Главная / Ҷамъият / Меъёрҳои ҳисоби истеҳлоки (хўрдашавии) воситаҳои асосӣ дар ҶТ

Меъёрҳои ҳисоби истеҳлоки (хўрдашавии) воситаҳои асосӣ дар ҶТ

Меъёрҳои ягонаи ҳисоб намудани  истеҳлоки (хўрдашавии) воситаҳои асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  Нақшаи воситаҳои асосие, ки ба гурўҳҳои истеҳлокӣ дохил мегарданд

ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Ф А Р М О И Ш

аз «12» феврали соли 2014   № 24

Дар бораи тасдиқи Меъёрҳои ягонаи ҳисоб намудани  истеҳлоки (хўрдашавии) воситаҳои асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  Нақшаи воситаҳои асосие, ки ба гурўҳҳои истеҳлокӣ дохил мегарданд

Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», моддаи 30 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо мақсади ташаккули захираҳои дохилии сармоявии корхонаҳо, ки ба  тадриҷан барқароркунии арзиши воситаҳои асосӣ дар давраи фаъолияти онҳо равона мегарданд,  бо дарназардошти Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12. 2006с, № 588 «Дар бораи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»

ф а р м о и ш  м е д и ҳ а м:

  1. Меъёрҳои ягонаи ҳисоб намудани истеҳлоки (хўрдашавии) воситаҳои асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  Нақшаи воситаҳои асосие, ки ба гурўҳҳои истеҳлокӣ дохил мегарданд , тасдиқ карда шаванд (замимаҳои 1ва 2).
  2. Корхонаҳое, ки стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявиро истифода намебаранд, бо мақсади тадриҷан барқароркунии арзиши воситаҳои асосӣ дар давраи фаъолияти онҳо меъёрҳои мазкури ҳисоб намудани истеҳлоки (хўрдашавии) воситаҳои асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро истифода мебаранд.
  3. Барои корхонаҳои истифодабарандаи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ Меъёрҳои ягонаи ҳисоб намудани истеҳлоки (хўрдашавии) воситаҳои асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Нақшаи воситаҳои асосие, ки ба гурўҳҳои истеҳлокӣ дохил мегарданд, хусусияти тавсиявӣ дорад.

Корхонаҳое, ки стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявиро истифода мебаранд, усулҳои ҳисоб кардани истеҳлоки объектҳои воситаҳои асосиро дар сиёсати баҳисобгирии худ бояд инъикос намоянд.

  1. Корхонаҳо, новобаста аз усулҳои пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ (ба истиснои муассисаҳои буҷетӣ) барои мақсадҳои баҳисобгирии андозӣ ҳисобкунии меъёрҳои ҳиссаҷудокуниҳои истеҳлокии воситаҳои асосиро тибқи муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд.
  2. Муассисаҳои буҷетӣ Меъёрҳои ягонаи ҳисоб намудани истеҳлоки (хўрдашавии) воситаҳои асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Нақшаи воситаҳои асосиеро, ки ба гурўҳҳои истеҳлокӣ дохил мегарданд бо мақсади ҳисоб намудани фарсудашавии воситаҳои асосӣ истифода баранд.
  3. Фармони Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 сентябри соли 1997, № 86 беэътибор дониста шавад.
  4. Фармоиши мазкур ҷиҳати бақайдгирии давлатӣ ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.
  5. Фармоиши мазкур пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал карор дода шавад.
  6. Фармоиши Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 октябри соли 2013, №92 беэътибор дониста шавад.
  7. Назорати иҷроиши фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазири молия – Наимӣ А. вогузор карда шавад.

Вазир                                     А. Қурбонов

Тасдиқ шудааст                                                 Мувофиқа  шуд

бо фармоиши Вазири молияи                         Директор Агентии омори назди

Ҷумҳурии Тоҷикистон                         Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

___________Ҳасанова Г.К

аз «___»________соли 2014, №____       аз «___» __________ соли 2014, №____

Меъёрҳои ягонаи ҳисоб намудани  истеҳлоки (хўрдашавии) воситаҳои асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  Нақшаи воситаҳои асосие, ки ба гурўҳҳои истеҳлокӣ дохил мегарданд

 

Воситаҳои асосӣ (объектҳои ғайриманқул, биноҳо ва таҷҳизотҳо) мавриди истифодаи дуру дароз бо мурури замон фарсуда мегарданд. Фарсудашавӣ ин ҷараёни талафёбии хусусиятҳои ҷисмонӣ ва маънавии воситаҳои асосӣ мебошад.

Фарсудашавии ҷисмонӣ дар натиҷаи истифодаи дуру дарози  объектҳои ғайриманқул, биноҳо ва таҷҳизотҳо ва таъсири омилҳои берунӣ ба амал меояд.

Фарсудашавии маънавӣ ин ҷараёне мебошад, ки тавассути рушди илм ва техника воситаҳои асосӣ тез-тез такмил  ёфта, воситаҳои асосии қаблӣ ба талаботи замон мутобиқат намекунанд.

Истеҳлок-ин раванди объективии иқтисодии тадриҷан подоши арзиши воситаҳои асосӣ дар давраи истифодаи онҳо дар истеҳсолот, бо мақсади азнавкунӣ то давраи ба охир расидани мўҳлати истифодаи онҳо мебошад, ки аз фарсудашавии ҷисмонӣ ва маънавии объект вобастагӣ дорад.

Дар ҳуҷҷати мазкур инчунин Нақшаи воситаҳои асосӣ бо гурўҳҳои истеҳлокӣ  нишон дода шудааст, ки  маълумотҳои он дар ҳолате, ки корхона барои муқаррар намудани мўҳлати муфиди истифодабарии воситаи асосӣ аз ҳуҷҷатҳои техникии дороӣ (шиноснома, нишондод, дастурамал оиди истифодабарӣ ва ғ. ҳ.) асос надошта бошад, истифода мегарданд (замимаи 2).

Замимаи 1

Меъёрҳои ягонаи ҳисоб намудани истеҳлоки воситаҳои асосӣ

            Рамз (Шифр)  

 

Гурўҳҳо ва намудҳои воситаҳои асосӣ

 

 

Меъёри ҳисоб намудани истеҳлок (хўрдашавӣ),

бо фоиз

 1 Биноҳо  

Бо фоиз аз руи нархи мошин

 

Бо фоиз аз руи нархи мошин бо 1000 км дар харакат будан
100 Биноҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ
 10000 Биноҳои серошёна (беш аз 25 ошёна), асосан аз оҳанбасту  яклухт, бисёр устувор, таҳкурсӣ аз тахтасанги яклухт дар асоси сутун, деворҳо – алюминӣ, панели он ба занг тобовар,   болопўши бом – оҳану бетон, бо рўйкаши стилобат аз сангҳои табиӣ 1
 10001 Биноҳои бисёрошёна (беш аз ду ошёна), ба истиснои биноҳои бисёрошёнаи намуди рафчаи (этажерка)  таъиноти махсуси  технологӣ (корхонаҳои тозакунии маъдан, сехҳои резакунанда, кўфта майдакунандаи кимиёвӣ ва дигар истеҳсолоти ба ин монанд), биноҳои якошёна бо панели оҳану бетонӣ ва металлӣ, деворҳо аз маводи санг, қисмҳо ва панелҳои калон аз рўйпўши оҳану бетон, металл ва дигар рўйпўши мустаҳкам бо масоҳати фарш то 5000 метри мураббаъ:

бинои НОБ аз бетон ва оҳану бетон;

намудҳои рудхона, алоҳида, якҷоя ва мустаҳкам, биноҳои назди сарбанд ва зеризаминии НОБ;

биноҳои мадди НОБ.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10002 Биноҳои дуошёнаи таъиноти гуногун, ба ғайр аз биноҳои чўбии намуди гуногун: биноҳои якошёна бо таҳкурсии оҳану бетонӣ ва металлӣ, бо девор аз маводи сангӣ, қисмҳо ва панелҳои калон, аз рўйпўши оҳану бетон, металл ва дигар рўйпўши мустаҳкам бо масоҳати фарш то 5000 метри мураббаъ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10003 Биноҳои бисёрошёна, ба истиснои биноҳои бисёрошёнаи намуди рафчаи (этажерка)  таъиноти махсуси технологӣ (корхонаҳои тозакунии маъдан, сехҳои резакунанда, кўфта майдакунандаи кимиёвӣ ва дигар истеҳсолоти ба ин монанд), биноҳои якошёна бе оҳанбаст аз оҳану бетон ва металл, деворҳо аз маводи санг, қисмҳо ва панелҳои калон аз рўйпўши оҳану бетон, металл ва дигар рўйпўши мустаҳкам 1
 10004 Биноҳои якошёна бе оҳанбаст бо деворҳо аз маводи санг, бо сутунҳои оҳану бетонӣ, хиштӣ ва чўбӣ, рўйпўши оҳану бетонӣ, чўби ва дигар мавод: биноҳои чўбӣ бо деворҳои сангфарш ё ғўлачўбӣ, якошёна, дуошёна ва серошёна 1,2
 10005 Биноҳои чўбӣ, оҳанбастшуда, панҷарадор, чўбию металлӣ, оҳанбастшуда ва рўйкашшуда ва контейнерӣ, якошёна, дуошёна ва серошёна; биноҳои гилию бетонӣ, аз масолеҳи хом, каҳгил, қамишитӣ ва дигар масолеҳи ба инҳо монанд 5
10006 Биноҳо аз масолеҳи наворӣ (ҳавоию такягоҳӣ, пневматию оҳанбастӣ ва ғайраҳо) 8
10007 Биноҳои васлшавандаю ҷудошавандаи намуди контейнерӣ, чўбӣ, оҳанбаст, оҳанбасту панелӣ, панҷарадор ва дигар биноҳои сохти оддӣ: хоначаҳои телефонӣ ва дўкончаҳои Фрадкин 10
10008 Оҳанбасту панелӣ бо басти металлӣ ва чўбии таворакашида аз панели оҳану бетон ва асбесту шифер; оҳанбасту панелӣ бо басти металлӣ ва чўбии таворакашида аз тунукаи металлии ба шакли муайян даровардашуда; биноҳои стансияҳои озмоишӣ 8
Биноҳои қобили ҳаракат:
10009

 

пурра фулузӣ 12
 10010 чўбию металлӣ 15
10011 Дўконча-мағозаҳо, дўконҳо, кафе, мағозаҳои газаку хуришҳо, ошхонаҳо аз металл, шиша ва пластик, тахтасангҳои фишурдашуда ва чўбӣ 10
10012 Дўкончаҳо аз металл, шиша ва  тахтасангҳои фишурдашуда ва чўбӣ 10
 10013 Анбори картошка, ҷойи хилват аз девори сангӣ бо сангҳои алоҳида чидашуда ва блокҳо, сутунҳо аз оҳану бетон, хишт ва чўб, бо рўйпўши оҳану бетон ва тунукаҳои асбестию сементӣ бо вассабандии чўбӣ, боми лўлапеч 3
10014 Анбори картошка, тўдашуда аз девори сангӣ бо сангҳои алоҳида чидашуда ва блокҳо, сутунҳо аз оҳану бетон ва хишт, бо рўйпўши оҳану бетон, боми лўлапеч:   Анбори картошка, хилват ва тўдашуда аз девори сангӣ бо сангҳои алоҳида чидашуда ва блокҳо, сутунҳо аз оҳану бетон ва хишт, бо рўйпўши оҳану бетон, бом аз тунукаи асбесту семент 3
10015 Анбори картошка, тўдашуда аз девори сангӣ бо сангҳои алоҳида чидашуда ва блокҳо, сутунҳо аз хишт, бо рўйпўш аз тунукаи асбесту семент аз болои вассабандии чўбӣ 3
10016 Анбори пиёз, ҷойи хилват ва ғайрихилват ва анбори сабзавот бо таҷҳизоти хунуккунанда аз девори сангӣ бо сангҳои алоҳида чидашуда ва блокҳо, сутунҳо аз оҳану бетон,  бо рўйпўши оҳану бетон, боми лўлапеч 3
10017 Анбори пиёз, ҷойи ғайри хилват бе таҷҳизоти хунуккунанда аз девори сангӣ бо сангҳои алоҳида чидашуда ва блокҳо, сутунҳо аз оҳану бетон ё хишт,  бо рўйпўши оҳану бетон, боми лўлапеч 3
10018 Анбори меваҷот бе таҷҳизоти хунуккунанда аз девори сангӣ бо сангҳои алоҳида чидашуда ва блокҳо, сутунҳо аз оҳану бетон ё хишт,  бо рўйпўши оҳану бетонӣ, боми лўлапеч 3
 10100 Биноҳо аз санг, махсусан калон, деворҳо аз хишт бо ғафсии 2,5-3,5 хишт бо басти оҳану бетонӣ ё металл, рўйпўш аз оҳану бетон ва бетон; бино бо деворҳои панели калон, рўйпўш аз оҳану бетон  

1

 

 

 10101 Биноҳо бо деворҳо аз хишт бо ғафсии 1,5-2,5 хишт, рўйпўш аз оҳану бетон, бетон ё чўб; бо деворҳои панели калон, рўйпўш аз оҳану бетон 1
 10102 Биноҳо бо деворҳо аз хишти сабук, дажғолбетони яклухт, дажғолблокҳои сабук, оҳаксанги ковок, рўйпўш аз оҳану бетон ё бетон; биноҳо бо деворҳо аз блоки калон ё аз хишти сабук,  дажғолбетони яклухт, дажғолблокҳои майда, оҳаксанги ковок, рўйпўш аз чўб 1,5
 10103 Биноҳо бо деворҳои омехта аз чўби буридашуда ва ё сангфарш 3
 10104 Биноҳои нимсохт, панҷарадор, оҳанбасту пуркардашуда, аз похса ва каҳгил 5
 10105 Биноҳои оҳанбасту қамишитӣ ва дигар биноҳои сабуккардашуда 7
2 Иншоот
200 Чоҳи нафт ва газ
20000 Чоҳҳои нафтӣ, фишордиҳанда ва назоратӣ 8
20001 Чоҳҳои газ ва конденсатҳои газ 8
20002 Чоҳҳои анборҳои зеризаминии газ, анборҳои зеризаминии нафт дар қабатҳои калийи намак 2
20003 Хати қубурҳои печида ва қад-қади чоҳҳо 8,3
201 Иншооти гидротехникӣ
20100 Сарбандҳои бетонӣ, оҳану бетонӣ, сангӣ, заминӣ; нақбҳо, обпартоҳо ва обгирҳо, таҳшингоҳҳо, новаҳо, дўлҳо, дюкерҳо ва иншооти обгузар, иншооти моҳиқабулкунӣ ва ҳифзи моҳиҳо, хати қубурҳои фишорӣ ва зарфҳои тасовикунанда; канали дериватсионӣ, ҳавзҳои фишории НОБ ва НАБ-ҳо; дарғотҳои киштигард ва киштибардор; сарбандҳои заминии ҳифзкунанда бе рўйпўш 2
20101 Иншооти соҳилмустаҳкамкунӣ ва соҳилнигоҳдорӣ аз оҳану бетон, бетон ва санг 4
20102 Иншооти киштибанди дарё аз чўб: эстакадаҳо, чўббанди дарғоти назди соҳил 3
20103 Иншооти гидротехникӣ аз чўб (аз ҷумла биноҳо) 3
20104 Каналҳои киштигард 0,7
20105 Ҳамаи намудҳои иншооти танзимкунанда 10
20106 Обанборҳои назди сарбандҳои заминӣ 1,4
Обпартоҳо ва обгирҳои назди ҳавзҳо:
20107 бетонӣ ва оҳану бетонӣ 3
20108 чўбӣ 10
20109 Иншооти фашинӣ ва сангӣ 5
20110 Иншооти гидротехникии дохилихоҷагӣ дар  каналҳо (дарғотҳои танзимкунанда, тири қубурҳои об, оббандҳои зинадор, тезравҳо, оббандҳои зинадори рафакӣ,  дюкерҳо, аз ҷумла пўлодӣ, новаҳо, обпартоҳои сангӣ, бетонӣ ва аз оҳану бетон 2,5
20111 Иншооти гидротехникӣ дар каналҳои дохилихоҷагӣ ва байнихоҷагӣ аз чўб 8
 

20112

Шабакаи обёрии дохилихоҷагӣ ва байнихоҷагӣ:

каналҳои заминии бе рўйпўш, каналҳои рўйпўшкардашуда аз санг, бетон ва оҳану бетон; шабакаи обҷамъкунӣ ва обпартоии дохилихоҷагӣ ва байнихоҷагӣ аз каналҳои кушодаи заминӣ;  каналҳои коллекторию дренажии дохилихоҷагӣ ва байнихоҷагии заминӣ бе васлкунӣ

 

4

 

 

20113 каналҳо аз новаҳои оҳану бетон 3
20114 Каналҳо аз қубурҳои асбесту семент, пўлоду полиэтилен 2,5
 

20115

Шабакаи пўшидаи коллекторию дренажӣ:

каналҳо аз қубурҳои асбесту семент

 

2,5

 

 

20116 каналҳо аз қубурҳои сафолӣ 1,6
20117 каналҳо аз қубурҳои  пластмассӣ 3,3
20118 Низоми обёрии    лиман 2
20119 Дарёҳо-обпартоҳои танзимшуда, каналҳои дохилихоҷагӣ, заҳкаш, калон ва дигар каналҳои мустаҳкамнагардида ва бо шохаҳои бофташуда, фашинаҳо ва тахтаҳои мустаҳкамгардида; каналҳои дохилихоҷагии заҳкаш, ки мустаҳкам нагардидаанд ва бо шохаҳои бофташуда, фашинаҳо, тахтаҳо ва алафҳои кошташуда дар заминҳои торфдор мустаҳкам гардидаанд 2
 

20120

Дренаж (уфуқӣ)  барои хушк кардани заминҳои кишоварзӣ:

сафолӣ дар заминҳои минералӣ

 

2

 

 

20121 сафолӣ дар заминҳои торфдор 2,2
20122 аз пластмасса сохташуда 2,5
20123 тахтагин, шохӣ 7
20124 тарқишдор, роғдор 20
20125 Иншооти баҳрии муносиби гравитатсионӣ аз бетонҳои калонҳаҷм 1,7
 

20126

Иншооти баҳрии ҷойи киштибандӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ:

аз оҳану бетон, бетон ва санг

 

1,7

 

 

20127 металлӣ 2
20128 чўбӣ 2,5
Иншооти панҷарадор:
20129 заминӣ, бетонӣ ва аз оҳану бетон 1,1
20130 металлӣ ва чўбӣ 2,5
20131 Каналҳои киштигарди баҳрӣ 1
20132 Минтақаҳои ба таври сунъӣ ташкилшудаи бандарӣ 0,2
20133 Сарбандҳо ва дарғотҳои заминӣ (ба ғайр аз сарбанду дарғотҳои назди НОБ ва ҳавзҳои калон) ва иншооти муҳофизатии дарёҳо 1,3
20134 Дарғот ва сарбандҳои чўбӣ ва ба таври омехта сохташуда 2
20135 Иншооти росткунанда аз замини рефулированӣ бо рўйпўш аз шағал, сангреза ё аз рўйпўши бистарбоб ва фашинию шаддавӣ 15
 

20136

Иншооти дарёӣ барои ҷойи киштибандӣ:

оҳану бетонӣ, бетонӣ ва аз санг

 

2

 

 

20137 металлӣ 2,5
20138 Иншооти обгир барои манбаъҳои кушода, аз ҷумла барои мустаҳкамкунии хати соҳил (барои мақсадҳои обтаъминкунӣ) 2
Иншооти бепояи ҷангалнигоҳдоранда, тавораҳо ва ҷойҳои киштибандӣ:
20139 чўбӣ 15
20140 металлӣ 8
Такягоҳи иншооти бепоя:
20141 чўбӣ 20
20142 аз оҳану бетон 5
20143 Сарбандҳои селронӣ ва мелиоративӣ, инчунин иншооти обгирӣ ва обпартоии чўбӣ 8,5
20144 Новаи селронӣ аз оҳану бетон 5
20145 Сарбандҳои заминии назди ҳавзҳо 2
20146 Обпартоҳо аз оҳану бетон, обгирҳои назди ҳавзҳо 3
20147 Шинакҳо аз оҳану бетон барои нигоҳдории моҳиҳо ва моҳигирҳо 5
20148 Каналҳои моҳиҷамъкунии назди ҳавзҳо 15
20149 Ҳавзҳо аз оҳану бетон барои нигоҳдорӣ ва парвариши моҳӣ 4
 

20150

Контейнерҳо аз новаҳо ва ҳавзҳои шишагӣ ва пластикӣ барои нигоҳдорӣ ва парвариши моҳӣ:

бо таҳкурсӣ аз оҳану бетон

 

4

 

 

20151 новаҳои шишагӣ ва пластикӣ 5
20152 Биноҳо ё айвонҳо 5
20153 Болооби маҷрои ҳавзҳо бо оҳанбасти металлӣ ва бетонӣ 6
Хатҳои шинаки шинокунанда барои парвариши моҳӣ:
20154 ҷисри металлӣ (понтони металлӣ) 8
20155 шинакҳо аз қисмҳои нова 15
20156 Дарғоти ҳавзҳо бе мустаҳкамкунӣ 1,7
202 Иншооти хоҷагии нақлиёт, алоқа ва дигар соҳаҳо
20200 Кўпрукҳо аз оҳану бетон, бетон  ва сангии тамоми намуд ва сохт, инчунин қубурҳо ва новаҳо аз оҳану бетон, бетон, санг ва чўян 1
20201 Кўпрукҳои металлӣ 2
20202 Кўпрукҳо аз чўб ва металл бо пояҳои чўбӣ 8
20203 Қубурҳо ва новаҳои чўбӣ 10
20204 Қубурҳои пўлодини чиндоркунанда 2
20205 Иншооти ёрирасон ва ҳифзкунандаи сангӣ, бетонӣ ва аз оҳану бетон (зидди ярч, зидди тарма, зидди фурўравӣ, танбадор, деворҳои пўшидашаванда, роҳравҳо, селпарто, рафҳо, хандакҳо ва ғайраҳо) 2
20206 Иншооти танзимкунанда ва мустаҳкамкунандаи кўпрукҳо 2,5
20207 Платформаҳои пўшидаи роҳҳои оҳан аз оҳану бетон ва санг 1,5
20208 Платформаҳои роҳҳои оҳан ва майдончаҳои кушодаи боркашӣ, қисми кушодаи сохтмони нуқтаҳои гурўҳ-гурўҳшавии стансияҳои васлшавии ҷараёни тағйирёбанда ва доимӣ, асбобҳои тақсимкунанда, нақбҳои обию барқӣ, зеристгоҳҳои фаръии тақвият ва   трансформаторӣ, аз асфалту бетон, оҳану бетон ва санг 2
20209 Платформаҳои чўбии роҳҳои оҳан 5
20210 Роҳҳои зери кран 4,2
20211 Эстакадаҳои  чўбии яхборкунанда 5
20212 Эстакадаҳои сангӣ, бетонӣ ва аз оҳану бетон, роҳҳои ғайримуқаррарӣ;  эстакадаҳои партов ва моеъкашонии саноати коркарди нафт ва нафту кимиё (металлӣ ва аз оҳану бетон) 2,5
20213 Эстакадаҳои баҳрии саноати нафтҳосилкунӣ (металлӣ ва аз оҳану бетон) 5
20214 Эстакадаҳои анбори махсуси сехи чўянгудозӣ (домна) 3,3
20215 Давраҳои гардиш 2
20216 Хокрезаҳои роҳи оҳан 1
20217 Бинои болоии роҳҳои оҳан (балласт, шпалаҳо, релсҳо бо гираҳои релс, интиқолдиҳандаи роҳҳо ва дигар унсурҳо), роҳҳои оҳани метрополитен 4,8
20218 Роҳҳои фаръии роҳи оҳани муассисаҳо 4
20219 Роҳҳои оҳани камбар 6,7
20220 Копраҳои эстакадаҳои бурҷ 4
20221 Чоҳҳои таркишгарии сехҳои коркарди шикастапораҳо 9,9
Роҳҳои автомобили истеҳсолӣ, болопўши майдончаҳо ва аэродромҳо:
20222 аз  сементу бетон 4
20223 аз  сементу бетон 4
20224 аз сангреза ва шағали сиёҳ 6
20225 сангреза, шағал, хокӣ аз маводи омехта ва аз оҳану бетони камбар 6
20226 роҳи сангфарш 8
20227 хокӣ, бо омехтаҳои асос ва рехтаҳои чўбу болори беҳтаркардашуда
20228 аз чўбу болор 18
20229 Хатҳои парвозу фуруд 5
20230 Роҳҳои парвоз, ҷойи таваққуфи тайёраҳо, майдончаҳои перрон ва назди ангар 5
20231 Майдони таҳрангшудаи парвоз 4
Иншооти дренаж, обпарто ва мустаҳкамкунандаи хокрезаи роҳи оҳан:
20232 чўбӣ ва хокӣ 6
20233 сангӣ, бетонӣ ва аз оҳану бетон 4
20234 Гидросутунҳо 6
20235 Дастгоҳҳои тасфия бо флотаторҳои металлӣ 7
Резервуарҳо барои нигоҳдории сўзишвории дизелӣ ва маводи молиданӣ:
20236 металлӣ 3
20237 аз оҳану бетон 2
20238 Резервуарҳои металлӣ барои нигоҳдории маҳсулоти нафтӣ 5
20239 Резервуарҳо ва бакҳо аз оҳану бетон барои саноати кимиёвӣ; силосҳо дар саноати сементбарорӣ 4
20240 Зарфҳои рўизаминӣ ва зеризаминӣ барои гази моеъ 4
20241 Зарфҳои зеризаминӣ барои резиши боқимондаҳои вазнин 4,8
20242 Дастгоҳҳои қумтақсимкунӣ 4,5
20244 Ҷўйи обпарто 2
Деворҳои доимӣ барои ҳифзи фаромадани барф:
20245 аз оҳану бетон 3.5
20246 чўбӣ 6,3
20247 Сипару мехҳои чўбини гузарондашавандаи зидди барф 9,5
20248 Гузаргоҳҳо 4,2
20249 Роҳҳои овезон 2,5
Аломатҳои навигатсионии соҳил:
20250 металлӣ 2
20251 аз оҳану бетон ва санг 1,5
20252 чўбӣ 6,5
20253 Шиноваракҳо ва фарсангсорҳои ғарқнашаванда (металлӣ) 8
20254 Асбобҳои равшандиҳанда ва садодиҳандаи техники аломатҳои навигатсионии ғарқнашаванда ва соҳилӣ 20
20270 Кўпрук ва нақбҳои пиёдагард 1,5
20271 Канализатсияи телефонӣ (бетонӣ ва аз асбесту семент) 2
20272 Антенаҳои фиристандаи мавҷҳои кўтоҳ 4,2
20273 Антеннаҳои мавҷкутоҳ, миёна ва мавҷдарозқабулкунанда ва фиристанда, ба замин пайвастани антенна 7
20274 Антеннаҳои хатҳои радиоӣ, антеннаҳои нодири мавҷкўтоҳ ва миёнамавҷи  амали самтмуайянкунӣ 5
20275 Антеннаҳои қабулкунандаи мавҷҳои кўтоҳ барои телевизион ва  пахши мавҷҳои моварои кўтоҳ 10
20276 Антеннаҳои пурра тобхўрандаи алоқаи моҳворавӣ 8,3
20277 Бурҷҳои радиостансияҳо аз пўлод, хишт ва аз оҳану бетон 1,7
20278 Радиосутунҳои пўлодӣ ва антенна- сутунҳо 2
20279 Сутунҳои чўбӣ 8,3
 

20280

Бурҷҳои нодири телевизион ва радиостансияҳо:

аз оҳану бетонӣ

 

0,7

 

 

20281 аз пўлод 1
203 Дигар иншоотҳо
20300 Метантенкҳо ва песколонкҳо (бо  гидроэлеватор), аэротенкҳо, таҳшинкунакҳо (аввалия ва такрорӣ) уфуқи бо илоскребҳо, амудӣ ва дуқабата; тасфия аз оҳану бетон барои тоза кардани оби ифлос 3
20301 Метантенкҳо (бо гидроэлеватор) металлӣ; аэротенкҳо аз оҳану бетон бо таҳвили оксигени техникӣ; маҷмўи иншоот барои тоза кардани обҳои ифлос бо филтри (обполои) регзор аз оҳану бетон; маҷмўи иншоот барои  тоза кардан ва то тоза намудани обҳои ифлос бо филтри аэрарии ОКСИПОР аз оҳану бетон 3
Филтрҳои биологӣ ва аэрарӣ, регсофкунакҳо (бо гидроэлеватор), таҳшинкунакҳо (аввалия ва такрорӣ):
20302 хиштӣ 6,7
20303 Филтрҳои биологӣ ва аэрарӣ аз оҳану бетон 5
Майдонҳои лойқазор:
20304 бо асоси табиӣ 10
20305 бо асоси сунъӣ 5
20306 Майдонҳои регзор бо асоси сунъӣ 6,7
20307 Майдонҳои обёрӣ ва полоиш 5
 

20308

Резишҳо (канализатсионӣ):

соҳилӣ

 

2,5

 

 

20309 маҷроӣ 5
 

20310

Чоҳҳои артезианӣ:

бефилтр

 

4,1

 

 

20311 филтрдор 6,7
20312 филтрдор, ки дар шароити мушкил ва муҳити минералонӣ кор мекунад 12,5
20313 Иншооти обқабулкунӣ барои сарчашмаҳои зеризаминӣ (чоҳҳои артезиан); дастгоҳҳои обтозакунӣ барои тоза намудани обҳои рўизаминӣ ва зеризаминӣ; дастгоҳҳои маҷмўавӣ (ДМ) аз металл барои тоза намудани обҳои ифлос; тасбитгарҳои аэробӣ, ғализҳои тасфия, оҳану бетонӣ 4
20314 Маҷмўи иншооти тозакунанда барои қубурҳои обгузар (бакҳои пўшида ва маҳлулӣ, омехтакунакҳо, камераҳои таасур, таҳшинкунакҳо, софкунакҳо бо таҳшини ҳалнашуда, филтрҳо, софкунакҳои васлӣ, нармкунандаҳои об 2
 

20315

Иншоот барои аэратсияи об:

ҳавзҳои обпошӣ аз оҳану бетон

 

2,5

 

 

20316 Манораи обхунуккунак аз оҳану бетон 3,3
20317 Манораи обхунуккунак аз чўб 15
20318 Манораи обхунуккунак аз металл 10
20319 Манораи обхунуккунак аз бетон 7
20320 Стансияҳои канализатсионии насосӣ, ки чуқур ҷойгир шудааст якҷоя бо резервуари қабулкунанда 2
20321 Домҳои нафтӣ 6,7
 

20322

Бухоршаванда, маноравӣ  ва манораҳои обхунуккунакҳо:

сохти оҳану бетонӣ

 

3

 

 

20323 сохти металлӣ бо рўйпўши алюминӣ ё асбесту сементӣ 4
20324 Каналҳои обёрӣ ва иншоот аз асбесту семент ё тахтаи зидди пўсидашавӣ 6
 

20325

Мўриҳои дудкаш:

аз санг ва оҳану бетон

 

2

 

 

20326 металлӣ 3
 

20327

Резервуарҳои оби тоза:

оҳану бетонӣ бо хоктеппа сохташуда

 

2,5

 

 

20328 хиштии ба замин васлшуда, металлӣ 3,3
 

20329

Манораҳои обфишор:

металлӣ

 

4

 

 

20330 хиштӣ бо резервуари  металлӣ 2,5
20331 аз хишт ва оҳану бетон бо  резервуарҳои оҳанию бетонӣ 2
20332 чўбӣ 8
20333 Анбори битум бо  резервуарҳо ва ҳавзҳои амудӣ аз оҳану бетон ва металл 2,5
20334 Нуқтаҳои фурўши сўзишворӣ (аз ҷумла биноҳо ва таҷҳизот) 5
20335 Лавҳаҳои махсус 10
20336 Зарфҳои металлии зеризаминӣ барои нигоҳ доштани гази моеъ  ҷиҳати таъминоти гази шаҳр 2,2
20337 Газхонаҳои рўизаминӣ ва зарфҳои металлӣ барои нигоҳ доштани гази моеъ дар нуқтаҳои газтақсимкунӣ 1,8
20338 Анборҳои махсуси ангишт 3
20339 Дюкерҳои пўлодии қубурҳои обгузар, канализатсионӣ бо камераҳо 4
20340 Оғилу анборҳо барои нигоҳ доштани ҳайвонҳои ваҳшӣ ва чорво 6
20341 Анбори пору ва поруи чалчик бо либоси сангӣ 4
20342 Анбори пору бо либоси лойи ва шағалӣ, поруи чалчи, чоҳи силосхобонӣ 5
20343 Ҳавзҳои дурусткардашуда ва яккачин 4
20344 Камераҳои сахтшавӣ 2
20345 Анборҳои окана, маводи резашудаи ашё, дажғоли ғурўшонӣ 1,5
 

20346

Чоҳҳо:

чўбӣ

 

6,7

 

 

20347 хиштӣ 3,3
20348 оҳану бетонӣ 2
20349 Қоқмаҳо дар пояҳои оҳану бетонӣ, металлӣ ва дар мехи чўбӣ аз навъҳои дарахти булут ва дигар ҷинсҳои мустаҳкам 5
Деворҳо  (тавораҳо):
20350 сангӣ ва металлӣ 1
20351 оҳану бетонӣ 1
20352 чўбӣ дар сутунҳои хиштӣ ва оҳану бетонӣ 3
20353 Дигар намуд (чўбӣ дар сутунҳои чўбӣ ва ғ.) 3
Иншооти ҷузъҳои коркарди химча дар анборҳои поёнии роҳҳои чўбкаш (эстакадаҳо, қисмҳои таҷҳизот, ҷамъкунӣ, нишебиҳо, анборҳои махсус):
20354 чўбӣ 9,5
20355 оҳану бетонӣ 5
20356 Ҳавзҳои назди сехҳои чўббурӣ бо деворҳои амудӣ аз пластинаҳо: чўбӣ, резакардашуда, обанборҳои сўхторхомўшкунӣ 4
20357 Эстакадаҳои ғўлачўб, металлӣ, ҳавзҳои назди сехҳои чўббурӣ бо мустаҳкам намудани тиргак аз тахтасанги оҳану бетонӣ, ҳавзҳои оҳану бетонӣ барои коркарди гидротермикии ашёи  фанерӣ 3,9
 

20358

Иншооти махсусгардонидашудаи саноати селлюлозию коғазӣ:

чўбӣ

 

4

 

 

20359 оҳану бетонӣ 2
 

20360

Майдончаҳои асфалтпўш барои муваққатан нигоҳ доштани гандум:

бо асоси регӣ ва шағалӣ

 

12

 

 

20361 бо асоси бетонӣ 6,7
Гармхонаҳо ва парвардахонаҳо
20362 Гармхонаҳои шишабандишуда ва пардадор бо басти пўлодии сохти махсус 3,5
20363 Гармхонаҳои пардадор бо басти чўбу металли истеҳсоли завод 4
20364 Гармхонаҳои намуди содаи сохти биносозӣ ва иншоот бо хоки гармкунанда бо басти чўбӣ ва рўйпўши пардадор 15
20365 Парвардахонаҳо 8
20366 Театрҳои сабз, эстрадӣ, майдонҳои мусиқӣ ва барои рақс, китобхонаҳо,  павилонҳо 6
 

20367

Сиркҳо:

рўйпўши брезентии гунбаз ва паҳлўҳо

 

20

 

 

20368 таркиби чўбию металлӣ 10
20369 Аттраксионҳои ҳамаи намудҳо 8
20370 Гулдонҳо, ҳайкалҳо ва кўзаҳои ороишӣ 10
20371 Фаввораҳо, ҳавзҳо 2,5
20372 Дигар иншоот: майдончаҳо, роҳравҳо, даҳлезҳо, панҷараҳо, зинапояҳо, лавҳаҳо,  қафасҳо, расмҳои калон, манзараҳо ва ғайраҳо 2
Фарши иншооти варзишӣ, майдонҳо, майдончаҳо:
20373 аз резин ва битумӣ 3,2
20374 синтетикӣ 6,5
20375 аз омехтаи махсус ва сабзазорӣ 13,5
Ҷастгоҳҳои лижапарӣ:
20376 металлӣ ва оҳану бетонӣ 2,5
20377 чўбӣ 6,6
 

 

Машқгоҳи тирандозии нимпўшида, майдони машқи тирпарронӣ, стендҳо ва паноҳгоҳҳои болопўшида:  

 

 

 

20378 сангӣ ва металлӣ 2,1
20379 оҳану бетонӣ 3,3
Нишастгоҳи  стадионҳо:
20380 чўбӣ 6,6
20381 оҳану бетонӣ, сангӣ ва хиштӣ 2,4
20382 хокӣ (заминӣ) 1
Дастгоҳҳои фиристанда 0
300 Дастгоҳҳои интиқоли қувваи барқ ва алоқа
30000 Шабакаи алоқаи роҳҳои оҳан бо пояҳои металлӣ ва оҳану бетонӣ 2
Шабакаи алоқаи троллейбусҳо:
30001 бо пояҳои оҳану бетонӣ 1,9
30002 бо пояҳои металлӣ 2,6
30003 бо пояҳои чўбӣ ва паттаи металлӣ ва оҳану бетонӣ 3,8
30004 бе поя 7
30005 Хатҳои троллеи харакҳои кран бо пояҳои металлӣ ва оҳану бетонӣ 1,9
Хатҳои ҳавоии интиқоли қувваи барқ бо шиддати аз 0,4 то 20 кВ:
30006 бо пояҳои металлӣ ё оҳану бетонӣ 3
30007 бо пояҳо аз чўби таркардашуда ва коҷи баргрези тарнакардашуда 4
30008 бо пояҳо аз чўби тарнакардашуда 6
30009 Хатҳои ҳавоии интиқоли қувваи барқ бо шиддати 35-220, 330 кВ ва аз ин боло бо пояҳои металлӣ ва оҳану бетонӣ 2
30010 Хатҳои ҳавоии интиқоли қувваи барқ бо шиддати 35-220 кВ бо пояҳои чўбӣ аз чўби таркардашуда ва коҷи баргрези тарнакардашуда 3,3
30011 Хатҳои кабелии интиқоли қувваи барқ бо шиддати 10 кВ: бо ҷилди сурб, ки аз замин гузаронида шудааст, дар биноҳо; бо ҷилди алюминӣ, ки дар биноҳо гузаронида шудааст 2
30012 Хатҳои кабелии интиқоли қувваи барқ бо ҷилди сурб бо шиддати 6-10 кВ, ки аз зери об гузаронида шудааст; хатҳои кабелии интиқоли қувваи барқ бо ҷилди алюминӣ бо шиддати то 10 кВ, ки аз зери замин гузаронида шудааст 4
30013 Хатҳои кабелии интиқоли қувваи барқ бо шиддати то 10 кВ бо ҷилди пластмассӣ, ки аз зери замин гузаронида шудааст, дар биноҳо; хатҳои кабелии интиқоли қувваи барқ бо шиддати 20-35 кВ бо ҷилди сурб, ки аз зери об гузаронида шудааст 5
30015 Хатҳои кабелии интиқоли қувваи барқ бо шиддати 110-220 кВ, ки бо равған пур карда шудааст, бо фишори паст, миёна ва баланд, ки аз замин ва аз зери об дар биноҳо гузаронида шудааст 3
Хатҳои кабелии алоқа бо ҷилди металлӣ:
30016 дар замин 2,5
30017 дар канализатсия 2
Хатҳои кабелии алоқа, ки дар пояҳо овезон карда шудаанд ва аз деворҳои биноҳо гузаронида шудаанд:
30018 бо ҷилди металлӣ 4,8
30019 бо ҷилди пластмассӣ 6,7
Хатҳои кабелии алоқа бо ҷилди пластмассӣ:
30020 дар замин 5,6
30021 дар канализатсия 5
30022 Хатҳои кабелии радиофикатсия ва алоқаи деҳот, ки бо кабели ҷуфту  ҷилди пластмассӣ гузаронида шудааст 5,6
30023 Хатҳои ҳавоии алоқа 4
301 Қубурҳо
Қубурҳои газ:
30100 чўянӣ (бо қубури даҳанадор) 1,7
30101 пўлоди ва иншоот дар болои онҳо (бе дарназардошти таҷҳизоти нуқтаҳои газтанзимкунӣ) 2,5
30102 аз қубурҳои ғайриметаллӣ 2
Шабакаҳои канализатсионӣ (коллекторҳо ва шабакаҳои кўча бо чоҳҳо ва арматураҳо):
30103 сафолӣ 2,5
30104 оҳану бетонӣ ва бетонӣ 5
30105 аз асбесту семент 3,3
30106 хиштӣ 6,7
30107 чўянӣ 2
30108 пўлодӣ 4
Шабакаҳои қубурҳои обгузар (бо чоҳҳо, сутунҳо,  гидрантҳо ва дигар таҷҳизот), аз ҷумла  обкашҳо:
30109 аз асбесту семент ва пўлод 2
30110 чўянӣ 1,7
30111 оҳану бетонӣ 3,3
Хатҳои лойқазор[1]:
30112 чўянӣ 2
30113 пўлодӣ 3
30114 аз асбесту семент 3,3
Хатҳои қубурҳо барои маҳсулотии нафтӣ:
30115 металлӣ 2,8
30116 оҳану бетонӣ 2
Хатҳои қубури байнисехӣ дар эстакадаҳо ва дар нақбҳои соҳаи саноат:
30117 нахҳои кимиёвӣ, содадор, локу рангӣ, азотӣ, синтези органикӣ, кимиёи кўҳӣ ва кимиёи асосӣ 4,2[2]
30118 дигар соҳаҳои саноати кимиёвӣ 4,2
30119 Хатҳои қубури (байнисехии) хоҷагии технологии умумии завод 6,7
30120 Хатҳои қубури шиддатноки обҳои ифлос 6,7
30121 Хатҳои қубури шабакаҳои гармидиҳии пўлодӣ, ки дар шароити нақбҳои касногузар бо сўрохии ҳавоӣ (изолятсияи овезон) кор мекунанд 4
30122 Хатҳои қубури технологии дохилисехӣ дар саноати кимиё 6,1[3]
30123 Хатҳои интиқоли семент 12,5
30124 Дастгоҳ барои тоза кардани механизми гузаронанда аз барф ва почтаи пневматӣ 9,3
4 Мошинҳо ва таҷҳизот
40 Мошинҳо ва таҷҳизоти қувва
400 Таҷҳизоти  техникаи ҳарорат
40000 Дастгоҳҳои дегхона ва дегҳои ғайрисайёри буғӣ бо таҷҳизоти ёрирасони дегхона[4] 3,7
40001 Дастгоҳҳои дегхона бо дегҳои муқарраргардидаи ғайрисайёри буғӣ 4,2
40002 Дегҳои ғайрисайёри обгармкунӣ 5
Дегҳои  ғайрисайёри буғӣ, партовгарҳо ва энергетикӣ:
40003 новадегҳои конвективӣ бо ҳарорати ибтидоии газ 500-1200◦С, радиатсионию конвективӣ барои бефторгардонии фосфат 5
40004 новадегҳои радиатсионию конвективӣ барои металлургияи ранга, барои сўзонидани сулфур ва сулфид дар оташдонҳо бо қабати ҷўшониш, конденсаторҳои  содорегенератсионии сулфур, асбобҳои хунуккунандаи гази конвекторӣ 10
40005 Дегҳои мустақим барои саноати  азот; генераторҳои гармӣ 14,3
40006 Дегҳои буғӣ бо ҳосилнокии то 2 Гкал/соат дегхонаҳои истеҳсолӣ 11
401 Таҷҳизоти турбинадор
40100 Турбинаҳои ғайрисайёри буғӣ дар маҷмўъ бо генератор барои нерўгоҳҳои барқии гармӣ ва атомӣ бо таҷҳизоти ёрирасон[5] 3,7
40101 Турбинаҳои гидравликӣ дар маҷмўъ бо генератор ва таҷҳизоти ёрирасон 2,2
40102 Турбинаҳои гидравликӣ 3,3
Дастгоҳҳои энергетикию гази турбинадор, ки амал мекунанд:
40103 Дар реҷаи номусоид ва на он қадар мусоид ( аз ҷумла бо муҳаррики авиатсионӣ) 10
40104 Дар реҷаи асосӣ 6,6
402 Муҳаррикҳои электрикӣ ва дизел-генераторҳо
 

40200

Муҳаррикҳои электрикӣ:

бо баландии меҳвари гардиш 63-450 мм

 

6,6

 

 

40201 бо баландии меҳвари гардиш беш аз 450 мм 5,6
 

40202

Дизел-генераторҳо бо суръати гардиш:

тоо 500 гардиш дар як дақиқа

 

4,2

 

 

40203 беш аз 500 гардиш дар як дақиқа 6,2
403 Дастгоҳҳои комплексӣ
40300 Агрегатҳои электрики навъи АД-100С-Т400-Р (АСД-100-Т400-Р) ва дигар нерўгоҳҳои барқии сайёр 12,5
40301 Нерўгоҳҳои барқии сайёри роҳи оҳан бо иқтидори кам (то 9 кВт), нерўгоҳҳои барқии дизелӣ дар ядакҳои автомобилҳо ва нерўгоҳҳои барқии сайёри газотурбинӣ бо муҳаррикҳои авиатсионӣ, инчунин дегхонаҳои сайёр 10,8
40302 Вагонҳо-нерўгоҳҳои барқӣ 5,5
Нерўгоҳҳои барқии дар болои об шинокунанда:
40303 бо иқтидори то 1 тыс. кВт 5
40304 бо иқтидори 1 ҳазор кВт ва беш аз ин 3,3
40305 Нерўгоҳҳои барқии роҳҳои оҳан ва дар заминаи тракторҳо бо иқтидори аз 300 то 100 кВт 8
40306 Локомотивҳо – нерўгоҳҳои барқӣ, нерўгоҳҳои барқӣ ва агрегатҳои роҳҳои оҳан бо иқтидори беш аз 100 кВт 6,1
40307 Дастгоҳҳои сайёри энергетикӣ барои таъмини қувваи барқ ҳангоми кафшери ҷойҳои ба ҳам пайваст шудани қубурҳо дар шароити саҳроӣ 14,3
40308 Локомобилҳои ғайрисайёр 6
40309 Поездҳои энергетикӣ бо турбоагрегатҳои буғӣ 5
404 Муҳаррикҳои дарунсўз 0
40400 Дизелҳои камгардиш бо суръати гардиш то 300 гардиш/дақиқа, дар киштӣ 4,4
Дизелҳои миёнагардиш бо суръати гардиш 301-600 гардиш/дақиқа:
40401 дар киштӣ 4,5
40402 дар саноат 4,8
Дизелҳо бо суръати баланди гардиш 601-1100 гардиш/дақиқа:
40403 дар киштӣ 4,8
40404 тепловозӣ 5
40405 дар саноат 7,1
Дизелҳо бо суръати баланди гардиш беш аз 1101 гардиш/дақиқа бо диаметри силиндр 15-21 см
40406 дар киштӣ 12,5
40407 тепловозӣ 12,5
40408 барои пармакунӣ 15
40409 барои самосвалҳо дар кони сангу рег 15
40410 дар саноат 12,5
бо диаметри силиндр 8,5-14,9 см:
40411 дар киштӣ 14
40412 дар саноат 12,5
40413 Асбобҳои моторикунондашуда 20
406 Тракторҳо 0
 

40600

Тракторҳои чархдори таъиноти умум, навъи 5,0 т:

К-700, К-701 ва навъҳои онҳо

 

10

 

 

40601 Тракторҳои тасмачархи таъиноти умум, навъи 4,0 т:

Т-4, Т-4А ва навъҳои онҳо

 

12

 

 

 

40602

Тракторҳои чархдори таъиноти умум, навъи 3,0 т:

Т-150К

 

10

 

 

 

40603

Тракторҳои тасмачархи таъиноти умум, навъи 3,0 т:

ДТ-75, ДТ-75М ва навъҳои онҳо, ДТ-54А, Т-74

 

12,5

 

 

40604 ДТ-175С, Т-150 10
 

40605

Тракторҳои тасмачархи таъиноти махсус, навъи 2,0 т:

Т-54В, Т-70С

 

12,5

 

 

 

40606

Тракторҳои чархдори таъиноти махсус, навъи 0,9 т:

Т-28Х3, Т-28Х4 ва навъҳои онҳо

 

12,5

 

 

 

40607

Тракторҳои чархдори ҳаматарафа нармкунанда, навъҳои 0,9 ва 1,4 т:

Т-40, Т-40М ва навъҳои онҳо

 

12,5

 

 

40608 МТЗ-50 ва навъҳои он 10
40609 МТЗ-80, ЮМЗ-6А, ЮМЗ-6К ва навъҳои онҳо 9
 

40610

Тракторҳои навъи 0,6т:

Т-16М, Т-25А ва навъҳои онҳо

10
40611 Тракторҳо тасмачархи навъи 6,0; 10,0; 15,0; 25,0 ва 35,0 т: Т-100[6], Т-1302, Т-180 ва навъҳои онҳо, ДЭТ-250, ДЭТ-250М, Т-330, ТЕ-330 11,1[7]
40612 Тракторҳои саноати ҷангал ва техники ҷангали ҳамаи тамғаҳо 15
407 Таҷҳизоти иқтидории дигар 0
40700 Таҷҳизоти ёрирасони иқтидории гармидиҳию механикии таҳвили сўзишворӣ, насосҳо, зарфҳо ва таҷҳизоти ба таври кимиёвӣ тоза кардани об, дастгоҳи  бойлерӣ бо насосҳо,  крани дупояи шўъбаи мошинӣ ва дигар таҷҳизоти умуми ғайрисайёри иқтидории гармидиҳию механикӣ 3,7[8]
40701 Таҷҳизоти иқтидории электротехникӣ ва дастгоҳҳои тақсимотӣ (таҷҳизоти электрикии дастгоҳҳои тақсимотии кушода ва пўшида, калидакҳо,  реакторҳо, шинаҳо, трансформаторҳои ченкунӣ,изоляторҳо,трансформаторҳои иқтидор, шинаҳои тақсимотӣ ва ҷамъкунӣ бо тамоми дастгоҳҳо,  асбобҳои табдил ва ғайра таҷҳизот) 4,4[9]
40702 Сипарҳои ворида ва тақсимкунакҳо 9,1
Таҷҳизоти электрикию техникӣ зеристгоҳҳои фаръии тақвияти роҳҳои оҳан:
40703 Ҷараёни доимӣ 5,5
40704 Ҷараёни тағйирёбандаи қувваи барқ 4
40705 Таҷҳизоти электрикию техникии нуқтаҳои ҷамъшавии калидҳои шабакаи алоқа дар нерўгоҳҳои ҷойҳои ба ҳам пайвастшавии ҷараёни доимӣ ва тағйирёбандаи қувваи барқ 4,4
40706 Муҳаррикҳои бодӣ 3,3
40707 Дастгоҳҳои тақсимотӣ, чапаракҳои  электрикӣ, нерўгоҳҳои магнитӣ ва дигар таҷҳизоти электрикӣ барои парма кардани чоҳҳои нафту газ 14,8
40708 Росткунакҳои гачӣ, силитсийдор ва тиристорӣ, дастгоҳҳои росткунак ва тағйирдиҳандаи ҳамаи намуд, стабилизаторҳои шиддати ҳамаи намуд, инверторҳо 7,1
Аккумуляторҳо:
40709 ғайрисайёри кислотадор 5,9
40710 ғайрисайёри ишқорӣ 12,5
40711 Кўчондашавандаи кислотадор 33,3
40712 Таҷҳизоти иқтидории  электротехникӣ ва дастгоҳҳои тақсимотӣ дар конҳои ангишт, корандозҳои дастӣ, корандозҳои агрегатӣ, трансформаторҳои равшанидиҳӣ, релеи муҳофизат аз таркиш, қуттиҳои кабелҳо, электромагнит ва манбаъҳои махсусгардонидашудаи қувва 33,3
40713 Реверсорҳои ҷараёни тағйирёбандаи қувваи барқи шиддати баланд аз 3 то 12 кВ 14,3
40714 Корандозҳои электромагнитӣ, бо муҳофизат аз таркиш (ғайриреверсии навъи ПВ ва ПВИ барои ҷараёни 63, 250, 320, 114А, ПВВ и ПМВИ, реверсии навъи ПВИР). Дастгоҳҳои маҷмўавии идоракунӣ бо муҳофизат аз таркиш ва маъданӣ (навъи СУВ-350, КУУВ-350 ва ғайраҳо) 16,1
40715 Аппаратураи ҳифз ва техникаи бехатарӣ (навъи АЗАК-380, АЗАК-660, АЗШ-3, РУ-380 ва ғайраҳо) 20
40716 Трансформаторҳои иқтидори хурди кон, маъданӣ (навъи ТСШ) 20
40717 Трансформаторҳои аз ҷиҳати таркиш бехатар, зеристгоҳҳои сайёр, қуттиҳои тақсимоти чараёни баландшиддат, дастгоҳҳои тақсимоти шиддати баланд (қуттиҳои КРУ), зеристгоҳҳои табдил, конденсаторҳо, росткунакҳои ҳамаи намуд, трансформаторҳо ва трансформаторҳои зеристгоҳҳо, ки ҳангоми сохтмони чоҳҳои нафту газ истифода мешаванд, трансформаторҳои маҷмўавии зеристгоҳҳои навъҳои ТСВП-100-630, ПСТП-100-400, ТСВЭ-400-630 10
40718 Батареяи электровозҳо 10
40719 Стансияҳои зарядгирӣ барои лампаҳои конҳо 10
410 Таҷҳизоти металлбур
Таҷҳизоти металлбур бо вазни то 10 т дар соҳаҳои мошинсозӣ ва коркарди металл:
41000 дастгоҳҳо бо идоракунии дастӣ, аз ҷумла  дастгоҳҳои комилан дақиқи навъи А, В, С, Н, П (ҳамакора, махсусгардонидашуда ва махсус) 3
41001 дастгоҳҳои металлбур бо ЧПУ, аз ҷумла марказҳои коркард, автоматҳо ва нимавтоматҳои бе ЧПУ (ҳамакора, махсус, махсусгардонидашуда ва агрегатӣ), автоматӣ (қатори дастгоҳҳо) 5
41002 модулҳои чандири истеҳсолӣ, маҷмўи технологии  роботонидашуда 8
41003 низомҳои чандири истеҳсолӣ, аз ҷумла таҷҳизоти васлкунӣ, танзимкунанда ва рангрезӣ 7
411 Дастгоҳу таҷҳизот барои истеҳсолоти рехтагарӣ
41100 Дастгоҳҳо барои тайёр намудани маводи қолибӣ, шаклҳо ва меҳварҳо, дастгоҳҳои тозакунӣ 11
41101 Таҷҳизот барои тайёр кардани қолиби ҷилдҳо ва меҳварҳо, барои барои рехтагарӣ аз рўи моделҳо, маҷмўи суфтаҳо, таҷҳизоти рехтагарӣ, хатҳои автоматӣ, нимавтоматӣ ва маҷмўавии механикӣ барои истеҳсолоти рехтагарӣ, модул ва низомҳои чандири истеҳсолӣ, маҷмўи технологии  роботонидашуда 10  

 

41102 Дастгоҳҳо барои рехтагарии зери фишор, қолиб барои рехтагарии марказгурез 7
41103 Дастгоҳҳои зарробӣ 15
412 Таҷҳизоти оҳангарию пресскорӣ
41200 Пресси механикӣ, гидравликӣ,  қайчиҳо, мошинҳои тасҳеҳ ва қаткунанда, навардҳои кўбанда, болғаҳои пневматики кўбанда бо вазни то 30 т 7
41201 Пресси механикӣ, гидравликӣ,  қайчиҳо, мошинҳои тасҳеҳ ва қаткунанда, навардҳои кўбанда, мошинҳои амудии кўбанда, болғаҳои тамғазанӣ ва кўбанда бо вазни беш аз 30 т. 6
41202 Автоматҳои  оҳангарию пресскорӣ, мошинҳои ротатсионии кўбанда 10
41203 Пресс барои истеҳсоли маводи оташбардор ва қолибию шаклӣ ва хокаҳои пресскунии механикӣ ва гидравликӣ 10
41204 Пресси амсиласозӣ ва брикетӣ, қайчиҳои гидравликии аллигаторӣ 10
41205 Пресс барои пластмассаҳо,  термопластҳои автоматӣ, мошинҳои ротатсионии кўбанда барои нодуруст наълзании ҳалқаҳо, қубурҳо ва милаҳо 8
41206 Дастгоҳҳои оҳангарию пресскории нодир бо вазни беш аз 100 т 4,5
41207 Дастгоҳҳои пресскорӣ барои истеҳсоли қубурҳо, милаҳо ва мақтаъҳо 4
41208 Мошинҳо ва контейнерҳои калонкунии лўлапечҳо, кафшеркунии ҷойҳои  пайвастшавӣ, буриши тўл ва кўндаланг, печониш……. 6
41209 Модулҳои  чандири истеҳсолӣ, автоматикунонидашуда, аз ҷумла маҷмўи технологии  роботонидашуда, ки бо воситаҳои механизатсия ва автоматизатсия таҷҳизонида шудаанд, контейнерҳои автоматии роторӣ ва роторию конвейерӣ, ки марказро коркард менамоянд 10
413 Таҷҳизот барои истеҳсоли абразивҳо ва  алмос
41300 Кўраи электрикӣ барои об кардани маводи абразивӣ 14
41301 Таҷҳизот барои коркарди механикӣ ва назорати маҳсулоти абразивӣ 10
41302 Таҷҳизот барои истеҳсоли дискҳои суфтакунӣ, пўстҳои сайқалдиҳӣ ва маҳсулот аз он 9
41303 Таҷҳизот барои коркарди  механикӣ, ултрасадоӣ ва басомади алмос 8
41304 Генераторҳои оптикии квантӣ 10
41305 Кўраҳо барои сўзондани маҳсулоти абразивӣ дар басти сафолӣ ва маҳсулоти графитдошта 10
414 Дастгоҳ ва таҷҳизоти компрессорӣ
41400 Компрессорҳои поршендори таъиноти умум бо фишори то 8 атм. (бо ҳосилнокии то 20 м. мукааб дар як  дақиқа) 5,4
41401 Компрессорҳои поршендори таъиноти умум бо фишори то 8 атм. (бо ҳосилнокии беш аз 20 м. мукааб дар як  дақиқа); компрессорҳое, ки дар саноати газ истифода мешаванд (газию муҳаррикӣ, газию турбинӣ, хатҳои электрикӣ) 6,7
41402 Компрессорҳои махсус(ҳавоӣ) бо фишори беш аз 8 атм. 5
41403 Турбокомпрессорҳо, гази дамдиҳӣ, дастгоҳҳои турбокомпрессории ные фреонӣ, агрегатҳои  турбокомпрессории аммиак ва пропанӣ 4
41404 Компрессорҳо ва стансияҳои компрессорӣ, дастгоҳҳои сайёр ва махсус 14
41405 компрессорҳое, ки дар саноати газ истифода мешаванд (бо муҳаррикҳои авиатсионӣ) 20
41406 Компрессорҳои роторӣ, ҳаводамакҳо 17
Компрессорҳо, стансияҳо ва дастгоҳҳои компрессорӣ, ғайрисайёр, чархзанандаи таъиноти умум бо фишори то12 атм:
41407 бо ҳосилнокии то 50 м. мукааб дар як дақиқа 7,7
41408 бо ҳосилнокии беш аз 50 м. мукааб дар як дақиқа 5,5
Компрессорҳо, станцияҳо ва дастгоҳҳои махсус (ҳавоӣ, газӣ):
41409 Поршендор бо афзуншавӣ дар поршен то 7 т, вазнин 5
415 Насосҳо
41500 Насосҳои артезианӣ, пневматии винтдор, боркардашуда; мотопомпаҳо 15
41501 Насосҳои заминӣ, регӣ, багерӣ; насосҳои шламӣ, битумӣ ва насосҳои ангишт; насосҳо барои кашидани моеъ, ки сабаби занг задани металл мегардад 20
41502 Насосҳои  марказгурез, меҳварӣ, гирдбодшакл, диагоналӣ (қубури обӣ, канализатсионӣ) 12,5
41503 Насосҳои  вакуумӣ ва агрегатҳо дар заминаи онҳо, дастгоҳҳои вакуумӣ 10
41504 Насосҳои камеравӣ 7,7
41505 Насосҳои ҳаҷман калон, чархи дандонадор, поршендор 12,5
416 Дастгоҳҳо ва таҷҳизот барои тозакунии газ ва  дастгоҳҳо ва таҷҳизоти ҳавотозакунӣ
41600 Таҷҳизоти ба таври механикӣ ва электрикӣ тоза кардани газ (камераҳои чанггир,  сиклонҳои скруббер, бурҷҳои шуста тозакунанда, электрофилтрҳо, насосҳои дудӣ ва ғ.), системаҳои ҳавотозакунии конҳои асосӣ ва метрополитенҳо (аз ҷумла, камераҳои намкунӣ ва ғ.) 10
41601 Системаҳои ҳавотозакунии (аз ҷумла, вентиляторҳо, хатҳои ҳавотозакунӣ, камераҳои намкунӣ) соҳаҳои хлорӣ ва  саноати нафту кимиёвӣ; дастгоҳҳои чангҷамъкунӣ, дастгоҳҳои сайёри ҳавотозакунӣ 16
41602 Системаҳои ҳавотозакунии (аз ҷумла, вентиляторҳо, хатҳои ҳавотозакунӣ) соҳаи кўҳии кимиёвӣ, кимиёи асосӣ, синтези органикӣ, саноати рангубори аннил 5,5
41603 Системаҳои ҳавотозакунии (аз ҷумла, вентиляторҳо, хатҳои ҳавотозакунӣ, камераҳои намкунӣ) саноатҳои азотӣ, сода, локу рангсозӣ, кимиё ва аксбардорӣ, нахи кимиёвӣ ва дигар соҳаҳои саноати кимиё 7,7
41604 Вентиляторҳои ҳавотозакунии хусусӣ 20
41605 Таҷҳизоти ба таври кимиё тоза кардани газ 8,7
41606 Вентиляторҳо, кондитсионерҳо, ҳавогармкунакҳо, ҳавоҷамъкунакҳо ва равғанҷудокунакҳо, дастгоҳҳои кессонӣ ва шлюзӣ 11,1[10]
41607 Электрофилтрҳо, филтрҳои дастӣ (сиклонҳо, қубурҳои Вентури, ротоклонҳо, камераҳои чангкаш ва ғ.), таҷҳизот барои ба таври катализ ва ҳароратӣ сўзондани омехтаҳо, абсорберҳо барои дошта гирифтани ҳалкунандагони бухоршаванда, насосҳои дудкаш, чанггиракҳо ва ғ. 10
417 Мошинҳо ва таҷҳизоти борбардории нақлиётӣ ва боркунандаю борфарорӣ
41700 Кранҳои бурҷӣ ва кранҳои автомобилӣ бо иқтидори борбардорӣ то 10 т; кранҳо бо ҳаракати пневматӣ бо иқтидори борбардорӣ то 16 т;  кранҳои деррик- монтажӣ барои сохтмони кўпрукҳо; кранҳо барои сохтмони манораҳои обхунуккунак 10
41701 Кранҳо бо ҳаракати тасмачарх, бо  шассии махсуси навъи автомобили борбардорӣ то 40 т 9,1
41702 Кранҳои бурҷӣ ва кранҳои автомобилӣ бо иқтидори борбардорӣ беш аз 10 т то 25 т; кранҳо бо ҳаракати пневматӣ бо иқтидори борбардорӣ аз 10 т то 25 т; кранҳо бо ҳаракати пневматӣ бо иқтидори борбардорӣ аз 16 т то 40т 7,7
41703 Кранҳои бурҷӣ бо иқтидори борбардорӣ беш аз 25 т; кранҳо бо ҳаракати пневматӣ, бо ҳаракати тасмачарх, бо  шассии махсуси навъи автомобили борбардорӣ, бо  шассии хурди навъи автомобили борбардорӣ беш аз 40 т; кранҳои бурҷии  эҳтиётӣ; кранҳои кабелӣ 6,7
41704 Кранҳои харакдори таъиноти умум (кашакдор) бо иқтидори борбардорӣ то 15 т, бо ғасби автоматӣ; кранҳои дупояи якболордор бо электротал, аз ҷумла кранҳои рафаку габарит барои ҳаракат дар роҳҳои оҳан, навъи ГЭПК-130 5
41705 Кранҳои харакдор (махсус) бо иқтидори борбардорӣ беш аз 15 т; кранҳои рафаку шлюзӣ, дупоя, овезон, бисёртанба (меҳварӣ); кранҳо барои ҳаракат дар роҳҳои оҳан; кранҳои дупояи бисёртанба 5
41706 Кранҳои дар об шинокунанда ва боркунанда; кранҳои боркунандаи харакдор; рў ба рўи (киштибандии) боркунанда; кранҳои боркунанда барои бандарҳои баҳру дарёҳо 4
41707 Кранҳои кўчондашаванда ва хазанда барои монтажи бурҷҳои радиостансия 20
41708 Кранҳои навъи КТС-53; кранҳои борбардор 12,5
41709 Кранҳои сарҷин (дупоя ва рафдор); кранҳо бо шассии хурд бо иқтидори борбардорӣ то 40 т; кранҳои бурҷдори тиршакл 8,3
41710 Домкратҳои  винтдор ва аз тахтаи тунуку борик 16,7
41711 Домкратҳои гидравликӣ 8,3
41712 Конвейерҳои (транспортерҳои) тасмагии сайёр; конвейерҳои ноқилтасмаи белчадор, васлшаванда ва ҷудошаванда, тақсимнашаванда, сайёр, вибратсионӣ, қабатдор 20
41713 Конвейерҳои тақсимотии автоматикунонидашуда 14,3
41714 Конвейерҳо, ғайрисайёр (таъиноти умум), навъи вазнин тасма бо бари 1600-2000 мм ва беш аз он; тасмагии кон, ки дар коркардҳои  магистралӣ муқарар карда шудааст; тасмагӣ барои корҳои  кушодаи кўҳӣ, ҳаракат аз 1000 то 2500 м. мукааб/соат 10[11]
41715 Конвейерҳои тасмагӣ барои корҳои кушодаи кўҳӣ, ҳаракат аз 2500 то 5000 м. мукааб/соат ва беш аз 5000  м. мукааб/соат, ғайрисайёр 5000  м. мукааб/соат, конвейерҳои чархдор, дўлдор ва элеваторҳо 8[12]
41716 Конвейерҳои тасмагӣ барои корҳои кушодаи кўҳӣ, ғайрисайёр беш аз 5000 м. мукааб/соат; конвейерҳои овезони борбардор ва теладиҳандаи монорелсӣ 5[13]
41717 Боркунакҳо, дастгоҳҳо барои бор кардани моҳии зинда (сайёр, ғайрисайёр); боркунакҳои автоматӣ (пневматии чархӣ); автогидроборкунакҳо; гидроманипуляторҳо; бурҷҳои автоматӣ 13,9[14]
41718 Боркунакҳои барқӣ, дастгоҳҳои яхтаъминкунанда, контейнерҳои боркунӣ, бандарӣ, рў ба рў ва паҳлўӣ 16[15]
41719 Мошинҳои борфарории маводи пошхўранда ва хока; боркунакҳои якбелаи тасмачарх ва пневматии чархӣ бо иқтидори борбардорӣ  то 10 т 12,5
41720 Мошинҳо барои боркунӣ ва борфарории воситаҳои нақлиёт: борбардорҳои  механикӣ; борбардорҳои якбелаи тасмачарх  ва пневматии чархӣ бо иқтидори борбардории беш аз 10 т. 10
41721 Борбардорҳои электрикӣ, боркашҳои  сохтмонии  сутуни киштӣ; боркашию мусофирбарӣ бо баландии  то 50 м; таҷҳизот барои ҷамъкунии тухмиҳои ҷангал;  грейферҳои  механикӣ, барқӣ; роҳҳои монорелсӣ; роҳҳои симӣ, рўизаминӣ, гузоштани филузи рехта 20
41722 Талҳои дастӣ ва барқӣ; таҷҳизоти якрелсаи роҳҳои мушкилгард; электромагнитҳои борбардор (тозакунакҳои электромагнитӣ); сутунҳои телескопӣ бо идоракунии дастӣ ва тахтапули сайёр; тахтапули худҳаракаткунанда; бурҷҳои  монтажӣ; дастгоҳҳои боркунӣ барои скипҳо; кранҳои тракторҳо, катакҳои конҳо 14,3
41723 Кранҳои пайчинии қубурҳо бо иқтидори борбардорӣ то 35 т ва аз ин зиёд; сарҷингузорандаи тамғаи ДШ 10
41724 Релсборкунакҳо ва роҳҳаракаткунандагон; мошинҳои борбардор 5,9[16]
41725 Ғарғараи борбардории конҳои маъдан (скреперӣ ва кашанда); таҷҳизот барои корҳои монтажӣ;  скипҳои конҳо; катакҳои конҳо; ғарғараи борбардории фишангдор; мошинҳои монтажӣ бо тири навъи МШТС-2 ва бурҷи фишангдори гидравликӣ 20[17]
41726 Блокҳои полиспастӣ ва ҳалқаҳои блокии монтажӣ бо иқтидори борбардорӣ аз 10 то 50 т;  ғарғараи борбардории чархзананда, дастӣ, барқӣ; дастгоҳҳои кўчатӣ;  чаппакунакҳо барои борфарории вагонҳои кон; бурҷҳои телескопӣ дар заминаи  трактори ТВТ-1 16,7[18]
41727 Блокҳои полиспастӣ бо иқтидори борбардории беш аз 100 т 8,3
41728 Механизмҳои монтажию кашанда бо иқтидори борбардорӣ 3,2 т; маҷмўи худчаппакунаки чалакҳо 20
41730 Эскалаторҳои нақбӣ ва ошёнавӣ 2
41731 Рафҳои ҳаракаткунандаи  автоматикунонидашуда, рафҳои  механиконидашуда (элеваторӣ ва ғ.) 10
41732 Пневматии боркунанда,  мобилӣ 16
41733 Пневматии боркунанда,  порталӣ 6
418 Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои заминӣ ва дар кони сангу рег 0
41800 Экскаваторҳои якбелаи тасмачарх пневматӣ бо ғунҷоиши бел то 0,4 м. мукааб, зарфҳои ҳаматарафаи гидравликӣ бо ғунҷоиши бели асосӣ то 1 м. мукааб; экскаваторҳои хандакии роторӣ барои хандакҳои кушода бо чуқурии то 1,6 м; экскаваторҳои бисёрбела, барои каналкобӣ, роторӣ ва фрезерӣ бо чуқурии то 3 м; экскаваторҳои бисёрбелаи хандакӣ (роторӣ, кони сангу рег); каналтозакунакҳо барои нигоҳдории каналҳо бо чуқурии аз 2 то 3 м ва дохиликаналӣ барои тоза кардани каналҳо дар чуқурии то 4,0 м 12,5
41801 Экскаваторҳои якбелаи тасмачарх ва пневматӣ бо ғунҷоиши бел аз 0,4 то 0,8 м. мукааб, зарфҳои ҳаматарафаи  гидравликӣ бо ғунҷоиши бели асосӣ 1 м. мукааб; кофтани хандак бо трактор 11
41802 Экскаваторҳои ротории мелиоративӣ, кони сангу рег ва сохтмонӣ бо ковши ғунҷоишаш то 50 л, аз 50 л то 100 л; экскаваторҳои хандакии занҷирӣ ва роторӣ барои хандакҳои кушода ба чуқурии 2,0-2,5 м 10
41803 Экскаваторҳои якбелаи тасмачарх ва пневматӣ бо ғунҷоиши бел аз 0,8 то 1,25 м. мукааб, зарфҳои ҳаматарафаи  гидравликӣ бо ғунҷоиши бели асосӣ 1,6 м. мукааб 9,1
41804 Экскаваторҳои якбелаи тасмачарх ва пневматӣ бо ғунҷоиши бел бештар аз 1,25 м. мукааб, зарфҳои ҳаматарафаи  гидравликӣ бо ғунҷоиши бели асосӣ аз 2,5 м. мукааб то 13 м. мукааб 7,7
41805 Каналтозакунакҳои амудӣ барои тоза кардани каналҳо бо чуқурии то 1,2 м 20
41806 Экскаваторҳои бисёрбелаи хандакӣ ва занҷирӣ, аз ҷумла барои гузоштани қубурҳо, бо хандаки борик, бе хадак, барои кофтани канал, роторӣ ва саҳроӣ; банақшагирии росткунакҳои кони сангу рег; экскаваторҳои бисёрбела бо чуқурии то 2 м; кофтани хандакҳо дар роҳҳои оҳан бо навъи ТКТС; кофтани ҷўйи обпарто, зоғнўлзанӣ ва нармкунии ядакӣ бе трактор; мошинҳо барои коркарди заминҳои яхкарда бо қисмҳои занҷирии тракторҳо, булдозерҳои қубургузори навъи БТК; чоҳбункобандаи навъи КВ, КМ, МКТС 16,7
41807 Экскаваторҳои кўндалангкобӣ; каналтозакунакҳо, барои тоза кардани дохили  каналҳо дар чуқурии то 0,4 м, аз ҷумла аз 2 то 3 м 14,3
41808 Экскаваторҳои  роторӣ  барои корҳои кушодаи  кўҳӣ бо ҳосилнокии ҳадди аксари назариявӣ аз рўи вазни ковокии кўҳ аз 630 то 2500 м. мукааб/соат; экскаваторҳои  ротории мелиоративӣ, кони сангу рег ва сохтмонӣ бо бели ғунҷоишаш аз 100 то 500 л 6,3
41809 Экскаваторҳои  ротории мелиоративӣ, кони сангу рег ва сохтмонӣ бо бели ғунҷоишаш аз 500 то 1500 л; экскаваторҳои  роторӣ  барои корҳои кушодаи  кўҳӣ бо ҳосилнокии ҳадди аксари назариявӣ аз рўи вазни ковокии кўҳ аз 2500 то 4500 м.мукааб/соат 5
41810 Экскаваторҳои якбела бо бели ғунҷоишаш аз 3,0 то 13,0 м.мукааб 5,7[19]
41811 Экскаваторҳои  ротории мелиоративӣ, кони сангу рег ва сохтмонӣ бо бели ғунҷоишаш беш аз 1500 л; экскаваторҳои  роторӣ  барои корҳои кушодаи  кўҳӣ бо ҳосилнокии ҳадди аксари назариявӣ аз рўи вазни ковокии кўҳ беш аз 4500 м.мукааб/соат; экскаваторҳои якбела бо бели ғунҷоишаш аз 13 то 40 м.мукааб, экскаваторҳои бисёрбела дар роҳҳои оҳан бо бели ғунҷоишаш аз 400 л ва беш аз он 4
41812 Экскаваторҳои якбела бо бели ғунҷоишаш беш аз 40 м. мукааб 3,5
41813 Булдозерҳо дар заминаи  тракторҳо бо иқтидори муҳаррик то 75 қувваи асп 15
41814 Булдозерҳо дар заминаи  тракторҳо бо иқтидори муҳаррик аз 76 то 180 қувваи асп 14,3
41815 Автогрейдерҳо бо иқтидори  то 120 қувваи асп; грейдерҳо-элеваторҳо бо муҳаррики иқтидораш аз 108 то 180 қувваи асп; булдозерҳои нармкунӣ дар заминаи тракторҳои навъи кашандаи 25 тс; скреперҳо  бе трактор; скреперҳо бо ядакҳо ва тракторҳо ва худгардҳо бо бели ғунҷоишаш аз 3 м. мукааб то 15 м.мукааб; хандакпўшҳо; канорагузорҳо бо трактори Т-40; булдозерҳо дар заминаи тракторҳо бо иқтидори муҳаррик аз 108 то 180 қувваи асп 12,5
41816 Булдозерҳои нармкунӣ дар заминаи тракторҳои навъи кашандаи беш аз 25 тс; булдозерҳо дар заминаи тракторҳо бо иқтидори муҳаррики беш аз 180 қувваи асп; скреперҳои  ядакҳо бо тракторҳо ва худгардҳо бо бели ғунҷоишаш беш аз 15 м. мукааб; автогрейдерҳо бо иқтидори аз 120 қувваи асп то 250 қувваи асп; грейдерҳо, элеваторҳо бо муҳаррики иқтидораш беш аз 180 қувваи асп 10
41817 Суфачаҳо, шибаҳои  ғелони равшанидиҳандаи зироатҳои ҷангал, мошинҳо барои тоза кардани минтақаҳои ҷангал; решаканҳо 16,7
41818 Мошинҳои буттабур, кундаков, нармкунӣ, решакан, роғкун, резаҳои ҷангали коркарди замин; мошинҳо барои коркарди замини яхбаста бо занҷири кории трактор; мошини андозааш хурди ҳамакора аз рўи навъи «БОБ КЕТ»; анборҳои махсус бо таъминкунандагон барои   транспортерҳои тасмагӣ (таъиноти умум) 16,7
41819 Анборҳои махсус бо таъминкунандагон барои   транспортерҳои тасмагӣ (барои шароити душвор) 20
41820 Грейдерҳои ядакӣ 8,3
419 Мошинҳо ва таҷҳизот барои гидромеханизатсия
41900 Гидромониторҳо 20
41901 Белҳо, гидроболғаҳо 20
41902 Даста, дастгоҳҳои пармакунӣ 20
41903 Асбобҳо бо истеҳсолнокии то 50 м. мукааб/соат; грейферҳои фишордиҳӣ; маҷмўи мошинҳо ва таҷҳизот барои гузаронидани қубурҳои обгузар бо диаметри аз 200 то 1200 мм; мошинҳои қубуршўӣ; тирҳо; қисми дар об шинокунандаи қубур бо шарнир 16,7
41904 Асбобҳо ва стансияҳои барқии бо насоскашидани об бо иқтидори 120 м. мукааб/соат дар замин бо маҷмўи қисми дар об шинокунандаи қубур; копраҳо; дастгоҳҳои пармакунӣ; маҷмўи мошинҳо ва таҷҳизот барои гузаронидани қубурҳои обгузар бо диаметри аз 1400 то 2000 мм 16,7
41905 Асбобҳо ва стансияҳои барқии бо насоскашидани об бо иқтидори 180 м. мукааб/соат дар рўи замин; асбобҳои дизелии ҳамон иқтидор 10
41906 Асбобҳо ва стансияҳои барқии бо насоскашидани об бо маҷмўи қисми дар об шинокунандаи қубур бо иқтидори  400 м. мукааб/соат дар рўи замин; асбобҳои дизелии ҳамон иқтидор 8,3
41907 Асбобҳо ва стансияҳои барқии бо насоскашидани об бо маҷмўи қисми дар об шинокунандаи қубур бо иқтидори  беш аз 400 м. мукааб/соат дар рўи замин; асбобҳои дизелии ҳамон иқтидор 6,3
420 Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои бетонӣ ва пардозгарӣ
42000 Автобетономехтакунанда, автомаҳлулкашанда, автосементкашанда, автобетонкашанда, бетономехтакунандаи ғайрисайёр ва сайёр, омехтакунандаи бетону маҳлул, дастгоҳҳои сайёри  механикӣ бо маҷмўи тамоми мошинҳои зарурӣ 12,5[20]
42001 Автобетоннасосҳо, дастгоҳҳои боркунӣ 10
42002 Бетоннасосҳо, оҳаккушакҳо, насосҳо барои маҳлул 16,7
42003 Стансияҳои андовакунӣ; стансияҳои сайёри андовакунӣ; боркунандагони маҳлули  шнекӣ; агрегати андовакунӣ;  ҳовани рангсоӣ; агрегати омехта намудани андова; мошинҳо барои тайёр намудани маҳлулҳои сахт 16,7
42004 Стансияҳои сайёри рангзанӣ; стансияҳои рангзанӣ; дастгоҳҳои регпошӣ; сементпошӣ ва дастгоҳҳо барои пур кардани холигии бетон; омехтакунак барои таркибҳои рангзанӣ 12,51
42005 Маҷмўи мошинҳо барои дастгоҳҳои рўйпўши бетонӣ ва тиргакҳои  каналҳои обёрӣ: виброшаклҳо барои рўйпўш кардани каналҳо бо бетони монолитӣ ва пур карадни роғҳо; мошинҳо барои мустаҳкам намудани бетони коркардҳои кўҳӣ 20
42006 Ҷангалҳои сохтмонии қубурдор 20
42007 Қолиби лағжандаи бетонрезӣ 20
42008 Алвонҷҳои барқии худборкунанда 16,7
42009 Тахтасуфаи худборкунанда 19
42010 Мошинҳои кошинкории ҷилодиҳанда, паркети ранда ва суфтакардашуда , дастгоҳҳои рангрезӣ; мошинҳои  барқӣ барои кафшери линолеум 20
42011 Зарфҳои механиконидашуда барои   оҳак 20
42012 Гузоштани тахтасангҳо 14,3
421 Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои роҳсозӣ
42100 Автогудронпошҳо; мошинҳои тамғазанӣ; нақшакашҳои сохтмони роҳҳо; таъмиркунандагони роҳҳо;  таҳвилгари битум барои таъмини  ваннаҳои мошинҳои  изолятсионӣ; дастгоҳҳо барои тайёр кардани битум 10
42101 Дастгоҳҳои омехтакунии асфалт 11
42102 Хобондани асфалт; зичкунандагони сексиявӣ; мошинҳо барои резакунӣ ва омехтакунии замин; тақсимкунандагони сангрезаву шағал; маҷмўи мошинҳо барои дастгоҳҳои рўйпўши бетонии роҳҳо ва аэродромҳо; шибаи ғелони ядакҳо 13
42103 Агрегатҳои битумобкунӣ ва дегҳои битумӣ 20
42104 Шибаи ғелони худгард 16,7
42105 Маҷмўи мошинҳо барои устуворкунии замин-ғайрисайёр 10
42106 Маҷмўи мошинҳо барои устуворкунии замин-сайёр; дастгоҳҳои омехтакунандаи замин 16,7
42107 буғкунакҳо; фрезҳои роҳҳо (бе тракторҳо); таҷҳизоти заминкобию фрезерӣ 20
42108 Балластерҳои барқӣ; мошинҳои шағалтозакунӣ, роҳҳамворкунӣ, росткунанда-кўбанда-пардозгари ВПО-3000; кранҳои роҳсоз; платформаҳои муҳаррик 5,6
42109 Вагонҳои  релспардоздиҳӣ 4
42110 Маҷмўи таҷҳизоти ҷудошаванда ва ба як шакл даровардашудаи ҳайати роҳсозӣ 9
42111 Платформаҳо бо таҷҳизоти ҷудонашаванда; рандаҳои роҳҳо ва рандаҳои барфтозакунӣ 3
42112 Барфтозакунакҳо; релсҳои камбари роҳсозӣ; мошинҳои балласттозакунак ва нақшакашҳо бо кашандаи трактор 8,3
42113 Барфтозакунакҳои роҳҳои оҳан 4
42114 Барфтозакунакҳои  роторӣ: мошинҳои барфтозакунӣ ва заминсозии роҳҳои оҳан;  поездҳои барфтозакунӣ 10
42115 Ҳайат барои интиқоли тахтасангҳо; вагонҳои роҳченкунӣ 4,5
42116 Мошинҳои  шпалакўбандаи амали силсилавӣ; шағалтозакунакҳои зичкунандаю кўбанда ва ҳамворкунандаи амали силсилавӣ; барои тоза кардани релсҳо; нақшакашҳо дар заминаи  тракторҳо 6,7
42117 Мошинҳо барои мустаҳкам намудан ва молидани пайвандакҳова меҳҳои печдори ПМГ; мошинҳо барои иваз кардани аломатҳои тир; тақсимкунандагони балластор; нақшакашҳои  балласт; мошинҳои худгард ва зичкунанда 5,5
42118 Мошинҳо барои сохтмони дренажҳо ва тозакунандаи ҷўйи ду тарафи роҳ; барои сохтмони иншооти дренажҳои  қад ва кўндаланг 11,1
42119 Поездҳои суфтакунии релсҳо 4
422 Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои сутундор 0
42200 Виброборкунакҳо барои боркунии сутунҳо ва рўйпўши сутунҳо; болопўшҳо; кашидабарории комаҳо (виброборфароҳо, дастгоҳҳо барои тофтани сутунҳо) 15
42201 Болғаҳои дизели сутунҳо, миладор бо вазни қисми зарбазан то 3 т, виброболғаҳо; болғаҳои буғию ҳавоии амалӣ оддӣ, дукарата ва махсус 15
42202 Болғаҳои  дизелии қубурдор бо вазни қисми зарбазан то 5 т 15
42203 Копраҳои бе таҷҳизоти сутундор, хушкигард бо дарозии сутунҳо 12, 16, 20 м; копраҳои релсҳо барои боркунӣ 9
42204 Копраҳои бе таҷҳизоти сутундор, дар об шинокунанда 5
42205 Таҷҳизот барои дастгоҳҳои сутундори пармагар 14,3
423 Мошинҳо ва таҷҳизот барои ҷой кардани кабелҳо 0
42300 Таҷҳизоти худгард ва тасмачархи овезони ҷой кардани кабелҳо; таҷҳизоти чархӣ ва ботлоқии ҷой кардани кабелҳо, сабук ва вазнин; транспортерҳои чархии кабелҳо 20
42301 Мошинҳои кабелӣ барои кушодан ва ҷой кардани кабелҳо 16,7
424 Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои зериобии техникӣ 0
42400 Киштиҳои таъминоти корҳои зериобии техникӣ ва корҳои ғаввосӣ 4  
42401 Таҷҳизоти ғаввосӣ 11
42402 Калўшҳои соқидори ғаввосӣ 5,6
42403 Ҷисрҳо ва майдончаҳои шинокунанда барои таъмини   корҳои зериобии техникӣ ва корҳои ғаввосӣ, асбобҳои ҳамакораи шинокунандаи  гидромониторию эжекторӣ 6
42405 Дастгоҳҳои насосӣ барои коркарди гидравлики хок ва обпартоӣ; дастгоҳҳои скреперӣ 12,5
425 Мошинҳо ва таҷҳизот барои газкафшерӣ ва буриши барқӣ
42500 Манбаи қувва барои кафшери барқӣ (агрегатҳои сайёр бо муҳаррики дарунсўз, генераторҳо, асбобҳои табдил, трансформаторҳо) 10
42501 Таҷҳизоти механиконидашудаи кафшери барқӣ (автоматҳо ва нимавтоматҳо, дастгоҳҳо барои кафшери дўға, қаровулакҳо ва кафшери электрошлакӣ) 10
42502 Асбобҳои табдили кафшерӣ ва росткунакҳои нимноқили яктогӣ ва бисёр, трансформаторҳо барои кафшери автоматӣ ва электрошлакӣ, дастгоҳҳо барои кафшери дастии дўға дар аргон, автомат ва нимавтоматҳо барои кафшери дўға ва электрошлакӣ 15
42503 Мошинҳои кафшери васлӣ ва дигар таҷҳизот барои усулҳои махсуси кафшерӣ 10[21]
 

 

Мошинҳо ва дастгоҳҳо барои  буриши ҳароратии металлҳо (оксигендор, плазмавӣ ва лазерии буриши варақӣ ва мақтаи қубурҳо) бо системаҳои барномавию идоракунии хатӣ, магнитӣ, аксбардорию нусхагирӣ:  

 

 

 

42504 ғайрисайёр 10
42505 кўчондашаванда 20
Дастгоҳҳо барои чангбардории газию ҳароратии рўйпўшҳо (аз металл, сафол ва пластмасса):
42506 газию оташӣ 20
42507 Плазмавию барқии дўғавӣ 20
42508 Таҷҳизот барои истеҳсоли асетилен бо ҳосилнокии то 10 м. мукааб/соат (генераторҳои ғайрисайёр барои истеҳсоли  асетилени газӣ) 15
42509 Таҷҳизот барои истеҳсоли асетилен бо ҳосилнокии то 10 м. мукааб/соат (таҷҳизоти ғайрисайёри дастгоҳҳо (стансияҳо) барои истеҳсоли  асетилени газӣ ва (ё) маҳлулӣ 8
426 Мошинҳо ва таҷҳизоти резакунандаю майдакунанда, ба навъҳо ҷудокунанда ва тозакунии маъдан
42600 Ғалберҳои калон ва элакҳои тамоми намуд 12
42601 Ғалберҳои калони тамоми намуд, аз ҷумла сихшакл ва ҳаракати инерсионӣ барои  фабрикаҳои алмос 14
42602 Резакунандаҳои паҳлўӣ ва конусӣ 7
42603 Резакунандаҳои дигар ва агрегатҳои резакунандаю ба навъҳо ҷудокунанда 10
42604 Гидросиклонҳо
42605 Мошинҳои шустушў, пресс-филтрҳо, таснифгарҳо, мошинҳои таҳшинкунанда, сепараторҳо, таҷҳизот барои тозакунии маъдан дар шароити вазнин 15
42606 Осиёбҳои куравӣ, меҳвардор ва кўфта майдакунанда 6
42607 Таъминкунандагони тамоми системаҳо, омехтакунандаҳо, хунуккунандаҳо, мизҳои  консентратсионии камоб гардонидан 8[22]
42608 Мошинҳои  агломератсионӣ; мошинҳои тасфия 6[23]
42609 Турбоэксгаустерҳо; мошинҳо барои истеҳсоли  окатишҳо 5
42610 Мошинҳои тамғаи маҳактақсимкунанда; мошини ярмаи ғаллаи хушк 15
42611 Осиёбҳои ғилдиракдор ва лангардор 7
42612 Сентрифугаҳои фарогиранда, ки ҳангоми тозакунии ангиштсангҳо ва антраситҳо истифода мешаванд 20
427 Таҷҳизоти иктишофи геологӣ
42700 Дастгоҳҳои пармакунии иктишофи геологӣ, геофизикӣ ва сохторию ҷустуҷўии пармакунӣ ва таҷҳизоти пармакунӣ дар конҳои сангу рег  (мошинҳои пармакунӣ дар заминаи автомобил ва трактор, дастгоҳҳо барои пармакунии чоҳҳои тарканда, пармакунии шарошенӣ, зарбазану чархзананда, зарбазану арғамчинӣ ва ба монанди инҳо) 18
42701 Дастгоҳи барқии иктишофӣ,  магнитию иктишофӣ,  аэрогеофизикӣ ва асбобҳо (аз ҷумла дастгоҳҳои каротажӣ), асбобҳо барои таҳқиқоти таҳлилӣ 18
42702 Таҷҳизот, аз ҷумла энергетикӣ ва асбобҳо, ки дар фаъолияти наздикўҳии иктишофӣ истифода мешавад; дастгоҳи иктишофи зилзила баро таҳқиқоти минтақавӣ ва ҷустуҷўӣ 20
42703 Мошинҳои пармакунии навъи БТС 15
42704 Маҷмўаҳо барои пармакунии керн бо гидронақлиёт, таҷҳизот барои пармакунии ҷустуҷўӣ, мотопармакунҳо (бе дарназардошти  шассии автомобил) 20
42705 Дастгоҳ ва асбобҳои радиометрӣ, геофизикӣ ва атомии геофизикӣ, гравиметрӣ, таҷҳизоти озмоишгоҳии резакунию майдакунӣ 20[24]  
42706 Таҷҳизот ва асбобҳо барои таҷҳизоти технологии ашёи  минералӣ 14,3
42707 Маҷмўи баҳрии  автоматикунонидашудаи навигатсионию геофизикӣ; маҷмўи иктишофи геологии қаъри баҳр 20[25]
428 Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои зеризаминӣ ва кушодаи кўҳӣ 0
42800 Комбайнҳои тозакунандаи камбар; қисми алоҳидаи крепи механиконидашуда дар маҷмўъ дар конҳо; рафҳои худгард барои гузаронидани коркард; маҷмўи гузаронанда ва тозакунанда дар ҳаракати монорелсӣ; мошинҳо барои ҷамъкунии коркардҳо ва тоза кардани ҷўйи обпарто 20
42801 Дастгоҳҳои рандакунӣ, стансияҳои  насоси механиконидашудаи крепҳо; дастгоҳҳои худгарди пармакунии конҳо; гидроборкунандаҳо; крепҳои инфиродӣ ва сутунҳои шинондашуда, дастгоҳҳои зарядгирӣ барои чоҳҳо ва камераҳо 20
42802 Комбайнҳои тозакунандаи васеъбар; мошинҳои маъданканӣ; комбайнҳои нақбканӣ; маҷмўи нақбкании чоҳи конҳо; мошинҳо барои тоза кардани катакҳои конҳо; крепгузорандаҳо; мошинҳои зарядгирӣ ва забоӣ дар корҳои кушодаи кўҳӣ, мошинҳои боркаши конҳо, пармакунӣ ва поягузор 20
42803 Дастгоҳҳои пармакунӣ; наварди пармакунӣ; дастгоҳҳо барои пармакунии чоҳҳои тарканда ҳангоми корҳои зеризаминии кўҳӣ; мошинҳои боркашу нақлиётӣ; экскаваторҳои зеризаминӣ; вагонҳои худгард барои корҳои зеризаминӣ; мошинҳо дар заминаи  шасси худгард барои  иҷро кардани корҳои ёрирасон; сипарҳои нақбкани механиконидашуда; дастгоҳҳо барои крепҳои мила 20
42804 Фишордиҳандаҳои маҳлул ва ҷобаҷокунандаи блокҳо; сипарҳо ва нимсипарҳои нақбӣ, мошинҳои зада афтонандаю пармакунӣ 14
429 Зарфҳои тамоми намуд барои ҷараёнҳои технологӣ
Зарфҳои пўлодини зери фишори зерсоҳаҳои кимиёвӣ, поруҳои маъданӣ, саноати нафту кимиё ва микробиология:
42900 азотӣ, хлорӣ, анилинӣ, синтези органикӣ 10
42901 Кимиёи асосӣ (аз ҷумла истеҳсоли намаки фтордор) 10
42902 Нахҳои кимиёвӣ,  пластмасса, кимиё ва аксбардорӣ ва дигар саноати зерсоҳаҳои кимиёвӣ, поруҳои маъданӣ, саноати нафту кимиё ва микробиология 7
42903 Ваннаҳои металлӣ барои рўйпўши металл, сардиҳӣ, шустушўй, обутобдиҳӣ, беравғанкунӣ;  зарфҳо, бакҳо барои моеи сахт 14,3
Зарфҳо барои пур кардани маводи моеъ дар зерсоҳаҳо:
42904 азотӣ, калий, хлорӣ, синтези органикӣ 8,3
42905 Нахи кимиёвӣ, лакҳо, рангҳо,пластмассаҳо, сода, кимиёи кўҳӣ, анилинӣ ва дигар саноати зерсоҳаҳои кимиёвии нафтӣ ва микробиологӣ 6,3
42906 Зарфҳои истеҳсоли кимиёвии дигар соҳаҳои саноат 10
Зарфҳои саноати хўрокворӣ:
42907 металлии сирдор 5
42908 чўбӣ 8,3
42909 Зарфҳои моҳипарварӣ 12
42910 Системаҳои нигоҳдорӣ ва пешниҳоди маҳсулоти  криогенӣ 5
Резервуарҳо ва зарфҳо барои нигоҳдорӣ ва интиқоли  маҳсулоти  криогенӣ:
42911 Резервуарҳои моеи криогенӣ 6,7
42912 Резервуарҳои нақлиётӣ,  резервуарҳои кашонданбоб, маҳфузгоҳи маҳсулоти биологӣ 10
42913 Зарфҳои  Дюара, криостатҳо 16
42914 Тасфияи саноати микробиологӣ 8,3
430 Мошинҳо ва таҷҳизоти металлургияи сиёҳ
43000 Хумдонҳо барои истеҳсоли окатишҳои  кони оҳан 7,9
43001 Оташдонҳои конҳои металлизатсия 6,7
43002 Мошинҳо ва таҷҳизоти  кории сехи ангишттайёркунӣ (бе фабрикаи ангиштбарорӣ) 6,7
43003 Мошинҳо ва таҷҳизоти  кории сехи коксӣ ва тайёр кардани оташдонҳои коксӣ 5,6
Насби мошинҳо ва таҷҳизоти  корӣ:
43004 дастгоҳи сўхторхомўшкунии хушк 5
43005 кокси сўхторхомўшкунии нам 14,3
43006 Мошинҳо ва таҷҳизоти  кории сехи маҳсулоти кимиёвӣ, қатронтақтиркунӣ ва сехи сулфуртозакунӣ 6,7
43007 Мошинҳо ва таҷҳизоти кории сехи бензоли хом 5
43008 Мошинҳо ва таҷҳизоти кории сехи кокспазӣ 10
43009 Оташдони домна бо маҷмўи таҷҳизоти технологӣ 4
43010 Мошинҳои резиш бо маҷмўи таҷҳизоти технологӣ  ва сехҳои домнаи  вагонҳои электронию баркашӣ 5
43011 Агрегат барои коркарди гудохтани дағол 8,3
43012 Кўраи мартенӣ,  миксерҳо, чўянкаш ва пўлодкашҳо 5
43013 Таҷҳизоти технологии равоқи оташдон, сехҳои мартенӣ, конвертерҳо, дажғолкашҳо, аробаҳо барои белбуттаҳо ва дигар аробаҳои сехи пўлодгудозӣ 6,7
43014 Мошинҳо ва таҷҳизоти  кории МНЛЗ 6,7
43015 Оташдонҳои  барқии дўға, маъдани термикӣ ва таҷҳизоти технологии махсусгардонидашудаи  сехҳои барқии хўлаи оҳан 6,7
43016 Оташдонҳои дўғаи кушодаи гудохтабарорӣ 10
43017 Мошинҳо ва таҷҳизоти  кории сехҳои ҷудо кардани дағоли хўлаи оҳан 11,3
43018 Мошинҳо ва таҷҳизоти  кории  кимиёвӣ ва металлургии истеҳсоли  ванадий 6,5
43019 Оташдонҳои индуксионии кушодаи гудохтабарорӣ, индуксинии холӣ, холӣ,  вакуумӣ, барқию шуоии плазмавӣ 10
43020 Оташдонҳои холи дўғадор ва дастгоҳҳои барқии дажғолгудозӣ 6,7
43021 Оташдонҳо барои тайёр кардани маводи гудоза ва таҷҳизоти ивазшаванда дар истеҳсолоти барқии пўлодгудозӣ, таҷҳизоти технологии махсусгардонидашуда, сехҳои барқии пўлодгудозӣ, оташдонҳои термикӣ барои бозпухти сабикаҳо, сабикаҳои пўлод,  электродҳои таҷҳизоти барқии пўлодгудозӣ 6,7
Маҷмўи мошинҳо ва таҷҳизоти  кории сех оид ба истеҳсоли хокаҳои оҳан:
43022 бо усули хокагардӣ 12,5
43023 бо усули барқарорсозӣ 6
43024 Дастгоҳҳои тазиқгарӣ ва масолеҳбурӣ бо маҷмўи таҷҳизоти технологӣ, мошинҳои тозакунии оташӣ дар дастгоҳҳои тазиқгарӣ, дастгоҳҳои масолеҳбурии муттасил, бо навъҳои калон, релсию шоҳтирӣ, дастгоҳҳо бо навъҳои миёна ва дастгоҳҳои варақғафс бо маҷмўи таҷҳизоти   технологӣ 5
43025 Дастгоҳҳои навъи хурд ва махсусгардонидашуда, дастгоҳҳои тунукасозӣ бо усули  хунуккунӣ, варақа кардани металл бо усули ҳарорат, дастгоҳҳои муттасили васеъбар, дастгоҳҳои рўйпўш кардани варақаҳо ва тунукаҳо, чоҳҳои гармкунии рекуперативии марказонидашуда, регенеративӣ ва рекуперативии марказонидашуда бо як гармкунаки болоӣ 6
43026 Таҷҳизоти махсусгардонидашудаи крании сехҳои пўлодгудозӣ ва кироя 6
43027 Агрегатҳои буриши тунукаҳои хунук ва гарм 5
43028 Агрегатҳои  тезоб 6,7
Оташдонҳои гармкунандаи сехҳои прокат:
43029 усулӣ, ҳалқагӣ ва сексиявӣ 10
43030 бо фарши зери оташдон ва шоҳтирҳо 8,3
43031 Оташдонҳои ҳароратии ғилдиракдор (ба ғайр аз обдиҳии  релсҳо), сарпўшдор, сутунӣ, ҷузъӣ ва дигар оташдонҳои термик ва гармкунанда (дар ҳамаи соҳаҳои саноат) 10
43032 Оташдонҳои ҳароратии ғилдиракдор (ба ғайр аз обдиҳии  релсҳо) бо шоҳтирҳо 8,3
43033 Мошинҳо ва таҷҳизоти  кории сехҳо бо дастгоҳҳои завворӣ ва  автоматӣ, сехҳо бо дастгоҳҳои пресскунии гарм, бо дастгоҳҳои сенаварддор, бо дастгоҳҳои муттасили қубурҳои тунукавӣ ва сехҳо бо санҳои оташдонҳои кафшерӣ 5
43034 Мошинҳо ва таҷҳизоти  кории сехҳо бо дастгоҳҳои кафшери барқии қубурҳо бо диаметри  хурд, миёна ва калон 6
43035 Мошинҳо ва таҷҳизоти  кории сехҳо бо дастгоҳҳои тунукасозӣ бо усули хунуккунӣ ва симкашии қубурҳо 7
43036 Мошинҳо ва таҷҳизоти  кории сехҳои қубурсозӣ, ҷойгир кардани нўги қубурҳо, ороиши қубурҳои иктишофи геологӣ ва қубурҳо бо рўйпўши  металлӣ 5
43037 Васоити  назорати вайрон нашудани маҳсулот аз металл ва қубурҳо 10
43038 Мошинҳо ва таҷҳизоти  корӣ оид ба истеҳсоли танобҳо, арғамчини дарози металлӣ, маҳсулоти мустаҳкамкунӣ, биметаллҳо, тасмаи бо усули хунккунӣ тайёркардашуда, шабакаҳои металлӣ, пўлоди калибрдор, таҷҳизоти симию симкашии муассисаҳои маснуоти филизӣ 8,3
43039 Мошинҳо ва таҷҳизоти  корӣ оид ба истеҳсоли мехҳо 10
43040 Мошинҳо ва таҷҳизоти  корӣ оид ба истеҳсоли электродҳо ва хокаҳои симӣ 6,3
43041 Таҷҳизоти омехтакунии  сехҳои оташбардор 8,6
43042 Прессҳои  механикии сехҳои оташбардор 10
43043 Прессҳои гидравликии сехҳои оташбардор 8
43044 Оташдонҳои сехҳои оташбардор барои пухтан 7
43045 Оташдонҳои сехҳои оташбардор барои пухтан 5
431 Мошинҳо ва таҷҳизот барои  металлургияи ранга
43100 Оташдонҳои инъикоскунанда, анодӣ ва купелятсионӣ (ба ғайр аз истеҳсоли металлҳои рангаи такрорӣ ва сурма), барои пухтан ва хушк кардан дар қабати ҷўшанда, вайербарсии ғайрисайёр дар истеҳсоли мисс, вакуум-филтркунанда, конӣ,  графитӣ барои гудозиши оксигению баркашӣ, барои  фюминги дажғол, агрегатҳои гудозиши конҳои миссию никелӣ, дастгоҳҳои вакуум-бухоршавандаҳо, омехтакунии гудозаҳо, электролизерҳо барои истеҳсоли алюминий, оташдонҳои реторӣ ва хумдон 7
43101 Оташдонҳои инъикоскунанда дар истеҳсоли металлҳои рангаи такрорӣ ва сурма), барои пухтан ва хушк кардани хўлаҳои сахт ва металлҳои дергудозшаванда, вайербарсҳои ғайрисайёр,  карналлитҳои барқӣ, электролизерҳо барои истеҳсоли қалъагӣ ва магний, мошинҳои  конвейерии резиш, аробаҳо барои ҳамлу нақли дўлҳо 15
43102 Оташдонҳои барқии индуксионӣ, басомад, муқовимат, барои гудозиши ҷудошавандаҳо, пухтагӣ, хушккардашуда, бисёрнаварда, бисёркамерагӣ, дажғалӣ,термостатҳои оксидшавии нитрон, агрегатҳои карбонизатсияи муттасил, электролизерҳои  реторӣ, бо наздик овардани ҷараёни болоии барқ, бо аннодҳои пухташуда, миксерҳои тақсимкунанда (аз оҳану бетон,  металл, полимербетон, чўбӣ), агрегатҳои резиши муттасил ва тунукасозӣ, маҷмўи таҷҳизот барои хушк кардани резиши металл ва тунукасозӣ, маҷмўи таҷҳизот барои хушк кардани резиш, дўлҳои тақсимотӣ, хатҳои вакуумӣ ва оҳансозӣ, дўлпарто,дистилляторҳои конвейерҳои майдакунии шикастапораҳои калонҳаҷм,  стендҳои хушккунӣ ва тозакунии дўлҳо 10
43103 Хатҳои хушккунии каҳла, дастгоҳҳо барои ҷудокунии кабел, оташдонҳои барқию шуоӣ барои металлҳои камёб,  оташдонҳои барқию шуоӣ  бо булўршавии амудӣ, дастгоҳҳо барои парвариши монобулўрҳои силитсий, сепараторҳои конусӣ, квантометрҳои эмиссионӣ ва рентгенӣ 12
43104 Дастгоҳи тунукасозӣ, хатҳо, тасмаҳо ва тунукаҳо  тавассути  маводи ба таври душвор гудохташаванда, дастгоҳҳои печонанда, нутч-филтрҳо, сутунҳои  ректификатсионӣ ва софкорӣ 8
43105 Оташдонҳои  барқии вакуумӣ, барои  тозакунии магний, мошинҳо барои коркарди электролизерҳо, дуруст кардани  милаҳои катод, тоза намудани штирҳо, боркунӣ, дуруст кардани буғҳои катод, скрубберҳо, дастгоҳҳои хунуккунӣ ва сепаратсия, миксерҳои барқӣ, хатҳои майдакунии қаҳлаҳо ва коркарди дажғолаҳои алюминӣ, дастгоҳҳои равғанӣ барои саноати алмос, дастгоҳҳои парвариши сохти  эпитаксилӣ ва барқарорсозии  гидрогенӣ, мошинҳои боркаш дар истеҳсолоти металлҳои рангаи дубора коркардшаванда 20
43106 Оташдонҳои қабати ҷўшанда барои паркунии гилхок барои гудозиши  ПВП, хатҳо, дастгоҳҳои тунукасоз аз металлҳои ранга. Оташдонҳои чархзанандаи қубурдор дар истеҳсолоти магний 5
43107 Оташдонҳои вакуумӣ барои металлҳои ранга, барқӣ,  сентрифугаҳо барои софкунии қалъагӣ,  реакторҳо, зарфҳои пўлодӣ, сирдор, чўянӣ, оташдонҳои барқии  гидрогенизатсионӣ ва дегидрогенизатсионӣ, асбобҳои шустушўӣ, маҷмўи  таҷҳизот барои рўйпўшҳои  фарсуданашаванда, дастгоҳҳо ва механизмҳо барои кор дар муҳити душвор ва ҳароратҳои баланд 20
43108 Вакуум-филтрҳои чорчўба ва ҳамаи дигар намудҳо 10
43109 Дастгоҳҳои миёнагиркунанда, асбобҳои шустушўӣ барои тоза кардани қум ва драга бо зарфи аз 50 то 600 м. мукааб 4
43110 Агрегатҳои оксигению баркашидашудаи гудози сиклонию электротермикӣ (КИВСЭТ), агрегатҳои гудозӣ барои ваннаи моеъ 7
43111 Агрегатҳои графитатсионии нитрон, оташдонҳои графитатсионӣ 20
43112 Агрегатҳои гудозию тақсимотӣ (оташдонҳои гудозӣ, миксерҳо) 8,3
43113 Контейнерҳо, дастгоҳҳои гудози муттасил ва ниммуттасили сабикаҳо, вайербарсҳо 7
43114 Конвейерҳо барои гудохтан ва коркарди муҳофизатии порчаҳои магнийи рехта 12,2
43115 Мошинҳои  банктарканда дар истеҳсолоти қалъагӣ 12,5
43116 Таҷҳизот барои истеҳсоли сим: мошинҳои симкашӣ, контейнерҳо ва дастгоҳҳои симкашӣ 7
43117 Контейнерҳо, мошинҳои кашированӣ, локзанӣ, нақшкўбӣ,  рангкунӣ ва расмкашии бисёрранга ба варақаи алюминӣ 6,4
43118 Дегҳои партовгарии оташдонҳои маводи гудози баркашидашуда 7
43119 Реакторҳо, ҷамъкунандаҳо, зарфҳои пўлодӣ, бўтабандӣ ва ширешкардашуда 14
43120 Оташдонҳои чархзанандаи барабан ва қубурдор бо яхдонҳо, хушккунак ва омехтакунак дар истеҳсолоти силитсий, хўлаҳои алюминию силитсийдор ва анодӣ 6
43121 Автоклавҳо, сепараторҳо, декомпозерҳо бо хунуккунандаи ҳавоӣ, карбонизаторҳо 8,2
43122 Автоклавҳои таркардашуда барои истеҳсоли  карбон 10
43123 Агитаторҳо, омехтакунакҳои металлӣ 7
43124 Филтр- прессҳои дар кислота устувор 12
43125 Филтр- прессҳои варақии амудии автоматикунонидашудаи моеӣ (ЛВАЖ) 6,5
43126 Гармкунакҳо ва дигар дастгоҳҳои бо буғ тозакунанда 5,4
43127 Дастгоҳҳои бо буғ тозакунанда бо тасмаи кашанда 5
43128 Қубурҳои ишқоронӣ, дастгоҳҳо барои оҳаки шукуфа 4
43129 Реакторҳо, сутунҳо (ҷаббанда, таппишкунанда), ҷамъкунакҳои зарфӣ аз титан ва пўлоди зангногир барои истеҳсоли металлҳои сахт ва ба таври  душвор гудохташаванда 12,3
43130 Омехтакунакҳо аз  пўлоди зангногир 12,2
43131 Оташдонҳои чархзанандаи қубурдор, велс-оташдонҳо (ба истиснои истеҳсоли магний) 5,2
43132 Автоклавҳо дар истеҳсоли никел 7
43133 Аппаратҳо барои рўйпўшкунии навъи «АПФ», «АГСП», «АГТСП» 10
43134 Бакҳо, пачукҳо, асбоби шустушў 7
43135 Ҷавҳарполоҳо аз пўлоди зангногир, шишаҳои органикӣ, титанӣ,  ширешкардашуда, сутунҳои софкорӣ 14[26]
43136 Реакторҳои синтези трихлорсилан 20
43137 Электролизерҳои барабании навъи «БЭЛ»
43138 Мошинҳои боркашӣ
43139 Сепараторҳо барои ҷудокунии оҳанпораҳо ва партовҳои металлҳои ранга 20
43140 Дастгоҳҳои симкашии занҷирдор ва ғайраҳо 8
43141 Контейнерҳо, дастгоҳҳои тунукасозии тасмаҳо, хатҳо, варақаҳо, дастгоҳҳои тунуказозии алюминӣ 6
43142 Контейнерҳо, мошинҳо барои комабандӣ ва печонидани тунука 7
43143 Вагонеткаҳои анодӣ, катодӣ 7
43144 Оташдонҳои анодии моил, конвертерҳо 6,3
43145 Мошинҳои катодтозакунӣ 10
43146 Дўл барои  гудохтан 19,6
43147 Мошинҳои гуногуни резиш 6,2
43148 Оташдонҳои барқии индуксионӣ, муқовимат барои истеҳсоли металлҳои вазнини ранга ва  алюминий 7,1
43149 Оташдонҳои элетротермикӣ 12,3
43150 Оташдонҳои пирометаллургии ҷраёнҳо (дастгоҳҳои парвариши монокристаллҳо) 9,9
43151 Реакторҳои синтези трихлорсилан 20
432 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати кимиё ва нуриҳои маъданӣ
43200 Сутунҳо, ҷаббандаҳо, обпошакҳои сулфит; сутунҳо ва камераҳои ҷаббанда дар истеҳсолоти нурии фосфор 7
43201 Реакторҳои оксидшавӣ, сутунҳои софкорӣ, агрегатҳои қубурии гидрогенизатсия дар истеҳсолоти, реакторҳои гидрогенизатсияи пергидрол 6,7
Дастгоҳҳои сутунӣ барои истеҳсоли:
43202 содаи паршуда ва  и каустик, хлораторҳои титанӣ 5,3
43203 аммиаки синтетикӣ 1
43204 Хлор, маҳсулоти хлорӣ ва синтези органикӣ, сутунҳои  хлоршавии резинпўш 10
Дастгоҳҳои сутунӣ ва дастгоҳҳои омехтакунӣ барои истеҳсоли пластмасса:
43205 дар муҳити вазнин 8,9
43206 дар муҳити сабук 2
43207 Прессҳои ишқордиҳӣ бо насосҳо, дастгоҳҳои хиракунии  қатрон; оташдонҳои сўзонидани боқимондаҳои нилобии баланд дар истеҳсоли шишаҳои органикӣ; ксантогенаторҳои ВКМ, дастгоҳҳои вискозии «ВА», турбообкунакҳо дар истеҳсоли тори сунъӣ 6,6
43208 Хушккунакҳои барабании қатрон ва полимерӣ дар истеҳсолоти тори  синтетикӣ; хушккунакҳо ва камераҳои хунуккунанда барои тори штапел; омехтакунакҳо, обкунандаҳо, филтр-прессҳо дар истеҳсолоти тори вискозӣ, атсетатӣ ва хлорӣ 6,7
43209 Агрегатҳои гудозиш барои истеҳсоли каустик бо усули кимиёвӣ бо дегҳо барои гудозиш дар истеҳсолоти сода 20
43210 Агрегатҳои калони конверсионӣ ва тозакунии газ дар истеҳсолоти  аммиак; оташдонҳо ва конвертерҳо дар саноати азотӣ 7
43211 Дастгоҳҳо бо механизми мураккаб барои истеҳсоли  суперфосфат ва намакҳои калий (обкунандаҳо, камераҳои суперфосфатӣ, агрегатҳои энергетикию технологӣ ва ғайраҳо) 10
43212 Электролизерҳои диафрагмавӣ 18
43213 Электролизерҳои гуногун 10
43214 Омехтакунакҳо дар истеҳсолоти  лакҳо ва рангҳо, кимиёи маишӣ; дастгоҳҳо бо механизми омехтакунӣ ва омехтакунакҳои пўлодӣ; кристаллизаторҳо ва филтрҳо дар истеҳсолоти тори кимиёвӣ ва пластмассаҳо, таҷҳизоти мубодилаи гармӣ ва омехтакунакҳо дар истеҳсолоти синтези органикӣ ва саноати анилин; сутунҳо барои сўзонидани  фосфор ва гидрататсия; дастгоҳҳо дар истеҳсоли  кислотаи сулфат ва окиси этилен, дасгоҳҳои буғ дода тозакунӣ дар истеҳсоли каустики кимиёвӣ ва хлориди калсий 10
43215 Пресси мурватчарх барои пластмассаҳо 8,3
Дастгоҳҳо бо механизми мураккаб барои истеҳсоли:
43216 саноати хлорӣ 12,5
43217 саноати сода 5
43218 компрессорҳои поршендор ва марказгурез бо ҳаракатовари гази турбинӣ ва буғӣ дар саноати азот,  дастгоҳҳо бо механизми мураккаб барои истеҳсоли аммиак ва кислотаи азот, агрегатҳои обшўии газ бо азоти моеъ, мошинҳои саноати бофандагӣ барои коркарди  ресмонҳои бофандагӣ ва кордии кимиёвӣ, пилтаресию кашидадўзӣ; дастгоҳҳои пилтаресӣ ва кашидадўзӣ; мошинҳои ҳаб 10
43219 Сентрифугаҳо ва дастгоҳҳои марказгурез дар истеҳсолоти саноати азотӣ, обкунакҳо ва дастгоҳҳои муттасили полимеризатсия барои истеҳсоли тори синтетикӣ 6
43220 Филтрҳо дар истеҳсолоти рангҳо; сентрифугаҳои дастгоҳҳои кристаллизатсия дар истеҳсоли тори сунъӣ; таҷҳизоти истеҳсоли  полиэтилен бо фишори паст ва баланд 10
43221 Барабанҳои хушккунанда, харротикунии барабанҳои хушккунанда, оташдонҳо ва хушккунакҳо дар истеҳсолоти доруҳои заҳрдор 9
43222 Дастгоҳҳо бо барабанҳои чархзананда барои истеҳсоли содаи паршуда 8
43223 Нутч- филтрҳо 6
43224 Омехтакунакҳо ва экстракторҳо дар истеҳсоли суперфосфат ва кислотаи фосфор 14,3
43225 Омехтакунакҳо дар истеҳсоли сода, дастгоҳҳо бо механизми омехтакунӣ дар истеҳсоли намакҳои фосфор; омехтакунакҳои амудӣ ва уфуқӣ дар истеҳсолоти намакҳои  калий, хушккунакҳо дар истеҳсолоти пластмассаҳо ва реактивҳои кимиёвӣ 9
43226 Дастгоҳҳои сутунӣ барои истеҳсоли доруҳои заҳрдор ва  намакҳо 6
43227 Сентрифугаҳо, филтрҳо дар истеҳсолоти суперфосфат, намакҳои маъданӣ, фосфорӣ ва кислотаи бор; дастгоҳҳо бо механизми омехтакунӣ дар истеҳсолоти кислотаҳои сулфат, фосфор ва бор, суперфосфат, намакҳои фосфорӣ ва маъданӣ 14,3
43228 Машинҳои селлофанӣ бо аробачаҳо ва филтрҳо, мошинҳои пардоздиҳии ОК ва ОКИ, агрегатҳо барои истеҳсоли пўсти вискозии ҳасибчаҳо дар истеҳсоли торикимиёвӣ; филтрҳо дар истеҳсоли аммиак ва кислотаи азот, кристаллизаторҳо дар истеҳсоли синтези органикӣ ва намакҳои калий 7
43229 Сентрифугаҳо ва сепараторҳои марказгурез дар саноати локзанӣ ва рангдиҳӣ, торҳои кимиёвӣ, реактивҳои кимиёвӣ, кимиёи асосӣ, кимиёи кўҳӣ; мошинҳои ҷомашўӣ барои шустани матоъҳои кимиёвӣ 10
43230 Мошинҳои навардҳо дар истеҳсолот ва коркарди пластмассаҳо 5,3
43231 Таҷҳизоти дигари муассисаҳои саноати кимиёвӣ ва нуриҳои маъданӣ 9
43232 Филтрҳо дар истеҳсолоти содаи паршудаи каустик; вакуум-филтрҳои барабандор дар истеҳсолоти гипохлорит калсий; филтрҳои тунукагӣ дар истеҳсоли намакҳои фосфор ва кислотаи фосфор; вакуум-филтрҳои барабандор дар истеҳсоли сода 10
43233 Прессҳо барои коркарди маҷмўи  филерӣ ва оташдонҳои гармкунандаи сарпўш дар истеҳсолоти тори синтетикӣ 10
43234 Мошинҳои сентрифугавӣ ва  бобинӣ барои ташаккули риштаҳои вискозӣ ва атсетатӣ 5
43235 Мошинҳои ресмонресӣ барои истеҳсоли тори атсетатӣ ва хлорнок; агрегатҳ ва мошинҳои шаклдиҳӣ ва печонанда барои истеҳсоли ресмонҳои синтетикӣ аз маводи гудохташуда; дастгоҳҳои бофандагӣ дар истеҳсолоти  корди агрегатҳои  шаклдиҳӣ ва печонанда барои ҷараёнҳои якҷоякардашуда (шаклдиҳӣ, кашидан, текстура) ва мошинҳо барои истеҳсоли ресмонҳои  поликапроамидӣ ва полиэфирӣ 7
43236 Таҷҳизот барои коркарди партовҳои саноати бофандагӣ (ғирғиракҳо, мошинҳои ғозкунӣ ва ғ.) дар истеҳсолоти тори сунъӣ 8,3
43237 Мошинҳои ташаккули ҷараёни мунтазам барои истеҳсоли ресмонҳои бофандагӣ ва техники вискозӣ ва полиакрилонитрилӣ, агрегат ва мошинҳои штапел, барои истеҳсоли торҳои сунъӣ; конвейерҳо барои истеҳсоли торҳои полиакрилонитрилӣ 7,2
43238 Сентрифугаҳо ва сепараторҳои марказгурез дар истеҳсолоти рангдиҳӣ, ниммаҳсулотҳо ва маҳсулоти  сода, сентрифугаҳо барои беобкунии сафедгил 9,1
43239 Дастгоҳҳо барои гудохтани сулфур, сентрифугаҳо барои даҳони фаранг ва никел 14,3
43240 Абсорберҳо ва дистилляторҳо дар истеҳсолоти сулфид; таҷҳизот барои истеҳсоли сулфид, реакторҳои синтези фреонҳо 10
43241 Агрегатҳо барои истеҳсоли коғази аксбардорӣ 7
43242 Контейнерҳои автоматикии пешаки баркашидани локҳо ва рангҳо дар банкҳо 10
43243 Мошинҳои тарагӣ дар саноати содадор, мошинҳои баркашида коғазпечшаванда дар соҳаи кимиёи маишӣ, мошинҳои тамғачаспонӣ дар соҳаи реактивҳои кимиёвӣ 7
43244 Паркунакҳо барои истеҳсоли содаи паршуда, турбопаркунҳо барои истеҳсоли намакҳои  фосфор 6
43245 Хушккунакҳо бо қабати ҷушондашуда дар соҳаи анилинӣ 20
43246 Гудозиш бо гармкунакҳои  индуксионӣ дар соҳаи анилинӣ 20
43247 Прессҳо ва омехтакунакҳои шнекӣ дар саноати истеҳсолоти ғайриорганикӣ 8,3
43248 Гармкунакҳо, ченкунакҳо, яхдонҳо, зарфҳо барои маҳлули кислотаи сулфат, зарфҳои пластификатсионӣ ва ишқори гарм дар саноати торҳои кимиёвӣ 10
43249 Хатҳои қубургузари ваннаҳои таҳшинӣ ва пластификатсионӣ, маҳлули кислотаҳо дар истеҳсолоти торҳои атсетат 8,3
43250 Агрегатҳо ва мошинҳои шаклдиҳию печонанда барои истеҳсоли торҳои поликапроамидӣ, полиэфирӣ, поливинилхлоридӣ; маҷмўи технологии мошинҳо ва таҷҳизот барои истеҳсоли ресмонҳо ва торҳои таъиноти махсус (углен, фенилон, винол, терлон) 8,1
43251 Агрегатҳо ва мошинҳо барои истеҳсоли риштаи техникии вискозӣ 6,8
43252 Таҷҳизоти резакунию майдакунӣ аз пўлоди зангногир ва пўлоди кислотабардор (осиёбҳои саққоӣ, ноустувор, резакунаҳои болғагӣ ва ғ.) дар саноат реактивҳои кимиё 12,5
43253 Сутунҳои софкорӣ дар истеҳсолоти реактивҳои кимиёвӣ 14,3
43254 Дастгоҳи кимиёвии сирдор (зарфдор, сутунӣ, бо мубодилаи гармӣ ва ғ.) дар соҳаи реактивҳои кимиёвӣ ва рангҳо; дастгоҳҳои сутунӣ дар истеҳсолоти мономер дар соҳаи синтези органикӣ 20
43255 Компрессорҳо, турбокомпрессорҳо ва  компрессорҳо барои хлор ва гидроген 11,1
43256 Филтр – прессҳои автоматӣ дар соҳаи анилинӣ 16,7
43257 Таҷҳизот дар истеҳсоли сулфити натрий (оташдонҳо, филтрҳо, дастгоҳи буғ дода тоза кардан) 11,1
43258 Таҷҳизот дар истеҳсоли пайвастҳои хром (оташдонҳо, филтрҳо, сентрифугаҳо, дастгоҳи реаксионӣ ва буғ дода тоза кардан ва ғ.) 6,3
43259 Электрофилтрҳои хушк ва тар (сиклонҳо, скрубберҳо, қубурҳои Вентурӣ, ротоклавҳо, камераҳои хока ва ғ.), таҷҳизот барои сўзондани омехтаҳои катализ ва термикӣ, абсорберҳо барои дошта гирифтани омехтаҳои газгун, адсорберҳо барои дошта гирифтани обкунандаҳои бухоршаванда, дудкашҳо, чангкашҳо ва ғ. 10
43260 Хушккунакҳои пошдиҳак дар истеҳсоли нуриҳои фосфорӣ, кислотаи бор ва намакҳои сулфит; ваннаҳо ва бурҷҳои конденсатсияи гарму хунук дар кимиёи асосӣ, ҳавогармкунӣ дар истеҳсоли фосфори зард 12,5
43261 Дозаторҳо, мошинҳои сангмайдакунак, ғалберҳои калон, дизел-генераторҳо, конвейерҳо, элеваторҳо дар истеҳсоли  кислотаҳои сулфат ва бор, нуриҳо ва намакҳои  фосфор 14,3
43262 Автоматҳо барои истеҳсоли масолеҳи шишагӣ 14,3
43263 Агрегатҳои шишаресиш 10
43264 Таҷҳизоти кушодаи пилтаресӣ, бофандагӣ ва барои маводи армарии ғайрибофандагӣ дар истеҳсоли шишанах ва пластикҳои шишагӣ 11
43265 Таҷҳизот барои коркарди маводи шишанах 9
43266 Перфораторҳо ва таҷҳизот барои ороиш ва борбандии  наворҳои кино ва аксгирӣ 6,7
43267 Мошинҳои рехтагарӣ ва резакунӣ барои  наворҳои кино ва аксгирӣ ва тасмаҳои магнитӣ 9,1
43268 Мошинҳои баритажӣ барои коғазҳои аксгирӣ ва мошинҳои обёрӣ барои наворҳои кино ва аксгирӣ ва тасмаҳои магнитӣ 9,1
43269 Таҷҳизоти экструзионӣ барои истеҳсоли қубурҳо, тунука, маснуоти мақтаъ ва ба дарозӣ ченшаванда; таҷҳизоти экструзионӣ дар истеҳсоли пенопластҳо 8,3
43270 Вакуум- шаклҳо ва таҷҳизоти дамакӣ дар истеҳсоли пластмасса 10
43271 Сентрифугаҳо ва сепараторҳо, полимеризаторҳо, гомогенизаторҳо, таксимкунандагони суръат, ҳалкунандаи каучук дар стирол 10
43272 Таъминкунандаи печдор ва шлюзӣ, омехтакунандаҳои суръатнок ва грануляторҳо 16,7
43273 Агрегатҳо барои истеҳсоли рўдаҳои  армированӣ ва фишорӣ бо диаметри 200-400 мм, қубурҳо бо диаметри 220-600 мм 10
43274 Агрегатҳо барои истеҳсоли наворҳо аз полиэтилен ва поливинилхлорид бо бари 3000 мм  ва аз ин зиёд, агрегатҳо барои рангдиҳӣ ва ғурўшонии полистироли мустаҳкам ва майдакунии  брикетҳои каучук 11
43275 Вакуум- камераҳо ва сиклонҳо барои гузаронидани ҷараёни гирифтани  массаи пластикӣ 10
43276 Осиёбҳои саққоӣ ва меҳвардор дар саноати локсозӣ ва рангсозӣ, пластмассаҳо ва анилин; хушккунакҳои барабандор, тасмадор ва валсетасмадор дар саноати локсозӣ ва рангсозӣ 10
43277 Осиёбҳои резамўҳра, қумӣ, ғилдиракдор,  аэробилӣ; мошинҳои диспергирӣ (дисолверҳо, диспергаторҳои чархӣ ва ғ.) дар саноати локу рангсозӣ ва анилинӣ 10
43278 Хушккунакҳо ва омехтакунакҳои барабанҳо дар саноати анилинӣ 9,9
43279 Таҷҳизоти тозакунии газҳои истеҳсоли фтори органикӣ 25
43280 Дастгоҳҳои ҳавотақсимкунӣ бо ҳосилнокии беш аз 1000 м. мукааб/соат аз рўи оксиген (беш аз 5000 м.мукааб аз рўи ҳавои коркардшуда) 5
Дастгоҳҳои ҳавотақсимкунӣ бо ҳосилнокии то 1000 м. мукааб/соат аз рўи оксиген (то 5000 м.мукааб аз рўи ҳавои коркардшуда)
43281 тахассуси ТҒҲ «Кислородмаш» 5
43282 тахассуси СЗКМ, ОЗКМ 6,7
433 Таҷҳизоти мубодилаи гармӣ ва оташдонҳои саноати кимиё ва дигар таҷҳизоти махсус
43300 Мубодилакунандаи гармии обёрӣ ва морпеч; дегҳои партовгар дар истеҳсолоти кислотаи сулфат; мубодилакунандаи гармии фосфорӣ, кислотаи сулфатдор ва кислотаҳои намакӣ; дастгоҳҳо бе асбобҳои омехтакунӣ дар истеҳсолоти: кислотаи сулфат, суперфосфат, фосфори зард, кислотаи фосфор ва нуриҳои намакҳо; кристаллизаторҳо дар истеҳсолоти гилхоки кислотаҳои сулфат ва бор; гидролизерҳо дар истеҳсолоти пергидрол 12
43301 Мубодилакунандаи гармӣ ва дастгоҳҳои буғ дода тоза кардан дар истеҳсолоти хлор, содаи каустикӣ (бо усули кимиёвӣ), аммиак, кислотаи азот ва торҳои сунъӣ; дастгоҳҳо бо асбобҳои мураккаб барои истеҳсоли пластмасса 10
43302 Гармкунакҳо, бойлерҳо, яхдонҳо, дозаторҳо, ченкунакҳо (об, сўрохӣ, сулфид) дар истеҳсолоти торҳои сунъӣ 7
43303 Дастгоҳҳои мубодилакунандаи гармӣ барои истеҳсоли моддаҳои рангкунанда ва рангҳо,  мубодилакунандаи гармӣ ва дастгоҳи реаксионӣ дар истеҳсолоти маҳсулоти хлордор 16,7
43304 Дастгоҳҳои мубодилакунандаи гармӣ барои истеҳсоли пластмасса дар муҳити на он қадар душвор 7
43305 Дастгоҳҳои мубодилакунандаи гармӣ барои истеҳсоли пластмасса дар муҳити душвор; дастгоҳи мубодилакунандаи гармӣ ва сутунӣ дар истеҳсолоти кокс 10[27]
43306 Дастгоҳҳои мубодилакунандаи гармӣ барои истеҳсоли намакҳои калий 15,4
43307 Дастгоҳҳои мубодилакунандаи гармии муассисаҳои кимиёвию фармасевтӣ, дастгоҳҳо барои гармкунии об дар устохонаҳои  инкубатсионӣ 9
43308 Дастгоҳҳои мубодилакунандаи гармӣ ва сутунӣ дар истеҳсолоти  кислотаи атсетат 11
43309 Дастгоҳҳои мубодилакунандаи гармӣ барои истеҳсоли окиси этилен, дастгоҳҳои хушккунандаи ҳаво дар истеҳсолоти хлор ва содаи каустикӣ 10
43310 Дастгоҳҳои мубодилакунандаи гармӣ аз титан дар истеҳсолоти  хлор ва содаи каустикӣ 7,1
43311 Дегҳои партовгар дар истеҳсоли  кислотаи синилӣ 14,3
43312 Дегҳо барои сўзондани сулфит, колчедан; оташдонҳои «КС» 7
43313 Оташдонҳои конвективӣ дар истеҳсолоти окиси этилен, оташдонҳои синтез барои истеҳсолоти маҳсулоти хлордор 10
43314 Дегҳо барои истеҳсоли пигментҳо 5,6
43315 Дегҳо ва таҷҳизоти сўрохдор дар истеҳсолоти реактивҳои кимиёвӣ, соддаҳои махсусан тоза, маводи   ферритии  сегнетопезоэлектрикӣ, люминофорҳо 11,1
43316 Дегҳо барои парвариши  монокристаллҳо ва таҷҳизот барои коркард ва борпечкунии монокристаллҳо 16,7
43317 Дегҳои конҳо ва чархзананда дар саноати истеҳсолоти ғайриорганикӣ 5
43318 Мошинҳои тайёр кардани сохт ва таркибҳо (агрегатҳои резакунӣ, ғурўшонӣ ва ғ.) 12,5
43319 Мошинҳо барои пресскунӣ ва фишурдан (конвейерҳои  пресскунӣ, дастгоҳҳои пресскунии таркибҳо дар пўст барои буридани гилза,  автоматҳои ёрирасон) 14,3
43320 Мошинҳо барои печондани бунтикҳо (автоматҳо барои тайёр кардани бунтикҳо, дастгоҳҳои ресмонресӣ, дастгоҳҳои тобдиҳии сарпўшҳои махсус) 14,3
43321 Мошинҳо барои назорат (агрегатҳои пайвастшавӣ,  фишурдан ва назорат, автоматҳои назоратию ба намудҳо ҷудокунӣ, дастгоҳҳои санҷиши рахапечи намунаҳо, дастгоҳҳои ҷунбиш, копраҳо ва ғ.) 14,3
43322 Мошинҳои коркарди амалиётӣ (нимавтоматҳо барои локзанӣ, дастгоҳҳои печониш, автоматҳо барои тоза кардани сатҳи беруна, автоматҳои фавракдам) 9,1
43323 Таҷҳизоти махсуси ғайримеъёрии кимиёвӣ (асбоби зарфӣ, ки зери фишор кор карда, онро гарм мекунад, бакҳои омехтакунак бо дамдиҳанда ва қаллок, нитраторҳо: асбоби мубодилаи гармӣ, таҷҳизоти ченкнӣ, вакуум-қабулкунанда, ҷамъкунанда бо гармкунак ва ба монанди инҳо) 8,3
43324 Таҷҳизот ва конвейер барои истеҳсоли маснуот аз  пластики шишагӣ ва масолеҳи нимтайёр (тунукаҳо, мақтаъ, қубурҳо, зарфҳо, маводи бо шиша пуркардашудаи пресскунӣ ва рехтагарӣ, ки лўлапеч шудаанд ва ғ.) 10
43325 Реакторҳо барои гирифтани кислотаҳо, бору натрий,  катализми тозакунии газҳои ниҳоӣ, филтрҳо, яхдонҳо-конденсаторҳо, яхдонҳои қабати ҷўшидан, дегҳои партовгар, мубодилаи гармии  графитӣ дар истеҳсоли кислотаҳои  азот ва фосфор, нитроаммофоскҳо, гудохтабарории сулфур 7
43326 Нейтрализаторҳо, ғурўшамошин-аммонизаторҳо, абсорберҳои фтор, оксидкунандаҳо бо гармкунакҳои ҳаво, барабанҳои хушккунанда, зарфҳои конденсатӣ, реакторҳои  фтору алюминий, реакторҳо бо омехтакунак, адсорберҳои амудӣ, сутунҳои абсорбсионӣ, филтрҳо- кислотаҳо, репулпаторҳо бо омехтакунак, экстракторҳо, гармкунандаҳои газҳои ниҳоӣ – амудӣ ва уфуқӣ, дегҳои партовгар, мубодилаи гармкунакҳо дар истеҳсолоти  кислотаҳои азот ва фосфор, нитроаммофоскҳо, гудохтабарории сулфур 6,3
43327 Омехтакунакҳо бо филтрҳо дар истеҳсолоти кислотаҳои азот ва фосфор, нитроаммофоскҳо, гудохтабарории сулфур 7
43328 Дастгоҳҳои хушккунии ҳаво, вакуум-бухоршавандаҳо дар истеҳсолоти кислотаҳои азот ва фосфор, нитроаммофоскҳо, гудохтабарории сулфур 7
Хушккунакҳои пошдиҳак дар истеҳсоли СМС кимиёи маишӣ:
43329 аз пўлоди карбон 10
43330 аз пўлоди зангногир 6,7
43331 Кристаллизаторҳо, таҳшинкунакҳо-ғализкунандаҳои ашёи металлургӣ; реакторҳо, филтрҳо, сентрифугаҳо, зарфҳои буғ дода тозакунандаи истеҳсоли намаки тиббии Глаубер, бисулфат натрий, сулфат натрий 6,7
43332 Дастгоҳҳои буғ дода тоза кардани ғарқ карда сўзондан, таҳшинкунакҳо-ғализкунандаҳои намакҳо, реакторҳо бо омехтакунакҳо, кристаллизаторҳо, скрубберҳои истеҳсоли хлори магний ва хлори калсий 6,7
43333 Ғурўшамошини барабандор, хушккунакҳо барои истеҳсоли  хлори калсий 5
Дастгоҳҳои ба газ мубаддалшавӣ:
43334 Газификаторҳои хунуки криогенӣ 5
43335 Дастгоҳҳои ба газ мубаддалшавии автомобилӣ 8,3
43336 Дастгоҳҳои моеъшавӣ ва рефрижераторӣ 10
434 Мошинҳо ва таҷҳизоти нафту газкашӣ ва пармакунӣ
43400 Дастгоҳҳои барои пармакунии чуқури нафту газ (маҷмўӣ) ва агрегату хатҳои дастгоҳи пармакунӣ, механизми бардоштан, тири қабулкунанда, ғарғараи борбардории пармакунӣ, ротор бо ишғоли фона, насоси пармакунӣ бо муҳаррики барқӣ ё ДВС, генераторҳо, дастгоҳҳои муҳаррики дегхонаҳо, кронблок, чангакблок, вертлюг; редуктор, тиргак; таҷҳизот барои ҳавоногузар кардан; даҳони чоҳҳои пурталотум (таҷҳизоти зидди партовҳо, ҳифзкунандаҳо, манифолдҳо, дастгоҳҳои идоракунии фосилавӣ); маҳаррикҳои барқии сўзишворию дастгоҳҳои равғанҳои молиданӣ; маҳаррикҳои барқӣ ва генераторҳо. 14,3[28]
43401 Таҷҳизоти системаҳои чархзананда (блокҳои тайёр кардани маҳлули пармакунӣ, қумҷудокунандаҳо; нишондиҳандаи вазн,  пулти идоракунии агрегатҳо; қуттии суръат; дастгоҳ барои хушккунии ҳаво, ҳавоҷамъкунандаҳо 16,7
43402 Таҷҳизот барои механикунонӣ ва автоматикунии ҷараёни истеҳсолот дар пармакунӣ (маҷмўи механизмҳои АСП, МСП, автоматҳои исканадиҳӣ барои забой, калидҳои пармакунии автоматӣ ва пневматикӣ, фонаишғолкунандаҳо, пневмоазҳамҷудокунанда, танзимкунандаи автоматии исканадиҳӣ барои забой, механизми мустаҳкамкунии охири ҳаракатнакунандаи арғамчини танобӣ); таҷҳизот барои тозакунии маҳлулҳо (омехтакунакҳои хок, об, ғалбери вибратсионӣ, ғалбер -конвейер, гидросиклон ва ҷудокунандаи қум) 18
43403 Асосҳои ғайрисайёри қаъри баҳр барои пармакунии нафту газ (қисмҳои такягоҳ) 2
43404 Мошинҳо ва таҷҳизот барои соруҷбандӣ, гидротарқишҳо, сўрохкунии гидроқумӣ, шустушўи минтақаи назди забой (дастгоҳҳои насосӣ, омехтакунанда ва автосистернаҳо) 12,5
43405 Турбопармакунҳо, пармакунии барқӣ ва турбоискана; муҳаррикҳои печдор бо қутрҳои 192-172 мм, Д-85 ва Д-54 20
43406 Дастгоҳҳо-алвонҷкурсиҳо 7
43407 Насосҳои ғарқкунандаи марказгурези барқӣ барои истихроҷи нафт (насос, муҳаррик, кабел) 20
43408 Насосҳои гидропоршендор 20
43409 Дастгоҳҳои маҷмўии газлифтӣ ва батареяи газтақсимкунӣ
43410 Арматураи фаввора, фишордиҳанда ва таҷҳизоти даҳони кон, даҳани ҷаъба;

Агрегатҳо ва олати борбардор барои азхудкунӣ ва таъмири конҳо ва  механизатсияи корҳои мушкил дар заминаи автомобил ва трактор; агрегатҳо барои корҳои таҳқиқотӣ ва танобӣ дар конҳо; таҷҳизот барои таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти истихроҷи нафт; агрегатҳои махсуси мутаҳаррик барои истеҳсол ва ҷараёнҳои истихроҷи нафт (насосӣ ва агрегатҳои кислотагӣ, дастгоҳҳои генераторҳои буғӣ, дастгоҳҳои  депарафинии конҳо, агрегатҳо барои тарқиши пласт, мошинҳои омехтакунандаи қум, автосистернаҳо барои моеи технологӣ,  блокҳои манифолдоҳо);

Агрегатҳои шустушўӣ;

Дастгоҳҳои гурўҳӣ оид ба ҷудокунӣ ва андозакунии нафт;

Насосҳои блоки стансияҳо: буттагии «БКНС», барои истихроҷи нафт ва фишор дода баровардани об дар пластҳо, шинокунанда;

Дастгоҳҳои ченкунӣ: амалиёти гидростатикии «ДГ», бо хатҳои барқ ва ғ.

14,3
43411 Таҷҳизот барои корҳои фаровардану баровардан, бардоштан, дастгоҳҳои борбардор,  механизмҳо барои тофтани қубурҳои насосию компрессорӣ 20
43412 Агрегатҳои пармакунӣ ва дастгоҳҳо барои пармакунӣ дар об; маҷмўи таҷҳизот барои обкашӣ 20
43413 Мошинҳои пармакунию кранӣ ва пармакунӣ 14,3
43414 Дастгоҳҳои пармакунии бензингир 17
43415 Мошинҳои боркаш ва аробаҳои тасмачарх барои ҳамлу нақли дастгоҳҳои пармакунӣ; агрегатҳои махсус барои ҳамлу нақли таҷҳизот ва асбобҳои пармакунӣ ва ба истифода  супоранда; соҳаҳои худборкунанда 18
435 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати коркарди нафт
43500 Дастгоҳҳои ЭЛОУ, АВТ-сўзишворӣ, АВТ-равғанҳои молиданӣ, катализи риформинг, катализи риформинг бо гидротозакунӣ, газию фраксионӣ, дастгоҳҳо барои истеҳсоли  изопропилбензол, этилен, полиэтилени фишори паст; дастгоҳи тақтири дубораи бензин, катализи крекинг барои истеҳсоли равғанҳои молиданӣ (деасфалтикунӣ, тозакунии селективӣ, тозакунии васлӣ, гидротозакунӣ, депарафинӣ кардан), дастгоҳҳои гидротозакунии сўзишворӣ, парафинӣ, депарафиникунии карбамидӣ; дастгоҳҳои вакуумӣ, термокрекинг ва алкилирӣ барои истеҳсоли равғани молидании нафт ва моеи молиданию хунуккунандаи махсус ва синтетикӣ, гидрокрекинг, «ПАРЕКС»; маҷмўъ барои истеҳсоли карбогидридҳои ЛК-6У, КТ, ГК-3, КМ 9
43501 Дастгоҳҳо барои истеҳсоли  кислотаи сулфат, сулфури муқаррарӣ, навсозии кислотаи сулфат 17
43502 Дастгоҳҳо оид ба истеҳсоли  полиэтилен, полипропилени шиддати баланд 10
43503 Дастгоҳҳо оид ба истеҳсоли  полиизобутилен ва гидроген 8,3
43504 Дастгоҳҳои битум, гидроформинг, оид ба истеҳсоли равғанҳои синтетикӣ; дастгоҳҳои полимеризатсия ва газҳои инертӣ 7
43505 Дастгоҳҳои  таҷрибавӣ, муштарак ва таҷрибавӣ оид ба истеҳсоли равғанҳои молидании махсус, равғанҳо ва масолеҳи маъдангудозӣ 11
436 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати нафтию кимиёвӣ
43600 Дастгоҳи хушккунандаи тамоми намуд, омехтакунакҳои резинӣ, омехтакунандаҳо дар истеҳсолот,   шинаҳо, пойафзоли резинӣ ва каучуки синтетикӣ; таҷҳизот барои хушккунии асбомасса, брикетҳо, филтр-пластинаҳо 8,3
43601 Мошинҳо ва агрегатҳо: барои ҷамъ намудани наворҳои транспортерӣ ва тасмаҳо, саноатҳои диагоналию бурранда ва майдакунӣ дар саноати шинӣ ва резинию техникӣ 7,7[29]
43602 Таҷҳизот барои васли камераҳои саворӣ; хатҳо барои  вулканизатсияи автокамераҳо; прессҳо барои тайёр кардани тасмачархҳо; таъминкунандаҳо барои дастгоҳҳои ҷамъкунанда дар саноати резинӣ ва шинӣ 11
43603 Хатҳо барои тайёр кардан ва чокбурии металлокорд ва ҷамъ намудани сарпўшҳо; таҷҳизот барои таъмин, буридан, хушккунӣ ва чокбурии корд, чентаноб ва ресмонҳо дар истеҳсолоти саноати шинӣ ва резинию техникӣ; мошинҳои ноустувор дар истеҳсолоти шинаҳо, маҳсулоти резинию техникӣ ва асбестию техникӣ, инчунин пойафзоли резинӣ. 9
43604 Хатҳо барои чокбурӣ, васл ва гузоштани  металлокорд дар саноати шинаҳо 6,7
43605 Вулканизаторҳои бисёрмавқеъ, бахшӣ, камеравӣ, вулканизаторҳои шаклӣ, ҳавоӣ, автоклавҳо-пресскунӣ; дегҳои вулканизатсионӣ барои истеҳсоли маҳсулоти резинию техникӣ, шинаҳо ва таҷҳизот, барои вулканизатсияи  маҳсулоти асбестотехникӣ; саноати прессҳои гидравликӣ дар ғарқшавӣ, резину техникӣ, пойафзоли резинӣ ва асбесту техникӣ; агрегатҳои буридашаванда, барои резиши  каучук, барои коркарди маҳсулоти  асбесту техникӣ, барои истеҳсоли тунукаҳои асбесту тунукаҳои дигар; дастгоҳҳо барои тайёр кардани ҳалқаҳо, бозубанд ва қанотҳои сарпўшҳо, барои печондани тасмаҳои фона; дастгоҳҳои маҷмўӣ дар саноати шинаҳо ва  резинию техникӣ; дастгоҳҳо барои шаклдиҳии филтр-пластинҳо дар саноати асбесту техникӣ 10[30]
43606 Мошинҳо, агрегатҳо ва конвейерҳо: барои шпритскунӣ дар истеҳсоли шинаҳо, маҳсулоти резинию техникӣ, пойафзоли резинӣ; барои коркард ва барқарорсозии шинаҳо ва сарпўшҳо ва гирифтани  регенерат; барои истеҳсоли маҳсулоти  резинию техникӣ ва пойафзоли  резинӣ бо усули гудозиши зери фишор; пресс барои тасмаҳои фона; аз нав зарядгирандагони пресс-шаклҳо 14,3
43607 Прессҳои гидравликӣ, вулканизатсионӣ барои тасмаҳои  транспортерӣ 5,6
43608 Мошинҳо ва агрегатҳои печондан, рўйпеч кардан, бофтан, барои тайёр кардани камераҳои рўда, ҷамъкунии ҷилдҳо дар истеҳсолоти маҳсулоти резинию техникӣ; таҷҳзот барои коркарди ҷузъҳо ва фаххаки массаи асбест 16,7[31]
43609 Дастгоҳҳо барои истеҳсоли кислотаҳои равғании  синтетикӣ,  кислотаи бензой 9
43610 Конвейер ва агрегатҳои ҷудокунии каучукҳои маҳлули эмулсионӣ; дастгоҳҳо бо механизми мураккаб  (аз ҷумла омехтакунанда) дар истеҳсоли каучуки синтетикӣ 10
43611 Дастгоҳҳои сутунӣ ва реаксионӣ дар истеҳсоли каучуки синтетикӣ ва  спирт; таҷҳизоти механикӣ барои гирифтани катализаторҳо дар истеҳсоли каучукҳои синтетикӣ 8,3
43612 Дастгоҳҳои мубодилаи гармӣ дар истеҳсоли каучукҳои синтетикӣ ва спирт 7,5
43613 Таҷҳизот барои коркарди механикии асбест, истеҳсоли маҳсулоти асботекстилӣ ва асбокоғазӣ, матои асботекстилӣ 8,3
43614 Оташдонҳо дар истеҳсоли каучукҳои синтетикӣ ва спирт 5
43615 Дастгоҳҳо оид ба истеҳсоли карбони техники фаъол, нимфаъол ва камфаъол 10
43616 Дастгоҳ оид ба истеҳсоли шабакаи карбони техникӣ 5
43617 Омехтакунандаи резин, омехтакунанда барои массаҳои асбестӣ ва ширеш, тақсимкунандаи массаҳо дар саноати асбести техникӣ 11
43618 Дегҳо ва дастгоҳҳои вулканизатсионӣ барои маҳсулоти эбонитӣ 20
43619 Гидроамортизаторҳо; дастгоҳҳои шинокунандаи сўзишворӣ 5,3
43620 Дигар таҷҳизоти нафту кимиёвӣ 9
437 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати коркарди варақсанг
43700 Дастгоҳои «КУКЕРСОЛ», барои гирифтани қалъагии ДФК-8, қалъагии варақсанги мураккаби коксӣ, тайёр кардани қалъагии варақсанг, истеҳсоли  караген 6,3
43701 Оташдонҳои камеравӣ барои гирифтани гази маишӣ бо дастгоҳҳои тозакунии газ ва бензин; генераторҳои гази коркарди қалъагӣ; роҳҳои сими нобуд сохтан боқимондаҳои коксҳо; дастгоҳ барои тақтири қалъагиҳои пиролизӣ, гирифтани қалъагии СПП, феноли қалъагӣ, софкории фенол; насби резинҳои нав 6
43702 Дастгоҳҳои тафсониши кокси нафтӣ 12,5
438 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати  газ
43800 Таҷҳизот барои санҷишҳои гидравлики қубурҳои магистралӣ 14,3
43801 Стансияҳои насоси мутаҳаррики обпарто 16,7[32]
43802 Стендҳо барои васл кардани қубурҳо 15
43803 Мошинҳо ва таҷҳизот барои тозакунӣ, хушккунӣ ва ҷудогузории қубурҳо 20
43804 Дастгоҳҳои пармакунии амудӣ ва маҷмўи қубурҳои пармакунӣ 17
43805 Дастгоҳҳо барои  бо усули хунуккунӣ қат кардани қубурҳо 12,5
43806 Кафшери қубурҳо ва дастгоҳҳои саҳроии автоматии кафшергарӣ 17
43807 Таҷҳизот барои марказонидани қубурҳо (марказгурез) 20
43808 Таҷҳизоти заводҳои коркарди газ (дастгоҳҳои абсорбсионии равған ва фраксикунии газ, дастгоҳҳои софкорӣ ва конденсатсия дар ҳарорати паст, оташдонҳои қубурдор); таҷҳизот барои тозакунии газ аз намӣ ва таркибҳои шадид (абсорберҳо, адсорберҳо, десорберҳо ва ғ.); таҷҳизот барои тозакунии газҳои «равғанӣ» ва ҳамроҳ (деэтанизаторҳо, депропанизаторҳо, бутанӣ, пентанӣ ва ғ.) 10
43809 Таҷҳизоти мубодилаи гармии (ребойлерҳо, конденсаторҳо, яхдонҳо, бухоршавандаҳо, гармкунандаҳо) саноати газ 7,1
43810 Таҷҳизот барои пуркунӣ ва таъмири баллон барои гази моеъ 10
43811 Таҷҳизот барои пуркунии автосистернаҳо бо гази моеъ 6,7
43812 Дастгоҳҳои пармакунии амудӣ, ки дар стансияҳои зеризаминии газ истифода бурда мешаванд 20
43813 Конвейерҳо ва ролгангҳо 12,5
43814 Воситаҳои  ёрирасони механизатсияи хурд (чангакҳои троллеӣ, фарогирандаи анбур, қубурӣ, траверсҳо) 20
43815 Сачоқи маҳини (ҳалқаҳои) силсилаи ПМ 20
439 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати  торфӣ
43900 Таҷҳизоти махсусгардонидашуда оид ба тайёр намудани майдонҳои торфӣ барои ба истифода додан; каналкобӣ ва каналтозакунии торфӣ; экскаваторҳои  торфӣ; мошинҳо барои истихроҷ ва тоза кардани торфи шикаста ва фрезерӣ; мошинҳои ба навъҳо ҷудокунанда  ва боркаш барои истихроҷи торф, мошинҳо барои ғундоштан ва сарҷин кардани торфи фрезерӣ 11,1
43901 Мошинҳо барои хушккардани торфи шикаста: барабанҳои фрезерӣ, тагу рўкунандаҳо, навардҳо, фрезер-навардҳо барои усули тақсимкунӣ 17
43902 Мошинҳо барои бор кардани торф: худгард (кранҳо), дар трактор (боркашҳо) 12,5
43903 Боркунандаҳои торф 5,6
43904 Мошинҳо ва таҷҳизот барои истеҳсоли брикет ва блокҳои торфӣ ва дигар маҳсулоти торфдор 6,3
43905 Мошинҳо барои ҳамлу нақли маҳсулоти ҷангал, кундакобӣ, ҷамъ ва бор кардани кундаҳо (кундакобҳо, ба навъҳо ҷудокунандаҳо, ядакҳо-самосвалҳо) 12,5
43906 Ҷамъкунанда-боркунандаи чўб, роторҳои кундакоб 17
440 Таҷҳизоти саноати  электронӣ
44000 Таҷҳизот барои парвариши монокристаллҳо ва дигар моддаҳо 20
44001 Таҷҳизот барои тайёр кардани моддаҳои махсус; шаклдиҳии маҳсулоти шишагӣ, ҷузъҳои сафолӣ ва ферритӣ; гудозиш, тунукасозӣ ва симкашӣ; қат кардан, бофтан, ҳамворкунӣ, печондан
44002 Таҷҳизот барои тозакунии механикии қисмҳо, СММ барои амалиёти тайёркунӣ ва шаклдиҳӣ 11,1
44003 Дастгоҳҳои махсуси  оҳанбурӣ, таҷҳизот барои резакунии пластинҳо ва моддаҳои  махсусан сахт, суфтакунӣ ва пардоздиҳӣ; барои коркарди  ултрасадоӣ, шарораи барқӣ, электрофизикӣ ва электрокимиёвӣ 20
44004 Таҷҳизоти махсуси пресскунии технологӣ 12,5
44005 Таҷҳизот барои тозакунӣ ва шустушўи кимиёвӣ, коркарди электрокимиёвӣ; рўйпўши кимиёвӣ ва электрокимиёвӣ ба металл; литография бо усули аксгирӣ, ҷараёнҳои аксгирии кимиёвӣ, нигоридан; воситаҳои  механизатсияи хурд барои амалиёти литография бо усули аксгирӣ ва аксгирии кимиёвӣ 20
44006 Таҷҳизоти тозакунии газӣ ва плазмавии кимиёвӣ, рўйпўшкунӣ; ба болои рўйпўши металлӣ, ғайриметаллӣ ва муҳофизатӣ 14,3
44007 Таҷҳизот барои кашидани суспензияҳои махсус, коллоидҳо, таркибҳои моеъ, шликер, локҳо, рўйпўши полимерӣ, барои ҳавоногузар кардани ғайриметаллҳо 10
44008 Таҷҳизоти вакуумии чангбардорӣ; имплантатсияи  ионӣ, коркарди  электронию радиатсионӣ ва лазерию  термикӣ 20
44009 Таҷҳизот барои парвариши қабатҳо; барои ҷараёнҳои диффузионӣ 20
44010 Таҷҳизоти термикии вакуумӣ; барои хушккунӣ 14,3
44011 Оташдонҳо бо муҳити назоратнашаванда ва назоратшаванда 20
44012 Таҷҳизоти барқии дўғӣ, диффузионӣ, кафшерию васлкунии барқӣ; микрокафшерӣ, васлкунӣ ва намудҳои махсуси кафшерӣ; пайвасткунии маҳсулоти шишагӣ ва сафолӣ тавассути кафшергарӣ 20
44013 Таҷҳизоти васлкунии истифодаи васеъ, таҷҳизоти махсус барои васлкунӣ 20
44014 Автоматҳо ва контейнерҳои обкашӣ,  нуқтаҳои обкашӣ, таҷҳизот барои коркади мутавассити вакуум 14,3
44015 Таҷҳизоти мувофиқкунӣ ба арзиш 10
44016 Таҷҳизоти механикаи дақиқ, машқӣ 20
44017 Таҷҳизот барои назорати нишондиҳандаҳои физикии моддаҳо; назорати матавассит; назорат аз болои устувории  электронӣ, расиши кўтоҳ ва кандашавӣ, назорати нишондиҳандаҳои оморӣ; назорати фаъолият; назорати баромад ва сараву сакат кардани маҳсулоти тайёр; сараву сакат кардан аз рўи арзиш ва гурўҳҳои дақиқ; таҷҳизот ва КИП  барои таҳқиқоти маҷмўӣ ва назорати сатҳӣ 20
44018 Таҷҳизоти оптикии электронӣ ва ионӣ 20
44019 Таҷҳизот барои дефектоскопия 20
44020 Таҷҳизот барои санҷиш ба кори беист, мустаҳкамӣ, санҷишҳои барои дигаргуншавии иқлим ва механикӣ, санҷиши нишондиҳандаҳои механикии ИЭТ 20
44021 Воситаҳои автоматикунонии маҷмўии истеҳсолот, корҳои саноатӣ, манипуляторҳо, маҷмўи  роботию техникӣ, системаҳои автоматикунонидашудаи идоракунии ҷараёнҳои технологӣ 20
44022 Таҷҳизот барои тамғазанӣ ва борпечкунӣ 14,3
44023 Таҷҳизот барои тайёр кардан ва  регенератсияи технологии муҳит, омодасозӣ, тозакунӣ ва  регенератсияи реактивҳои кимиёвӣ; барои гирифтани оби беионкардашуда 20
44024 Генераторҳои басомад 12,5
44025 Таҷҳизот барои таъмини беҳдошти истеҳсолӣ 10
44026 Системаҳои нақлиёт ва конвейерҳо, анборҳо ва рафҳои автоматикунонидашуда ва  механиконидашуда 10
44027 Таҷҳизоти экологӣ 25
44028 СКИП барои чен кардани андоза ва нишондиҳандаҳои механикӣ; оптикӣ; махсус барои назорат ва танзими ҷараёнҳои  технологӣ; чен кардани нишондиҳандаҳои технологӣ ва геометрӣ 13
44029 СКИП ченкунандаи электрикӣ 11,6
44030 Дастгоҳ барои ҷараёнҳои  технологӣ, ҷевонҳо, мизҳо, рафҳо, аробаҳо 10
44031 Дастгоҳ барои таъмини беҳдоштии истеҳсолӣ 10
44032 Дигар таҷҳизоти махсуси  технологӣ 10
441 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати масолеҳи сохтмонӣ
44100 Оташдонҳои чархзанада,  агрегатҳои автоматӣ ва оташдонӣ оид ба истеҳсоли семент 5
44101 Осиёбҳои сементии қубурӣ 8
44102 Яхдонҳо барои  клинкари панҷараи оташдонҳо ва барабанҳо, омехтакунандаҳои шламӣ (омехтакунакҳои кранӣ), барабанҳои хушккунанда, конвейерҳои паркунӣ 8
44103 Хунуккунадаи  семент, сепараторҳо, чилчўби гилӣ, мошинҳои борпечкунанда, таҷҳизот барои борпечкунӣ ва боркашӣ, филтрҳои равғану намӣ ҷудокунанда 11
44104 Таҷҳизоти қисми омодасозӣ (мошинҳои ярма, голлендерҳо, дезинтеграторҳо, омехтакунакҳо, омехтакунандаҳои дўлӣ, рекуператорҳо, омехтакунандаҳои  коркарди резиш ва суспензия) 6,7
44105 Таҷҳизот оид ба истеҳсоли  маҳсулоти тунукагии асбесту сементӣ, таркибҳо ва маводи рўйпўш 10
44106 Таҷҳизот оид ба истеҳсоли қубурҳои асбесту сементӣ, дастгоҳҳо оид ба коркард ва санҷиши маҳсулоти  асбесту сементӣ, конвейерҳо барои сахт кардани қубурҳо 7
44107 Пресс барои истеҳсоли маҳсулоти асбесту сементӣ 6
44108 Дастгоҳҳо барои рўйкашии  силиндрҳои тўрӣ, таҷҳизот барои борпечкунӣ, конвейерҳо барои истеҳсоли тунукаҳо 8
44109 Конвейерҳо оид ба истеҳсоли масолеҳи асос ва ғайриасосии бомпўшию  гидроизолятсионӣ 10
44110 Конвейерҳо оид ба истеҳсоли  асосҳои масолеҳи бомпўшию  гидроизолятсионӣ 7
44111 Конвейерҳо оид ба истеҳсоли  масолеҳи бомпўшию  гидроизолятсионӣ, мастика ва эмулсияи ширешдор, масолеҳи ҳавоногузар 10
44112 Таҷҳизот барои истеҳсоли  линолеум, маводи ороишӣ, навори маҳин ва сахти поливинилхлоридӣ, маводи изолятсионии гармӣ дар асоси пенополистирол 8,3
44113 Таҷҳизоти коркарди гил (гилнармкунакҳо, таъминкунандагони қуттӣ, навардҳои сангҷудокунанда ва бо усули дурушт ва нарм ордкардашуда, мошинҳои ярма, омехтакунакҳои гил, гилмолишдиҳанда), омехтакунандаи  силикати амали муттасил 12,5
44114 Пресс барои истеҳсоли  хишти сафолӣ ва силикат 12,5
44115 Автоматҳои ҷобаҷокунанда,  автоматҳои садчик, борпечкунҳо 17
44116 Автоматҳои резиши ашё, аробаҳои таҳвилдиҳӣ 20
44117 Таҷҳизот барои хушккунии ашё 4
44118 Вагонеткаҳои оташдон ва хушккунанда 20
44119 Теладиҳандаҳо 20
44120 Агрегатҳои оташдон барои сўзонидани хишт 4,5
44121 Автоклавҳои коркарди ҳарорати намӣ, вагонеткаҳои буғии автоклавӣ, боркунандаҳои зери реакторҳои силос 12
44122 Мошинҳо барои резиши тоавтоклавии маҳсулот аз бетони пурмасома, конвейер барои ороиш ва калибровкаи  маҳсулот аз бетони пурмасома; шаклҳо ва лавозимот, ки автоклавизатсия намешавад 14,3
44123 Шаклҳо, зарфмонакҳо, панҷараҳо, ки автоклавизатсия мешаванд 20
44124 Омехтакунакҳои газу бетонӣ, майдончаҳои зарбавӣ 17
44125 Таҷҳизот барои тайёр кардани  масса ва ташаккули маҳсулоти санитарии сафолӣ,  сафолпораҳо, сирдоркардашуда барои рўйпўши дохилии деворҳо, сафолпораҳои намои иморат, сафолпораҳо барои фаршҳо, қубурҳои сафолии канализатсионӣ, маҳсулоти кислотабардор 12
44126 Таҷҳизот барои хушккунии маҳсулоти санитарии сафолӣ,  сафолпораҳо, сирдоркардашуда барои рўйпўши дохилии деворҳо, сафолпораҳои намои иморат, сафолпораҳо барои фаршҳо, қубурҳои сафолии канализатсионӣ, маҳсулоти кислотабардор 7,5
44127 Таҷҳизот барои пухтани маҳсулоти санитарии сафолӣ,  сафолпораҳо, сирдоркардашуда барои рўйпўши дохилии деворҳо, сафолпораҳои намои иморат, сафолпораҳо барои фаршҳо 10
44128 Конвейерҳои автоматӣ барои истеҳсоли шакл ва асоси радиаторҳои гармкунандаи намудҳои ЛП-087, ЛП-100 12,5
44129 Конвейерҳои автоматӣ барои истеҳсоли кафшери пўлодии радиаторҳои панелӣ 10
44130 Дегҳо ва дастгоҳҳои дегхонаи  ПАКУ, УКМТ, «Братск-1», «Братск-1Г», «Факел -08ЛЖ» 8
44131 Дастгоҳҳои намуди вазнин: арракунанда бо ҳаракати каҷхат ва ростхати арра, фрезерӣ ва намуди ҷилодиҳанда, конвейерҳои ҷилодиҳию сайқалдиҳӣ 8,3
44132 Дастгоҳҳои намуди миёна: кўпрукҳои арракунандаи дискдор, фрезерӣ ва намуди ҷилодиҳанда 12
44133 Дастгоҳҳои намуди сабук: фрезерии намуди рафакӣ, ҷилодиҳанда, радиалии равакӣ; таҷҳизот барои истихроҷи санги донабайъ ва блокҳои тайёршуда; мошинҳои сангмайдакунанда бо фрези ҳалқагӣ, арраҳои дискдор ва пармакунандаю резакунанда, арраҳои арғамчиндори пармакун, дастгоҳҳои  гидроклинӣ 16,7
44134 Таҷҳизот барои истеҳсоли тахтасангҳои ороишӣ дар асоси санги табиӣ 12,5
44135 Агрегатҳои пухтанӣ барои истеҳсоли керамзит ва перлит 6,7
44136 Пресскунӣ, навардҳо, яхдонҳои қабатӣ 16,7
44137 Ба навъҳои ҷудо кардани  керамзит 20
44138 Мошинҳои агломератсионӣ барои истеҳсоли аглопорит
44139 Барабанҳои ғурўша кардашуда 6,3
44140 Оташдонҳои амудӣ (оташдонӣ) барои истеҳсоли  перлит 10
44141 Оташдони конҳо барои пухтани оҳак бо механизмҳои боркашӣ ва борфарорӣ 6,7
44142 Оташдонҳои чархзананда барои пухтан бо мубодилаи гармии паси оташдон 6,3
44143 Оташдонҳои чархзананда барои пухтани оҳак бе мубодилаи гармии паси оташдон 5
44144 Таҷҳизот барои пухтани гач 12,5
44145 Маҷмўи таҷҳизот барои истеҳсоли маҳсулоти гачӣ 7,7
44146 Мошинҳои баландпояи қолибӣ 14,3
44147 Омехтакунаки гач 16,7
44148 Таҷҳизот барои гирифтани гудозиш: оташдонҳо, ваннаҳо, оташдонҳои барқӣ, кўраҳо 10
44149 Дастгоҳҳо барои пуф карда гирондани гудозиш: сентрифугаҳои бисёрнавардӣ, ҷевонҳои ҳавоӣ 14,3
44150 Таҷҳизот барои тайёр кардани маҳсулоти минералӣ: камераҳои  таҳшинкунандаи тор, коркарди термикӣ, дастгоҳҳои қолабӣ, дастгоҳҳои каноразанӣ, ҷо ба ҷо кардани гидромасса, автоматҳои лўлапечкунӣ, борпечкунӣ 12,5
44151 Таҷҳизот барои истеҳсоли тунукаи абрак
44152 Таҷҳизот барои истеҳсоли маҳсулоти қабатдори абрак 10
44153 Таҷҳизот барои истеҳсоли маҳсулоти абраки кўфташудаи миканитовӣ, микалексӣ ва миканаворӣ 12,5
44154 Таҷҳизот барои истеҳсоли маҳсулоти вермикулитӣ ва асбестию вермикулитовӣ 8,3
44155 Дезинтеграторҳои кўфта хока кардани  талқ, барабанҳои тақсимкунанда барои сафедгили хом 16,7
44156 Омехтакунакҳои суспензияи сафедгил, ваннаҳои шнекӣ барои таснифоти гидравлики сафедгил 11,1
44157 Ғалбери фавракдам, сепараторҳои полиградиентии электромагнитӣ, дастгоҳҳои гидросиклонӣ 10
44158 Ғалбери вибратсионӣ, сепараторҳо 15,4
44159 Хушккунакҳои наворӣ навъи «Мирко» 8,3
44160 Таснифгарҳои гидравликӣ ва пневматикӣ 14,3
44161 Дастгоҳи шустушўии вибратсионӣ 20
44162 Таҷҳизоти тайёр кардани ҷараёнҳо (резакунӣ ва майдакунӣ) 12,5
44163 Таҷҳизот барои таснифот 16,7
44164 Таҷҳизот барои борпечкунӣ, сарҷинкунӣ ва  коғазпеч кардани асбест; таҷҳизоти системаи нақлиёти  пневматӣ барои берун кашидан ва ҳамлу нақли тори асбестӣ 12,5
44165 Таҷҳизот барои хушккунии маъдани  асбестӣ 6,7
44166 Мошинҳои бетономезӣ,  кафку бетономезӣ, газу бетономезӣ, маҳлуломезӣ бо асбоби ченкунӣ ва дастгоҳҳои сехҳо ва заводҳои бетономезӣ 16,7
44167 Таҷҳизот барои сахт кардани  омехтаи бетонӣ: вибромайдончаҳо, вибромизҳо, вибросипарҳо, агрегатҳои виброкашолдиҳанда 20
44168 Мошинҳо ва дастгоҳҳо барои қолабгирии маҳсулоти оҳану бетонӣ, дастгоҳҳо барои  кандани тахтабандии қолаби бетон, тайёр кардани панелҳои дарунхолӣ, сентрифугӣ 16,7
44169 Таҷҳизот барои интиқол ва ҷобаҷокунии бетон: ҷобаҷокунандагони бетон, тақсимкунии бетон, бункерҳои худгард, сентрифугаҳо 14,3
44170 Мошинҳои амудии наворию қолабӣ ва дастгоҳҳои наворӣ, таҷҳизот барои маҳсулоти андозавию блоки хонасозӣ, таҷҳизот барои қубурҳои оҳану бетонӣ 14,3
44171 Мошинҳо ва дастгоҳҳо барои пешакӣ кашидани арматура, тайёр кардани оҳанбаст, гармкунандаи барқии арматура, сайқалдиҳии қубурҳо, кашидани бурҷҳо,  гидродомкратҳо, дастгоҳҳои насосӣ 16,7
44172 Дастгоҳҳои прокат барои истеҳсоли маҳсулоти оҳану бетонӣ, гачию бетонӣ ва силикату бетонӣ 10
44173 Таҷҳизот барои тасҳеҳ, қаткунӣ ва мустаҳкамкунии механики  арматура, дастгоҳ барои тайёр кардани хатҳои ҷудокунанда ва печонидани сим 14,3
44174 Хатҳои автоматӣ ва мошинҳои   могоэлектродӣ барои кафшери оҳанбастҳои арматурӣ, мошинҳои печонидану тофтани арматура  барои унсурҳои ҳаҷман калон
44175 Мошинҳо ва дастгоҳҳои кафшерӣ, дақиқ 16,7
44176 Конвейерҳои қолабӣ, вазнӣ, хатҳои конвейерҳо, ролгангҳо, теладиҳандаи занҷирии борбардору борфарор ва ҷубронкунанда, аробаҳои худгард, ҳошиякашҳо, траверсҳо, иҳотакунандаи автоматӣ, мошинҳо ва механизмҳо барои ороиш, буғдиҳӣ, санҷиши маҳсулоти оҳану бетонӣ, дастгоҳҳо барои тозакунӣ ва равғанмолии қолабҳо, мошинҳо барои  таҳранг молидан, рангдиҳӣ ва ғўрагач кардан 12,5
44177 Вибронармкунакҳо ва фрезерҳои пармакунӣ 14,3
44178 Қолабҳои металлӣ барои агрегатҳо ва конвейерҳо 20
44179 Қолабҳои металлӣ барои агрегатҳо ва конвейерҳои стендӣ ва чалакҳо 20
442 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати шишабарорӣ
44200 Оташдонҳои шишагарӣ барои коркарди  шишаи сохтмонӣ, техникӣ ва зарф, асбобҳои навъи аъло, атторӣ ва дорухонагӣ, барои коркарди шишаи прокати муттасил, сўзонидан барои оташбардорӣ 12,5
44201 Ташдонҳои  сўзонидани шиша барои оташбардорӣ, сўзондани маҳсулоти донабайъ, хати обутобдиҳии  шиша ва триплекс 9,1
44202 Контейнерҳои махсус барои борпеч кардан ва интиқоли шишаи тунук 16,7
44203 Мошинҳои  сохти гуногун барои қолабгирии шишаҳо, таъминкунандагони  механикии  плунжерӣ, ҷойивазкунандаҳо, таҷҳизот барои истеҳсоли бозичаҳои шишагии зинати арча 11,1
44204 Дастгоҳҳои прокат барои коркарди шишаи тунук, мошинҳои  амудии ёзондани шиша, мошинҳо ва таҷҳизот барои  коркарди  механиконидашудаи буридани шишаи тунук, боркунакҳои гудоза, чоккунакҳо ва шишабур 9,1
44205 Конвейерҳои муттасил оид ба истеҳсоли дажғолу ситал 11,1
44206 Конвейерҳои қолабгирии ҳароратии шиша (ЛТФ), аз ҷумла ваннаҳои гудозиш 8,3
44207 Мошинҳо ва таҷҳизот барои коркарди шишаи донабайъи навъи аъло ва дигар таҷҳизоти  суфтакунӣ ва сайқалдиҳӣ 11,1
44208 Таҷҳизот барои истеҳсоли нахшиша 10
44209 Мошинҳо ва таҷҳизоти  резакунию майдакунӣ, ба навъҳо ҷудокунанда  ва тозакунандаи маъдан 10
44210 Мошинҳо ва таҷҳизоти  рехтагарӣ, қолибрезӣ, хушккунанда 12,5
Мошинҳо ва таҷҳизоти  коркард ва сўзондан:
44211 Оташдони пухтани дуюмбора 5
44212 Мошинҳо ва таҷҳизот 8,3
44213 Мошинҳо ва таҷҳизоти суфтакунӣ, сайқалдиҳӣ, барои ороиш, борпечшуда 12,5
443 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати кабел 0
44300 Мошинҳо барои  симкашии мисӣ ва алюминии сахт, мошинҳо барои  симкашии печдор 11
44301 Мошинҳои  пилтаресии навъи  сигара ва литсепилтаресӣ 11
44302 Мошинҳои  пилтаресии навъи фонусӣ ва дискӣ, мошинҳои печониши умум, мошинҳо барои ҷудо карда мондан, мошинҳои тўдакоғаз 6,7
44303 Мошинҳои  ҷудокунанда барои  кабелҳои алоқа ва симҳои кабелҳои қувва, мошинҳо барои  тофтани симҳо бо усули ситораи чоргона, мошинҳои  экрандор, агрегатҳо барои тайёр кардани буғҳои  коаксиалӣ 10
44304 Агрегатҳои вулканизатсияи муттасил (АНВ), агрегатҳои пресскунӣ барои  пластмассаҳо, мошинҳо барои  гузаронидани ҷудокунии делта-асбест 8,8
44305 Пресс барои гузаронидани кабели металлии ҳифзкунанда ба рўйпўш, таҷҳизот барои гузаронидани рўйпўши  металлӣ бо усули кафшер 6
Мошинҳои  рўйпечкунӣ:
44306 барои рўйпеч бо нах 20
44307 барои рўйпеч бо сим 14,3
44308 Мошинҳои  печониш 11
44309 Таҷҳизот барои сир давондани сим 11
44310 Дастгоҳҳои  печониш 12,5
44311 Дегҳо барои намкунӣ ва хушккунии  кабелҳо 5
444 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати ҷангал
44400 Дастгоҳҳо барои  бо дарозиаш арра кардани ғўлачӯб; мошинҳои  чўбкаш, шохчабурӣ, навардӣ, навардию борпечӣ ва навардию чўбкашонӣ; тракторҳои чўбкаш; борбардорҳои сарҷинкунанда; мошинҳои  борбардору интиқолдиҳӣ; мошинҳо барои   кундакобӣ; гармкунандаҳои барқии буғӣ ва обӣ, дастгоҳҳои сўзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ; гармкунандаҳои обу равған 20
44402 Ғарғараи борбардорӣ 10
44403 Мошинҳои ҷангалкашӣ; ғўлачўбкашҳо, транспортерҳо, ғўлачўбпартоҳо, дастгоҳҳои борбардорию боркашӣ; конвейерҳои нимавтоматикунонидашуда барои шикастани химчаҳо; аз ҳам ҷудокунандагони химча ва ғўлачўбҳо; дастгоҳҳои шохарез; мошинҳои пайвасткунӣ ва майдакунӣ;  суръатфизо барои ҳаракатдиҳии ғўлачўб; воситаҳои ҳаракатдиҳанда, хизматрасонии техникӣ ва таъмир (дар заминаи трактор, автомобил) 8
44404 Таҷҳизот барои истеҳсоли парахаи технологӣ аз партовҳои ҷангал ва ҳезумҳо 4
445 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати чўбгарӣ
44500 Дастгоҳҳои чўббурии якошёна ва махсус; дастгоҳҳои суфтакунӣ, сайқалдиҳӣ, тасмаарра, маҷмўавӣ ва ҳамакора; таҷҳизот барои истеҳсоли тахтасангҳои ғўлачўбии нахӣ ва парахадор; таҷҳизоти ёнабарорӣ ва тамғазанӣ, ба навъҳо ҷудокунанда ва хушккунакҳо барои маводи арракунӣ; мошинҳои қолабию борпечкунӣ; пневмотранспортер 10
44501 Таҷҳизот барои истеҳсоли парахаи технологӣ аз партовҳои ҷангал ва коркарди чўбкорӣ 12,5
44502 Дастгоҳҳои ба таври давра арракунанда,  рандакорӣ, фрезерӣ, сўрохкунанда, суфтакунӣ, парахабур, харротӣ; дастгоҳҳо ва таҷҳизоти махсуси гуногун; дастгоҳҳои чўббурии дуошёна; таҷҳизоти махсусгардонидашуда барои  фанер 8,3
44503 конвейерҳои автоматӣ ва нимавтоматӣ барои саноати чўббурӣ 7
44504 Дастгоҳҳо барои коркарди зарфҳои чўбӣ ба намудҳои хурдтар, дастгоҳҳои тақсимкунанда 14,6
44505 Дастгоҳҳо барои тофтани симҳо, дастгоҳҳо барои кашида баровардани мехҳо 15,1
44506 Дастгоҳҳо барои коркарди масолеҳи картонӣ 10
446 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати селлюлозию коғазӣ
44600 Таҷҳизоти махсусгардонидашуда оид ба тайёр кардани чўб 9
44601 Таҷҳизот барои истеҳсоли селлюлозаи хом 5,6
44602 Таҷҳизот барои истеҳсоли чўби бисёр 6,3
44603 Таҷҳизот барои истеҳсоли массаи латтагин ва коғазкўҳна 5,6
44604 Таҷҳизот барои кўфта хокакунӣ ва тайёр кардани масса ва моддаҳои кимиёвӣ барои истеҳсоли коғаз ва картон 7,7
44605 Таҷҳизот барои истеҳсоли коғаз, картон, чармкартон, пергамент, селлюлозаҳо, тўдаи чўби молӣ; хушккунакҳо ва беобкунии селлюлозаҳо ва ҳаҷми чўб 5,3
44606 Таҷҳизот барои ородиҳӣ, буридан, борпечкунӣ, ҳамлу нақл ва ба навъҳо ҷудо кардани коғаз, картон, чармкартон,  пергаментҳо, селлюлозаҳо 7
44607 Таҷҳизот барои истеҳсоли картони чиндор, қуттиҳои картонӣ ва халтаҳои коғазӣ 6,3
44608 Таҷҳизот барои истеҳсоли маҳсулоти санитарию беҳдоштӣ аз коғаз ва дигар намудҳои маҳсулот аз картон ва коғаз 7,7
44609 Таҷҳизот барои истеҳсоли зардеворӣ 10
447 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати ҷангалу кимиёвӣ
44700 Таҷҳизот барои ҷо ба ҷо кардани чўб 10
44701 Вагонеткаҳои пўлодӣ барои ашёи технологӣ 16,7
44702 Таҷҳизот барои истеҳсоли:

кислотаи атсетати техникӣ ва камоб гардондани қалъагӣ;

хокаи сиркою калсий;

этилатсетат;

бутилатсетат;

кислотаи атсетат аз хокаи сиркою калсий;

метанол ва маҳлули чўбию спиртӣ

 

10

 

 

44703 Таҷҳизоти сехи реторта бо ретортаҳои амудӣ; ретортаҳои пўлодии вагонии нақбӣ ва хомўшкунандаи ангишт 11,1
44704 Ретортаҳои  хиштии нақбӣ, хушккунандаҳо ва оташдонҳои ангиштӣ; таҷҳизот ва дастгоҳҳо оид ба тақтир кардани равғани буттабед 5,6
44705 Таҷҳизот барои баркашида коғазпеч кардани кислотаи атсетат 10
44706 Таҷҳизот барои истеҳсоли канифоли самғ, қалъагӣ,  канифоли экстраксионӣ, барои истеҳсоли камфараи техникӣ ва тиббӣ; доруҳои табобатӣ аз ҷавҳари дарахти сўзанбарг, қалъагии абиетинӣ, васлкунӣ, локҳо, сирдорҳо ва дигар маҳсулоти хурд; таҷҳизоти дастгоҳҳо оид ба тақтир кардани равғани буттабед, соф кардани сулфати скипидар 8,3
44707 Таҷҳизот барои истеҳсоли формиат  натрий ва кислотаи формиат 5
448 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати матбаа
44800 Мошинҳо ва автоматҳои маҷмўии сатррез, ҳарфрез, ҳуруфрез 8,3
44801 Таҷҳизот барои истеҳсоли клише ва шаклҳои чопи офсетӣ ва чопи амиқ, таҷҳизоти муқаррар, босуръат, нусхабардорӣ, репродуктивӣ (дастгоҳҳои аккосӣ), мошинҳои чопи тахт бо усули дастӣ ва 10
44802 автоматӣ, коғазбур (1 ва 3 қайчидор, варақбур, дўзандагӣ,  китобмон, варақинтихобкун,  симдўз, бурранда, барои китоб дўхтани ҷилди сабук 8,3
44803 Мошинҳои  чопи олӣ,  офсетӣ, чопи амиқ (варақии ҳамаи намуд) коғази печондашудаи як ва дуранга, чопи тарафи рост ва бо тасҳеҳот 9
44804 Воситаҳои нусхабардорӣ ва зиёдкунии босуръати ҳуҷҷатҳо 10
44805 Мошинҳои  суръатноки  электронию кандакорӣ 10
44806 Автоматҳои чокдўзӣ, агрегатҳо ва мошинҳо барои бе чокдўзӣ пайваст кардани блокҳои китобҳо, конвейерҳо барои тайёр кардани китобҳо ва брошюраҳо 10
44807 Мошинҳо ва дастгоҳҳо барои коркарди блокҳои китобҳо, бўтагӣ, исканҷаи зарҳалкорӣ 6
44808 Мошинҳои  чопи аъло,  ротатсионӣ, офсетӣ ва чопи амиқ (серранги печонидашуда) 7
44809 Мошинҳои  чопи аъло,  ротатсионӣ, офсетӣ (печонидашуда, рўзномавӣ) 5,9
44810 Мошинҳо ва автоматҳои маҷмўи аксҳо, маҷмўии барномасозӣ ва маҷмўии пармакунӣ, дастгоҳҳои тасҳеҳот, хулосаи маълумот, васл, нашр ва назорат кардан 12,5
44811 Мошинҳо ва автоматҳои таҳрир, васоити коркарди ҳуҷҷатҳо 12,5
449 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати сабук
44900 Мошинҳо ва таҷҳизоти  истеҳсоли  дастгоҳҳои ресмонресӣ, пилтаресӣ, бофандагӣ (аз ҷумла дастгоҳҳои бисёрсев ва дастгоҳҳои навъи СТБ), дастгоҳҳои пневморесмонресӣ ва пневмопилтаресӣ, таҷҳизоти рангдиҳию ородиҳӣ, маҷмўи роботонидашудаи технологӣ 10
44901 Мошинҳо ва таҷҳизоти  пилтаресӣ 12,7
44902 Мошинҳо ва таҷҳизоти  коркарди аввалияи пашмина 8,5
44903 Мошинҳо ва таҷҳизоти  бофандагӣ (ба истиснои мошинҳои пневморапирӣ ва пневмобофандагӣ) 10
44904 Мошинҳои худдаврзананда 14,3
Таҷҳизоти технологӣ барои коркарди аввалияи пиллаи кирмак:
44905 Мошинҳои хушккунанда ва пиллатайёркунӣ, агрегатҳои канда гирифтан ва калибрченкунӣ; автоматҳои пиллатайёркунӣ,  мошинҳо барои пошида тит кардан ва   буғдиҳии абрешим, дастгоҳҳои механикӣ, мошинҳо ва таҷҳизоти ресмонресӣ ва пилтаресии абрешими аслӣ (ба истиснои мошинҳои пневморесмонресӣ ва худдаврзананда) 7
44906 Мошинҳо ва таҷҳизот барои таркибсозии ресмонҳо, бофандагӣ, дастгоҳҳои пневморапирӣ ва  пневматикӣ ва дастгоҳҳои навъи СТБ 8,3
44907 Автоматҳои пиллатайёркунӣ, мошинҳо пошида тит кардан ва   буғдиҳии абрешим, дастгоҳҳои механики пиллатайёркунӣ, дастгоҳҳои гидравлики навъҳои СТБ, СТР 10
44908 Мошинҳо ва таҷҳизоти  ресмонресӣ ва пилтаресӣ (ба ғайр аз мошинҳои  пневморесмонресӣ ва худдаврзананда) 6,9
44909 Мошинҳо ва таҷҳизоти  ресмонресӣ ва бофандагӣ, пневмомеханикӣ, сентрифугӣ; дастгоҳҳои навъи СТБ ва СТР, мошинҳои бофандагии  пневморапирӣ ва пневматикии бофандагӣ 10
44910 Мошинҳо ва таҷҳизоти  ресмонресӣ, пилтаресӣ ва  истеҳсоли банди парпеч 8,3
44911 Мошинҳо ва таҷҳизоти  технологии заводҳои катонресӣ ва канабӣ 11
44912 Таҷҳизоти технологии сехҳои хушккунандаю тозакунанда ва пресскунӣ; истеҳсолоти махсусгардонидашудаи таҷҳизоти технологии ёрирасону хизматрасон,  механизатсияи корҳои рўиҳавлигӣ бо нахи пахта ва пахта, таҷҳизоти ҳамлу нақли пахта 8,3
44913 Дастгоҳҳои гидропресскунӣ 4,3
44914 Таҷҳизоти технологӣ 8,3
44915 Таҷҳизот ва бинои очоронӣ 6,7
44916 Мошинҳо барои  истеҳсоли котон 6,7
44917 Мошинҳои  торбофӣ, пурра трикотажӣ ва мошинҳо барои  истеҳсоли ҷўроб 10
44918 Таҷҳизоти рангдиҳию ороишии саноати трикотажӣ; мошинҳо оид ба истеҳсоли пўсти сунъӣ (дар асоси трикотаж) 8,3
44919 Мошинҳои  дўзандагии ҳамакора ва махсус, нимавтоматҳо ва автоматҳо; пресскунии пневматикӣ, дарзмолкунӣ, механикӣ бо усули пой ва дастӣ; асбобҳо барои мустаҳкамкунии ашёи либосҳо тавассути ширеш, мошинҳои буғию ҳавоӣ; мошинҳо барои буридани қолибмистар ва рост кардани қолибмистар, сўрохкунӣ ва ба таври электронӣ ва дастӣ буридани  рафакҳои амудӣ ва доирашакл, прокат барои каллапўшҳои расмӣ, шаклҳои электронии каллапўшҳо, мошинҳои фаршкунӣ, мошинҳои тасмадори  либосбурӣ, дастгоҳҳои сараву сакаткунӣ; мошинҳо барои  либосбурӣ тавассути лазер; конвейерҳои маҷмўавию механиконидашуда 10
44920 Таҷҳизот барои истеҳсоли тасмабофӣ ва торбофии  маҳсулоти бофандагию чарчинворӣ ва дигар таҷҳизот 12,5
44921 Таҷҳизоти кашидадўзӣ 6,4
44922 Мошинҳо ва таҷҳизот барои истеҳсоли пойафзоли намадӣ, намади техникӣ, каллапўшҳои пашмин ва фетрӣ 8,7
44923 Мошинҳо ва таҷҳизоти  саноати дўзандагӣ, пойафзолдўзӣ, чарчинвории чармин, сарроҷӣ ва зинсозӣ (бе таҷҳизоти ҳамлу нақл барои саноати пойафзолдўзӣ) 10
44924 Таҷҳизоти ҳамлу нақл барои саноати пойафзолдўзӣ, дўзандагӣ ва трикотажӣ (дастгоҳҳои конвейерӣ, элеваторҳо) 7,7
44925 Таҷҳизоти тар кардани чарм, чалаки тезоб,   даббоғӣ ва рангдиҳӣ, ороишӣ, пўстиндўзӣ, сехҳои ёрирасон ва дўзандагӣ ва фабрикаҳои мўинагӣ (ба ғайр аз сехҳои дўзандагӣ), таҷҳизоти дўзандагӣ, мошинҳо ва таҷҳизоти  саноати чарчинвории чармин, сарроҷӣ ва зинсозӣ (бе таҷҳизоти ҳамлу нақл), таҷҳизоти саноати чарми сунъӣ ва маводи  пўстин 11,5
44926 Таҷҳизоти  истеҳсоли силсилавии рангдиҳӣ ва  пўстиндўзӣ 7
44927 Таҷҳизот барои истеҳсоли бозичаҳои металлӣ, чўбӣ, нарм ва резинӣ, бозичаҳо аз пластмасса ва бозичаҳои шишагии зинати арча 10
44928 Таҷҳизот барои истеҳсоли бозичаҳои полиграфӣ 14
44929 Мошинҳо ва таҷҳизот барои истеҳсоли матои бетору пуд (бофандагию дўзандагӣ, бо сўзан сўрохкунанда, таҷҳизоти ширешӣ ва тавассути гармӣ мустаҳкамкунанда 10
44930 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати пашмин ва чўткасозӣ, даббоғию бо рўйпўши металлӣ ва саноати чарми сунъӣ ва пўстинӣ 6,5
44931 Мошинҳои  автоматикунонидашудаи маҳсулоти ҷўроббарорӣ ва бофандагӣ барои истеҳсоли дастпўшакҳо 11
44932 Мошинҳои осноровӣ барои буридан ва рост кардани қолибмистар, сўрохкунӣ, ба таври электронӣ ва дастӣ буридани  рафакҳои амудӣ ва доирашакл, прокат барои каллапўшҳои расмӣ, шаклҳои электронии каллапўшҳо, мошинҳои фаршкунӣ, мошинҳои тасмадори  либосбурӣ, дастгоҳҳои сараву сакаткунӣ 11
450 Таҷҳизоти технологии саноати  хўрокворӣ
45000 Таҷҳизоти саноати  оби ҷави беалкогол, спиртӣ, ликёру арақ, шаробпазии аввалия ва такрорӣ 9,1
45001 Таҷҳизоти коркарди аввалияи чой,  тамоку ва пешакӣ баркашида печондани чой 6,7
45002 Таҷҳизоти фабрикаҳои  папиросу сигаретбарорӣ ва тутун 8,3
45003 Таҷҳизоти саноати  қанду шакар, хокаи шакар, крахмалию аз шира пухташуда 12
45004 Таҷҳизоти саноати  консервӣ, хушк кардани сабзавот ва консентрати хўрокворӣ 10
45005 Таҷҳизоти саноати  нонпазӣ ва  макаронӣ 12
45006 Таҷҳизоти саноати  қаннодӣ ва хамиртуруш 12
45007 Таҷҳизот барои коркарди тухмиҳои зайтун, истеҳсоли маҳсулоти маргаринӣ ва майонез, софкорӣ ва  гидрогенизатсияи равғанҳо, собунпазӣ, таҷзиякунии бе реактивии равғанҳо,  истеҳсоли глисерин, маснуоти ороишию пардозкунӣ ва равғанӣ 8,3
45008 Таҷҳизоти муассисаҳои ғаллахар, таҷҳизоти  технологии ғайрисайёр ва махсусгардонидашудаи саноати ордкунӣ ва ему хошоки омехта 10
45009 Таҷҳизоти сайёри муассисаҳои ғаллахар (транспортерҳо, худамалкун, ба вагонҳо боркунанда, сепараторҳо, триерҳо, хушккунакҳои ғалла ва ғ.) 14,3
451 Таҷҳизоти саноати гўшту шир 0
45100 Таҷҳизоти равғанкашии заводҳои шир, ба зарф рехтани равған, ченкунӣ, борпечкунии шир ва маҳсулоти ширӣ барои заводҳои ширию консервӣ 12
45101 Таҷҳизоти равғанкашӣ ва истеҳсоли  панири заводҳои ширу равған 12
45102 Сепараторҳои моеъ, таҷҳизоти  истеҳсоли ҳасиб, консерва ва маҳсулоти хўрокворӣ 17
45103 Сепараторҳои моеъ 17
45104 Таҷҳизоти яхдонию  компрессорӣ 10
45105 Таҷҳизот барои коркарди чорво ва паррандаҳо 10
45106 Таҷҳизот барои коркарди шир дар заводҳои  шаҳрии шир ва ширию консервабарорӣ 10
45107 Таҷҳизот барои истеҳсоли ширқиём, маҳсулоти хушк ва консентратҳо 7
45108 Таҷҳизот барои истеҳсоли зарфҳо барои консерва 7
452 Таҷҳизоти саноати моҳӣ
45201 Таҷҳизот барои дуд додани моҳӣ, истеҳсоли витаминҳо, чўбчаҳои моҳӣ, ширешкунӣ ва борпечкунии маҳсулоти моҳӣ, таҷҳизоти заводҳои равғану ордӣ ва коркарди  обсабзаҳо 7,5
453 Мошинҳо ва таҷҳизоти нақлиёти роҳи оҳан
45300 Стендҳо, дастгоҳҳо ва таҷҳизоти махсусгардонидашуда барои таъмири  нақлиёти роҳи оҳан; механизмҳо барои бардоштани вагонҳо ва иваз намудани қисмҳои онҳо; мошинҳо барои рангдиҳӣ ва хушккунии  вагонҳо; мошинҳое, ки барои таъмири таҷҳизоти электронии вагонҳо истифода бурда мешаванд; конвейерҳо барои таъмири локомотивҳо ва вагонҳо; мошинҳои шустушў барои шустани нақлиёти роҳи оҳан ва қисмҳои онҳо; таҷҳизоти нуқтаҳои ташхиси техники вагонҳо; кафшери релсу агрегатҳои мутаҳаррик; дастгоҳҳо барои коркарди термикии  пайвастаҳои релсҳои кафшершуда; дастгоҳҳо барои буридани грат 10
45301 Реостатҳои борбардору моеӣ,  кранҳои сайёр барои иваз намудани релсҳо 14
45302 Гармкунандаҳои индуксионӣ 20
45303 Ҳошиякашҳо; дастгоҳҳо барои шустани нақлиёти роҳи оҳан; мошинҳо барои тайёр кардани  вагонҳо барои боркашӣ; таҷҳизот барои санҷидани кори автотормозҳо; мошинҳои мутаҳаррики кафшери релсҳо; пресс барои рост кардани нўги тирҳо 7
45304 Таҷҳизоти нуқтаҳои санҷиши тормозҳо; механизмҳо, ки барои ҷамъ кардани вагонҳо истифода мешаванд; мошинҳо барои  ҷамъкунӣ ва ба қисмҳо ҷудо кардани релсҳо, таъмири  шпалаҳо; мошинҳои ғайрисайёри кафшери релсҳо; мошинҳои таъмиркунӣ дар асоси автомобили ГАЗ-51А; сусткунандаи суръати вагонҳо бо асбоби идоракунӣ ва қубурҳо 8,3
45305 Кранҳои хурди барқӣ; пресскунии гидравликӣ барои озмоиши васли  релсҳо 7
45306 Вагонҳо-устохонаҳо барои таъмири мошинҳои борбардор ва борфарор ва дигар таҷҳизоту дастгоҳҳои нақлиёти роҳи оҳан 3,3
455 Мошинҳо ва таҷҳизоти нақлиёти дарёӣ
Мошинҳои лойкашаки дизелӣ:
45500 бо иқтидори то 400 м. мукааб / соат 4
45501 бо иқтидори беш аз 400 м. мукааб /соат 4,3
45502 Мошинҳои тозакунакдаи қаъри об ва  кранҳои ғаввосӣ 6
45503 Шаландаҳои хоккаш 5
45504 Боркашҳои моторикунондашуда 6,2
45505 Стансияҳои нафт ва устохонаҳои дарёӣ 3
456 Таҷҳизоти алоқа
Таҷҳизоти алоқаи сотӣ 20
45600 Таҷҳизоти ворида, воридаю озмоишӣ ва воридаю коммутатсионӣ 6
45601 Дастгоҳи тақвият ва мустаҳкам намудани кабелҳо ва хатҳои ҳавоӣ: системаи фиристандаи мавҷдор ва рамзӣ, чароғӣ; дастгоҳи азнавташкилдиҳӣ, транзит ва садоӣ 7
45602 Дастгоҳи стансияи ҳаҷман хурди байнишаҳрии нимавтоматӣ ва автоматикунонидашуда (СП-МТС, АМТС-1, АВТС, АЗТС); таҷҳизоти коммутатории стансияҳои алоқаи телефонии байнишаҳрии навъҳои МРУ ва М-60 7
45603 Дастгоҳи стансияи ҳаҷман калон ва миёнаи байнишаҳрии автоматикунонидашудаи намуди  координатӣ ва квазиэлектронӣ (АМТС-2, АМТС-3, АРМ-20, «Квартс», Метаконта 10С) 5
45604 Дастгоҳи стансияи байнишаҳрии автоматикунонидашудаи намуди механикию электронӣ ва электронӣ (АМТС-13, АМТС-10) 4
45605 Таҷҳизоти алоқаи сотӣ 20
45606 Таҷҳизоти АТС шаҳрии системаҳои даҳию қадамӣ ва мошинӣ, муассисаҳои  АТС  шаҳрӣ ва деҳоти системаҳои координатӣ ва электронӣ (АТС-47, АТС-54, АТСК, ПСК-П, ПСК, АТСК 50/200, ЭАТС-200, АРЕ-11, А204П ва ғ.); таҷҳизоти ворида ва мутавассити ҳамаи системаҳо, сипарҳои калидҳо 4
45607 Таҷҳизоти АТС шаҳрии системаҳои даҳию қадамӣ ва мошинӣ, муассисаҳои  АТС  шаҳрӣ ва деҳоти системаҳои квазиэлектронии намудҳои  УАТС-49, ФЕС-100/500М, «Квартс», «Квант», «Исток», «Апус»  ва ғ.

Дастгоҳи рақамӣ ва  аналогии  системаҳои фиристанда ба пайвастшавии хатҳои ГТС ва  системаҳои рақамии таҳвили пайвастшавӣ ба хатҳои ГТС ва СТС намуди КРР, «Кама», ИКМ, «Радан», «Зона» ва ғ.;

Таҷҳизоти  махсусгардонидашудаи шабакаҳои телефонии маълумотдиҳӣ:  таҷҳизоти хадамоти маълумотдиҳии «09», АСПС, автомаълумотдиҳандаҳо, таҷҳизоти СКИСПС, УППН; таҷҳизоти электронии хадамоти маълумотдиҳӣ дар заминаи истифодаи воситаҳои ҳисоббарории  техникӣ (видеотерминалҳо, МҲЭ, дастгоҳи хадамоти вақт ва ба монанди инҳо); дастгоҳҳо: барои автоматикунонӣ ва марказонидани истифодабарии  техникии ГТС ва СТС, ҷамъкунӣ, назорат, бақайдгирии сарборӣ, фиристандаи сигналдиҳии садамавӣ ва ғ. (АПАС, АСТОА, АЦКТ, АККС, «Арна», УОК-Ц, УОС-ПИ, АПКУ-К, КТС ЦТЭ СТС, «Скала», «Садко», СКНК, АПСЛВ, УКПНС); коммутаторҳои шабакаҳо, таҷҳизоти ҳисоббарории техникии АСУ ГТС ва СТС

5
45608 Таҷҳизоти деҳот ва муассисаҳои АТС ҳаҷман хурд  (АТС-ВРС, АТС-10/40, УАТС-50/100, АТСК-40/80, ГУ-10, УПАТС-100/400; дастгоҳҳои телефонии абонентӣ, ВЧ абонентӣ, дастгоҳҳои АВУ; дастгоҳи электронии назорати автоматикунонидашуда (УАК) , АТС (ЭПК) координатӣ бо маҷмўи барномаҳои коркарди рамзҳо барои МЭҲ) 10
45609 Таҷҳизоти коммутаторӣ, стативӣ ва дигар муассисаҳои шаҳрӣ ва СТС хизматрасонии дастӣ: коммутаторҳои СБ, МБ иқтидори баробар, стативҳои релеи алоқаи хатӣ ва  бандакдор, маҷмўи хатҳои алоқа барои  СБ бо СБ, СБ бо МБ, СБ бо АТС 6
45610 Таксофонҳои алоқаи телефонии байнишаҳрӣ, шаҳрӣ ва деҳот 20
45611 Дастгоҳи  системаҳои аналогии фиристандаи СТС (В-2, В-2-2, КНК, ВО-12Б, ТН-12Н, В-3, ВС-3 ва ғ.) 8
45612 Таҷҳизоти қувватфизо, транзитӣ ва дигар таҷҳизоти ёрирасон барои хатҳои васлшавии ГТС ва СТС: қувватфизои поядори намуди ГТС ва СТС таҷҳизоти АТС чароғӣ, транзитии деҳот; радиотамдидгари УН-301, асбобҳои хати пайвастшавии релеи РСЛУ 5
45613 Таҷҳизоти воридаю коммутатсионӣ, телеграфӣ ва дастгоҳҳои  факсимилӣ, дастгоҳҳои наворӣ ва лўлапечи электромеханикӣ, РТА-80/5 ва ғ.
45614 Дастгоҳи маҷмўи «Газета» 6,8
45616 Дастгоҳи шабакавии магистралӣ, алоқаи минтақавӣ,  шаҳрӣ ва деҳот тавассути транзисторҳо ва микронақшаҳои муттаҳидгардида; воситаҳои техникии коммутатсияи шабакаҳо ва коммутатсияи иттилооти намуди электронӣ 10
45617 Воситаҳои техникии коммутатсияи шабакаҳои намуди электромеханикӣ
45618 Таҷҳизоти фиристандаи алоқаи радио, садо ва телевизион бо иқтидори 1 кВт ва беш аз ин; фиристандаҳои  радиои ДВ, СВ, КВ, фиристандаи алоқаи телевизионӣ ва радио, стансияҳои радиоии УКВ ЧМ, барангезандаҳои фиристандаҳо, антенаҳои  коммутаторҳо ва калидҳои насби дохилӣ 5,2
45619 Таҷҳизоти фиристандаи алоқаи радио, садо ва телевизион бо иқтидори камтар аз 1 кВт, ретрансляторҳои телевизионӣ ва радио 7,6
45620 Стансияҳои радиои қабулкунанда ва фиристандаи ғайрисайёр («Алтай» ва ғ.); қабулкунандаҳои  радиоӣ, телевизионӣ ва дастгоҳҳои  видеоназорат; микрофонҳои  студиявӣ 12,5
45621 Таҷҳизоти қабулкунандаи  радиоӣ, дастгоҳи истифодаи бисёркаратаи  антенаҳои қабулкунанда 6,3
45622 Таҷҳизоти стансияҳои заминии алоқаи радифӣ: дастгоҳҳои қабулкунанда ва фиристандаи стансияҳои алоқаи моҳварӣ, дастгоҳи ниҳоии махсусгардонидашудаи шабакавӣ ва гурўҳӣ; дастгоҳҳои «Экран» «Москва» ва ба монанди инҳо 7,4
45623 Таҷҳизоти мутавасситии радиобюро, нуқтаҳои коммутатсионию тақсимотӣ, назоратию тасҳеҳӣ, агрегатҳои назоратӣ, қувватфизоҳо, пултҳо, дастгоҳи идоракунии фиристандагон, қабулкунандагон ва бо дигар таҷҳизоти стансияҳои радио; магнитоонҳои студиявӣ,  дастгоҳи қабули ҳамаи мавҷҳои радио 10
45624 Таҷҳизоти радиошунавонӣ: қувватфизоҳои  транзисторӣ ва чароғӣ, дастгоҳҳои фиристандаи ТПВ бо унсурҳои дастгоҳи иваз намудани мавҷҳо, дастгоҳи ТУ-ТК-ТС, коммутатсия ва ченкунии даромад ва баромад, пахши барномаҳо, дастгоҳҳои қувватфизои садо, дастгоҳи қабули мавҷҳои радиои ТПВ 7,8
45625 Таҷҳизоти маҷмўи дастгоҳҳои студиявии телевизион ва радио 10,5
45626 Мошинҳои коркарди почта: мошинҳо ва дастгоҳҳои ба навъҳо ҷудокунандаи мактубҳо, мошинҳои  мўҳрзанӣ, тамғазанӣ ва борпечу ба халтаҳо дўзанда; мошинҳо барои  кафшери ҷилди полимерӣ; автоматҳо барои ҷо ба ҷокунии бастҳо ба халтаҳо; дастгоҳҳои ба навъҳо ҷудокунандаи марсула; маҷмўи электронии «Омега»; маҷмўи ташаккул, ҷамъкунӣ ва  ба навъҳо ҷудокунандаи марсулаҳои мўҳрзада ва ғ.
45627 Нимавтоматҳо ва автоматҳо барои фурўши рўзномаҳо, лифофаҳо, маркаҳо, руқъаҳо 20
45628 Воситаҳои боркашию нақлиётӣ: борбардорҳо, конвейерҳо, транспортерҳои ғайрисайёр, фурориши печдор, люкҳо, механизмҳо барои боркашӣ, анборҳои рафдори автоматикунонидашудаи почтаҳо, конвейерҳои почтавӣ ва ғ. 9,1
457 Мошинҳо ва таҷҳизоти кишоварзӣ
Мошинҳо барои  ҳосилғундории  зироатҳои ғалладона,  зайтуниҳо, лўбиёӣ ва  ярмагӣ:
45700 Комбайнҳои  ғалладаравӣ 15
45701 Мошинҳои қатории дарав ва лавозимот барои ҷамъоварии  зироатҳои ғалладона ва лўбиёӣ; барои ҳосили қисми ғайризироатӣ 15
45702 Мошинҳо ва лавозимот барои ҷамъоварии зайтуниҳо ва ярмагӣ, хўшағундорҳои ҳамаи намуд 16
45703 Мошинҳо барои  ҷамъоварӣ ва коркарди аввалияи  ҷуворимакка (дарав ва ҷамъоварии сўта, ғаллакўбак, тозакунандаҳои сўта, мошинҳои коркарди тухмиҳои дурага ва хушсифат, комбайнҳои ядакдор барои ҷамъоварии ҷуворимакка) 16
45704 Комбайнҳои худгарди ҷамоварии ҷуворимакка, мошинҳо барои ҳосилғундорӣ ва коркарди аввалияи зироатҳои равғанҳои эфирии зайтунӣ, зироатҳои табобатӣ 15
45705 Мошинҳо барои  ҳосилғундорӣ ва коркарди аввалияи картошка (картошкаканҳо, транспортерҳои боркашӣ ва барфарорӣ, банавъҳо ҷудокунӣ, нуқтаҳои коркарди аввалияи картошка, комбайнҳои картошкағундорӣ) 16
45706 Мошинҳо барои  ҷамъоварӣ ва коркарди аввалияи пахта (пахтачинӣ, кўракҷамъоварӣ,  мошинҳои пағачин, реза кардани пояи растанӣ, мошини майдакунии пояи растанӣ, пахтатозакунакҳои саҳроӣ, мошинҳо барои парчинкунӣ, омехта ва ҳамакора) 16
45707 Мошинҳо барои  ҷамъоварӣ ва коркарди аввалияи лаблабу ва дигар бехмеваҳо, аз ҷумла комбайнҳои ядакдори ҷамъоварии лаблабу 14,3
45708 Комбайнҳои худгарди ҷамъоварии лаблабу 15
45709 Мошинҳо барои  коркарди аввалияи сабзавот, зироати обчакорӣ, ҳосили боғҳо ва  токзорҳо 15
45710 Мошинҳо барои  ҷамъоварӣ ва коркарди аввалияи зағир, бангдона ва  канаб, аз ҷумла комбайнҳо 14,3
45711 Мошинҳо барои  ҷамъоварӣ ва коркарди аввалияи чой ва тамоку ва тайёр кардани  найшакар қамиш 14,3
45712 Мошинҳо ва таҷҳизот барои занбўриасалпарварӣ ва  кирмакпарварӣ 16
45713 Мошинҳо барои  тайёр кардани замин (кундаковҳо,  нармкунакҳо, ҷудокунандагони рўйпўш, барои ҷамъ овардани сангҳо, буттаҳо ва фонаҳо,  роҳҳамворкунакҳо, фрезҳои ботлоқӣ ва ҷангалӣ, мошинҳо ва дастгоҳҳои тавассути оташ тоза кардани дарахтбуриҳо, омехта ва ҳамакора) 14,3
45714 Мошинҳо барои  ба истифода додани  системаҳои обёрӣ (ҷўйканҳо, ҳамворкунандаҳо, мошинҳои омехта ва ҳамакора) 16,7
45715 Мошинҳо барои  банақшагирӣ ва ҳамворкунандаҳои замин (банақшагирҳо, ҳамворкунандаҳо, террастерҳо ва  нармкунакҳои  террас, мошинҳои омехта ва ҳамакора) 16,7
45716 Мошинҳо барои мубориза бо  зангзании обӣ ва ҳавоӣ ва тайёршавӣ ба обдиҳӣ (ҷудокунандагони об, сойӣ, ҷузъҳои навардча, тахтафарш, чуқурӣ, сўрохӣ, ҷўякӣ ва пуштагӣ, мошинҳо барои   барфнигоҳдорӣ, омехта ва ҳамакора) 15
45717 Сипорҳои таъиноти умум 15
45718 Сипорҳои буттагӣ, ботлоқӣ ва ҷангалӣ, аспӣ ва барои нишебиҳои кўҳӣ
45719 Сипори плантажкунӣ (чуқурикоб), нишема, боғӣ, токзори омехта ва ҳамакора 16
45720 Култиваторҳои трактор барои коркарди пурраи замин (белчадор,  штангӣ, ротатсионӣ ва фрезӣ,  нармкунакҳо, ҳамворкунакҳо ва тамоми намудҳои махсус) 15
 

45721

Мошинҳо барои  коркарди сатҳи замин:

мошинҳои заминнармкунии чархӣ,  чархмолаҳо

 

12,5

 

 

45722 молаҳои дандонадор,  тўрӣ, теғдор, сўзандор, ротатсионӣ, ошиқ-маъшуқдор, фанарӣ, бо ғелакмола, Мошинҳо ва асбобҳои омехта ва ҳамакора 16,7
45723 шиббаи ғелони трактор 14
Мошинҳо барои  коркарди байниқатории замин:
45724 Култиваторҳо барои лаблабуи қанд, сабзавоти коридашуда, барои ҷуворимакка, офтобпараст, картошка, карам, помидор, яккабехкунӣ 12,5
45725 Култиваторҳои  фрезерӣ, каландҳо, мошинҳо ва лавозимот барои коркарди тана ва мақтаъ, омехта ва ҳамакора 14,3
45726 Мошинҳо барои кофтани чуқуриҳо барои кўчаткунӣ ва ниҳолшинонӣ, растаниҳои кишта (кандани чуқурӣ, гидропармакунӣ, скобҳо ва ғ.) 14,3
45727 Сеялкаи трактории тухмиҳои нуриҳои минералӣ 15
45728 Сеялкаи нуриҳои минералӣ,  ҷангалӣ 16,7
45729 Шинондан ва коштан (мошинҳои картошкашинонӣ,  кўчаткунӣ,  мошинҳои ҷангалшинонӣ, омехта ва ҳамакора 16
45730 Мошинҳо барои  тайёр кардани нуриҳои минералӣ ва моддаҳо барои мулчаронии замин 20
45731 Мошинҳо барои  пору андохтан, ҳифзи растаниҳо, тухмиҳо (дорупошакҳо,  мошинҳои дорузанӣ, омехтакунандаҳо, дастгоҳҳои аэрозолӣ барои коркарди базалии дарахтҳо) 16,7
45732 Мошинҳо ва дастгоҳҳои ғайрисайёри обпошӣ, рафакӣ 18
45733 Мошинҳо ва дастгоҳҳои  обпошии  фавракдам, бо қубури ҷудошаванда ва васлшаванда, омехта ва ҳаматарафа, стансияҳои насосӣ 10
45734 Мошинҳо барои нигоҳубини шоху барги (шохсори) дарахтҳо ва  буттаҳои мевадор, барои насби хавозаҳо, пайванд кардани дарахтҳо ва ниҳолшинонӣ дар боғҳо, буттаҳои мевадор ва токзорҳо 12,5
45735 Мошинҳо ва таҷҳизот барои муҳофизати хок 15
45736 Борбардорҳо ва борфарорҳои соҳаи кишоварзӣ 18
45737 Транспортерҳои  соҳаи кишоварзӣ 20
45738 Воситаҳои нақлиёти махсуси таъиноти кишоварзӣ (ядакҳо, нимядакҳо, шасси, худгардҳо, платформаҳо, кузовҳо, аробаҳо, роҳҳо) 15
45739 Дастгоҳҳо барои агрегатсияи мошинҳои кишоварзӣ бо тракторҳо (гарданаи трактор, марерҳо, дастгоҳҳои овезон) 18
45740 Таҷҳизоти ёрирасон,  борбардору борфарор, нақлиётӣ, асбобҳо ва лавозимот барои коркарди хок, кишт, ниҳолшинонӣ, нигоҳубин, ҳосилғундории тамоми намудҳои зироатҳо 18
45741 Комбайнҳои силосғундории ядакдор, мошинҳои дарав, резакунакҳо, мошини пағачин, мошинҳои ғарамҷамъкун, агрегатҳо барои тайёр кардани  орди алафӣ, ғурўшонидан ва тайёр карадни  хўроки чорво 18
45742 Комбайнҳои  хошокдаравӣ, мошинҳои дарави худгард 18
45743 Дастгоҳҳо барои ба таври сунъӣ хушкондани алаф, хаскашакҳои трактор, пресс-хўшағундорҳо, пресс-экструдерҳо, партояндаҳои тойҳо ва лўлапечҳо, контейнерҳои нарм, дохил намудани консервантҳо 16,7
45744 Мошинҳои дарави ядакдор, аспӣ, моторикунонидашуда, дастӣ, борбардору резакуни силос ва хўроки чорвои дурушт, ему хошок тайёркунандаҳо, обхўраи автоматӣ, обхўраҳо, тақсимкунандагони сайёр ва ғайрисайёри хўроки чорвои фермаҳо, охурҳои металлӣ, транспортерҳо ва таҷҳизот барои ҷамъоварӣ ва коркарди дубораи  пору 20
45745 Транспортерҳои  зинадор, шнекӣ, ноқилтасмаи белчадор барои сехҳои хўроки чорво ва бурҷҳои сенажӣ, тақсимкунанда-борбардори сенаж, омехтакунакҳо ва  дегҳои буғдиҳӣ, резакунакҳо, майдакунакҳо, реша резакунҳо, маҷмўи таҷҳизот ва конвейерҳои  сехҳои хўроки чорво барои фермаҳо 16,7
45746 Тақсимкунандаҳои автомобилӣ ва ядакдори омехтаҳои хўрокаи чорво, боркашҳои хўрокаи хушк, мошинҳо барои ворид намудани нуриҳои  органикӣ, оббардорҳои мутаҳаррик, кобанда ва тозакунандаи чоҳҳои конҳо, бункерҳо ва зарфҳо барои хўрокаи хушки чорво 16
45747 Дастгоҳҳо ва агрегатҳои говдўшии сайёр ва ғайрисайёр, барои тозакунӣ,  пастеризатсия ва хунуккунии шир, насосҳои ширкашӣ, обгармкунакҳои электронӣ 20
45748 Резервуарҳои хунук кардани шир 15
45749 Агрегатҳо барои тайёр кардани ивазкунандаи шир, дастгоҳҳо барои  шир хӯронида фарбеҳ кардани гӯсолаҳо

 

20
45750 Ядакҳои  зарфдори махсус, аробаҳо барои ҳамлу нақли хукҳо, аробаҳои ҳамакораи дастӣ 18
45751 Таҷҳизот барои оғилхонаҳои чорво, таҷҳизот барои коркарди санитарии чорво 18
45752 Маҷмўи мошинҳо ва таҷҳизоти хўрокаи хукҳо ва чорвои калони шохдор, барои фермаҳои гўсфандпарварӣ ва харгўшпарварӣ, маҷмўъ барои ташкили  микроиқлим 18
45753 Инкубаторҳо, маҷмўи мошинҳо ва таҷҳизот барои дар қафас ва рўифаршӣ нигоҳ доштани паррандаҳо, ба навъҳо ҷудокунӣ ва шустани тухмҳо, овоскопҳо 15
45754 Агрегатҳои электронии пашмтарошӣ, дастгоҳҳо барои тозакунии пўсти барраи қарокўлӣ 16,7
45755 Таҷҳизот барои пресскунӣ ва коркарди дигари пашм 11,1
45756 Мошинҳо барои  дохил кардани нуриҳои сахт ва моеи органикӣ ва ҳамлу нақли хўрокаҳои резакардашуда 16,7
45757 Дастгоҳҳои биоэнергетикӣ барои коркарди партовҳои фермаҳо ва маҷмўъҳои чорводорӣ ва паррандапарварӣ 14,3
45758 Дастгоҳҳо барои ҷамъкунӣ ва тақсимкунии хўрока ва мубориза бо бемориҳои моҳиҳо 22
45759 Дастгоҳҳо барои алафдаравӣ ва баровардани  растаниҳои обӣ 20
45760 Стансияҳои сайёри насосӣ 14
45761 Стансияҳои насосии шинокунанда 14
45762 Мошинҳои  обпошаки рў ба рў ва доирашакл, ки дар шабакаи обёрии кушода ва пўшида кор мекунанд (навъи «Кубан», «Таврия», «Каравелла») 8,3
45763 Мошинҳои  обпошаки намуди доирашакл бо гидроқубур (навъи «Фрегат») 10
45764 Агрегатҳои обпошаки дурафакдор, қубурҳои чархӣ, обпошакҳои  фавракдам ва импулсноки сайёр ва ғайрисайёри ҳамаи намуд 15
45765 Мошинҳо барои  обдиҳӣ тавассути ҷўякҳо ва хатҳо; маҷмўи таҷҳизот барои обдиҳии ҳамаи навъҳо 20
45766 Муҳаррики бодӣ 3,3
458 Таҷҳизоти савдо ва  хўроки умум
45800 Таҷҳизоти яхдонӣ 16
45801 Таҷҳизоти гармидиҳӣ 18
45802 Таҷҳизоти механикӣ барои базаҳои меваю сабзавот, гармкунакҳои амали мунтазам 20
45803 Мошинҳо барои  коркарди гўшт, мева. сабзавот (автоматӣ ва нимавтоматӣ) 18
45804 Дигар таҷҳизоти савдою технологӣ 16
459 Таҷҳизоти махсусгардонидашудаи киностудияҳо, фабрикаҳои нусхабардории кино ва шабакаҳои кино
45900 Таҷҳизоти киногирии ҳамаи намуд 11,1
45901 Дастгоҳи ғайрисайёр барои сабт, намоиш ва нусхабардории  фонограммаҳои магнитӣ, дастгоҳҳои наворбардорию садо 11,1
45902 Дастгоҳи сайёр барои сабт, намоиш ва нусхабардории  фонограммаҳои магнитӣ, дастгоҳи электронии акустикӣ 15,4
45903 Таҷҳизоти  кинотасвирӣ барои павилонҳои киногирӣ, стансияҳои сайёри электронӣ барои киногирӣ, зеристгоҳҳои барқӣ барои равшандиҳии наворбардорон 10,5
45904 Таҷҳизоти  кинотасвирӣ барои киногирии сайёр 14,3
45905 Мизҳои монтаж ва назорати овозу садо, таҷҳизоти ёрирасон барои монтажи маводи филмҳо 10
45906 Мизҳои монтаж ва назоратӣ ва тамғазании маводи  филмҳо 12,5
45907 Таҷҳизот барои васли маводи кино 20
45908 Таҷҳизот барои коркарди навор ва сабти филмҳо 7,7
45909 Дастгоҳҳои нусхабардории кино, мошинҳои падиддору, дигар таҷҳизоти махсусгардонидашуда 7,7
Таҷҳизоти синамо бо миқдори   сеанс дар як моҳ:
45910 то 50 сеанс 7,1
45911 аз 50 то 150 сеанс 8,3
45912 беш аз 150 сеанс (аз ҷумла  васеъэкран) 10
Таҷҳизоти ғайрисайёри дастгоҳи кинои деҳот. Дастгоҳи ғайрисайёр бо миқдори рўзҳои корӣ дар як моҳ:
45913 то 13 рўз 6,3
45914 аз 13 то 18 рўз 7,1
45915 беш аз 18 рўз 8,3
Дастгоҳи сайёр бо миқдори рўзҳои корӣ дар як моҳ:
45916 то 13 рўз 10
45917 аз 13 то 18 рўз 12,5
45918 беш аз 18 рўз 16,7
45919 Мошинҳои  таъмиргари филмҳо, мошинҳои эмулсионию тозакунӣ, таҷҳизот барои механикунонидани базаи филмҳо 10,5
Дастгоҳи видеотехники киностудияҳо:
45920 ғайрисайёр 11,1
45921 сайёр 16,7
460 Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати тиббӣ ва микробиологӣ
46000 Мошинҳо ва таҷҳизот барои ампулятсияи инъексионӣ, рехтан ва борпеч намудани доруҳои моеъ, дражиркунӣ, рангдиҳии  ҳабҳо, тайёр кардани омехтаҳои ҳабҳо, баркашида печонидани ҳабҳо, драже ва  капсулаҳои сахти желатиндор, лейкопластирҳо, лавозимоти ҷароҳатбандӣ, гузоштани реквизитҳо ба лифофаҳои хориҷӣ ва чопи тамғакоғаз барои шишаҳо ва ампулаҳо, истеҳсоли капсулаҳои  желатиндор, линиментҳо, глобулҳо, таҷҳизот ва асбобҳои кимиёвию дорусозӣ, фитокимиёвӣ ва витаминӣ, истеҳсоли маводи стерилизатсияшуда ва дезинфексионӣ 16,7
46001 Мошинҳо ва таҷҳизот барои истеҳсоли оптики айнакҳо, тайёр кардани ампулаҳо, шишаҳои пенитсиллинӣ ва инсулинӣ, асбобҳои дандонпизишкӣ ва сўзандоруҳо; пресс барои тайёр кардани ҳабҳо 14,3
46002 Дастгоҳҳо барои гидролизи ашёи рустанӣ, дастгоҳҳои пўлодии бўтабандишуда, дастгоҳҳои пўлодии хамиртурушӣ бо омехтаи  эрфлит, дастгоҳҳои вакууми буғӣ 6,7
46003 Сиклонҳо барои лигнин, пўлодии бўтабандишуда; зарфҳои  спиртӣ; таҷҳизоти  ферментатсионӣ бо омехтакунии механикӣ дар истеҳсолоти аминокислотаҳо ва ферментҳо 9,1
46004 Таҷҳизоти ферментатсионӣ бо омехтакунии механикӣ дар истеҳсолот 5
46005 Дастгоҳҳои буғӣ ва бо вакуум-хунуккунанда 7,7
46006 Сепараторҳои буғии пўлодӣ ва футерии марказгурез 10
46007 Дастгоҳҳои хушккунанда 5,6
46008 Решоферҳо бо қубури пўстинӣ 12,5
46009 Мебели махсуси дорухонагӣ (таҷҳизот) 12
46010 Таҷҳизоти дистиллятсионӣ ва стерилизатсионӣ 13
46011 Дастгоҳҳо, асбобҳо, воситаҳои  механизатсияи хурд 15
46012 Дигар лавозимоти махсус 10
461 Дигар намуди мошинҳо ва таҷҳизоти кории махсусгардонидашуда 0
46100 Таҷҳизоти махсуси технологӣ барои истеҳсоли аккумуляторҳо 11[33]
46101 Воситаҳои перронӣ ва механизатсияҳои боркашию борфарории фурудгоҳҳо (трапҳо, автотранспортерҳо ва ғ.) 12,5
46102 Таҷҳизоти махсусгардонидашудаи хизматрасонии технологӣ ва таъмири ҳавопаймоҳо 11
46103 Мошинҳо ва таҷҳизот барои таъмини ҳавопаймоҳо бо сўзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ 10
46104 Мошинҳо барои тоза кардани толори ҳавопаймоҳо, гармкунии  муҳаррикҳо, барои иваз намудани пневматикаи чархҳо 12
46105 Мошинҳо, дастгоҳҳо, платформаҳо, агрегатҳо, стендҳо ва дигар воситаҳо барои хизматрасонии ҳавопаймоҳо 8
46106 Таҷҳизоти махсуси оҳанбури сабук бо вазни то 1 т соат ва саноати асбобсозӣ, дастгоҳҳо барои коркарди сангҳо, ки дар саноати сангсозӣ истифода мешавад 7
46107 Дастгоҳҳо барои буриши оташбардорӣ, таҷҳизоти тозакунии кимиёвӣ ва рангдиҳии либос 9,6
46108 Вагонеткаҳои хушккунанда 16
46109 Таҷҳизоти махсус оид ба таъмири фаврии пойафзол 12,3
46110 Дастгоҳҳо барои омехтакунӣ ва рехтани маҳсулоти нафтӣ ба систернаҳои роҳи оҳан 13,3
46111 Дастгоҳҳои автоматикунонидашудаи рехтани  маҳсулоти нафтии соф ба автосистернаҳо, танкерҳо; стансияҳои ҳаҷман хурд ва контейнерҳои сўзишвории автоматӣ 11
46112 Дастгоҳҳо барои гармкунии электронии маҳсулоти нафтии часпанда дар резервуарҳои тақсимотӣ барои тозакунии тамоми намуди маҳсулоти нафтӣ 20
46113 Мошинҳо ва таҷҳизоти махсусгардонидашудаи таъмирию технологии муассисаҳои таъмирӣ; конвеерҳои демонтажӣ ва монтажӣ; конвейерҳои ҷудокунанда ва васлкунанда; дастгоҳҳо барои ҷойивазкунии мошинҳо, дастгоҳҳо, агрегатҳо дар ҷараёни таъмир; маҷмўи таҷҳизот 11
46114 Стендҳо ва лавозимоти назоратию озмоишӣ барои ба кор омода кардан, танзим ва санҷиши мошинҳо, агрегатҳо ҳангоми васлкунӣ ва таъмир 14,3
46115 Мошинҳо, агрегатҳо ва дастгоҳҳои худгарди рангдиҳӣ ва шустушўӣ 14,3
46116 Таҷҳизоти сехҳои рўйпўши  галванӣ 20
46117 Таҷҳизот барои озмоишҳои иқлимии дастгоҳҳо (термокамераҳо, термобарокамераҳо, камераҳои борон, камераҳои пайдо шудани занбўруғҳо ва ғ.) 17
46118 Таҷҳизот барои озмоишҳои механикии дастгоҳҳо (вибростендҳо, стендҳои зарбавӣ ва ғ.) 15
46119 Таҷҳизоти махсуси технологии саноати радио (дастгоҳҳои печонанда, таҷҳизот барои парвара ва герметизатсия, мизҳои равшани монтажӣ ва ғ.) 20
470 Таҷҳизоти андозакунӣ ва танзимкунандаи асбобҳо ва дастгоҳҳои озмоишгоҳҳо
47000 Дастгоҳҳои ғайрисайёри назоратию ченкунӣ ва озмоишии алоқа, сигналдиҳӣ ва блок бастан 7
47001 Дастгоҳҳои сайёри назоратию ченкунӣ ва озмоишии алоқа, сигналдиҳӣ ва блок бастан 14,3
47002 Таҷҳизоти сайёри блокбандӣ (аз ҷумла, дастгоҳҳои автоматии сигналдиҳии локомотивӣ), автостопҳои навъи дақиқ, назорати диспетчерии назорати ҳаракати қатораҳо,  сигнализатсияи гузаргоҳҳо, автошлагбаумҳо, блокбандии автоматӣ 5
47003 Блокбандии нимавтоматӣ 4
47004 Сигнализатсияи автоматии локомотивӣ 5
47005 Сигнализатсияи барқии жезлӣ 3
47006 Сигнализатсияи новобаста амалкунанда 3
47007 Тирҳо, сигналҳо ва бонгҳо 15
47008 Маҷмўи таҷҳизоти нуқтаҳои марказии диспетчерӣ ва операторӣ 4[34]
47009 Тирҳо ва сигналҳои механикии марказонидашуда 3
47010 Дастгоҳҳои хатсайри назоратӣ 4
47011 Дастгоҳҳои автоматии тўдаи ба навъҳо ҷудокунанда 6,3
47012 Мошинҳои  чиптаю кассавӣ барои ба навъҳо ҷудокунӣ ва ҳисоб намудании тангаҳо, автоматҳои чиптаҳо ва барои майда кардани тангаҳо 11
47013 Дастгоҳҳои назоратию кассавӣ 15
47014 Аробаҳои роҳченкунӣ 8,2
47015 Нуқсбинҳои релсии сайёр, ҷудошаванда 14,3
47016 Нуқсбинҳо барои назорати қисмҳо ва дастгоҳҳои сайёр 14,3
Садонишонакҳои амудӣ ва уфуқӣ:
47017 дар гуппос 11
47018  дар ҷаббиш 16,7
47019 Таҷҳизоти стансияҳои озмоишӣ 14,3
47020 Озмоишгоҳҳои ченкунӣ (худгард, ғайрихудгард). 9
47021 Вагонҳои нуқсонбини магнитӣ ва ултрасадоӣ 6,7
47022 Вагонҳои ченкунандаи роҳҳо ва озмоишгари кўпрукҳо 5
47023 Таҷҳизоти озмоишгоҳӣ, асбобҳо ва дастгоҳҳо аз шиша, квартс ва фахфур (озмоишгоҳҳои ғайрисайёр ва сайёр) 18
47024 Асбобҳои ченкунӣ, дастгоҳҳо, механизмҳои МГА, дастгоҳҳои рентгенӣ, тиббӣ ва ташхиси 10,4
47025 Таҷҳизоти системҳои фуруд омадан ва воситаҳои заминии радионавигатсионии воситаҳои самолётронӣ 11
47026 Таҷҳизоти назоратию озмоишӣ ва ба навъҳо ҷудо кардан 8,3
47027 тренажерҳои авиатсионӣ 6,7
47028 Дастгоҳи автоматикунонидашудаи ҷараёнҳои истеҳсолии заминӣ дар дастгоҳҳои алоҳида, назорати ҳавои кон ва таъмини бехатарии пешбурди корҳои кўҳӣ 20
47029 Дастгоҳи автоматикунонидашудаи ҷараёнҳои истеҳсолии заминӣ дар дастгоҳҳои алоҳида дар болои конҳо 20
47030 Дастгоҳи идоракунии намудҳои махсуси алоқа ва дигар воситаҳои  автоматизатсия 20
47031 Асбобҳо барои муайян намудани ҳарорат, хароҷот  ва суръат дар саноати кимиё 12
47032 Асбобҳо ва дастгоҳҳои радиоченкунӣ ва электроченкунии умумӣ ва таъиноти махсус 11
47033 Асбобҳои геодезӣ (лавозимоти астрономӣ, теодолитҳо, тарозаҳо, кипрегелҳо ва дигар асбобҳо, ки дар корҳои саҳрои истифода мешаванд) 12,5
47034 Системаҳои радиогеодезӣ (масофасанҷҳои равшанӣ,  радиомасофасанҷҳо ва дигар системаҳо) 16,7
47035 Асбобҳои стереотопографӣ ва  фотограмметрӣ (стереографҳо, стереопроекторҳо, стереокомпараторҳо, фоторедукторҳо ва дигар асбобҳо, ки дар корҳои  камералӣ истифода мешаванд) 10,5
47036 Асбобҳо барои назорат ва танзими ҷараёнҳои технологӣ (ба истиснои асбобҳои ҳароратсанҷӣ ва радиоизотопӣ) 18
47037 Асбобҳо барои  ченкунӣ ва ба танзим даровардани ҳарорат 15
Таҷҳизоти тарозубаркаш:
47038 тарозуи озмоишгоҳӣ 20
47039 тарозуи платфории беш аз 30 тн 8,4
47040 тарозуи нақлиёт (автомобилӣ, вагонӣ, вагонетӣ ва ғ.) 11
47042 Тарозуҳои махсуси сайёр; электровагонҳо – тарозуҳо (ба ғайр аз электовагонҳо-тарозуҳои сехҳои домнагӣ), аробаҳо бо тарозуҳои  электонӣ ва ғ., аз ҷумла тарозуҳои  автоматии муттасил ва тарозуҳои фосиладору номуттасил 7
47043 Тарозуи овезони монорелсӣ 12,5
47044 Мошинҳо ва асбобҳо барои муайян намудани хусусияти механики моддаҳо 7,7
47045 Мошинҳо ва асбобҳо барои ченкунии кўшишҳо ва шаклдигаркунӣ 9
47046 Асбобҳои виброметрӣ 10,2
47047 Асбобҳои дандонченкунӣ (чархдор) 8,3
47048 Воситаҳои электронии назорат (аз ҷумла асбобҳои назорати фаъол) 12,5
47049 Асбобҳо барои чен кардани ноҳамворӣ ва шахшўлӣ,  аз шакл дур шудан ва ҷойгиршавии сатҳҳо (мақтаъченкунӣ, давраченкунӣ) 14
47050 Асбобҳо барои пешакӣ ҷўр кардани асбоби бурранда 14
47051 Маҷмўи дастгоҳҳои бисёрфунксионалии  телемеханикӣ 11
47052 Сипарҳо ва дастгоҳҳои диспетчерии телемеханикӣ, сипарҳо ва дастгоҳҳои системаҳои автоматиконидашудаи идоракунии ҷараёнҳои истеҳсолӣ 9
47053 Асбобҳо барои ченкунии иқтидори биоэлектрикии  узвҳои организми одам 15
47054 СКИП ченкунакҳои электронӣ 11,6
47055 Асбобҳои озмоишӣ ва технологӣ барои саноати соатсозӣ 11,6
47056 Тарозуи махсуси технологӣ 10
47057 Ҳамаи намуди сонияшуморҳо, хронометрҳо, хронографҳо 20
47058 Асбобҳо ва дастгоҳҳои ёрирасон барои таҳқиқоти бактериологии клиникию ташхисӣ, санитарию беҳдоштии таъиноти умум 14,3
47059 Асбобҳо ва дастгоҳҳо барои табобат ва наркоз, иваз кардани функсияҳои узвҳо ва системаҳои организм ва ғ. 12,5
47060 Маҷмўи  автоматизатсияи нақлиёти конвейерӣ ва дастгоҳҳои ғайрисайёр ҷиҳати назорати ҳолати  атмосфераи дохил ва беруни конҳо ва захираҳо 20
47061 Асбобҳои алоҳида ва дастгоҳҳои автоматизатсияи ҷараёнҳои истеҳсолӣ дар сатҳи конҳо,ҷараёни тозакунӣ ва насби технологияҳо дар  қитъаҳо 20
47062 Маҷмўи воситаҳои истеҳсолию техники алоқа дар сатҳи конҳо 16,7
47063 Маҷмўи воситаҳои ғайрисайёр ва зеризаминии алоқа (ҳамаи намудҳо) 20
47064 Маҷмўи автоматизатсияи нақлиёти релсӣ 20
47065 Маҷмўи автоматизатсияи дастгоҳҳои зеризаминии ғайрисайёр,  маҷмўи автоматизатсия ва роботизатсияи дастгоҳҳои технологӣ 20
47066 Воситаҳои таҷҳизоти  автоматизатсияи забоӣ (комбайнҳои тозакунандаи камбар, дастгоҳҳои  рандакунӣ, комбайнҳои нақбканӣ, мошинҳои рахпечии ангишткан ва боркаш, дастгоҳҳои пармакунӣ, крепҳои механиконидашуда) 20
480 Техникаи ҳисоббарор
48000 Мошинҳо ва маҷмўи электронию рақамии ҳисоббарор бо барномаи идоракунии таъиноти умум, махсусгардонидашуда ва дар заминаи ҳамаи намудҳои просессорҳо идорашаванда 20
48001 Мошинҳои ҳисоббарори аналогӣ ва электронии клавишдор 20
48002 Мошинҳои ҳисоббарори перфоратсионӣ  ва электронию механикии клавишдор 20
48003 Дастгоҳҳо ғайримарказии ҳисоббарор ва мошинҳои  электронӣ 20
48004 МЭҲ-и хурд ва просессорҳои ба як шакл даровардашуда 20
48005 МЭҲ (ДВК) компьютерҳои шахсии ВК 0010 «Агат» 20
48006 Дастгоҳҳои идоракунии барномавӣ 20
48007 Дастгоҳҳои фармондиҳӣ барои таҷҳизоти намудҳои гуногун 20
48008 Системаҳои идоракунии барномавӣ барои ҳамаи намудҳои таҷҳизоти технологӣ ва системаҳои автоматикунонидашуда, компютерҳои шахсӣ 20
48009 Маҷмўъ ва системаҳои ҳисобарори аналогию рақамӣ 20
48010 Маҷмўи автоматикунонидашудаи ҷойҳои корӣ барои корҳои  конструкторӣ ва технологӣ 20
49 Дигар мошинҳо ва таҷҳизот
490 Мошинҳо ва таҷҳизоти хоҷагии коммуналӣ
49000 Мошинҳои сангмайдакунак, каландҳои механикӣ, панҷараҳо,  решетки, ғалақаҳо; ғалақаҳои стансияҳои насосӣ;  ғалақаи сипарӣ, шандорӣ 20
49001 Насосҳо барои таҳшингоҳҳои канализатсионӣ 14
49002 Механизмҳои белчадор, белчаҳо, белчаҳо барои қум 14
49003 Дастгоҳҳои электролизӣ барои безарар гардонидани оби нўшокӣ ва ифлос 16
49004 Дастгоҳҳо барои маҳлул кардани полиакриламид 12,1
49005 Сентрифугаҳо, вакуум-филтрҳо, микрофилтрҳо, филтр-пресскунакҳои тасмадор барои беобкунии таҳшинҳо 12,3
49006 Барабанҳо, тўрҳо, омехтакунакҳои флотатсионии металлӣ 6,5
49007 Олати  намунагирии автоматӣ барои оби ифлос 9,8
49008 Мошинҳои шустушўӣ; дастгоҳҳои шустушўии каруселӣ; барабанҳои хушккунанда; прессҳо барои дарзмол кардани либос; сентрифугаҳо; мошинҳои омехта барои шустушў, фишурдан ва хуш кардани либос; мошинҳо барои тозакунии кимиёвӣ ва рангкунии либосҳо; камераҳои буғии ҳавоӣ; дастгоҳҳои адсорбсионӣ; дастгоҳҳои доғнесткунӣ 14,3
49009 Конвейерҳо барои дарзмол кардани либос 11,1
49010 Мошинҳои хушккунандаб дарзмолкунӣ; вакуум-ғўлаҳо; дастгоҳҳои нармкунандаи об; мошинҳои борбардори либосҳо; дастгоҳҳо барои тайёр кардани маҳлулҳои шустушўӣ; анборҳои автоматикунонидашуда барои либосҳои тоза ва ифлос 10,8
49011 Аробачаҳо барои либос 20
49012 Хлораторҳо (аммонизаторҳо) 20
49013 Филтрҳои квартсӣ ва катионӣ 6,7
49014 ченкунакҳои реагентҳо 20
49015 Дастгоҳҳои бактериякуш 10
49016 Мошинҳои обпошию шустушўӣ ва ядакҳои таҷҳизти обпошию шустушўӣ;  мошинҳои барфтозакунии ҳамаи намудҳо ва таҷҳизоти барфтозакунӣ;  Мошинҳо ва ядакҳои нурикаш ва систернаҳои нурикаш; таҷҳизоти махсуси ахлотбарор (кузовҳо ва механизмҳо) 11,1
49017 Қумпартоҳо, мошинҳои рўбандаю тозакунанда, мошинҳои барфборкунӣ; мошинҳои бо таҷҳизоти махсус таҷҳизонидашуда барои тоза кардани пайраҳаҳо; мошинҳои илосонӣ барои тоза кардани чоҳҳои канализатсияи селҳо… 2,5
49018 Шиббаҳои ғелон барои ахлотдонҳои партовҳои маишӣ; мошинҳои ҳамакораи тозакунанда 10,3
49019 Контейнерҳои металлӣ барои ахлоти маишӣ 20
49020 Таҷҳизоти нуқтаҳои танзимкунандаи газ дар маҷмўъ 10
49021 Дастгоҳҳои ҷевонии баллонҳои гази моеъ 9,8
49022 Дастгоҳҳои маишии газӣ (плитаҳо, обгармкунакҳои буғдор ва зарфӣ, дастгоҳҳои газӣ барои оташдонҳои гармидиҳӣ 6,1
49023 Плитаҳои маишии электронии рўифаршӣ 9,8
49024 Мошинҳои фарштозакунанда 11,1
49025 Мошинҳои полишгарӣ 12,5
49026 Мошинҳои алафдаравии иқтидори миёна; таҷҳизоти фрезерии овезон; мошинҳо барои коркарди канори   сабзазор 20
49027 Мошинҳои алафдаравии иқтидори баланд; агрегатҳо барои коркарди замин ва поруандозӣ; мошинҳо барои  дорузании бехпиёзҳо 20
49028 Мошинҳои ҳамакораи буттабур; обпошакҳо; шинондани тухмиҳои сабзазори газонӣ 20
49029 Аэраторҳо; мошинҳо барои  шинондани бехпиёз; аробачаҳо барои гулҳо; ядакҳои мошинҳои обдиҳию шустушўии ҳамакора; обпошакҳои автоматӣ 15,2
491 Таҷҳизоти варзишӣ
49100 Таҷҳизоти атлетикаи сабук,  гимнастикӣ, барои  бокс,  гўштингирӣ, вазнабардорӣ ва дигар намудҳои варзиш 8
49101 Қолинҳои варзишӣ 6,5
49102 Пайроҳаи акробатӣ, фарши мулоими гимнастикӣ, кампалҳои пахтагӣ ва патдор, ҷилдҳо барои қолинҳои  гўштингирӣ 20
49103 Воситаҳои  сигналдиҳӣ ва иттилоотии ҳакамӣ 4
49104 Асбобҳои назоратию ченкунӣ 11,6
Киштиҳои варзишии:
49105 бодбонӣ 12,5
49106 бодбонию крейсерӣ 5
49107 кемаи белдор 20
49108 Велосипедҳои варзишӣ 20
49109 Мошинҳо барои  нишонагузории майдон ва майдончаҳои варзишӣ 3,9
49110 Манора ва бурҷҳои ҳакамӣ, зинаҳои шўҳрат, саҳнҳои тахтагини гимнастикӣ, дарвозаҳо бо тўр, тўрҳои инҳисорӣ,  тахтасипари баскетболбозӣ, бортҳои бозии хоккей, мизҳои ҳакамҳо ва мураббиён, мизҳо барои тенниси рўимизӣ, комбайнҳои яхтозакунӣ ва рандакунии ях 10
49111 Таҷҳизоти тиббию биологӣ ва асбоби назорати тиббӣ дар намудҳои гуногуни варзиш 20
492 Таҷҳизоти махсусгардонидашудаи театрҳо
49200 Таҷҳизоти саҳанаҳои эстрада; асбоби танзими электронӣ бо идоракунии механикӣ ва электронӣ 6,6
49201 Таҷҳизоти равшанидиҳии электронии театрҳо 8,3
493 Дигар намудҳои мошинҳо ва таҷҳизот
49300 Камераҳои автоматии нигоҳдории боғоч, дастгоҳҳои варзишӣ, тақсимкунандаҳои ҷойҳо дар қатора, аломатҳои равоншавии қатораҳо, компостерҳои электронӣ, штемпели бисёркаретогӣ 10
Асбобҳои мусиқӣ:
49301 пианино, роял, арфа 5
49302 арғунун 1,3
49303 Созҳои нафасӣ, зарбӣ,  торӣ ва ғ. 10
5 Воситаҳои нақлиётӣ
500 Паровозу вагонҳои роҳи оҳан
50001 Тепловозҳои  магистралӣ, қатораҳои дизелӣ; автомотрисаҳо, паровозҳо ва тендерҳо 5
Тепловозҳои маневрӣ ва саноатӣ:
50002 Бо дастгоҳи интиқоли ҳаракати барқӣ 4
Бо дастгоҳи интиқоли ҳаракати гидравликӣ:
50003 Бо иқтидори 550 кВт ва беш аз ин 5
50004 Бо иқтидори камтар аз 550 кВт 6,6
50005 Қатораҳои барқии ҷараёни доимӣ ва тағйирёбандаи барқ, вагонҳои мусофиркаши металлӣ (мулоим, сахти купедор вас ахти кушода, мобайнӣ, боғоҷӣ, почтавӣ); вагонҳои мусофиркаш бо  кузови чўбӣ; систернаҳои сементӣ 3,6
50006 Вагон-тарабхонаҳо; хоппер – дозаторҳо; қатораҳои рефрижераторӣ ва вагонҳои термосдор, вагонҳои АРВ, вагонҳо-хопперҳо барои семент; вагонҳо барои  консентрати апатит; вагонҳо барои нуриҳои минералӣ; систернаҳо барои борҳои гуногуни кимиёвӣ 4
50007 Вагонҳои боркаши пўшидаи ҳамакора; платформаҳои ҳаматарафа; систернаҳои нафту бензини 4-тира ва  2-тира; вагонҳо барои коғаз; платформаҳо барои контейнерҳои борҳои калон; платформаҳо барои лўлапечҳои пўлодӣ 3,1
50008 Нимвагонҳои 4-тира, 6-тира, 8-тира 4,5
50009 Транспортерҳо 2,9
50010 Вагонҳои махсуси техники нерўгоҳи барқӣ 4,3
50011 Систернаҳои кислотаҳо: систернаҳо барои беҳтар намудани кислотаи сулфат 5,1
50012 Вагонҳои изотермикӣ бо хунуккунандаи яху намак 5
50013 Паровозу вагонҳои метрополитенҳо; вагонҳо барои ҳамлу нақли чорво; вагонҳо барои  автомобилҳо; вагонҳо-хопперҳо барои гандум; вагонҳои боркаши бункерӣ; вагонҳои бункерӣ барои нафтубитум; систернаҳо барои маҳсулоти хўрокворӣ; платформаҳо барои автомобилҳо; систернаҳо барои моҳии зинда 3,3
50014 Вагонҳо  – хопперҳо барои  агломерат ва окатишҳо 6,1
50015 Систернаҳои меланжӣ 7,7
50016 Дастгоҳҳои хунуккунанда барои вагонҳои рефрижераторӣ, дастгоҳҳои хунуккунанда бо компрессорҳои  мухолиф 7,7
502 Флоти дарёӣ
Ядаккиштиҳо ва киштиҳои хизматии ёрирасон бо иқтидори:
50200 Беш аз 515 кВт 3
50201 221-515 кВт 3,9
50202 То 221 кВт 4,6
50203 Киштиҳои яхшикани асосӣ 2,8
Теплоходи хушкборгири шиноварии дохилӣ:
50204 Таъиноти ҳаматарафа бо иқтидори борбардорӣ беш аз 700 т 2,8
50205 Таъиноти ҳаматарафа бо иқтидори борбардорӣ то 700 т 3,9
50206 Таъиноти махсус 2,5
Теплоходи моеъкашони шиноварии дохилӣ:
50207 Бо иқтидори борбардорӣ беш аз 3000 т 3,4
50208 Бо иқтидори борбардорӣ беш аз 500 то 3000 т 4
50209 Бо иқтидори борбардорӣ то 500 т 4,7
50210 Теплоходҳои боркаши шиноварии омехта 3,9
Киштиҳои мусофиркаш ва боркашу мусофиркаш:
50211 Саёҳатӣ бо ҳаловати олӣ 2
50212 Бо иқтидори 443 кВт ва беш аз ин 2,3
50213 Бо иқтидори аз 221 то 442 кВт 3,1
50214 Бо иқтидори то 220 кВт 3,8
50215 Киштиҳо бо қанотҳои зериобӣ 4,5
50216 Киштиҳо бо ҳавоболин 5,2
Баржаҳои хушкборгир:
50217 Бо иқтидори борбардорӣ беш аз 1000 т 3,7
50218 Бо иқтидори борбардорӣ аз 300 то 1000 т 4,6
50219 Бо иқтидори борбардорӣ то 300 т 5,8
Баржаҳои моеъкашон:
50220 Бо иқтидори борбардорӣ беш аз 1000 т 3,9
50221 Бо иқтидори борбардорӣ то 1000 т 4,7
Дебаркадерҳо, брандвахтаҳо ва понтонҳо:
50222 металлӣ 3,7
50223 Оҳану бетонӣ 2,4
Қаиқҳои мотордор ва белдор:
50224 Металлӣ ва пластмассӣ 1 2
50225 чўбӣ 1 9
504 Воситаҳои нақлиёти автомобилӣ
Автомобилҳо бо иқтидори борбардорӣ:
50400 то 0,5 20
50401 Беш аз 0,5 то 2 т 14,4
Беш аз 2 т бо захираҳо то таъмири асосӣ:
50402 То 200 ҳаз. км 0,37
50403 Беш аз 200 то 250 ҳаз. км 0,3
50404 Беш аз 250 то 350 ҳаз. км 0,2
50405 Беш аз 350 то 400 ҳаз. км 0,17
Автомобил-самосвалҳои конҳои сангу рег бо иқтидори борбардорӣ[35]:
50406 Аз 27 то 50 т 16,7 0,37
50407 Беш аз 50 то 120 т 14,3 0,3
50408 Аз 120 то 220 т 12,5 0,22
50409 Беш аз 220 т 11,1 0,2
Ядакҳо ва нимядакҳо бо иқтидори борбардорӣ:
50410 То 8 т 16,6
50411 Беш аз 8 т 14
50412 Ядакҳои самосвалҳо 16,6
Ядакҳо ва нимядакҳои гаронбор  (ЧМЗАП) бо иқтидори борбардорӣ:
50413 То 100 т 12
50414 Беш аз 100 т 9
50415 Автомобилҳои дараҷаи махсусан хурд ( бо ҳаҷми кории муҳаррик то  1,2 л) 18,2
Автомобилҳои дараҷаи хурд ( бо ҳаҷми кории муҳаррик беш аз  1,2 то 1,8 л): 18,2
50416 Таъиноти умум 14,3
50417 таксӣ 0,5[36]
Автомобилҳои дараҷаи миёна (бо ҳаҷми кории муҳаррик беш аз  1,8 то 3,5 л):
50418 Таъиноти умум 11 ,1
50419 таксӣ 0,22
Автобусҳои  дараҷаи махсусан хурд (бо дарозии то 5 метр):
50420 Таъиноти умум 14,3 0,44
50421 Таксии маршрутӣ
Автобусҳои дараҷаи хурд (бо дарозии то 7,5 м):
50422 Нақлиёти таъиноти умум 0,22
50423 Нақлиёти идорӣ 12
Автобусҳои дараҷаи миёна ва калон (бо дарозии беш аз 8 м):
50424 Нақлиёти таъиноти умум 0,17
50425 Нақлиёти идорӣ 9,1
Автомобилҳои махсус (санитарӣ, байторӣ, оташнишонӣ, садамавӣ, таъмирӣ, дўкони автомобилӣ ва ба монанди инҳо):
50426 Дар шассии автомобилҳои боркаш 10
50427 Дар шассии автомобилҳо ва автобусҳо 14,3
50428 Ядакмошинҳои махсус 12,5
505 Нақлиёти истеҳсолӣ
50500 Вагонҳои роҳи оҳани камбари пўшида, платформаҳо, вагонҳои пайвасти роҳи оҳани камбар[37] 6,1
50501 Транспортерҳо, систернаҳои роҳи оҳани камбар 5
50502 Нимвагонҳои ҳамлу нақли торфи роҳи оҳани камбар 10
50503 Тепловозҳои мусофиркашу боркаш ва вагонҳои мусофиркаши роҳи оҳани камбар; паровозҳои роҳи оҳани камбар; таҷҳизоти роҳҳои овезаи боркашӣ ва мусофиркашӣ 10
50504 Мотовозҳо, автодрезинҳо,  устохонаҳои боркашу борбардор 4,8
50505 Дрезинаҳои ҷудошаванда ва нақлиётӣ; ядакмошинҳои барқӣ,  мошинҳои барқӣ, вагонеткаҳо, аробачаҳои почта, бағоҷ ва ғ. 12,5
50506 Вагонеткаҳои конҳо, маъдани кўҳӣ, гузаранда бо конвейер 20
50507 Электровозҳо ва агрегатҳои боркаш барои саноат 4,2
50508 Электровозҳои конҳо, маъданӣ, троллеӣ ва аккумуляторӣ; гидровозҳо; аробаҳо барои ҳамлу нақли дўлҳо ва метали моеъ, аробаҳои киштибар 14,3
50509 Думпкарҳо 6,1[38]
50510 Аэрочанаҳои «Амфибия» 20[39]
50511 Мотосиклҳо, мотороллерҳо, мопедҳо 21,3
50512 Велосипедҳо (ба ғайр аз варзишӣ) 25
50513 Аробаҳо, чанаҳо ва  пайвандҳои вагонҳо 15, 1
50514 Новадони сайёри КПТ, паровозу вагонҳои КПТ 8
50515 Электровозҳо барои корҳои  монтажӣ, аз ҷумла барои монтажи чорчўба, крепҳо дар ҳаракати чарху релсҳо 20
506 Нақлиёти магистралии қубургузар 0
50600 Хатҳои газии магистралӣ ва маҳсулоти нафтӣ, қубурҳои нақлиётӣ бо ҷубронкунандаҳои хатӣ, ҳавокашакҳо, обтозакунҳо, палконаҳо. Палконаҳои  санҷишӣ, ҳавогузарҳо 3
Таҷҳизоти системаҳои қубури пневмонақлиёт:
50601 Системаи дохили завод 5
50602 Камераҳои борфарорӣ, боркашӣ, қабулу фиристондан 6,6
50603 Ченкунакҳои ҳаҷман калон,  бункерҳо бо таъминкунандаҳо, зичкунандаҳо, сарпўшҳои ахлотҷамъкунандаҳо ва ҳавокашҳо, ғалақаҳои хатӣ (ЦВС), контейнерҳо (ЦВС), садонишонакҳо,  сиклонҳо, дастгоҳҳои сиклонӣ 10
50604 Дастгоҳҳои гузарандаи пурра маҳкамшаванда, гузарондани тирҳо, ғалақаҳои ҳавоии чархзананда, таҷҳизоти гидравликӣ ва пневматикӣ (дастгоҳҳои  насосӣ, нуқтаҳои сўзишворӣ, гидропанелҳо бо забонакҳо, блокҳои  пневматики дастгоҳҳо) 5,5
50605 Контейнерҳо барои борҳои резанда ва партовҳои маишӣ 8,3
50606 Мошинҳои  шустушўӣ 14,3
507 Нақлиёти коммуналӣ 0
Нақлиёти мусофиркаш:
50701 Троллейбусҳо 10
50702 Қатораҳои боркаш ва вагонҳои таъиноти махсус 4
Вагонҳои роҳи оҳани васеъбар барои саноат (технологӣ):
50703 Вагонҳо барои окатиш ва агломерат 5,9
50704 Вагонҳо барои даравидан; платформаҳо барои гаронборҳо ва фулузпораҳои рехта 6,7
50705 Вагонҳо барои борҳои резандаи металлургӣ 5
50706 Вагонҳо барои боркашии ангишт, маъдани мис, торф, ангиштсанги техникӣ 4,5
50707 Систернаҳо барои борҳои кимиёвӣ 4,2
50708 Систернаҳо барои гази моеъ (пропан, аммиак) 2,5
50709 Вагонҳои намуди бункерӣ барои полимерҳои ғурўшонӣ 3,3
6 Асбобҳо
60000 Болғаҳои пармакунӣ ва метини маъданканӣ, перфораторҳо ва дигар асбобҳои механикӣ, пневматикӣ ва барқӣ 20
60001 Дастгоҳҳои рангрезӣ, пистолетҳои пошдиҳак ва вибраторҳо (ба ғайр аз вибраторҳои истифодаи махсус бо арзиши на камтар аз 100 сомонӣ ё бо мўҳлати истифодабарӣ на камтар аз 1 сол барои сохтмони гидротехникӣ, барои маҷмўи мошинҳои ДС, барои хобондани бетон ҳангоми гузоштани қубурҳои фишории оҳану бетонӣ) 20
60002 Дигар асбобҳо 20
Асбобҳо барои хизматрасонӣ ва таъмири роҳҳои оҳан
60003 Асбобҳои гидравликии суръатфизо, ҳамворкунанда, тобдиҳандаҳои мехи печдор, каҷмехзанандаҳо 20
60004 Дастгоҳҳои релсии маъданкашщонӣ, кафшерӣ ва суфтакунии сайёр 10,9
60005 Дигар асбобҳои роҳи оҳан 11,1
7 Инвентар ва лавозимоти истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ
70000 Инвентари кмштиҳо,  контейнерҳои ҳаматарафаи чўбӣ, мебел ва инвентари боғҳо, боғҳои ҳайвонот ва синамоҳо; либоси инвентари саҳнаҳо; дигар инвентари истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ 9,1[40]
70001 Контейнерҳои ҳаматарафаи металлӣ (аз ҷумла сейфҳо), мебели толорҳои тамошобинон ва театрҳо 8,8
70002 Камераҳои аксбардории репродуксионӣ, чорчўбаҳои равшанидиҳандаи нусхабардорӣ 14
Инвентари меҳмонхонаҳо ва ташкилоти хоҷагидорӣ
70003 Мебел (ба ғайр аз мебел дар гарнитурҳо) 10
70004 Мебел дар гарнитурҳо, қолинҳо, ойинаҳо 15
70005 Арматура ва асбобҳои электронӣ 15
70006 Қолинҳо барои роҳрав, пардаҳо барои тирезаҳо, ҷойпўш ва либос барои ошхонаи меҳмонхонаҳо 20
70007 Расмҳо дар чорчўбаҳо 4
70008 Ҳайкалҳои биринҷӣ ва мармарӣ
70009 Лавозимоти ҷойпўш 20
70010 Рафҳои поядор 15
70011 Аробачаҳо (трансбордерҳо) 20
70012 Ғўлафаршкунии металлӣ, тақсимкунандаҳои бастаҳои металлӣ, чаппакунандаҳо зарфҳо, дастгоҳҳои пешаки баркашида печонидани тиргакҳо ва пайвандиҳо, дастгоҳҳои механиконидашудаи борбардор барои кранҳо ва борбардорҳо (пантографҳо, спредерҳо ва ғ.) 15,4
8 Чорвои корӣ
80000 Аспҳо, шутурҳо, чорвои калони шохдор ва дигар чорво 20
9 Ниҳолзорҳои бисёрсола
Дарахтзори муҳофизатӣ ва дигар ниҳолзорҳои қитъаҳои ҷангал:
90000 Аз дарахтони булут ва сўзанбарг 2
90001 Аз дигар намудҳо 2,5
90002 Плантатсияҳои чой 2
90003 Плантатсияи розак 10
Плантатсияи ниҳолҳои ситрусӣ:
90004 мандаринӣ 10
90005 Лимўгӣ ва апелсинӣ
Ниҳолҳои серҳосилии тухми офтобпараст
90006 Ниҳолҳои пайваншавандаи баланд 5
90007 Ниҳолҳои пайваншавандаи миёна 5
Ниҳолҳои меваҳои донакдор
90010 Олучаи дарахтмонанд 10
90011 Олу 10
90012 Гелос 10
90013 Шафтолу 20
90014 Зардолу 15
Буттамеваҳо
90015 Қулфинай 20
90016 Буттаи қот 10
90017 Бектошӣ 10
90018 Тамашк 10
Марминҷон 6
90019 Ғубайро 10
90020 Токзорҳо 3,3
90021 Клюква 5
10 Хароҷоти асосӣ оид ба беҳтар намудани замин
100000 Хароҷоти асосӣ оид ба беҳтар намудани замин 20
11 Дигар воситаҳои асосӣ
110000 Ҳайвонҳои сирк ва боғҳои ҳайвонот 20
110001 Ҳайвонҳои боғи ҳайвонот 18

Замимаи 2

Нақшаи воситаҳои асосие, ки

ба гурўҳҳои истеҳлокӣ дохил мегарданд

 

Номгўй Эзоҳ
   

ГУРЎҲИ ЯКУМ

Ҳамаи воситаҳои асосии нопойдори мўҳлати истифодаи муфидашон аз 1 то 3 сол

 

  Олотҳои махсус, инветар ва лавозимот  
  МЭҲ, дастгоҳҳои перфоратсионӣ ва воситаҳои коркард  
  Генераторҳои дизелӣ  
   

ГУРЎҲИ ДУЮМ

Ҳамаи воситаҳои асосии  мўҳлати истифодаи муфидашон

аз 3 то 7 сол

 

  Таҷҳизоти электронӣ ва воситаҳои алоқа  
  Автомобилу тракторҳо  
  Автомобилҳои боркаш, автобусҳо  
  Мебелҳои идоравӣ  
  Автомобилҳои сабукрав  
  Муҳаррикҳои электрикӣ  
   

ГУРЎҲИ СЕЮМ

Ҳамаи воситаҳои асосии мўҳлати истифодаи муфидашон

аз 7 то 10 сол

 

  Автомобилҳои махсус ва автоядакҳо  
  Мошинҳои  пурқудрат ва таҷҳизотҳо  
   

ГУРЎҲИ ЧОРУМ

Ҳамаи воситаҳои асосии  мўҳлати истифодаи муфидашон

аз 10 то 15 сол

 

  Мошинҳо ва таҷҳизотҳо барои ҳамаи соҳаҳои саноат, истеҳсолоти рехтагарӣ; таҷҳизотҳои оҳангарию пресскорӣ;  
  Нақлиёти ҳавоӣ  
  Воситаҳои интиқоли электрикӣ  
   

ГУРЎҲИ ПАНҶУМ

Ҳамаи воситаҳои асосии  мўҳлати истифодаи муфидашон

аз 15 сол зиёд

 

  Воситаҳои нақлиётии роҳи оҳан, баҳрӣ ва дарёӣ  
  Қубурҳо  
  Таҷҳизоти техникии ҳароратӣ, таҷҳизотҳои турбинадор  
  Биноҳо, иншоот, сохтмон  

 

М У Н Д А Р И Ҷ А

Меъёрҳои ягонаи ҳисоб намудани  истеҳлоки (хўрдашавии) воситаҳои асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  Нақшаи воситаҳои асосие, ки ба гурўҳҳои истеҳлокӣ дохил мегарданд

Биноҳо ________________________________________________________

Биноҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ.___________________________

 Иншоот.___________________________________________________________

Чоҳи нафт ва газ._______________________________________________

     Иншооти гидротехникӣ_________________________________________

     Иншооти хоҷагии нақлиёт, алоқа ва дигар соҳаҳо._______________

     Дигар иншоотҳо._________________________________________

     Гармхонаҳо ва парвардахонаҳо_________________________________

Дастгоҳҳои фиристанда.__________________________________

       Дастгоҳҳои интиқоли қувваи барқ ва алоқа_______________________

    Қубурҳо__________________________________________

Қубурҳои газ:

Мошинҳо ва таҷҳизот.________________________________________

      Мошинҳо ва таҷҳизоти қувва._______________________________________

       Таҷҳизоти  техникаи ҳарорат._______________________________________

       Таҷҳизоти турбинадор.._________________________________________________

       Муҳаррикҳои электрикӣ ва дизел-генераторҳо..___________________________

       Дастгоҳҳои комплексӣ.__________________________________________________

       Муҳаррикҳои дарунсўз.___________________________________________________

        Тракторҳо..______________________________________________________________

        Таҷҳизоти иқтидории дигар_________________________________________

        Таҷҳизоти металлбур_________________________________________________

        Дастгоҳу таҷҳизот барои истеҳсолоти рехтагарӣ._______________________

Таҷҳизоти оҳангарию пресскорӣ._________________________________________

Таҷҳизот барои истеҳсоли абразивҳо ва  алмос..___________________________

Дастгоҳ ва таҷҳизоти компрессорӣ.._______________________________________

Насосҳо…______________________________________________________________

Дастгоҳҳо ва таҷҳизот барои тозакунии газ ва  дастгоҳҳо ва таҷҳизоти         ҳавотозакунӣ.____________________________________________________________________ Мошинҳо ва таҷҳизоти борбардории нақлиётӣ ва боркунандаю борфарорӣ      ё

Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои заминӣ ва дар кони сангу рег._____________

Мошинҳо ва таҷҳизот барои гидромеханизатсия..____________________________

Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои бетонӣ ва пардозгарӣ____________________

Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои роҳсозӣ..-__________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои сутундор..________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизот барои ҷой кардани кабелҳо.._____________________________

Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои зериобии техникӣ._______________________

Мошинҳо ва таҷҳизот барои газкафшерӣ ва буриши барқӣ.___________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти резакунандаю майдакунанда, ба навъҳо ҷудокунанда ва тозакунии маъдан__________________________________________________________

Таҷҳизоти иктишофи геологӣ.____________________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизот барои корҳои зеризаминӣ ва кушодаи кўҳӣ.________________

Зарфҳои тамоми намуд барои ҷараёнҳои технологӣ.__________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти металлургияи сиёҳ.__________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизот барои  металлургияи ранга.____________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати кимиё ва нуриҳои маъданӣ__________________

Таҷҳизоти мубодилаи гармӣ ва оташдонҳои саноати кимиё ва дигар таҷҳизоти махсус_____________________________________________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти нафту газкашӣ ва пармакунӣ._______________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати коркарди нафт_____________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати нафтию кимиёвӣ.______________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати коркарди варақсанг________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати  газ______________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати  торфӣ.__________________________________

Таҷҳизоти саноати  электронӣ.__________________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати масолеҳи сохтмонӣ________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати шишабарорӣ______________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати кабел..___________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати ҷангал..___________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати чўбгарӣ._______________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати селлюлозию коғазӣ._____________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати ҷангалу кимиёвӣ.._______________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати матбаа..________________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати сабук.._____________________________________

Таҷҳизоти технологии саноати  хўрокворӣ.._____________________________________

Таҷҳизоти саноати гўшту шир___________________________________________

Таҷҳизоти саноати моҳӣ________________________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти нақлиёти роҳи оҳан._________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти нақлиёти дарёӣ..__________________________________

Таҷҳизоти алоқа______________________________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти кишоварзӣ._________________________________________

Таҷҳизоти савдо ва  хўроки умум____________________________________________

Таҷҳизоти махсусгардонидашудаи киностудияҳо, фабрикаҳои нусхабардории кино ва шабакаҳои кино._________________________________________________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти саноати тиббӣ ва микробиологӣ_______________________

Дигар намуди мошинҳо ва таҷҳизоти кории махсусгардонидашуда._______________

Таҷҳизоти андозакунӣ ва танзимкунандаи асбобҳо ва дастгоҳҳои озмоишгоҳҳо….

Техникаи ҳисоббарор.__________________________________________________________

Дигар мошинҳо ва таҷҳизот_________________________

Мошинҳо ва таҷҳизоти хоҷагии коммуналӣ______________________

Таҷҳизоти варзишӣ_____________________________________________

Таҷҳизоти махсусгардонидашудаи театрҳо______________________

Дигар намудҳои мошинҳо ва таҷҳизот____________________________

Дигар намудҳои мошинҳо ва таҷҳизот_____________________________

Воситаҳои нақлиётӣ________________________________

Паровозу вагонҳои роҳи оҳан____________________________________

Флоти дарёӣ.__________________________________________________

Воситаҳои нақлиёти автомобилӣ_________________________________

Нақлиёти истеҳсолӣ.____________________________________________

Нақлиёти магистралии қубургузар________________________________

Нақлиёти коммуналӣ______________________________________

Инвентар ва лавозимоти истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ________

Инвентари меҳмонхонаҳо ва ташкилоти хоҷагидорӣ _____

Чорвои корӣа__________________________________________

Ниҳолзорҳои бисёрсола__________________________________

Ниҳолҳои серҳосилии тухми офтобпараст________________

Ниҳолҳои меваҳои донакдор ______________________________

 Буттамеваҳо_________________________________________

Хароҷоти асосӣ оид ба беҳтар намудани замин_____________

 

Дигар воситаҳои асосӣ___________________________________

[1] Барои хатњои лойқазор, ки њангоми интиқоли такшинњои ангиштї, антратситї ва сементї истифода мешавад, коэффисиенти 2,0 татбиқ мегардад.

[2] Барои муассисањои саноати кўњию кимиёвї ва барои хатњои интиқоли кислотањои соњаи кимиёи асосї коэффисиенти 4,7 татбиқ мегардад.

[3] Барои хатњои қубури технологї дар соњањои кимиёи кўњї ва асосї  коэффисиенти 3,4-ро татбиқ менамоянд.

[4] Ба таркиби дастгоњи дегхонањо њам таљњизоти асосї ва њам ёрирасон дохил мешавад:

а) худи дег: устувонањо, буғгармкунакњо,  экономайзерњо,  њавогармкунакњо ва ғ.; б) дастгоњи кашанда ва дамдињї; в) дастгоњи хокистаркашак; г) таљњизоти гидрохокистаркашак (дар доираи дегхона): оњанбастьи чоњ, чоњи оббар, мошинњои сангмайдакунак, дастгоњњои хокистаркашак, қуттињо, патрубкаи гузариш, ғалакањои кафшершаванда, сарпўшњо,рўдањои фарориш, хатњои қубурњо, асбобњои хокистаркашак, насосњои тозакунандаи об, оббар, регї,  шандорњо, оњанкашак, инчунин таљњизоти барқї ва кабелњо; д) таљњизот барои чангтайёркунї ва интиқоли чанг, осиёбњо, таъминкунакњо,  шнекњо, тарозуњои тасмадор, сиклонњо, сепараторњо, анборњои махсуси ангиштсанг ва ашёи мутавассит, қубурњои чангу њавогузар, қуттињо, сарпўшњои хомўшкунанда ва танзимкунанда, қубурњои фосилавї; е) асбобњои назоратию санљишии гармї ва автоматика дар доираи дастгоњњои дегхона.

[5] Ба таркиби таљњизоти ёрирасони турбоагрегатњо дохил мешаванд: конденсатор, насосњои конденсатї, хунуккунандаи газ, қубурњои гирдгардї ва таъинкунанда, турбонасосњо, деаэраторњо, дастгоњњои коњиш ва хунуккунанда, бухоркунакњо, хољагии бо равған коркунанда,  эжекторњо, дастгоњњои регенеративї бо гармкунакњо, барангезандагон, гармкунакњои мазут, хунуккунандаи буғ ва газ, қубурњои  шинањо, трансформаторњои љараён ва шиддат, асбобњо, таљњизоти барқии турбогенератор дар доираи дастгоњи мошинї.

[6] Њангоми кор кардан дар хољагии қишлоқ коэффисиенти 1,2 татбиқ мегардад.

[7] Барои тракторњои Т-100, Т-130, Т-180 ва навъњои онњо, ки барои гузаронидани кабелњо истифода бурда мешаванд,  коэффисиенти 1,3 татбиқ мешавад.

[8] Барои  насосњо ва арматурњои ба таври кимиёвї тоза кардани об, ки бо муњити вазнин алоқаманд аст коэффисиенти 5,4 татбиқ мегардад.

[9] Барои таљњизоти сутуни киштї ва зеристгоњњои маљмўавии трансформаторњо 6 – 35/ 0,38 кВ дастгоњи кушода коэффисиенти 1,5 татбиқ мешавад.

[10] Барои вентиляторњои марказгурез, ки дар шароити агрегатї (кўрањо, хушккунакњо) дар саноати масолењи сохтмонї кор мекунанд  коэффисиенти 1,8 ва барои вентиляторњои њавотозакунии асосї дар конњои ангишт бо коэффисиенти 0,6 татбиқ мегарданд.

[11] Барои конвейерњои тасмагии кон коэффисиенти 1,8 татбиқ мегардад.

[12] Барои конвейерњои чархдор, дўлдор ва элеваторњо, ки барои интиқоли маводи абразивї дар саноати масолењи сохмонї истифода бурда мешавад, коэффисиенти 1,4 татбиқ мегардад.

[13] Барои конвейерњои тасмагї дар қитъањои ангишт коэффисиенти 0,85 татбиқ мегардад.

[14] Барои автоборкунакњо, ки дар корхонањои тањвили мањсулоти кимиёвї истифода мешаванд,  коэффисиенти 1,3, дар базањои намак – 1,6; барои боркунакњои барқї – мутаносибан 1,5 ва 1,8 татбиқ мегарданд.

[15] Барои конвейерњои тасмагї дар қитъањои ангишт коэффисиенти 0,85 татбиқ мегардад.

[16] Њангоми истифодабарии релсборкунакњо ва роњњаракаткунандагон дар қитъањои ангишт  коэффисиенти 1,4, бароит мошинњои борбардор – коэффисиенти 2,3 татбиқ мегардад.

[17] Њангоми истифодабарии катакњои конњо дар қитъањои ангишт  коэффисиенти 0,8 татбиқ мегардад.

[18] Њангоми истифодабарии ғарғараи борбардории конњо дар корхонањои ангишт коэффисиенти 0,85 татбиқ мегардад.

[19] Њангоми истифода дар қитъањои ангишт коэффисиенти 1,2 татбиқ мегардад.

[20] Барои мошинањои бетономехтакунандаи тамғаи КамАЗ, ки бетонро ба масофаи зиёда аз 10 км мекашонанд, коэффитсиенти 1,6 истифода бурда мешавад

[26] Барои таљњизот аз шишаи органикї, ки бо коэффисиенти 4,0 татбиқ мегардад.

[27] Барои  дастгоњњои мубодилакунандаи гармї, ки дар истеъмоли қатрон дар катализатори қатронї истифода мешавад, коэффисиенти 0,4 татбиқ мегардад.

[29] Барои контейнерњои вулканизатсионї мањсулоти резинию техникї аз рўи коэффисиенти 1,3 татбиқ мегардад.

[30] Дар истењсолоти барқарорсозии шинањои фарсудашуда коэффисиенти 1,2; барои пресскунии вулканизатсионию гидравликї дар истењсоли мањсулоти резинї коэффисиенти – 1,4 татбиқ мегардад.

[32] Меъёрњои њисоб намудани истењлок (хурдашавї) аз рўи мошинњои заминавї вобаста ба гурўњ ва намудњои дахлдори таљњизот ва мошинњо қабул карда мешаванд.

[33] Барои мошинњои молиданї ва хушккунандаи пластинаи ташаккулёфта, ки ба сифати мавод асосан пўлоди карбони муқаррарї истифода мешавад, коэффисиенти 1,8 татбиқ мегардад.

[34] Барои конњо ва фабрикањои конњои маъдан  коэффисиенти 2 татбиқ мегардад

[35] Барои тамоми гурўњњои автосамосвалњо бо иқтидори борбардории 27 т ва беш аз ин, ки доимо дар кони сангу рег бо масофаи берун кашондани сангу рег то 1 км кор мекунанд, меъёрњо бо фоиз аз арзиши мошин, дар њолатњои дигар – бо фоиз аз арзиши мошин барои 1000 км масофаи дар роњ будан татбиқ мегардад.

[36] Барои автомобилњои «Москвич-2140, 2141» соли барориш то с.1990 коэффисиенти 1,3; барои автомобилњое, ки ба сифатитаълимї, њангоми тайёр намудани ронандањо истифода мешаванд, коэффисиенти 1,8 татбиқ мегарданд

[37] Барои вагонњои пайваст ва платформањои роњи оњани камбар, ки барои тањияи чўбу тахта истифода мешаванд, коэффисиенти 2,0 татбиқ мегардад

[38] Барои думпкарњо, ки дар конњои сангу рег кор мекунанд, коэффисиенти 1,6; дар металлургияи сиёњ – 1,15 татбиқ мегардад.

[39] Барои аэрочанањои КА-30 коэффисиенти 0,7 татбиқ мегардад

[40] Барои мебели синамоњо бо кори якуним ва дубаста коэффисиенти 1,5 татбиқ мегардад.

Инчунин кобед

namozi_juma1

НАМОЗИ ТАРОВИҲ

Намози таровиҳ дар моҳи шарифи Рамазон хонда мешавад. Ин намоз аз 20 ракъат иборат мебошад. …