Главная / Маданият ва санъат / Болиштчаи диван бо гулдузи, тасма ва канаб.

Болиштчаи диван бо гулдузи, тасма ва канаб.

Болиштчахо аз матоъхои гафси якранг ё матои гуногун (хархела) ранг, ки онхо дар якчояги тобиши (гаммаи) рангхоро медиханд сохта мешаванд. Барои духтан аз расмхои дар колаб ё бо чангак бофта мешавад истифода мебаранд, бо тасма канаб тайёр карда, ороиш медихад ё бо рохи гулдузи.

Болиштчахо аз матоъхои гуногун ва шакли гуногун Бо рохи драпировка (нами, буги) гузаронида духта мешавад. Аз матоъ ба шакли муддавар росткунча, чоркунча колаб месозанд ва ба онхо накшхоро медузанд. Ришта ба табъи (одди, зардузи ва гайра) шахс вобаста аст.

bolisht-2

Аз матоъе, колаб месозанд, ки кисми болои ва дохили ё кисми поёнии болиштчаро аз он матоъ ё рангаш фарк мекунад. Колаб ба кисми чузъхои он мувофикат намояд. Халли рангини онро бо хархел рох хал кардан мумкин.

Дар як ранг бо омухтани накши дигар рангхо. Болиштчахои атласи зебо дорад, ки ба фони диван зебанда мебошанд.

Намунаи №3. Болиштчахо дар намуди бозичахо Болиштчахои кати бачагона, ё дивани дар мехмонхона буда дар шакли лухтак, писарча ё духтарча, хайвоншакл, мева ё сабзавот ороиш дода мешаванд. Болиштчахоро бо он фарк мекунанд, ки хар кас по, дастак, шилшила шоха, барг ва дигар, чузъхои онро ба табъи худ мувофик намуда ин кисмхои гуногунро хамрох мекунанд.

 Болиштчахо аз лахтакпора

Барои тайёр кардани ин хел болиштчахо матоъхои бокимондаи дар хона бударо истифода баред. Шаклхои гуногуни буриши матоъхои хархела, ки чузъхои маснуотро ташкил мекунанд медузанд. Ин тарзи духтан бо номи курокдкзи машхур шудааст. Ин шакли курокдузи аз авлод ба авлод мегузаш.

Техникаи курокдузи ин аст, ки маснуоти тайёркарда аз бисёр порахои майдаи матоъ, ки шарти асосии он бомуваффакият духтан ва ороиши зебо мебошад, ки дар ин холат шакли геометри ахамият додан лозим. Раванди тайёр кардани болиштча аз мо дониш, махорат ва малакаи зиёдеро талаб мекунад.

Бо хамин тарик рох ичрои дузишро ба шакл ва интихоби матоъ бо табъи худ интихоб менамоям.

 1. Таьлили идея ва интихоби варианти бехтарин лоиха. Аз якчанд намунахои болиштчаи диван якеашро интихоб намуда, ба модаркалонам нишон додам, ки расми намунаи №3 шакли мевахо-себ маъкул шуд.
 2. Интихоби матоъ ва асбобу воситахои ёрирасон, тачьизот А Интихоби матоъ. Чадвали

Матоъхои гуногун барои духтани болиштча мавчуданд.

Ман бо модаркалонам матои вилюрро интихоб намуда, лахтакхои дар хона бударо интихоб намудем. Барои он ки вилюр, хам арзон ва хам маблаги на он кадар киматро дорад.

Б Интихоби асбобу тачхизот ва воситахои ёрирасон 1. Мошинаи дарздузи

 1. Тахтаи дарзмолкунанда, дарзмол, обпошак
 2. Сузани дасти №3, сузанак, кайчи, ангушпона, куттии кори

Пахтагин

Загирин Абрешим Матоъи

сунъи

Матоъ барои

болиштчаи

диван

 1. Ресмонхои пахтагин № 50 барои корхои мошинаги, ресмони № 60 барои корхои дасти.
 2. Тасмаи ченакгири, чадвал, бури дузандаги, метр чубини 1 метра.
 3. Китоб, дафтари кори, варакаи албом, когаз барои сохтани колаб,

маводхои иловаги, журналхо, интерери хонахо ва гайра.

 1. Ичроиши пайдархамии маснуот

Барои тайёр кардани болиштчаи диван бо матои сунъи ва ё синтетикиро, ки гулхояш бо шакли геометри дошта бошад ё якранг пеш аз буридани матоъи астариро пахтагин ё абрешимин сунъии якранг ватин ё мачалка, ки онро шуста дарзмол кардан лозим аст, ки он кашиш нахурад, барои баъд аз буридан аз руи колаб тагирот пайдо нашавад, бо табъи худ мувофик мегирем.

Барои тайёр кардани болиштча андозаи онро муайян мекунем ки тахминан аз 45 х 45 каме зиёд ё камтар бошад. Колаб ба чусса болиштчаи духта истода мувофик бошад. Аз руи модели интихобкарда асоси накшаро мекашем колиби маснуотро тайёр мекунем ва онро бурида колаб тайёр мекунем.

Матоъхои лозими – матоъи сунъи 50 см барои абра 50 см. барои астар.

Матоъи астари арзонтар бояд ва якранг бошаду бо ё ба ранги асоси абра мувофик бударо интихоб мекунем. Матоъи лозими интихоб кардаи ман вилюр мебошад дарози 50 см. буда барии он 1м. 40см. ташкил медихад. Мо метавонем ду кисми маторо аз рангхои гуногун интихоб намоем.

Накшаи технологии №13

Тайёр кардани болиштчаи дивани

№ Паихамии ичрои кор

1 Интихоби расм

2 Чобачогузории гузоштани колаб ба матоъ бо иловаги ба хаки

чок махкам кардани он бо сузанак.

3 Буридани маснуот аз руи колаби тайёр

4 Технологияи ба хам пайвасти чузъхо бо кукхои дасти кисми

пеш, акиб ва коркарди барги он

5 Коркарди чузъи кисмхои барг ба пайвастани он ба асос бо

дарзхои мошинаги бо гузоштани пахта ва маводи иловаги дар

дохили он.

6 Коркарди намию гарми, дарзмол кардани маснуот

7 Пайвасти чузъхо бо дарзи мошинаги бо гузоштани хакки чои

ангала аз тарафи акиби маснуот ё ба кисми пахлуги ё ба кисми

поён

8 Пайвасти ангала (замок) ба кисми акиби маснуот, кисми

интихоби дасти ва баъд бо дарзи мошинаги.

9 Коркарди намию гармии маснуот

10 Гузоштан ба маснуот маводи дохили пахта ё ватин ба дохили

болиштча

11 Худсанчиши

1) дурустии интихоби матоъ

2) ба сифати чок назар кардан

3) дуруст омадани шакли болиштча баъд аз гузоштани

маводи дохили

4) Санчидани коркарди намию гарми

Расми 62. Технологияи коркарди болишчаи дивани

 1. чобачогузории колаб ва матоъ

а). гузоштани колаби шакли себ

б). гузоштани колаби барк

в). маснуоти буридашуда

 1. Коркарди чузхои буридашуда
 2. Пайвасти чузъхо ва пайвасти ангала (замок ба кисми)
 3. Асосноккунии маснуот

Хисоби иктисоди. Нархи болиштчаи диванро ки аз духоба, шохи, чит ё

вилюр духта шудааст. Бо чунин тарз хисоб мекунем: Матоъ нархи 1 метр

137

вилюр -4 сомони барои маснуот 50 см кифоя аст он гох нархи матоъ 2

сомони мешавад.

Нархи пахта 1 сомониву 80 дирам ба мо 1 кг лозим S2 =1 х 1,80=

1- cомониву 80 дирам

Як дона галтак 0,50 дирам – 100м ресмони сарфшуда 50 метр нархаш 0,25

дирам. S3 =-0,25 дирам 1 дона ангала нархаш 1 сомон S4 = 1 сомон

S=S1+S2+S3+S4=2 cомони + 1,80+0,25 д + 1с = 5 сомониву 0,5 дирам.

Аз сабаби он ки мошинхои дарздузии дастиро истифода мебарем сарфи

чараёни баркро хисоб намекунем.

б/т

Номгуи маводхои

истифодабаранда

Нарх бо

(сомони)

Сарфи матоъ

барои маснуот

Харчи маснуот

бо (сом)

1 Матоъ вилюр 1м – 4 сомони

бараш

1м.40см

50 см 2 сомони

2 Пахта 1с 80 дирам 1 кг 1,80 дирам

3 Галтак 50 дирам 50 м 0,25 дирам

4 Ангала 1 сомон 1 д 1 сомон

Хамаги 5 сомони 0,5 д

 1. Назорат ба сифат

Мухокима дар дарс доир ба сифати маснуот маълумот дода буд, ки

тарзи асоснок намудан, намуди санчиш ва ба маснуот бахо додан ба сифати

болиштчаи духта норасои ва камбудиро нишон додан.

 1. Тайёр намудани маснуот

Технологияи коркарди болиштчаро ичро мекунем, бо рафти паихамии

кор аз руи харитаи технологи бо назардошти коидахои техникаи бехатари

кор бо асбобхои дузандаги.

Расми 63. болишчаи дивании тайёршуда

 1. Ислох намудан (Коррексия)

Лоихаи тайёркардаро бо намунаи интихобкарда мукоиса намуда

норасоихоро ислох менамоем.

138

 1. Санчиш-озмоиш

Коркарди охирини болиштчаро ичро менамоем. Маснуоти духтаро ба

модаркалонам тухфа намудам. Барои духтани маснуот модаркалонам

миннатдори баён намуданд.

 1. Коркарди таблиготи тарохии маснуот

Агар дар оянда дузанда шавам он гох ба газета бо чунин мазмун эълон

медихам. Духтани болиштча барои диван, бо сифат, зуд, ва арзон покизаву бо

намунаи хозиразамон.

 1. Ороиши тарххои эчоди

Ба талаботи ороишии тароххи эчодц ошно гардида, онро ичро

мекунем. Гирди болиштчаро бо тасма, лента ё дигар намуд метавонем

ороиш дихем интихоби.

 1. Худбаходихи

Ба кори худ чунин бахогузори мекунем.

Шартхои ичрошударо тахлил намуда, ба худ бахогузори менамоем.

Месачем, ки оё тархи эчодиро бо пурраги ичро намудаам ва аз кори худ

конеъ хастам ё дигаргуни даровардан лозим аст. Ба хамаи ин саволхо чавоб

гирифта, каноатманд мешавам.

Эзох: Шумо метавонед дигар намунаи болиштчаро интихоб намуда

дузед. Матоъхои духоба ё сунъи истифода баред ба чои пахта, ватин ё дигар

масолехро гузоред дар хонаатон бударо истифода баред ба назардошт, он ки

шакли духтаи модели интихоб кардаи шумо гум нашавад. Ба чои ангола

метавонед тугма шинонед.

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

neft

Конун дар бораи нафту газ

Конуни Чумхури Tочикистон  “Дар бораи нафту газ” 18 марти соли 2015, №1190 кабул карда шудааст, …