Главная / Ҷамъият / ЛИЗИНГ ИҶОРАИ МОЛИЯВӢ ЧИСТ ?

ЛИЗИНГ ИҶОРАИ МОЛИЯВӢ ЧИСТ ?

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДАР БОРАИ ИҶОРАИ МОЛИЯВӢ (ЛИЗИНГ)

(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли 2003, №4, мод.139;

Қонуни ҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; аз 14.11.2016 с., №1375)

Қонуни мазкур асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодии иҷораи молиявӣ (лизинг)-ро  (минбаъд – лизинг) муайян намуда, муносибатҳое, ки дар раванди фаъолияти лизингӣ ба вуҷуд меоянд, танзим менамояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375) 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

leasing_mainpage_screen

Моддаи 1. Соҳаи татбиқи Қонуни мазкур

Соҳаи татбиқи Қонуни мазкур лизинги молу мулке мебошад, ки ба ашёҳои ғайриистеъмолӣ мансуб буда, бо мақсади соҳибкорӣ барои соҳибӣ ва истифодабарии муваққатӣ ба шахсони ҳуқуқӣва соҳибкорони инфиродӣ дода мешаванд.  (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375) 

Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ

                  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– лизинг – маҷмӯи муносибатҳои ташкилӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқие, ки ба иҷрои шартномаи лизинг вобастаанд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– лизинги молиявӣ – намуди лизинг, ки баъди ба анҷом расидани муҳлати он ҳуқуқи моликият ба предмети лизинг метавонад тибқи шартнома ба лизинггир гузарад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– лизинги амалиётӣ – намуди лизинг, ки баъди ба анҷом расидани муҳлати он предмети лизинг ба моликияти лизинггир намегузарад ва ба лизингдеҳ баргардонида мешавад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– лизинги баргардонидашаванда – намуди лизинг, ки тибқи он лизинггир молу мулки худро ба лизингдеҳ бо шарте мефурӯшад, ки минбаъд лизингдеҳ ин молу мулкро ба лизинггир ба лизинг месупорад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– фаъолияти лизингӣ – намуди фаъолияти сармоягузорӣ оид ба харидани молу мулк ва ба лизинг додани он;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– хизматрасониҳои (корҳои) иловагӣ – хизматрасониҳое (корҳое), ки лизингдеҳ ё фурӯшанда то оғози истифодабарӣ ва ё дар ҷараёни истифодаи предмети лизинг ба лизинггир расонидаанд ва ба иҷрои шартномаи лизинг вобаста мебошанд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– шартномаи лизинг – аҳди хаттие, ки мутобиқи он лизингдеҳ уҳдадор мешавад  молу мулки нишондодаи лизинггирро аз фурӯшандае, ки ҳамин лизинггир муайян кардааст, ҳамчун моликият харидорӣ намуда, онро барои соҳибӣ ва истифодабарии муваққатии бо пардохт барои мақсадҳои соҳибкорӣ ба лизинггир пешниҳод намояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи лизинг

                   (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи лизинг ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 4. Предмети лизинг

                   (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Предмети лизинг метавонад ҳама гуна ашёву анҷоми ғайриистеъмоли, аз ҷумла корхонаҳо ва дигар маҷмааи амволи, бино, иншоот, таҷҳизот, воситаҳои нақлиёт ва дигар амволи манқул ва ғайриманқуле бошанд, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешаванд.  (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Предмети лизинг наметавонад қитъаҳои замин ва дигар объектҳои табии ва инчунин амволе бошад, ки гардиши озоди он маҳдуд ё манъ карда шудааст, ё барои он тартиби махсуси муомилот муқаррар гардидааст.  (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Маҳдуд ё манъ будани гардиши озоди молу мулк, аз ҷумла,  тартиби махсуси гардиши молу мулкро, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 5. Субъектҳои лизинг

(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Субъектҳои лизинг инҳо мебошанд:  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– лизингдеҳшахси воқеӣ ё соҳибкори инфиродие, ки аз ҳисоби маблағҳои ҷалбгардида ё худи дар ҷараёни татбиқи шартномаи лизинг молу мулкро  ба моликият мехарад ва онро ба сифати предмети лизинг ба лизинггир ба ивази маблағи муайян ба мӯҳлат ва бо шартҳои муайян барои соҳибӣ ва истифодаи муваққатӣ бо гузаштан ё нагузаштани ҳуқуқи моликият ба предмети лизинг ба лизинггир  медиҳад. Ташкилотҳои тиҷоратӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикис­тон ва ҳуҷҷатҳои таъсисиашон метавонанд ширкатҳои лизингиеро таъсис диҳанд, ки танҳо функсияи лизингдеҳро иҷро менамоянд;  (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– лизинггиршахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродие, ки мутобиқи шартномаи лизинг вазифадор аст, предмети лизингро ба ивази маблағи муайян ба мӯҳлат ва бо шартҳои муайян барои соҳибӣ ва истифодаи муваққатӣ қабул намояд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– фурӯшанда – шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродие, ки мутобиқи шартнома молу мулкеро, ки предмети лизинг ҳисоб мешавад, ба лизингдеҳ дар мӯҳлати шартгардида мефурӯшад. Фурӯшанда ҳамзамон метавонад дар доираи як муносибати ҳуқуқии лизинг  ба сифати лизинггир  баромад намояд. (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Субъекти лизинг метавонанд резидентҳо ва ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 51 . Намудҳои лизинг

(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Намудҳои лизинг инҳоянд:  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– лизинги молиявӣ;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– лизинги амалиётӣ;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– лизинги баргардонидашаванда.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Дар шартномаи лизинг бояд яке аз намудҳои лизинги дар қисми якуми моддаи мазкур муайяншуда пешбинӣ карда шавад. Бо мувофиқаи тарафҳо мумкин аст фурӯшандаи молу мулкро лизингдеҳ муайян намояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизинге, ки дар он лизинггир ва лизингдеҳ резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд лизинги дохилӣ ҳисоб мешавад ва лизинге, ки дар он яке аз субъектҳо ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, лизинги байналмилалӣ ба ҳисоб меравад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 6. Сублизинг

                   (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Сублизинг – намуди зеркирояи предмети лизинг, ки мувофиқи он лизинггир тибқи шартномаи лизинг ба шахсони сеюм (лизинггирон аз рӯи шартномаи сублизинг) молу мулкеро, ки пештар аз лизингдеҳ тибқи шартномаи лизинг гирифтааст ва он предмети лизинг мебошад, бо пардохт ва ба муҳлати мутобиқ ба шартҳои шартномаи сублизинг барои соҳибӣ ва истифодабарӣ медиҳад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ҳангоми ба сублизинг додани молу мулк ҳуқуқи талаб ба фурӯшанда тибқи шартномаи сублизинг ба лизинггир мегузарад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Додани предмети лизинг ба сублизинг бо розигии хаттии лизингдеҳ анҷом дода мешавад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Муҳлати сублизинг набояд аз муҳлати лизинг, ки шартномаи лизинг муқаррар  намудааст, зиёд бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

БОБИ П. АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ МУНОСИБАТҲОИ ЛИЗИНГӢ

(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 7. Шакл ва мазмуни шартномаи лизинг

                     (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Шартномаи лизинг сарфи назар аз мӯҳлаташ дар шакли хаттӣ баста мешавад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Барои иҷрои ӯҳдадориҳои худ аз рӯи шартномаи лизинг субъектҳои лизинг шартномаҳои ҳатмӣ ва иловагӣ мебанданд.(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ба шартномаҳои ҳатмӣ шартномае мансуб мебошад, ки мутобиқи он молу мулк аз фурӯшанда ба лизингдеҳ, дода мешавад.Ба шартномаҳои иловагӣ шаргномаи ҷалб намудани маблағҳои пулӣ, шартномаи гарав, шартномаи кафолат, шартномаи замонат ва ғайраҳо мансуб мебошанд.  (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Шартномаи лизинг  бояд:  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

–          предмети шартнома;

–     тартиби таҳвил ва қабули амвол; (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300)

–     ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои тарафҳо;

–     истифодаи амвол, нигоҳубину таъмир ва таҷдиди он;

–   мӯҳлати лизинг(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

–   пардохтҳои лизинг ва муҷозотҳои ҷаримавӣ;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

–   масъулияти тарафҳо;

–   тартиби ҳаллу фасли баҳсҳо;

–   шартҳои пеш аз мӯҳлат бекор кардани шартнома;

–   амали тарафҳо оид ба анҷомрасонии аҳдҳо;

–   форс – мажор;

–  суроғаҳои ҳуқуқи ва реквизитҳои бонкӣ;

–  ва шартҳои дигарро муайян намояд.

Шартномаи лизинг шартҳои расонидани хизматрасонии иловагӣ ва гузаронидани корҳои иловагиро метавонад дар бар гирад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Номгӯи, ҳаҷм ва арзиши хизматрасониҳои (корҳои) иловагӣ бо созишномаи тарафҳо муайян карда мешавад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Бо созишномаи тарафҳо дар шартномаи лизинг мумкин аст шартҳои дигари лизинг муайян карда шаванд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Шартномаи лизинг метавонад пешбинӣ намояд, ки интихоби фурӯшанда ва молу мулки харидоришаванда аз ҷониби лизингдеҳ анҷом дода шавад. Дар ин ҳолат лизингдеҳ барои интихоби фурӯшанда ва предмети лизинг масъулиятро ба зимма мегирад. (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Шартномаи лизинг метавонад ҳуқуқи лизинггирро барои дароз намудани мӯҳлати лизинг бо нигоҳ доштан ё тағйир додани шартҳои шартномаи лизинг пешбинӣ намояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 8. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои лизингдеҳ

                 (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Иҷорадеҳ ҳуқуқ, дорад:

а) пардохтҳои лизинги мӯҳлаташон гузаштаро, ки бояд ба ӯ пардохт карда шаванд ва инчунин ҷуброни зарарро талаб намояд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

б) аз болои фаъолияти лизинггир дар он қисмате, ки ба предмети лизинг ва иҷрои ӯҳдадориҳои лизинггир мутобиқи шартномаи лизинг мансуб аст, назорат барад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

в) дар ҳолати аз тарафи лизинггир вайрон гардидани ӯҳдадориҳо оиди баргарлонидани предмети лизинг, ворид намудани пардохтҳоро барои мӯҳлати вайронкардашуда ва ҷуброни зарар талаб намояд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

г) аз лизинггир иттилооти заруриро ба таври хаттӣ барои анҷом додани назорат аз болои вазъияти молиявии лизинггир талаб намояд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

д) ба предмети лизинг тамғае гузорад, ки вай аз моликияти лизингдеҳ будани ин ашё ва он мутобиқи шартномаи лизинг дар соҳибӣ ва истифодабарии лизинггир қарор доппан гувоҳӣ диҳад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

е) предмети лизингро аз лизинггир дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур талаб намояд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизингдеҳ ӯҳдадор аст:  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

а) предмети лизингро, ки бо лизинггир мувофиқа шудааст, аз фурӯшанда барои моликияти худ харидори намояд ва онро бо шартҳои дар шартномаи лизинг муайянгардида барои соҳибӣ ва истифодабарӣ ба лизинггир диҳад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

б) баъди харидори намудани предмети лизинг фурӯшандаро ба таври хаттӣ дар бораи он, ки вай барои додан ба лизинг ба шахси муайян (лизинггир) таъин гардидааст, огоҳ  намояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизингдеҳ метавонад ҳуқуқу ӯҳдадориҳои дигаре дошта бошад, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шартномаи лизинг муқаррар намудааст.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 9. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои лизинггир

(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизинггир ҳуқуқ дорад:  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

а) предмети лизингро мутобиқи шартҳои шартномаи лизинг  соҳибӣ кунад ва истифода барад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

б) бевосита ба фурӯшандаи (таҳвилгари) предмети лизинг талаботро нисбати сифат ва пуррагӣ, мӯҳлати таҳвил ва талаботи дигареро, ки шартномаи хариду фурӯши байни фурӯшанда (таҳвилгар) ва лизингдеҳ муқаррар намудааст, пешниҳод намояд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

в) аз гирифтани предмети лизинг даст кашад ё ивази предмети лизингро талаб намояд, шартномаи лизингро бекор кунад, агар предмети лизинг таҳвил нашуда бошад, аз мӯҳлат дер таҳвил шуда бошад ё бо камбудиҳои ислоҳнашавандае таҳвил шуда бошад, ки ба истифодабарии предмети лизинг мутобиқи таъиноти дар шартномаи лизинг пешбинишуда монеъ гарданд, ба истиснои ҳолатҳое, ки интихоби таҳвилгар аз ҷониби лизинггир анҷом дода шуда бошад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

г) баъди катъ гардидани шартномаи лизинг  ҷуброни арзиши беҳгардонидашудаи предмети лизингро, ки барои предмети лизинг бидуни зарар ҷудонашаванда мебошад ва лизинггир, бо розигии лизингдеҳ, аз ҳисоби маблағҳои худ анҷом додааст, талаб намояд, агар дар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

д) камкунии маблағи пардохтҳои лизингро талаб намояд, агар бинобар ҳолатҳос ки ӯ барои онҳо ҷавобгар нест, шароитҳои истифодабарӣ, ки дар шартномаи лизинг пешбинӣ шудаанд, ба таври назаррас бад шуда бошанд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

е) предмети лизингро, ки тибқи шартномаи лизинг гирифтааст, бо розигии хаттии лизингдеҳ барои сублизинг ба шахси сеюм диҳад ва дар назди ӯ мутобиқи шартномаи лизинг масъул боқӣ монад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизинггир ӯҳдадор аст:  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

а) дар сурати ба шартҳои шартномаи лизинг ҷавобгӯй будани предмети лизинг онро қабул намояд ва предмети лизингро аз рӯи таъиноташ тибқи шартнома лизинг  истифода барад; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

б) аз ҳисоби худ хизматрасонии техникӣ, таъмири асосӣ ва ҷории предмети лизингро (аз ҷумла пардохтҳои коммуналии заруриро вобаста ба предмети лизинг) анҷом диҳад, агар дар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

в) ба лизингдеҳ иттилоотӣ барои анҷом додани назорати вазъи молиявии ӯ зарурбударо пешниҳод намояд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

г) барои лизингдеҳ бемонеа дастрас буданро ба предмети лизинг таъмин намояд, инчунин тибқи дархости хаттии лизингдеҳ иттилоотро оид ба ҳолати техникии предмети лизинг ба вай пешниҳод намояд, агар шартнома ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

д) баъди қатъ гардидани шартномаи лизинг  ба лизингдеҳ предмети лизингро  дар он ҳолате, ки гирифта буд, бо назардошти кӯҳнашавии мӯътадил ё дар  ҳолате, ки дар шартномаи лизинг муқаррар гардидааст, баргардонад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизинггир метавонад ҳуқуқу ӯҳдадориҳои дигаре дошта бошад, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаи лизинг муқаррар намудаанд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 10. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои фурӯшанда

Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои фурӯшанда мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаи хариду фурӯш ё таҳвил муайян карда мешаванд.

Лизинггир ҳукук дорад талабхоеро, ки аз шартномаи хариду фуруши байни фурушанда ва лизингдеҳ басташуда, аз ҷумла дар бобати сифат ва мукаммалии молу мулк, муҳлатҳои таҳвили он ва дар дигар ҳолатҳои ба таври лозима иҷро нагардидани шартнома бармеоянд, бевосита ба фурӯшандаи предмети шартномаи лизинг пешниҳод намояд. Дар ин ҳолат лизинггир ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои барои харидор пешбинигардидаро бе розигии лизингдеҳ, ба ғайр аз ӯҳдадориҳои пардохти молу мулки  харидашуда ва бекор кардани шартномаи хариду фурӯшро бо фурӯшанда, дорад. (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Фурӯшанда оиди як зарари расонидашуда набояд ҳамзамон ҳам дар назди лизингдеҳ ва ҳам  дарназди лизинггир масъулият дошта бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Дар ҳолате, ки шартномаи лизинг бо иштироки лизингдеҳ, лизинггир ва фурӯшандабаста шуда бошад, он гоҳ ҳуқуқ ва вазифаҳои фурӯшанда мутобиқи шартномаи лизинг  муқаррар карда мешаванд. (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Моддаи 11. Тағйирдиҳи ва бекор кардани шартномаи лизинг

                      (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Бо талаби яке аз тарафҳо шартномаи лизинг дар ҳолатҳои пешбининамудаи шартнома ё санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст тағйир дода шавад ё бо тартиби суди пеш аз мӯҳлат бекор карда шавад. (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Дар ҳолатҳои зерин аз рӯи талаби иҷорадеҳ шартномаи иҷораи молиявӣ мумкин аст бо созишномаи тарафҳо ё аз ҷониби суд пеш аз мӯҳлат бекор карда шавад, предмети иҷораи молиявӣ бошад, ба иҷорадеҳ аз ҳисоби лизинггир баргардонида шавад:  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

а) агар лизинггир  ҳолати предмети лизингро ба таври назаррас бад гардонад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

б) агар лизинггир предмети лизингро бо вайрон кардани шартҳои шартном лизинг ё шартҳои таъинотии предмети лизинг, сарфи назар аз огоҳии хаттии лизингдеҳ дар бораи хотима додани ҳамин гуна амалҳо, истифода барад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

в) агар лизинггир баъди ба охир расидани мӯҳлати пардохте, ки шартномаи лизинг муқаррар намудааст, ду маротиба ва ё бештар аз он паси  ҳам  пардохти номбурдаро, ворид накунад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

г) агар лизинггир таъмири асосии предмети лизингро дар мӯҳлатҳои дар шартномаи лизинг муқарраргардида ва дар сурати дар шартнома набудани онҳо бошад, дар мӯҳлати муқаррари анҷом надиҳад, дар ҳамон ҳолатҳое, ки мутобиқи қонун ё шартномаи иҷораи мол ӯҳдадории гузаронидани таъмири асоси ба зиммаи лизинггир гузошта шуда бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Дар ҳолатҳои зерин бо талаби лизинггир шартномаи иҷораи молиявӣ мумкин аст бо созишномаи тарафхо ё аз ҷониби суд пеш аз мӯҳлат бекор карда шавад, предмети иҷораи мол бошад, ба иҷорадеҳ аз ҳисоби ӯ баргардонида шавад:  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

а) агар лизингдеҳ предмети лизингро надиҳад ё барои истифодаи предмети лизинг мутобиқи шартҳои шартнома монеаҳо ба вуҷуд орад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

б) агар предмети лизинги додашуда камбудиҳое дошта бошад, ки барои истифодаи он монеъ шаванд ва онҳо дар шартномаи лизинг зикр нашуда бошанд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

в) агар лизингдеҳ мӯҳлати таҳвили предмети лизингро вайрон карда бошад, ба истиснои он ҳолатҳое, ки таҳвилгарро лизинггир интихоб намуда бошад;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

г) агар лизингдеҳ таъмири асосии предмети лизингро дар мӯҳлатҳои дар шартномаи лизинг муқарраргардида ва дар сурати дар шартнома набудани онҳо бошад дар мӯҳлатҳои муқаррарӣ анҷом надиҳад, дар ҳамон ҳолатҳое, ки мутобиқи қонун ё шартномаи лизинг ӯҳдадории гузаронидани таъмири асосӣ ба зиммаи лизингдеҳ гузошта шуда бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 12. Ҷавобгарии субъектҳои лизинг

                    (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ҷавобгарии лизингдеҳ, лизинггир  ва фурӯшанда мутобиқи шартномаи лизинг, шартномаи хариду фурӯш ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Соҳиби номии (титулии) предмети лизинг дар назди шахсони сеюм барои зараре, ки предмети лизинг ба онҳо расонидааст ё зарари ба он вобаста ҷавобгар аст.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизинггир ва лизингдеҳ дар муносибат бо фурӯшанда ҳамчун кредиторони муштарак баромад мекунанд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 13. Ба соҳиби ва истифодаи муваққати додани предмети шартномаи лизинг, хизматрасонӣ

                 ва баргардонидани он

(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизингдеҳ вазифадор аст молу мулкеро, ки предмети лизинг мебошад дар ҳолати мутобиқбуда ба шартҳои шартномаи лизинг ва таъинотии ҳамин молу мулк  ба лизинггир пешниҳод намояд.  (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Предмети лизинг  дар якҷояги бо ҳамаи асбобу анҷом ва хуҷҷатҳо (шиносномаи техникӣ ва гайра) ба лизинг дода мешавад, агар дар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизинггир аз ҳисоби худ хизматрасонии техникии предмети лизингро ба ҷо меорад, нигоҳдории онро таъмин мекунад, инчунин таъмири асосӣ ва ҷории предмети лизингро анҷом медиҳад, агар дар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Хизматрасонии кафолатноки предмети лизинг мумкин аст аз ҷониби фурӯшанда анҷом дода шавад, агар ин дар шартномаи хариду фурӯш байни лизингдеҳ ва фурӯшандаи предмети лизинг пешбинӣ гардида бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ҳангоми қатъ гардидани шартномаи лизинг лизинггир вазифадор аст предмети лизингро дар ҳолате, ки вай гирифта буд, бо назардошти фарсудагии миёна ё фарсудагии дар шартномаи лизинг муқарраргардида, ба лизингдеҳ баргардонад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Агар лизинггир предмети лизингро барнагардонад ё сари вақт барнагардонад, лизингдеҳ ҳуқуқ дорад барои мӯҳлати гузаронидашуда ворид намудани пардохтҳоро талаб намояд. Дар ҳолате, ки агар пардохти номбурда зарари ба лизингдеҳ расонидашударо напӯшонад, ӯ метавонад пӯшонидани онҳоро ба воситаи суд талаб намояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Дар ҳолате, ки агар лизингдеҳ барои сари вақт барнагардонидани предмети лизинг ноустуворона пешбинӣ намуда бошад, мумкин аст зарар аз лизинггир дар ҳаҷми пурра илова ба ноустуворона ситонида шавад, агар дар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбини нагардида бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 14. Ҳуқуқи моликият ба предмети лизинг

(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Предмети лизинг, ки барои соҳибӣ ва истифодабарии муваққатӣ ба лизинггир дода шудааст, моликияти лизингдеҳ мебошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Дар шартномаи лизинг мумкин аст пешбини гардад, ки предмети лизинг баъди ба охир расидани мӯҳлати шартномаи лизинг ё то анҷом ёфтани он ба моликияти лизинггир  гузарад, ба шарте, ки аз ҷониби лизинггир арзиши пурраи харидории дар шартномаи муқарраргардида ворид карда шавад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Агар шарти харид намудани предмети лизинг дар шартномаи лизинг пешбинӣ нашуда бошад, онро метавонанд бо созишномаи иловагии тарафҳо, ки зимнан ҳуқуқ доранд дар бобати ба ҳисоби арзиши харидорӣ пардохт намудани маблағҳои истифодабарии предмети лизинг ба мувофиқа омада, муқаррар кунанд. Бо Қонун мумкин аст ҳолатҳои манъ намудани харидории предмети лизинг пешбинӣ карда шаванд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ҳуқуқи соҳиби ва истифодабарии муваққатии предмети лизинг дар ҳаҷми пурра ба лизинггир мегузарад, агар дар шартномаи лизинг тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ҳуқуқи ихтиёрдории лизингдеҳ ба предмети лизинг аз ҳуқуқи гирифтани предмети лизинг аз соҳибӣ ва истифодабарии лизинггир дар ҳолатҳо ва бо тартибе, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаи лизинг муқаррар намудааст, иборат мебошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ҳангоми муфлисшавии лизинггир, инчунин ҳабс ва мусодира намудан ё ба кор бурдани рӯёнидани зарар ба амволи ӯ, предмети лизинг аз молу мулки лизинггир  ҷудо карда мешавад ва бояд ба лизингдеҳ, ки метавонад онро тибқи салоҳдиди худ ихтиёрдори намояд, баргардонида шавад. (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Беҳсозиҳои ҷудошавандае, ки лизинггир дар предмети лизинг анҷом додааст, моликияти ӯ мебошанд, агар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ накарда бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Дар ҳолате, ки лизинггир бо розигии хаттии лизингдеҳ аз ҳисоби маблағҳои худ беҳсозиҳои аз предмети лизинг ҷудонашавандаро бидуни зарар ба предмети лизинг анҷом дода бошад, лизинггир баъди қатъ гардидани шартномаи лизинг ҳуқуқи баргардонидани арзиши ин беҳсозиҳоро дорад, агар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ накарда бошад. Дар дигар ҳолатҳо лизинггир барои талаб намудани баргардонии арзиши ин беҳсозихо ҳуқуқ надорад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 15. Гузашт  намудани ҳуқуқ тибқи шартномаи лизинг ба шахси сеюм ва гаравмонии

                 предмети лизинг

                (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизингдеҳ метавонад пурра ё қисман ҳуқуқҳои худро оиди предмети лизинг ба шахси сеюм гузашт намояд ё ба гарав монад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизингдеҳ ҳуқуқ дорад бо мақсади ҷалб намудани маблағҳои пули предмети лизингро ба сифати гарав истифода барад. Лизингдеҳ ҳуқуқ надорад предмети лизингро ба сифати гарав бе розигии лизинггир истифода намояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизингдеҳ вазифадор аст лизинггирро дар бораи ҳамаи ҳуқуқҳои шахсони сеюм ба предмети лизинг огоҳ намояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 16. Тартиби бақайдгирии молу мулк (предмети шартномаи лизинг) ва ҳуқуқ ба он

                       (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Бақайдгирии ҳуқуқ ба молу мулк  (предмети шартномаи лизинг) аз рӯи шартномаи лизинг дар ҳолатҳо ва бо тартибе, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, анҷом дода мешавад. (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Предмети шартномаи лизинг аз рӯи созиши тарафҳо ба номи лизингдеҳ ё лизинггир ба қайд гирифта мешаванд. Зимнан дар хуҷҷатҳои бақайдгири маълумот дар бораи молик ва соҳиби (истифодабарандаи) молу мулк ҳатман зикр карда мешавад. Дар ҳолати бекор карда шудани шартномаи лизинг ва аз тарафи лизингдеҳ баргардонида гирифтани предмети лизинг, бо аризаи ӯ мақомоти давлатие, ки барои бақайдгири ваколатдор мебошад, вазифадор аст сабти номи соҳиби (истифодабарандаи) молу мулкро  беэътибор гардонад.  (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 17. Суғуртаи предмети лизинг ва таваккалҳо

                    (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Предмети лизинг аз таваккали гум шудан (нобуд шудан), камомад ё зарар дидан аз лаҳзаи таҳвили молу мулк ба фурӯшанда то лаҳзаи анҷом ёфтани мӯҳлати амали шартномаи лизинг мумкин аст суғурта карда шавад, агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад. (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Суғурта намудани таваккалҳои соҳибкори (молиявӣ) бо розигии тарафҳои шартномаи лизинг анҷом дода мешавад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизинггир дар ҳолатҳои муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҷавобгарии худро барои иҷрои ӯҳдадориҳое, ки дар натиҷаи расонидани зарар ба ҳает, саломатӣ ё молу мулки шахсони дигар дар ҷараёни истифодабарии молу мулки лизинг ба вуҷуд меоянд, суғурта намояд. (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизинггир ҳуқуқ дорад таваккали ҷавобгарии худро барои вайрон кардани  шартномаи лизинг ба фоидаи лизингдеҳ суғурта намояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 18. Тақсимоти таваккал байни тарафҳои шартномаи лизинг

                     (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ҷавобгари барои ҳифзи предмети лизинг аз ҳама гуна зарари молиявӣ ва ҳамчунин барои таваккали вобаста ба нобудшавӣ, гумшавӣ, корношоямшавӣ, дуздидан, пеш мӯҳлат вайрон шудан, хатогиҳои ҳангоми васлкунӣ ё истифодабарӣ роҳдодашуда ва дигар хавфҳои молу мулки  аз лаҳзаи қабули аслии предмети лизинг ба дӯши лизинггир мебошад, агаршартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ накарда бошад.  (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Таваккалиаз ҷониби фурӯшанда иҷро нагардидани ӯҳдадориҳои шартномаи хариду фурӯши предмети лизинг ва зарарҳои вобаста ба он ба души ҳамон тарафи шартномаи лизинг мебошад, ки фурӯшандаро интихоб намудааст. агар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ накарда бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Таваккали мутобиқат накардани предмети лизинг ба ҳадафҳои истифодабарии ҳамин предмет тибқи шартномаи лизинг ва зарарҳои вобаста ба он ба дӯши тарафе мебошад, ки предмети лизингро интихоб намудааст, агар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ накарда бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 19. Ба кор бурдани рӯёнидани зарар ба фоидаи шахсони сеюм ба предмети лизинг

                  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ба предмети лизинг ба фоидаи шахси сеюм аз рӯи ӯҳдадориҳои лизинггир рӯёнидани зарар ба кор бурда намешавад, аз ҷумла дар ҳолатҳое, ки агар предмети лизинг  ба номи лизинггир  ба қайд гирифта шуда бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Рӯёниши шахсони сеюм, ки ба молу мулки лизингдеҳ нигаронида шудааст, мумкин аст танҳо ба ҳамин объекти ҳуқуқи моликияти лизинг­деҳ нисбати предмети лизинг ба кор бурда шавад. Дар натиҷаи қонеъ гардонидани рӯёниш ба бадастоварандаи ҳуқуқҳои лизингдеҳ доир ба предмети лизинг ба таври ҳатмӣ на танҳо ҳуқуқ, балки уҳдадориҳои лизингдеҳ, ки дар шартномаи лизинг муайян шудаанд, мегузаранд. (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 20. Баҳисобгирии предмети лизинг ва татбиқи механизми истеҳлоки (амортизатсияи) босуръати

предмети лизинг

(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Предмети лизинг, ки мутобиқи шартномаи лизинг ба лизинггир дода шудааст, бо созишномаи тарафҳо дар баланси лизингдеҳ ё лизинггир ба ҳисоб гирифта мешавад. (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Тарафҳои шартномаи лизинг ҳуқуқ доранд аз рӯи мувофиқаи мутақобила истеҳлоки (амортизатсияи) босуръати предмети лизингро истифода намоянд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ҳисоб карда баровардани истеҳлокро (амортизатсияро) ҳамон тарафи шартномаи лизинг анҷом медиҳад, ки предмети лизинг дар балансаш мебошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 21. Кашида гирифтан ва баргардонида гирифтани предмети лизинг аз лизинггир

                     (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Тартиби кашида гирифтан ва баргардонида гирифтани предмети лизинг аз ҷониби лизингдеҳ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаи лизинг муайян карда мешавад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 22. Пардохтҳои лизинг

(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Пардохт барои соҳибӣ ва истифодабарии молу мулке, ки мутобиқи шартномаи лизинг дода шудааст, аз ҷониби лизинггир дар шакли пардохтҳои лизинг ба лизингдеҳ пардохта мешаванд. Пардохтҳо метавонанд чӣ дар шакли пулӣ ва чӣ дар шакли аслӣ, аз ҷумла кор ва хизматрасонӣ анҷом дода шаванд.  (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Таҳти пардохтҳои лизинг  маблағи умумии пардохтҳои шартномаи лизинг дар тамоми мӯҳлати амал намудани шартномаи лизинг фаҳмида мешавад, ки ба онҳо баргардонидани хароҷотҳои лизингдеҳ вобаста ба харидорӣ ва таҳвили предмети лизинг ба лизинггир, ҷуброни хароҷоти вобаста ба расонидани хизматрасониҳои дигари дар шартномаи лизинг пешбинигардида, инчунин даромади лизингдеҳ дохил мешаванд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ба маблағи умумии шартномаи лизинг мумкин аст нархи хариди предмети лизинг дохил карда шавад, агар шартномаи лизинг ба лизинггир гузаштани ҳуқуқи моликиятро ба предмети лизинг пешбинӣ карда бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ҳаҷм, тарз, шакл ва давра ба давра ворид намудани пардохтҳо дар шартнома бо мувофиқаи тарафайн муқкаррар карда мешаванд. Агар лизинггир ва иҷорадеҳ ҳисоббаробаркунии пардохтҳои иҷораи молиявиро бо маҳсулоте (дар шакли молие), ки бо воситаи предмети иҷораи молиявӣ истеҳсол мешавад, анҷом диҳанд, нархи ин маҳсулот бо мувофиқаи тарафҳои шартномаи иҷораи молиявӣ муайян карда  мешавад. (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Агар лизинггир ва лизингдеі іисоббаробаркунии пардохтіои лизингро бо маісулоте (дар шакли аслие, аз ӣумла иӣрои кор ё хизматрасонҳ), ки бо воситаи предмети лизинг истеісол мешавад, анӣом диіанд, нархи ин маісулот бо мувофиѕаи тарафіои шартномаи лизинг муайян карда мешавад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Агар дар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, андозаи пардохтҳои лизинг метавонад бо созишномаи тарафҳо ба мӯҳлатҳои пешбининамудаи шартнома, вале на бештар аз як маротиба дар се моҳ, тағйир дода шавад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Ӯҳдадориҳои лизинггир оид ба ворид намудани пардохтҳои лизинг аз лаҳзаи аз ҷониби лизинггир истифода гардидани предмети лизинг фаро мерасанд, агар шартномаи лизинг тартиби дигаре пешбинӣ накарда бошад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 23. Ҳуқуқ ба назорат намудани шартҳои шартнома аз рӯи аҳдҳои лизинг

                     (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизингдеҳ ҳуқуқ дорад риоя гардидани шартҳои шартномаи лизинг ва дигар шартномаҳои ба он марбутро, дар қисмате, ки ба иҷро гардидани уҳдадориҳои шартномаи лизинг аз тарафи лизинггир таъсир мерасонанд, назорат намояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Тартиби назорати шартҳои шартнома дар шартномаи лизинг ва дигар шартномаҳои ба он марбут, байни иштироккунандагони он пешакӣ қайд карда мешавад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизингдеҳ ҳуқуқ дорад ба лизинггир дар шакли хаттӣ оид ба пешниҳоди иттилооте, ки барои анҷом додани чунин назорат зарур мебошад, дархост фиристонад, лизинггир вазифадор аст ҳамин гуна дархостҳоро қонеъ гардонад.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

 

Моддаи 24. Хусусиятҳои амалиётҳои байналмилалие, ки субъектҳои лизинг анҷом медиҳанд

(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизингдеҳ ҳуқуқ, дорад бе иҷозатномаи (литсензияи) Бонки миллии Тоҷикистон амалиёти байналмилалиро вобаста ба гардиши сармоя анҷом диҳад, воситаҳои пулиро аз ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади харидани предмети лизинг ба мӯҳлати бештар аз шаш моҳ, (180 рӯз), вале на бештар аз мӯҳлати амали шартномаи лизинг ҷалб намояд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Лизингдеҳ ҳуқуқ, дорад бе иҷозатномаи (литсензияи) Бонки миллии Точикистон амалиёти вобастаро ба гардиши сармоя, пардохтани фоизҳо барои истифодаи маблағҳои пардохташон гузаштаро, ки фурӯшандаи предмети лизинг  пешниҳод намудааст, сарфи назар аз мӯҳлати ҳақиқии гирифтани предмети лизинг (амалиёти асъории ҷорӣ ва амалиёти вобаста ба гардиши сармояро) амалӣ намояд(ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Барои анҷом додани лизинги байналмилалӣ:  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани (аз тариқи сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол додани) предмети лизинг бо мақсади истифодаи он тибқи шартномаи лизинг ба мӯҳлати бештар аз шаш моҳ, инчунин пардохтани маблағи пурраи шартномаи лизинг дар давраи зиёда аз шаш моҳ, мутобиқи  қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи назорати асъор ва танзими асъор амалиёти вобаста ба гардиши сармоя  ҳисобида  намешаванд;  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– ҳангоми ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ё аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани (аз тариқи сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол додани) предмети лизинг ҳамаи намудҳои пардохтҳои гумрукӣ ба арзиши умумии гумрукии молу мулк ҳисоб карда мешаванд. (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Пардохтхои гумруки ба тарики зайл ворид карда мешаванд:

– дар лаҳзаи ворид (содир) намудани предмети лизинг ба маблағи ҳамон қисм арзиши гумрукии молу мулк, ки пардохт карда шудааст ва бо ҳуҷҷатҳои бонкӣ тасдиқ карда шудааст. (ҚҶТ аз 15.03.2016 с., №1300; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

– минбаъд пардохтхои гумрукй баробари пардохтхои лизинг ё дар давоми 20 руз а лахзаи анчом ёфтани пардохтхои лизинг ворид карда мешаванд.  (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1375)

Тартиби (низоми) ворид намудани пардохтҳои гумрукӣ, ки ҳамин модда муқаррар намудааст, батаъхирандозии мӯҳлати пардохтҳои гумрукӣ ё кредити инвеститсионии  андозӣ  ҳисобида намешавад.

 

БОБИ Ш. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

 

Моддаи 25. Ҷавобгарӣ  барои  вайрон  кардани  Қонуни  мазкур

Шахсони вокеӣ ва ҳуқуқие, ки муқаррароти Қонуни мазкурро вайрон мекунанд, мутобиқи конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгари кашида мешаванд.

 

Моддаи 26. Мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори  расмӣ  мавриди амал  қарор дода шавад.

 

 

 

        Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                                                            Э. РАҲМОНОВ

ш. Душанбе  22 апрели соли 2003

№ 9

 

 

 

 

ҚАРОРИ

МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ

МАҶЛИСИ  ОЛИИ ҶУМҲУРИИ  ТОҶИКИСТОН

Оиди қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)»

 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

  1. Қонунн Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» қабул карда шавад.
  2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

– ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба Қонуни мазкур мутобик гардонидани қонунгузории ҷорӣ таклиф пешниход намояд;

– қарорҳои худро бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» мутобиқ гардонад.

Раиси Маҷлиси намояндагони

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ш. Душанбе  29 январи соли 2003                                                                          С.  ХАЙРУЛЛОЕВ

№ 766

 

 

ҚАРОРИ

МАҶЛИСИ МИЛЛИ

МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 

Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)»

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  соли  2003, №4, мод.181)

 

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» баррасӣ намуда, қарор мекунад:

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» ҷонибдорӣ карда шавад.

 

 

Раиси Маҷлиси миллии

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                     М.   УБАЙДУЛЛОЕВ

ш. Душанбе  7 апрели соли 2003

№366

 

Инчунин кобед

laylatulqadr

Шаби қадр c 2023 ба шоми 17- ба 18-уми Апрел рост меояд

Шаби қадр, лайлатулқадр (ар. لَيْلَةُ الْقَدْر‎) — шаби муайяншавии тақдир, ғолибан шаби 27-уми моҳи Рамазон, ки беҳтарин шаб барои ибодат …