Главная / Гуногун / Дах номи Худои таоло (Дуохо)

Дах номи Худои таоло (Дуохо)

Дах номи Худои таоло барои хочат дар вактхои махсус.

Аллохумма инни асъалука биасмоика-л-хусна-л-лати мо алимно минхо ва мо лам наълам ё Аллоху, ё Рахмону, ё Рахиму, ё Алиму, ё Халиму, ё Азиму, ё Кадиму, ё Кариму, ё Мукиму, ё Хаким.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои хурмат ёфтан дар байни мардум.

Ё Хайра-л-гофирина, ё Хайра-н-носирина, ё Хайра-л-хокимина, ё Хайра-л-фотихина, ё Хайра-з-зокирина, ё Хайра-л-мунзилина, ё Хайра-л-хомидина, ё Хайра-л-ворисина, ё Хайра-л-мухсинина, ё Хайра-р-рохимин.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои куввату тавонои хостан.

Ё Ма-л-Лаху-л-иззу ва-л-чамолу, ё Ма-л-Лаху-л-мулку ва-л-чалолу, ё Ма-л-Лаху-л-кудрату ва-л-камолу, ё Ман Хува-л-Кабиру-л-Мутаолу, ё Ман Хува Муишиу-с-сахоби-с-сиколи, ё Ман Хува Шадиду-л-михоли, ё Ман Хува Муназзахун ани-з-заволи, ё Ман Хува Муназзахун ани-л-хиёли, ё Ман Хува Сохибу-л-айёми ва-л-лаёли, ё Ман Хува Холику-л-арзи ва-л-чибол.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои адл хостан.

Ва асъалука биасмоика ё Ханнону, ё Маннону, ё Дайёну, ё Бурхону, ё Султону, ё Мустаону, ё За-л-имтинони, ё За-л-амони, ё За-л-эхсони, ё За-л-баён.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои начот ёфтан аз беморихои илочнопазир.

Ё Ман тавозаа куллу шайъин лиазаматихи, ё Ман истаслама куллу шайъин ликудратихи, ё Ман хазаа куллу шайъин лихайбатихи, ё Ман-инкода куллу шайъин лимулкатихи, ё Ман залла куллу шайъин лииззатихи, ё Ман дора куллу шайъин мин махофатихи, ё Ман ташаккакати-л-чиболу мин хашятихи, ё Ман комати-с-самовоту биамрихи, ё Ман юрсилу-р-риёха бушра-м-байна ядай рахматихи, ё Ман истакаррати-л-арзу биизнихи, ё Ман ло яътади ало ахли мамлакатих.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои афзунии неъмат хостан.

Ё За-л-хамди ва-с-санои, ё За-л-фахри ва-л-бахои, ё За-л-ахди ва-л-вафои, ё За-л-афви ва-р-ризои, ё За-л-манни ва-л-атои, ё За-л-фасли ва-л-казои, ё За-л-иззи ва-л-бакои, ё За-л-азамати ва-л-кибриёи, ё За-л-чуди ва-с-сахои, ё За-л-олои ва-н-наъмои.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои молу давлат хостан.

Ё Гофира-л-хатоё, ё Мунтаха-р-рачоё, ё Мучзия-л-атоё, ё Восиа-л-хадоё, ё Розика-л-бароё, ё Сомиа-ш-шакоё, ё Боиса-с-сароё, ё Козия-л-маноё, ё Мутлика-л-усоро, ё Кошифа-л-балоё.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз ранчу машаккат офият хостан.

Ва асъалука биасмоика ё Дофиъу, ё Сониъу, ё Хофизу, ё Рофиъу, ё Мувассиъу, ё Восиъу, ё Мониъу, ё Чомиъу, ё Сомиъу, ё Шофиъу.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои холи хуб хостан.

Ё Сониъа кулли маснуъин, ё Холика кулли махлукин, ё Розика кулли марзукин, ё Молика кулли мамлукин, ё Кошифа кулли макшуфин, ё Форича кулли магмумин, ё Носира кулли маглубин, ё Сотира кулли маъюбин, ё Малчаа кулли матрудин, ё Рохима кулли мархумин.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои рахои аз мусибатхо.

Ё уддати инда шиддати, ё рачои инда мусибати, ё муниси инда вахшати, ё сохиби инда гурбати, ё валийи инда ниъмати ё гиёси инда курбати, ё далили инда хайрати, ё гинои инда-фтикори, ё малчаи инда-зтирори, ё муъини инда фазаъи.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои имон ба саломат хостан.

Ё Аллома-л-гуюби, ё Саттора-л-уюби, ё Гаффора-з-зунуби, ё Кашшофа-л-куруби, ё Мунаввира-л-кулуби, ё Мукаллиба-л-кулуби, ё Музаййина-л-кулуби, ё Хабиба-л-кулуби, ё Табиба-л-кулуби, ё Аниса-л-кулуби.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои давлати безавол хостан.

Ва асъалука биасмоика ё Чалилу, ё Чамилу, ё Вакилу, ё Кафилу, ё Хабиру, ё Далилу, ё Малику, ё Захиру, ё Баширу, ё Азизу.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мииа-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз камбагали растагори хостан.

Ё Далила-л-мутахайирина, ё Гиёса-л-мустагисина, ё Сариха-л-мустасхарина, ё Амона-л-хоифина, ё Авна-л-муъминина, ё Рохима-л-масокина, ё Чора-л-мустаънирина, в Малчаа-л-осина, ё Гофира-л-музнибина, ё Мучиба даъвати-л- музтаррина.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз офатхои нозилшуда амон хостан.

Ё За-л-манни ва-л-амони, ё За-л-кудси ва-с-субхони, ё За-л-фазли вал-имтинони, ё За-л-чуди ва-л-ихсони, ё За-л-хикмати ва-л-баёни, ё За-р-рахмати ва-р-ризвони, ё За-л-хуччати ва-л-бурхони, ё За-л-азамати ва-с-султони, ё За-р-раъфати ва-л-мустаъони, ё За-л-афви ва-л-гуфрон.

Субхонака, ё Аллоху, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои овози огози корхои мухим.

Ё Ман Хува Рабба кулли шайъин, ё Ман Хува Холика кулли шайъин, ё Ман Хува Сониъа кулли шайъин, ё Ман Хува Аввала кулли шайъин, ё Ман Хува Охира кулли шайъин, ё Ман Хува баъда кулли шайъин, ё Ман Хува фавка кулли шайъин, ё Ман Хува Олима бикулли шайъин, ё Ман Хува ябко ва яфно куллу шайъин, ё Ман Хува Кодиру ало кулли шайъин.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои осонии корхо.

Ва асъалука биасмоика ё Салому, ё Муъмину, ё Мухаймину, ё Мунтакиму, ё Мукситу, ё Мухсий, ё Мухаввину, ё Мубайину, ё Мукаддиму, ё Мукарриму.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои баракат дар хонадон хостан.

Ё Ман Хува фи мулкихи Мукимун, ё Ман Хува фи султонихи Кадимун, ё Ман Хува фи чалолихи Азимун, ё Ман Хува бикулли шайъин Алимун, ё Ман Хува лиман чафоху Халимун, ё Ман Хува лиман асоху Халимун, ё Ман Хува фи такодирихи Хакимун, ё Ман Хува каломуху Кадимун, ё Ман Хува лутфуху Амимун, ё Ман Хува биибодихи Рахимун.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барон дар корхо о с они хостан.

Ё Ма-л-ло юрчо илло фазлуху, ё Ма-л-ло юхофу илло адлуху, ё Ма-л-ло юсъалу илло афвуху, ё Ма-л-ло юнтазару илло бирруху, ё Ма-л-ло ядуму илло мулкуху, ё Ман ло султона илло султонуху, ё Ман ахота бикулли шайъин илмуху, ё ма-л-лайсалаху ахаду-м-мислуху, ё Ман васиъат кулла шайъин рахматуху, ё Ман сабакат рахматуху газабаху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои равнак дар корхо хостан.

Ё Форича-л-хамми, ё Кошифа-л-гамми, ё Кобила-т-тавби, ё Холика-л-халки, ё Содика-л-ваъди, ё Муваффия-л-ахди, ё Олима-с-сирри, ё Фолика-л-хабби, ё Розика-т-тифли, ё Рофира-з-занби.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои рафтан ба назди хокимон.

Ва асъалука биасмоика ё Кавийю, ё Валийю, ё Вафийю, ё Закийю, ё Алийю, ё Разийю, ё Абадийю, ё Хафийю, ё Ганийю, ё Мубдиу.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Дах номи Худои таоло барои аз гунох, омурзиш хостан.

Ё Ман азхара-л-чамила, ё Ман сатара ала-л-кабихи, ё Ма-л-ло юохизу би-л-чаримати, ё Ма-л-лам яхтики-с-сатра ала-л-кабихи, ё Азима-л-афви, ё Хасана-т-тачовузи, ё Босита-л-ядайни би-р-рахмати, ё Восиъа-л-магфирати, ё Мунтахо кулли шакво, ё Сохиба кулли начво.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз мушкилот амон хостан.

Карима-с-сафхи, ё Азима-л-манни, ё Касира-л-хайри, ё Латифа-с-сунъи, ё Мунаффиса-л-карби, ё Кошифа-з-зурри, ё Молика-л-мулки, ё Кадима-л-фазли, ё Доима-л-лутфи, ё Козия-л-хакки.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои забони бадгуёну душманонро бастан.

Ё Азиза-л-ло юзому, ё Кайюма-л-ло яному, ё Малика-л-ло югайяру, ё Бокия-л-ло яфно, ё Коима-л-ло язулу, ё Самада-л-ло ютъаму, ё Хозира-л-ло ягибу, ё Ганийя-л-ло яфтакиру, ё Доима-л-ло яфуту, ё Хайя-л-ло ямуту.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои хушнудии Аллох, таолоро талаб кардан.

Ва асъалука биасмоика ё Мусаввиру, ё Мукаддиру, ё Мудаббиру, ё Муассиру, ё Муяссиру, ё Муваккиру, ё Мукаддиму, ё Муаххиру, ё Мутаххиру, ё Мубашширу.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дар рохи хач хондан.

Ё Рабба-л-Байти-л-хароми, ё Рабба-л-балади-л-хароми, ё Рабба-л-машъари-л-изоми, ё Рабба-ш-шахри-л-хароми, ё Рабба-л-масчиди-л-хароми, ё Рабба-р-рукни ва-л-макоми, ё Рабба-н-нури ва-з-заломи, ё Рабба-т-тахийяти ва-с-саломи ё Рабба-л-кудрати фи-л-аноми.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои ба назди олимон рафтан.

Ё Ахкама-л-хокимина, ё Аъдала-л-одилина, ё Асдака-с-содикина, ё Атхара-т-тохирина, ё Ахсана-л-холикина, ё Асраа-л-хосибина, ё Ашфаа-ш-шофиина, ё Абсара-н-нозирина, ё Акрама-л-акрамина, ё Архама-р-рохимина.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои рахои аз зулми золимой.

Ё имода ман ло имода лаху, ё зухра ман ло зухра лаху, ё мухибба ма-л-ло мухибба лаху, ё аниса ма-л-ло аниса лаху, ё амона ма-л-ло амона лаху, ё хирза ма-л-ло хирза лаху, ё санада ма-л-ло санада лаху, ё гиёса ма-л-ло гиёса лаху, ё фахра ма-л-ло фахра лаху, ё гунята ма-л-ло гунята лаху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои гайрат талаб кардан.

Ва асъалука биасмоика ё Коиму, ё Доиму, ё Олиму, ё Хокиму, ё Осиму, ё Бориу, ё Кобизу, ё Боситу, ё Хофизу, ё Рохиму.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои кушоиши корхо.

Ё За-н-ниъмати-с-собикати, ё За-р-раъфати-л-восиати, ё За-л-миннати-с-собикати, ё За-л-хикмати-л-болигати, ё За-л-кудрати-л-комилати, ё За-л-хуччати-л-котиати, ё За-с-сифати-л-олияти, ё За-л-иззати-д-доимати, ё За-л-куввати-л-матинати, ё За-л-каромати-з-зохирати.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои истигфор хостан.

Олима-л-хафийёти, ё Бадиа-с-самовоти, ё Чоила-з-зулмоти, ё Рохима-л-баракоти, ё Сотира-л-авароти, ё Мухйия-л-амвоти, ё Мунзила-л-оёти, ё Музоифа-л-хасаноти, ё Шадида-н-накамоти, ё Кошифа-л-балийёт.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз фитнахо амон хостан.

Ё Осима ман-истаъсамаху, ё Рохима ман-истархамаху, ё Гофира ман-истагфараху, ё Носира ман истансараху, ё Хофиза ман истахфазаху, ё Мукрима ман истакрамаху, ё Муршида ман истаршадаху, ё Мугиса ман истагосаху, ё Сариха ман истасрахаху, ё Муина ман истаонаху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои борон хостан.

Ва асъалука биасмоика ё Вохиду, ё Мочиду, ё Хомиду, ё Рошиду, ё Боису, ё Борису, ё Голибу, ё Гиёсу, ё Шохиду, ё Вочиду.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои хангоми мучодала бо хасмон.

Ё Аъламу мин кулли алимин, ё Аъзама мин кулли азимин, ё Акраму мин кулли каримин, ё Ахкаму мин кулли хакимин, ё Акдаму мин кулли кадимин, ё Акбару мин кулли кабирин, ё Алтафу мин кулли латифин, ё Ачаллу мин кулли чалилин, ё Ааззу мин кулли азизин, ё Архаму мин кулли рахимин.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои начот ёфтан аз зиндон.

Ё Ман Хува фи ахдихи ваффийюн, ё Ман Хува фи вафоихи кавийюн, ё Ман Хува фи кувватихи  алийюн, ё Ман Хува фи улуввихи  карибун, ё Ман Хува фи курбихи латифун, ё Ман Хува фи лутфихи  шарифун, ё Ман Хува фи шарафихи  азизун, ё Ман Хува фи иззихи  азимун, ё Ман Хува фи азаматихи  мачидун, ё Ман Хува фи мачдихи  хамид.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисномина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои зафар бар душманон.

Ман Хува куллу шайъин хозиун Лаху, ё Ман Хува куллу шайъин мусаббихун Лаху, ё Ман Хува куллу шайъин коинун бихи, ё Ман Хува куллу шайъин мавчудун Лаху, ё Ман Хува куллу шайъин коимун бихи, ё Ман Хува куллу шайъин мунибун Илайхи, ё Ман Хува куллу шайъин хошиун Лаху, ё Ман Хува куллу шайъин мушфикун минху, ё Ман Хува куллу шайъин собирун Илайхи, ё Ман Хува куллу шайъин холикун илло вачхаху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои шифо ёфтан аз беморихо.

Ва асъалука биасмоика ё Кофи, ё Вофи, ё Шофи, ё Муофи, ё Ходи, ё Доъи, ё Кози, ё Рози, ё Оли, ё Боки.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои ашёи гумшуда.

Ман ло мафарра илло Илайх ё Ман ло мафзаа илло Илайх ё Ман ло малчаа илло Илайх ё Ман ло максада илло Илайх ё Ман ло юргабу илло Илайх ё Ман ло масира илло Илайх ё Maн ло юстаону илло Илайх ё Ман ло юстагосу илло Илайх ё Ман ло манчаа илло Илайх ё Ман ло хавла ва ло куввата илло Бихи.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз тарс эмин мондан.

Ё Хайра-л-мархубина, ё Хайра-л-матлубина, ё Хайра-л-маргубина, ё Хайра-л-масъулина, ё Хайра-л-максудина, ё Хайра-л-машкурина, ё Хайра-л-мазкурина, ё Хайрал-махбубина, ё Хайра-л-мадъуввина, ё Хайра-л-мустаънисина.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои эмин гаштан дар сафар аз мушкилихову рахзанон.

Ё Maн Хува халака фасавво, ё Ман Хува каддара фахадо, ё Maн Хува якшифу-л-балво, ё Ман Хува ясмау-н-начво, ё Ман Хува Мунчиу-л-халко, ё Ман Хува Мункизу-л-гарко, ё Maн Хува яшфи-л-марзо, ё Ман Хува азхака ва абко, ё Ман Хува азалла ва ахдо, ё Ман Хува амота ва ахё.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз шарри чинну парихо эмин мондан.

Ва асъалука биасмоика ё Гофиру, ё Сотиру, ё Кохиру, ё Кодиру, ё Нозиру, ё Носиру, ё Зохиру, ё Ботину, ё Волию, ё Мутаоли.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дарди рутубати бадан.

Ё Ман Хува фи-л-барри ва-л-бахри сабилуху, ё Ман Хува фи-л-офоки оётуху, ё Ман Хува фи-с-самовоти кудратуху, ё Ман Хува фи-л-кубури ибратуху, ё Ман Хува фи-л-киёмати милкатуху, ё Ман Хува фи-л-хисоби хайбатуху, ё Ман Хува фи-л-мизони казоуху, ё Ман Хува фи-л-чаннати савобуху, ё Ман Хува фи-н-нори азобуху, ё Ман Хува фи-л-хосили иноятуху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои эмин мондан аз сехру чоду.

Ё Ман Хува илайхи яхрибу-л-хоифуна, ё Ман Хува илайхи яфзаъу-л-музнибуна, ё Ман Хува илайхи яксиду-л-мунибуна, ё Ман Хува илайхи малчау-т-тоибуна, ё Ман Хува илайхи яргабу-з-зохи дуна, ё Ман Хува илайхи яскуну-л-орифуна, ё Ман Хува илайхи яфраху-л-мухиббуна, ё Ман Хува илайхи ястаънису бихи л-л-муридуна, ё ман Хува алайхи ятаваккалу-л-мутаваккилуна, ё Ман Хува илайхи ятмау-л-хоифуна.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои эмини аз зиёну захмат.

Ё Акрабу мин кулли карибин, ё Ахаббу мин кулли хабибин, ё Аъзаму мин кулли азимин, ё Ааззу мин кулли азизин, ё Ачаллу мин кулли чалилин, ё Акво мин кулли кавийин, ё Агно мин кулли ганийин, ё Ачваду мин кулли чавводин, ё Аръафу мин кулли рауфин, ё Архаму мин кулли рахимин.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз пули Сирот гузаштан.

Ва асъалука биасмоика ё Хабибу, ё Табибу, ё Ракибу, ё Мучибу, ё Карибу, ё Хасибу, ё Мунибу, ё Насиру, ё Муниру, ё Басиру.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои халоси аз зулми золимон.

Ё Голибан гайра маглубин, ё Сонеан гайра маснуъин, ё Холикан гайра махлукин, ё Моликан гайра мамлукин, ё Кохиран гайра макхурин, ё Рофеан гайра марфуин, ё Хофизан гайра махфузин, ё Носиран гайра мансурин, ё Шохидан гайра машхудин, ё Карибан гайра баъидин.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Худои таоло барои эмин мондан аз зарари хокимон.

Ё Нура-н-нури, ё Мунаввира-н-нури, ё Холика-н-нури, ё нуран баъда кулли нурин, ё мукаддира-н-нури, ё мудаббира-н-нури, ё нуран кабла кулли нурин, ё нуран ло юхиту бихи нурун, ё нуран фавка кулли нурин, ё нуран лайса камислихи  нурун.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз душман эмин мондан.

Ё Ман Хува атоуху шарифун, ё Ман Хува феълуху латифун, ё Ман Хува лутфуху мустакимун, ё Ман Хува фи илмихи  мухитун, ё Ман Хува кавлуху хаккун, ё Ман Хува ваъдуху сидкун, ё Ман Хува азобуху адлун, ё Ман Хува зикруху хулуввун, ё Ман Хува унсуху лазизун, ё Ман Хува афвуху-фазлун.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои эмини аз шарри одамони бад.

Ва асъалука биасмоика ё Муаввилу, ё Мухаввилу, ё Муфассилу, ё Муфаззилу, ё Мушаввилу, ё Мубаддилу, ё Муназзилу, ё Музаллилу, ё Барру.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои халоси аз дарди cap.

Ё Ман яро ва ло юро, ё Ман яхлуку ва ло юхлаку, ё Ман яхди ва ло юхдо, ё Ман юхйи ва ло юхё, ё ман ютиму ва ло ютаму, ё Ман ючиру ва ло ючору, ё Ман якзи ва ло юкзо, ё Ман яхкуму ва ло юхкаму, ё Ман юхсину ва ло юхсану, ё Ман лам ялид ва лам юлад ва лам яку-л-Лаху куфуван ахад.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои начот аз кулли беморихо.

Ё ниъма-л-хабибу, ё ниъма-т-табибу, ё ниъма-л-карибу, ё ниъма-л-мучибу, ё ниъма-л-хасибу, ё ниъма-л-анису, ё ниъма-р-ракибу, с ниъма-л-вакилу, ё ниъма-л-кафилу, ё ниъма-л-мавло ва ниъма-н-насир.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои беморихои пуст ва муй.

Ё Сурура-л-орифина, ё Аниса-л-муридина, ё Мукарриба-л-мухсинина, ё Хабиба-т-таввобина, ё Розика-л-мукаллина, ё Рачоа-л-музнибина, ё Малчаа-л-хоифина, ё Мураввиха-л-махзунина, ё Муфарриха-л-магмумина, ё илоха-л-аввалина ва-л-охирина.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои халоси аз гули чашм.

Ва асъалука биасмоика ё Раббано, ё Илохано, ё Саййидано, ё Мавлоно, ё Носирано, ё Кодирано, ё Хофизано, ё Далилано, ё Хабибано, ё Муъинано.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз нобинои амон хостан.

Ё Рабба-л-чаннати ва-н-нори, ё Рабба-н-набиййина ва-л-ахёри, ё Рабба-с-сигори ва-л-кибори, ё Рабба-с-сиддикина ва-л-аброри, ё Рабба-л-хубуби ва-с-симори, ё Рабба-л-ашчори ва-л-азхори, ё Рабба-л-бирори ва-л-бихори, ё Рабба-л-лайли ва-н-нахори, ё Рабба-с-сахоби ва-л-анхори, ё Рабба-л-иълони ва-л-асрори.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз фитнахои кибр амон хостан.

Ё Ман нафаза фи кулли шайъин амруху, ё Ман лахика кулла шайъин илмуху, ё Ман балагат ило кулли шайъин кудратуху, ё Ман ло юхси-л-ибоду наъмоаху, ё Ман ло яблугу-л-халоику шукраху, ё Ман ло тудрику-л-афхому намолаху, ё Ман тааззаза би-л-кудрати бакоуху, ё Ман таваххада би-л-чалоли камолуху, ё Ман ло янолу-л-авхому кунхаху, ё Ман тафаррада би-л-азамати ва-л-чалоли кибриёуху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои хуни бини.

Ё Ман Хува лиман даъоху Мучибун, ё Ман Хува лиман аътоху Хабибун, ё Ман Хува лиман ахаббаху Карибун, ё Ман Хува лиман ародаху Алимун, ё Ман Хува фи ихсонихи  Кадимун, ё Ман Хува фи лутфихи  Мукимун, ё Ман Хува лиман рачоху Каримун, ё Ман Хува фи макодирихи Хакимун, ё Ман Хува лиман атоху Халимун, ё Ман Хува фи азаматихи Азимун.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои кибру хасад.

Ва асъалаука биасмоика ё Мусаббибу, ё Мукаррибу, ё Мучибу, ё Мураттибу, ё Мураггибу, ё Мукаллибу, ё Мубассиру, ё Мукаввиру, ё Музаккиру, ё  Мунаввиру.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дарди хала.

Ё Ман Хува илмуху собикун, ё Ман Хува ваъдуху содикун, ё Ман Хува казоуху коинун, ё Ман Хува амруху голибун, ё Ман Хува китобуху мухкамун, ё Ман Хува Куръонуху мачидун, ё Ман Хува фазлуху мукимун, ё Ман Хува Аршуху азимун, ё Ман Хува лутфуху зохирун, ё Ман Хува Раббун Кадимун.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз фитнахои хулки бад амон хостан.

Ё Ман ло юшгилуху самъун ан самъин, ё Ман ло ямнаъуху фиълун  ан фиълин, ё Ман ло юлхихи кавлун ан кавлин, ё Ман ло яглитуху суолун ан суолин, ё Ман ло яхчибуху шайъун ан шайъин, ё Ман Хува гоятуху муроду-л-муридина, ё Ман Хува мунтахо хаммил-л-орифина, ё Ман ло ягибу ан кулуби-л-мухибина, ё Ман ло яхфо алайхи шайъун фи-л-оламина, ё Ман шараха би-л-исломи судура-л-муъминина.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои бемории шуш.

Ё Ман Лаху-л-масалу-л-аъло, ё Ман Лаху-с-сифоту-л-уло, ё Ман Лаху-л-охирату ва-л-уло, ё Ман Лаху-л-чаннату-л-маъво, ё Ман Лаху-л-оёту-л-кубро, ё Ман Лаху-л-хукму ва-л-казоу, ё Ман Лаху-л-фазоу ва-л-хавоу, ё Ман Лаху-с-самовоти-л-уло, ё Ман Лаху-л-Аршу ва-с-Саро, ё Ман Лаху- л-асмоу-л-хусно.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дарди гуш.

Ва асъалука биасмоика ё Гафуру, ё Рауфу, ё Вадуду, ё Атуфу, ё Шакуру, ё Сабуру, ё Куддусу, ё Хайю, ё Кайюму, ё Афувву.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои зиёд шудани шунавои.

Ё Хайра зокирин ва мазкурин, ё Хайра хомидин ва махмудин, ё Хайра шокирин ва машкурин, ё Хайра шохидин ва машхудин, ё Хайра доъин ва мадъуввин, ё Хайра сохибин ва чолисин, ё Хайра мунисин ва анисин, ё Хайра максудин ва матлубин, ё Хайра хабибин ва махбубин, ё Хайра мучибин ва мучобин.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои табларза.

Ё Хакиман ло яъчалу, ё Чавводан ло ябхалу, ё Олиман ло ячхалу, ё Кавийян ло язъафу, ё Содикан ло яхлуфу, ё Хокиман ло язлиму, ё Олиман ло янсо, ё Моликан ло язулу, ё Доиман ло яфуту, ё Хайян ло ямуту.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои таб ва табларза.

Ва асъалука биасмоика ё Хофизу, ё Рошиду, ё Вохиду ё Мумиту, ё Мукиту, ё Муъиззу, ё Музиллу, ё Мурсилу, ё Мубдиу, ё Муъиду.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дарди гардан.

Ё Ман халака-з-зулумоти ва-н-нура, ё Ман халака-з-зилла ва-л-хурура, ё Ман халака-ш-шамса ва-л-камара, ё Ман халака-л-мавта ва-л-хаёта, ё Ман Хува-л-Латифу-л-Хабиру, ё Ман Лаху-л-халку ва-л-амру, ё Ман Хува Мухсинун било назирин, ё Ман лайса Лаху валийюн мина-з- зулли, ё Ман лайса Лаху шарикун фи-л-мулки, ё Ман юкаллибу-л-лайла ва-н-нахор.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои хар мушкил.

Ё Ман яъламу мурода-л-муридина, ё Ман яъламу замира-с-сомитина, ё Ман ямлику хавоича-с-соилина, ё Ман ясмъау анина-л-волихина, ё Ман яро букоа-л-хоифина, ё Ман яърифу сурура-л-орифина, ё Ман якбалу узра-т-тоибина, ё Ман юслиху аъмола-л-муфсидина, ё Ман ло ябъаду ан кулуби-л-орифина, ё Ман ло юзиъу ачра-л-мухсинина.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Дах номи Худои таоло барои аз азоби кабр амон хостан.

Ё Доима-л-бакои, ё Сомиа-д-дуои, ё Восиа-л-атои, ё Бадиа-с-самои, ё Кошифа-л-балои, ё Азима-с-санои, ё Кадима-н-наъмои, ё Касира-л-вафои, ё Шарифа-л-чазои, ё Азима-р-рачои.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дарди шикам.

Ё Хайя кабла кулли хаййин, ё Хайя баъда кулли хаййин, ё Хайя-л-Лази лайса камислихи хайюн, ё Хайя-л-Лази ло юшорикуху хайюн, ё Хайя-л-Лази ло яхточу ило хаййин, ё Хайя-л-Лази ло яхточу ило хаййин, с Хайя-л-Лази юмиту кулла хаййин, ё Хайя-л-Лази юхйи кулла хаййин, ё Хайя-л-Лази юхйи-л-мавто, ё Хайя-л-Лази ло ямуту абадо.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз вабо амон хостан.

Ва асъалука биасмоика ё Гаффору, ё Саттору, ё Каххору, ё Халлоку, ё Раззоку, ё Фаттоху, ё Аллому, ё Ваххобу, ё Ханнону, ё Маннону.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дарди дил.

Ё Ман Лаху зикрун ло юнсо, ё Ман Лаху нурун ло ютфау, ё Ман Лаху мулкун ло язулу, ё Ман Лаху казоун ло яхточу, ё Ман Лаху чалолун ло янфазу, ё Ман Лаху казоун ло юрадду, ё Ман Лаху сифотун ло тубаддалу, ё Ман Лаху камолун ло юдраку, ё Ман Лаху ниъамун ло туадду, ё Ман Лаху саноун ло юхсо.

Субхонака, ё Аллоху, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои бемории сина.

Ё Ман халакани ва саввони, ё Ман каррабани ва аднони, ё Ман асамани ва кафони, ё Ман хафизани ва наччони, ё Ман ваффакани ва хадони, ё Ман ааззани ва агнони, ё Ман амотани ва ахёни, ё Ман анасани ва овони, ё Ман атъамани ва сакони, ё Ман разакани ва раббони.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои бемории силсилату-бавл.

Ва асъалука биасмоика ё Шафиъу, ё Рафиъу, ё Саниъу, ё Самиъу, ё Кабиру, ё Баширу, ё Назиру, ё Кадиру, ё Муктадиру, ё Мутакаббиру.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз беморихо амон хостан.

Ё Ман юхикку-л-хакка бикалимотихи, ё Ман ло муаккиба лихукмихи, ё Ман ло родда ликазоихи, ё Ман ло яхулу байна-л-маръи ва калбихи, ё Ман ло янфау-ш-шафоату илло биизнихи, ё Ман ло юхитуна бишайъин илло биилмихи, ё Ман Хува аъламу биман залла ан сабилихи, ё Ман ло юсаббиху-р-раъду илло бихамдихи, ё Мани-стакаррати-л-арзу биамрихи, ё Ман якбалу-т-тавбата ан ибодихи.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Дах номи Худои таоло барои аз дарди cap.

Ман чаала-л-арза миходан, ё Ман чаала-л-чибола автодан, ё Ман чаала-ш-шамса сирочан, ё Ман чаала-л-камара нуран, ё Ман чаала-л-лайла либосан, ё Ман чаала-н-нахора маошан, ё Ман чаала-н-навма суботан, ё Ман чаала-с-самоа биноан, ё Ман чаала-л-ашёа азвочан, ё Ман чаала-н-нора мирсодо.

Субхонака, ё Аллоху, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои таскини дил.

Ё Ман юхиббу-т-таввобина, ё Ман юхиббу-л- мутаххирина, ё Ман юхиббу-л-мухсинина, ё Ман юхиббу-с-собирина, ё Ман Хува аъламу би-л-муфсидина, ё Ман юхиббу-р-рокиина, ё Ман юхиббу-с-сочидина, ё Ман юхиббу-с-сомитина, ё Maн Хува Раббу-л-оламина, ё Ман Хува Молику явми-д-дини.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Дах номи Худои таоло барои дарди гуш.

Ё Муъина-з-зуафои, ё Сохиба-л-гурабои, ё Носира-л-авлиёи, ё Кохира-л-аъдои, ё Рофиа-с-самои, ё Чамила-с-санои, ё Хабиба-л-аткиёи, ё Аниса-л-асфиёи, ё Канза-л-фукарои, ё Илоха-л-агниёи.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои нобинои.

Ва асъалука биасмоика ё Форичу, ё Фотиху, ё Зомину, ё Кошифу, ё Холику, ё Омиру, ё Нохиу, ё Рачоу, ё Бадиъу, ё Фотиху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз офатхо амон хостан.

Ё Аввала кулли шайъин ва Охираху, ё илоха кулли шайъин ва Сониаху, ё Бориа кулли шайъин ва Холикаху, ё Кобиза кулли шайъин ва Боситаху, ё Мубдиа кулли шайъин ва Муидаху, ё Мусабиба кулли шайъин ва Мукаддираху, ё Муншиа кулли шайъин ва Мудаббираху, ё Мураттиба кулли шайъин ва Мухаввилаху, ё Мухйия кулли шайъин ва Мумитаху, ё Илоха кулли шайъин ва Маликаху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои бемории димог.

Ё Ман фи-с-самои азаматуху, ё Ман фи-л-арзи оётуху, ё Ман фи кулли шайъин валоятуху, ё Ман фи-л-бихори ачоибуху, ё Ман фи-л-чиболи хазоинуху, ё Ман ябдаул-халка сумма юидуху, ё Ман ярчиу-л-умуру илайхи куллуху, ё Ман ахсана кулла шайъин халакаху, ё Ман захара фи кулли шайъин лутфуху, ё Ман ло яърифу-л-халоику Кудратаху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Дах номи Худои таоло барои дарди чашм.

Ё Хабиба ман ло хабиба лаху, ё Табиба ман ло табиба лаху, ё Мухибба ман ло мухибба лаху, ё Шафиа ман ло шафиа лаху, ё Мугиса ман ло мугиса лаху, ё Муина ман ло муина лаху, ё Далила ман ло далила лаху, ё Коида ман ло коида лаху, ё Носира ман ло насира лаху, ё Рохима ман ло рохима лаху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дарди дандон.

Ё Кофия ман-истакфоху, ё Ходия ман-истахдоху, ё Колиа ман-истаклоху, ё Козия ман-истакзоху, ё Шофия ман-исташфоху, ё Доъия ман-истадъоху, ё Муваффия ман-иставфоху, ё Мукаввия ман-истаквоху, ё Валийя ман-иставлоху, ё Мугния ман-исташоху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои сурхбод.

Ё Ман Хува Ахадун било зиддин, ё Ман Хува Фардун било ниддин, ё Ман Хува Самадун било айбин, ё Ман Хува Витрун било кайфин, ё Ман Хува Мавсуфун било шибхин, ё Ман Хува Азизун било зуллин, ё Ман Хува Ганийюн било факрин, ё Ман Хува Маликун било азлин, ё Ман Хува Мавчудун било мислин, ё Ман Хува Раббун било вазирин.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои улфату мехрубони дар байни хамдигар.

Ё Ман Хува зикруху шарафун ли-з-зокирина, ё Ман Хува шукруху фавзун ли-ш-шокирина, ё Ман Хува хамдуху иззун ли-л-хомидина, ё Ман Хува тоатуху начотун ли-л-мутиъина, ё Ман Хува сабилуху возихун ли-л-мунибина, ё Ман Хува оятуху бурхонун ли-н-нозирина, ё Ман Хува китобуху тазкиратун ли-л-муттакина, ё Ман Хува афвуху малчаун ли-л-музнибина, ё Ман Хува рахматуху карибун ли-л-мухсинина, ё Ман Хува ло яхфо алайхи шайъун фи-л-оламин.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои варам.

Ва асъалука биасмоика ё Амину, ё Муину, ё Мубину, ё Шахиду, ё Хамиду, ё Муриду, ё Муиду, ё Мачиду, ё Матину, ё Мугису.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои беморихои вазнин.

Ё Ман таборакасмуху, ё Ман таоло чаддуху, ё Ман ло илоха гайруху, ё Ман такаддасат асмоуху, ё Ман ядуму бакоуху, ё Ман азамат бахоуху, ё Ман кабурат кибриёуху, ё Ман ло гоята ликудратихи, ё Ман ло нихоята лирахматихи, ё Ман чалла саноуху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дарди миён.

Ё За-л-Арши-л-мачиди, ё За-т-тавли-ш-шадиди, ё За-л-фиъли-р-рашиди, ё За-л-батши-ш-шадиди, ё За-л-ваъди-л-ваиди, ё Валийя-л-хамиди, ё Ман Хува фаъъолун лимо юриду, ё Ман Хува акрабу илайхи мин хабли-л-вариди, ё Ман Хува лайса бизалломин ли-л-абиди, ё Ман Хува ало кулли шайъин шахид.

Субхонака, ё Аллоху, ло нлоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Дах номи Худои таоло барои дарди пушт.

Ё Ман ло шарика лаху, ё Ман ло вазира лаху, ё Ман ло шабиха лаху, ё Ман ло назира лаху, ё Ман бихавоичи-л-ибоди Хабирун, ё Холика-ш-шамси ва-л-камари-л-мунири, ё Мугния-н-носи-л-фукарои, ё исмата-л-хоифи-л-мустачири, ё рохима-ш-шайхи-л-кабири, ё Ман биибодихи Басир.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дарди шона.

Ва асъалука биасмоика ё Чаббору, ё Мутакаббиру, ё Ваххобу, ё Раззоку, ё Мубдиу, ё Муиду, ё Мухйи, ё Мумиту, ё Хайю, ё Кайюму.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        * *

Дах номи Худои таоло барои бемории зардча.

Ё За-л-чуди ва-н-ниъами, ё За-л-фазли ва-л-карами, ё За-л-баъси ва-н-никами, ё Холика-л-Лавхи  ва-л-Калами, ё Бориа-з-зурри ва-н-ниъами, ё Мулхи ма-л-араби ва-л-ачами, ё Олима-с-сирри ва-л-химами, ё Ман Лаху-л-Байту-л-хароми, ё Ман яхлуку-л-ашёа мина-л-адами, ё Кошифа-з-зурри ва-л-алами.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дарди ноф.

Ё Ман яхлуку мо яшоу, ё Ман яфъалу мо яшоу, ё Ман яхди ман яшоу, ё Ман юзиллу ман яшоу, ё Ман юаззибу ман яшоу, ё Ман ягфиру ман яшоу, ё Ман юиззу ман яшоу, ё Ман юзиллу ман яшоу, ё Ман ятубу ало ман яшоу, ё Ман яхтассу бирахматихи ман яшоу.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Дах нами Худои таоло барои дарди меъда.

Ва асъалука биасмоика ё Фоилу, ё Чоилу, ё Кобилу, ё Фозилу, ё Одилу, ё Толибу, ё Матлубу, ё Форизу, ё Хакиму, ё Холику.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Дах номи Худои таоло барои бемории канд.

Ё Ман анъама бихавлихи, ё Ман акрама битавлихи, ё Ман чода билутфихи, ё Ман такаддара бикудратихи, ё Ман каддара бихикматихи, ё Ман хакама битадбирихи, ё Ман даббара биилмихи, ё Ман тачоваза бихилмихи, ё Ман ало дунуввуху, ё Ман дано улуввуху.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*        *        *        *        *

Дах номи Худои таоло барои дарди гардан.

Ва асъалука биасмоика ё Фарду, ё Витру, ё Ахаду, ё Самаду, ё Абаду, ё Ааззу, ё Ачаллу, ё Молику, ё Аввалу, ё Охиру.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои ба максад расидан.

Ё маъруфа ман арафаху, ё маъбуда ман абадаху, ё машкура ман шакараху, ё мазкура ман закараху, ё Махмуда ман хамидаху, ё мавчуда ман талабаху, ё мавсуфа ман ванадаху, ё маргуба ман ародаху, ё максуда ман касадаху, ё махбуба ман ахаббаху.

Дах номи Худои таоло барои дарди чигар.

Ё Ман ло мулка илло мулкуху, ё Ман ло юхси-л-ибоду саноаху, ё Ман ло ясифу-л-халоику чалолаху, ё Ман ло юхсину-л-инсону нуутаху, ё Ман ло юдрику-л-абсору камолаху, ё Ман ло янолу-л-азкору кибриёаху, ё Ман ло ялхаку-л-авхому гоятаху, ё Ман ло ярудду-л-ибоду казоаху, ё Ман ло яблагу-л-афхому сифотаху, ё Ман захара фи кулли шайъин оётуху.

Субхонака, ё Аллоху ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз фитнахои шайтон амон хостан.

Ё Санада-л-мутаваккилина, ё Ходия-л-музаллина, ё Ансара-н-носирина, ё Аълама-л-олимина, ё Мафзаа-л-малхунина, ё Молика явми-д-дина, ё Холика-л-халки ачмаина, ё Кофия-л-мутаваккилина, ё Бадиа-с-самовоти ва-л-арзина, ё Рачоа-л-музнибина.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои эмини аз кофарон.

Ва асъалука биасмоика ё Муаззаму, ё Мукарраму, ё Мунаъиму, ё Муъти, ё Мугни, ё Нуру, ё Хакку, ё Мунчи, ё Мухсину, ё Мухйи.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои дафъи мурчахо.

Ё Ман ло юдаббиру-л-амра илло Хува, ё Ман ло яъламу-л-гайба илло Хува, ё Ман ло ясрифу-л-суа илло Хува, ё Ман ло яхлуку-л-халка илло Хува, ё Ман ло юхйи-л-мавто илло Хува, ё Ман ло рабба ли-л-ибоди илло Хува, ё Ман ло юнзилу-л-гайса илло Хува, ё Ман ло ютимму-н-ниъматаху илло Хува ё Ман ло юкаллибу-л-кулуба илло Хува, ё Ман ло ягфиру-з-зунуба илло Хува.

Субхонака, ё Аллоху, Ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои аз балохои охират амон хостан.

Ё Олиман бикулли шайъин, ё Ман ло яшбаху куллу шайъин, ё Кофия кулли шайъин, ё Кодиран ало кулли шайъин, ё Ман ло юриду фи мулкихи шайъун, ё Ман ло янкусу ан хазоинихи шайъун, ё Ман ло яхфо алайхи шайъун, ё Ман лайса камислихи шайъун, ё Ман биядихи маколиду кулли шайъин, ё Ман васиат рахматуху кулла шайъин.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои мухаббати байни зану шавхар.

Ё Ман лам яттахиз сохибатан ва ло валадан, ё Ман ло шарика фи хукмихи ахадан, ё Ман чаала ликулли шайъин кадран, ё Ман лам язал Раббан Рахиман, ё Ман чаала-л-малоиката русулан, ё Ман чаала фи-с-самои буручан, ё Ман чаала-л-арза кароран, ё Ман халака мина-л-мои башаран, ё Ман ахсо кулла шайъин ададан, ё Ман кона ало кулли шайъин кадиран.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Дах номи Худои таоло барои осоиштаги.

Ё Муяссира кулли маъсурин, ё Мукаддира кулли макдурин, ё Ман яъламу хоината-л-аъюни, ё Ман яъламу мо юхфи-с-судури, ё Хайра кодирин ва макдурин, ё Муназзахан ани-л-хавфи ва-с-сурури, ё Мудаббира-л-айёми ваш-шухури, ё Ман бихукмихи ло яхофу ва ло яхуру, ё Ман илайхи тасиру-л-умуру, ё Ман ячмау-л-луготи-л-мазкури, ё Чомиа-л- халоики явма-н-нушури.

Субхонака, ё Аллоху, ло илоха илло Анта, халлисно мина-л-гамми ва-л-хамми ва-н-нори, ё Рабб.

*****

Баъд аз хондани ин исмхо ин дуоро хонад:

Аллохумма инни бика асламту ашголи ва бика фаввазту аъмоли ва алайка таваккалту фи чамиъи ахволи ва илайка хаввалту аъдои ва Анта таъламу сиррахум ва кайдахум ва нийятахум ва Анта мустагнин ан шархи  асомихим ва васфихим ва ано заифун байна айдихим ва Анта Кавийюн Кодирун алайхим факфи шаррахум ва агинни ало чавобихим ва каххирхум бикудратика ва ло тансурхум алайя бикувватика лианни заифун ва хум аквиёу бикулли лисонин Анта Кавийюн Кодирун муонин ва аътасамту биурвати фазлика васиат рахматука, ё Азизу, ё Хамиду, ё За-л-Арши-л-мачиди асриф анни шарра кулли чабборин анид.

Пас аз хондани ин дуохо сарро ба сачда нихад ва бо ду чашми гирён, бо ин исмхои зерин хочатхои худро аз даргохи Худои таоло бихонад, шояд ки Худои таоло дуохои уро ичобат намояд. Он исмхо ин аст:

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим.

Ё Аллоху, ё Рахмону, ё Рахиму, ё Гафуру, ё Шакуру, ё Вадуду, ё Мачиду, ё Хайю, ё Кайюму, ё фаъолу-л-лимо юрид.

Дуои «Чавшани кабир» ба поён расид.

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

Vivek-Sinha-Lor-vrach

Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд

Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …