معلومات آخرین
Home / مختلف / سیب بهترین تاجیکستان «روفی»

سیب بهترین تاجیکستان «روفی»

سیب «روفی» ین یک نمود سیب تابستانة جمهوری تاجیکستان است و اساساً در وادی خیسار و خاصه در قسم شمالی ناحیة حصار در درة الماسی می‌روید. اوّل سالهای 2000-م در بازار دوشنبه پیدا ش و دوه خلا شهرت و بازارگیر گشت. درخت سیب روفی در سین 5 سالگی به حاصل‌دهی آغاز می‌کند و تا 40-50 سالگی عمر می‌بیند.

نرخ سیب روفی در بازارهای شهر دوشنبه با ارزش از 1 تا 2 دلار ام یا خود 10 تا 20 سامانی فوروخته می‌شود و از جیخت طمع این نمود سیب خیلی بامزه و ملایم است. رنگ سیب روفی سفید سرخچه، پوستش تُنُک و درونش سفیدچه است. تابستان ماههای آگوست می‌پزد و تا سپتامبر تمام می‌شود. نهال این نمود سیب را در خواجگیهای نهالپرور شهرینو و حصار شادمان یافته می‌شود، که نرخشان 1 تا 1، 5 دلار ایالات متحدة امریکا است.

با سبب بامزه و ملایم بودن حاصل این درخت آن را کرم بسیار حشر می‌کود و برای همین هم نگاه و بین وه‌ای برای حفظ کردن درختان از حشراتها سیرخرج می‌باشد. داروهای زید حشراتهای این درختان در بازار بسیارند.

به حساب میانه یک درخت سیب روف 50-100 کیلوگرم حاصل می‌دهد و یک هکتار آن تا 25-30 تانّ و از این هم زیاده حاصل می‌دهد و درآمد عمومی آن در یک سال به 20-30 000 دلار ایالات متحدة امریکا می‌توان باشد.

درخت سیب روف تا-30 درجه خنکی تاب‌آور است و اساساً مکانهای صلقین را دوست می‌دارد. در جایهای گرم کشور می‌تواند رشد نکند، که باعث نگرانی می‌توان بود.

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

avtorstvo-v-Google

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری …