Главная / Маданият ва санъат / Дар олами афсонахо. Тахия кардани композитсия бахшида ба олами хайвонот

Дар олами афсонахо. Тахия кардани композитсия бахшида ба олами хайвонот

Имруз дар дарс мо бо шумо дар хамвори композитсияи калонхачмро дар жанри тамсили (анималисти) ба чо меорем.

* Шумо композитсияи тахияшударо дар хамвори ва дар хачм чи гуна мефахмед? Мо бо кадом воситахо кор мекунем? Кадом намуд ва жанри санъати тасвириро мо истифода мебарем?

Тасвирхои бадеи дар хачм инчунин ифодагари эхсосот ва афко- ри рассом махсуб меёбад.

Шумо хуб медонед, ки образхои хайвонотро дар давраи кадим одамон дар руйи сангхо канда тасвир мекарданд. Animal кали- маи лотини буда, маънояш «хайвон» мебошад. Рассомоне, ки хайвонотро тасвир мекунанд, анималистхо номида мешаванд. Жанри чудогонае пайдо шуд, ки номи анималистиро касб кард, масалан, тавре ки дар аксхо тасвир шудааст: дар руйи сангхо образхои хайвонотро меканданд.

97

Дар хамвори ва дар хачм тасвир кардани хайвонотро шумо ал- лакай дар синфхои ибтидои омухтаед.

Ба анималист зарур меояд, ки хислату одатхоро бо чидду чахд назорат кунад ва биомузад. Рассом кори худро аз сохтани ангорахо, мусаввадахо ва лавхахо аз руйи асли хайвонот, паррандахо, мохихои зинда ва г. огоз менамояд, ичрои корхои давомдор бо- шад, маъмулан аз хусаи хайвонот ё аз руйи фотография ба чо овар- да мешавад.

Рассомон-анималистон кушиш менамоянд на танхо ба шабохати зохири ноил шаванд, балки дар расмхо инъикос кар- дани хусусияте, ки ба хайвон ё паррандаи тасвиршаванда хос аст, симои хайвонро ифода намоянд. Ба асархои рассом-анималисти машхур Карл Брендерс менигарем. Заргушхо, мисли зинда ва дар атрофи онхо табиати зебо дакик, мисли хакики, тасвир ёфтааст.

«Заргушакхо». Акварел, гуаш, кагаз. Карл БренДерс
«Заргушакхо». Акварел, гуаш, кагаз. Карл БренДерс

Хангоми тасвир рассом аз техникаи гуногун истифода менамо- яд. Дар огоз ангора мекашад, сипас дар ранг кор карда мебаро- яд, зимнан воситахои муносиби бадеиро истифода мекунад. Онхо дакик ба чо оварда шудаанд, ба мисли фотография ва мо хатто ба шабехии тасвир ангушти хайрат мегазем.

Имруз мо бо шумо кушиш менамоем, ки рассом, хайкалтарош- анималист бошем. Дар огоз ба гуруххо таксим мешавем ва инти- хоб мекунем, ки кадом хайвонро тасвир менамоем ё месозем. Барои он ки хайвонот хакики ва монанд бошанд, мо бояд супо- ришро хамачониба тахлил карда, усулхои ичрои онро интихоб на­моем. Чунончи:

– хангоми ичрои кор хайвоноти афсонавии интихобкардаатон тибки андоза бояд мувофики хамдигар бошанд;

– чойгиршавии дуруст дар хамвори;

– зимни мукоисаи кад, ба таносуби сар, панчахо, пойхо ва диг. риоя намоед. Муайян созед, ки хайвон, намуди зохири ва хислати у дар кадом холат карор дорад, сипас ба ичрои супориш шуруъ намоед.

99

Дакик намоед, ки шумо кадом намуди хайвонотро тасвир ме- кунед, одатхо, хусусиятхои хоси онхо, онхо дар кадом холат карор хоханд дошт ва г.

Дар Германия дар шахри Бремен композитсияи калонхачми кахрамонони филми тасвирии «Мусиканавозони Бремен», дар Москва бошад, композитсияи «Гавазнхо» – и М. Белашов мавчуд аст, ин композитсияхоро тавсиф намоед.

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …