Главная / Варзиш / Ба кобилиятхои чисмонии худ чи тавр бояд бахо дод?

Ба кобилиятхои чисмонии худ чи тавр бояд бахо дод?

Шумораи зиёди машкхои санчиши мавчуданд (онхоро тест хам легуянд), ки барои бахо додан ба кобилиятхои чисмони истифода лешаванд. Дар ин чо танхо 5 тест, ки барои нисбатан пурра бахо додан ба кобилиятхои чисмониат ба ту ёри медиханд, оварда шуда- анд (асосиаш 4 тест).

1.     Барои бахо додан ба кобилияти суръатнокии бадан – давидан аз огози баланд ба масофаи 30 м (чадвали 3).

Тачхизот: Сониясанчи заррасонияхоро нишондиханда, рохрави хамвори дарозиаш аз 30 м зиёдтар.

Тасвири тест: Бо ишораи «Омода бош» холати «омодабоши баданро дар назди хати огоз кабул кун». Бо нидои «Ба пеш» бо масо- фаи 30 м бо суръати нихоят баланд давидан.

Пеш аз марра суръатро паст накунед.

Натича. Вакти давидан ба 30 м (нишондоди суръат) аник то хиссаи дахуми сония.

2.      Усули динамометрияро барои муайян намудани кувваи банди дастхо истифода мебаранд. Кувваи мушакхои дастхо бо ёрии дина- мометри бачагонаи дасти, ки дар дасти мактаббача хуб чойгир мешавад, бо акрабаки ба тарафи кафи даст гардондашуда чен карда мешавад.

Тачхизот: Динамометри дасти (чадвали 4).

Тасвири тест: Хонанда дасташро ба як тараф дароз мекунад ва бо тамоми кувва динамометрро 3 маротибаги бо харду дасташ зер мекунад.

Натича. Кувваи дастхо санчида мешавад. Натичаи бехтарин ба хисоб гирифта мешавад (нишондоди хар даст алохида).

3.      Барои бахо додани кобилиятхои суръатнокй ва нерумандй чахидан аз чойи ист ба дарози бо такони хар ду пой (расми 56, чадва- ли 5) ба хисоб гирифта мешавад.

Тачхизот: замини хамвор, чадвал.

Тасвири тест. Бо нуги пой дар назди хати бо бур чудокунанда истода, пошнаи пойхоро ба хамдигар ба тарзи мувози (параллел) мегузорем. Бадарози ботамомикувва,дастхоротакондодабичахед.

2-3 маротиба ин харакатро такрор кунед (хар дафъа 30 сония дам гиред).

Натича: Дарозии чахиш аз хати чудокардашуда то изи пошнаи пойи ба хати марра наздиктарбуда бахо дода мешавад. Расонидани дигар узвхои бадан ба хисоб гирифта намешавад.

Расми 56
Расми 56

1.      Партофтани туби калони вазнаш 1 кг аз чойи ист ба дарози.

Тачхизот: майдончаи дар хар як метр хаткашидашуда, байрак- чахои ишорати (чадвали 8).

Тасвири тест. Бозингар тубро гирифта, ба замин мешинад ва аз паси cap бо ду даст тубро ба тарафи майдон хаво медихад. ин харакат- ро метавонад 3 маротиба ичро кунад. Натичаи бехтарин кайд карда мешавад.

Натича: Ба дарозии партофтани туб бахо дода мешавад.

2.    Кат ва рост кардани дастхо дар такя дар холати дароз каши- дан дар болои хараки гимнастики.

Тачхизот: Хараки гимнастики.

Тасвири тест. Аз холати аввала ба хараки гимнастики дар шакли кундаланг, китфхоро дар болои панчахои даст нигох, дошта истодан. Cap ва пойхо дар масири як хати рост чойгиранд.

Натича. Дастхоро то расидани кафаси сина ба харак кат карда, сипас онхоро рост карда, ба холати аввала баргаштан.

Натичахо кайд карда мешаванд.

БАХОХОИ МЕЪЁРИИ НАМУНАВИИ НАТИЧАХОИ ДАВИДАН БА ЗОм. (сек.)

Сагхи натичахои писарон Чадвали 3

Синну

сол

Паст Аз миёна паст Миёна Аз миёна баланд Балшш
7 сола 6,8 ва зиёдгар аз ин 6,7-6,3 6,2-5,6 5,4-5,2 5,1 ва камтар аз ин
8 сола 7,0 ва зиёдг. 6,9-6,5 6,4-5,6 5,5-5,1 5,0 ва кам.
9 сола 6,5 ва зиёдг. 6,4-6,1 6,0-5,2 5,1-4,8 4,7 ва кам.
10 сола 6,2 ва зиёдг. 6,1-5,8 5,7-5,2 5,148 4,6 ва кам.
Сат\и натичахои духтарон
7 сола 7,3 ва зиёдг. 7,2-6,9 6,4-5,9 5,8-5,4 5,3 ва кам.
8 сола 7,1 ва зиёдг. 7,0-6,7 6,1-5,8 5,7-5,4 5,3 ва кам.
9 сола 6,8 ва зиёдг. 6,8-6,4 5,9-5,6 5,5-5,2 5,1 ва кам.
10 сола 6,6 ва зиёдг. 6,5-6,2 5,6-5,3 5,2-4,9 4,8 ва кам.

БАХОХОИ МЕЪЁРИИ НАМУНАВИИ НАТИЧАХОИ ФИШУРДАНИ ПАНЧАИ ДАСТ (ДИНАМОМЕТРИЯИ ПАНЧАИ ДАСТ)

Чадвали 4

Синну

сол

Даст Дарачабандии натичахо
Аз миёна               Миёна

паст

Аз миёна баланд Баланд
Сатхи инкишофи писарон
7 сола Рост Чап 13.5

12.5

14,0-18,0

13,0-18,0

18,5

17,0

19,0

17,5

8 сола Рост Чап 14.5

12.5

15,0-19,0

13,0-17,5

19,5

18.0

20,0

19,5

9 сола Рост Чап 17.0

15,5

17,5-23,5

16.0-21,5

24,0

22.0

24,5

23,0

10 сола Рост Чап 19.5

17.5

20.0-25,5

18,0-24,5

26,0

25,0

27.5

26.5

Сатхи инкишофи духтарон
7 сола Рост Чап 12,0

11.0

12,5-16,0

1 1,5-14,0

16.5

14.5

17,5

15,0

8 сола Рост

Чап

13.5

11.5

14.0-16,5

12.0-15.0

17,0

15,5

18,5

16,0

9 сола Рост Чап 14,5

14,0

15,0-20,0

14,5-19,0

20.5

19.5

21,0

20.5

10 сола Рост Чап 17,0

16.0

17.5-   22,0

16.5-   20,0

22.5

20.5

23,0

21,5

БАХОХОИ МЕЪЁРИИ НАМУНАВИИ НАТИЧАХОИ

Чадвали 5

 

Синну сол Паст Аз мисна паст Миёна Аз миёна баланд Баланд
7 сола 94 ва камтар 95-109 110-129 130-139 140 ва зиёдтар
8 сола 99 ва кам. 100-114 115-139 140-149 150 ва зиёдт.
9 сола 104 ва кам. 105-119 120-144 145-159 160 ва зиёдт.
10 сола 114 ва кам. 115-129 130-154 155-169 170 ва зиёдт.
Сатхи инкишофн духтарон
7 сола 89 ва кам. 90-99 100-119 120-129 130 ва зиёдт.
8 сола 89 ва кам. 90-99 100-124 125-139 140 ва зиёдт.
9 сола 89 ва кам. 90-104 105-129 130-144 145 ва зиёдт.
10 сола 104 ва кам. 105-114 115-139 140-154 155 ва зиёдт.

ЧАХИДАН БА ДАРОЗИ A3 ЧОЙ (масофа бо м., с.м)

Сатки инкишофи писарон

БАХОХОИ МЕЪЁРИИ НАМУНАВИИ НАТИЧАХОИ

Чадвали 6

Синну

сол

Паст Аз миёна паст Миёна Аз миёна баланд Баланд
7 сола 0,99 ва камт. 1,00-1,49 1,50-2,48 2,50-2,99 3,00 ва зиёдт.
8 сола 0,99 ва камт. 1,00-1,99 2,00-2,49 2,50-2,99 3,00 ва зиёдт.
9 сола 1,49 ва камт. 1,50-1,99 2,00-2,99 3,00-3,49 3,50 ва зиёдт.
10 сола 1,99 ва камт. 2,00-2,49 2,50-3,49 3,50-3,99 4,00 ва зиёдг.
Сатхи инюшюфи духтарон
7 сола 0,99 ва камт. 1,00-149 1,50-1,99 2,00-2,49 2,50 ва зиёдг.
8 сола 0,99 ва камт. 1,00-149 1,50-1,99 2,00-2,49 2,50 ва зиёдг.
9 сола 0,99 ва камт. 1,00-149 1,50-2,49 2,50-2,99 3,00 ва зиёдг.
10 сола 1,49 ва камт. 1,50-1,99 2,00-2,99 3,00-3,49 3,50 ва зиёдг.

ПАРТОФТАНИ ТУБИ ПУРКАРДАШУДА (1 кг) (масофа дар м., см.)

Сатхи ннкишофи писарон

БАХОХОИ МЕЪЁРИИ НАМУНАВИИ НАТИЧАХОИ КАТ BA РОСТ КАРДАНИ ДАСТОН ДАР ХОЛАТИ ХОБИДАН ДАР ХАРАКИ ГИМНАСП (МИКДОР)

Чадвали 7

Сатхи натичахои писарон

Синну сол Паст Аз миёна паст Миёна Аз миёна баланд Баланд
7 сола 9 ва камт. 10-15 16-23 24-30 31 ва зиёдт.
8 сола 9 ва камт. 10-15 16-24 25-31 32 ва зиёдт.
9 сола 10 ва камт. 1 1 -16 17-27 28-34 35 ва зиёдт.
10 сола 10 ва камт. 11-17 18-28 29-35 36 ва зиёдт.
Сатхи натичахои духтарон
7 сола 1 2-3 5-16 17-20 21 ва зиёдт.
8 сола 1 2-3 5-16 17-22 23 ва зиёдт.
9 сола 1 3-4 5-16 17-22 23 ва зиёдт.
10 сола 1 3-4 5-16 17-22 23 ва зиёдт.

Эзох: Тестхои пешниходгашта (машкхои чисмони) дар давоми сол 2 маротиба тавсия мешаванд. Натичахо мукоиса карда мешавсии (аз тестхо истифода намуда, шумо бояд синну сол, дарозии кад, вазн даври кафаси синаро донед). Хамаи натичахои худро дар бора\ инкишоф ва омодагии чисмони аз руи бахои тахминш нормативи мукоиса намоед. Агар шумо дар махфили варзиии иштирок кунед, ба шумо ичрои тестхои душвортар тавсия дод< мешавад. Хангоми ичрои онхо шумо натичахои варзишии худро зуь баланд бардошта, ба самарахои дилхох ноилмегардед.

Инчунин кобед

44-chashma-27

Чилучорчашма – дар нохияи Носири Хусрав

Чилучорчашма (44 Чашма) – манбаи оби мукаддас. Он дар сохили рости дарёи Кофнихон, 12 км …