معلومات آخرین
Home / مختلف / بیهترین طبیعت در زمین

بیهترین طبیعت در زمین

در دنیای امروزه بسیاریها می‌خواهند به جایهایی روند، که در آن طبیعت زیباترین و خوشرویترین هست و از دیدن آنها حلاوت ببرند. عموماً در جهان مکانهای خوشرویترین ناتکرار طبیعت خلا زیادند و دیدن رسمهای چنین مکانها در صحیفة مذکور آورده شده‌اند.

در تاجیکستان از همه زیباترین و خوشرویترین جایها اینهایند:

کول اسکندر در ناحیة عینی،
کوه چل‌دختران در ناحیة مؤمن‌‌آباد،
قلعة حصار در ناحیة مذکور؛
چایخانة «نوروز» در شهر دوشنبه،
بهر تاجیک – در شهر قیراقم،
شرشرة «سر خاسار» در ناحیة بلجوان
قلعة هولبوک در ناحیة واسع،
کولهای 7-کل در ناحیة پنجکینت،
دشتهای «رامیت» در ناحیة وحدت
خادجه آب گرم در ناحیة ورزاب
گرم-چشمه در ناحیة راشتقلع
نیعروگاه برقی نارک در شهر نارک
شرشرها و دریاهای ناحیة تورسون‌زاد
آرامگاه حضرت «امیرجان» در شهر کولاب
اکوپرک «دلفین» در شهر دوشنبه

رویختّ از نقطة نظر جایهای بیهترین در دنیا.

Рабство

در بارمان

Инчунин кобед

avtorstvo-v-Google

هوقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن

قانونی جومهوری تاجیکستان  در بارة حقوق مؤلف و حقوقهای وابسته به آن (اخبار مجلس عالی جمهوری …