Главная / Гуногун / Чорводори ва паррандапарвари дар Точикистон

Чорводори ва паррандапарвари дар Точикистон

Дар моххои январ-сентябри соли 2018 дар хамаи шаклхои  хочаги 2313,5 хазор сар чорвои калон, аз чумла 1195,3 хазор сар модагов, 5693,0 хазор сар гусфанду буз, 6452,1 хазор сар паранда ва 82,2 хазор сар асп мавчуд аст, ки нисбат ба хамин давраи соли гузашта саршумори чорвои калон  37,3 хазор сар ё 1,6 фоиз, аз чумла модагов 23,1 хазор сар ё 2,0 фоиз, гусфанду буз 98,4 хазор сар ё 1,8 фоиз ва паранда 1293,7 хазор сар ё 25,1 фоиз, асп 1,5 сар ё 1,9 фоиз зиёд гардид.

Тибки маълумоти омори ба холати 1 октябри соли 2018 дар корхонахои кишоварзи ва хочагихои дехкони хамаги 1529175 тонна хуроки дурушт захира карда шудааст, ки нисбат ба хамин давраи соли гузашта 149710 тонна ё 11,0 фоиз зиёд аст.

chorvo-paranda

Чарогоххо дар чумхури манбаи асосии таъмини хуроки чорво буда, дар микёси чумхури ба 1-уми январи соли 2018 майдони умумии чарогоххо 3832083 гектарро ташкил дода, аз он дар вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон 734116 гектар, вилояти Сугд 784595 гектар, Хатлон 1227470 гектар ва нохияхои тобеи чумхури  1085902 гектар мебошанд. Аз микдори умумии чарогоххо 783684 гектар чарогоххои зимистона, 2 055 320 гектар тобистона, 714623 гектар бахорию тирамохи ва чарогоххои доимо истифодашаванда 278458 гектарро ташкил медиханд.

Бояд кайд кард, ки солхои охир бинобар сабабхои тагйирёбии иклим ва таъсири манфии он ба паст гардидани хосилнокии чарогоххо, махсусан чарогоххои ба минтакахои ахолинишин наздик оварда расонидааст.

Аз ин лихоз, макомоти дахлдорро зарур аст, ки бо максади зиёд намудани хосилнокии чарогоххо ва омода намудани чарогоххои зимистона барои чорво чорахои саривакти андешанд.

Дар соли 2018 дар микёси чумхури 292 нуктаи бордоркунии сунъи, аз чумла 77 дар бахши чамъияти ва 215 дар бахши ахоли фаъолият намуда, тавассути ин нуктахо ба холати 1 октябри соли 2018-ум 25628 сар чорвои калон сунъи бордор карда шуда, аз хисоби бордоркунии сунъи 19995 сар гусолаи хушзот гирифта шуд, ки нисбати хамин давраи соли гузашта гирифтани насли хушзот 1264 сар  зиёд аст.

Дар ин давра дар хамаи шаклхои хочагидори истехсоли тухм ба микдори 285,1 млн. дона ё 132,2 фоиз (69,4 млн. дона), гушт ба 135,8 хазор тонна ё 104,0 фоиз (нисбат ба хамин давраи соли гузашта 5,2 хазор тонна), шир – 609,4 хазор тонна ё 101,8 фоиз (10,5 хазор тонна), асал – 3569,0 тонна ё 100,2 фоиз (5,6 хазор тонна), пашм – 6,2 хазор тонна ё 101,5 фоиз (0,1 хазор тонна) ва мохи ба 737,7 тонна ё 104,5 фоиз (32,1 тонна) расонида шуд.

Хачми истехсоли махсулоти чорвопарвари дар нух мохи солхои 2014-2018 (хазор. тонна)

Истехсоли пилла 0,7 хазор тонна ё 84,0 фоиз таъмин гардид, ки нисбат ба хамин давраи соли гузашта (0,2 хазор тонна ё 17,4 банди фоиз) кохиш ёфт.

Сабаби кохишёбии истехсоли пилла аз хисоби сол аз сол бо максади васеъ намудани роххо ва сохтмонхо, дарахтони тут ва тутзорхо, инчунин сифати пасти тухми кирмак ва хушксолии солхои охир, ки зиёда аз 50 гектар тутзорхо хушк гаштаанд, арзёби мегардад. Хамзамон сифати пасти тухми кирмак, ки асоси истехсоли пилла ба хисоб меравад, таъсири худро низ расонид.

Бо назардошти махдуд будани замини кишоварзи, масъулони сохаро лозим аст, ки бештар ба махсулоти дорои арзиши баланд аз кабили махсулоти чорводори ба монанди гушти мург, тухм, асал ва мохи таваччух зохир намоянд.

Дар мачмуъ, сохаи кишоварзи дар нух мохи соли 2018-ум 4 фоиз рушд карда бошад хам, суръати рушди он нисбат ба хамин давраи соли гузашта (6,1 фоиз) 2,1 банди фоизи кам мебошад. Чи тавре дар боло кайд гардид, аз хисоби дар сатхи зарури таъмин накардани кишти зироатхо, истехсоли баъзе махсулоти растанипарварию чорвопарвари, истифодаи самараноки заминхо, эхтиёчи хочагихо бо маводи зарури, аз чумла тухмии хушсифат, нурихои минерали ва захрхимикатхо ба амал омадааст.

Бо максади халли масъалахои кайдгардида Вазорати кишоварзиро зарур аст, ки якчо бо вазорату идорахои дахлдор ва мокомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати чорахои заруриро рохандози намоянд.

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

Vivek-Sinha-Lor-vrach

Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд

Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …