Главная / Теги: Таърихи ислом

Теги: Таърихи ислом

Пораҳо аз «Панҷсад ҳадис»

mucharabot

Мўъмин дар дунё ростгў аст, бедордил аст, ҳудудро риоя мекунад, сандуқи илм аст, ақле комили қалбе солим ва ҳилме собит дорад, дастбозу бахшанда аст, дари хонааш барои эҳсон кушода аст, лабхандаш зиёд ва андўҳи ботинаш ҳамешагист, мутафаккиру камхобу камханда ва хуштабъ аст, тамаъро миронда, ҳаворо кушта, ба дунё беалоқа ва …

Муфассал »

ФАТҲИ МАККА ВА ВАФОТИ ҲАЗРАТИ МУҲАММАД

ushtur

Мувофиқи сулҳи Худайбия аҳли Макка ва тарафдорони Пайғамбар бояд дар давоми даҳ сол бо якдигар ҷанг намекарданд. Лекин ин сулҳ ҳамагӣ ду сол давом кард. Сарварони Макка аввалин туда аҳдномаи сулҳро шикастанд. Онҳо ба маҳалҳое, ки дини исломро қабул карда, тарафдори Муҳаммад шуда буданд, ҳамла мекарданд, мардумро ғорат карда, азоб …

Муфассал »

Қасас-ул-анбиё – Хабари ҳиҷрат фармудани Муҳааммад /с/

kitob

Овардаанд, ки чун хабари меъроҷ ба атрофу акнофи Араб интишор ёфту аксари аҳли Араб ва ғайра имон оварданд, ҳиқду ҳасад ба дили қудуратманзили мушрикони араб шўълаангез кардан гирифт. Лиҳозо ба изорасонии он ҳазрат /с/ мустаъидду омода шуданд. Дар ин асно Ҷабраил /а/ аз ҳазрати Раббулиззат даррасида фармуд, ки Худои таъоло …

Муфассал »

ПАЙМОНИ МУҲАММАД БО ЯҲУДИЁН

tarix

Муҳаммад /с/ барои исботи муносибати дўстона бо яҳудиён қарордоде баст, ки тибқи он дину моли онҳоро эмин гузошта ва ба кори онҳо дахолат намекард. Матни қарордод чунин аст: “Ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. Ин номаест аз Муҳаммад пайғамбар миёни мўъминону мусалмонон аз Қурайшу Ясриб ва касоне, ки онҳоро пайравӣ карданд …

Муфассал »

ҲИҶРАТИ МУҲАММАД АЗ МАККА БА МАДИНА

hijrati-muhammad

Синни ҳазрати Муҳаммад ба панҷоҳ расида буд, ки ду воқеаи ғамангез дар ҳаёти ў рўй дод: аввал завҷааш Хадича, баъд амакаш Абўтолиб аз дунё чашм пушиданд. То зинда будани ин ду шахс бадхоҳон ба Муҳаммад ошкоро душмани содир карда наметавонистанд. Авлоди Хадича, ки аксаран ашрофони Макка буданд, ба хотири Хадича …

Муфассал »

Симои Муҳаммад паёмбар САВ

arab

Муҳаммад Ҳусайни Ҳайкал мегуяд:  Зиндагонии Муҳаммад. Ҷилди аввал Муҳаммад хушқиёфаву миёнаболо буд. Қоматаш на кўтоҳ буд, на баланд. Сари бузург бо мўи мураттаби сиёҳ, пешонии боз, абрўвоне анбўҳу нунӣ ва ба ҳам пайваста, чашмони дурушту сиёҳ дошт, ки сафедии он аз атроф бо сурхӣ каме омехта буд ва мижгони баланду …

Муфассал »

КАСБУ КОРИ МУҲАММАД (Паёмбар САВ)

arabho

Чи тавре, ки зикр гардид, давраи кўдакии Муҳаммад дар саҳро, дар маҳалли бодиянишинон гузашта буд. Аз ҳамон вақт дар хотираи вай саҳроҳои васеъи беканор, ҳавои тозаи беғубор накш баста буд ва вақте ки масъалаи ба коре машғул шудан пеш омад, вай касби чупониро интихоб кард. Муҳаммад гўсфандони амакҳояш ва моли …

Муфассал »