Главная / Теги: Нукта

Теги: Нукта

Ёраб, бар бадон раҳмат кун, ки бар некон худ раҳмат кардаӣ

800px-keshan_01

Оқил чу хилоф андар миён омад, биҷаҳад ва чун сулҳ бинад, лангар биниҳад, ки он ҷо саломат бар карон асту ин ҷо хҳловат дар миён. Мақомро се-шаш мебояд, валекин се-як меояд. Ҳазор бор чарогоҳ хуштар аз майдон Валекин асп надорад ба дасти хеш инон. *** Дарвеше ба муноҷот-дар мегуфт: «Ёраб, …

Муфассал »

Наравад мурғ сўи дона фароз

zindagi

Некбахтон ба ҳикояту амсоли пешиниён панд гиранд з-он пештар, ки пасиниён ба воқиаи ў масал зананд ва дуздон даст кўтаҳ накунанд, то дасташон кўтаҳ кунанд. Наравад мурғ сўи дона фароз, Чун дигар мурғ бинад андар банд. Панд гир аз масоиби дигарон То нагиранд дигарон зи ту панд.

Муфассал »

Ки бисёрхусб аст бисёрхор

columbus_taking_possession-300x227

Аз нафспарвар ҳунарвари наёяд ва беҳунар сарвариро нашояд. Макун раҳм бар гови бисьёрхор, Ки бисёрхусб аст бисёрхор, Чу гов ар ҳаме боядат фарбеҳӣ. Чу хар тан ба ҷаври касон дардиҳӣ!

Муфассал »

Ҳар он оқил, ки бо Маҷнун нишинад,

layli-majnun

Яке аз лавозими сўҳбат он аст, ки хона бипардозӣ ё бо хонахудой дарсозӣ. Ҳикоят бар мизоҷи мустамеъ гўй, Агар хоҳӣ, ки дорад бо ту майле. Ҳар он оқил, ки бо Маҷнун нишинад, Набояд карданаш ҷуз зикри Лайлӣ.

Муфассал »

Далқи Мўсост-мураққаъ ва он ризқи Фиръавн-мурассаъ

1-56

Тавонгари фосиқ кулўхӣ зарандуд асту дарвеши боз шоҳиди хоколуд. Ин далқи Мўсост-мураққаъ ва он ризқи Фиръавн-мурассаъ. Шиддати некон рўй дар фараҷ дорад ва давлати бад сар дар нишеб. Ҳар киро ҷоҳу давлат аст, бад-он Хотире хаста дарнахоҳад ёфт. Хабараш деҳ, ки ҳеҷ давлату ҷоҳ, Ба сарон дигар нахоҳад ёфт.

Муфассал »

Ҷавҳару хасис!

duxtaroni-tojik-98

Ҷавҳар агар дар ҳалоб афтад, ҳамон нафис асту нубор агар бар фалак расад, ҳамон хасис! Истеъдод бе тарбият дареғ асту тарбияти номустаад зоеъ. Хокистар насабе олӣ дорад, ки оташи ҷавҳари улвияст, валекин чун ба нафси худ ҳунаре надорад, бо хок баробар аст ва қимати шакар на аз най аст, ки …

Муфассал »

Ҳар чӣ зуд барояд, дер напояд

Хоки Машриқ, шунидаам, ки кунад Ба чиҳил сол косае чинӣ. Сад ба рўзе кунанд дар Мардашт, Лоҷарам қиматаш ҳамебинӣ. *** Мурғак аз байза бурун ояду рўзи талабад, В-одамибачча надорад хабар аз ақлу тамиз, Он кӣ ногоҳ касе гашт, ба чизе нарасид, В-ин ба тамкини фазилат бигузашт аз ҳама чиз. Обгина …

Муфассал »

Ҳама касро ақли худ бакамол намояд ва фарзанди худ баҷамол

musalmon

Яке ҷуҳуду мусулмон низоъ мекарданд Чунон ки ханда гирифт ва ҳадиси эшонам. Ба тира гуфт мусулмон: «Гар ин иқболи ман Дуруст нест, худоё ҷуҳуд миронам!» Ҷуҳуд гуфт: «Ба «Таврот» мехўрам савганд В-агар хилоф кунам, ҳамчу ту мусулмонам!» Гар аз басити замин ақл мунъадим гардад, Ба худ гумон набарад ҳеҷ кас, …

Муфассал »