Главная / Теги: Ислом (страница 10)

Теги: Ислом

Наъти Мавлоно Муинии Ҳиравӣ (paҳ)

tasbeh-salavot

Дар ҷон чу кард манзил ҷонони мо Муҳаммад, Сад дар кушод дар дил аз ҷони мо Муҳаммад. Мо булбулем нолон дар гулситони Аҳмад, Мо лӯълӯему марҷон, уммони мо Муҳаммад. Мустағрақи гуноҳем, ҳар чанд узрхоҳем, Пажмурда чун гиёҳем, борони мо Муҳаммад. Аз дарду захми исён моро чӣ ғам чу созад, Аз …

Муфассал »

Дуруди муқаддас

duo-namoz

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Ё Иллоҳӣ биҳурмати ақволи Муҳаммадив-ва афъоли Муҳаммадив-ва аҳволи Муҳаммадив-ва асҳоби Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати бадани Муҳаммадив-ва батни Муҳаммадив-ва баракати Муҳаммадив-ва байъати Муҳаммадив-ва буроқи Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати таваллуди Муҳаммадив-ва тааббуди Муҳаммадив-ва таҳаҷҷуди Муҳаммадин саллалоҳу алайҳи ва саллам. Ё Иллоҳӣ биҳурмати таваллуди …

Муфассал »

Наъти Эшони Имлои Бухорӣ (paҳ)

sharmalsheyx

Дар вақти субҳгоҳон бӯйи Муҳаммад омад, Андар машоми мардон бӯйи Муҳаммад омад. Рафтам ба сӯйи бустон, гулҳо шукуфта дидам, Аз ҷониби гулистон бӯйи Муҳаммад омад. Ҳар субҳидам бинолам дар хонақоҳу масҷид, Аз оҳи субҳхезон бӯйи Муҳаммад омад. «Ва-ш-шамс» васфи рӯяш, «Ва-л-лайл» наъти мӯяш, Аз сураҳои Қуръон бӯйи Муҳаммад омад. “Тоҳо” …

Муфассал »

Дуруди лаккаҳӣ

duoi-xatmi-quron

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади раҳматиллоҳ. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади фазлиллоҳ. Аллоҳумма салли ва саллим ало сайидино ва мавлоно Муҳаммадив-ва ало оли сайидино Муҳаммадин би адади халқиллоҳ. Аллоҳумма …

Муфассал »

Наъти Мулло Маҳмуди Рашнагӣ

shoir-kitob-islom

Ҳамду лиллаҳ сарви раъно лоларухсор омадаст, Дар мақоми дилбарӣ сархайли аброр омадаст. Васфи Субҳонаш бувад ҳам раҳматан ли-л-оламин, Рузи маҳшар бо ливои сабзи Саттор омадаст. Ғам чаро бояд, ки созад хотири уммат ҳазин, Ҳам ба аввал, ҳам ба охир соҳиби кор омадаст. Афзалини анбиёву хатми ҷамъи мурсалин, Ваъдаи «ло тақнату» …

Муфассал »

Хосияти «Дуруди акбар»

surati-tarixi

Аз бузургони салаф[1] ба ривояте омадааст, ки: «Агар касе аз сидқи дил ва нияти холис ин дуруди муаззамро бихонад, ба зиёрати Расулуллоҳ (с) мушарраф хоҳад шуд». Ва тариқаи беҳтарин барои хондани ин дуруд чунин аст, ки ба шаби ҷумъа, ё панҷшанбе баъд аз намози хуфтан вузу карда, ғусл кунад ва …

Муфассал »

Салавоти Ҳазрати Бибӣ Фотимаи Заҳро (раз)

shoh-podshoh

Ҳазрати Бибӣ Фотима (раз) фармудаанд, ки: «Агар шахсе як бор ин салавоти муборакро бихонад, савоби ҳосилшудаи онро, агар дарахтони дунё қалам шаванд навишта адо карда натавонанд».[1] Салавот ин аст: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Аллоҳумма салли ало мар-рӯҳуҳу миҳробу-л-арвоҳи ва-л-малоикати ва-л-кавн. Аллоҳумма салли ало ман Ҳува имому-л-анбиёи ва-л-мурсалин. Аллоҳумма салли ало ман Ҳува имому …

Муфассал »

Дуруди анбиё

munojotzan-zora

Хонандаи ин дуруди муборак аз шафоати пайғамбарон бонасиб хоҳад шуд. Салавот ин аст: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Аллоҳумма салли ало сайидино Муҳаммадив-ва сайидино Одама ва сайидино Нуҳив-ва сайидино Иброҳима ва сайидино Мӯсо ва сайидино Исо ва мобайнаҳум мина-н- набиййина ва-л-мурсалина салавотуллоҳи ва саломуҳу алайҳим аҷмаин.[1] [1] «Муқаддас ойлар ва мустажоб дуолар». Саҳ. 50.

Муфассал »

Салавоти зотийя

duoi-islom

Ин салавоти шариф дорои фазоили бисёр буда, ба сабаби хондани бисёр ҳар шахсе метавонад муҳаббати Расулуллоҳ (с)-ро дар қалби худ афзун намояд. Ва ҳамчунин сафои дил ҳосил намуда, ба даргоҳи Худованди мутаол ба дараҷоти оли бирасад. Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Аллоҳумма салли ва саллим ва борик ала-т-талъати-з-зоти-л-муталсам. Ва-л-ғайси-л-мутамтам. Ва-л-камоли-л-мукаттам. Лоҳути-л-ҷамоли ва носути-л-висол. Ва …

Муфассал »

Салавоти сир

дурудҳои кӯтоҳе, ки ҳангоми шунидани номи Пайғамбар (с)

Ин салавоти шариф дорои фазоили зиёде буда, беҳтарини онҳо сафои дил дар муҳаббати Худованди мутаол мебошад.[1] Салавот ин аст: Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим Ва саллаллоҳу ала-л-аввали фӣ-л-иҷоди ва-л-ҷуди ва-л-вуҷуд. Ал-фотиҳи ли кулли шоҳиди ҳазратайи-ш-шоҳиди ва-л-машҳуди-с-сирри-л-ботини ва-н-нури-з-зоҳири-л-лазӣ Ҳува айну-л-мақсуд. Муҳаййизу қасаби-с-сабқи фӣ олами-л- хулуқи-л-махсуси би-л-убудийяти-р-рӯҳи-л-ақдаси-л-алиййи ва-н-нури-л-акмали-л-баҳиййи-л-қоими би камоли-л-убудийяти фӣ Ҳазрати-л-Маъбуди-л-лазӣ уфизу ало рӯҳи мин …

Муфассал »