Home / Madaniyat va Sanat / DOSTONI «KOVA VA ZAHHOK»

DOSTONI «KOVA VA ZAHHOK»

kova-zahokYAke mard bud andar on ruzgor
Zi dashti savoroni nayzaguzor,
Garonmoya(24)  ham shohu ham nekmard,
Zi tarsi jahondor bo bodi sard,
Ki Mardos nomi garonmoya bud,
Ba dodu (25) dehish bartarin poya bud…
Pisar bud mar-on pokdinro yake,
K-ash az mehr bahra nabud andake.
Jahonjuyro nom Zahhok bud,
Daleru sabuksoru nopok bud…
CHunon bud, k-iblis ruze pagoh
Biyomad ba soni yake nekkhoh.
Dili mehtar26 az rohi neki biburd,
Javon gush raftori uro supurd.
Hamono khush omad-sh guftori uy,
Nabud ogah az zisht27 kirdori uy…
CHu iblis donist, k-u dil bidod,
Bar afsonaash gasht nahmor28 shod.
Farovon sukhan guft zebovu nagz,
Javonro zi donish tihi29 bud magz.
Hameguft: «Doram sukhanho base,
Ki onro juz az man nadonad kase».
Javon guft: «Barguvu chandin mapoy,
Biyomuz moro tu, ay nekroy».
Bad-u guft: «Paymon-t khoham nakhust,
Pas on gah sukhan barkushoyam durust».
Javon nekdil bud, paymon-sh kard,
CHunon k-u bifarmud, savgand khvard,
Ki: «Rozi tu bo kas naguyam zi bun30,
Zi tu bishnavam har chi gui sukhun».
Bad-u guft: «Juz tu kase dar saroy31
CHaro boyad, ay nomvar, kadkhudoy?..32
Bigir in sari moya33 dargohi uy,
Turo zebad andar jahon johi uy.
Bar in guftai man chu dori vafo,
Jahonro tu boshi yake podsho».
CHu Zahhok bishnid, andesha kard,
Zi khuni padar shud dilash pur zi dard.
Ba iblis guft: «In sazovor nest,
Digar guy, k-in az dari kor nest»34…
Bad-u guft: «Man chora sozam turo,
Ba khurshed sar bar farozam turo.
Tu dar kor khomush meboshu bas,
Naboyad maro yori az hech kas».
Mar on podshoro dar andar saroy
YAke buston bud bas dilkushoy.
Garonmoya shabgir barkhosti,
Zi bahri parastish35 biyorosti.
Bar on roi vojuna36 devi najand37,
YAke jarf chohe38 ba rah-bar bikand.
Pas iblisi vojuna in jarf choh,
Ba khoshok pushidu bispard roh.
SHab omad, sui bog binhod ruy,
Sari toziyon39 mehtari nomjuy.
CHu omad ba nazdiki on jarf choh,
YAkoyak nagun shud sari bakhti shoh…
Furumoya40 Zahhoki bedodgar,
Bad-in chora bigrift johi padar.
CHu iblis payvasta didi sukhun41,
YAke bandi digar nav afkand bun…
Javone barorost az kheshtan,
Sukhanguvu binodilu poktan…
Bad-u guft: «Gar shohro darkhvaram42,
YAke nomvar pok kholigaram43.
CHu bishnid Zahhok, binvokhtash,
Zi bahri khurish joygah sokhtash.
Kalidi khurishkhonai podsho,
Bad-u dod dasturi farmonravo.
Zi har guna az murgu az chorpoy
Hurish karda ovard yak-yak ba joy…
Bikhurdu bar u ofarin kard sakht,
Maza yoft z-on khurdanash nekbakht…
Ba ruzi chahorum chu binhod khon44,
Hurish sokht az pushti govi javon…
CHu Zahhok dast andarovardu khvard45,
SHigift46 omadash z-on khushivor47 mard.
Bad-u guft: «Bingar, ki to orzuy,
CHi khohi, bikhoh, az man, ay nekkhuy48!
Hurishgar bad-u guft, k — «Ay podsho,
Hamesha bizi shodu farmonravo!
Maro dil sarosar pur az mehri tust,
Hama tushai jonam az chehri tust.
YAke hojat astam zi nazdiki shoh
V-agarchi maro nest in poygoh49,
Ki farmon dihad shoh, to kitfi uy,
Bibusam, bimolam bar u chashmu ruy».
CHu Zahhok bishnid guftori uy,
Nihoni nadonist bozori uy.
Bad-u guft: — «Dodam man in komi tu50,
Balandi bigirad magar nomi tu».
Bifarmud to dev chun jufti u
Hame busae dod bar kitfi u.
CHu busidu shud dar zamin nopadid,
Kas andar jahon in shigifti nadid.
Du mori siyoh, az du kitfash birust,
Gami gashtu az har sue chora chust.
Saranjom bubrid hardu zi kitf,
Sazad gar bimoni az in dar shigift.
CHu shokhi darakht on du mori siyoh,
Baromad digarbora az kitfi shoh.
Pizishkoni farzona gird omadand,
Hama yak ba yak dostonho zadand.
Zi har guna nayrangho sokhtand,
Mar-on dardro chora nashnokhtand.
Ba soni pizishke pas iblis taft51,
Ba farzonagi nazdi Zahhok raft.
Bad-u guft, k- «In budani kor bud,
Bimon, to chi monad, naboyad durud52.
Hurish sozu oromiyash deh, ba khvard,
Nashoyad juz in chorae niz kard.
Ba juz magzi mardum madehshon khurish,
Magar khud bimirand az in parvarish».
Nigar narradev andar in justuju,
CHi justu chi did andar in guftugu.
Magar to yake chora sozad nihon,
Ki pardukhta53 monad zi mardum jahon…
CHu Zahhok bar takht shud shahriyor,
Bar u soliyon anjuman shud hazor54.
Hunar khor shud, jodui arjmand55,
Nihon rosti, oshkoro gazand56.
SHuda bar badi dasti devon daroz,
Zi neki nabudi sukhan juz ba roz…
Nadonist khud juz bad omukhtan,
Juz az kushtanu goratu sukhtan.
CHunon bud, ki har shab du mardi javon
CHi kehtar57, chi az tukhmai58 pahlavon,
Hurishgar biburdi az ayvoni shoh
V-az u sokhti rohi darmoni shoh.
Bikushtivu magzash burun okhti59,
Mar-on ajdahoro khurish sokhti.
CHunon bud, ki yak ruz bar takhti oj60.
Nihoda ba sar-bar zi piruza61 toj.
Zi har kishvare mehtaronro bikhost,
Ki dar podshohi kunad pusht rost62.
Az ____________on pas chunin guft bo mubadon63
Ki: «Ay purhunar nomvar bikhradon64!
YAke mahzar65 aknun biboyad nabisht,
Ki juz tukhmi neki sipahbad66 nakisht».
Zi bimi sipahbad hama roston
Bad-on kor gashtand hamdoston»67.
Dar on manzari ajdaho noguzir
Guvohi navishtand barnovu pir…
Sitamdidaro peshi u khondand,
Bari nomdoron-sh bishnondand.
Bad-u guft mehtar ba rui dijam68,
Ki: «Barguy, to az ki didi sitam?»
Hurushidu zad dast bar sar zi shoh,
Ki «SHoho, manam Kovai dodkhoh!
Bideh dodi man, omadastam davon,
Hamenolam az tu ba ranji ravon.
Zi tu bar man omad sitam beshtar,
Zani har zamon bar dilam neshtar.
Sitam gar nadori tu bar man ravo,
Ba farzandi man dast burdan charo?
Maro bud hajdah pisar dar jahon,
Az eshon yake mondaast in zamon.
Bubakhshovu bar man yake darnigar,
Ki suzon shavad har zamonam jigar.
SHaho, man chi kardam, yake bozguy
V-agar begunoham, bahona majuy.
Ba holi man, ay tojvar, darnigar,
Mayafzoy bar kheshtan dardi sar…
Javoni namondastu farzand nest,
Ba geti chu farzand payvand nest…
YAke beziyon mardi ohangaram,
Zi shoh otash oyad hame bar saram».
Sipahbad ba guftori u bingarid,
SHigift omadash, k-on sukhanho shunid.
Bad-u boz dodand farzandi uy,
Ba khubi bijustand payvandi uy.
Bifarmud pas Kovaro podshoh,
Ki boshad bad-on mahzar uro guvoh.
CHu barkhond Kova hama mahzarash,
Sabuk sui pironi on kishvarash.
Hurushid, ki «ay poymardoni69 dev,
Burida dil az tarsi kayhonkhidev70,
Naboshad bad-in mahzar andar guvoh,
Na hargiz barandesham az podshoh».
Hurushidu barjast, larzon zi joy,
Bidarridu bisturd71 mahzar ba poy.
Garonmoya farzandi u peshi uy,
Az ayvon burun shud khurushon ba kuy…
CHu Kova burun omad az peshi shoh,
Bar u anjuman gasht bozorgoh.
Hame barkhurushidu faryod khond.
Jahonro sarosar sui dod khond.
Az on charm, k-ohangaron pushti poy,
Bipushand hangomi zakhmi daroy72,
Hamon Kova on bar sari nayza kard,
Hamon gah zi bozor barkhost gard…
Hameraft pesh andar on mardi gurd73,
Sipohe bar u anjuman shud, na khurd..
Ba har bomu dar mardumi shahr bud,
Kase, k-ash zi jangovari bahr74 bud…
Zi devorho khishtu az bom sang,
Ba kuy andarun tegu tiri khadang.
Biborid chun jola z-abri siyoh…
Kasero nabud bar zamin joygoh.
Sipohivu shahri ba kirdori kuh,
Sarosar ba jang andarun ham guruh.
Az on shahri ravshan yake tira gard,
Baromad, ki khurshed shud lojvard75.
Biburdand Zahhokro basta khor,
Ba pushti hayune barafkanda zor…
Biyovard Zahhokro chun navand,
Ba kuhi Damovand kardash ba band.
Furu bast dastash bad-on kuh boz,
Bad-on to bimonad ba sakhti daroz.
Bimond u bar in guna ovekhta
V-az u khuni dil bar zamin rekhta.
Biyo, to jahonro ba bad nasparem,
Ba kushish hama dasti neki barem.
Naboshad hame neku bad poydor,
Hamon beh, ki neki buvad yodgor.

24-Garonmoya — garonbaho, qimatbaho, aziz, dar in jo ba manii obrumand, 25-Dod — adolat, 26-Mehtar — odami buzurg, olimaqom, 27-Zisht — bad, qabeh, 28-Nah-mor — bisyor, beandoza, 29Tihi — kholi, 30-Bun — tag, bekh, asos, 31Saroy — qasr, dargoh, 32Kadkhudoy — hukmfarmo, sohib, 33Sari moya — molumulk, sarvat, sarmoya. 34Dari kor nest — yane kori nomuvofiq ast, 35Parastish — ibodat, namoz, 36-Roi vojuna — maqsadi noravo, 37Najand — khunkhor, dahshatnok, 38Jarf chohe – chohi chuqur, 39Tozi — arab, sari toziyon-sardori arabho, 40Furumoya — badasl, past- fitrat, razil, dun, sifla, 41Sukhun — sukhan, 42Darkhvaram — loiqam, sazovo- rom, munosibam. 43Holigar — oshpazam, 44Hon — dastarkhon, 45Hvard — khurd, 46SHigift — taajjub, hayrat, 47Hushivor — khiradmand, oqil, 48Nekkhuy — khushfel, khushkhulq, 49Poy-goh — qadr, martaba, 50Dodam man in komi tu — ba in maqsad merasonam.

51Taft — shitob kard, 52Naboyad durud — (morro) buridan lozim nest, 53Pardukh-ta — kholi, tihi, 54Mazmuni misra — podshohii u hazor sol davom kard, 55Arj-mand — sohibi etibor, 56Gazand — ziyon, zarar. 57Kehtar — khurd, 58Tukhma — asl, najod, 59Okhtan — berun kardan, 60Takhti oj -takhte, ki az ustukhoni fil sokhta shudaast, 61Piruza (firuza) — nave az sang-hoi qimmatbahoi kabudrang yo osmonirang, ki baroi zebu zinat ba kor meba-

rand, 62Pusht rost kardan — ustuvor shudan, poydor shudan, 63Mubad — olim vadonishmandi dini zardushti, 64Bikhrad — donishmand, 65Mahzar — hujjat, shaho-datnoma, 66Sipahbad — podshoh, 67Hamdoston — hamfikr, 68Dijam — khashmgin, gazabolud. 69Poymardon — madadgoron, yovaron, 70Kayhonkhidev — podshohi jahon, 71Bis-turd — pok kard, taroshid.  72-Zakhmi daroy — bolgazani, 73Gurd — pahlavon, 74Bahr — bahra, 75Lojvard — ka-bud va tirarang.

SAVOL VA SUPORISH:

  1. Zahhok chi tavr ba domi Ahriman aftod?
  2. Zahhok ba sari raiyat chi sitamho ovard?
  3. Kova ki bud va charo shurish bardosht?
  4. Mukolamai Kova va Zahhokro batafsil bayon namoed.
  5. Az oqibati jafokorihoi Zahhok ba kadom khulosa omadan mumkin ast?
  6. Jabru sitami Zahhok chi tavr anjom yoft?
  7. Ba fikri shumo, haq va adl ba jonibi ki surat girift?
Загрузка...

Dar boramon

Инчунин кобед

sadbarg-hasanova

Konserti Sadbarg Hasanova 6-umi marti 2020

Konserti Sadbarg Hasanova – bonui javon  va saroyandai shinokhtavu Tojikiston sanai 6-umi marti soli 2020 …