Главная / Гуногун / Экспертизаи суди ва криминалиси дар ш. Душанбе

Экспертизаи суди ва криминалиси дар ш. Душанбе

Экспертизаи суди ва криминалисти Вазорати адлияи Чумхурии  Точикистон дар ш. Душанбе, бо сурогаи кучаи Айни 127. 7-ум километр дар назди филиалхои Точиксодиротбанк ва ё Амонатбанк чойгир мебошад.

судэкспертизаи душанбе
Бинои судэкспертизаи ш. Душанбе (сурх) 2019с.

Тахасусхои эксперти:

1.1 Тадкики хат ва имзо
2.1 Тадкики нишонахои хучатхо
2.2 Тадкики маводхои хучатхо
3.1 Тадкики тасвирхои акс ва воситахои техникие, ки барои омодасози онхо истифода бурда мешавад.
3.2 Тадкики маводхои аксбардори.
4.1 Муайян намудани инсон вобаста ба тасвири акс
5.1 Тадкики изи инсон
5.2 Тадкики изи олот. Асбобхо механизмхо
5.3 Тадкики воситахои наклиёти
6.1 Тадкики яроки оташфишон ва тирхои он
6.2 Тадкик из ва холати тирпарони
6.3 Тадкики яроки сард
8.1 Тадкики маводхои тарканда, махсулот ва изи таркиши онхо
8.2 Тадкики лавозимоти чанги воситахои тарканда ва изи таркиши онхо
8.3 Тадкики борут (порх) таркибхои пиротехники ва изи сузиши онхо
9.1 Тадкики маводхои нахдор ва махсулот аз онхо
9.2 Тадкики маводхои локу ранг ва руё
9.3 Тадкики махсулоти нафти ва маводхои сузишвори молидани
9.4 Тадкики махсулот аз метал ва хулахо
9.5 Тадкики воситахои нашъадор ашёхои психотропи ва прекурсхои онхо моддахои сахттаъсир ва захрнок
9.6 Тадкики махсулот аз шиша ва керамика маводхои силикати сохтмони
9.7 Тадкики моеъхои спиртдор
9.8 Тадкики махсулот аз резина пластмас ва дигар маводхои полимери
9.9 Тадкики хокаи махсуси кимёви
10.1 Тадкики объектхои пайдоиши хоки
11.1 Тадкики объектхои пайдоиши растани
11.2 Тадкики объектхои пайдоиши хайвон
12.1 Тадкики холатхои ходисахои рохи наклиёт
12.2 Тадкики вазъи техникии воситаи наклиёт
12.3 Тадкики изхо дар воситаи наклиёт ва чои ходиса рохи наклиёт (ташхиси наклиёти-трассологи)
12.4 Тадкики вазъи техникии рох шароитхои рох дар чои ходисаи рохи наклиёти
12.5 Тадкики воситахои наклиёт ба максади муайянсозии арзиши баркарорсози ва арзиши бакияви
13.1 Тадкики сабабхои техники ва ташкили шароитхои ба вучудои хислати гузаштани таркиш ва окибатхои он дар объектхои сохахои саноат наклиёти кишоварзи ва хочагии комунали
14.1 тадкики сабабхои техники ва худудхое, ки ба онхо аз нигохи функсионали алокаманди доранд
14.2 Тадкики баходихии манзили истикомати
15.1 Тадкики кайди хисоби бухгалтери бо максади дар онхо мукарар намудани мавчуд будан ё набудани маълумотхои ѓалат
16.1 Тадкики нишондодхои вазъи молияви ва фаъолияти молияви-иктисоди субъектхои хочагидори
16.2 Тадкики аломатхо ва тарзхои ѓалатнамоии маълумотхо оид ба нишондодхои молиявие, ки ба натичахои молияви ва хисобу китоби ухдадорихои субъекти хочагидори таъсир мерасонад
16.3 Тадкики хисобу китоби иштироки муассисон (саххомон) дар амвол ва таксими фоидаи субъекти хочагидори.
16.4 Тадкики аломатхо ва тарзхои ѓалатнамоии маълумотхо оид ба нишондодхои молиявие, ки кобилияти харидори карздихи истифода ва бозгардонии кредитхои субъекти хочагидориро тавсиф медиханд.
16.5 Тадкик нишондодхое, ки ташаккули андозаи музди мехнат бо максади мукарарсозии саркаши аз меъёрхои амалкунанда.
17.1 Тадкики молхои саноати (ѓайри озукавори) аз чумла бо максади бахогузори онхо
17.2 Тадкики воситахои наклиёти бо максади бахогузори онхо.
18.1Тадкики экологи
19.1 Тадкики нутки овоз, муайян намудани таалукиятноки овоз , омода намудани стенограммаи гуфтугуи тарафхо конуниятхои ташакули ахбороти сабти овоз ва навори видеои.
19.2 Тадкики компютер ва воситахои дохилии он Баркарор намудани ахбороти дохили компютер муайян намудани сифати компютер ва барномахои дохилии он.

МАКОН ДАР ХАРИТА

Шахри Душанбе

Телефон: +992 225 15 50
Факс: +992 225 15 57
Почтаи электрон
и: sudexpertiz-tj@mail.ru
Сомона: https://sudexpert.tj/

Вилояти Хатлон
Суро
га: ш. Бохтар ул. А. Кахорова
Телефон: +992 8322225000
Почтаи электрон
и: khatlon@sudexpert.tj

Вилояти Сугд
Суро
га: ш.Хучанд куч. А. Фирдавси, 146
Телефон: (+992) 834224065
Почтаи электрон
и: khudjand@sudexpert.tj

ВМКБ
Суро
га: ш.Хоруг куч. Ленин
Телефон: +992 933143259
Почтаи Электрон
и: vmkb@sudexpert.tj

Инчунин кобед

кумитаи андози Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон (минбаъд – КА). Асоси Фаъолият – тибки Карори Хукумати …