Home / Gunogun / Duo baroi muolijai yaraqon (zardcha)

Duo baroi muolijai yaraqon (zardcha)

Agar shakhse mubtalo ba bemorii yaraqon ast, dar ibtido yak marotiba surai «Fotiha», haft marotiba surai «Hashr» va yak marotiba surai «Quraysh»-ro bikhonad va bar ob bidamad va ba shakhsi bemor to on vaqt binushonad, ki u tandurust shavad. Surahoi «Fotiha», «Hashr» va «Quraysh» inho meboshand:

zardcha

Surai «Fotiha»

Auzu billohi mina-sh-shaytoni-r-rajim

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Al-hamdu lillohi Rabbi-l-olamin. Ar-Rahmoni-r-Rahim. Moliki yavmi-d-din. Iyyoka nabudu va iyyoka nastain. Ihdina-s-sirota-l-mu staqima, sirota-l-lazina anamta alayhim, gayri-l-magzubi alayhim vala-z-zollin. (Omin).

Surai «Hashr»

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Sabbaha lillohi mo fi-s-samovoti va mo fi-l-arzi, va Huva-l-Azizu-l-Hakim. Huva-l-Lazi akhraja-l-lazina kafaru min ahli-l-kitobi min diyorihim liavvali-l-hashri, mo zanantum ay-yakhruju, va zannu annahu-m-moniatuhum husunuhu-m-minallohi fa atohumullohu min haysu lam yahtasibu, va qazafa fi qulubihimu-r-ruba, yukhribuna buyutahum biaydihim va aydi-l-muminina fa-tabiru yo uli-l-absor. Va lav lo an kataballohu alayhimu-l-jaloa laazzabahum fi-d-dunyo, va lakhum fi-l-okhirati azobu-n-nor. Zolika biannahum shoqqulloha va Rasulahu, va ma-y-yushoqqilloha fa innalloha shadidu-l-iqob. Mo qatatu-m-mi-l-linatin av taraktumuho qoimatai alo usuliho fa biiznillohi va liyukhziya-l-fosiqin. Va mo afoallohu alo Rasulihi minhum fa mo avjaftum alayhi min khayli-v-va lo rikobi-v-va lokinnalloha yusallitu rusulahu alo ma-y- yashou, vallohu alo kulli shayin qadir. Mo afoallohu alo Rasulihi min ahli-l-quro fa lillohi va li-r-Rasuli va lizi-l-qurbo va-l-yatomo va-l-masokini va-bni-s-sabili kay lo yakuna dulata-m-bayna-l-agniyoi minkum, va mo otokumu-r-Rasulu fa khuzuhu va mo nahokum anhu fa-ntahu, va-t- taqulloha, innalloha shadidu-l-iqob. Li-l-fuqaroi-l-muhojirina-l-lazina ukhriju min diyorihim va amvolihim yabtaguna fazla-m-minallohi va rizvona-v-va yansurunalloha va Rasulahu, uloika humu-s-sodiqun. Va-l-lazina tabavvau-d-dora va-l-imona min qablihim yuhibbuna man hojara ilayhim va lo yajiduna fi sudurihim hojata-m-mi-m-mo utu va yusiruna alo anfusihim va lav kona bihim khasosatun, va ma-y-yuqa shuhha nafsihi fa uloika humu-l-muflihun. Va-l-lazina jou mi-m-badihim yaquluna Rabbana-gfirlano va li ikhvonina-l-lazina sabaquno bi-l-imoni va lo tajal fi qulubino gilla-l-li-l-lazina omaru Rabbano innaka Raufu-r-Rahim. Alam tara ila-l-lazina nofaqu yaquluna li ikhvonihimu-l-lazina kafaru min ahli-l-kitobi lain ukhrijtum lanakhrujanna maakum va lo nutiu fi-kum ahadan abada-v-va in qutiltum lanansurannakum vallohu yashhadu innahum lakozibun. Lain ukhriju lo yakhrujuna maahum va lain qutilu lo yansurunahum va lai-n-nasaruhum layuvallunna-l-adbora summa lo yunsarun. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihi-m-minallohi, zolika biannahum qavmu-l-lo yafqahun. Lo yuqotilunakum jamian illo fi kura-m-muhassanatin av mi-v-varoi judurin, basuhum baynahum shadidun, takhsabuhum jamia-v-va qulubuhum shatto, zolika biannahum qavmu-l-lo yaqilun. Kamasali-l-lazina min qablihim qariban, zoqu va bola amrihim va lahum azobun alim. Kamasali-sh-shaytoni iz qola li-l-insoni-kfur fa lammo kafara qola inni bariu-m-minka inni akhofulloha Rabba-l-olamin. Fa kona oqibatahumo annahumo fi-n-nori kholidayni fiho, va zolika jazou-z-zolimin. YO ayyuha-l- lazina omanu-t-taqulloha va-l-tanzur nafsu-m-mo qaddamat ligadi, va-t-taqulloha, innalloha Habiru-m-bimo tamalun. Va lo takunu ka-l-lazina nasulloha fa ansohum anfusahum uloika humu-l-fosiqun. Lo yastavi ashobu-n-nori va ashobu-l-jannati, ashobu-l-jannati humu-l-foizun. Lav anzalno Hoza-l-Qurona lo jabali-l-laraaytahu khoshia-m-mutasaddia-m-min khashyatillohi, va tilka-l-amsolu nazribuho li-n-nosi laallahum yatafakkarun. Huvallohu-l-Lazi lo iloha illo Huva, Olimu-l-gaybi va-sh-shahodati, Huva-r-Rahmonu-r-Rahim. Huva llohu-l-Lazi lo iloha illo Huva,al-Maliku-l-Quddusu-s-Salomu-l-Muminu-l-Muhayminu-l-Azizu-l-Jabboru-l-Mutakabbir, Subhonallohi mmo yushrikun. Huvallohu-l-Holiqu-l-Boriu-l-Musavviru Lahu-l-asmou-l-husno, yusabbihulahu mo fi-s-samovoti va-l-arzi, va Huva-l-Azizu-l-Hakim.

Surai «Quraysh»

Bismillohi-r-Rahmoni-r-Rahim

Li ilofi Quraysh. Ilofihim rihlata-sh-shitoi va-s-sayf. Fa-l-yabudu Rabba hoza-l-bayt. Al-Lazi atamahu-m-min jui-v-va omanahu-m-min khavf.

Инчунин кобед

urolog

Urologi behtarin az Hinduston oktyabri 2021 ba Tojikiston meoyad

Dar Markazi tibbii «SHafran» muolijai bemorihoi uroloji be jarohi tariqi dastgohhoi endoskopi va lazeri az …