хурди 30 см бо ранги сурх ё зард ранг мекунанд. Ин «себ» аст. Ин нишонхоро дар холати набудани девор ба тахтача зада, ба замин ё барф мустахкам намудан мумкин аст.

Дар масофаи 5 – 10 м ду гурух 6 – 10 нафари саф мекашад. Бо ишораи рохбар иштирокчиён барфро кулула карда ба нишон  мезананд. Хар як бозингар 5 мароти- баги барф мепартояд. Барои ба «себ» расондан 3 хол, ба кисми дигари давра 1 хол дода мешавад.

Гурух,е, ки холи зиёдтар ба даст овардааст, голиб мебарояд. Мусобика- ро то даме, ки болои «себ» пурра бо б арф пушида нашавад, давом додан мумкин аст.

Инчунин кобед

44-chashma-27

Чилучорчашма – дар нохияи Носири Хусрав

Чилучорчашма (44 Чашма) – манбаи оби мукаддас. Он дар сохили рости дарёи Кофнихон, 12 км …