Главная / Ҷамъият / Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон

КОДЕКСИ ОБИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли  2000, № 11, мод. 510; соли 2006, №3, мод. 164; соли 2008, № 3, мод. 200; соли 2009, №12, мод. 824; с. 2011, №6, мод. 455)

 

ФАСЛИ  I.  МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ..

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ АСОСӢ..

Моддаи 1. Мақсадҳо ва вазифаҳои Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ.

Моддаи 3. Қонунгузорӣ дар бораи об.

Моддаи 4. Фонди давлатии об.

Моддаи 41. Заминҳои фонди давлатии об.

Моддаи 5. Моликияти давлатӣ будани об.

Моддаи 5 1. Иншооти хоҷагии об, ки таъиноти махсуси стратегӣ доранд.

Моддаи 6. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи танзими муносибатҳо оиди.

Моддаи 7. Салоҳияти мақомоти  иҷроияи  маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи танзими.

Моддаи 8. Танзим ва дастгирии давлатӣ дар соҳаи муносибатҳо оиди об.

Моддаи 9. Идоракунии давлатӣ дар соҳаи истифода ва ҳифзи об.

Моддаи 10. Додани ҳуқуқ барои идораи объектҳои хоҷагии оби моликияти давлатӣ ба.

Моддаи 11. Назорати давлатӣ аз болои истифода ва ҳифзи об.

Моддаи 12. Мақомоти назорати давлатии танзими истифода ва ҳифзи захираҳои об.

Моддаи 13. Иштироки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар татбиқи тадбирҳои истифодаи.

БОБИ 2. ҶОЙГИРКУНӢ, БАЛОИҲАГИРӢ, СОХТМОН ВА БА ИСТИФОДАДИҲИИ..

Моддаи 14. Шартҳои ҷойгиркунӣ, балоиҳагирӣ, сохтмон ва баистифодадиҳии корхонаҳо.

Моддаи 15. Муайян кардани ҷойҳои сохтмони корхонаҳо, иншоот ва дигар объектҳое, ки ба.

Моддаи 16. Мувофиқат кунонидани лоиҳаҳои сохтмони корхонаҳо, иншооту дигар.

Моддаи 17. Шартҳои манъ кардани баистифодадиҳии корхонаҳо, иншоот ва объектҳои.

Моддаи 18. Балоиҳагирии сохтмони пулҳо, гузаргоҳҳо ва дигар коммуникатсияҳои нақлиётӣ.

БОБИ 3. ИҶРОИ КОРҲО ДАР ОБЪЕКТҲОИ ОБ ВА ДАР МИНТАҚАҲОИ ҲИФЗИ ОБ.

Моддаи 19. Тартиби иҷрои корҳо дар объектҳои об ва дар минтақаҳои наздисоҳилии ҳифзи.

Моддаи 20. Минтақаҳои ҳифзи оби объектҳои об.

Моддаи 21. Муқаррар намудани минтақаҳои наздисоҳилии ҳифзи об ва минтақаҳои ҳифзи.

Моддаи 22. Нигоҳ доштани минтақаҳои ҳифзи об дар ҳолати мусоид.

ФАСЛИ II. ИСТИФОДАИ ОБ.

БОБИ 4. НАМУДҲОИ ИСТИФОДАИ ОБ.

Моддаи 23. Истифодаи умумӣ ва махсуси об.

Моддаи 24. Истифодаи якҷоя ва ҷудогонаи об.

Моддаи 25. Истифодабарандагони аввала ва баъдинаи об.

Моддаи 26. Намудҳои истифодаи об, ки аз рӯи таъиноти асосии мақсаднок фарқ мекунанд.

БОБИ 5 ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ ВА ОБЪЕКТИ ИСТИФОДАИ ОБ.

Моддаи 27. Истифодабарандагони об.

Моддаи 28. Объектҳои истифодаи об.

Моддаи 29. Қисман ё пурра манъ кардани истифодаи объектҳои об.

БОБИ 6. ТАРТИБ ВА ШАРТҲОИ БА ИСТИФОДА ДОДАНИ ОБЪЕКТҲОИ ОБ.

Моддаи 30. Ба истифодаи афзалиятнок барои эҳтиёҷоти нӯшокӣ ва маишии аҳолӣ додани.

Моддаи 31. Шартҳои иқтисодии ба истифода додани объектҳои об.

Моддаи 32. Иҷозат барои истифодаи махсуси об.

Моддаи 33. Иҷозат барои истифодаи махсуси об, ки аз ҷониби мақомоти  иҷроияи  маҳаллии.

Моддаи 34. Тартиби амалӣ гардонидани истифодаи умумии об.

Моддаи 35. Истифодаи умумии об дар объектҳои об, ки ба истифодаи ҷудогона дода.

Моддаи 36. Ба истифодаи ҷудогона додани объектҳои об.

Моддаи 37. Мақомоте, ки объектҳои обро ба истифодаи ҷудогона медиҳанд.

Моддаи 38. Ҳуҷҷатҳое, ки ҳуқуқи истифодаи ҷудогонаи объекти обро тасдиқ мекунанд.

Моддаи 39. Мӯҳлатҳои истифодаи об.

Моддаи 40. Ҳисоб кардани мӯҳлатҳои истифодаи муваққатии об.

Моддаи 41. Тартиби дароз кардани мӯҳлатҳои истифодаи муваққатии об.

БОБИ 7. ҲУҚУҚУ  ЎҲДАДОРИҲОИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ ВА ТАШКИЛОТҲОИ ХОҶАГИИ ОБ.

Моддаи 42. Истифодаи объекти об мувофиқи таъинот.

Моддаи 43. Ҳуқуқҳои истифодабарандагони об.

Моддаи 44. Маҳдудияти ҳуқуқхои истифодабарандагони об.

Моддаи 45. Ӯҳдадориҳои истифодабарандагони об.

Моддаи 46. Ҳавасмандгардонии обистифодабарандагоне, ки тадбирҳои истифодаи.

Моддаи 47. Ҳуқуқи ташкилотҳои хоҷагии об дар бобати истифода намудани захираҳои об.

Моддаи 48. Ӯҳдадориҳои ташкилотҳои хоҷагии об оиди обрасонӣ.

БОБИ 8. ҚАТЪ ГАРДИДАНИ ҲУҚУҚҲОИ  ИСТИФОДАИ ОБ.

Моддаи 49. Асосҳои қатъ гардидани ҳуқуқҳои истифодаи об.

Моддаи 50. Тартиби қатъ гардидани ҳуқуқҳои истифодаи об.

Моддаи 51. Гирифтани объекти об аз истифодаи ҷудогона.

Моддаи 52. Ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи гузаронидани тадбирҳои хоҷагии об, қатъ.

БОБИ 9. ИСТИФОДАИ  ОБЪЕКТҲОИ  ОБ  БАРОИ  ЭҲТИЁҶОТИ  НӮШИДАНӢ,  МАИШӢ  ВА..

Моддаи 53. Об ва объектҳое, ки барои эҳтиёчоти нӯиданӣ, маишӣ ва дигар эҳтиёчоти аҳолӣ.

Моддаи 54. Таъминоти мутамаркази аҳолӣ бо об.

Моддаи 55. Таъминоти ғайримутамаркази аҳолӣ бо об.

Моддаи 56. Истифодаи оби зеризаминии дорои сифати нӯшиданӣ барои эҳтиёҷоте, ки бо.

Моддаи 57. Ҳуқуқи моликият ба системаҳои обрасонии оби нӯшокӣ.

Моддаи 58. Манбаъҳои маблағгузорӣ дар соҳаҳои таъминоти оби нӯшокӣ.

Моддаи 59. Сертификатсия дар соҳаи таъминоти оби нӯшокӣ.

Моддаи 60. Кафолати таъмини оби нӯшокӣ ҳангоми вайрон шудани фаъолияти системаи.

БОБИ 10. ИСТИФОДАИ  ОБЪЕКТҲОИ  ОБ  БАРОИ  МАҚСАДҲОИ  МУОЛИҶАВӢ.

Моддаи 61. Дар навбати аввал барои мақсадҳои муолиҷавию курортӣ истифода намудани.

Моддаи 62. Манъ кардани партофтани обҳои  партов ба объектҳои обе, ки ба категорияи.

Моддаи 63. Тартиби истифодаи объектҳои об барои истироҳату варзиш..

Моддаи 64. Истифодаи объектҳои об барои шино кардани киштиҳои хурдҳаҷм..

Моддаи 65. Истифодаи объектҳои об барои моҳидорӣ бо мақсади варзиш ва ҳаваскорӣ.

БОБИ 11. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТҲОИ ОБ БАРОИ ЭҲТИЁҶОТИ  СОҲАИ КИШОВАРЗӢ..

Моддаи 66. Истифодаи об дар соҳаи кишоварзӣ.

Моддаи 67. Мақсадҳои истифодаи об дар соҳаи кишоварзӣ дар шароити заминҳои обӣ.

Моддаи 68. Амалӣ кардани истифодаи об дар соҳаи кишоварзӣ.

Моддаи 69. Тасдиқи нақшаҳои истифодаи об.

Моддаи 70. Тағйир додани миқдори об ва мӯҳлатҳои обдиҳӣ.

Моддаи 71. Ӯҳдадориҳои обистифодабарандагоне, ки объектҳои обро барои эҳтиёҷоти соҳаи.

Моддаи 72. Объёрӣ тавассути обҳои партов.

Моддаи 73. Истифодаи об барои объёрии заминҳое, ки ҷангалҳо, қитъаҳои ҷангалҳо ва.

Моддаи 74. Истифодаи объектҳои об барои эҳтиёҷоти ассосиатсияҳои истифодабарандагони.

Моддаи 75. Бо об таъмин намудани хоҷагиҳои наздиҳавлигӣ ва дигар хоҷагиҳо.

Моддаи 76. Манъ будани танзими об аз объектҳои оби таъминоти байнихоҷагӣ аз тарафи.

Моддаи 77. Манъ будани рафтуомади тракторҳо, воситаҳои нақлиёт, обдиҳӣ ва рондани.

Моддаи 78. Иштироки истифодабарандагони об дар корҳои ирригатсионию мелиоративӣ.

Моддаи 79. Бо об таъмин намудани соҳаи кишоварзӣ.

БОБИ 12. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТҲОИ ОБ БАРОИ МАҚСАДҲОИ САНОАТӢ ВА ЭҲТИЁҶОТИ..

Моддаи 80. Ӯҳдадориҳои обистифодабарандагоне, ки объектҳои обро барои мақсадҳои.

Моддаи 81. Маҳдудияти истифодаи оби нӯшиданӣ барои мақсадҳои саноатӣ.

Моддаи 82. Истифодаи оби зеризаминӣ барои обтаъминкунии технологӣ ва дигар эҳтиёҷоти.

Моддаи 83. Истифодаи объектҳои об барои эҳтиёҷоти гидроэнергетикӣ.

Моддаи 84. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои муассисаҳои гидроэнергетикӣ оиди истифодабарии об.

БОБИ 13. ИСТИФОДАИ  ОБЪЕКТҲОИ  ОБ  БАРОИ  ЭҲТИЁҶОТИ  НАҚЛИЁТИ  ОБИЮ ҲАВОӢ..

Моддаи 85. Роҳҳои обии истифодаи умумӣ.

Моддаи 86. Тартиби ба категорияи киштигард мансуб доданистани роҳҳои обӣ ва муқаррар.

Моддаи 87. Истифодаи объектҳои об барои эҳтиёҷоти нақлиёти ҳавоӣ.

БОБИ 14. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТҲОИ ОБ БАРОИ ЭҲТИЁҶОТИ  ХОҶАГИИ МОҲИПАРВАРӢ..

Моддаи 88. Маҳдуд намудани истифодаи оби обанборҳои хоҷагиҳои моҳипарварӣ ба.

Моддаи 89. Тадбирҳои муҳофизат ва такрористеҳсоли захираҳои моҳӣ.

Моддаи 90. Ӯҳдадориҳои ташкилотҳое, ки обанборҳои хоҷагиҳои моҳипарвариро истифода.

Моддаи 91. Тартиби истифодаи объектҳои об барои  эҳтиёҷоти хоҷагии моҳипарварӣ.

БОБИ 15. ИСТИФОДАИ  ОБЪЕКТҲОИ  ОБ  БАРОИ  ЭҲТИЁҶОТИ  ХОҶАГИИ  ШИКОР.

Моддаи 92. Ҳуқуқҳои афзалиятноки ташкилотҳои хоҷагии шикор оид ба истифодаи об.

Моддаи 93. Тартиби истифодаи объектҳои об барои эҳтиёчоти хоҷагии шикор.

БОБИ 16. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТҲОИ ОБ БАРОИ  ЭҲТИЁҶОТИ МАМНУЪГОҲҲО..

Моддаи 94. Объектҳои обии мамнӯъгоҳҳо.

Моддаи 95. Ҳамчун ёдгориҳои табиат ё фарҳанг эътироф намудани объектҳои об.

Моддаи 96. Тартиби истифодаи объектҳои оби мамнӯъгоҳҳо ва тадбирҳои ҳифзи онҳо.

Моддаи 97. Кашида гирифтани объектҳои об аз истифодаи мамнӯъгоҳҳо.

БОБИ 17. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТҲОИ ОБ БАРОИ  ПАРТОФТАНИ ОБҲОИ ПАРТОВ.

Моддаи 98. Додани иҷозат ҷиҳати истифодаи объектҳои об барои партофтани обҳои партов.

Моддаи 99. Манъ будани партофтани обҳои партов ба объектҳои обии ба категорияҳои.

Моддаи 100. Шартҳои имконпазири партофтани оби партов ба объектҳои об.

Моддаи 101. Тартиб ва шартҳои истифодаи объектҳои об барои партофтани оби партов.

БОБИ 18. ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТҲОИ ОБ БАРОИ ЭҲТИЁҶОТИ ЗИДДИ СӮХТОР, БАРТАРАФ..

Моддаи 102. Истифодаи объектҳои об барои эҳтиёҷоти зидди сӯхтор.

Моддаи 103. Тартиби истифодаи объекти об барои эҳтиёҷоти зидди сӯхтор, бартараф..

БОБИ 19. ИСТИФОДАИ ОБАНБОРҲО..

Моддаи 104. Низоми пуркунӣ ва обпартоӣ аз обанборҳо.

Моддаи 105. Тартиби истифодабарии обанборҳо.

Моддаи 106. Ташкил ва ҳамоҳангсозии тадбирҳое, ки ҳолати зарурии техникӣ ва ободонии.

Моддаи 107. Кӯлҳо ва дигар ҳавзҳо, ки ба сифати обанборҳо истифода мешаванд.

БОБИ  20. ҲАЛЛИ БАҲСҲО ВОБАСТА БА ИСТИФОДАИ ОБ.

Моддаи 108. Мақомоте, ки баҳсҳоро дар хусуси истифодаи об ҳал мекунанд.

Моддаи 109. Ҳалли баҳсҳо оиди истифодаи об байни истифодабарандагони Ҷумҳурии.

Моддаи  110. Ҳалли баҳсҳо оиди ҳуқуқи  истифодаи  махсуси об.

Моддаи 111. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати ҳалли баҳсҳои байни.

Моддаи 112. Салоҳияти мақомоти ҳокимияти иҷроияти вилоятҳо ва шаҳри Душанбе дар.

Моддаи 113. Салоҳияти мақомоти ҳокимияти иҷроияи ноҳияҳо, шаҳрҳо дар бобати ҳалли.

Моддаи 114. Салоҳияти мақомоти ҳудидоракунии шаҳрак ва деҳот дар бобати ҳалли баҳсҳо.

Моддаи 115. Салоҳияти мақомоти  танзимкунандаи истифода ва ҳифзи об, дар бобати ҳалли.

Моддаи 116. Ҳалли баҳсҳо доир  ба истифодаи об дар байни истифодабарандагони аввала ва.

Моддаи 117. Тартиби  баррасии баҳсҳо дар хусуси истифодаи об.

Моддаи 118. Ҳалли баҳсҳои амволӣ  ва дигар баҳсҳо вобаста ба муносибатҳо оид ба  об.

ФАСЛИ III. ҲИФЗИ ОБ ВА ПЕШГИРИИ ТАЪСИРИ ЗАРАРОВАРИ ОНҲО..

БОБИ 21. ҲИФЗИ ОБ.

Моддаи 119. Вазифаи  ҳифзи  об.

Моддаи 120. Гузаронидани тадбирҳое, ки ҳифзи об, инчунин беҳтаршавии ҳолат ва низоми.

Моддаи 121. Тадбирҳое, ки ҳифз, беҳтар гардидани  ҳолат ва низоми обро таъмин мекунанд.

Моддаи  122. Банақшагирии тадбирҳои ҳифзи об.

Моддаи 123. Манъи партофтани   партовҳо ба объектҳои об.

Моддаи 124. Ҳифзи об, маҷрои дарёҳо, яхи болои обанборҳо, сатҳи ҳавзҳо, пиряхҳо ва.

Моддаи 125. Ҳавзҳо, китъаҳо ва минтақаҳои  ҳифзи санитарии об.

Моддаи 126.  Тадбирҳои ҳифзи об аз камшавӣ.

Моддаи 127. Зарурати ба назар гирифтани  манфиатҳои истифодабарандагони об ҳангоми.

Моддаи 128. Тадбирҳои ҳифзи оби зеризаминӣ аз камшавӣ.

БОБИ  22. ПЕШГИРӢ ВА РАФЪИ ТАЪСИРИ ЗАРАРОВАРИ ОБ.

Моддаи 129.  Ӯҳдадориҳои истифодабарандагони об доир   ба пешгирӣ ва рафъи таъсири.

Моддаи 130. Иҷрои  тадбирҳои таъхирнопазири пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои офатҳои.

Моддаи 131. Банақшагирии тадбирҳои пешгирӣ ва рафъи таъсири зараровари об, оқибатҳои.

Моддаи 132. Муҳофизати махсуси иншоотҳои калони хоҷагии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки.

Моддаи 1321. Қоидаҳои умумии мубориза бо обхезӣ.

Моддаи 1322. Барномаҳои давлатӣ ва маҳаллии мубориза бо обхезӣ.

Моддаи 1323.  Мубориза бо обхезӣ дар минтақаҳои  хавфи зиёд.

Моддаи 1324.  Ҷалби муваққатии  захираҳои моддию техникӣ.

Моддаи 1325. Бартараф намудани оқибати обхезӣ.

Моддаи 1326. Мониторинги  кўли Сарез.

ФАСЛИ  IV. НАЗОРАТИ ДАВЛАТӢ, БАҲИСОБГИРӢ ВА БАНАҚШАГИРИИ..

БОБИ 23. НАЗОРАТИ ДАВЛАТӢ, БАҲИСОБГИРӢ ВА БАНАҚШАГИРИИ ИСТИФОДАИ ОБ.

Моддаи 133. Вазифаҳои назорати давлатӣ дар соҳаи баҳисобгирӣ, истифодабарӣ ва ҳифзи захираҳои об

Моддаи 134.  Ба нақшагирии истифодаи об.

Моддаи 135. Кадастри давлатии об.

Моддаи 136. Феҳристи давлатии объектҳои хоҷагии об.

Моддаи 137.  Махзани маълумот, системаи иттилоотии захираҳои об истифодаи онҳо.

Моддаи 138. Тавозунҳои хоҷагии об.

Моддаи 139.  Нақшаҳои истифода ва ҳифзи маҷмӯи  об.

Моддаи 140. Тартиби назорати давлатӣ баҳисобгирии об ва истифодаи онҳо, татбиқи.

БОБИ 231. ИДОРАКУНИИ ҲАВЗАВИИ ИСТИФОДАБАРЙ ВА ДИФЗИ ЗАХИРАХОИ ОБ.

Моддаи 1401. Идоракунии хавзавии захираҳои об.

Моддаи 1402. Шурой миллии об ва салохияти он.

Моддаи 1403. Шурой хавзавии об ва ваколатхои он.

Моддаи 1404. Стратегияи миллии об.

Моддаи 1405. Накшаҳои хавзавии истифодабарӣ ва хифзи захирахон об.

ФАСЛИ V. ҶАВОБГИРӢ  ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОНУНГУЗОРИИ ОБ.

БОБИ 24. ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ ҚОНУНГУЗОРИИ ОБ.

Моддаи 141. Беътибор  будани аҳдҳое, ки ҳуқуқи моликияти давлатии обро  вайрон мекунанд.

Моддаи 142. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани конунгузории об.

Моддаи 143. Баргардонида додани обьктхои обе, ки худсарона ғасб шудаанд.

Моддаи 144. Ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи вайрон кардани қонунгузории об расонида.

Моддаи 145. Принсипҳои ҳамкории байналхалқӣ дар соҳаи муносибатҳои вобаста ба об.

Моддаи 146. Асосҳои иқтисодии муносибатҳои вобаста ба об бо дигар давлатҳо.

Инчунин кобед

namozi_juma1

НАМОЗИ ТАРОВИҲ

Намози таровиҳ дар моҳи шарифи Рамазон хонда мешавад. Ин намоз аз 20 ракъат иборат мебошад. …