Главная / Варзиш / Якчанд бозихо барои мактаббачагон

Якчанд бозихо барои мактаббачагон

«Сомониён»

Дар ду тарафи ба хам мукобили майдон хат, дар пахлуяш якчан; доира кашида мешавад. Ин хонаи бозингари асоси аст. Бозингарон да{ паси хат як тараф саф мекашанд ва ба овози баланд мегуянд

Мобачагонем, Сомониёнем!

Яку дую се чор

Тавони моро бидор!

Баъди нидои «бидор!» хама ба тарафи мукобили майдон давидг мегузаранд. Бозингари асоси бояд аз байни бозингарони давидаисто да, пеш аз он, ки онхо аз хат гузаранд, як касро дорад. Бозингари б< даст афтода ба даруни давра меистад. Сипас, бачахо шеърро такро^ карда ба самти мукобили майдонча медаванд. Баъд аз 2-3 маротиба такрор намудани бози чи кадар бозингар ба даст афтидаст, мешумо рем. Бозингари асосии навро интихоб карда, бозиро аз сари нав ого: менамоем.

«Аз овозаш бишнос»

Хамаи бачахо ба як давра меистанд, дар байни давра бозингари асоси мсистад. Чашмони у баста аст. Бозингари асоси аз гирди бозин- гарон аз паси мурабби, харакатхои уро такрор намуда (гимнастики ё ракси), сипас меистад ва ба бачахо мегуянд:

Моён каме бозидем, Акнун давра оростем. Чавоби муаммо ёб, Ки чег зад уро, биёб.

Мурабби бе сухан ба яке аз бозингарон ишора мекунад ва у «Ман кистам» мегуяд. Бозингари асоси бояд номи уро гуяд. Агар у дуруст ёбад, шахси ёфташуда ба чои у меистад, агар хато кунад, бози идома меёбад. Вакте, ки бачахо овозхоро хуб мешинохтаги мешаванд, ба онхо ичозат дода мешавад, ки овозхои худро иваз кунанд, ё ки барои шавковартар гардонидани бози овозхои паррандако, хайвонхоро таклиднамоянд.

«Чарогак»

Дар доирачахои диаметрашон 10 см бо рангхои сурх, сабз,зард чубчахо часпонида мешаванд. Хамаи бачахо дар каторхо истода, ишорахои муаллимро ичро менамоянд, бо ранги сурх менишинанд, бо зард мехезанд, бо сабз, дар чойи ист кадам мезананд. Хангоми дар саф харакат кардан шартхои бозиро иваз намудан мумкин аст: ранги сурх – хама меистанд, зард – дар холати нишаста харакат мекунанд, сабз – бо нуги пой харакат мекунанд. Барои хар як хато холхои чаримави дода мешавад. Бозингаре голиб мебаро- яд, ки холхои чаримавии кам гирифтааст (байракчахои хархеларо низ истифода бурдан мумкин аст).

«Бози бо се пой»

Дар хар як давр се-чор чуфт иштирок мекунад. Бачахо дар як катор аз паси хати умумии огоз саф мекашанд. Дар пеши хар як чуфт поя гузошта шудааст. Шарикон якдигарро бо як даст аз миён ба огуш мегиранд. Пойхои пахлуи хам истодаи онхо аз зону поён баста меша- ванд. Бо ишора иштирокчиёни дав ба пеш харакат мекунанд, пояро давр зада, ба кафо бармегарданд.

Чуфте голиб хисобида мешавад, ки аввалин шуда хати марраро мегу- зарад. Баъд аз ин чуфти навбати харакат мекунад. Дар анчом давр чуфтхои голибро ташкил кардан мумкин аст. Масофаи тахминии дав ■ 15-20м.

«Гург дар гор»

Дар мобайни майдон ду хати мувози дар масофаи 70-100 см дур а: хамдигар кашида мешавад. Ин гор аст. Онро бо хатхои на он кадаг мувози муайян кардан аст: аз як тараф кушодтар, аз тарафи дига]: тангтар. Ду нафар бозингарон (гургхо) дар дохили гор, дигарог (бузголахо) дар тарафи беруни гор меистанд. Дар тарафи дигар бо хаз чарогох муайян карда мешавад. Ба ишораи рохбар як чуфт бузгола бг тарафи мукобили майдонча медавад, барои ба чарогох расидан а: болои гор мечахад.

«Гургхо» аз гор набаромада, кушиш менамоянд, ки бисёртар бузголахоро доранд. Барои доштани хар як бузгола ба гургхо якхолу дода мешавад. «Бузголахои» доштанашуда низ голиб мебароянд.

Бози бо чанбарак
Бози бо чанбарак

«Гунчишкони чаханда»

Дар руи замин даврае кашида мешавад, то дар атрофи он хамаи бозингарон тавонанд озодона чой гиранд. Як нафар бозингар – гурба дар дохили давра меистад. Бозингарони дигар – гунчишкакон дар атрофи давра дар назди хати кашидашуда меистанд. Бо ишораи рохбар гунчишкакон ба дохили давра ва аз он ба берун мечаханд.«Гурба» бошад кушиш менамояд, ки «гунчишкакон»-и ба даруни давра дарома- даро дорад. Касеро, ки доштанд, «гурба» мешавад, «гурба» бошад «гунчишк» мешавад ва бози идома меёбад. Хамон бозингаре голиб мебарояд, ки ягон бор ба даст наафтодааст. «Гунчишкакон» бо як пой мечаханд. Барои ин бози халкахоро низ истифода бурдан мумкин аст.

«Саворахо»

Бачахо дар давра меистанд: ин пойгачо аст. Баромадани аспхои варзиши намоиш дода мешавад. Кадамзании «асп»: дастхоро аз бозу- вон кат карда, кафи дастхоро ба поён нигаронида кадам мезананд. Хангоми кадамзани кушиш мекунанд, ки зонухояшон ба кафи дастона- шон расад. Бо карсаки рохбар бачахо самти харакаташонро аз гирди давра иваз мекунанд, яъне ба тарафи мукобил харакат мекунанд. «Аспхо» даме рох мегарданд, даме медаванд, бо ишораи рохбар «аспхо» боз ба рохгарди cap мекунанд.

Дар тарафи дарози майдонча истгохи саворахо муайян карда шудааст, ки шумораи онхо се маротиба аз шумораи саворахо камтар аст. Бо садои рохбар «Ба истгох!» – бачахо ба тарафи чойхои муайянкардашуда харакат мекунанд. Бозингарони бечоймонда бози- ро бой медиханд. Бози се- чор маротиба такрор мешавад. «Саворахое» голиб мебароянд, ки боре хам бе чой намондаанд.

«Дуюм – зиёдати»

Бозингарон аз якдигар ду кадам дур истода як давраеро ташкил медиханд. Ду бозингар аз давра берун меистанд. Яке аз онхо дигареро медорад. Бозингаре, ки мегурезад, метавонад дар хар як дакика дар назди бозингари дар давраистода рост истад. Дар ин холат бозингари дар кафоистода мегурезад. Дар берун ва дохили давра давидан мумкин аст. Дар холати доштани бозингар, онхо накшхои худро иваз меку- нанд.

Arap шумораи бозингарон бисёр бошад, онхо дар давра чуфт-чу<] истода метавонанд. Дар ин холат гурезанда дар назди чуфти дилхоха истода метавонад, бозингари сеюм аз кафо мегурезад, дар ин хол< бози «сеюм- зиёдати» номида мешавад.

Инчунин кобед

44-chashma-27

Чилучорчашма – дар нохияи Носири Хусрав

Чилучорчашма (44 Чашма) – манбаи оби мукаддас. Он дар сохили рости дарёи Кофнихон, 12 км …